Sinds het verrassingsbesluit van Rusland om zich in de eerste week van november vrijwillig terug te trekken uit de westelijke oever van Kherson, is er weinig dramatisch veranderd aan de frontlinies in Oekraïne. Voor een deel is dit het gevolg van het voorspelbare late herfstweer in Oost-Europa, waardoor de slagvelden verzadigd en verstopt raken met modder en de mobiliteit sterk wordt belemmerd. Al honderden jaren is november een slechte maand om te proberen legers van enige betekenis te verplaatsen, en als klokwerk begonnen we video’s te zien van voertuigen die in Oekraïne vastzaten in de modder, schrijft Big Serge.

De terugkeer van statische positionele oorlogsvoering weerspiegelt echter ook het synergetische effect van toenemende Oekraïense uitputting in combinatie met een Russische inzet om de resterende gevechtscapaciteit van Oekraïne geduldig in te perken en te ontmantelen. Zij hebben in de Donbas een ideale plaats gevonden om dit te bereiken.

Het is geleidelijk aan duidelijk geworden dat Rusland streeft naar een positionele aanvalsoorlog, omdat dit de asymmetrie van hun voordeel in afstandsvuur maximaliseert. Het oorlogsvermogen van Oekraïne wordt voortdurend verminderd, waardoor Rusland het huidige tempo geduldig kan aanhouden, terwijl het zijn pas gemobiliseerde troepen organiseert voor offensieve acties in het komende jaar.

In de roman van Ernest Hemingway, The Sun Also Rises, wordt aan een vroeger rijk, nu armlastig personage gevraagd hoe hij failliet is gegaan. “Twee manieren”, antwoordt hij, “geleidelijk en dan plotseling”. Op een dag zullen we misschien vragen hoe Oekraïne de oorlog heeft verloren en krijgen we ongeveer hetzelfde antwoord.

Verdun Reprise

Het is veilig om te zeggen dat de westerse regimemedia een zeer lage norm hebben gesteld voor de verslaggeving over de oorlog in Oekraïne, gezien de mate waarin de mainstream narratieven zijn losgekoppeld van de werkelijkheid. Zelfs gezien deze lage normen is de manier waarop de lopende strijd in Bakhmut aan de bevolking wordt gepresenteerd werkelijk belachelijk. De Bakhmut-as wordt aan het westerse publiek voorgesteld als een perfecte synthese van alle tropen van het Russische falen: kort gezegd, Rusland lijdt vreselijke verliezen terwijl het probeert een kleine stad met een verwaarloosbaar operationeel belang te veroveren. Met name Britse functionarissen hebben de afgelopen weken zeer luidruchtig volgehouden dat Bakhmut weinig tot geen operationele waarde heeft.

De waarheid is letterlijk het tegenovergestelde van dit verhaal: Bakhmut is een operationeel kritische sleutelpositie in de Oekraïense verdediging, en Rusland heeft die positie veranderd in een doodskuil die de Oekraïners dwingt exorbitante aantallen manschappen op te offeren om de positie zo lang mogelijk te behouden. In feite is het volhouden dat Bakhmut operationeel niet belangrijk is, lichtelijk beledigend voor het publiek, zowel omdat een snelle blik op een kaart duidelijk laat zien dat het in het hart van het regionale wegennet ligt, als omdat Oekraïne er een enorm aantal eenheden hier in het front heeft gegooid.

Laten we een stap terug doen en Bakhmut bekijken in de context van de algemene positie van Oekraïne in het oosten. Oekraïne begon de oorlog met vier operationele verdedigingslinies in de Donbas, die de afgelopen 8 jaar zijn opgebouwd als onderdeel van de sudderende oorlog met de LNR en DNR, maar ook als voorbereiding op een mogelijke oorlog met Rusland. Deze linies zijn gestructureerd rond stedelijke agglomeraties met onderlinge weg- en spoorverbindingen, en kunnen grofweg als volgt worden opgesomd:

Oekraïense verdedigingslinies in het oosten (kaart van mij)

De Donbas is een bijzonder geschikte plaats om een formidabele verdediging op te bouwen. Het is sterk verstedelijkt en industrieel (vóór 2014 was Donetsk de meest verstedelijkte oblast in Oekraïne, met meer dan 90% van de bevolking die in stedelijke gebieden woont), met steden en dorpen die worden gedomineerd door de typische robuuste Sovjetgebouwen, samen met overvloedige industriële complexen. Oekraïne heeft een groot deel van het afgelopen decennium besteed aan het verbeteren van deze posities, en de nederzettingen aan het front zijn bezaaid met loopgraven en schietposities die duidelijk zichtbaar zijn op satellietbeelden. Een recente video van de Avdiivka-as toont de omvang van de Oekraïense versterkingen.

