De bovenstaande kaart (hier groter) van de situatie in Oekraïne op 24 maart wordt verstrekt door het Franse Ministerie van Defensie. Het is waarschijnlijk de meest realistische en neutrale die beschikbaar is. Er staan korte notities bij over de genummerde theaters, schrijft Moonofalabama.org.

Hier zijn wat beschouwingen:

  1. De Russische strijdkrachten rond Kiev doen geen offensieve bewegingen, maar verdedigen zich tegen kleine mislukte tegenaanvallen van Oekraïense kant (zie hieronder). Ik heb geen enkele aanwijzing gezien dat Rusland ernaar streeft om Kiev binnen te dringen. Het zou te kostbaar zijn om dat te doen en voor weinig strategisch gewin. Maar de strijdkrachten ten oosten en ten westen van Kiev binden een groot deel van het Oekraïense leger aan zich en verhinderen dat het reserves naar Donbas kan sturen. Gisteren heeft een luchtaanval of een raket het grootste overgebleven Oekraïense brandstofdepot in de buurt van Kiev vernietigd. Het Oekraïense leger zal spoedig zijn mobiliteit verliezen.
  2. Kharkiv staat op het punt omsingeld te worden.
  3. Dnipro is een strategisch doel dat de Russische strijdkrachten zullen willen innemen door zowel vanuit het zuiden aan beide kanten van de Dnjepr als vanuit het noorden op te rukken. Rusland heeft een spoorwegstation tussen Dnipro en Donbas vernietigd, van waaruit bevoorradingen naar de daar strijdende Oekraïense troepen stroomden.
  4. Na grote vooruitgang gisteren bevindt Mariupol zich nu in een opruimsituatie. De Azov-troepen die daar nog zijn hebben geen kans om te overleven.
  5. De Russische doortocht door Mykolayiv naar Odessa is moeilijk gebleken. Artillerie is nu bezig de Oekraïense verdedigingslinies zachter te maken. Er waren onbevestigde berichten over grote Oekraïense verliezen in Mykolayiv als gevolg van een raketaanval op hun kazernes.

De V.S. hebben geprobeerd de bijeenkomst van de NAVO en de G-7 van gisteren te gebruiken om de Europeanen ertoe te bewegen de Russische export van koolwaterstoffen te sanctioneren. Zij hebben ook geprobeerd China aan Rusland te koppelen en de Europeanen ertoe te bewegen hun grootste handelspartner te sanctioneren. Beide pogingen mislukten. Er zullen geen bijkomende sancties tegen Rusland komen. En hoewel in het communiqué van de NAVO China wordt genoemd, dringt het er alleen op aan dat het zijn neutrale positie verlaat. Iedereen weet dat dat niet zal gebeuren.

Het enige waar de NAVO het over eens is geworden, is het uitbrengen van een nieuwe lading verse propaganda.

NAVO: 7.000 tot 15.000 Russische troepen dood in Oekraïne – AP

Een hoge militaire functionaris van de NAVO zei dat de schatting van het bondgenootschap gebaseerd was op informatie van de Oekraïense autoriteiten, op wat Rusland – al dan niet opzettelijk – heeft vrijgegeven en op inlichtingen die uit open bronnen zijn verzameld. De functionaris sprak op voorwaarde van anonimiteit krachtens door de NAVO vastgestelde grondregels.

Andrej Martjanov blikt terug op de slachtoffers die de Sovjettroepen in 1943 leden toen zij Donbas bevrijdden van toen nog eersteklas Duitse Wehrmachttroepen. Toen waren er meer dan 1.000.000 Sovjetsoldaten bij betrokken tegen zo’n 600.000 Duitsers. Elke dag sneuvelden er zo’n 1.600 Sovjetsoldaten in hevige gevechten. Moeten wij nu geloven dat de veel kleinere operatie tegen een minder felle en minder capabele vijand in de Oekraïne 550 Russische soldaten per dag doodt? Dat is natuurlijk onzin.

