We zijn getuige van de terugkeer van het nazisme, maar deze keer in de hele westerse wereld. Oostenrijk, Duitsland en Italië hebben de burgerlijke vrijheden nog grondiger uitgeroeid dan Hitler en Mussolini. Het opnieuw tot nazisme verklaarde Duitsland, Oostenrijk en Italië hebben de arts-patiëntrelatie vollediger vernietigd dan Josef Mengele dat deed. De politieke leiders van het herrezen nazisme zijn allen schuldig aan misdaden volgens de Neurenbergse wetten, schrijft Paul Craig Roberts.

Zullen de VS, het VK, Frankrijk en Rusland deze nazi-landen opnieuw binnenvallen en de leiders executeren voor hun halsmisdaden? Nee. De VS, het VK, Frankrijk en Rusland doen hetzelfde, evenals Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

Australië heeft concentratiekampen, niet voor Japanse krijgsgevangenen, maar voor Australische burgers die ervan verdacht worden in contact te zijn geweest met een met Covid geïnfecteerd iemand. Overal in de “vrije” westerse wereld hebben ambtenaren van de uitvoerende macht blijk gegeven van minachting voor constitutionele processen door zich wetgevende bevoegdheden toe te eigenen en wetten uit te vaardigen in de vorm van mandaten. Parlementen en Congressen hebben hun eigen minachting voor democratische politieke systemen getoond door in te stemmen met de confiscatie van hun bevoegdheden en de integratie van de wetgevende functie in de uitvoerende tak, zoals in Rome gebeurde onder de Caesars.

In de Verenigde Staten zijn overal kleine nazi’s opgedoken. Bedrijfsleiders, schooldirecties, universiteitsbestuurders, bestuurders van sportteams, ziekenhuisdirecteuren, burgemeesters en gouverneurs hebben zich ontpopt als beginnende Führers die illegale bevelen uitvaardigen: Laat u en uw jonge kinderen injecteren met een stof waarvan bewezen is dat die u of iemand anders niet beschermt tegen Covid of een van zijn varianten, maar waarvan bekend is dat die een hoog risico op ernstig letsel en de dood inhoudt, of u wordt ontslagen en uw carrière is ten einde. In het gerenazificeerde Duitsland/Oostenrijk worden mensen bedreigd met gevangenisstraf als zij weigeren Russische Roulette te spelen met hun gezondheid. Is er ooit in de geschiedenis een regering geweest die zo tiranniek was? Het westen heeft de opperste tirannie bereikt – uw gezondheid is niet meer een zaak van u en uw dokter. Uw gezondheid wordt gecontroleerd door een protocol dat is uitgevaardigd door een bureau dat alleen de winsten van Big Pharma dient.

Toen de Sovjet-Unie interne paspoorten had, werd dat gezien als bewijs van een onvrij volk. Nu heeft de hele westerse “vrije” wereld te maken met interne paspoorten, genaamd Covid paspoorten. Zodra deze paspoorten er zijn, wordt elk mensenrecht, elke burgerlijke vrijheid omgezet van een recht in een privilege dat onderworpen is aan de goedkeuring van de regering. Alle rechten eindigen. Paspoorten worden uitgegeven aan volgzame burgers die door hun onderdanigheid privileges verwerven om naar restaurants, bars, sportevenementen en andere vormen van vermaak te gaan, en om te reizen en hun baan te behouden. Het is niet langer de overheid die verantwoording aflegt aan de burgers; het zijn de burgers die verantwoording afleggen aan de overheid. Vrijheid wordt dus geherdefinieerd als slavernij zoals in George Orwell’s 1984 dystopie.

  Voormalige Pfizer hoofdarts: vaccin tegen Covid-19 is niet nodig 

In de Verenigde Staten waren de enige mensen die stierven aan Covid mensen met een verzwakt immuunsysteem als gevolg van co-morbiditeiten die geen behandeling kregen met bekende veilige behandelingen zoals HCQ en Ivermectine die ook als preventieve middelen dienen. Om sterfgevallen als gevolg van Covid te voorkomen, was het alleen maar nodig de kwetsbaren te beschermen met preventieve doses HCQ of Ivermectine.