Laten we de toestand van deze verdedigingsgordels eens bekijken. De eerste gordel, die ruwweg liep van Severodonetsk en Lysychansk tot Popasna, werd in de zomer doorbroken door Russische troepen. Rusland realiseerde een belangrijke doorbraak bij Popasna en kon beginnen met de volledige oprolling van deze linie, waarbij Lysychansk begin juli viel.

Op dit punt ligt de frontlijn direct op wat ik heb bestempeld als de 2e en 3e Oekraïense verdedigingsgordels, en beide gordels zijn nu zwaar aan het bloeden.

De inname van Soledar door Wagner-troepen heeft de verbinding tussen Bakhmut en Siversk verbroken, terwijl rond Donetsk de zwaar versterkte voorstad Marinka bijna volledig is ontdaan van Oekraïense troepen, en de beruchte Oekraïense sleutelpositie in Avdiivka (de plaats van waaruit de burgerbevolking van Donetsk wordt beschoten) vanuit beide richtingen wordt geflankeerd.

De frontlijn rond Avdiivka (Kaart met dank aan MilitaryLand)Deze posities zijn absoluut cruciaal voor Oekraïne om te behouden. Het verlies van Bakhmut betekent de ineenstorting van de laatste verdedigingslinie die Slavyansk en Kramatorsk in de weg staat, wat betekent dat de oostelijke positie van Oekraïne snel zal inkrimpen tot zijn vierde (en zwakste) verdedigingsgordel.

De Slavyansk-agglomeratie is een veel slechtere positie voor Oekraïne om te verdedigen dan de andere gordels, om verschillende redenen. Eerst en vooral is het de gordel die het verst naar het westen ligt (en dus het verst verwijderd is van de startlijnen van februari 2022) en is het de minst verbeterde en minst versterkte van de gordels. Ten tweede ligt veel van het, laten we zeggen “goede spul” rond Slavyansk ten oosten van de stad, inclusief de dominante hooggelegen gebieden en de belangrijkste snelwegen.

Dit alles wil zeggen dat Oekraïne heel graag de Bakhmut-linie wil behouden, omdat dit een veel betere positie is om te behouden, en daarom hebben ze eenheden naar de sector gestuurd. De absurde omvang van de Oekraïense troepeninzet in dit gebied is bekend, maar even ter herinnering: volgens publiek beschikbare Oekraïense bronnen zijn er minstens 34 brigade- of gelijkwaardige eenheden ingezet in het Bakhmut-gebied. Vele daarvan werden maanden geleden ingezet en zijn al uiteengevallen, maar over de gehele duur van de strijd is dit een verbazingwekkende inzet.

[Rommel: Hier is een spiekbriefje om u te helpen de militaire symbolen op de kaart te begrijpen.]

Oekraïense eenheden rond Bakhmut (Kaart met dank aan MilitaryLand)

Russische troepen, voornamelijk Wagner PMC- en LNR-eenheden, hebben dit Oekraïense bolwerk langzaam maar zeker uiteengeslagen door vrijelijk gebruik te maken van artillerie. In november gaf voormalig Zelensky-adviseur Oleksiy Arestovych toe dat de Russische artillerie op de Bakhmut-as een voordeel van ongeveer 9 tegen 1 heeft, waardoor Bakhmut in een doodskuil verandert.

De strijd wordt in het westen voorgesteld als een strijd waarbij de Russen – gewoonlijk stereotiep voorgesteld als veroordeelde soldaten in dienst van Wagner – frontale aanvallen lanceren op de Oekraïense verdediging en vreselijke slachtoffers lijden in een poging de verdediging te overweldigen met pure aantallen. Het tegendeel ligt veel dichter bij de waarheid. Rusland beweegt zich langzaam omdat het met artillerie de Oekraïense verdediging uitschakelt en vervolgens voorzichtig oprukt naar deze verpulverde verdediging.

Oekraïne blijft ondertussen eenheden sturen om de loopgraven min of meer te vullen met nieuwe verdedigers. In een stuk van de Wall Street Journal over de strijd, waarin geprobeerd werd een verhaal van Russische incompetentie neer te zetten, stond per ongeluk een bekentenis van een Oekraïense commandant ter plaatse die zei: “Tot nu toe is de ruilvoet van onze levens voor die van hen in het voordeel van de Russen. Als dit zo doorgaat, kunnen we zonder komen te zitten.”