Zoals een anonieme Pentagon-officier over het NAVO-getal zei:

“Wij blijven weinig vertrouwen hebben in die schattingen.”

Voor de goede orde heeft het Russische Ministerie van Defensie zojuist aangekondigd dat er tot op heden 1.351 Russische militairen gedood zijn en 3.825 gewond. (De verliezen van de milities van Lugansk en Donetsk zijn in die getallen niet meegerekend).

Er is nog meer propaganda onzin te vinden, zoals deze uit de New York Times:

Zeker, de kop geeft die indruk. Maar alleen bij degenen die niet verder in het verslag lezen:

De beweerde winst in grondgebied is moeilijk te kwantificeren, of te verifiëren. In tenminste één cruciale slag in een voorstad van Kiev, waar de Russische troepen de hoofdstad het dichtst genaderd waren, woedden donderdag nog steeds brute straatgevechten en het was niet duidelijk of Oekraïne enig terrein teruggewonnen had.

Maar zelfs dit vertroebelde beeld van de Oekraïense vooruitgang is nuttig voor de berichtgeving van het land aan zijn burgers, en aan de wereld – dat het de strijd aanbindt met een vijand die over superieure aantallen en wapens beschikt, en zich niet alleen maar verschanst om de verdediging te spelen.

In Makariv, een andere slagveldstad ten westen van Kiev, waarvan Oekraïense functionarissen beweerden dat zij die deze week heroverd hadden, waren de gevechten ook aan de gang, zei Vadym Tokar, de burgemeester, in een telefonisch interview.

“Ik begrijp niet waar deze onzin vandaan komt,” zei hij over berichten dat zijn stad heroverd was. “Het is niet waar. We hebben beschietingen en er schieten Russische tanks op de stad.”

Hier is nog meer “westerse” media onzin:

Het Oekraïense leger heeft nu meer tanks dan toen de oorlog begon, omdat het ze blijft veroveren op Rusland – Forbes

Oekraïne heeft ten minste 74 tanks verloren – vernietigd of veroverd – sinds Rusland zijn oorlog tegen het land in de nacht van 23 februari begon.

Maar Oekraïne heeft minstens 117 Russische tanks veroverd, volgens analisten van de open bron-inlichtingendienst die foto’s en video’s op de sociale media kritisch bekijken.

Met andere woorden, het Oekraïense leger zou nu wel eens meer tanks kunnen hebben dan een maand geleden – en dat zonder ook maar één gloednieuwe tank te bouwen of een of ander ouder voertuig uit de opslagplaats te halen.

De Nederlandse “open-source-intelligence analisten” die met die stomme cijfers op de proppen kwamen zijn de mensen die de Oryx website runnen en die ook de bron waren voor deze Economist bullshit:

  Amerikaan Ian Burdett gedood, PATRIOT raketbatterij vernietigd, Duitse Leopard Tanks als Russische trofeeën meegenomen in Oekraïne.

Stijn Mitzer, een analist in Amsterdam, en zijn collega’s van Oryx, een blog, houden de verliezen bij door openlijk gepubliceerde foto’s en video’s van de oorlog te onderzoeken. Bijna drie weken na de roekeloze campagne van Vladimir Poetin heeft Oekraïne minstens 1.054 Russische uitrustingsstukken vernietigd, beschadigd of veroverd, ongeveer vier keer zoveel als het er aan Rusland heeft verloren.

Het tellen van gepubliceerde foto’s uit dubieuze bronnen in een oorlog waar beide partijen dezelfde uitrusting gebruiken is zo dom als het maar kan. Zoals zelfs de Economist opmerkt:

Deze cijfers zijn verre van perfect. Zij zijn een ondergrens, waarbij alleen verliezen worden geteld die door fotografisch of video-bewijs bevestigd zijn. De Oekraïners hebben veel meer kans om dergelijke bewijzen vast te leggen en te verspreiden dan de Russische soldaten, van wie waarschijnlijk de telefoons in beslag zijn genomen en die, volgens de propaganda van het Kremlin, op een vredesmissie zijn. Niettemin bieden de cijfers een doorkijkje in de mist van de oorlog.

