In tegenstelling tot de hoerige Westerse media geeft William Schryver het nauwkeurige beeld van de vernietiging door Rusland van het door het Westen opgeleide Oekraïense leger:

De “Demilitarisering” van Oekraïne is precies de Russische mentaliteit in Oekraïne geweest. Hun voornaamste doel, vanaf het allereerste begin, zoals expliciet verwoord door President Vladimir Poetin in zijn historische toespraak van 24 februari 2022, was om Oekraïne te “demilitariseren” – om haar leger te vernietigen.

Toen de oorlog begon, bevonden de meest capabele, ervaren, goed bewapende en goed gepositioneerde Oekraïense strijdkrachten zich NIET in Kiev, maar in de Donbass en Mariupol. Zij hadden zich daar maandenlang gepositioneerd, met het uiteindelijke doel de Donbass en de Krim te heroveren – een doel dat nooit ver verwijderd was van de gedachten van de ideologische en politieke leiders van Oekraïne.

Zij spraken er zelfs openlijk en zonder voorbehoud over. Zij geloofden stellig dat hun strijdkrachten, na acht jaar voorbereiding, zo sterk waren geworden dat zij dat doel ook werkelijk konden bereiken.

Hun weldoeners in de NAVO moedigden hen aan dit te geloven – want het was ook de vurigste droom van de NAVO om haar banier te hijsen boven de marinebasis in Sevastopol, en zo de heerschappij over de hele Zwarte Zee en de Bosporus uit te oefenen.

Met het oog op deze en vele andere geostrategische doelstellingen – waaronder het tegenhouden van de Russische wederopstanding – had de NAVO jarenlang wapens aan Oekraïne geleverd, en die wapenzendingen werden eind 2021 uitgebreid en dramatisch versneld.

Tienduizenden Oekraïense troepen waren opgeleid in het gebruik van deze wapens. En, zoals bekend is bij iedereen die ook maar een beetje oplet, zijn duizenden westerse inlichtingendiensten operaties, speciale troepen en huurlingencontractanten (voornamelijk Amerikaanse, Britse en Franse – en heel veel) ingelijfd bij de Oekraïense frontstrijdkrachten, waarvan er sindsdien verscheidene gedood of gevangen genomen zijn, en een aanzienlijk contingent is nog steeds aanwezig.

Veel van deze westerse troepen zijn daar in de eerste plaats om de ontvangst, de interpretatie en het “praktische” gebruik van de zeer kostbare wapens en nog meer geheim gehouden “ISR” (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) gegevens van de VS/NAVO te coördineren.

De moeder van alle proxy legers

Het leger dat de VS/NAVO in Oekraïne hadden opgebouwd, was tegen begin 2022 uitgegroeid tot de grootste en best bewapende landmacht in Europa. In bijna alle opzichten was het machtiger dan de legers van Duitsland, Frankrijk en Italië samen.

Europese landstrijdkrachten – 2022

Het Oekraïense leger was speciaal opgebouwd om de belangen te dienen van het Amerikaanse Imperium, dat er al lang naar streefde Rusland lam te leggen en te verhinderen dat het ooit nog invloed op de wereld zou kunnen uitoefenen; om het land uiteindelijk uiteen te rijten en het te reduceren tot een zwak fragment van zijn vroegere status en glorie – om de geopolitieke doelstelling te verwezenlijken die werd uitgedrukt in het populaire bordspel RISK uit het koude-oorlogstijdperk, waarbij Rusland van de wereldkaart werd gewist.

  Biden stort van de trap van de VS-China reset af

Het Russische besluit om eind februari 2022 Oekraïne binnen te vallen was gemotiveerd door en gebaseerd op al deze factoren tezamen, en werd bespoedigd door de wijdverbreide Oekraïense artillerie-aanvallen op de Donbass-regio die weken tevoren waren begonnen.

De vernietiging van deze machtige “moeder van alle proxylegers”, die de Verenigde Staten en hun NAVO-partners methodisch aan hun grenzen hadden opgebouwd, was logischerwijs en duidelijk Ruslands voornaamste doel.

Er was geen ander.

De uitschakeling van deze aanzienlijke dreiging voor hun letterlijke deur werd door de Russen begrijpelijkerwijs als een existentiële noodzaak beschouwd.

