Gezondheidsautoriteiten over de hele wereld manipuleren cijfers in een poging om voor het grote publiek te verbergen dat de Covid-19 injecties er de oorzaak van zijn dat de volledig gevaccineerden het Vaccin Acquired Immune Deficiency Syndrome ontwikkelen; en wij kunnen het bewijzen, schrijft Dailyexpose.uk.

De voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Medische Vereniging. Dr. Angelique Coetzee, ontdekte de Omicron-variant in Zuid-Afrika in november 2021. Omdat zij tijdens een pandemie praktiserend huisarts was, zag zij veel gevallen van Omicron en leidde daaruit af dat het om een milde vorm van de griep ging.

De term “mild” is zeer specifiek in de geneeskunde. Dr. Coetzee legt aan het Duitse nieuwsorgaan Die Welt als volgt uit wat zij met die term bedoelt…

“Ik ben een clinicus en op grond van het klinisch beeld zijn er geen aanwijzingen dat we met een zeer ernstige ziekte te maken hebben. Het verloop is meestal mild. Ik zeg niet dat u niet ziek wordt als het verloop mild is,”

“De definitie van een milde ziekte van COVID-19 is duidelijk, en het is een [Wereldgezondheidsorganisatie] definitie: patiënten kunnen thuis behandeld worden en zuurstof of ziekenhuisopname is niet nodig.”

“Een ernstige ziekte is een ziekte waarbij we acute pulmonale respiratoire infecties zien: mensen hebben zuurstof nodig, misschien zelfs kunstmatige beademing. Dat zagen wij bij Delta, maar niet bij Omicron. Dus zei ik tegen de mensen: “Ik kan niet zeggen dat het net zo erg is, want het is niet wat we zien.”

Volgens de ontdekker van Omicron, de voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Medische Vereniging, is Omicron dus een milde vorm van de griep, die geen ziekenhuisopname veroorzaakte en geen zuurstof nodig had, en was het geen acute luchtweginfectie zoals Delta.

Dit is natuurlijk niet wat de corrumperende vaccinpushers willen dat u hoort. Dus onthulde zij verder dat “Europese ambtenaren” haar onder druk hebben gezet om deze waarheid te ontkennen.

“Men heeft mij gezegd niet in het openbaar te verklaren dat het om een lichte ziekte ging. Men heeft mij gevraagd van dergelijke verklaringen af te zien en te zeggen dat het een ernstige ziekte is. Dat heb ik geweigerd,” aldus Coetzee.

Coetzee heeft niet gespecificeerd welke ambtenaren haar gezegd hebben haar mond te houden. Zij zei wel dat Zuid-Afrikaanse ambtenaren niet geprobeerd hebben haar onder druk te zetten. Zij beweerde dat zij zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland door de autoriteiten bekritiseerd werd.

Dr Coetzee legt uit…

“Wat ik op een gegeven moment zei – omdat ik het gewoon beu was – was: In Zuid-Afrika is dit een milde ziekte, maar in Europa is het een zeer ernstige ziekte. Dat is wat uw politici wilden horen.”

Deze zaken werden op 10 februari in verschillende nieuwsbronnen gemeld.

Zuid-Afrika was in november 2021 voor 23% volledig gevaccineerd. Dit betekent dus dat Omicron een milde griep is voor de ongevaccineerden. Het veroorzaakt geen ziekenhuisopname en heeft geen zuurstof nodig en leidt niet tot een acute infectie van de luchtwegen zoals Delta. En bovendien wordt dit door de Europese regeringen in de doofpot gestopt.

Zuid-Afrika, dat op het zuidelijk halfrond ligt, is in de zomer gedurende november (bij ons mei). Wij weten dat milde griep in mei geen mensen in aantallen naar het ziekenhuis stuurt.

Het is dus vreemd om in Australië, een ander land van het Zuidelijk Halfrond, zoveel mensen in het ziekenhuis te zien liggen met Omicron. Maar niet zo vreemd wanneer u beseft dat zij volledig gevaccineerd zijn.

De enige levensvatbare verklaring is dat mensen aan VAIDS lijden om in de zomer met griep het ziekenhuis in te komen, en wij zagen voor het eerst volwaardige VAIDS in de cijfers van New South Wales (NSW) voor Omicron gevallen van 1-8 januari 2022…

De Australische doofpot

Daar zagen wij een verhouding van 2.085 op 194,4 of 10,72 op 1 gevallenratio en een verhouding van 159.325 op 787 of 202,5 op 1 gevallenratio. Met andere woorden, 99,5% van hun Omicron-gevallen waren bij de volledig gevaccineerden en een half procent van de gevallen waren bij de ongevaccineerden. Maar zodra deze cijfers op 28 januari door de Expose gepubliceerd waren, begon de staatsregering ze te vervalsen om de door het vaccin veroorzaakte catastrofe te verdoezelen, en wel als volgt…

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/covid-19-surveillance-report-20220113.pdf
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/covid-19-surveillance-report-20220120.pdf
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/covid-19-surveillance-report-20220201.pdfhttps://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/covid-19-surveillance-report-20220204.pdf

De ongevaccineerde Omicron-gevallen gingen van 2.775 op 1 jan. naar 3.552 op 8 jan. naar 4.644 op 15 jan. naar 72.772 op 22 januari!
Terwijl de dubbel gevaccineerde Omicron-gevallen van 108.056 naar 267.381 naar 372.912 naar 438.255 gingen.

Het Jan1-rapport werd gepubliceerd op 13 jan, het Jan8-rapport op 20 jan, het Jan15-rapport op 1 feb en het Jan22-rapport op 4 feb. Het verslag Jan8 zegt dat het op 4 februari gepubliceerd is, wat onzin is, want wij kenden de inhoud al vóór 28 januari en de URL is .20220120 of 20 jan. 2022 – JOH!

Dus tegen Feb8 had de regering van NSW een scenario in elkaar geknutseld waarbij de 202,5 tegen 1 gevallenratio tussen de dubbel gevaccineerden en de niet ongevaccineerden gedaald was tot 65.343 tegen 68.128 of 0,95 tegen 1. Er waren nu meer Omicron-gevallen bij de ongevaccineerden dan bij de dubbel gevaccineerden, nog afgezien van het feit dat 95% van NSW dubbel gevaccineerden is! Ik denk dat ze die een beetje overkookt hebben!

Dus in de eerste 2 weken van het jaar had u 10x meer kans om Omicron te krijgen als u gevaccineerd was. Maar tegen de 3e week had u 20x meer kans om het te krijgen als u ongevaccineerd was.

Dat is de meest duidelijke en misselijkmakende fraude van de Australische staatsregering.

Op het moment dat het artikel van Expose erop wees dat de statistieken van de NSW regering aantoonden dat vaccins er de oorzaak van waren dat Australiërs ziek werden. Heeft de staatsregering hun statistieken op de meest amateuristische manier vervalst die men zich kan voorstellen. Zij hebben nu openlijk aan de hele wereld laten zien, dat de gezondheid van de Australiërs voor hen niet zo belangrijk is als het verkopen van vaccins.

Deze harteloze regering verschilt nu inderdaad niet meer van elke andere drugsdealer die ooit uit winstbejag de lichamen van zijn slachtoffers heeft bezoedeld. Dit is de Australische tak van de Pfizergate Vaccinschade doofpot. Maar het blijft geenszins beperkt tot Kangaropolis. Laten we eens een blik werpen op Canada, het land van de Elanden.

De Canadese doofpot

De Canadese regering gebruikt een meervoudige doofpot. Ten eerste is het bijna onmogelijk om aan oude nummers van haar Epidemiologische overzichten te komen. De Australiërs stellen al hun oude uitgaven beschikbaar als links naar pdf’s. Niet de Canadezen. Zij stellen niets anders ter beschikking dan het huidige verslag.

