Europa staat aan de rand van de afgrond. Het marcheert blindelings in de richting van iets dat sterk op tirannie lijkt. Oostenrijk zal binnenkort diegenen strafbaar stellen die het Covid-vaccin weigeren. Het ziet er naar uit dat Duitsland zal volgen. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, vraagt zich hardop af of elke lidstaat hetzelfde zou moeten doen en degenen die deze vorm van medicatie weigeren tot misdadigers zou moeten maken, schrijft Brendan O’Neill.

In Italië wordt je niet je vrijheid maar je broodwinning ontnomen als je nee zegt tegen vaccinatie: de ongevaccineerden mogen niet werken. Overal. In Griekenland moet iedereen boven de 60 jaar de overheid 100 euro betalen voor elke maand dat hij niet gevaccineerd is. Alsof de Griekse regering, in collaboratie met haar meesters in Brussel, de Griekse gepensioneerden nog niet genoeg heeft geruïneerd.

De politie in Rotterdam heeft het vuur geopend op mensen die protesteerden tegen de Covid-beperkingen. Twee mensen raakten ernstig gewond en een dood. Oostenrijkse agenten hebben wapenstokken en schilden gebruikt tegen de duizenden die in Wenen de straat opgingen om nee te zeggen tegen verplichte vaccinering. In Brussel, het zwarte, bureaucratische hart van het EU-project, werden waterkanonnen en traangas losgelaten op burgers die ageren tegen vaccinatiepassen. De ironie is bijna te groot: in de Europese wijk van Brussel, precies het deel van Europa waar door politici, experts en technocraten de moderne Europese sensibiliteit werd gesmeed, slaan gewone mensen een bres voor vrijheid en de krachten van dit zogenaamd liberale nieuwe continent slaan hen neer. Zelden is het gebral van het moderne Europa over “mensenrechten” en “respect” zo wreed ontmaskerd.

Wat er op dit moment in Europa gebeurt, is ronduit angstaanjagend. We zijn niet alleen getuige van een nieuwe ronde van Covid-beperkingen. Dit is niet zomaar de invoering van een nieuwe reeks noodmaatregelen die volgens sommigen nodig zijn om de laatste Covid-golf en de Omicron-dreiging die aan de horizon op de loer ligt, af te wenden. Nee, we maken een huiveringwekkende herziening mee van de hele relatie tussen de staat en het individu, waarbij de staat zoveel macht heeft dat hij zijn burgers nu kan voorschrijven wat ze in hun lichaam moeten injecteren, en het individu zo politiek is uitgemergeld, zo beroofd van rechten, dat hij niet eens meer soevereiniteit heeft over zichzelf, over dat kleine deel van de wereld dat zijn eigen lichaam en geest is. Wij zijn getuige van de gewelddadige dood van het Europese liberalisme en van de geboortepijnen van een nieuw en diep autoritair tijdperk.

  Gevaccineerden - Gevaccineerde zombies achter stuur van auto's doden mensen

Velen lijken niet te beseffen hoe ernstig de ontwikkeling van verplichte vaccinatie is. Zelfs degenen onder ons die pro-vaccinatie zijn, die gelukkig zijn gevaccineerd tegen Covid-19, zouden met niets minder dan afschuw moeten kijken naar het voorstel dat het een strafbaar feit zou moeten zijn om zich niet te laten vaccineren; dat een burger een boete van duizenden euro’s zou moeten krijgen als hij deze behandeling weigert. Een van de ideeën die in Oostenrijk worden besproken in de aanloop naar de verplichte vaccinatie die in februari zal worden ingevoerd, is dat burgers die vaccinatie weigeren voor een plaatselijke rechtbank zullen worden gedaagd. Als zij de dagvaarding twee keer negeren, wacht hen een boete van 3.600 euro. Als ze de eis van de staat blijven negeren om een medische behandeling te ondergaan die ze niet willen, krijgen ze een boete van 7.200 euro. Dit zijn levensvernietigende boetes. Er is – nog – geen sprake van het opsluiten van mensen die het vaccin weigeren, maar de Oostenrijkse staat laat er geen misverstand over bestaan dat hij zijn macht graag zal aanwenden om de ongevaccineerden in de ellende te storten.

