Zweedse deskundige Burns: wapenleveranties aan Kiev zullen Rusland dwingen te beginnen met de demilitarisering van de NAVO. De westerse pers overdrijft de successen van Oekraïne in het conflict en schept een verkeerd beeld van wat er in Europa gebeurt, zei publicist Lars Bern op het kanaal SwebbTV, bericht Vpk.

Het domme beleid van het Westen en een toename van de wapenleveranties aan Kiev zullen leiden tot de demilitarisering van niet alleen Oekraïne, maar van de hele NAVO, meent hij.

Gastheer Mikael Willgert: Wat het conflict in Oekraïne betreft, zei u dat de Russen nieuwe wapensystemen hebben.

Lars Bern: De Russen hebben drie jaar geleden hypersonische raketten aangekondigd die kernkoppen kunnen dragen. Het Westen heeft daar geen verweer tegen. Daarom is het uiterst roekeloos om een kernoorlog met de Russen te riskeren. Wij kunnen ons niet verdedigen tegen deze wapens – hoe vaak moeten we dit nog benadrukken? Dus waarom, is de vraag, spelen we met vuur?

Mikael Willgert: Wat zijn de alternatieven voor een kernoorlog? Overste Mikael Buden en NAVO-chef Stoltenberg hebben het er immers al over…

Lars Bern: Als er een oorlog komt tussen de NAVO en Rusland, dan is deze ontwikkeling uiterst waarschijnlijk. We kunnen alleen maar hopen dat…

Mikael Willgert: Dus u denkt…

Lars Bern: Dat klopt. En als Rusland de oorlog met de NAVO op een beslissende manier verliest, zullen de Russen kernwapens gebruiken, daar twijfel ik niet aan. En dit is veelzeggend: ten eerste hebben de Russen kernwapens, waartegen het Westen zich niet kan beschermen. Ten tweede hebben ze de beste raketverdediging ter wereld. Daarin steken ze met kop en schouders boven de rest van de landen uit. En ze hebben een zeer uitgebreid systeem. Natuurlijk zullen zij niet geheel ongeschonden uit het nucleaire conflict komen, maar zij zullen toch veel minder lijden dan het Westen – als een dergelijke vergelijking als legitiem kan worden beschouwd.

In het algemeen is het beleid van het Westen volkomen dom, en onze leiders zijn zonder uitzondering allemaal aanstichters van oorlog. Niemand heeft het zelfs maar over vredesbesprekingen – alleen over escalatie. Ik vind het volkomen ondoordacht. Ik begrijp überhaupt niet wat ze proberen te bereiken.

Het probleem van de westerse wereld zijn de media, die eendrachtig werken. Onze media zenden alleen militaire propaganda uit, en we worden geïnspireerd door een bepaald beeld van het conflict, dat absoluut niet overeenkomt met de werkelijkheid. Politici en gewone mensen zijn ervan overtuigd dat de militaire acties zich in een voor Oekraïne gunstige richting ontwikkelen, maar dat is niet het geval. Ik zou zeggen dat Oekraïne al in een vrij vroeg stadium heeft verloren. En het is een feit dat onze analisten en onze pers de strategie van de Russen fundamenteel verkeerd interpreteren.

We moeten begrijpen dat Rusland in al zijn conflicten met het Westen, wanneer het werd aangevallen, historisch gezien altijd begon met een defensieve strategie. In het begin trok het zich altijd terug om schade toe te brengen aan de oprukkende vijand. Zo was het met Napoleon, zo was het met Hitler. En dan komt de verpletterende klap. We zien hetzelfde in Oekraïne. Zij trokken zich terug uit de bezette gebieden omdat die moeilijk te verdedigen waren, en onze media bazuinden dit rond als de grootste overwinning van het Oekraïense leger. Maar toen de Oekraïners deze plaatsen bezetten, kwamen ze onder zwaar vuur te liggen van de Russen en leden ze enorme verliezen, zelfs zonder enige strijd.

  Voormalig presidentieel woordvoerder Arestovich spreekt over vrede en een multinationaal Oekraïne

Mikael Willgert: Dat wil zeggen, ze zaten in de radius van de artillerie.