Maar men kan de wayback machine van web.archive.org gebruiken om ze met de grootste moeite te krijgen. De wayback machine spendeert 95% van zijn tijd door u het laatste verslag te geven dat hij in de cache heeft gezet en weigert u het volgende verslag te geven waar u om gevraagd heeft (zelfs als hij dat verslag heeft). Als u een paar millennia wilt doorbrengen met het worstelen met een echt vervelende AI, ga dan naar – https://web.archive.org/web/*/https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

De machine is perfect in staat om een pagina minstens 10x niet te laden, dan 25% ervan te laden, dan 50% ervan, dan 75% ervan, dan te vergeten wat hij geladen heeft en helemaal opnieuw te beginnen. Beter nog kan het u een html pagina geven van zijn gevallen na vaccinatie sectie met de gevallen per vaccintabel uit een verslag en met de verwoording van de populaties met verschillende vaccinatie statussen uit een ander verslag.

Gelukkig citeert de formulering van de bevolking cijfers uit de tabel met de gevallen. Men kan dus de fout opsporen en de zaken correct met elkaar in overeenstemming brengen. De pdf’s die het heeft opgeslagen zijn natuurlijk oké. Maar het was een hele puzzel om in elkaar te zetten. Het hele verhaal met de links staat in het aanhangsel bij dit artikel.

Ten tweede geeft het cumulatieve cijfers die teruggaan tot het begin van de vaccinatie (of zelfs daarvoor). Op die manier zit het fijne detail van de huidige week verborgen tussen de gegevens van alle andere weken sinds het begin van de vaccinatie in december 2020. Wij lossen dit op door twee cumulatieve cijfers die eindigen op data die een week uit elkaar liggen, van elkaar af te trekken.

Ten derde, en dat is het meest cynische, passen zij de Europese moraalformule voor leeftijdsnormering uit 2013 toe op de aantallen gevallen en ziekenhuisopnamen. Public Health Scotland doet hetzelfde. Het is een regelrechte fraude. Ja, de sterftecijfers worden sterk beïnvloed door de leeftijd van de patiënt. Maar het aantal gevallen niet. Men kan geen sterftecompensator toepassen op een statistiek waarbij geen sterfte in het spel is. DAT IS FRAUDE PUR SANG.

Men zou de percentages gevallen evengoed kunnen compenseren met hoe goed mensen zijn in het koken van spaghetti in de verschillende leeftijdsgroepen. Het zou niet minder geldig zijn.

Om de percentages ongevaccineerde gevallen per 100.000 ongevaccineerde bevolking te krijgen, hebben wij dus eerst de Bevolking van Canada nodig – https://statistique.quebec.ca/en/produit/tableau/population-by-age-group-canada-and-regions

38.246.108 totaal min 1.882.571 (van 0-4 jaar) min 2.044.238 (van 5-9 jaar) min 40% van 2.091.276 (van 10-14 jaar) of 836.510 = 33.482.789 van 12 jaar en ouder.

33,482,789. 33,5 miljoen 12-jarigen en ouder tot op 1 decimaal nauwkeurig.

36,363,537. 36,4 miljoen 5 jaar en ouder tot op 1 decimaal nauwkeurig.

De Rapporten die voor de analyse gebruikt zijn, kunnen alle hier bekeken worden –

Hier zijn de ruwe cumulatieve gegevens van de Epidemiological-summary-of-COVID-19-cases die de Canadese regering heeft opgesteld van 2021oktober2 tot 2022januari22

Hier zijn de gevallen, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen per vaccinatiestatus per week (behalve voor de periode van 14 dagen van Dec4-18 waarin Dec11 is weggelaten omdat het vermoedelijk rond Kerstmis werd voorbereid). Deze worden uit de tabel hierboven afgeleid door de cumulatieve cijfers van één week af te trekken van de cumulatieve cijfers van de vorige week. Vervolgens leiden wij het aantal gevallen, het aantal ziekenhuisbezoeken en het sterftecijfer per 100.000 af uit de bevolkingscijfers in kolom 2. Dan leiden wij het Immuun/Vaccin-efficiëntiepercentage af met behulp van de genormaliseerde case rate ratio formule van Pfizer.

Een van de grappige dingen die uit deze gegevens naar voren komt, is dat de ongevaccineerden Kerstmis vieren en niemand anders! Ofwel dat, ofwel Jezus heeft de ongevaccineerden met Kerstmis beschermd tegen Omicron! Want alleen de blauwe lijn (ongevaccineerden) gaat in de kerstweek naar NUL en stuitert dan weer zowaar boven de paarse lijn (ongevaccineerden) uit.

De blauwe lijn doet het iets beter dan de paarse lijn, totdat Omicron in december voor het eerst toeslaat. Dit komt omdat 1 dosis geen VAIDS veroorzaakt. De rode lijn (dubbel gevaccineerd) doet het beter dan iedereen tot Omicron, wanneer het een rampenfilm wordt. Dat is VAIDS. De vaccins hebben wel enige werkzaamheid tegen Delta, maar geen enkele tegen Omicron.

Deze grafiek is een mooie demonstratie van de afbraak van het immuunsysteem van 60% naar 20% in 10 weken. Dan doet Omicron zijn intrede en woops, we gaan naar min-98,8% in de Kerstweek (omdat ongevaccineerde mensen meer Kerst vieren dan gevaccineerde, zoals we kunnen zien in de lijngrafiek hierboven). Daarna stabiliseren wij ons op ongeveer min-75%.

Intussen heeft de Expose op 28 januari een artikel gepubliceerd waarin de statistieken van de Canadese regering gebruikt worden om de progressie van VAIDS bij de dubbel gevaccineerden aan te tonen. De Canadese regering heeft toen hun cijfers voor de week van 15-22 jan. opgetuigd (die cijfers zijn in februari gemaakt) in een absurde poging om VAIDS te weerleggen.

Zij schrapten ook de pdf van 2022januari21, waarop ik mij baseerde voor de statistieken in het oorspronkelijke stuk – https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/surv-covid19-weekly-epi-update-20220121-en.pdf

In de week voor Kerstmis, toen Omicron in Canada bleef steken, ging de vaccinefficiëntie, gemeten aan de hand van de genormaliseerde case rate ratio tussen de dubbel gevaccineerden en de ongevaccineerden (dat is hoe Pfizer het gemeten heeft in hun baanbrekende fase III vaccinatieproef), van +23,8% naar min-98,8%. Er was een kerstfactor van min-23,8% bij deze cijfers, die zich daarna stabiliseerden op min-75%.

Dit gebeurde omdat de minuscule aanvankelijke doeltreffendheid van het vaccin tegen Omicron al heel snel uitgewist wordt door de 4% resterende vermindering van het immuunsysteem elke week bij de dubbel gevaccineerde personen. Omicron heeft deze afbraak van het immuunsysteem ontmaskerd.

Maar dat het immuunsysteem zich herstelt en dat de vaccins in één week plotseling beter worden tegen Omicron dan ze waren tegen Delta, in omstandigheden waarin de CEO van Pfizer, Albert Bourla, tegenover Yahoo finance verklaard heeft dat 2 doses van zijn vaccin “zeer beperkte bescherming bieden, als ze al bescherming bieden” tegen Omicron, is volkomen absurd.

  Vaccinvermoeidheid slaat toe in Israël: Geen behoefte aan boosters

En dat is wat de Canadese regering ons vraagt te geloven. Het is een belediging voor iedereen met meer dan twee ongevaccineerde hersencellen. Dat is de Canadese tak van de Pfizergate doofpot.

De Duitse doofpot

Het Robert Koch Institut in Berlijn, eigendom van het Duitse Federale Ministerie van Volksgezondheid, produceerde op 30 december 2021 statistieken die op bladzijde 14 van het wekelijkse Covid19 management rapport voor week 51 (van maandag 20 december tot zondag 26 december) lieten zien…

De ongevaccineerden hadden 186 Omicron-gevallen en maakten 26,5% van de bevolking uit.
De dubbel gevaccineerden hadden 4.020 Omicron-gevallen en maakten 70,53% van de bevolking uit.

Dus de verhouding van het aantal gevallen, 2 gedoseerd tegen niet gedoseerd, was 4020/186 x 26,5/70,53 = 8,12 tegen 1. Dit komt overeen met een aantasting van het immuunsysteem van (1-8,12)/8,12 = -0,877 of -87,7%.