In plaats daarvan werden met Covid geïnfecteerde mensen in verpleeghuizen vol met immuungecompromitteerde bejaarden ondergebracht. Niemand werd behandeld, omdat de toestemming voor noodgebruik die voor het zogenaamde “vaccin” was gegeven, vereiste dat er geen bekende behandelingen waren. Aldus voerden Big Pharma en de in de greep gehouden regelgevende instanties-FDA, NIH, CDC, WHO een campagne tegen HCQ en Ivermectin. Van beide werd gezegd dat ze onveilig waren en niet waren goedgekeurd (een dubbele leugen). Valse beweringen werden gepubliceerd door media-prostituees dat ziekenhuizen vol zaten met mensen die ziek waren geworden door Ivermectin, naar verluidt een paardenmiddel. Ziekenhuisbestuurders aanvaardden het protocol dat hen door Fauci en Big Pharma werd aangereikt, namelijk dat ziekenhuizen elke behandeling met HCQ en Ivermectine moeten verhinderen, ongeacht de orders van artsen. De uiterst corrupte American Medical Association accepteerde deze schending van de arts-patiënt relatie.

Toen bekend werd dat Amerikaanse ziekenhuizen werden betaald voor het doden, niet genezen, van geïnfecteerde patiënten, moesten familieleden zich tot de rechterlijke macht wenden om gerechtelijke bevelen te krijgen om de moordzuchtige ziekenhuisdirecteuren te dwingen de arts van een patiënt toe te staan zijn leven te redden met Ivermectine!

De vraag die dringend onderzocht en beantwoord moet worden is: wie, welke instantie, onder welke autoriteit, met welk toegeëigend geld heeft de stimulansen voor Amerikaanse ziekenhuizen gecreëerd om mensen te vermoorden teneinde hun inkomsten te verhogen?

  Wat zou het kunnen zijn? De mainstream media zijn geschokt door de toename van 30% sterfgevallen door hartaanvallen in de leeftijd van 25 tot 44 jaar

Dit is de grootste misdaad in de Amerikaanse geschiedenis. De mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn moeten gearresteerd, berecht, veroordeeld en geëxecuteerd worden. Ieder van hen is schuldig aan massamoord.

Maar er zal niets gebeuren, omdat de media niet toestaan dat de waarheid over het Covid bedrog wordt gemeld. Geloof het of niet, de Amerikaanse media is meer meegaand als propaganda ministerie dan de media was onder Stalin in de Sovjet Unie. In de Sovjettijd ontwikkelden de media de techniek om zo te schrijven dat de lezer tussen de regels door kon lezen. Maar in het “vrije” Amerika, waar de pers wordt beschermd door het Eerste Amendement, werd besloten dat inkomsten belangrijker waren dan de waarheid voor het bestaan van de media. Zo werden de Amerikaanse gedrukte media, tv en NPR agenten voor diegenen die hun reclame-inkomsten of steekpenningen verstrekten.

Hier zijn nogmaals de Covid sterfte- en overlevingscijfers per leeftijdsgroep van onbehandelde Covid geïnfecteerden. De linker kolom is het sterftecijfer per leeftijd, de rechter kolom is het overlevingscijfer per leeftijd. Vergeet niet dat de mensen die stierven op bevel van Fauci geen behandeling kregen met de bekende levensreddende HCQ en Ivermectin.

Het is duidelijk dat dit geen gevaarlijke pandemie is en zeker geen pandemie die de permanente vernietiging vereist van een verantwoordelijke regering die in eeuwen tot stand is gebracht. Fauci en zijn kwaadaardige soortgenoten hebben de hele westerse wereld teruggeworpen in het tijdperk van slaven en horigen waar niemand een stem heeft behalve de heerser.

Als je bedenkt dat de vernietiging van de westerse vrijheid is uitgevoerd door een handjevol totalitaire idioten als Fauci, en niet door tirannen van formaat als Stalin en Hitler, dan zie je hoe uitgehold het westen is als gevolg van een “onderwijssysteem” dat al tientallen jaren elke westerse verworvenheid en elke westerse waarde in twijfel trekt. De openbare scholen en universiteiten, samen met de mediaprostituees en Hollywood, hebben het Amerikaanse volk klaargestoomd voor het verlies van hun vrijheid.