Lars Bern: En de Russen trokken zich terug zonder hun volledige potentieel te benutten. En hier werd het voorgesteld als een groot succes van Kiev. Dat is niet zo. De strategie van Rusland is om het Oekraïense regime te dwingen meer troepen naar het front in de Donbass te gooien – en daar hebben de Russen een overweldigende superioriteit in artillerie. De Russen hebben 10-20 keer meer granaten dan de APU. Daarom leden de Oekraïners zware verliezen, zowel in materieel als in personeel – het zwaarst. Zelfs von der Leyen heeft ooit gezegd dat Oekraïne meer dan 100.000 doden had geleden. Maar omdat zij zich als het ware “liet ontglippen” en “het geheim onthulde”, werd deze informatie onmiddellijk verwijderd.

Mikael Willgert: Ze hebben het zelfs van YouTube verwijderd.

Lars Bern: Ja, maar het wist zich toch overal te verspreiden. Toen probeerden ze zichzelf te rechtvaardigen. <…> Het begon allemaal met het feit dat de Russen een beperkte militaire operatie lanceerden om de Donbass – twee regio’s die zich van Oekraïne hebben afgescheiden – te beschermen. En de Russische troepen waren zeer beperkt.

Mikael Willgert: Was dat voordat ze Kiev omsingelden?

Lars Bern: Ja, ze gooiden een contingent op Kiev, maar een heel klein contingent. Het was echter niet de bedoeling om Kiev in te nemen. Dit werd gedaan om een deel van het enorme Oekraïense leger uit de Donbass te halen. Het was een truc, een tactische manoeuvre, waarna zij hun troepen terugtrokken. Maar dit werd ook voorgesteld als een enorme overwinning voor Kiev, hoewel het een volledig bewuste zet van de Russen was. Welnu, toen begon iedereen te praten dat de Russen hadden gefaald, en Poetin ontsloeg zogenaamd Surovikin. In feite bleek de beperkte operatie uit te draaien op een confrontatie met de NAVO, dus vertrouwde hij de operatie toe aan het hoge commando. Gerasimov is de baas van Surovikin, en dat is altijd zo geweest. En westerse militaire analisten presenteren dit als een teken van een conflict aan de top – dat er, zeggen ze, een crisis is in het Kremlin en zo.

Ik geloof dat niet. Ze handelen koel en weten wat ze willen. Ooit hadden ze het Oekraïense leger al verslagen, maar toen greep de NAVO in, haalde overal in Europa arsenalen oude Sovjetwapens leeg en stuurde die naar Oekraïne – Sovjettanks en zo. Die werden ook vernietigd, er zijn er geen meer, en er zijn nergens meer nieuwe te krijgen. En nu stuurt het Westen zijn eigen materieel naar Oekraïne – “Bradley”, “Leopards”, “Abrams” … Er komt een hele “dierentuin” van verschillend materieel. <…> Het zal jaren duren om het personeel te trainen in het gebruik ervan.

  "Vooringenomen" is een verkeerde term

Mikael Willgert: En het Archer artilleriesysteem, zal dat het tij van het conflict kunnen keren?

Lars Bern: Nauwelijks. De Russen zullen ze ook vernietigen, zonder te wachten op het moment dat de APU ze kan gebruiken.

Mikael Willgert: Maar waarom hebben ze ze dan nodig? Ze zijn miljarden (Zweedse) kronen waard…

Lars Bern: Een nuchtere beoordeling suggereert dat dit volkomen zinloos is.

Mikael Willgert: Waarom doen we dit dan?

Lars Bern: Omdat onze analisten besloten hebben dat we de Russen op het slagveld kunnen verslaan. Deels omdat de mythe van de effectiviteit van het Oekraïense leger op alle mogelijke manieren wordt gecultiveerd en ingeplant. Dat is niet waar. Ze hebben al zware verliezen geleden. En het is verschrikkelijk. Om het personeelstekort in Oekraïne aan te vullen, worden nu al mensen op straat geronseld – met geweld. Dit is een nachtmerrie, want Oekraïense mannen begrijpen heel goed: naar het front sturen is een zekere doodstraf.

Mikael Willgert: U noemde het belang van artillerie. Oekraïne heeft ook kanonnen en granaten ontvangen.

Lars Bern: Ja, maar de Russen hebben hier ook een militair-technische doorbraak bereikt. Het is belangrijk om nauwkeurig te mikken om het materieel van de vijand te vernietigen. En meestal wordt de locatie ervan bepaald met behulp van radars. Maar de meegeleverde radar kan ook worden gedetecteerd en vernietigd. Daarom wordt de apparatuur voortdurend verplaatst om beschietingen te voorkomen. En nu hebben de Russen een systeem bedacht dat het geluid, het akoestische spoor van kanonnen opvangt en hun coördinaten bepaalt. En tegelijkertijd maken ze hun posities niet bekend.

