Multinationale militaire deskundigen, die door de westerse mainstream gemeden worden, vallen van hun stoel in het aangezicht van de hemeltergende propaganda. De consternatie dat het oorlogsgeroddel rond de gebeurtenissen van de oorlog in Oekraïne ongekend is, is niet overdreven. Zelden eerder is er zo’n armada van gelijkluidende meningen van deskundigen geweest. Maar zoals de Britse filosoof Bertrand Russel eens opmerkte: “Als alle deskundigen het eens zijn, pas dan op!” schrijft R.R.

Een of andere gepensioneerde Duitse generaal wil ons doen geloven dat een vogeltje hem gezegd heeft dat het oorspronkelijke “masterplan” van Poetin helemaal verkeerd was gelopen. De Russische president had een blitzkrieg in gedachten die de Oekraïense strijdkrachten in een mum van tijd zou hebben verpulverd.

Dit veronderstelde scenario werd verijdeld dankzij de strijdlustige en heldhaftige Oekraïense David. De Russische Goliath was onder de indruk en kreeg nauwelijks de kans zijn wonden te likken. Om de genadeloze doodsteek uit te delen, is echter een permanent achterstallig verdedigingshulpmiddel nodig. De David zou alleen een grotere en zwaardere katapult nodig hebben, en de Rus zou met zijn staart tussen de benen weglopen. Waarop de Oekraïense Mujahideen in een roes van vreugde zouden uitbarsten, zoals hun wapenbroeders in Afghanistan ooit deden toen de Sovjet-Unie zich terugtrok en voordat de proxy-strijders van God elkaar naar de keel vlogen, overeenkomstig de voorspelde sage.

Bovendien verkondigt de gesloten kring van mainstream-specialisten voortdurend dat verschillende rondgesnuffelde indicatoren grondig gecontroleerd zijn en dus naïeve evaluaties van de algemene toestand mogelijk maken. Zoals het compromitterende gekwek dat de Russische troepen met vuurkracht uit de omgeving van Kiev verdreven waren, hoewel de terugtrekking een afgesproken onderwerp was van de vredesonderhandelingen in Istanboel. Deze belangrijke gedeeltelijke overwinning, zeggen zij, heeft de zwakke punten van het Kremlin blootgelegd. Poetin is de oorlog op alle fronten aan het verliezen. Hoe langer de rockster Zelensky onbaatzuchtig digitaal rond de wereld vliegt, en WO3-taalconcerten geeft en met denkbeeldige sabels rammelt, hoe waarschijnlijker het is dat er een hondsdolle NAVO-hond opspringt en tandenknarsend het strijdtoneel betreedt.

Gezien het feit dat de Amerikaanse inlichtingendienst onlangs heeft toegegeven allerlei soorten desinformatie te verspreiden om Moskou uit te dagen, is het niet verwonderlijk dat het publiek voor de gek wordt gehouden.

Als wij eerlijk zijn, zijn veel van de gelanceerde vertellingen meer illusoir dan echt. Wij hebben niet de bedoeling militaire deskundigen te zijn, maar wij zijn niet bang om buiten de lijntjes te denken. Dat wil zeggen dat wij ons niet klakkeloos laten inpakken door gehomogeniseerde en, naar onze mening, analytisch ontoereikende beoordelingen van hoogbetaalde spindoctors. Wij zouden er goed aan doen de andere kant van de medaille te bekijken. Dat wil zeggen, tegengestelde gezichtspunten van het permanent opgelegde eindproduct van de consensusfabriek nader bekijken.