Dubbel gevaccineerde Duitsers hadden dus meer dan 8x meer kans om Omicron te krijgen dan hun ongevaccineerde tegenhangers. Wij weten nu dat dit cijfer zeer nauw correleert met de Australische gegevens voor de 1e week in januari (met een verhouding van 10,72 tot 1) en met de Canadese gegevens voor de laatste 2 weken in december, die een immuundegradatie van 84% hadden.

Dit werd behandeld in de Daily Expose van 2 januari – https://dailyexpose.uk/2022/01/02/german-gov-data-suggests-fully-vaccinated-developing-ade/. Toen ontdekte het Robert Koch Institut, als eerste op 3 januari, dat zij “een fout gemaakt” hadden!

Ja, er was een Koch up geweest. Zij vonden op wonderbaarlijke wijze nog 911 ongevaccineerde Duitsers die Omicron hadden opgelopen, en wel de volgende dag, nadat de Expose cijfers had gepubliceerd die de geloofwaardigheid van Pfizer en Moderna tegen Omicron teniet zouden hebben gedaan, als zij hadden mogen blijven staan.

Hoe ongelooflijk dat een bureaucratie zo snel kon reageren! Hoe ongelooflijk dat en bureaucratie die tot zo’n snelle reactie in staat is, in de eerste plaats zo’n elementaire fout had kunnen maken. Of zelfs dat de fout alleen in het ongevaccineerde getal stond en dat alle andere cijfers in hun 14 bladzijden tellende rapport volkomen correct waren.

Natuurlijk werd er geen verklaring gegeven waar deze 911 ongevaccineerde Omicron lijders vandaan waren gekomen. Was er misschien een epidemie van ongevaccineerden in het Duitse antiterreurbureau? The Expose behandelde deze correctie op 9 januari – https://dailyexpose.uk/2022/01/09/life-insurance-data-proves-vaccinated-more-likely-to-die/

Maar weer ziet men hetzelfde patroon. Een afdeling statistieken van de regering produceert cijfers die bewijzen dat de vaccins anti-vaccins zijn geworden en het immuunsysteem van hun volk ernstig aantasten, en in plaats van een onderzoek in te stellen om te bepalen hoe hun volk het best tegen deze giftige stoffen beschermd kan worden, tuigen zij de cijfers gewoon op.

De Duitsers, één van de efficiëntere regeringen in deze wereld, hebben hun cijfers sneller en vastberadener vervalst dan de meeste van hun concurrenten in de Covid cover ups.

De PHE doofpot

Ik schreef op 1 juli 21 naar verschillende afdelingen van PHE en Sajid Javid met de volgende woorden

Mijnheer,

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/997418/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/997414/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf

Hier zijn de PHE gegevens voor Delta-sterfgevallen in de week van 14 juni tot 21 juni. De Vaccin-status op 17 juni was… 22% 1 prik en 63% 2 prikken en 15% 0 prikken (minstens 21 dagen tevoren) – https://www.bbc.co.uk/news/health-55274833

0 prikken 38-34 = 4 doden van 3,5m 50-plussers (15%)
1 prikken 17-10 = 7 doden van 5,2m 50-plussers (22%)
2 prikken 50-26 = 24 doden van 14,9m 50-plussers (63%)

0 prikken hebben 4×63/15×24 = 0,70x meer kans om te sterven dan 2 prikken
0 prikken hebben 4×22/15×7 = 0,83x meer kans om te sterven dan 1 prik
2 prikken hebben 24×22/63×7 = 1.20x meer kans om te sterven dan 1 prik

Dus in de week van 14-21 juni, de laatst gepubliceerde PHE gegevens, was u beter af als u niet gevaccineerd werd. En 1 prik was beter dan 2 prikken.
Deze gegevens hebben betrekking op sterfgevallen met COVID en niet op sterfgevallen door COVID. Er zijn 23,6 miljoen mensen boven de 50 in het VK. Daarvan sterven er elke dag 1350 aan alle oorzaken. Gedurende 7 dagen zouden er dus 9450 sterven. Dat is een percentage van 0,4 per 1000. Het totaal aantal gevallen was 976 (0 prikken), 3865 (1 prik), 3546 (2 ). Als we dus diegenen aftrekken die toch gestorven zouden zijn, krijgen we.

0 prikken 4 – 0.4 = 3.6 doden op 3.5m 50-plussers (15%)
1 prik 7 – 1,5 = 5,5 doden van 5,2m 50-plussers (22%)
2 prikken 24 – 1.4 = 22.6 doden van 14.9m meer dan 50s (63%)

0 prikken hebben 3,6×63/15×22,6 = 0,67x meer kans om te sterven dan 2 prikken
0 prikken hebben 3,6×22/15×5,5 = 0,96x meer kans om te sterven dan 1 prik
2 prikken hebben 22,6×22/63×5,5 = 1,44x meer kans om te sterven dan 1 prik

Het beste wat we dus hebben voor de week van 14-21 juni uit de gegevens van PHE is dat 1 prik dezelfde bescherming geeft als 0 prikken. En 2 prikken maken het nog erger.
24 Delta-sterfgevallen door 2 prikken tegenover 4 delta sterfgevallen door 0 prikken is een ramp.

Met vriendelijke groeten…

Hun reactie was om Technisch Bulletin 18 niet op 2 juli te publiceren, maar pas op 9 juli, en de frequentie van publicatie te veranderen in tweewekelijks in plaats van wekelijks – een ongelooflijk iets om met een wekelijks rapport te doen.

Alle andere landen waarvan ik de gegevens heb gezien, publiceren wekelijkse Covid-rapporten, geen tweewekelijkse Covid-rapporten. En natuurlijk hebben de cijfers van PHE nooit meer aangetoond dat ongevaccineerd zijn een lager sterftecijfer gaf dan dubbel gevaccineerd zijn.

Daar is weer de Pfizergate doofpot. Wat er had moeten gebeuren is een onmiddellijk onderzoek waarbij de voordelen van één dosis vergeleken worden met die van twee doses en nul doses.

Maar uit elke reeks cijfers die ik sindsdien gezien heb, en ik heb heel veel reeksen gezien, uit heel veel landen, blijkt duidelijk dat 1 prik beter is dan 2. De reden daarvoor weet ik nu. 1 prik geeft de spikes geen groot genoeg voordeel op uw immuunsysteem om het te veel aan te tasten. U hebt twee prikken nodig om de progressieve afbraak van het immuunsysteem echt op gang te brengen.

Als u maar 1 prik hebt gehad, zijn er geen gegevens die ik heb gezien waaruit blijkt dat u VAIDS zult krijgen.

Een ander gemeenschappelijk kenmerk van alle Covid-statistieken die ik heb gezien, is dat de aanvankelijke statistieken voor elke nieuwe variant vrij nauwkeurig zijn, omdat de politici nog niet besloten hebben wat ze ermee moeten doen en de technici die de statistieken produceren, de waarheid zullen produceren als ze niet worden tegengewerkt door politici die liegen om hun brood te verdienen.

Nu WETEN de techneuten dat hun statistieken aantonen dat vaccins gevaarlijk zijn. Maar zij zijn slim genoeg om dat niet aan de politici te vertellen. De politici zijn te dom of te lui of te onwetend om zelf te ontdekken dat hun eigen statistieken hun verkoopspraatje over vaccins om zeep helpen.

Dus gaan zij gewoon door, totdat een of andere mediagroep (meestal The Expose) de wereld meedeelt dat hun eigen statistieken bewijzen dat vaccins mensen doden. In plaats van dat doden te stoppen, manipuleren zij de statistieken om de sterfgevallen te verdoezelen.

De UKHSA doofpotaffaire

Op 2021oktober10 publiceerde The Expose een stuk waaruit duidelijk bleek dat vaccins een vorm van AIDS veroorzaakten. Het stuk ging viraal en werd uiteindelijk geciteerd op Alex Jones via het Reese report en door president Bolsonaro van Brazilië. Hier zijn de gegevens die de progressieve vernietiging van het immuunsysteem lieten zien….