Denk er eens over na. Hoeveel familieleden en vroegere vrienden heeft u die, als u niet “gevaccineerd” bent, niets met u te maken willen hebben, die u vertellen dat u egoïstisch bent en niet om anderen geeft, dat u het risico loopt anderen bloot te stellen aan dood en letsel door u niet te laten vaccineren? Dit is het verhaal van Big Pharma, en uw vroegere vrienden en familieleden geloven de zelfdienende, inkomstenverhogende leugens van Big Pharma en zijn immuun voor de bekende en gepubliceerde feiten waarmee u tevergeefs probeert hen vertrouwd te maken.

  Het is zo ver - Het grote sterven is begonnen

Mensen die niet in staat zijn voor zichzelf te denken – de meerderheid van de bevolking – worden gemakkelijk gehersenspoeld en geïndoctrineerd. Het is geen bevolking die haar vrijheid kan verdedigen of een verantwoordelijke regering kan afdwingen. Het is een domme bevolking die zich keert tegen hen die hun vrijheid willen herstellen, niet tegen hen die hun vrijheid afnemen.

Desalniettemin zijn er een paar dappere artsen – Frontier Doctors, Doctors for Covid Ethics, Robert F. Kennedy Jr. en duizenden artsen en onafhankelijke wetenschappers (die geen subsidie krijgen van Big Pharma) – die de vrijheid verdedigen, omdat het de vrijheid is die zij verdedigen. Zij verdedigen een menselijke prestatie – het werk van een paar mensen – die eeuwen heeft geduurd, van Alfred de Grote in de 9e eeuw tot de Glorieuze Revolutie in 1680. Het feit dat de jeugd van tegenwoordig nog nooit van Alfred de Grote of de Glorierijke Revolutie heeft gehoord, toont aan hoezeer het onderwijs de verworvenheden van de westerse geschiedenis volledig heeft uitgewist. Amerika, of beter gezegd de gehele westerse wereld, heeft niet langer een bevolking die met westerse waarden is gecultiveerd.

Het was deze menselijke verworvenheid – een verantwoordelijke regering – waarop de grondleggers van de Verenigde Staten reageerden met de eisen van de Onafhankelijkheidsverklaring en de beschermingen van de Amerikaanse grondwet.

Het in diskrediet brengen van deze stichtingsdocumenten is decennia lang de voornaamste functie geweest van het Amerikaanse onderwijs. Vandaag zien we het resultaat: het Amerikaanse volk, en dat van de westerse wereld, heeft zijn vrijheid verkocht voor een “vaccin” dat de gezondheid schaadt en doodt, maar geen bescherming biedt tegen Covid.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Je wilt niet weten wat er komtVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe dood van Europa – Dit betekent het einde van de vrijheid zoals wij die kennen
Volgend artikelCovid-gegevens uit Denemarken – Enorme stijging deze herfst van het aantal gevallen en ziekenhuisopnamen heeft niets te maken met Omicron en alles met het falen van de vaccins
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

   • De swastika is oorspronkelijk helemaal geen nazi symbool.
    Ze hebben het alleen maar misbruikt.
    Het is een heel erg oud symbool,waarschijnlijk uit het Hindoisme en staat misschien voor de vier windrichtingen.

    • Het zogenaamde haken kruis links of rechtsom wordt nu aangenomen dat het geluk brengt en dat komt inderdaad vanuit het Hindoeïsme. Maar de oorsprong betekent gewoon of het een geboorte van de jongen of een meisje was. Een rechtsdraaiend kruis staat voor een jongen en een linksdraaiend kruis staat voor een meisje. Dat kunnen we nog zien in museums waar dit kruis op aardewerk kruiken geschilderd is. Net zo met de 3 XXX, dan denken we tegenwoordig allemaal aan seks. Maar dat betekent het helemaal niet van oorsprong, het betekent man en vrouw.