Duitsland heeft de ongevaccineerden al achter slot en grendel gezet – dat wil zeggen, het heeft de wet ten volle toegepast om de bevolking te verdelen tussen degenen die de “juiste” medische beslissing hebben genomen, en dus van wat kruimeltjes vrijheid mogen genieten, en degenen die dat niet hebben gedaan, en dus niets minder dan huisarrest verdienen.

Nu zegt demissionair kanselier Angela Merkel dat verplichte vaccinatie waarschijnlijk begin volgend jaar zal worden ingevoerd. Ursula von der Leyen lijkt te vinden dat elke EU-lidstaat zijn burgers moet verplichten zich te laten vaccineren. Hoe ervoor kan worden gezorgd dat iedereen wordt gevaccineerd “moet worden besproken”, zei ze onlangs. We moeten “eventueel nadenken over verplichte vaccinatie”, vervolgde ze. De 500 miljoen inwoners van de Europese Unie, van dit vermeende bastion van mensenrechten, deze politieke unie waarvan ons is verteld dat zij noodzakelijk was om de waardigheid en vrijheid van de moderne Europeanen te behouden, worden geconfronteerd met het vooruitzicht van een neo-imperiaal dictaat dat hen opdraagt zich medisch te laten behandelen of anders ernstige gevolgen te dragen.

  Bezetting Ottawa dag 2: "We zijn net begonnen"

We onderschatten op eigen gevaar hoe ernstig een aanslag op de persoonlijkheid is die verplichte inenting betekent. Naar mijn mening is gedwongen vaccinatie zo’n obsceniteit dat zelfs de verzekering van de minister van Justitie, Dominic Raab, dat het in het Verenigd Koninkrijk niet zal gebeuren, mij veel te zacht was. Ik denk niet dat het hier zal gebeuren, zei hij. Niet denken? Hij had moeten zeggen dat het hier nooit zal gebeuren, over mijn lijk, omdat het zo’n ontoelaatbare aanval zou zijn op de vrijheden die voortkomen uit de Verlichting en waarop onze natie is gebouwd.

Iedereen zegt dat verplichte vaccinatie in strijd is met de Code van Neurenberg, waarin staat dat voor medische ingrepen vrijwillige toestemming moet worden gegeven. Maar het ideaal van individuele soevereiniteit gaat veel verder terug dan dat. In zijn Brief Concerning Toleration (1689) trachtte de grote Verlichtingsfilosoof John Locke “de grenzen te regelen” tussen het individu en het officiële gezag…

Voor Locke, en ook voor andere grote Europese denkers wier ideeën ons Verlichte werelddeel hebben doen ontstaan, is de wens om een individu te “redden” geen goede reden om zich met zijn ziel of lichaam te bemoeien. “God zelf zal de mensen niet tegen hun wil redden,” schreef hij. Maar waar God ooit faalde, hoopt de EU te slagen. Waar zelfs de Almachtige ooit bang was om op te treden, tegengehouden door de kleine kwestie van de wil van de mens, van het recht van de mens om zijn eigen ziel en lichaam te besturen, zullen de bureaucratieën van het Europa van de 21e eeuw nu toesnellen. Zij zullen de ogenschijnlijk onbeduidende kwestie van de lichamelijke autonomie terzijde schuiven, de rechten op zelfbestuur, waarvoor generaties lang hard is gevochten, terzijde schuiven en de mensen door middel van de brute wet dwingen zich aan medische ingrepen te onderwerpen.

Dit betekent het einde van de vrijheid zoals wij die kennen.