Zonder de deskundigheid van enkele ingehuurde Duitse ex-militairen te willen kleineren, ontzeggen wij hun toch het vermogen om de oorlogsvoering van geopolitieke tegenstanders correct te interpreteren. En niet in de laatste plaats omdat de Bundeswehr alleen naar oorlogsgebieden wordt gestuurd als een onbeduidende NAVO-afgevaardigde, als hij al wordt uitgezonden, en in zijn jonge geschiedenis nog nooit als de voornaamste strijdende partij is opgetreden. Dit gaat uiteraard gepaard met een onvermijdelijke intellectuele verarming op het gebied van gevechtsstrategie en testen, waardoor het vermogen om om hoeken heen te denken ernstig wordt aangetast. Als dat niet het geval was, zouden wij van Generaal X,Y en Z kunnen horen dat in elk gewapend conflict bedrieglijke manoeuvres, valse vlag aanvallen, schijnbewegingen en andere misleidende instrumenten van de krijgskunst te verwachten zijn.

  Oekraïne - De VS misleiden hun bondgenoten om ze in het gareel te houden

Het oorlogsscenario dat door de Westerse mainstream media eenzijdig en speculatief wordt geframed, daarentegen, laat verschillende gezichtspunten achterwege en neigt ertoe een zwart-wit beeld te schetsen dat ver van de werkelijkheid afstaat. Dit resulteert in een overduidelijk verknipte validatie van de situatie, waarin onder andere het Kremlin ernstig onderschat wordt.

Dat is ook de mening van de voormalige VN-wapeninspecteur, VS-veteraan en militair deskundige, Scott Ritter. Hij is onlangs door verschillende journalisten gevraagd of Rusland de oorlog aan het winnen is, of, zoals het Westen beweert, of Oekraïne op gelijke hoogte staat met, zo niet superieur is aan, Rusland.

Voordat Ritter verklaarde dat Moskou aan het eind van de rit de overweldigende overwinnaar zou zijn, verwees hij naar manoeuvre-oorlogvoering. Die, zoals beschreven in het boek War Machines Robots in Military Operations, “de strijd opvat als een permanent flexibele aangelegenheid, zonder frontlinies of terugtrekkingslijnen.”

Volgens Ritter is het duidelijk dat de Russen niet geïnteresseerd zijn in de overname van het hele land, maar alleen in strategische regio’s, in tegenstelling tot de herhaalde beweringen dat de Russen heel Oekraïne willen bezetten of overnemen. Het besluit van Moskou om slechts 200.000 soldaten te sturen tegen 600.000 Oekraïense soldaten zou deze claims ten stelligste tegenspreken. Om een land van de omvang van Oekraïne volledig over te nemen, zou een veel sterker contingent troepen nodig zijn, zegt Ritter.

De militaire deskundige voegt eraan toe dat hij veronderstelt dat het Russische leger de wendbaarheid van de vijand aanzienlijk beperkt door grote troepenconcentraties van de andere kant vast te binden aan gebieden die niet op het menu stonden.

Zo was de tijdelijke belegering van de periferie van Kiev bedoeld om de illusie te versterken dat Moskou van plan was de hoofdstad van Oekraïne binnen te trekken om haar te bezetten. De daar gelegerde Oekraïense strijdkrachten werden dus in staat van paraatheid gebracht en konden niet naar het voornaamste strijdtoneel in het zuidoosten worden gezonden. Intussen had Rusland strategische doelen zoals brandstofdepots geliquideerd en Kiev grotendeels belet grote formaties in te zetten. Alle militaire colonnes die uit de hoofdstad trachten te komen, zouden gemakkelijke doelwitten zijn voor Russische drones en straaljagers. Deze oorlogstactiek zou ook elders werken. Ook in de havenstad Odessa, die volgens berichten in de media in een vesting is veranderd en verwacht dat de Russen elk ogenblik zouden binnenvallen.