 1. Paul Craig Roberts bewijst nog maar eens wiens brood hij eet, en wiens woord hij spreekt, met deze belachelijke poging om de pandemie-hoax te misbruiken om nog maar eens de haat en de flagrante leugens van de tweede wereldoorlog te herhalen.
  Luister naar de American Dissident Voices radiouitzending van William Luther Pierce, waarin hij de catastrofe van de tweede wereldoorlog en het belang ervan voor onze huidige toestand uiteenzet:

  https://video.natall.com/dr-william-pierce-our-biggest-mistake/
  https://nationalvanguard.org/2018/02/our-biggest-mistake-classic-free-speech-broadcast-2002/

  • Hoi Hagar,

   Ik volg de heer PC Roberts al jaren en herken totaal niet wat jij stelt. Over WO2 gesproken, hij is een van de aanstichters van het debat (in Amerika, niet EUropa) dat de aanval van Duitsland in die tijd was omdat Stalin klaar was om Europa onder de voet te lopen. Ik heb WO2 vrij goed bekeken aangezien mijn familie nogal geleden heeft in die tijd.

   Wat ik nooit heb kunnen begrijpen is dat de Sjovets zo gemakkelijk onder de voet konden worden gelopen tijdens operatie Barbarossa.

   Dit gecombineerd met het lezen van Tragedy en Hope geschreven door Bill Clinton zijn mentor deed heel wat puzzelstukjes op zijn plaatsvallen.

   Het lijkt dus dat onze info nogal tegenstrijdig is. Echter, een voormalig staatsman die diende onder iemand (Reagan) die stelde in de trant van, de gevaarlijkste woorden die je kan horen vanuit de overheid zijnde ”I am from the governemment and I am here to help” (dus heel sceptisch over overheid) en een historicus die Clinton een crash course heeft gegeven hoe het systeen echt werkt vs iemand die zegt, ”het zijn de Joden”(zie Israel nu met hun covid campagne, hoe komt het dat ik dat niet geloof lol)….

   Sorry, de heer PC Robers die al deze bs en ver daarvoor al aan de kaak stelt is een zeer betrouwbare bron. Ik kan je aanraden zijn werk te volgen.

   Groeten,
   Hugo

   • Hallo Hugo,
    De geschiedenis en de achtergrond van WO1 en WO2 kennen is absoluut noodzakelijk om de problemen waarin we nu zitten te kunnen begrijpen, en om in te zien waarom het Westen naar zijn ondergang wegzakt sinds 1945.
    PC Roberts zal zeker wel een paar interessante dingen zeggen, om zijn publiek mee te krijgen, maar met wat hij hier schrijft in zijn stukje over “revanchist Nazism” laat hij wel echt zijn slechtste (echtste) kant zien.
    Het lezerspubliek dat hij heeft verzameld met zijn “conservatieve” en pandemie-kritische artikels, leidt hij zo op een dood spoor, want uiteindelijk houdt dat discours in zijn totaliteit geen steek.
    Als U nog meer puzzelstukjes op hun plaats wil zien vallen, kan U best luisteren naar de audiostream van American Dissident Voices:

    http://104.167.4.67:8115/stream

    U kan die link in Uw browser of mediaspeler plakken.

    Op de website van John Wear staat ook veel nuttige informatie:

    http://www.wearswar.com/

   • Hoi Hugo,
    Iemand die eveneens een andere kijk had op de achtergronden van WOII is de Britse Captain (in WOI) en later politicus Ramsay.
    Hij schreef een boekje “The Nameless War” (ook online te vinden) wat een heel ander licht werpt op de geschiedenis en op revoluties waaronder de Russische, daarvoor de Franse en daarvoor de Engelse en wie daar steeds weer achter bleken te zitten.
    https://aaargh.vho.org/fran/livres9/nameless.pdf
    Ik ben zelf geen historicus dus ik kan mijn hand onmogelijk in het vuur steken omtrent de accuraatheid van wat de man beweert, maar er minstens eens kennis nemen en het in het achterhoofd houden, lijkt me toch de moeite waard. Vooral omdat de rode draad door de eeuwen heen tot het boekje (van amper 120 blz) geschreven werd in 1952 “zomaar”lijkt door te lopen in de zin dat vanuit dat perspectief bekenen, heel de huidige miserie als bij wonder goed verklaard kan worden.