Vernietiging van de moeder van alle proxy-legers

En om dat doel zo goed mogelijk te bereiken, voerden zij een klassieke Russische list uit om te verhinderen dat de troepen in Noord-Oekraïne de troepen in Oost- en Zuid-Oekraïne zouden kunnen versterken, zodra de gevechten begonnen.

DUS voerden zij de ingewikkelde “schijnbeweging en vastpinnen” uit in en rond Kiev.

En, alles wel beschouwd, werkte het perfect.

Dit gezegd zijnde, is het van essentieel belang te begrijpen dat de grootste en meest doeltreffende schijnbewegingen overtuigend moeten zijn. En om overtuigend te zijn, lopen zij vaak het risico kostbaar te zijn. De beste schijnbewegingen zijn gebaseerd op een kosten-batenanalyse, waarvan het “baten” vaak het hoofddoel van een oorlog is.

In het geval van de schijnbeweging en de vastpinnen-operatie in Kiev waren er aanzienlijke kosten – hoewel lang niet zo duur als de westerse oorlogspropagandisten het hebben proberen voor te stellen. Dat komt omdat een groot deel van de schijnbeweging uit intentieverklaringen bestond, en niet uit concrete acties.

Bijvoorbeeld, nadat de Russen in de eerste dagen van de oorlog het luchtoverwicht hadden bereikt, stelden zij een enorme pantsercolonne samen, en reden die terloops over de hoofdweg van het noorden naar Kiev. Vervolgens hebben zij die daar in wezen vele dagen geparkeerd, en af en toe gedaan alsof zij de ene of de andere kant opgingen, voordat zij zich uiteindelijk naar hun eigen grens terugtrokken, en zich bij de troepen voegden die zich voorbereidden op het hoofdoffensief in de Donbass.

Alles wat zij ten noorden van Kiev deden, was allemaal voor de show. Zij werden niet vernietigd; hun troepen sloegen niet op de vlucht; zij kwamen niet zonder benzine te zitten. Het was gewoon een grote “schijnbeweging”.

Zelfs Wit-Rusland hielp mee aan de theatraliteit door troepen en voertuigen te verzamelen, door ze agressief rond te rijden net over de grens met Oekraïne, en door verkapte dreigementen te uiten dat ze zouden meedoen aan de Russische aanval op Kiev – wat ze natuurlijk nooit gedaan hebben, want zo’n aanval was nooit de bedoeling geweest. En deze agressieve Wit-Russische demonstraties hielden op toen de Russen de schijnoperatie afsloten en hun troepen naar het zuidoosten verplaatsten.

  Het Russische geduld met de oorlog in Oekraïne is niet eindeloos, zoals het Westen spoedig zal leren

Het resultaat van deze schijnoperatie was dat de Russen in de loop van enkele weken meer dan 100.000 Oekraïense troepen en hun uitrusting in de omgeving van Kiev hebben “vastgepind”, de controle hebben genomen over belangrijke transportknooppunten en corridors tussen Kiev en de Donbass, en tegelijkertijd een groot offensief hebben uitgevoerd om de 20.000 man sterke Oekraïense legergroep in Mariupol, een zeer strategische havenstad aan de kust van de Zee van Azov, te omsingelen en te vernietigen.

Onder de troepen in Mariupol bevond zich het beruchte neonazistische “Azov-regiment”, waarvan de bewapening en opleiding lange tijd een prioriteit van de VS/NAVO was geweest, en dat beschouwd werd als een van de meest geduchte onderdelen van het Oekraïense leger.

Tot de troepen in Mariupol behoorden ook vele tientallen “adviseurs” van de NAVO (CIA, speciale strijdkrachten, en zogenaamde “contractors”). Ook aanwezig waren ongeveer 2500 buitenlandse huurlingen, de meesten van hen NAVO-veteranen uit de oorlogen in Irak en Afghanistan.

Terwijl potentiële versterkingen in en rond Kiev werkeloos en onbeweeglijk bleven, werd de machtige troepenmacht in Mariupol methodisch omsingeld en systematisch vernietigd in een operatie waarvan ik zeker ben dat ze nog generaties lang in oorlogscolleges bestudeerd zal worden als een van de indrukwekkendste uitvoeringen van stadsoorlogvoering die ooit is uitgevoerd.