  Brussel springt in een economische afgrond en sleurt de rest van Europa met zich mee

Volgens de voormalige VN-wapeninspecteur was deze toestand van angst opzettelijk van de kant van de Russen. Zo zouden de Oekraïense troepen vast op hun plaats staan en zou de eigenlijke militaire operatie rustig kunnen verlopen. In het licht van de naïviteit die het Westen aan de dag legt, is hij ronduit verbijsterd. Een van de best getrainde strijdkrachten ter wereld wordt beschouwd als een kleuterklas en houdt men zich vast aan fantasieën dat de Russen niet weten wat zij doen. In een gesprek met twee vredesactivisten schetste Ritter de vermeende oorlogsstrategie van Moskou als volgt:

“Wat zijn de Russen van plan? Ik heb het u gezegd. Zij willen de mensen in Kiev vastpinnen. Er staan honderdduizenden soldaten klaar in Kiev, die als versterkingen zullen optrekken als zij niet bedreigd worden. Zij trekken dus vanuit Wit-Rusland met 40.000 man op en houden er 100.000 op de achtergrond. Er zijn 80.000 mannen in Odessa. U stuurt dus 30.000 man vanuit de Krim en bedreigt Odessa. Intussen patrouilleren marineschepen langs de kust en zitten de troepen daar in de val. Er zijn 100.000 troepen in de Donbass en ze willen niet dat die losbreken en op Kiev reageren, dus pinnen ze hen vast. U stuurt de milities uit Donetsk en Luhansk over de grens, waar de hevigste gevechten plaatsvinden, en u neemt deze mensen en gaat met hen de strijd aan om hun manoeuvreerruimte te beperken. Vervolgens gebruikt men deze opmars om een landbrug te maken tussen de Krim en het Russische grondgebied, zodat de bewegingsvrijheid van de troepen gewaarborgd is.

Mariupol was daarbij de sleutel. Mariupol moest vallen. Het is de enige stad waar de Russen om gevochten hebben. Vraagt u zich af waarom? Omdat het de enige belangrijke is. Al de andere steden zijn onbelangrijk. Een stad als Kiev, met 3,1 miljoen inwoners, neem je niet in met slechts 40.000 soldaten. Dat zal niet gebeuren. Evenzo zult u een stad als Kharkiv, waar 1,6 miljoen mensen wonen, niet kunnen innemen met 50.000 soldaten. Dit zal niet gebeuren. Maar met 50.000 soldaten neemt u een stad als Mariupol in door haar te omsingelen en te bombarderen. Wat is gebeurd. Zo werd de stad ingenomen. Een uiterst wrede situatie, maar militair noodzakelijk. Deze fase wordt de voorbereiding van het slagveld genoemd.

Een ander punt dat ik wil aansnijden, is dat de Russen bijna alle brandstofdepots in Oekraïne hebben weggebombardeerd. Ik lach hier niet om. Maar dit is van cruciaal belang. Want waar loopt een tank op? Benzine. Waar rijdt een vrachtwagen op? Benzine. Wat is een tank zonder brandstof ? Een doodskist. Wat is een vrachtwagen zonder brandstof? Nog een doodskist. Alle munitiedepots zijn weggebombardeerd. Wat heb je aan een artilleriestuk zonder munitie ? Het is een uitnodiging om gedood te worden. Al het voedsel en water om de troepen te voeden. Wat is een hongerige of dorstige soldaat? Is hij dan dood of een krijgsgevangene? De Russen geven dus vorm aan de strijd, dwarsbomen de manoeuvreerruimte van de Oekraïners terwijl zij hun plaatselijke doelstellingen bereiken om zich voor te bereiden op de grootscheepse militaire operatie om greep te krijgen op een Oekraïense strijdmacht die uitgehongerd is en verstoken van water, leiding, brandstof en munitie. Dit is de tweede fase.

  De slogans van het Westen veranderen, maar het doel om de wereld naar zijn hand te zetten blijft onveranderd - Lavrov

De Russen hebben zich uit Kiev teruggetrokken omdat zij de troepen daar niet langer hoeven vast te pinnen. Deze troepen kunnen zich niet verplaatsen omdat zij geen brandstof hebben. Zij zitten dus vast. En als ze zich proberen te verplaatsen, zullen ze allemaal gedood worden door de Russische luchtmacht. Vooral omdat ze moeten migreren naar een snelweg waar ze allemaal zullen sterven. Er is reeds opgemerkt dat er pogingen zijn gedaan om met konvooien naar beneden op te rukken. Maar allen werden door de Russen weggevaagd. Er vinden geen troepenversterkingen plaats. De troepen in de Donbass kunnen niet manoeuvreren. Zij zitten in de val. En nu zijn de Russen hen aan het omsingelen en zullen ze het grootste deel van het Oekraïense leger doden of krijgsgevangen nemen. En als dat gebeurd is, blijft er niets meer over. Dan zullen de Russen de uitkomst naar eigen goeddunken kunnen bepalen. Daarom zeg ik dat de Russen aan de winnende hand zijn. Zo zie ik de oorlog zich ontvouwen.