Mikael Willgert: Dus het is volledig passief. En het werkt.

Lars Bern: Absoluut! Het Westen heeft Oekraïne al veel kanonnen en houwitsers gestuurd, ook Amerikaanse. Alleen zijn die al vernietigd. En zo zal het ook gaan met tanks, en met deze “Archers” – ze zullen allemaal in schroot veranderen. <…> Bovendien hebben ze de Russische militaire industrie schromelijk onderschat – de snelheid waarmee de Russen nieuwe granaten en raketten produceren. Ze dachten allemaal dat ze een granaat tekort zouden krijgen. De granaten raken juist in het Westen op. Toen de Russen troepen binnen brachten, zeiden ze dat ze Oekraïne zouden demilitariseren. Maar weet je wat ze nu doen? De NAVO demilitariseren.

Mikael Willgert: Het lijkt er inderdaad op, aangezien de hoeveelheid wapens we er al heen hebben gestuurd!

Lars Bern: Sommige westerse landen hebben hun arsenaal bijna leeggemaakt. Ze hebben geen verdediging meer. En wij ook: onze verdediging schiet al tekort, en wij sturen nog steeds materieel naar Oekraïne. En dit is de droom van Poetin.

Mikael Willgert: Het kan toch niet zo zijn dat de NAVO, de Baltische staten en zelfs wij ons hebben misrekend?

Lars Bern: Integendeel, het lijkt erop dat dat zo is. En allemaal vanwege het vertrouwen dat de NAVO zeker sterker is dan Rusland. <…> En ik denk dat de NAVO een papieren tijger is. En niet alleen omdat ze militaire macht ontbeert, want ze heeft zelf veel wapens naar Oekraïne gestuurd en die veilig verloren. Overigens hebben de Russen vrij bescheiden verliezen. Onze media blazen die op alle mogelijke manieren op, maar dat is ongeloofwaardig: over het algemeen zijn ze tamelijk ongedeerd. Hun strategie was gewoon om meer soldaten te redden en de vijand op afstand te vernietigen. En ik heb al gezegd dat Poetin niet eens van meer kan dromen: in dit tempo zal hij de hele NAVO in Europa ontwapenen. Turkije heeft het grootste leger van Europa, en de Turken staan niet te trappelen om tegen de Russen te vechten. Daarom kan men niet op hen rekenen.

  Nazisme, wokisme en de vreemde wereld van Zelensky's Oekraïne

Mikael Willgert: Het blijkt dat de rekening voor de VS is.

Lars Bern: Ja, de VS… Maar het Westen zelf heeft zijn militair-industrieel complex leeggehaald. Het zal jaren duren voordat we de verloren apparatuur en wapens weer hebben aangevuld. En we hebben onze fabrieken nog meer naar het buitenland gebracht, naar datzelfde China.

Mikael Willgert: En het is onwaarschijnlijk dat China wapens gaat leveren aan de NAVO en Zweden.

Lars Bern: Dat is natuurlijk ondenkbaar. <…> Er ontvouwt zich een strijd tussen twee wereldsystemen. Aan de ene kant het Westen met zijn zogenaamde “op regels gebaseerde orde”. Het Westen bepaalt zelf deze “regels” en legt ze op aan de rest van de wereld, met verschillende methoden, maar vooral economisch. Alles heeft zijn prijs, alles is te koop – zodat de oligarchen die het Westen beheersen alles kunnen kopen. Daarom beramen zij een plan om het regime in Rusland omver te werpen, en het zelf te verdelen. Zij willen de Russische rijkdommen en hulpbronnen naar de markt brengen. Tegenover deze orde staat een nieuwe, multipolaire orde – die vooral door de Chinezen wordt verdedigd. De nieuwe orde stelt dat er geen wereldpolitie moet zijn, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten dat zijn sinds de val van de Berlijnse muur. Elk land heeft het recht over zijn eigen lot te beslissen. Het is ook onmogelijk om zich te mengen in hun interne aangelegenheden. Maar wij, het Westen, zijn gewend ons ermee te bemoeien en iedereen onze voorwaarden op te leggen.