De cijfers en foto’s bieden geen “doorkijkje in de mist van de oorlog”. Zij ZIJN de mist van de oorlog.

Russische soldaten mogen geen mobieltjes bij zich hebben en geen foto’s maken. (De Russisch-Tsjetsjeense militie die momenteel Mariupol opruimt, is een uitzondering). Oekraïense soldaten hebben wel mobieltjes bij zich en uploaden foto’s van allerlei aard. Er zijn er vaak meerdere van elk uitgeschakeld voertuig vanuit verschillende perspectieven, wat voor heel wat dubbele en driedubbele tellingen zorgt. Er is ook het ongemakkelijke feit dat beide partijen dezelfde Sovjet-wapensystemen gebruiken, waardoor het vaak onmogelijk is vast te stellen aan welke kant een voertuig toebehoort.

Last but not least kiezen de auteurs van Onyx duidelijk partij in het conflict door te pleiten voor het zenden van meer wapens naar de Oekraïne, alsof dat de onvermijdelijke uitkomst zou veranderen.

Update – 17:30 UTC

Ongeveer een uur geleden publiceerde het Russische Ministerie van Defensie onderstaande tekst.

Toespraak van het Hoofd van het Operationeel Hoofddirectoraat van de Generale Staf van de Strijdkrachten van de Russische Federatie Kolonel-generaal Sergej Roedskoj

De toespraak geeft een kader voor de Russische operatie in de Oekraïne, legt het strijdplan uit en de tot nu toe behaalde resultaten.

Hieronder volgt het Nederlandse transcript.

Overeenkomstig het besluit van de opperbevelhebber sinds 24 februari van dit jaar. Voeren de strijdkrachten van de Russische Federatie een speciale militaire operatie uit.

Het voornaamste doel ervan is hulp te verlenen aan de bevolking van de volksrepublieken Lugansk en Donetsk, die al 8 jaar lang door het regime in Kiev aan genocide wordt onderworpen.

Het was onmogelijk dit doel langs politieke weg te bereiken. Kiev heeft openlijk geweigerd de akkoorden van Minsk uit te voeren. De Oekraïense leiding heeft in 2014 en 2015 tweemaal geprobeerd om het zogenaamde Donbass-probleem met militaire middelen op te lossen, werd verslagen, maar veranderde niets aan haar plannen om het conflict in het Oosten van het land met geweld op te lossen. Volgens betrouwbare gegevens waren de strijdkrachten van Oekraïne bezig met de voltooiing van de voorbereiding van een militaire operatie om het grondgebied van de volksrepublieken in handen te krijgen.

In deze omstandigheden was het alleen mogelijk de republieken Donetsk en Lugansk te helpen door hun militaire bijstand te verlenen. Wat Rusland gedaan heeft.

Er waren twee mogelijke handelwijzen.

De eerste is om het grondgebied te beperken tot alleen de DPR en de LPR binnen de administratieve grenzen van de regio’s Donetsk en Lugansk, hetgeen in de grondwetten van de republieken is vastgelegd. Maar dan zouden wij te maken krijgen met een voortdurende voeding door de Oekraïense autoriteiten van de groepering die betrokken is bij de zogenaamde operatie van de gezamenlijke strijdkrachten.

Daarom werd gekozen voor de tweede optie, die voorziet in acties op het gehele grondgebied van Oekraïne met de uitvoering van maatregelen voor de demilitarisering en denazificatie ervan.

Het verloop van de operatie bevestigde de juistheid van dit besluit.

Zij wordt door de Generale Staf in strikte overeenstemming met het goedgekeurde plan uitgevoerd.

Bij de uitvoering van de taken wordt rekening gehouden met zo weinig mogelijk verliezen onder het personeel en zo weinig mogelijk burgerslachtoffers.