Ik interpreteer ontwikkelingen als, “De Russen zijn er niet in geslaagd Kiev in te nemen” niet verkeerd. De Russen zijn nooit van plan geweest Kiev in te nemen. “Zij zijn er niet in geslaagd Odessa in te nemen.” Zij waren nooit van plan Odessa in te nemen. Dit waren slechts afleidingsmanoeuvres om aanzienlijke aantallen Oekraïense troepen op hun plaats te houden en ze weg te houden van het zwaartepunt. En daarom zeg ik dat de Russen deze oorlog aan het winnen zijn. En zullen het zeer spoedig winnen.”

Het klinkt niet alsof de “zenuwen van Moskou op scherp staan”, zoals een toetsenbord-militairdeskundige van de nieuwszender Welt het onlangs formuleerde. Wij kunnen het al zien aankomen. Over een paar maanden, uiterlijk tegen de winter, zullen veel vertegenwoordigers van de media en politici er dom uitzien als zij zeggen: “Hebben wij Rusland misschien toch onderschat?” En de burger zal de rekening betalen. Tot het einde van de rit.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De Oekraïne oorlog is een zwendelVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOnthulde Pfizer-documenten bevestigen vaccinatieholocaust: Sterftecijfer proefpersonen was 3,7%!
Volgend artikelWEF “Young Global Leader” Macron introduceert digitaal ID-systeem in Frankrijk daags na verkiezingen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

26 REACTIES

 1. Alles wat de westerse media verkondigen, 180 graden draaien. Dan heb je de waarheid.
  Onze held rutte ging deze week al naar dictator erdogan, vragen of deze wilde bemiddelen. Waarmee is mij niet helemaal duidelijk ?
  4 jaar geleden werd deze (dictator erdogan) nog voor alles en nog wat uit gemaakt.
  Reken maar dat het westen hem knijpt. Een hoop geschreeuw, maar weinig zeggen.
  Vladimir Poetin vertelde een jaar op 10 geleden in een interview, dat als hij zou willen Europa binnen 5 dag veroverd zou zijn door het Russische leger. Maar zei met een lachje dat hij een grapje maakte.
  Poetin maakt geen grapjes !!! De regeringlijers in het westen dat zijn de clowns. Ten kosten van haar eigen bevolking. Poetin hoeft helemaal niets te doen in het westen, er gaat een opstand komen onder de bevolking. Wacht maar als ze niets meer te vreten hebben, geen Gas, geen Electra. een paar dagen hou je wel vol. Maar dan.

  • Ons gezin is weleens afgesloten geweest van water en stroom (tja als je geen geld hebt,,.). We hebben een waterput en we vingen regenwater op. Ik kan zeggen het is te doen als je geen zelfmedelijden hebt en het leven als een leuke uitdaging ziet. We denk ik zes weken zo geleeft en zijn er alleen sterker op geworden. Een wijs mens zorgt er nu al voor dat het water kan opvangen.

 2. Goed verslag. Ik snap niet waar wij al die experts voor nodig hebben om onze defensie “strategie” te bepalen als zelfs zoiets simpels als dit gebeuren niet word gezien voor wat het is….inderdaad, Kiev binnentrekken met 40.000 man is gewoon nutteloos, is nooit de bedoeling geweest….kan een kleuter nog begrijpen….maar onze generaals…..