Lichamelijke autonomie is de hoeksteen van zelfbestuur, en zelfbestuur is datgene wat vrijheid zin geeft. Als we geen soevereiniteit hebben over ons verstand en ons vlees, dan zijn we niet vrij op enige zinvolle manier. En het zal niet alleen de minderheid van de mensen zijn die zich gedwongen voelt het vaccin te ontvangen, wier vrijheid zal lijden onder dit nieuwe regime van staatsmacht over de bloedstromen en spieren en het vlees van de mensen – de vrijheid van iedereen zal eronder lijden. Het dictaat van de staat dat bepaalt dat alleen degenen die een bepaalde vorm van medische behandeling krijgen, van vrijheid zullen kunnen genieten, zal de vrijheid zelf afhankelijk maken van het doen wat de staat wil dat je doet.

  Iemand probeert je nog steeds te vermoorden, laat dat niet toe

Zelfs de gevaccineerden zullen geen echt vrije mensen zijn in deze wereld. Integendeel, wij zullen de begunstigden zijn van een gunst van de staat, de genieters van kleine voorrechten, in ruil voor het feit dat wij ermee instemmen een injectie te krijgen. We zullen een vergunning van hogerhand hebben om ons dagelijks leven te leiden. En we zullen weten dat die vergunning snel kan worden ingetrokken als we in de toekomst medische behandeling weigeren. De herdefinitie van “vrijheid”, het afhankelijk maken van vrijheid van onderwerping aan de geneeskunde, zal de rechten van ons allen – zowel gevaccineerden als ongevaccineerden – ondermijnen.

Opvallend is dat de zogenaamde mensenrechtenlobby maar heel weinig protesteert tegen het voorgestelde nieuwe regime van gedwongen medicatie. Eurofielen in het Verenigd Koninkrijk en elders – het soort mensen dat ons verzekerde dat de EU de grote moderne verdediger van de waardigheid van het individu was – zijn zo mak als muizen in het gezicht van deze staatsdreigingen om burgers te dwingen tot medische naleving.

Het was niet de bedoeling dat het zo zou gaan, zie je. Het was Brexit Groot-Brittannië, zeiden ze, dat een broeinest van gestoord autoritarisme zou worden, terwijl de EU een kaars zou vasthouden voor de moderne beginselen van rechten en respect. En nu het tegendeel bewezen is, kijken ze de andere kant op, of geven ze subtiel hun knikje naar wat neerkomt op een tirannie van de staat over de zielen en het vlees van individuele mensen. Het Europese liberalisme is op sterven na dood, de Europese Unie staat bekend als een zetel van extreem autoritarisme, en de toekomst van dit continent ziet er inderdaad zeer onzeker uit. In vergelijking met de gevolgen van deze politieke en morele crisis van het Europese continent, zal Covid slechts een onbeduidend detail zijn in de geschiedenis van de mensheid.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Amerikaanse rechter ontneemt moeder ouderlijke rechten vanwege vaccinatiestatusVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelSteeds meer Amerikanen weigeren te gehoorzamen aan COVID mandaten
Volgend artikelRevanchistisch nazisme in de hele westerse wereld
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

36 REACTIES

  • Je haalt mij de woorden uit de mond.
   Als het moet dan moet het maar het zou vreselijk zijn als er een oorlog moet komen om deze situatie te beindigen.
   Maar alles beter dan deze tirannie.

 1. Even op de Nederlandse situatie terug komen, wij Nederlanders bevinden zich in een neerwaartse spiraal, steeds wordt het psychologische spel van belonen en dan weer straffen in een schijnbare oneindige lus met ons gespeeld, tot dat het Europese digitale paspoort klaar is en uitgerold wordt naar Chinees voorbeeld, stel u voor wat voor een ellendige op communistische leest geschoeide toekomst wij gaan “leven” de enige mogelijkheid od optie wat ons rest is keiharde burgerlijke ongehoorzaamheid.