  Washington Post verdoezelt nog steeds Amerikaanse oorlogsmisdaden en gebruik van biologische wapens

De vergelijkingen met een van de beruchtste veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog – de bloedige catastrofe bij Verdun – zijn rijkelijk gemaakt (en ik kan ze niet op mijn conto schrijven). Hoewel het niet goed is om de voorspellende waarde van de militaire geschiedenis te overdrijven (in die zin dat een grondige kennis van de eerste wereldoorlog het niet mogelijk maakt om gebeurtenissen in Oekraïne te voorspellen), ben ik echter een groot liefhebber van geschiedenis als analogie, en de Duitse opzet bij Verdun is een nuttige analogie voor wat er in Bakhmut gebeurt.

De Slag om Verdun was door het Duitse opperbevel bedacht als een manier om het Franse leger lam te leggen door het in een vooraf geconfigureerde vleesmolen te trekken. Het idee was om aan te vallen en cruciaal defensief terrein te veroveren – terrein dat zo belangrijk was dat Frankrijk gedwongen zou worden tot een tegenaanval en een poging het te heroveren. De Duitsers hoopten dat Frankrijk zijn strategische reserves zou inzetten voor deze tegenaanval, zodat deze vernietigd konden worden. Hoewel Verdun er niet in slaagde de Franse gevechtskracht volledig te verzwakken, werd het wel een van de meest bloedige veldslagen in de wereldgeschiedenis. Op een Duitse munt ter herdenking van de slag stond een skelet afgebeeld dat bloed uit de aarde pompte – een huiveringwekkende maar treffende visuele metafoor.

“De Wereldbloedpomp” – ter herdenking van de vleesmolen bij Verdun

In Bakhmut is inderdaad iets soortgelijks gebeurd, in die zin dat Rusland druk uitoefent op een van de meest gevoelige punten van de frontlinie en Oekraïense eenheden aantrekt om te worden gedood. Een paar maanden geleden, na de terugtrekking van Rusland uit Kherson op de westelijke oever, spraken de Oekraïners in extase over voortzetting van hun offensieve inspanningen met een aanval naar het zuiden in Zaparozhia om de landbrug naar de Krim af te snijden, samen met voortdurende inspanningen om door te breken naar het noorden van Lugansk. In plaats daarvan zijn troepen van deze beide assen omgeleid naar Bakhmut, zodanig dat deze as de Oekraïense gevechtskracht in andere gebieden actief aantast. Oekraïense bronnen, die voorheen vol optimisme waren, zijn het er nu ondubbelzinnig over eens dat er in de nabije toekomst geen Oekraïense offensieven zullen plaatsvinden. Op dit moment blijft Oekraïne troepen sturen naar de Bakhmut-as.

Op dit moment is de positie van Oekraïne rond Bakhmut ernstig verslechterd, nu Russische troepen (grotendeels Wagner-infanterie ondersteund door artillerie van het Russische leger) aanzienlijke vooruitgang boeken op beide flanken van de stad. Aan de noordflank heeft de inname van Soledar de Russische linies opgeschoven tot op spuugafstand van de noord-zuid-snelwegen, terwijl de vrijwel gelijktijdige inname van Klishchiivka aan de zuidflank de frontlinies heeft opgestuwd naar de drempel van Chasiv Yar (stevig in de operationele achterhoede van Bakhmut).

De contactlijn rond Bakhmut, 20 januari 2023 (Kaart door mij)

De Oekraïners zijn momenteel niet omsingeld, maar het is duidelijk dat de Russische posities steeds dichter naar de resterende snelwegen kruipen. Momenteel hebben Russische troepen posities binnen een straal van 3 km van alle resterende snelwegen. Nog belangrijker is dat Rusland nu zowel ten noorden als ten zuiden van Bakhmut de hoge grond in handen heeft (de stad zelf ligt in een door heuvels omgeven depressie), waardoor Rusland vuurcontrole heeft over een groot deel van de gevechtszone.

Ik verwacht momenteel dat Rusland eind maart de verdedigingslinie Bakhmut-Siversk zal ontruimen. Ondertussen verhoogt de ontmanteling van de Oekraïense troepen op andere assen het vooruitzicht op beslissende Russische offensieven elders.

Op dit moment bestaat het front ruwweg uit vier hoofdassen met aanzienlijke agglomeraties van Oekraïense troepen. Deze bestaan, van zuid naar noord, uit de assen Zaporozhia, Donetsk, Bakhmut en Svatove (zie onderstaande kaart). De inspanningen om de Bakhmut-sector te versterken hebben de Oekraïense kracht in deze andere sectoren merkbaar afgezwakt. Aan het Zaporozhia-front, bijvoorbeeld, zijn er momenteel mogelijk maar vijf Oekraïense brigades aan de linie.