  …als u ooit word opgeroepen om onder bevel te komen van deze clowns en te gaan sterven voor het vaderland, wees dan helder genoeg om te zien wat voor achterlijken onze wereld bepalen…

 3. Toch niet verwonderlijk dat EU en onze eigen ” regering” de alternatieve nieuwszenders de mond wil snoeren.

  Ik kijk wel eens naar WML om te zien wat ze nu weer aan leugens onze huiskamer in spuwen… meestal kan ik het niet langer dan enkele minuten volhouden. Hoe krijgen ze dat dom volk bij elkaar die al die leugens blijven verspreiden.

  1 Week na het uitbreken van de oorlog wisten oud generaals al te verkondigen dat Rusland enorme verliezen leed en snel op zou geven en nu na 66 dagen wint Rusland steeds meer terrein terwijl Rusland tegen Oekraïne, Amerika, England, EU en NATO moet vechten.

  Na de sancties zou Rusland in no time failliet zijn. Door het blokkeren van SWIFT stortte de Roebel in en de politici danste op de tafels van vreugde.
  Swift blokkeren nu Rusland maar hebben ook de rekening van de Canadese Truckers geblokkeerd tijdens de corona protesten wat duidelijk laat zien dat wij de banken en de regering totaal niet kunnen vertrouwen.

  Ik heb niets tegen Poetin, waarom zou ik, hij komt voor zijn land en zijn volk op …. deed Rutte dat ook maar voor ons !

  Door de oorlog hitsers en hun sancties is gas nu 7 maal zo duur. Door de roebel aan goud te koppelen en de landen te verplichten gas voor roebels te kopen zijn de inkomsten van Rusland vele malen hoger …. met dank aan onze politici.

  Minder dank van ons volk want wij het volk betalen wéér de prijs van onze achterlijke politici. Mij maak je niet wijs dat Rusland schuld is … nee het zijn dezelfde politici die ons de corona hoax hebben in gerommeld met hun gifspuiten.

  Veel mensen klaagde over de slechte wisselkoers bij de invoering van de euro ….. wacht maar tot de euro niets meer waard is en je alles kwijt bent.
  De roebel wordt iedere dag sterker en is nu al veel meer waard dan voor de oorlog waar de euro in de race is naar zero !
  Zo zie je dat ze op tv constant uit hun nek zitten te lullen.

  Rusland, de grootste graanschuur van de wereld, gigantische olie en gasvoorraden, heeft de kleinste staatsschuld en heeft als enigste een door goud gedekte munt.

  Met wie zou ik liever zaken doen, met een land die een zeer kleine staatsschuld heeft, die een munt heeft die gedekt is met goud en grondstoffen OF een land die verzuipt in de schulden, waarvan de munt gedekt is met gigantische schulden en alleen oorlogen kan exporteren ?

  Na WW2 heeft Amerika in heel de wereld ruim 100 oorlogen gevoerd en miljoenen onschuldige burgers vermoord. Ze gebruiken andere landen om mensen daar te kunnen martelen. Ze gebruiken landen zoals Oekraïne om daar verboden biowapens te produceren. Voor mij zijn Amerika, England, EU en NATO de werkelijke aggressors die schuldig zijn aan miljoenen onschuldige burger doden.

  En vergeet niet dat deze landen ook de enige producenten zijn van fals flag operaties zoals : Golf van Tonkin, Pearl Habor, 9/11, gif aanval Syrië, massavernietigingswapens in Irak, white helmets, etc etc.
  In Europa hadden we daarvoor operatie Gladio die terroristische aanslagen pleegde.

  OOK IS AMERIKA HET ENIGE LAND DAT OOIT KERNWAPENS HEEFT GEBRUIKT !!