Daarna publiceerde The Expose op 15 oktober, 23 oktober en 27 oktober 3 vervolgstukken die het oorspronkelijke artikel bevestigden. Hier is de laatste tabel met gegevens van de UKHSA voordat die corrupt werd…

Hier is de wekelijkse afname van de prestaties van het dubbel gevaccineerde immuunsysteem vergeleken met ongevaccineerde mensen. De werkzaamheid van het vaccin wordt gemeten met de formule van Pfizer voor de werkzaamheid van het vaccin…

(Unvaxxed case rate – Vaxxed case rate)/de Grotere van Unvaxxed of Vaxxed case rate – Wij gebruiken de genormaliseerde absolute verhouding van vaxxed tot unvaxxed case numbers om de doeltreffendheid van het vaccin te bepalen, net zoals Pfizer zelf heeft gedaan in de Supplementary Appendix bij hun resultaten van de klinische proef van fase III.

 • Een vaccin-efficiëntie van +50% betekent dat dubbel gevaccineerde mensen 50% meer beschermd zijn tegen Covid dan ongevaccineerde mensen. Het betekent dat het Delta-gevalpercentage bij de gevaccineerden de helft is van het Delta-gevalpercentage bij de ongevaccineerden
 • Een vaccinatie-efficiëntie van -50% betekent dat ongevaccineerde mensen 50% meer beschermd zijn tegen Covid dan dubbel gevaccineerde mensen. Het betekent dat het Delta-gevalcijfer bij de gevaccineerden dubbel zo hoog is als het Delta-gevalpercentage bij de ongevaccineerden.
 • Een vaccinatie-efficiëntie van 0% betekent dat dubbel gevaccineerde mensen 0% meer beschermd zijn tegen Covid dan ongevaccineerde mensen. Het betekent dat het Delta-gevalpercentage bij de gevaccineerden gelijk is aan het Delta-gevalpercentage bij de ongevaccineerden. Het betekent dat de vaccins al hun doeltreffendheid verloren hebben.

“Iedereen boven de 30 zal 100% van zijn hele immuunvermogen (zeker voor Covid en zeer waarschijnlijk voor virussen en bepaalde kankers – volgens het bewijsmateriaal van Cole Diagnostics in Idaho en Dr Nathan Thompson en Dr Ralph Baric) binnen 13 weken verloren hebben”. – https://dailyexpose.uk/2021/10/27/official-government-reports-suggest-the-fully-vaccinated-will-develop-acquired-immunodeficiency-syndrome-by-christmas/

Dit waren nauwkeurige cijfers van de UKHSA die duidelijk een progressieve afbraak van het immuunsysteem van week tot week lieten zien, net zoals de Canadese cijfers hierboven lieten zien voor de laatste 10 weken voordat Omicron Canada trof. Dit waren de techneuten van de UKHSA die ons de waarheid vertelden.

Maar na 4 harde artikelen in The Expose waaruit bleek dat deze vaccins een vorm van AIDS veroorzaken, grepen de politici in…

Op 2 november publiceerde de Daily Mail een artikel waarin onthuld werd dat…

1. De Britse statistische waakhond berispt het vervangende orgaan van PHE voor het publiceren van “misleidende” cijfers die door anti-vaxxers aangegrepen zijn als bewijs dat de Covid-vaccins niet werken
2. Uit de gegevens van het bureau blijkt dat de infectiecijfers de laatste weken hoger liggen bij volledig gevaccineerde volwassenen dan bij ongevaccineerden.
3. Anti-vaccin commentatoren en campagnevoerders hebben de gegevens aangegrepen als bewijs dat de Covid vaccins niet werken.

De waakhond voor de statistieken van het VK is The Office of Statistics Regulation (afgekort TOSR). Ja Offstats heeft de UKHSA verteld dat hun statistieken niet klopten.

De directeur-generaal van TOSR, Ed Humpherson, schreef gisteren op 1 november een brief aan de baas van de UKHSA, Dr Jenny Harries, waarin hij haar bedankte voor de veranderingen die zij had aangebracht, en hij wordt in de Daily Mail geciteerd als volgt

“Het blijft zo dat het bewakingsrapport percentages per 100.000 bevat die gebruikt kunnen worden om te beweren dat vaccins niet effectief zijn,
“ik weet dat dit niet de bedoeling van het bewakingsverslag is, maar de mogelijkheid van misbruik blijft bestaan.”

Hier geeft de regering stilzwijgend toe dat hun statistieken niet bedoeld zijn om het publiek in staat te stellen zelf te beslissen of de vaccins al dan niet doeltreffend zijn. Nee hun statistieken mogen niet eens een argument kunnen ondersteunen dat de vaccins onwerkzaam zijn.

Een dergelijke constructie van de UKHSA-statistieken zou volgens de directeur-generaal misbruik van overheidsgegevens zijn. Hij geeft openhartig toe dat alle gegevens van de UKHSA uitsluitend gebruikt worden om te bewijzen dat de vaccins doeltreffend zijn. En elk statistisch bureau van de regering dat van die lijn afwijkt, zal door TOSR opnieuw worden gecorrigeerd.

Hij omschrijft het UKHSA als een pro-vaccin propaganda-outfit, een verkoopfirma van Pfizer inc. waarvan het mandaat er alleen in bestaat om informatie te verstrekken voor één kant van het debat.

Van geen enkele persoon in het Verenigd Koninkrijk kan verwacht worden dat hij met kennis van zaken kiest of hij de experimentele gen-corrumperende slangenbeet van Pfizer neemt, wanneer die hem door de regering wordt voorgehouden als een onbetwistbaar doeltreffende Covid-vaccinatie. – https://www.dailymail.co.uk/health/article-10155799/Stats-watchdog-scolds-PHE-replacement-data-misuse-supports-anti-vaxxers.html

Hier was dus de UKHSA doofpot in opdracht van de TSOR. Hier was de UKHSA arm van Pfizergate.

De PHS doofpot

Hier is tabel12 uit de laatste PHS Weekly Covid Statistical Reports – https://publichealthscotland.scot/publications/covid-19-statistical-report/covid-19-statistical-report-9-february-2022/

De rode waarschuwing hierboven verscheen nadat de Expose PHS cijfers gebruikte om te bewijzen dat vaccins uw kansen verhogen om met Covid besmet te worden, en dat ze uw kansen verhogen om met Covid in het ziekenhuis opgenomen te worden, en dat ze uw kansen verhogen om aan Covid te sterven. – https://dailyexpose.uk/2021/12/09/distracted-by-christmas-party-data-shows-9-in-10-covid-deaths-vaccinated/

Als de PHS om het leven van hun mede-Schotten had gegeven, zouden zij de vaccinatie hebben stopgezet in afwachting van een volledig openbaar onderzoek. Maar het kan hun niet schelen of Schotten leven of sterven, zolang ze maar volledig gevaccineerd leven of sterven. En toch is zelfs die term een totaal bedrog.

Niemand die gevaccineerd wordt met Pfizer of Moderna is überhaupt volledig gevaccineerd. Als zij volledig gevaccineerd waren, dan zouden zij toch niet besmet raken met Covid?

Als ze volledig gevaccineerd waren dan zouden ze toch geen booster en nog eens een booster nodig hebben?

Volledig gevaccineerden zijn volledig gedupeerd, volledig bedrogen en zijn op weg om hun genen volledig te laten bederven en hun immuunsysteem volledig te laten aantasten. Het enige wat ze niet zijn is volledig gevaccineerd.

  Waanzinnige wetenschappers wekken de Spaanse Griep weer tot leven die na de Eerste Wereldoorlog 50 miljoen mensen doodde

Wat de Volksgezondheid in Schotland betreft. Om Sir Winston te citeren: zij houden zich niet langer bezig met de volksgezondheid en vertegenwoordigen Schotland niet langer. Zij houden zich bezig met het pushen van genencorrumperende serums door middel van frauduleuze statistieken, en zij vertegenwoordigen de belangen van de Amerikaanse farmaceutische bedrijven, niet de belangen van Schotland of haar bevolking.

De noten onder Tabel12 hierboven verwijzen naar Bijlage6 van het verslag, waarin staat: Er worden leeftijdsgestandaardiseerde percentages voor gevallen, ziekenhuisopname en sterfte gebruikt om vergelijkingen mogelijk te maken van percentages voor gevallen, ziekenhuisopname en sterfte tussen bevolkingsgroepen die een verschillende leeftijdsverdeling hebben.