Met het begin van een speciale militaire operatie werd tijdens de eerste twee dagen het luchtoverwicht gewonnen.

Offensieve acties van de strijdkrachten van de Russische Federatie worden in verschillende richtingen uitgevoerd.

Als gevolg daarvan hebben Russische troepen Kiev, Charkov, Tsjernigov, Sumy en Nikolajev geblokkeerd. Kherson en het grootste deel van de regio Zaporozhye zijn volledig onder controle.

Het publiek en individuele deskundigen vragen zich af wat wij in het gebied van de geblokkeerde Oekraïense steden doen.

Deze acties worden uitgevoerd met het doel om zodanige schade toe te brengen aan de militaire infrastructuur, de uitrusting en het personeel van de strijdkrachten van Oekraïne, waarvan de resultaten het niet alleen mogelijk maken om hun strijdkrachten in de tang te nemen en hun niet de gelegenheid te geven om hun groepering in de Donbass te versterken, maar hen ook niet in staat zullen stellen om dat te doen totdat het Russische leger het grondgebied van de DPR en de LPR volledig bevrijd heeft.

Aanvankelijk waren wij niet van plan hen te bestormen, om vernielingen te voorkomen en de verliezen onder het personeel en de burgers tot een minimum te beperken.

En hoewel wij een dergelijke mogelijkheid niet uitsluiten, echter, naarmate de afzonderlijke groepen hun taken volbrengen, en deze met succes worden opgelost, zullen onze krachten en middelen zich concentreren op de hoofdzaak, de volledige bevrijding van Donbass.

Ook belangrijke gebieden van de volksrepublieken Lugansk en Donetsk zijn bevrijd. De volksmilitie heeft de controle overgenomen over 276 woongebieden die voordien onder de controle van het Oekraïense leger en de nationale bataljons stonden.

De demilitarisering van Oekraïne wordt zowel bereikt door zeer precieze aanvallen op militaire infrastructuurvoorzieningen, locaties van formaties en militaire eenheden, vliegvelden, controlepunten, arsenalen en opslagplaatsen van wapens en militaire uitrusting, als door de acties van troepen om vijandelijke groeperingen te verslaan.

Momenteel zijn de Oekraïense luchtmacht en het luchtverdedigingssysteem bijna volledig vernietigd. De zeestrijdkrachten van het land hielden op te bestaan.

16 belangrijke militaire vliegvelden werden vernietigd, van waaruit strijdmissies van de AFU-luchtvaart werden uitgevoerd. 39 opslagbases en arsenalen werden vernietigd, die tot 70% van alle voorraden militaire uitrusting, materieel en brandstof bevatten, evenals meer dan 1 miljoen 54 duizend ton munitie.

Alle 24 formaties van de Landmacht die voor het begin van de operatie bestonden, leden aanzienlijke verliezen. Oekraïne heeft geen georganiseerde reserves meer.

De verliezen worden aangevuld ten koste van gemobiliseerden en personeel van de territoriale verdedigingstroepen die niet de nodige opleiding hebben, wat het risico op grote verliezen vergroot.

Op het ogenblik dat de speciale militaire operatie begon, telden de strijdkrachten van Oekraïne, samen met de Nationale Garde, 260 duizend 200 militairen. Tijdens de maand van de vijandelijkheden bedroegen hun verliezen ongeveer 30 duizend mensen, waarvan meer dan 14 duizend – onherstelbaar en ongeveer 16 duizend – gewond.

Van de 2.416 tanks en andere gepantserde gevechtsvoertuigen die op 24 februari in gevecht waren, werden 1.587 eenheden vernietigd; 636 eenheden van de 1.509 veldartillerie kanonnen en mortieren; 163 van de 535 MLRS; 112 van de 152 vliegtuigen, 75 van de 149 helikopters; 36 Bayraktar TB2 UAV’s – 35;

180 van de 148 S-300 en Buk M1 luchtverdedigingssystemen; 300 van de 117 radars voor diverse doeleinden.