  • Niet alleen naar Nederland kijken, het is een wereldwijd spel dat gespeeld wordt met als doel o.a. een digitale gevangenis en een vaste inkomstenstroom voor hufter gates en kabouter fauci en consorten.

  • Heeft niks te maken met “ongehoorzaamheid”. Maar alles met jouw recht op een normaal bestaan als mens. Dat is afgepakt van je. Hoezo ben je ongehoorzaam…Alles was toch normaal voordat het gajes in de regering je civiele rechten afpakten – het recht om geld te verdienen dmv een restaurant of een kroeg, het recht om daar te eten of te zuipen, het recht om geld te verdienen door een winkel te opereren, het recht om daar te winkelen, het recht om belasting te betalen, etc. Burgerlijke ongehoorzaamheid is hier niet van toepassing. (Geen kritiek verder… snap wel wat je bedoelt.)

 2. Kom maar op met die stroomuitval waar al tijden over gesproken wordt. Dan kunnen die idiote muilkorfdragende, gifspuitabonnement hebbende schapen dit systeem niet meer in stand houden. Misschien dat dat ze wakker gaat schudden. Mijn schoonvader heeft gisteren gvd zijn 3e spuit gehaald, en trots dat ie is! Vol enthousiasme vertelt hij dat het zo goed geregeld was op de priklocatie, het was heel druk, maar er waren wel 35 mensen aan het prikken, dus het was een lange stroom aan mensen die in en uit liepen. Domme domme vent. Dit soort mensen weigert te luisteren, weigert zelf info op te zoeken, weigert De Andere Krant of Gezond Verstand te lezen als je dit onder hun neus duwt. Totaal gehersenspoeld door NOS, Op1, Volkskrant etc etc. Totaal niet voor rede vatbaar. Er is meer nodig dan demonstraties met hartjes. Al die virusgelovigen, die bange gehersenspoelde mensjes gaan niet meer wakker worden, echt niet. Van mij mogen ze morgen allemaal tegelijk dood neervallen, dan blijven de nog nadenkende mensen over en is het klaar. Bouwen we wel een mooie wereld op zonder angst voor virussen en zonder machtsgeile idioten.

  • Ik heb er hier ook zo 1, nog te dom om voor de duvel te dansen. En slim dat hij zichzelf vindt. Want hij weer dankzij de BBC cursus “Herken nepnieuws” precies wat “echt” nieuws is en wat niet…..

   Ja, die cursus nepnieuws is niet zomaar uit de lucht komen vallen…..

  • Ik ken er ook zo een. Niemand heeft last van de spuit, en bij jou in het dorp ken je er ook geen, wijs iemand aan die er last van heeft! En het is allemaal nep nieuws en conspiracy. Er valt geen gesprek mee te voeren. Wat voor mij de Grote Rode Vlag blijft is die godvergeten dwang. Die dwang… Hou op met die dwang, dan wordt het weer “normaal”. Waarom die dwang? Wat zit er achter die spuit met die dwang???

   • Hebben jullie hier rekening mee gehouden? De uitleg voor het beleid omtrent corona in de EU
    Laten we het dus kort samenvatten: De staat kan vanaf 01.01.2024 lasten verdelen (een mooi woord voor onteigening) over de bezittingen van de hele bevolking voor de schadeloosstelling van de slachtoffers van de vaccinatie.

    In de uitgelekte contracten met de vaccinproducenten staat dat zij geen aansprakelijkheid dragen [16]. Dit is de plicht van degenen die zich willen laten vaccineren, die zelf het risico dragen aan dit medische experiment deel te nemen door in te stemmen met “de voorgestelde vaccinatie”. Waarom denkt u dat de Covid-vaccinaties, met hun slechts voorwaardelijke goedkeuringen, de enige vaccinaties zijn waarbij u iets moet ondertekenen? [17]. Uiteindelijk neemt men deel aan een medische studie waarvoor de fabrikant geen aansprakelijkheid aanvaardt. Het slachtoffer van de vaccinatie kan zich alleen tot de staat wenden en hopen op een schadevergoeding.