 4. wat extreem onderbelicht blijft in de ze zaak: veel westerse multinationals (zoals rabobank en shell) hebben voor het associatieverdrag, dat daarom ook door onze strot geduwd moest worden, miljarden geïnvesteerd in oekraïne die nu op het spel staan.
  aannemelijk is dan dat bij het investeren van deze miljarden er toezeggingen gedaan zijn door de politiek dat het verdrag er zou komen en voor de komende jaren er flink gecasht kon worden in dit corrupte land waar geen regels zijn die grof geld verdienen tegenwerken.
  en nu poetin (ook geen fris type) na 8 jaar te hebben moeten zien hoe zijn russen daar uitgemoord worden en de eu en navo steeds meer invloed eisten in het bufferland in ging grijpen moeten de ruttes en el qaq’s van deze wereld hun beloften proberen na te komen. niet erg succesvol zo te zien. maar desnoods willen ze atoombommen heen en weer, als ze maar hun huid kunnen redden.
  een oude maar alweer vergeten wijsheid: de burgers willen geen oorlog, als de politici oorlog willen dan slaan ze zelf maar elkaar de hersenen in.
  en ik dacht tot voor kort dat de mensheid wijzer geworden was

 5. “Voor mij zijn Amerika, England, EU en NATO de werkelijke aggressors die schuldig zijn aan miljoenen onschuldige burger doden.”

  Aan Peter: zo totaal waar.

  • Politieke beloften, zoals onder andere een belofte van een eigen staat aan de KNIL troepen in Nederlands Indie zijn totaal leeg en gelogen gebleken. Iedere keer als een politicus op de grondwet een eed aflegd komt daarna de schending van die grondwet.

   Nee, het gaat om geld en macht, meer om macht, gheld kunnen deze kieden gewoon drukken.

   De EU koopt van alle landen de staatsleningen op met zelfgemakt geld, en zal ter zijner tijd deze landen onder druk zetten om bepaalde beleids lijnen door te drukken of bepaalde personen op een positie te zetten.
   Waar we naar kijken is MAFFIA. Men noemt het politiek van virje landen maar het is een grote farce.

   Macron is niet eerlijk gekozen, Trump idem en Rutte, wel, ik ken NIEMAND die op hem of zijn tuig heeft gestemd.

   Laat die oorlog maar komen, nieuwe bezems vegen schoon.

  • Geen stijl is een regerings trol, ze spelen oppositie pers maar het is een verkapte propaganda machine die zichzelf krediet toeschrijft. Kijk maar eens goed wat ze doen en wat ervan komt…..Telegraaf idem….

 6. ik heb een vraag mbt de oorlog en great Reset
  is participatie van Rusland niet van essentieel belang?
  voor een “succesvolle” nieuwe wereld orde

 7. Ik lees ook alle oorlogsberichten over de Oekraïne en Rusland. De ene keer lees ik dat Poetin wint/verliest, de andere keer zijn de Oekraïners weer in het voor/nadeel. De meningen over winst of verlies zijn verdeeld. Maar stel nou dat Poetin plotseling zou overlijden. door bv een hart infarct of om welke andere reden of ziekte dan ook, wát gebeurd er dan? Heeft iemand dáár wel eens over nagedacht. Want als ik naar Poetin kijk van een paar jaar geleden en nu dan was hij vroeger veel slanker. Momenteel ziet hij er erg opgeblazen uit. Moet zich zelfs aan een tafel vasthouden. Zou hij misschien Parkinson hebben? Ik vraag mij dus af, als hij er plotseling niet meer zou zijn, WIE het stokje van Poetin overneemt en wat er dan gaat gebeuren of wat staat ons dan te wachten?

  • Hoeveel slaap denk je dat een leider in oorlogstijd krijgt? De een pakt coke en de ander draait op principe…

   Ik mis een klankbord op alles wat ik hier mag lezen, en als de waarheid gevaarlijk is dan zal de berichtgeving dus niet deugen…..stomme is, onze politici maken belied op basis van informatie uit de pers…..

   zoek de grootste ratten…

 8. De mainstream media groeit op de naïviteit van de massa, en wordt ook nog gevoed met financiële Pokon van de overheid.
  Liever houdt de massa zich van aan de grote groep, in plaats van zelf moeite te doen om informatie te zoeken die verder gaat en werkelijk inhoud heeft.
  Putin en de mensen die met hem werken geven echt niet op en nemen Ukraïne in geheel of gedeeltelijk.
  Wapens sturen naar Ukraïne maakt dat het wat langer duurt.