Op dit moment is het grootste deel van de Russische gevechtskracht niet ingezet, en zowel westerse als Oekraïense bronnen maken zich (laattijdig) steeds meer zorgen over het vooruitzicht van een Russisch offensief in de komende weken. Momenteel is de gehele Oekraïense positie in het oosten kwetsbaar omdat het in feite een enorme salient is, die kwetsbaar is voor aanvallen vanuit drie richtingen.

Met name twee operationele dieptedoelstellingen hebben het potentieel om de Oekraïense logistiek en draagkracht te verbrijzelen. Dit zijn respectievelijk Izyum in het noorden en Pavlograd in het zuiden. Een Russische aanval langs de westelijke oever van de Oskil naar Izyum dreigt tegelijkertijd de Oekraïense groepering op de Svatove-as (S op de kaart) af te snijden en te vernietigen en de vitale M03-snelweg van Kharkov af te snijden. Het bereiken van Pavlograd daarentegen zou de Oekraïense troepen rond Donetsk volledig isoleren en een groot deel van de doorvoer van Oekraïne over de Dneiper verbreken.

Het Big Serge Plan (Kaart door mij)

Zowel Izyum als Pavlograd liggen ongeveer 110 km van de startlijnen van een toekomstig Russisch offensief, en vormen dus een zeer verleidelijke combinatie – ze zijn zowel operationeel belangrijk als relatief goed bereikbaar. Sinds gisteren zien we Russische vorderingen op de Zaporozjia-as. Hoewel deze op dit moment vooral bestaan uit verkenningen die de “grijze zone” (dat dubbelzinnige tussenliggende front) binnendringen, beweert de RUMoD dat verschillende nederzettingen zijn ingenomen, wat een voorbode kan zijn van een echte offensieve aanval in deze richting. De belangrijkste aanwijzing is een Russische aanval op Orikhiv, een grote stad met een echt Oekraïens garnizoen. Een Russische aanval hier zou erop wijzen dat er meer aan de hand is dan een verkennende aanval.

Het is soms moeilijk het verschil te zien tussen wat we voorspellen dat er zal gebeuren en wat we willen dat er gebeurt. Dit is zeker wat ik zou kiezen als ik de leiding had over de Russische planning – een opmars naar het zuiden langs de westelijke oever van de Oskil op de as Koepyansk-Izyum, en een gelijktijdige aanval naar het noorden langs Zaporozjia richting Pavlograd. In dit geval denk ik dat het op korte termijn afschermen van Zaporozjia te verkiezen is boven het verzanden in een stedelijke strijd daar.

Of Rusland dit daadwerkelijk zal proberen, weten we niet. De Russische operationele veiligheid is veel beter dan die van Oekraïne of hun proxy-troepen (Wagner en de LNR/DNR Milita), dus we weten aanzienlijk minder over de inzet van Rusland dan over die van Oekraïne. Hoe dan ook, we weten dat Rusland een sterk overwicht heeft op het gebied van gevechtskracht, en er zijn sappige operationele doelen binnen bereik.

Alstublieft meneer, ik wil meer

Als we dit conflict in vogelvlucht bekijken, zien we een fascinerende metastructuur van de oorlog. In de bovenstaande paragraaf heb ik gepleit voor een beeld van het front dat is opgebouwd rond het geleidelijk doorbreken van opeenvolgende Oekraïense verdedigingsgordels door Rusland. Ik denk dat eenzelfde soort progressieve narratievenstructuur van toepassing is op het aspect van het genereren van strijdkrachten in deze oorlog, waarbij Rusland een reeks Oekraïense legers vernietigt.

Laat ik iets concreter zijn. Hoewel het Oekraïense leger ten minste gedeeltelijk bestaat als een continue instelling, is de gevechtskracht ervan op dit moment meerdere malen vernietigd en opnieuw opgebouwd met westerse hulp. Er kunnen meerdere fasen – levenscycli, zo u wilt – worden onderscheiden:

 • In de eerste maanden van de oorlog werd het bestaande Oekraïense leger grotendeels weggevaagd. De Russen vernietigden een groot deel van de binnenlandse voorraden zware wapens van Oekraïne en vernietigden veel kaders in de kern van het Oekraïense beroepsleger.
 • Na deze eerste vernietiging werd de Oekraïense gevechtskracht versterkt door de overdracht van vrijwel alle oude Sovjetwapens uit de voorraden van de voormalige Warschaupactlanden. Zo werden Sovjetvoertuigen en munitie, die compatibel waren met de bestaande Oekraïense capaciteiten, overgebracht uit landen als Polen en Tsjechië. Begin juni gaven westerse bronnen bijvoorbeeld toe dat de Sovjetvoorraden waren opgebruikt.
 • Nu de Warschaupact voorraden waren uitgeput, begon de NAVO de vernietigde Oekraïense capaciteit te vervangen door westerse equivalenten in een proces dat in de zomer begon. Van bijzonder belang waren houwitsers zoals de Amerikaanse M777 en de Franse Caesar.
  Britse politie bereidt zich voor op "ineenstorting van de openbare orde" als gevolg van de kosten van levensonderhoudcrisis