De AFU blijft zonder onderscheid wapens met een hoog vermogen gebruiken tegen steden in Donbass. Een voorbeeld hiervan zijn de inslagen van het Tochka-U raketsysteem op de burgerbevolking van Donetsk en Makeyevka.

In dit opzicht zijn zij de voornaamste doelwitten.

Tot op heden zijn 7 Tochka-U lanceerinrichtingen vernietigd, en 85% van de raketten bevindt zich in arsenalen en in de lucht. Dit heeft de mogelijkheden van Oekraïne voor het gebruik ervan in de strijd aanzienlijk beperkt.

Sinds het begin van de vijandelijkheden hebben de Westerse landen aan het regime in Kiev 109 veldartillerie kanonnen geleverd, 3.800 anti-tank wapens, waaronder Javelin, Milan, Konkurs, NLAW ATGM, M-72, Panzerfaust-3, 897 Stinger en Igla MANPADS.

Wij vinden het een grote vergissing van de westerse landen om wapens aan Kiev te leveren. Dit vertraagt het conflict, vergroot het aantal slachtoffers en zal de uitkomst van de operatie niet kunnen beïnvloeden.

Het werkelijke doel van dergelijke leveranties is niet Oekraïne te steunen, maar het land mee te slepen in een “tot de laatste Oekraïner” langdurig militair conflict.

Wij volgen van nabij de verklaringen van de militaire en politieke leiding van afzonderlijke landen over hun voornemen om vliegtuigen en luchtverdedigingssystemen aan Oekraïne te leveren. In geval van uitvoering zullen wij het niet onopgemerkt laten.

Wij horen ook verzekeringen van de NAVO-leiders over niet-inmenging in het conflict. Tegelijkertijd stellen sommige lidstaten van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap voor om het luchtruim boven Oekraïne te sluiten. Ik zou uw aandacht willen vestigen op het feit dat de strijdkrachten van de Russische Federatie onmiddellijk dienovereenkomstig op dergelijke pogingen zullen reageren.

Om het herstel van wapens en militaire uitrusting van de AFU die gevechtsschade hebben opgelopen te verhinderen, schakelen de Russische Strijdkrachten reparatieondernemingen, arsenalen, opslagbases, logistieke opslagplaatsen met uiterst precieze wapens uit.

Op dit moment zijn 30 belangrijke ondernemingen van het militair-industrieel complex getroffen door kruisraketten X-101, Kalibr, Iskander, en het luchtvaartcomplex Kinzhal, dat reparaties uitvoerde aan 68% van de tijdens gevechtshandelingen onbruikbaar gemaakte wapens en uitrusting.

Het moderne Russische wapentuig heeft bewezen zeer accuraat en betrouwbaar te zijn en operationeel inzetbaar.

Ik zou willen benadrukken dat de strijdkrachten van de Russische Federatie geen civiele infrastructuurvoorzieningen treffen, ook niet de vernietiging van bruggen over rivieren.

In het gebied van de militaire operaties werden 127 bruggen vernietigd. Die zijn allemaal door Oekraïense nationalisten opgeblazen om de opmars van onze troepen af te remmen.

Een ander voorbeeld van roekeloosheid is de mijnenlegging bij de toegangswegen tot de havens van Odessa, Ochakov, Chernomorsk en Yuzhny, waar meer dan 400 ankermijnen van verouderde types zijn geïnstalleerd.

Ten minste 10 mijnen hebben hun anker gebroken en drijven in het westelijk deel van de Zwarte Zee, wat een reële bedreiging vormt voor oorlogsschepen en burgerschepen.

De welig tierende criminaliteit, plunderingen, strooptochten en de burgerdoden zijn het gevolg van de massale ongecontroleerde distributie door het Oekraïense regime van tienduizenden handvuurwapens aan de burgerbevolking, ook aan misdadigers die uit gevangenissen zijn vrijgelaten. De situatie zal in de toekomst alleen maar erger worden.