 2. Ik weet het niet, Nazi dit en dat, voor mij werkt dat niet meer anno 2021, straks alweer 2022. Volgens mij is ‘globalisme’ meer een probleem, tenminste voor de mensen die daar niet in mee willen gaan… Een Europa zonder grenzen? Een munt, een taal, een religie… insecten eten, klimaatbeleid, etc. Allerlei problemen en onderwerpen die met niets anders te maken hebben dan globalisme. Er is geen enkel Westers land die NIET meedoet aan Agenda 2030 bijvoorbeeld. Het is een grote poppenkast. Complot? Ja, de mensen, hoge heren, miljardairs, wereldverbeteraars met teveel geld, ja iedereen die daaraan meedoet en geilt op macht.

 3. Het is al langer bekent dat je met list en bedrog veel geld te verdienen valt en mensen kunt uitbuiten. Daar ook een gegeven is dat iedereen omkoopbaar is, alleen ieder heeft wel zijn eigen prijs. Om dit hele corona circus op te tuigen en in werking te houden, is er erg veel geld mee bemoeid. Maar zolang jij geld uit niets kunt maken, wat kost het dan? Bij ziekenhuizen en huisartsen behoeven ze enkel een extra premie te geven bij iedere overlijden (ongeacht waaraan ze werkelijk aan dood zijn gegaan) Zolang de ziekenhuizen en huisartsen die overledenen het een Covid dode noemde. Net zo met de PCR testen, die niets kunnen meten. Maar ideaal zijn om de bevolkingen te misleiden.

  De media was allang opgekocht en hun zogenaamde nieuws is in werkelijkheid pure propaganda. Politiek is eigenlijk een ander woord voor list en bedrog met veel corruptie, deze zijn vrij makkelijk om te kopen, omdat zij altijd naar meer macht hunkeren. De farmaceuten, wat eigenlijk niets anders zijn dan fabrikanten die alle natuurlijke pijnstillers synthetisch namaken, zodat ze patenteerbaar zijn. Zij leveren geen medicijnen, maar doen enkel aan symptoom bestrijding. Daar valt veel meer aan te verdienen, dan als je ze geneest. Deze farmaceuten die steeds machtiger werd, heeft er voor gezorgd dat de natuurlijk geneeskrachtige planten en mineralen zoveel mogelijk verboden werden. Want het is hun grootste concurrent. Door nu met het zogenaamde vaccin wat met illegale omkoop gelden een tijdelijke noodvergunning heeft verkregen. Om zo iedereen afhankelijk te maken van de injecties als junkies en tevens hen een besturingssysteem injecteren, om hen te degraderen tot werkslaaf. Dit allemaal zogenaamde voor onze gezondheid.

  Maar er is meer aan de hand, wat vele niet weten is dat iedere regering in werkelijkheid een commerciële coöperatie is, die een bepaalde tijd een soort van lease contract heeft met het Vaticaan. Maar het Vaticaan heeft inmiddels geen bevoegdheden meer over de desbetreffende landen. Deze lease contracten lopen eerdaags allemaal af, zo is in Nederland deze op 19-07-2021 afgelopen. Vandaar dat er maar geen nieuwe kabinet wil komen. Zo hebben nu niet meer de bevoegdheid. Nederland wat in de werkelijkheid eigenlijk al sinds 1940 is opgeheven, is doorgegaan met de naam van het bedrijf STAAT DER NEDERLANDEN. zodat het voor vele niet is opgevallen. Wij zijn nu officieel een lidstaat van Amerika. Iedere autochtoon is nu een soeverein geworden en moeten de banken/regering iedereen compenseren van de illegale belastingen en leningen. Door nu massaal iedereen proberen te injecteren met die zogenaamde vaccins ontnemen ze iedere gevaccineerde hun recht en degraderen ze tot eeuwige slaaf. Want jij behoort dan toe aan de patenthouders ervan. Dan kunnen ze doen wat zij willen met hun eigendommen. Dat is het plan van de WEF met zijn grote reset. Daarom is de jacht op de ongevaccineerde nu in volle gang. Dit in grote lijnen uit gelegd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in