De Europese standaardbevolking van 2013 wordt gebruikt om de percentages te standaardiseren. Voor meer informatie – zie de ONS-methoden. Hier is de volledige link – https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/methodologies/weeklycovid19agestandardisedmortalityratesbyvaccinationstatusenglandmethodology

Merk op dat het gaat over leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers. Hier staat iets van wat er staat:

Leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers: Leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers (ASMR’s) worden gebruikt om vergelijkingen mogelijk te maken tussen bevolkingsgroepen die een verschillende totale bevolkingsomvang en een verschillend aandeel mensen van verschillende leeftijden kunnen hebben.

Dit zijn gewoon naar leeftijd gestandaardiseerde STERFTEscijfers. Het zijn geen leeftijdsgestandaardiseerde Hospitalisatiepercentages en het zijn geen leeftijdsgestandaardiseerde Gevallenpercentages. Er is absoluut geen leeftijdsstandaardisatie nodig voor sterftecijfers of ziekenhuiscijfers. En zelfs als dat wel zo was, dan zouden die percentages nog niet bekend zijn in 2013, toen de sterftecijfers berekend werden, want er waren geen Covid-gevallen in 2013 en er waren geen Covid-hospitalisaties in 2013.

Een Europees sterftecijfer van 2013 toepassen op een Covid-gevallencijfer van 2019 is een regelrechte fraude die door de PHS en door de Canadese regering op klaarlichte dag gepleegd wordt. Zelfs de UKHSA behandelt zijn belastingbetalende financiers niet met zo’n bestudeerde intellectuele minachting.

Naar leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfers zijn een compensatiemethode die bedoeld is om rekening te houden met leeftijdsverschillen in sterftecijfers tussen de verschillende statistische groepen (zoals groepen met verschillende vaccinatiestatussen). Zij zijn slechts een verbastering wanneer zij worden toegepast op statistische groepen die niet sterven. Zoals hierboven vermeld: Men kan geen sterftecompensator toepassen op een statistiek waarbij geen sterfte optreedt. DAT IS BEDROG PUR SANG.

Men zou evengoed de sterftecijfers kunnen compenseren met hoe goed de kinderen in de leeftijdsklassen van 5 jaar zijn in het zingen van Whitney Houston. Het zou niet minder geldig zijn.

Maar als men de Euro 2013 Age Standardised Mortality Rates toepast op het aantal gevallen en het aantal ziekenhuisopnamen, dan zijn de ongevaccineerden iets jonger dan de gevaccineerden, zodat de cijfers er beter uitzien voor de gevaccineerden. Bovendien, aangezien noch PHS, noch de UKHSA, noch Canada gegevens verstrekken naar vaccinstatus per leeftijdsgroep (niettegenstaande FOI verzoeken van professoren Fenton en Neil van QMC om dat juist wel te doen). Zij kunnen met die cijfers doen wat zij willen.

Hier is een voorbeeld van PHS die deze fraude gebruikt om Schotten over te halen zich te laten vaccineren…

“In de afgelopen vier weken van 08 januari 2022 tot 04 februari 2022 was het leeftijdsgestandaardiseerde percentage ziekenhuisopnames per 100.000 2,9 tot 3,8 keer lager bij personen met hun derde dosis of boosterdosis-vaccin in vergelijking met ongevaccineerde personen of die één of twee doses van een COVID-19 vaccin hebben gekregen”. – PHS Covid19 Statistisch verslag feb9

Maar alleen al het feit dat zowel Canada als PHS Euro 2013 Age Standardised Mortality Rates toepassen op niet-sterftestatistieken, laat ons alles zien wat we moeten weten over wat hier aan de hand is. Het is grootschalige fraude en het is wereldwijd. En dat brengt ons terug bij de waarnemingen van Dr. Coetzee dat Omicron mild is bij de ongevaccineerden (77% van de Zuid-Afrikanen in 2021November) en niet leidt tot ziekenhuisopname of acute infectie van de luchtwegen (in de zomer van het Zuidelijk Halfrond), De reden dat de Euro-politici haar niet alleen het zwijgen probeerden op te leggen, maar haar ook probeerden over te halen het tegendeel te zeggen van wat zij in haar medische praktijk had geconstateerd, is dat zij de basis voor verdere vaccinaties in gevaar bracht. Zij sprak eigenlijk de bevrijding uit van een pandemie, wat geweldig is voor de gezondheid van Europa. Maar de politici zijn niet geïnteresseerd in die gezondheid. Vaccinatie is het doel dat zij nastreven, niet een goede gezondheid. Dr. Coetzee heeft hun ware beweegredenen blootgelegd.

De waarschuwingen van de UKHSA en de PHS interpretatie zijn regelrechte bedriegerij

UKHSA Nota1 bij Tabel13: Het vergelijken van het aantal gevallen onder gevaccineerde en ongevaccineerde populaties mag niet gebruikt worden om de effectiviteit van het vaccin tegen COVID-19 infectie te schatten. De doeltreffendheid van het vaccin is formeel geschat aan de hand van een aantal verschillende bronnen en is samengevat op de bladzijden 4 tot 15 in dit rapport.

PHS-nota1 bij tabel12: De gegevens in deze tabel mogen niet gebruikt worden als maatstaf voor de doeltreffendheid van het vaccin, wegens niet meegerekende vertekeningen en risicofactoren in verschillende populaties. Zie voor meer informatie de rubrieken Interpretatie van de gegevens en Vaccineffectiviteitsoverzicht hierboven.

Op bladzijde 13 van de Supplementary Appendix bij het klinische fase III-onderzoek van Pfizer naar hun BTN162b2 mRNA Covid19-vaccin, heeft Pfizer de doeltreffendheid van hun vaccin als volgt gedefinieerd en berekend als de genormaliseerde gevalsratio tussen de gevaccineerden en de ongevaccineerden.

VE tegen ernstig optreden na dosis 1 was 1-1/30 = 29/30 = 0,96666 of 96,7%
VE tegen ernstig optreden na dosis 1 en vóór dosis 2 was 1-0/6 = 1 = 100%
VE tegen ernstig optreden van <7 dagen na dosis 2 was 1-0/1 = 1 = 100%
VE tegen ernstig optreden >=7 dagen na dosis 2 was 1-1/23 = 22/23 = 0,9566 of 95,7%

Pfizer heeft Vaccine Efficacies berekend en geclaimd van 96,7% voor 1 dosis en 95,7% voor 2 doses, gebruik makend van de zeer genormaliseerde case rate ratio die de UKHSA en PHS de lezers opdragen NIET te gebruiken.

De getallen in de tabel 1, 0, 0, 1 voor de gevaccineerden en 30, 6, 1, 23 voor de ongevaccineerden, waren werkelijke aantallen gevallen, geen berekende case ratio’s. Maar het waren ook de respectievelijke gevallenverhoudingen per 23.000 mensen, omdat de aantallen in elke groep bijna identiek waren (23.040 gevaccineerden en 23.037 ongevaccineerden), zoals hierboven onder BNT162b2 en Placebo te zien is.

De PHS en de UKHSA instrueren hun lezers dus om niet de definitie te gebruiken waarop alle regelgevende instanties zich baseerden bij het verlenen van hun vergunningen voor noodgebruik van de vaccins.

Zij instrueren hun lezers dus om niet de juiste definitie van de doeltreffendheid van vaccins te gebruiken. Dat is bedrog. PHS gaan verder in dit bedrog en stellen dat de formule van Pfizer niet gebruikt mag worden op hun ruwe gegevens “wegens niet te verantwoorden vertekeningen en risicofactoren in verschillende populaties”.

Het is waar dat bij elke twee bevolkingsgroepen, tenzij die willekeurig gekozen zijn, de biases en risicofactoren die van invloed zijn op de infectiepercentages, zoals etniciteit, tijdstip van vaccinatie, leeftijd enz. niet meegerekend worden. Maar geen enkele overheidsdienst heeft ooit een van deze verstorende factoren gecompenseerd, behalve de factor leeftijd, door gebruik te maken van de irrelevante en ontoepasbare sterftecijfers van de leeftijdsnormering Euro 2013. Gevallen zijn geen sterfgevallen.