Het verloop van de vijandelijkheden, de getuigenissen van burgers die de geblokkeerde woongebieden hebben verlaten en van gevangengenomen Oekraïense militairen tonen aan dat het vermogen van de AFU om zich te verzetten vandaag de dag gebaseerd is op angst voor represailles van neonazi’s. Hun vertegenwoordigers zijn in alle militaire eenheden ingebed.

De steunpilaar van het Kievse regime zijn nationalistische formaties zoals Azov, Aidar, Right Sector en andere die in Rusland als terroristische organisaties erkend zijn. Alleen al in Mariupol omvatten zij meer dan 7 duizend militanten, die vechten onder beschutting van burgers, die zij als “menselijk schild” gebruiken.

De militanten van het Azov-regiment drijven vrouwen en kinderen uit de kelders, bedreigen hen met wapens, en sturen hen naar de oprukkende eenheden van de DPR, om de opmars van de volksmilitie te hinderen. Dit is voor hen een gangbare praktijk geworden.

De strijdkrachten van de Russische Federatie daarentegen trachten onnodige verliezen te vermijden. Vóór het begin van het offensief worden de eenheden van de AFU verzocht het gevechtsgebied te verlaten en zich met uitrusting en wapens te verplaatsen naar het punt van permanente stationering. Geen verzet te bieden wanneer het offensief begint en wie de wapens neerlegt, wordt veiligheid gegarandeerd.

Burgers die in een oorlogsgebied gevangen zitten, wordt altijd aangeraden in hun huizen te blijven.

In alle plaatsen worden humanitaire corridors georganiseerd om de bevolking uit het gebied van de vijandelijkheden te krijgen, en ook hun veiligheid wordt gehandhaafd.

In alle steden worden humanitaire corridors ingericht om de bevolking het gebied waar gevochten wordt te laten verlaten, en hun veiligheid wordt gehandhaafd.

Bovendien is het land, op initiatief van de Oekraïense leiders, een thuis geworden voor 6.595 buitenlandse huurlingen en terroristen uit 62 staten.

Zij zijn niet onderworpen aan de oorlogsregels en zullen meedogenloos vernietigd worden.

Vandaag de dag neemt het aantal buitenlandse huurlingen af. Dit werd vergemakkelijkt door zeer precieze aanvallen op hun bases en trainingskampen. Op 13 maart werden alleen al in Starichi en op het oefenterrein Yavorovskii meer dan 200 militanten gedood en meer dan 400 gewond.

Ik stel vast dat er in de laatste zeven dagen geen enkele buitenlandse huurling in Oekraïne is aangekomen. Integendeel, er is een uitstroom geweest. Binnen een week zijn 285 strijders naar Polen, Hongarije en Roemenië ontsnapt, ik hoop zonder Stingers en Javelins.

Eerdere ervaringen hebben geleerd dat draagbare luchtverdedigingssystemen (MANPADS) en ATGM’s zich vrij snel verspreiden, samen met de huurlingen die naar huis terugkeren.

Over het algemeen zijn de belangrijkste doelstellingen van de eerste fase van de operatie bereikt. De gevechtscapaciteiten van de Oekraïense strijdkrachten zijn aanzienlijk verminderd, waardoor wij ons opnieuw kunnen concentreren op het bereiken van het hoofddoel – de bevrijding van Donbass.

In acht jaar tijd is in het gebied van de zogenaamde “operatie van de gezamenlijke strijdkrachten” een verdedigingsgordel voorbereid, die in technisch opzicht diep en goed versterkt is, bestaande uit een stelsel van monolithische, langdurige betonnen structuren.

Om het aantal slachtoffers onder de troepen van de strijdkrachten van de Russische Federatie, de Volksrepubliek Lugansk en de Volksrepubliek Donetsk tot een minimum te beperken, wordt het uitvoeren van offensieve operaties voorafgegaan door een zware vuuraanval op de bolwerken van de vijand en hun reserves.