De Russen draaiden de algemeen aanvaarde verhouding van slachtoffers tussen aanvaller en verdediger [n.v.d.r. 3:1] volledig om, en deden dat tegen een vijand die beschermd was binnen enorme en ingewikkelde vestingwerken die hij jarenlang had voorbereid binnen de uitgestrekte staalfabriek Azovstal.

Terwijl dit alles zich afspeelde, waren de Russische strijdkrachten en hun bondgenoten uit de republieken Donetsk en Lugansk bezig met het “vormen van het slagveld” in de Donbass-regio, in afwachting van de volgende en belangrijkste etappe van de oorlog.

Bedenkt u dat de Oekraïense strijdkrachten in de Donbass acht lange jaren bezig waren geweest met het bouwen van een uitgebreide reeks verharde vestingwerken in de regio, met het doel een Russische aanval te weerstaan en hun zware schade toe te brengen wanneer zij dat deden.

De Russen wisten dit natuurlijk allemaal, en zij hebben duidelijk een actieprogramma uitgestippeld om de voordelen te overwinnen die de Oekraïners hadden dankzij hun versterkingen en hun verwerpelijke tactiek om burgers en hun woonhuizen als schild te gebruiken.

Zoals de zaken er nu, begin juli, voor staan, is het onbetwistbaar dat de Russische operatie in de Donbass een overweldigende overwinning is geweest. Het is, naar mijn schatting, de meest indrukwekkende beheersing van een quasi-stedelijk slagveld in de moderne geschiedenis. De oorspronkelijke strijdmacht, bestaande uit meer dan 60.000 van de best getrainde en best uitgeruste soldaten van het Oekraïense leger, is effectief vernietigd. Het heeft catastrofale verliezen geleden van zijn ervaren, door de NAVO opgeleide beroepskader. De massale verliezen aan personeel zijn gedeeltelijk aangevuld door slecht getrainde troepen van de territoriale milities, maar de nog grotere verliezen aan zwaar wapentuig kunnen niet worden aangevuld.

  Zelensky's toekomstperspectieven worden steeds somberder

Ik heb de Russische strategie en tactiek in een vorig bericht beschreven:

Hier volgt een korte samenvatting van de Russische tactische aanpak van de Slag om de Donbass:

Stap #1: Verkenningseenheden (vaak in grote getale, met tientallen of honderden drones boven het hoofd) naar voren brengen om de situatie in te schatten; vuur trekken; ruwe video en geo-coördinaten doorgeven aan de commandanten.

Stap #2: Met doelgerichte dronezwermen boven uw hoofd, die real-time videobeelden doorgeven, gaat u de vestingwerken te lijf met getrokken en mobiele artillerie, Multiple Launch Rocket Systems (in gradaties van kracht en precisie), en zelfs afschuwelijke thermobarische munitie voor bijzonder geschikte doelen.

Laat de rook optrekken.

Herhaal stap #1.

Beweegt er nog iets?

Herhaal Stap #2.

Herhaal Stap #1.

Overal lijken?

Stap #3: Stuur tanks en infanterie om te dweilen.

Ga naar de volgende reeks versterkingen.

Enzovoort, enzovoort …

Dit is de reden waarom er in Oekraïne nu elke dag honderden doden vallen in de strijd. En waarom de Russen al maandenlang heel weinig slachtoffers maken – minstens een verhouding van 1 op 10 – en heel waarschijnlijk veel lager.

De artillerie (met af en toe lucht- en precisieraketinslagen) doet alle gevechten.

Het Russische doel was NOOIT om “Kiev in te nemen”. Ik heb alle argumenten en rationalisaties gehoord die het tegendeel beweren. Ze zijn aantoonbaar misleidend. Het belangrijkste doel van Rusland was ALTIJD het Oekraïense leger te vernietigen, waarvan de machtigste groeperingen in de Donbass en in Mariupol waren gelegerd. En dat hebben zij EFFECTIEF gedaan.