Men kan niet met succes de leeftijd compenseren in het aantal Covid-gevallen door de Euro 2013 sterftecijfers door alle oorzaken te gebruiken. De sterftecijfers van Euro 2013 over alle oorzaken variëren niet met de leeftijd op dezelfde manier als de Covid-infectiecijfers van 2019. Niemand in Europa in 2013 wist zelfs maar dat er in 2019 een pandemie zou zijn (hoewel sommige Amerikanen en sommige Chinezen het misschien wel wisten). PHS is gewoon de minder statistisch denkende lezer aan het opzetten voor een compensatiefraude.

Wat deze waarschuwingen van de UKHSA en PHS zouden moeten zeggen is dat de genormaliseerde case rate ratio’s de correcte manier zijn om de efficiëntie van de vaccins te berekenen, en dat alle andere cijfers in dit verslag die niet overeenstemmen met die correcte berekening onnauwkeurig zijn in de mate van hun verschil daartussen.

De Deense doofpotaffaire

Hier zijn de Deense cijfers van hun Statens Serum Institut: 21 nov. t/m 25 dec. – https://files.ssi.dk/covid19/omikron/statusrapport/rapport-omikronvarianten-31122021-ct18

Dus de verhouding van dubbel of drievoudig gevaccineerde Omicron gevallen tot niet gevaccineerde gevallen is 37.111 tegen 3500 of 10,6 tegen 1.
Terwijl de vaccinatiepercentages halverwege de periode van 34 dagen op 8 december 76,83 volledig gevaccineerden, 0,14% enkelvoudig gevaccineerden en 23,03% ongevaccineerden waren.

De gevallenratio tussen volledig gevaccineerden en ongevaccineerden was dus 10,6×23,03/76,83 = 3,18x.

Dus de anti-vaccin-efficiëntie tegen Omicron in Denemarken was (1-3.18)/3.18 = min-68.6%.

De Expose publiceerde dit op 2022januari28. De reactie van het Statens Serum Institut in Denemarken was om 9 dagen later, op 2022Februari6, te stoppen met de publicatie van hun Omikron Status Report, Dat is de Deense versie van de Pfizergate doofpot.

Conclusie

In Duitsland, in Australië, in Canada, in Denemarken, in Schotland en in Engeland zien we hetzelfde patroon van gebeurtenissen. Er komt een nieuwe variant uit en de techneuten van de respectieve overheidsdiensten voor statistiek doen hun werk en krijgen redelijk nauwkeurige statistieken voor de nieuwe variant.

Dan publiceert The Expose een analyse van deze maagdelijke statistieken, die nog niet door politici bezoedeld zijn. Die analyse onthult de waarheid dat dubbel gevaccineerden nu bijna compleet VAIDS hebben, en dat de vaccins dus leiden tot meer infecties, meer ziekenhuisopnamen en meer sterfgevallen dan bij de ongevaccineerden.

De politici worden dan op de hoogte gebracht van deze artikelen. Dus alle statistieken-afdelingen van de regering moeten wel fervente lezers van The Expose zijn!

PHE heeft zeker geen tijd verspild met het beantwoorden van mijn e-mail. 24 uur later belde ik hen op om met hun chef-statistieken te spreken over hun cijfers. Het antwoord van hun Public Accountability Office, was mij te verbieden gedurende 6 maanden met hen te communiceren.

Ik schonk natuurlijk geen aandacht aan hun verbod, want zij worden geacht het Bureau voor Openbare Verantwoording te zijn, en ik ben een lid van het publiek aan wie zij geacht worden verantwoording af te leggen!

Dus een of andere heldere vonk legt dan aan de politici uit dat hun statistieken hun vaccinpushende narratief ontkrachten en de wetenschappelijke basis voor hun slangenbeet-mandaten voor genetische corruptie teniet doen (misschien niet met zoveel woorden). De politici reageren dan door hun statistiekenafdelingen opdracht te geven medische fraude te plegen en de dood, invaliditeit, pijn en het lijden dat deze vaccins veroorzaken, te verdoezelen.

Dat is de Internationale Pfizergate doofpot.

Wij weten dat de statistici van de regering de waarheid verdraaien, want Prof. Graham Medley, het hoofd van de Covid-modellering van SAGE, heeft dat toegegeven aan Fraser Nelson van het Spectator Magazine.

Ja, en zoals Fraser kort en bondig verklaarde, houden de statistiekafdelingen van de regering zich niet bezig met op bewijzen gebaseerde beleidsvorming, maar met op politiek gebaseerde beleidsvorming.

Pfizergate is de dekmantel van een fraude op verschillende niveaus, een fraude op 5 niveaus. Hun gen-corrumperende Trojaanse paarden zijn een statistische fraude bovenop een medische fraude bovenop een fraude van de ziekenhuisadministratie bovenop een fraude van de regelgevende instanties bovenop een genetische fraude

1. Het vaccin is bedrog

mRNA Covid prik = Vaccin (tegen Wuhan alpha spike) + Antivaccin tegen absoluut elke ziekteverwekker bekend en onbekend bij de mens, die elke week het immuunsysteem vernietigt met 6,57% van zijn resterende capaciteit.

Deze vaccins zijn wat de softwaremensen Trojanen noemen (naar het paard van Troje dat door de Spartanen uit Griekenland aan Troje in Turkije gegeven werd). Zij hebben de schijn van een geschenk te zijn, met een echt vaccinerend effect vanaf de aanvankelijke productie van spike-eiwitten op korte termijn, die geldig is tegen Wuhan alpha met misschien 85% en tegen Wuhan delta met misschien 70% en tegen Omicron met misschien 20%.

Maar zij worden gecombineerd met een antivaccin, dat het gevolg is van de spike-eiwitproductie op middellange en langere termijn, die het immuunsysteem vernietigt met een snelheid van ongeveer 4% van zijn resterende capaciteit per week, en die cardio-vasculaire rampen en sterfgevallen veroorzaakt, vooral bij mannen, en neurologische aftakeling vooral bij vrouwen, en kankers en terugkerende virale infecties bij beide geslachten.

Zij zijn in feite een genenverwoester en gezondheidsvernietiger, zowel bij mannen als bij vrouwen en kinderen. Het voordeel dat oudere mensen hier hebben, is dat hun lichaam langzamer werkt en dus minder efficiënte spike-productie-fabriekjes zijn dan dat van jongere mensen. Daarom zien wij de slechtste VAIDS-cijfers bij de middelbaren.

Dus hier precies in volle en glorieuze technicolour en Dolby Surround Sound en IMAX 3D in The Expose is wat alle statistieken-afdelingen van de regering NIET willen dat u ziet. dit is wat zij proberen te verdoezelen.

Deze grafieken nemen de aanvankelijke efficiëntie van de vaccins in de 2e dosis als zijnde respectievelijk 90%, 70% en 20% tegen Alpha, Delta en Omicron en verminderen dan de efficiëntie van het immuunsysteem met 6,57% van zijn resterende capaciteit boven de minus 100% per week.

Het cijfer van 6,57% voor het fractionele wekelijkse verlies van het resterende immuunvermogen boven minus 100% leiden wij af uit de onderstaande tabel van geloofwaardige UKHSA gegevens…

Wij zijn in de tabel hierboven uitgegaan van een lineaire afbraak van het immuunsysteem. Maar dat is een zeer grove benadering. Nu wij veel Covid-gegevens hebben bekeken, kunnen wij een veel nauwkeurigere wiskundige projectie maken voor de tijd die dubbel gevaccineerde mensen nodig zullen hebben om volwaardige VAIDS te ontwikkelen, en wel als volgt.