Rusland heeft in wezen tegen meerdere iteraties van het Oekraïense leger gevochten – vernietiging van de vooroorlogse troepenmacht in de eerste maanden, vervolgens tegen eenheden die werden aangevuld uit de voorraden van het Warschaupact, en nu degradatie van een troepenmacht die grotendeels afhankelijk is van westerse systemen.

Dit leidde tot het nu beroemde interview van generaal Zaluzhny met de economist, waarin hij vroeg om vele honderden hoofdgevechtstanks, infanteriegevechtsvoertuigen en artilleriestukken. In feite vroeg hij om nog een leger, want de Russen lijken zijn bestaande legers te blijven vernietigen.

Ik wil een paar specifieke gebieden noemen waar de capaciteiten van Oekraïne duidelijk verder zijn gedegradeerd dan aanvaardbaar is, en nagaan hoe dit verband houdt met de inspanningen van de NAVO om de Oekraïense oorlogsvoering te ondersteunen.

Ten eerste de artillerie

Rusland geeft al vele weken voorrang aan contra-artillerieacties, en lijkt veel succes te hebben met de jacht op en de vernietiging van Oekraïense artillerie.

Het lijkt erop dat dit gedeeltelijk samenvalt met de inzet van nieuwe “Penicilline” contra-artilleriesystemen. Dit is een tamelijk fraai nieuw instrument in het Russische arsenaal. contra-artillerieoorlogvoering bestaat doorgaans uit een gevaarlijke tango van kanonnen en radarsystemen. contra-artillerieradar heeft tot taak de kanonnen van de vijand te detecteren en te lokaliseren, zodat ze door de eigen kanonnen kunnen worden vernietigd – het spel is ongeveer analoog aan vijandelijke teams van sluipschutters (de artillerie) en spotters (de radar) die op elkaar proberen te jagen – en natuurlijk is het zinvol om ook de radarsystemen van de tegenpartij te beschieten, om ze als het ware te verblinden.

Het Penicillin-systeem biedt krachtige nieuwe mogelijkheden voor de Russische contra-artilleriecampagne, omdat het vijandelijke artilleriebatterijen niet met radar, maar met akoestische lokalisatie detecteert. Het stuurt een luisterboom omhoog die, in coördinatie met enkele grondcomponenten, in staat is vijandelijke kanonnen te lokaliseren via seismische en akoestische detectie. Het voordeel van dit systeem is dat, in tegenstelling tot een contra-artillerieradar, die radiogolven uitzendt die zijn positie verraden, het Penicillin-systeem passief is – het zit gewoon stil en luistert, wat betekent dat het de vijand geen gemakkelijke manier biedt om het te lokaliseren. Bijgevolg ontbreekt het Oekraïne in de contra-artillerieoorlogvoering momenteel aan een goede manier om de Russen te verblinden (of beter gezegd: doof te maken). Bovendien zijn de Russische vaardigheden op het gebied van contra-artillerie versterkt door het toegenomen gebruik van de Lancet-drone tegen zware wapens.

De Penicilline akoestische giek luistert naar het geluid van vijandelijke kanonnen

Dit alles wil zeggen dat Rusland de laatste tijd heel wat Oekraïense artillerie heeft vernietigd. Het Russische ministerie van Defensie heeft het succes van de contra-artillerie benadrukt. Ik weet dat u nu denkt: “Waarom zou u het Russische ministerie van Defensie vertrouwen?”. Eerlijk is eerlijk – laten we vertrouwen, maar verifiëren.

Op 20 januari vergaderde de NAVO op de luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland, tegen de achtergrond van een omvangrijk nieuw hulppakket voor Oekraïne. Dit hulppakket bevat, ziet u, een enorme hoeveelheid artilleriestukken. Volgens mijn telling omvat de deze week aangekondigde hulp bijna 200 artilleriebuizen. Meerdere landen, waaronder Denemarken en Estland, sturen Oekraïne letterlijk allemaal houwitsers. Noem me gek, maar ik betwijfel ten zeerste dat verschillende landen spontaan zouden besluiten om Oekraïne op precies hetzelfde moment hun hele voorraad artilleriestukken te sturen, ware het niet dat Oekraïne te kampen heeft met verliezen aan artillerie.