    Een algemene vaccinatieplicht is belangrijk voor de staat, omdat alleen op die manier een verdeling van de lasten over alle burgers kan worden gerechtvaardigd. Anders zouden al degenen die zich niet hebben laten vaccineren, zich terecht kunnen afvragen waarom zij aansprakelijk zouden moeten zijn voor de schade van anderen die vrijwillig het risico van een experimentele vaccinatie hebben genomen. Bovendien is er natuurlijk ook geen sprake meer van een niet-gevaccineerde controlegroep, wat eigenlijk verplicht is voor een medische studie, maar vragen zou kunnen oproepen over de persoonlijke aansprakelijkheid van de individuele hoofdrolspelers.
    Tegen eind 2023 (uitgaande van een cyclus van 6 maanden) zal elke proefpersoon/burger 7 injecties met de experimentele, op genen gebaseerde vaccins hebben gekregen. Overigens past dit ook bij de ongelooflijke hoeveelheden vaccindoses die door de EU zijn besteld. Reeds bij het begin van de vaccinatiecampagne waren 2,3 miljard vaccindoses besteld, voor slechts ongeveer 450 miljoen inwoners [19], d.w.z. 5 vaccinaties per inwoner van elke leeftijd. Intussen zijn nog meer doses besteld, waaronder in mei nog eens 1,8 miljard doses bij BioNTech [20]. Degenen die geloven dat dit het is met de huidige boosters geloven ook in de asymptomatisch zieken en de PCR-test.
    Tegen 2024 kan dus een enorm aantal vaccinslachtoffers en -doden worden verwacht, wat de roep om lastenverdeling zeer waarschijnlijk maakt.

 3. Vaccinatieplicht is inbreuk op je vrijheid en dat is dictatuur, we glijden af maar een wreedaardige dictatuur.
  Stop dit met alle mogelijke middelen !!

  • Ik had gehoopt dat de mensen wakker zouden worden als de babies van 6 mnd aan de beurt zouden zijn maar helaas hoor ik weinig weerstand.

   Misschien als ze door krijgen dat ze voor de moronic variant 3 spuiten extra moeten laten zetten ze een beetje wakker worden. Helemaal als de motivatie sticker niet meer werkt 🙂

 4. Ronald Raegan zei ooit:
  “If they won’t see the light, they must feel the heat”
  Het wordt langzaam aan steeds duidelijker dat de gevaccinneerden gezondheidsproblemen krijgen. Vind ik pijnlijk om te zien. Zeker na alle waarschuwingen die ik aan mijn omgeving heb gegeven.

  Ons voordeel is dat de prikjes overduidelijk falen. Als er aangedrongen wordt op een booster en als al aangekondigd wordt dat er omikron-specifieke vaccins ontwikkeld gaan worden, dan zal de weerstand tegen vaccinatie alleen maar toenemen. Er zijn er in mijn omgeving ook veel die geen booster gaan nemen.
  Hierdoor zal de invoering van een prikplicht alleen maar moeilijker worden voor gevestigde orde.
  Daarom heb ik nog steeds hoop op een goede afloop…

  Het beste allemaal!

  • Daar hoop ik ook op.

   Helemaal als de schaapjes erachter komen dat ze voor de moronic variant 3 spuiten moeten laten zetten voordat hun motivatie sticker weer op groen gaat!

   En dan hebben we natuurlijk nog de babies, die moeten vanaf 6 maanden ook spuiten gaan krijgen, hopelijk levert dat ook weer wat medestanders op.

 5. IS HET DAN EINDELIJK EENS DUIDELIJK? Waarom beginnen de Germanen hiermee? Omdat dit al ruim een eeuw oud plan is van de joden om dit volk uit te roeien. Je hoeft mij niet te geloven, zoek het maar op. Staat allemaal zwart op wit. Wij zijn ook aan de beurt straks.