  BREAKING - Hoofd gezondheidszorg Florida roept op tot een volledige stop op mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna

De gemiddelde vaccin-efficiëntie in de hele tabel is (-2,9%-32,7%)/2 = min-17,8% (nog 82,2% te verliezen) en de gemiddelde wekelijkse degradatiegraad is 5,4%. Dus de gemiddelde wekelijkse degradatie bij 0% werkzaamheid van het vaccin (100% over om te verliezen) zou hoger zijn bij

5.4%x100/82.2 = 6.569%

Vandaar dat wij de wekelijkse degradatie nemen als 6,57% in de bovenstaande grafieken.

Week1 = Week0 – 0.0657(Week0+100) = 0.9343Week0 – 6.57
Week(n+1) = Week(n) – 0.0657(Week(n)+100) = 0.94Week(n) – 6.57

Deze cijfers zullen vrij nauwkeurig zijn voor een afbraak van het immuunsysteem met 2 doses. Als u een 3e dosis neemt, zult u het misschien 6 weken lang beter doen, en dan in een sneller tempo degraderen en na misschien 12 weken slechter eindigen.

De cijfers gaan ervan uit dat de spike-productie onverminderd doorgaat. Wij hebben in de laatste cijfers van de UKHSA enige aanwijzingen gezien dat de productie van spikes nu misschien is vertraagd bij de dubbel gevaccineerden. Maar zij zijn zo corrupt dat wij er niet op kunnen vertrouwen. De afbraak van het immuunsysteem op 6 maanden na de 2e prik, gemeten aan de hand van de Omicron case rate ratio, is -80%, wat dicht in de buurt komt van wat men in Duitsland in de laatste week van 2021 heeft gezien.

De grafieken zijn asymptotisch tot -100% (exponentieel afnemend), want wij verliezen 6,57% van een steeds kleiner wordend evenwicht van immuunvermogen.

De beroemde zin uit Vergilius’ Aeneis is Timeo Danaos et dona ferrentes

Dit betekent letterlijk: ik vrees de Grieken zelfs als ze giften te dragen. Waarvan de uitdrukking Pas op voor Grieken die geschenken dragen is afgeleid.

De schrijver zou die zin willen bijwerken tot: Pas op voor politici die gratis geneesmiddelen weggeven.

Wat de mRNA-vaccins hadden moeten zijn en nog kunnen zijn is….

A. Niet gemaakt van het spike-eiwit van Wuhan Alpha, maar gemaakt van alle niet spike-eiwitten of Wuhan Alpha, Delta en Omicron samen (zoals de griepvaccins)
B .Geen vervanging van Uracil door N1 Methylpseudouridine in het mRNA van het vaccin
C. Eén dosis van 10ug niet 3 doses van 30ug of 100ug

Maar zelfs dat is te experimenteel voor een grote uitrol. Het enige veilige vaccin zou het Novavax type zijn van het bovenstaande, dat wel de niet-spike-eiwitten draagt, maar niet hun mRNA – vermoedt de schrijver. Novavax zelf is gemaakt van het Wuhan alpha spike eiwit en is dus zinloos tegen Omicron . En Novavax is niet veilig, omdat de Spike-eiwitten allemaal ziekteverwekkers zijn.

Maar een Novavax type interventie volgens ABC hierboven zou de normale griepprik type interventie zijn, die geen noemenswaardig aantal sterfgevallen of hartaanvallen of neurodegeneratieve ziekten zou hebben veroorzaakt en een betere doeltreffendheid zou hebben gehad op Covid, omdat het immuunsysteem er niet door zou zijn aangetast.

Maar het ging nooit over gezondheidszorg. Het ging over genetische modificatie van de mens en de toe-eigening van ons immuunsysteem door drugshandelaars.

2) De regelgevende instanties zijn oplichters: De regelgevende instanties worden gefinancierd om vergunningen af te geven voor dodelijke geneesmiddelen en om dodelijke Covid-protocollen op te leggen

Hier is het antwoord van de MHRA op een FOI-verzoek…

21 juni 2021 FOI 21/624

Beste,

Dank u voor uw e-mail.

Wij ontvangen inderdaad financiering van de Bill and Melinda Gates Foundation en ook van andere bronnen buiten de regering, zoals de WHO. Met deze financiering worden vooral werkzaamheden ter versterking van de regelgevingsstelsels in andere landen gesteund.

Het grootste deel van onze inkomsten komt van de farmaceutische industrie via honoraria.

De grootste financier van de WHO is de Bill and Melinda Gates Foundation (rechtstreeks en via GAVI, de Global Alliance for Vaccines and Immunization).

Hier financieren dus het Gates-imperium, dat in 2010 het Global Vaccine Action Plan oprichtte, en de farmaceutische industrie in haar geheel, onze Britse geneesmiddelenregulator. De MHRA krijgt niet veel geld aan Farmaceutische vergoedingen voor Ivermectine of Hydroxy Chloroquine. Als zij het gebruik van die geneesmiddelen in haar Covid-protocollen zou toestaan, moet ik er niet aan denken wat er met de kerstbonussen van de MHRA zou kunnen gebeuren.

Er zit een patroon in alle niveaus van Pfizergate-fraude. En dat patroon is dat mensen met macht hun rijkdom boven de gezondheid van andere mensen stellen.

3. Ziekenhuisadministraties zijn oplichters: ziekenhuisadministraties die betaald worden om Covid-statistieken te vervalsen en zich te houden aan wereldwijd voorgeschreven dodelijke Covid-protocollen

Aan het begin van de pandemie was 25% van de Covid-gevallen te wijten aan slechte hygiëne in de ziekenhuizen. Ziekenhuizen en verzorgingstehuizen waren samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van de sterfgevallen van de pandemie vóór de inenting. Men zou denken dat nu de ziekenhuizen hun zaken op orde zouden hebben, zoals de verpleeghuizen dat gedaan hebben, en dat hun cijfers omlaag zouden gaan.

Maar de financiële verleiding voor de administraties die meer geïnteresseerd zijn in financiële beloning dan in morele integriteit (en dat is ongeveer 100% van alle ziekenhuisadministraties) is om elk ongevaccineerd ziekenhuisgeval, elk ongevaccineerd ICU-geval en elke ongevaccineerde patiënt voor de deur van de dood te identificeren en hen een vals-positieve Covid-test te geven door de PCR-cycli te verhogen.

Zo kunnen de ziekenhuisadministraties naar believen ongevaccineerde Covid-opname-aantallen en ongevaccineerde Covid-sterfgevallen fabriceren. En hier komt inderdaad de leugen vandaan dat vaccins, hoewel ze niet tegen infecties kunnen beschermen, wel degelijk beschermen tegen ziekenhuisopname en sterfte.

De Oxford Vietnam studie en de CDC Barnstable studie toonden in juli 2021 aan dat de virusbelasting bij de gevaccineerden gelijk waren aan die bij de ongevaccineerden. Sindsdien zijn de virusbelasting hoger bij de gevaccineerden. Zij zijn dus besmettelijker, hebben meer kans om in het ziekenhuis opgenomen te worden en hebben meer kans om te sterven. Vaccins worden verondersteld de virusbelasting te verminderen, niet te verhogen. Alles wat de virusbelasting verhoogt is een antivaccin, geen vaccin.

Het concept dat Pfizer-vaccins de virusbelasting verhogen en tegelijk het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen verlagen, is een medische onmogelijkheid. Meer vijandelijke troepen in uw kamp maakt de kans niet groter dat u de oorlog wint. Het maakt de kans groter dat u hulp nodig hebt en dat u die verliest. Maar logica was het eerste slachtoffer van deze propaganda-oorlog tegen vaccins.

Alle trompetgeschal over de vermindering van het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen werd gefabriceerd door vals-positieve of zelfs door echt-positieve Covid-tests op ongevaccineerde patiënten, in omstandigheden waarin gevaccineerde patiënten niet even vaak of met evenveel PCR-cycli werden getest.

4. Medisch personeel dat vaccineert zijn oplichters geworden: Medisch personeel wordt via hun praktijkvergunningen gechanteerd om dodelijke geneesmiddelen te verstrekken en de veiligheid en werkzaamheid daarvan verkeerd voor te stellen. Zij mogen geen van allen hun 10 jaar medische opleiding of hun misschien wel 20 jaar klinische ervaring gebruiken om zelf, in overleg met hun patiënten, te beoordelen wat de beste behandelingskuur zou zijn. Zij zijn door de beloning van big Pharma veranderd in protocolhandhavers voor de regelgevende instanties.