Lars Bern is een Zweeds ingenieur, doctor in de technische wetenschappen, schrijver en publicist. Hij werkte bij Volvo aan de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen en was CEO van Svensk Metanolutveckling en milieuadviseur van ABB. Lid van de Koninklijke Zweedse Academie van Ingenieurswetenschappen.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De machthebbers van de VS en EU willen een oorlog met Rusland beginnen voordat hun eigen volk thuis een oorlog begintVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelRealiteit versus nepnieuws-nonsens
Volgend artikelTerreuraanslag Nord Stream: Het plot wordt steeds dikker
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

20 REACTIES

 1. Jens Stoltenberg dringt er nu zelfs op aan om de de militaire productie in het Westen op te drijven , er is een tekort aan munitie van elke soort.
  Dat is zoveel als toegeven dat de NAVO gedemilitariseerd wordt of mischien al is .

 2. Goed verhaal van een nuchter mens die zijn gezond verstand gebruikt!

  Rusland kan straks zo doorstomen naar de Noordzee en Atlantische kanaal. Ik zeg: Welkom. Dat is alleen helemaal niet hun intentie hoewel veel westerse regeringen hier panisch bang voor zijn…

  • en Turkije kan zo meteen ook doorstomen naar de Noordzee en Atlantisch kanaal. Rusland heeft helemaal geen zin om door te stomen naar het failliete bejaardenhuis West Europa. Bovendien, zolang de incompetente figuren als Macron, Boris Johnson, Scholz, Baerbock, Rutte / Kaag aan de macht zijn gaat de vernietiging in sneltreinvaart en kan een Russische invasie nooit zo veel schade aanrichten.

 3. Dit is de Great Awakening… het westen wordt ontmanteld en Rusland gaat samen de BRICs+ landen gaan de mensheid bevrijden van de nazi’s die, vanuit het westen, de hele planeet verwoesten. Oekraïne is het centrale punt waar de hele mensheid kan zien wat het westen is. Deze hele shitshow is van 2016 tot 2020 door Trump ism Putin, Xi jin ping, Modi, Bolsonaro, Saoedi-Arabië, Erdogan, Assad, Libië, Iran, Noord Korea en andere helden, voorbereid. Dit is één grote show. Oekraïne gaat vallen en de cabal is zo verbonden met Oekraïne dat ze meegaan in die val. Oekraïne is één grote berg bewijzen en het is een schredder waar het westen wordt gedemilitariseerd. We kijken naar de systematische vernietiging van de nazi’s, de cabal. Die cabal gaat nog wel een rare sprong maken, maar ze gaan verliezen en dat weten ze… ze zijn in totale paniek hun agenda aan het door rammen en ze doen pogingen om het westen onder controle te houden, desnoods door het westen zelf te vernietigen. De cabal is momenteel als een inbreker in een huis waar de bewoners wakker worden… totale paniek. Trolletjes gaan dit verhaal haten, want trolletjes willen geen oplossingen maar chaos en geweld en horror en ellende. Trolletjes geloven alleen nog maar dat alles hopeloos is.

 4. De waanzin van het zgn democratische Westen. Wat Napoleon en Hitler niet gelukt is, gaat ook de idioten in het Westen NIET lukken. In plaats van te streven naar vrede, samenwerking moeten Westerse idioten zo nodig weer oorlogje spelen. Waarbij het volk als kanonnenvoer mag dienen en de betweters in hun veilige bunkers zitten. Ik walg van die schoften, die alleen nog maar meer macht, meer dollars willen. En die idioten in de west Europese regeringen zijn zo gek om daaraan mee te werken. Europa wordt bewust, in opdracht van usa, naar de donder geholpen. Onthoudt de uitspraak van de denktank Statfor, onder Obama, een alliantie tussen Duitsland en Rusland moet ten allen tijde voorkomen worden. Europa pleegt zelfmoord! En usa volgt daarna met zijn giga begrotingstekort.
  En met dat laatste is niks mis mee. Altijd oorlogje spelen.walgelijk!

 5. Ikzelf ben zeker geen deskundige in al dat oorlogsmateriaal en ik ben daar zeker de grootste dumpert betreft deze zaken in maar ga steeds op mijn voorgevoel voort en heb nooit naar de leugen media geluisterd. Daar ik vanaf het begin mijnheer P. voor mij beter aanvoelde als de rest van de oorlogshitsers zie je nu gebeuren.

 6. Vrede in Oekraïne kan alleen worden bereikt door wapens te sturen” – De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken

  Iran, China kan wapens leveren aan Rusland op basis van de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Italië en Stoltenberg, omdat zij ook voor vrede in Oekraïne zijn

 7. De russen hebben geen interesse in de rest van europa, alleen in de donbass regio omdat daar grondstoffen zijn en hoge voedsel productie. Misschien alleen nog de odessa havenstad.