 9. Jullie berichtgeving over Rusland en ook Ukraine klopt in de regel helemaal niets van. Hoe krijgen jullie het in je hoofd om te suggereren dat Putin een kernoorlog overweegt. De grootst mogelijke onzin. Ook Putin heeft iemand al eens voorgehouden dat bij een kernoorlog iedereen verliest en een overwinnaar ver te zoeken is.
  Hebben jullie al enig idee wat Putin allemaal boven water heeft gehaald in zijn schoonmaak in Ukraine? Het is geen oorlog wat hij voert. Hij heeft alle militairen de opdracht gegeven alle burgers te ontzien, te helpen als nodig in welk vorm dan ook en van voedsel te voorzien. De militairen houden zich daaraan. Alles verloopt zoals gewenst en hij heeft voorspelt dat alles in november onder controle is. Hoe kan dat? Vluchten naar de vijand. Alle Ukrainers die vluchten gaan naar Rusland, daar krijgen ze bescherming. Uiteindelijk stammen ze daar ook van af. Russen vallen geen Russen aan. Let maar op want binnenkort wordt alles openbaar gemaakt en je zal stom verbaasd staan. De elite en de cabal staan tenminste al een tijdje te sidderen over wat er komen gaat. Wisten jullie het al dat er een vuile atoombom (in g=het meervoud) in de maak is in Ukraine, bedoeld om af te schieten richting Rusland? Dat er bergen gifmonsters, gemaakt in 30 Biolabs) klaar staan om naar Rusland te transporteren met 1 bedoeling? Het uitmoorden van alle Russen, ideetje van Zelinsky. Ga maar eens goed op onderzoek uit voordat je wat schrijft.

  • Ik denk dat de meeste van ons hier bewust zijn van jou verhaal en het er ook mee eens zijn. Putin zit niet te wachten op shit maar het wrd opgedrongen. Lijkt me dat je dan ofwel ten onder gaat ofwel vecht voor je land en volk. Alleen koningklijk bloed vlucht wel eens het land uit….met goudvoorraad….

   DE nucliare kaart trekken is misschein wel de beste optie om in korte tijd de zaken af te handelen, want de opbouw van troepen aan de westkant van Rusland gaat onverminderd door en de VS is verdomd stil momenteel….kan zomaar zijn dat die een kernaanval voorbereiden met als excuus de Rus voor te zijn.

   Ik denk dat die kernoorlog er komt, de vraag is waar en wanneer….zou zomaar kunnen zijn als de 1 mei parade in Moskou bezig is, dat is denk ik de meest beeldvormende klap die Rusand kan krijgen.
   Dus in mijn optiek op korte termijn. Geen keuze van Rusland maar een gevolg van constante verdruking door “onze” door WEF dieren en Multinationals aangegeven beleid.

   Wij zijn geen vrije landen, geen vrije mensen. Onze vrijheid is niet echt maar een sprookje. De truckers in Canada hebben gezien hoe snel hun bezit ineens weg is, hier kan dat zo gebeuren en geen oppositie in parlement die er iets aan doet of kan doen. We zijn rechtenloos gemaakt door lui als Rutte en Timmermans, en zo zijn er vele politieke vetzakken en azijn bekken, en hun ambtenaren en vriendjes kliek.

   Als burger in een dictatuur en toekomstig slachtoffer ervan zie ik oorlog als de enige weg naar vrijheid, misschien….onze “rechten”en grondwet zijn waardeloos gebleken, zoethoudertjes….ik denk dat het voor Putin al zover is, oorlog met alle middelen als de enige weg om zelf niet onder te gaan.
   Je kunt de politici en de diplomaten gerust de schuld geven,ze zijn gewend dat intimidatie werkt en nu lopen ze tegen een muur die niet wil buigen en terugvecht. Ik denk dat “onze” politici het niet meer weten en gewoon allemaal achter de rattenvanger met toverfluit aanlopen….en zo hopen nooit als verantwoordelijk te worden gezien….slechts als meeloper en mede slachtoffer mocht het mis gaan.