Het concept van een universeel behandelingsprotocol is een ontkenning van het eeuwenoude medische adagium dat er geen universeel wondermiddel is voor elke patiënt voor welke aandoening dan ook. Wij zijn allemaal verschillend en daarom hebben wij verschillende combinaties van medicijnen en/of operaties en/of diëten en/of andere ingrepen nodig om onze specifieke manifestatie van een ziekte het best te behandelen.

Een door Big Pharma gedicteerd universeel medisch protocol toepassen, is hetzelfde als een scalpel vervangen door een Zwitsers zakmes bij een coronaire bypassoperatie. Het is gedoemd te mislukken. Maar tijdens die mislukking zal er door alle betrokkenen veel geld verdiend worden voordat de patiënt onvermijdelijk sterft. Als genoemde patiënt Covid-positief op PCR getest kan worden voordat hij sterft, dan kan er nog meer geld verdiend worden door de Covid-gieren van deze wereld.

5. Politici zijn oplichters: politici zijn op de een of andere manier allemaal getransformeerd tot farmaceutische handelsvertegenwoordigers. Het is het meest ongelofelijke om politici mensen te zien smeken om een 3e griepprik te nemen, terwijl zij weigeren om ook maar één dosis van zoveel levensreddende anti-kanker medicijnen te financieren. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Wel, de fraude is wereldwijd en het gaat om vaccins. En alle wegen van de Mondiale Vaccinatie die ik heb bewandeld, leiden naar één organisatie. De Bill en Melinda Gates stichting

GVAP: 2010: De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), UNICEF, het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) en de Bill & Melinda Gates Foundation hebben een samenwerking aangekondigd om de coördinatie binnen de internationale vaccingemeenschap te verbeteren en een Globaal Vaccin Actieplan op te stellen. https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2010/12/global-health-leaders-launch-decade-of-vaccines-collaboration.
De Leiderschapsraad bestaat uit:
Dr. Margaret Chan, directeur-generaal van de WHO;
Dr. Anthony S. Fauci, directeur van NIAID, onderdeel van de National Institutes of Health;
De heer Anthony Lake, Uitvoerend Directeur van UNICEF;
Mw. Joy Phumaphi, voorzitter van het Internationaal Raadgevend Comité en uitvoerend secretaris, African Leaders Malaria Alliance
Dr. Tachi Yamada, voorzitter van Global Health bij de Bill & Melinda Gates Foundation

GAVI, vroeger bekend als de “Global Alliance for Vaccines and Immunization”, heeft de WHO in 2018 150 miljoen dollar extra gegeven. Een van de belangrijkste donoren van GAVI is weer de BMGF, met bijvoorbeeld 1,5 miljard dollar in 2016.”

“Men kan dus stellen dat de BMGF en dus de familie Gates en Warren Buffett de belangrijkste bron van inkomsten zijn voor de WHO via directe en indirecte kanalen, wat vragen oproept over de onafhankelijkheid van de WHO ten opzichte van deze financieringsbronnen. Bovendien heeft de BMGF ook financiële middelen verstrekt voor de oprichting van de “Coalition for Epidemic Prevention Innovation” (CEPI), die zich bezighoudt met het onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins, voor een bedrag van ongeveer 100 miljoen dollar in 2017.”

“Bovendien steunt de Stichting regelmatig niet-gouvernementele organisaties zoals PATH, die zich bezighouden met de ontwikkeling van vaccinatietechnologieën, met miljoenen dollars aan financiering. Op de lijst van begunstigden van de BMGF staan ook de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, zoals Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline en Sanofi Aventis. De veelomvattende invloed van het BMGF in de vaccinatiesector is dus duidelijk.” https://www.weblyf.com/2020/05/how-bill-gates-funds-the-who-and-other-organizations/

De Bill and Mellisa Gates Foundation heeft GAVI in 1999 opgericht met een belofte van 750 miljoen dollar aan financiering. Het was dus nooit de bedoeling een bijrolspeler te zijn in de vaccinfilm. – https://www.gavi.org/operating-model/gavis-partnership-model/bill-melinda-gates-foundation

En natuurlijk heeft de WHO, die het Wuhan HU1 1273 aminozuur Coivd19 spike-eiwit aan de vaccinbedrijven heeft geleverd, het BMGF direct of indirect als grootste financier.

Het andere dat wij van William Gates Junior weten is dat hij een absolute meester is in de totale monopolisering van een industrie.

Het lijdt geen twijfel dat Bill Gates zich in 1999 op de vaccinatie-industrie heeft gestort via GAVI, en zijn inspanningen in 2010 heeft opgevoerd via de GVAP. Hij controleert zo’n beetje de WHO, Het hele medische systeem in de meeste landen van de wereld is gecorrumpeerd door geld. Bill Gates is een van de rijkste mannen ter wereld. Hij is er in de jaren ’80 in geslaagd de computerindustrie in een paar korte jaren te monopoliseren door IBM in te halen.

Hoe lang zou het hem kosten om de gezondheidszorg wereldwijd te monopoliseren en de enige antivirus leverancier voor de mensheid te worden? Hij heeft er 23 jaar de tijd voor gehad, gerekend vanaf de oprichting en financiering van GAVI. Hij monopoliseerde computers vanaf een staande start. Hij heeft de gezondheidszorg in handen genomen vanaf de voorsprong dat hij al een van de rijkste mannen ter wereld was.

Kortom, hij heeft de middelen. Hij heeft de vorm. Hij heeft het vermogen. Hij heeft het talent. Hij heeft de ervaring. Hij heeft laten zien dat hij de drijfveer heeft. Hij heeft tijd genoeg gehad en hij heeft massale controle over de belangrijkste regelgevende instanties in de gezondheidszorg.

Het komt de schrijver dus voor dat de Spike-Eiwit Vaccins (vooral die met mRNA) en de wereldwijde handhaving daarvan, en de wereldwijde overname van de gezondheidszorg die daarmee gepaard gaat, het piece de resistance zijn van ene William Gates Junior. Zij zijn zijn Rachmaninov’s 2e, zijn Beethoven’s 5e, zijn Mozart’s 40e, zijn Shakespeare’s Act 2 Scene 2, zijn Strauss’s Danube en zijn Queen’s Rhapsody. Maar zij zullen nooit zijn Zeppelin’s Stairway to Heaven zijn. En de tijd zal spoedig komen dat zij zijn McCartney’s Yesterday zullen zijn.

Daarom zeg ik tot allen die in deze fraude van 5 niveaus verstrikt zijn geraakt: Er is geen rijkdom zonder gezondheid. Daarom is er geen economische zekerheid in een bedorven gezondheidszorg.

En ik zeg tegen al diegenen in de mainstream media die op de schutting zitten. Dit is groter dan Watergate, jullie zouden Woodwards en Bernsteins zijn. Wie stapt er nu naar de primeur?


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Blijf uit de buurt van de gevaccineerden, het is officieel, van Pfizer’s eigen documentenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDr. Coleman: Wat heeft de globalistische elite hierna voor ons in petto?
Volgend artikelPropaganda verandert de oorlog niet – Oekraïne verliest nog steeds
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

4 REACTIES

 1. (Het PfizerGate schandaal:)
  (Het Regeringen schandaal wereldwijd)

  Er moeten hier (Mensen) zwaar voor gaan boeten !! En daar is maar 1 straf voor……..

 2. Het zogenaamde vaccin is een biowapen en die zijn sinds de 2e wereld oorlog internationaal streng verboden. Alleen het AZR is er gewoon mee door gegaan en heeft het zelfs telkens verbetert om de dodelijkheid extremer te maken. Daar het AZR in Noord Amerika, Australië en de EU de Septer zwaait. AZR = Angelo Zionisten Rijk

 3. NU JA BINNEN DE HALF UUR ,VAN DIT BERICHT DOOR TE ZETTEN , 30 DAGEN SCHORSING ,MET ALS UITLEG ,
  BRENGT DE GEZONDHEID IN GEVAAR , ONOZELAARS

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in