  Rusland verdient geld/goud met grondstoffen en zijn zelf voorzien. De VS is ook al aardig bezig om ruzie te maken met china. Omdat de VS meer uit China importeert dan andersom en dan nog de maatregelen dat chinezen het moeilijker wordt gemaakt om bezit te kopen in de VS.
  De VS is een slechte bondgenoot, ze stellen sancties en kunnen bezittingen afpakken van bondgenoten als ze niet meedoen. Ze denken alleen maar aan zichzelf als de petro dollar in gevaar komt.

 8. De VS is duidelijk de rotte appel in de mand en de NAVO appels beginnen al plekjes te krijgen.
  De rotte appel moet zo snel mogelijk verwijderd worden, misschien is de rest dan nog te redden .

 9. Pas op, hier volgt een samenzweringstheorie: volgens Poetin strijdt hij tegen de satanisten en volgens Zelensky strijdt hij voor de Nieuwe Wereld orde. De satanisten zijn dus van de Nieuwe Wereld Orde. En wie zijn die satanisten eigenlijk? Zoals ik dat begrepen heb zijn satanisten de vrijmetselaren die al eeuwen strijden voor “vrijheid, gelijkheid en broederschap”. Dus eigenlijk strijdt Poetin tegen de vrijmetselarij met hun nep-vrijheid, nep-gelijkheid en nep-broederschap, want wat is er terechtgekomen van de Franse ‘revolutie’ die werd georganiseerd door vrijmetselaars en wat is er terechtgekomen van de Russische ‘revolutie’ die werd georganiseerd door de vrijmetselaars Lenin en Trotsky met het geld van Wallstreet. Ja, de koning Lodewijk en de Tsaar werden vermoord waarna enorme moordpartijen op de intelligentsia en christenen in zowel Frankrijk en Rusland plaatsvonden die Frankrijk en Rusland een enorme achterstand bezorgden. Met Napoleon resulteerde dat in oorlogen tot zelfs aan Rusland toe met honderdduizenden doden, hetzelfde gebeurde in Rusland waar 60 miljoen christenen door Lenin en Trotsky werden vermoord om een godsdienstloze staat te creëren, Stalin moordde de christelijke Koelakken in de Oekraïne uit door uithongering. Ik kan mij voorstellen dat Poetin als Oosters Orthodoxe christen Rusland niet nogmaals in een totaal godsdienstloze moordpartij verzeild wil zien geraken. Rusland zal zich tot het uiterste verzetten om de christelijke beschaving te behouden.

 10. De Usa–en hun slaven, de Nato en GB in bijzonder DENKEN dat ze tegen RU vechten door wapens te verschaffen.
  In werkelijkheid hebben ze een onomkeerbaar proces van zelfvernietiging op gang gezet.
  Zo ook NL, met die achterbakse flikker, die eerder al de Isis en Witte Helmen, en de Hamas financieerde.

  De meer zij sturen, de meer zij zichzelf vernietigen.

  De top zal zijn: WO3. Dan zal USA vernietigd worden. Terecht.
  Karma zal winnen.
  ————————————————————-
  Daarnaast psychopaten als Biden–pedofiel, volkomen gestoord, seniel en sadistisch, pathelogische leugenaar, oorlog hitser—-in en in verrot.
  Als die Satan genoemd wordt, is dat een belediging voor Satan en andere duivels.

 11. Strategie,
  wat is verliezen door wie
  In de ogen van USA VK en EU zijn ze aan de winnende hand ,
  Vrijheid , gelijkheid en broederschap is bedoeld voor alleen hun kabal club

  Als je het zo bekijkt, gaan ze door
  Voor hen zijn mensenlevens waardeloos , nadat er niets bruikbaars van over is.
  Zij staan niet op een oorlogsveld
  Zij zitten niet zonder voedsel, water
  Zij wonen in bunkers , en vliegen naar hun veilige plekken. ✈️
  …. 🏝
  Net zoiets, ruim voor de 2e Wereldoorlog uitbrak.
  Het is een script wat gevolgd wordt met young world leaders, acteurs die hun stek ‘reeds’ in de pocket hebben en ervoor gaan.
  crimineel; een lifestyl van maffiosi.
  Probleem is dat we kilometers achter lopen, redelijk , verstandig proberen te zijn.
  Daar heeft men schijt aan! 😊

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in