  • Hoi letsgobrandon,

   Ik snap niet wat je bedoeld. Heb je meegekregen wat Israel zijn eigen Joodse bevolking aandoet. Zitten al in booster 2. Als we het dan toch over religie en eeuwen van haat moeten hebben zit er, wat mij betreft, veel meer haat tussen de Orthodox Christelijken en de Rpmijns Katholieken. Zowel Hilter en Napoleon dachten die score wel even te kunnen settelen. Niet dus.

   Groeten,
   Hugo

   • Hoi Hugo,

    Over Napoleon weet ik iets minder maar, Hitler wou geen oorlog met Rusland tot ie in de mot kreeg dat Stalin op het punt stond zijn niet-aanvalsverdrag te verbreken.

 6. O M I C C R O N = O N C O M I R = K A N K E R

  An oncomir (also oncomiR) is a microRNA (miRNA) that is associated with cancer. MicroRNAs are short RNA molecules about 22 nucleotides in length. Essentially, miRNAs specifically target certain messenger RNAs (mRNAs) to prevent them from coding for a specific protein. The dysregulation of certain microRNAs (oncomirs) has been associated with specific cancer forming (oncogenic) events. Many different oncomirs have been identified in numerous types of human cancers.[1]

  https://en.wikipedia.org/wiki/Oncomir

 7. Alarmerend verhaal maar ik heb sterk het gevoel dat ‘het’ ‘ze’ niet gaat lukken. De leugens en maatregelen worden steeds absurder en niet meer logisch te verklaren voor een ieder met enig denkvermogen. Misschien dat de groep gehersenspoelde, gehypnotiseerde sukkels die enthousiast in de rij staan voor de booster nog in het verhaal geloven maar die groep krimpt.
  Deze winter zou wel eens een keerpunt kunnen komen. Ondergang van de huidige machthebbers?
  De ziekenhuizen vullen zich steeds meer met gevaccineerden, miskramen, hartklachten, spontaan instorten op het voetbalveld, doden heel veel doden na vaccinatie. Uiteindelijk kan niemand er meer omheen dat er iets dramatisch mis gaat. Politici niet en de MSM ook niet.
  Dan breekt de hel los? En zo ja hoe ziet dat eruit?
  Het gaat heel spannend worden maar ik ben er vrij zeker van dat ‘ze’ al aan het verliezen zijn.

  • Nee hoor! hoe kom je er bij? De ziekenhuizen liggen niet vol met de gevaccineerden, neeeeeeeee, dat zijn de NIET-gevaccineerden!!!! Hoe weet je dat dan? Jaaaa, dat zegt het nieuws! Sporters die neerstorten? Neeeeeeeee dat is allemaal complot, want die storten al jarenlang neer. Miskramen? Neeeeeeeee, want wie ken jij die een miskraam had??? Niemand! Dus het is complot! En wie ken jij die dood ging van de spuit? Niemand! Dus allemaal complot. De wetenschap die zegt dat de spuit goed is, en het nieuws zegt het ook!

   • Hoi BAA,

    Hoe kan je nou zo onvolledig zijn man. Echt, je stelt me teleur. Het is ook kou dat al die hart issues inclusief bij sporters veroorzaakt. Je vergeet ook zomaar climate change te benoemen als oorzaak. Net zoals dat je ook vergeet dat ”corona stress” heel veel veroorzaakt.

    Echt ik ben heel verontrust dat je al die Wetenscahppelijk Bewezen redenen negeert. Snap je wel wat er speelt en kan je wel objectifef reageren op het Covid verhaal? Ik denk dat je internet paspoort ingetrokken moet worden.

    Uiteraard is bovenstaande satire maar met een serieuze ondertoon.