Bovendien hebben de Verenigde Staten nieuwe, ongekende stappen ondernomen om Oekraïne van granaten te voorzien. Alleen al in de afgelopen week hebben zij hun voorraden in Israël en Zuid-Korea aangesproken, te midden van berichten dat de Amerikaanse voorraden zo uitgeput zijn dat het meer dan tien jaar zal duren om ze aan te vullen.

Laten we het bewijs hier eens bekijken en kijken of we een redelijke conclusie kunnen trekken:

 1. Oekraïense functionarissen geven toe dat hun artillerie in kritieke sectoren van het front 9 tegen 1 wordt overtroffen.
 2. Rusland zet een geavanceerd contra-artilleriesysteem en meer Lancet-drones in.
 3. Het Russische ministerie van Defensie beweert dat zij op grote schaal op Oekraïense artilleriesystemen hebben gejaagd en deze hebben vernietigd.
 4. De NAVO heeft zich gehaast om een enorm pakket artilleriesystemen voor Oekraïne samen te stellen.
 5. De Verenigde Staten plunderen kritieke voorraden om Oekraïne van granaten te voorzien.

Persoonlijk denk ik dat het, gezien dit alles, redelijk is om aan te nemen dat het Oekraïense artillerie-arsenaal grotendeels is vernietigd, en dat de NAVO het opnieuw probeert op te bouwen.

Mijn koninkrijk voor een tank

Het belangrijkste twistpunt van de afgelopen weken was de vraag of de NAVO Oekraïne al dan niet hoofdgevechtstanks zal geven. Zaluzhny zinspeelde op een zwaar uitgeput Oekraïens tankpark in zijn interview met de Economist, waarin hij pleitte voor honderden MBT’s (main battle tank). De NAVO heeft geprobeerd een noodoplossing te bieden door Oekraïne verschillende gepantserde voertuigen te geven, zoals de Bradley IFV en de Stryker, die voor enige mobiliteit zorgen, maar we moeten ondubbelzinnig zeggen dat deze geenszins een vervanging zijn voor MBT’s, en dat ze ver achterblijven in zowel bescherming als vuurkracht. Pogingen om bijvoorbeeld Bradleys in te zetten als MBT zullen niet werken.

Good Morning

Tot dusver lijkt het erop dat Oekraïne een klein handvol Challenger-tanks zal ontvangen van Groot-Brittannië, maar er wordt ook gesproken over het schenken van Leopards (Duits merk), Abrams (Amerikaans merk) en Leclercs (Frans merk). Zoals gewoonlijk wordt het effect op het slagveld van de ontvangst van tanks door Oekraïne zowel sterk overschat (door Oekraïense propaganda en pessimistische Russen) als onderschat (door Russische triomfators). Ik stel een middenweg voor.

Het aantal tanks dat redelijkerwijs aan Oekraïne kan worden gegeven is relatief laag, eenvoudigweg vanwege de last van training en onderhoud. Al deze tanks gebruiken andere munitie, speciale onderdelen en vereisen gespecialiseerde training. Het zijn niet het soort systemen dat door ongetrainde bemanningsleden zomaar van de band kan worden gereden en rechtstreeks de strijd kan aangaan. De ideale oplossing voor Oekraïne zou zijn om alleen Leopard A24’s te ontvangen, omdat die in behoorlijke aantallen beschikbaar zijn (misschien een paar honderd), en tenminste gestandaardiseerd zijn.

Een uitgebrande Turkse Leopard in Syrië

We moeten natuurlijk ook opmerken dat deze westerse tanks waarschijnlijk geen game changers zullen zijn op het slagveld. De Leopard heeft zijn beperkingen al laten zien in Syrië onder Turkse operatie. Let op het volgende citaat uit dit artikel uit 2018:

“Gezien het feit dat de tanks op grote schaal worden gebruikt door NAVO-leden – waaronder Canada, Nederland, Denemarken, Griekenland en Noorwegen – is het bijzonder gênant om ze zo gemakkelijk vernietigd te zien worden door Syrische terroristen, terwijl ze geacht worden zich te meten met het Russische leger.”

Uiteindelijk is de Leopard een vrij mondaine MBT, ontworpen in de jaren 1970, die wordt overtroffen door de Russische T-90. Het is geen verschrikkelijk stuk gereedschap, maar het is nauwelijks een slagveldterreur. Ze zullen verliezen lijden en worden verslagen, net als het vooroorlogse tankpark van Oekraïne. Dat verandert echter niets aan het feit dat een Oekraïens leger met een paar compagnieën Leopards krachtiger zal zijn dan een leger zonder Leopards.