Ik ben er ook van overtuigd dat “demilitarisering” het Russische doel in Oekraïne zal blijven, totdat de Oekraïners smeken om zich over te geven en de voorwaarden accepteren die de Russen voorstellen.

Pas dan zal voor eens en voor altijd over de verdeling van het grondgebied beslist worden, en als de kaart al een toponiem voor een soeverein Oekraïne bevat, zal hij er waarschijnlijk ongeveer zo uitzien:

Waarschijnlijke na-oorlogse kaart van Oekraïne

Wij kunnen alleen maar hopen dat de wanhopige #EmpireAtAllCosts fanatici in Londen en Washington geen fatale blunder begaan in hun vergeefse pogingen om de hegemonie te behouden in het licht van een heroplevende multipolaire wereld.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Rusland waarschuwt de VN-Veiligheidsraad dat de denazificatie van Oekraïne voltooid zal wordenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHet Russische geduld met de oorlog in Oekraïne is niet eindeloos, zoals het Westen spoedig zal leren
Volgend artikelDe Washington Post geeft toe dat Zelensky gelogen heeft, mensen onnodig zijn gestorven, en de Oekraïners zijn verontwaardigd
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. In de hoop dat dit voor een groot gedeelte op waarheid berust denk het wel, daarom zeg ik weer, dank Rusland en zijn soldaten, weer een slag tegen die Nazi Oekri’s van de Navo vrinden, eens de vrinden van Nazi Duitsland, lang leve het Russische leger, hoera, hoera, hoera edoch hoop op vrede dat is het beste voor de overgrote meerderheid, voor de Oekri’s als de Russische Beer !!!

 2. Aanval op Kiev was een goeie strategische zet. De oekies trokken een deel van het leger erheen ….en toen ging RU weer naar onbas….

  De Russen hebben dezelfde taktiek als bij berlijn in 1944: geen infantrie riskeren; alles aan puin schieten met artillerie.

  Waarmee de WO3 wordt gevochten (die de Nato zo graag wil) is niet bekend; maar WO4 wordt met knuppels, pijl en boog en stenen uitgevochten…

 3. Zeer goede en correcte analyse. Uiteraard wist iedereen die ook maar een greintje ervaring heeft in oorlogsvoering dat je met de ruwweg 30.000 man die Rusland had uitgetrokken voor de ‘slag om Kiev’ nooit en te nimmer een stad van die grootte (meer dan 2.5 miljoen mensen) kunt veroveren en behouden, al helemaal niet als je, zoals Rusland, de Geneva Convention nauwgezet volgt en er alles aan doet om het aantal burgerslachtoffers te minimaliseren. Maar ze hielden met die schijnbeweging meer dan 3x zoveel troepen vastgepind, domweg omdat Ukraine het zich niet kon veroorloven Kiev open te laten en de mogelijkheid te riskeren dat veel belangrijke politici gevangen zouden worden genomen, plus dat het een enorme klap voor het moraal zou zijn geweest.
  Het enige waarover ik van mening verschil met de auteur is de toekomstige verdeling van het land. De NAVO heeft duidelijk laten zien dat zeeen strijdende partij is. Zo niet direct door grote aantallen personeel, dan toch door het sturen van wapens. De vraag is wat Rusland gaat doen om te voorkomen dat er straks een nieuw leger aan haar grenzen wordt opgebouwd. Misschien dat er een clausule in de overgave wordt opgenomen dat het romp Ukraine zich neutraal zal opstellen en geen werkelijke legermacht meer op haar grondgebied zal hebben, ongeveer zoals Japan na WO2. Maar dan is het de vraag of men daarop kan vertrouwen, de NAVO is herhaaldelijk een ongelooflijk onbetrouwbare partner gebleken in overeenkomsten.
  Ook zie ik een mogelijkheid dat vrijwel de gehele zuidkust zich bij de Russisische Federatie zal aansluiten, waardoor het romp-Ukraine als ‘landlocked’ gebied achterblijft en wat Rusland de volledige beheersing over het Zwarte Zee gebied krijgt.
  We zullen zien, maar dat de Russen een staaltje van hun kunnen hebben laten zien, met onvoorstelbaar gedisciplineerd handelen en weldoordachte strategie en tactiek is duidelijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in