    Groeten,
    Hugo

 8. Al die domme schapen die graag de spuitjes halen zijn denkelijk mensen die fan zijn van de huiskwakzalver en zijn ongezonde pillen.
  Maar die wel te beroerd zijn om wat euro’s
  uit te geven aan voeding en goede supplementen.
  Die ook te dom zijn om zich in hun eigen lichaam te verdiepen en wat er nodig is om tot op hoge leeftijd een gezond lijf te behouden.
  Zoals mijn zus jaren geleden tegen me zei,jaaa maar de dokter heeft er wel voor geleerd!!!!,toen ik haar vertelde hoe belangrijk het was om te zorgen voor voldoende nutrienten.
  SUKKELS?‍♂️

 9. Het volk uitmoorden in naam van volksgezondheid.
  Er was ooit een Oostenrijkse schilder die het volk een duizendjarige gouden toekomst beloofde.
  Dertien jaar later lag heel Duitsland in puin en waren alle jonge mannen gevangen gezet in concentratiekampen in Europa en de VS. En daar waren geen barakken! Een open veld met prikkeldraad en bewaking en geen eten. Allemaal zijn ze uitgehongerd. Onder ‘generaal’ Eisenhouwer.
  https://www.youtube.com/watch?v=dze2eKUSwwI

  En Eisenhouwer? Die mocht als beloning president van de VS worden. Wat er vanwege de communisten met Duitse vrouwen in Berlijn is gebeurd is te walgelijk voor woorden. Vijftig jaar lang is Oost Duitsland veranderd geweest in een zwaar bewaakte gevangenis. Beelden?
  https://www.youtube.com/watch?v=OwQsTzGkbiY

  En wij met de Duitsers maar 75 jaar lang denken en roepen: ‘nie wieder’.
  Nee, dit nooit weer.
  Nooit weer? Nee, volgende keer vijf keer zo erg, vijf keer zo snel en wereldwijd.
  Steeds hetzelfde ritme:
  ‘befehl ist befehl’=> ‘wir haben es nicht gewust’=> ‘nie wieder’
  We zijn nu weer bij ‘befehl ist befehl’.

  De feitelijk genocide is gepleegd op Duitsers, en in veel mindere mate op Joden.
  Net als de huidige landverraders was de landverrader met snor gefinancierd door de eeuwenoude machtsbolwerken.

  De druk is erger dan de spuit. Daarom klopt het allemaal met Openbaring 6 – in tegenstelling tot veel onzinberichten die je hoort en leest.
  https://hijkomtmetdewolken.nl/openbaring/openbaring-6

  De geschiedenis wordt grotendeels beïnvloed door wat in Openbaring wordt afgeschilderd als ‘apocalyptische ruiters’, de machtsbolwerken van Europa, de uitlopers van het oude Romeinse rijk, dat ze weer willen vestigen. Dat is waarop het uitloopt, de tien tenen van het beeld van Daniël 2 en de tien hoorns van Daniël 7, met daartussen de elfde.
  https://hijkomtmetdewolken.nl/toekomst/3b-beest-uit-de-zee

  Waarom denk je, hebben vrijmetselaars zo’n fascinatie met het getal 11?? Het is de elfde hoorn van Daniël 7, hun toekomstige wereldleider, de grote man van de NWO. Die hier in zijn Egyptische fluisterbootje komt aanvaren. De hoorn (driehoek) op zijn hoofd + alziend ook tussen zijn ogen. Hij is zelf die elfde hoorn. Alle religie die nog over is wordt door hem na 3,5 jaar aan de kant geschoven. Kijk maar wat met de kerk op de achtergrond gebeurd zodra het prikkeldraad om zijn hoofd wegvalt (6:03). Als je de Bijbel kent, weet je precies wat er speelt en nog gaat spelen.
  https://www.youtube.com/watch?v=65xLByzT1l0

  Er zitten nog veel meer verborgen boodschappen in die film – en allemaal kun je ze begrijpen met de Bijbel als achtergrond. Deze luciferians kennen de Bijbel ook en ze volgen het verhaal op de voet, als een script. Alle andere wegen lopen dood. Dat weten ze. Dat hebben ze al vaak geprobeerd. De Joden naar Madagascar. Kwam niks van terecht (kwam zeker door het woord ‘gas’ – ha ha).
  Ze hopen aan het slot tot een andere uitkomst te komen maar dat zal ze niet lukken. De duivel stelt totaal niets voor vergeleken bij de Almachtige God. Hij is alleen heel erg goed in misleiden. De absolute wereldtop bestaat uit de meest misleide zielen aller tijden.