Bij het begin van de speciale militaire operatie werden de volksmilities van LPR en DPR geconfronteerd met een groep van 59.300 man, bestaande uit de meest gevechtsklare eenheden van de Oekraïense strijdkrachten, de Nationale Garde en nationalistische formaties.

Daardoor verloren op 24 februari van dit jaar de veiligheidstroepen van Oekraïne in de OOS-zone ongeveer 16.000 mensen, d.w.z. 26% van hun totale sterkte .

Meer dan 7.000 van hen waren onherstelbare verliezen.

Het terugwinnen van verliezen wordt verhinderd door de Oekraïense troepengroepering in Donbass te isoleren, door met vuurkracht de controle over de spoorwegstations en de belangrijkste verkeerswegen over te nemen.

De aanvoer van raketten en munitie, brandstof en voedsel naar de Oekraïense strijdkrachten is bijna geheel stopgezet.

De velddepots van raket- en artilleriewapens en munitie, en ook brandstof die zich direct in het gebied van de operatie van de gezamenlijke strijdkrachten bevinden, worden getroffen. Tot nu toe zijn 32 faciliteiten vernietigd, of 61% van het totaal.

Alle wapens en militaire uitrusting, ook van buitenlandse makelij, die door de strijdkrachten van de Russische Federatie tijdens de speciale militaire operatie in beslag zijn genomen, worden aan de Volksrepublieken overhandigd. Reeds 113 tanks en andere gepantserde gevechtsvoertuigen, 138 Javelin- en 67 NLAW-granaatwerpers en andere trofeewapens zijn overhandigd.

Eenheden van de Volksmilitie van de Volksrepubliek Lugansk hebben 93% van het grondgebied van de republiek bevrijd.

Er wordt momenteel gevochten in de buitenwijken van Severodonetsk en Lysychansk.

De Volksmilitie van de Volksrepubliek Donetsk controleert 54% van het grondgebied. De bevrijding van Mariupol gaat door.

Eenheden van de Russische strijdkrachten voeren samen met de Volksmilitie van de Volksrepubliek Donetsk een offensief uit om woongebieden ten westen van Donetsk te bevrijden.

Helaas zijn er onder onze strijdmakkers slachtoffers gevallen tijdens de speciale militaire operatie. Tot op heden zijn er 1.351 militairen gedood en 3.825 gewond.

Alle oplossingen voor gezinsondersteuning worden door de staat overgenomen, opvoeding van kinderen tot hoger onderwijs, volledige terugbetaling van leningen, oplossingen voor huisvesting.

Wij ontvangen een groot aantal oproepen van Russische burgers die wensen deel te nemen aan de speciale militaire operatie om Oekraïne van het nazisme te bevrijden.

Bovendien hebben meer dan 23.000 buitenlanders uit 37 landen zich bereid verklaard om aan de zijde van de volksrepublieken te vechten. Wij hebben de leiders van de LPR en de DPR aangeboden om deze hulp te aanvaarden, maar zij zeiden dat zij hun land zelf zouden verdedigen.

Zij hebben genoeg vermogen en middelen.

De strijdkrachten van de Russische Federatie zullen de geplande speciale militaire operatie blijven uitvoeren totdat de door de opperbevelhebber vastgestelde taken zijn volbracht.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Oekraïne Dag 7: Rusland verandert van tactiek, de zijden handschoenen gaan uit (geweldige video)Volg Frontnieuws op Telegram

  Geconditioneerd voor oorlog met Rusland
Vorig artikelHet PfizerGate schandaal: Regeringen wereldwijd verbergen gegevens om te verhullen dat de Covid-vaccins het Immuunsysteem beschadigen en AIDS veroorzaken
Volgend artikelDuitse regering is van plan dwangvaccinatie sancties op te leggen: Van verplichte inenting tot 5 jaar gevangenisstraf!
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in