  Video 18+: Resultaat van Russische luchtaanval op groep Oekraïense soldaten - Vreemd gedrag van cameraman

Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat de volgende drie beweringen allemaal waar zijn:

 1. Het ontvangen van een mix van westerse tanks zal een lastige trainings-, onderhouds- en ondersteuningslast betekenen voor Oekraïne.
 2. Westerse tanks zoals de Leopard hebben een beperkte gevechtswaarde en zullen worden vernietigd zoals elke andere tank.
 3. Westerse tanks zullen de gevechtskracht van het Oekraïense leger verhogen zolang ze in het veld zijn.

Dit gezegd zijnde, lijkt het er vooralsnog niet op dat de NAVO Oekraïne hoofdgevechtstanks wil geven. Aanvankelijk werd gesuggereerd dat tanks uit de opslagruimte zouden kunnen worden afgestoft en aan Kiev gegeven, maar de fabrikant heeft verklaard dat deze voertuigen niet bedrijfsklaar zijn en pas in 2024 gevechtsklaar zouden zijn. Dan blijft alleen de mogelijkheid over om direct te putten uit de eigen tankparken van de NAVO, waartoe men tot nu toe terughoudend is.

Waarom? Mijn suggestie is simpelweg dat de NAVO niet gelooft in een Oekraïense overwinning. Oekraïne kan er zelfs niet van dromen om Rusland van zijn positie te verdrijven zonder een adequate tankmacht, en dus suggereert de terughoudendheid om tanks af te staan dat de NAVO denkt dat dit hoe dan ook slechts een droom is. In plaats daarvan blijft zij prioriteit geven aan wapens die Oekraïne in staat stellen een statische verdediging te voeren (vandaar de honderden artilleriestukken) zonder zich over te geven aan fantasieën over een grote Oekraïense pantserstoot naar de Krim.

Maar gezien de intense oorlogskoorts die in het westen is ontstaan, is het mogelijk dat het politieke momentum ons de keuze oplegt. Het is mogelijk dat we het punt hebben bereikt waarop men zich laat meeslepen, dat de NAVO gevangen zit in haar eigen retoriek van ondubbelzinnige steun totdat Oekraïne een totale overwinning behaalt, en dat we misschien nog Leopard 2A4’s zien branden op de steppe.

Samenvatting: De Dood van een Staat

Het Oekraïense leger is extreem gedegradeerd, met exorbitante verliezen aan manschappen en zware wapens. Ik denk dat de Oekraïense KIA (killed in action) op dit moment de 150.000 benaderen, en het is duidelijk dat hun voorraden van zowel artilleriebuizen, granaten als gepantserde voertuigen grotendeels zijn uitgeput.

Ik verwacht dat de verdedigingslinie Bakhmut-Siversk vóór april zal zijn ontruimd, waarna Rusland zal doorstoten naar de laatste (en zwakste) verdedigingsgordel rond Slavyansk. Ondertussen heeft Rusland aanzienlijke gevechtskracht in reserve, die kan worden gebruikt om het noordelijke front aan de westoever van de Oskil te heropenen en de offensieve operaties in Zaporozië te hervatten, waardoor de Oekraïense logistiek in groot gevaar komt.

Deze oorlog zal op het slagveld worden uitgevochten en eindigen in een voor Rusland gunstige beslissing.

Context: Een opmerking over staatsgrepen

Negeer dit deel gerust, want het is wat vager en niet concreet gerelateerd aan gebeurtenissen in Oekraïne of Rusland.

We hebben veel grappige geruchten gezien over staatsgrepen in beide landen – Poetin heeft kanker en zijn regering zal instorten, Zelensky zal worden vervangen door Zaluzhny, enzovoort. Patriotten aan de macht en al die goede dingen.

In elk geval dacht ik dat ik gewoon in het algemeen wilde schrijven over waarom staatsgrepen en revoluties nooit lijken te leiden tot aardige en knuffelbare democratische regimes, maar in plaats daarvan bijna altijd leiden tot politieke controle die overgaat naar het leger en de veiligheidsdiensten.

Het antwoord, zou je kunnen denken, is simpelweg dat deze mannen de wapens en de macht hebben om toegang te krijgen tot de belangrijke kamers waar beslissingen worden genomen, maar het is niet alleen dat. Het heeft ook te maken met een concept uit de speltheorie dat Schelling-punten heet.