  Iedereen die dit leest: Kom tot Jezus. Hij is de waarachtige God en het eeuwige Leven. Hij en alleen Hij kan hier een eind aan maken en alleen voor Hem zul je eenmaal verantwoording voor je leven afleggen. Hij overwon de dood en roept een ieder toe: ‘Kom allen tot Mij, die vermoeid en belast bent…’

 10. Bij iedereen op de aarde is bij hun geboorte registratie een geboorte trust afgesloten. Bij de babyboomers generatie hier in Europa is dat 50 tot 100 miljoen Euro per persoon. Als de persoon in kwestie niet zijn geboorte trust claimt voor zijn dood vervalt deze aan de staat. Maar er is meer aan de hand, omdat de lease termijnen van de landen zijn afgelopen. Dat betekent dat de burgers soeverein zijn geworden. En hierdoor kunnen ze al hun ooit betaalde belastingen en hun ooit betaalde hypotheek terug vorderen, want deze zijn op een onwettige manier van de burgers gestolen. Dat zou betekenen dat alle banken op de wereld failliet dreigen te gaan.

  Om dit te voorkomen is het Corona project in het leven geroepen. Daar door de eeuwen heen met angst zaaien bij de bevolking, om de macht over hen te krijgen altijd gewerkt heeft. Door nu een verkoudheidje c.q. griep te promoten tot een killer virus om zo angst te zaaien bij de bevolkingen. Werd al vanaf het begin verkondigd dat alleen een vaccin de redding kon bieden. Laat nu net dat vaccin de ellende veroorzaken, van de vele doden en gewonden. Maar dat is nu juist de bedoeling geweest, want iedere dode zal nooit zijn geboorte trust claimen en zal nooit zijn ooit betaalde belastingen en/of zijn hypotheek terug eisen van de staat.

  Daar iedere gevaccineerde langzamerhand wordt getransformeerd naar een transhumaan, als hij/zij het overleeft. Dan is hij/zij geen mens meer en is hij/zij gepatenteerd. Dan zijn de patenthouders eigenaren van zijn eigendommen en bezit. Zo behoeven de banken en de staat niets terug te betalen. Dat is de ware redenen van waarom de staten zo pushen om iedereen te vaccineren en dat eventueel met geweld of met (hoge) boetes opleggen. Om zo toch iedereen overstag te laten gaan. Het draait ordinair gewoon om geld, wat ze ons niet gunnen. Al zou er maar 10% niet gevaccineerd worden valt hun covid project al in duigen.

 11. Het is mij ook overkomen. Ik zocht naar een makelaar om e-yuan te verhandelen en werd doorgestuurd naar deze Advancetox / Advancestox. Nadat ik een account had aangemaakt, vielen ze me letterlijk aan met telefoontjes van verschillende Britse nummers, WhatsApp-berichten, e-mails enz. en haalden me over om het geld over te maken, op een zeer reële manier. Ik sta niet onder druk en heb ze verteld dat het op oplichterij lijkt – ze hebben het zeker ontkend, maar hebben tot nu toe niets van hen gehoord. Toen vond ik deze site met meer bevestiging en hoe ze veel onschuldige mensen hebben opgelicht. Geef geen informatie over uw kaart/bankrekening aan deze mensen en als u contact heeft opgenomen met uw bank of een gerenommeerd oplichtingsbedrijf zoals: Lallroyal? .org en meld een poging tot fraude. Proost!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in