   • hoe denk je over de oorlog mbt de grote Reset.
    is de deelname van Rusland niet essentieel
    voor een “succesvolle” nieuwe wereldorde?
    Ik bedoel
    het is zo onlogisch.
    wef
    ze zijn veel te berekenend om hun eigen project in gevaar te brengen..

    • ..de WEF is een verzameling van lui die per stuk incompetent zijn en samen een farce rechthuden, in de hoop dat niemand hun onbekwaamheid ziet en hun onvermogen een naam gheeft.
     Dus nee, Rusland als zelfstandig denkende mogendheid is niet WEF afhankelijk, doen hun eigen ding. China idem, India idem, de halve wereld idem…
     Wat je ziet is pogingen van de WEF om zoveel mogelijk lui voor hun karretje te spannen, wat dus niet overal lukt. Dat Macron weer resident is kun je gerust vreemd vinden, en iedere uitleg over maatschappelijke dingen is een poging om het woord vals spel te vermijden. De verkiezingen zijn niet meer eerlijk maar doorgestoken kaart, en de media opgekocht . Complot ja, maar als je als WEF iedereen voor je karretje wil spannen op eender welke manier dan is dat de definitie van complot.
     Dus nee, Rusland zit niet in de zak van het WEF, Oekraine is van teen tot kruin opgekocht.

     Onderschat het WEF niet, maar overschat ze ook niet. Het gaat om een sektarisch gedachtengoed dat in oze politke is doorgedrongen en openlijk word gepredikt. Vijandige overname is het woord, net als verraad.
     Ze zijn niet onfeilbaar, ze zijn zo kwetsbaar dat slopen eigenlijk makkelijk is. De enige hindernis voor onze vrijheid is politie, die worden met ons geld door hun betaald en hun leiding zit in de zak van de WEF sekte.
     Politie en pers zijn wat onze vrijheid ernstig in gevaar brengt, mocht er bij deze lieden verheldenrend licht gaan schijnen is de WEF weg.

     Alles staat uiteindelijk bij wat je toelaat of wat je door geweld moet toelaten.

     • hoi fijn dat je reageert ik kom later bij je terug
      ik ben bewust van het wef en vooral wat er op spel staat
      ik heb geen klankbord zo gezegd
      omdat zoals je weet de meeste mensen
      liever 24/7 slapen

     • het is absoluut een aanval van binnenuit
      heb je toevallig meegekregen dat de grenzen in de Verenigde staten de grenzen niet meer efficiënt bewaakt worden sinds Biden presidentschap zijn er al 2,5miljoen mensen illegaal het land binnen gekomen
      (dit wordt overigs ontkent)
      nu ook Finland en Zweden Nato lidmaatschap overwegen
      kom ik weer terug bij m’n eerste vraag
      onderschat het wef de mogelijkheden van Rusland? denken zij te slagen daar waar Napoleon en Hitler gefaald hebben
      riskeren ze werkelijk een nucleaire reactie op het westen? bovendien hoe zal China reageren…

  • An Leo, mbt wat je schrijft:
   “Wisten jullie het al dat er een vuile atoombom (in g=het meervoud) in de maak is in Ukraine, bedoeld om af te schieten richting Rusland? Dat er bergen gifmonsters, gemaakt in 30 Biolabs) klaar staan om naar Rusland te transporteren met 1 bedoeling? Het uitmoorden van alle Russen, ideetje van Zelinsky. Ga maar eens goed op onderzoek uit voordat je wat schrijft.”

   Kun je wat meer info verschaffen over het onderzoek dat je hierover gedaan hebt? De meesten hier zijn het namelijk wel eens met je, maar meer over jouw onderoek hierover zou van toegevoegde waarde zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in