Een Schelling-punt (genoemd naar de man die het concept introduceerde, een econoom genaamd Thomas Schelling) verwijst naar de oplossing die partijen kiezen gegeven een toestand van onzekerheid en geen mogelijkheid om te communiceren. Een van de klassieke voorbeelden om het concept te illustreren is een coördinatiespel. Stel dat u en een andere persoon elk vier vierkanten te zien krijgen – drie zijn blauw en één is rood. U wordt gevraagd elk een vierkant te kiezen. Als u beiden hetzelfde vakje kiest, ontvangt u een geldprijs – maar u kunt niet met elkaar praten over uw keuzes. Hoe kiest u? Wel, de meeste mensen kiezen rationeel voor het rode vakje, gewoon omdat het opvallend is – het valt op, en u veronderstelt dus dat uw partner ook dit vakje zal kiezen. Het rode vierkant is niet per se beter, het ligt gewoon voor de hand.

In een staat van politieke onrust, of zelfs anarchie, werkt het systeem zichzelf in de richting van Schelling-punten – voor de hand liggende figuren en instellingen die gezag uitstralen, en daarom de opvallende keuze zijn om de macht over te nemen en bevelen te geven.

De bolsjewieken begrepen dit bijvoorbeeld heel goed. Onmiddellijk na het uitroepen van hun nieuwe regering in 1917 stuurden zij commissarissen naar de verschillende kantoorgebouwen in Sint-Petersburg waar de tsaristische bureaucratieën waren gevestigd. Trotski verscheen op een ochtend in het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken en kondigde eenvoudigweg aan dat hij de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken was. De medewerkers lachten hem uit – wie was hij? Hoe kon hij de leiding nemen? – maar voor Trotski ging het erom zich op een Schelling-punt te storten. In de staat van anarchie die zich in Rusland begon te verspreiden, zochten de mensen natuurlijk naar een duidelijk brandpunt van gezag, en de bolsjewieken hadden zich slim als zodanig gepositioneerd door de controle over de bureaucratische ambten en titels op te eisen. Aan de andere kant van het burgerconflict concentreerde de politieke oppositie tegen de bolsjewieken zich rond Tsaristische legerofficieren, omdat ook zij Schelling-punten waren, in die zin dat zij al titels en posities hadden binnen een bestaande hiërarchie.

Dit alles wil zeggen dat in het geval van een staatsgreep of staatsinstorting, nieuwe regeringen vrijwel nooit sui generis worden gevormd – zij komen altijd voort uit reeds bestaande instellingen en hiërarchieën. Waarom ging het politieke gezag bij de val van de Sovjet-Unie over naar de republieken? Omdat deze republieken Schelling-punten waren – takken die men kan grijpen voor veiligheid in een chaotische rivier.

Ik zeg dit eenvoudigweg omdat ik moe ben van fantasierijke verhalen over de liquidatie van het regime in Rusland en zelfs territoriale ontbinding. De val van de regering-Poetin zal en kan niet leiden tot een inschikkelijk, westers georiënteerd regime, omdat er in Rusland geen instellingen met echte macht zijn die zo zijn ingesteld. De macht zou naar de veiligheidsdiensten gaan, want dat zijn Schelling-punten, en daar gaat de macht naartoe.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Wint Oekraïne? Net zoals Pyrrhus ooit deedVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNAVO-ministers komen bijeen voor oorlogsconferenties… Rusland moet hun bluf confronteren
Volgend artikelWereld Economisch Forum bespot vanwege bizar optreden zangeres
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Quote:
  “In een staat van politieke onrust, of zelfs anarchie, werkt het systeem zichzelf in de richting van Schelling-punten – voor de hand liggende figuren en instellingen die gezag uitstralen, en daarom de opvallende keuze zijn om de macht over te nemen en bevelen te geven.”

  Gaat het WEF straks ook een Schellingpunt zijn?
  Je weet wel; orde uit chaos.

 2. “gezien de mate waarin de mainstream narratieven zijn losgekoppeld van de werkelijkheid”
  Op elke sociale media output te zien en te lezen hoeveel dweaallichten deze media kapot maken met hun onzin uitkramende idioterie.

  “In feite is het volhouden dat Bakhmut operationeel niet belangrijk is, lichtelijk beledigend voor het publiek”
  Het 8 uur NON-Journaal geeft 180º gedraaide werkelijk weer, het publiek trapt er elke keer wéér in.

  • Inderdaad, net als met die Covid spuit
   Net als die massavernietigings wapens in Irak.
   Net als die zogenaamde massamoorden door de Serviërs in Joegoslavië.
   Net als die zogenaamde “dictators ” Gadhaffi en Assad.
   Enz. enz. enz. enz.
   En achteraf in alle richtingen kronkelen om maar niet hun foute visies te erkennen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in