Half oktober sprak professor Dolores Cahill met Zeee Media over hoe het ontvolkings- en onvruchtbaarheidsprogramma met behulp van Covid-“vaccins” past in Agenda 21. Ze bespraken ook digitale valuta en hoe de “demoralisatie-agenda” van Agenda 21, een psychologische operatie, wordt gebruikt om de rechtsstaat te ondermijnen, bericht Expose-news.com.

Professor Dolores Cahill is medeoprichter en voorzitter van de World Freedom Alliance en voorzitter van de World Doctors Alliance. Zij heeft een achtergrond in moleculaire genetica en immunologie en heeft belangrijke doorbraken bereikt in het ontwikkelen en demonstreren van toepassingen van high throughput array technologie in biologisch, diagnostisch en medisch onderzoek.

In het midden van de jaren negentig ontwikkelde Prof. Cahill samen met anderen in de Duitse Max Planck Instituten high-throughput protein array of “high protein content chips”.

“Wij konden aantonen dat veel antilichamen die werden gebruikt in diagnostische tests, om ziekten als kanker en auto-immuunziekten te diagnosticeren fout waren. En toen begon ik veel tegenwerking te krijgen, omdat dit betekende dat de fabrikanten van de diagnostische tests – waarvan werd aangetoond dat ze onjuist waren – hun producten niet meer konden verkopen,” vertelde Professor Cahill aan Maria Zeee tijdens het interview (zie hieronder).

Wat Professor Cahill en medewerkers aantoonden, is dat veel mensen die de diagnose kanker en auto-immuunziekten kregen, de ziekte waarmee ze werden gediagnosticeerd, eigenlijk niet hadden.

De volgende ontdekking van Professor Cahill was dat baby’s 2 en 4 maanden na de injectie met “vaccins” stierven, maar dat niemand het “stopte”.

Ze ging de Ierse regering en de Europese Unie adviseren en probeerde in die tijd academische, diagnostische, farmaceutische en overheidsfunctionarissen te waarschuwen voor bijwerkingen van vaccins en behandelingen van ernstige ziekten. “Mijn hele carrière heb ik geprobeerd informatie te geven dat je deze zogenaamde ernstige ziekten kunt behandelen door eenvoudige veranderingen in je levensstijl: minder stress en goede voeding met vitamines.”

Maria Zeee: Ongecensureerd: Prof. Dolores Cahill – We zitten in de massamoordfase van Agenda 21 & wat mensen kunnen doen, 19 oktober 2022 (68 min)

Agenda 21

In de video hierboven zegt Professor Cahill dat Covid-19 de achtste geplande “pandemie” is. “Er waren er al velen eerder, waaronder degene die door Professor Wodarg werden tegengehouden,” zegt ze.

Dr. Wolfgang Wodarg bracht het Mexicaanse griepschandaal van 2009 aan het licht en maakte er een einde aan. Zijn acties leidden tot een onderzoek door het Europees Parlement “naar de kwestie van de ‘vervalste pandemie’ die in juni 2009 door de WHO werd uitgeroepen op advies van haar groep van academische deskundigen, SAGE, waarvan is gedocumenteerd dat veel leden intense financiële banden hebben met dezelfde farmaceutische reuzen zoals GlaxoSmithKline, Roche, Novartis, die profiteren van de productie van geneesmiddelen en ongeteste H1N1-vaccins.”

In 2002, toen de eerste zogenaamde coronavirus pandemie plaatsvond – die nooit heeft plaatsgevonden – was Prof. Cahill “in real-time aan het kijken”. Zij was zich er toen van bewust dat de bijwerkingen van de vaccins allemaal gebieden waren waarin regeringen en de Europese Unie financieel investeerden.

“Als je mensen, vooral kinderen, injecteert met gifstoffen – zoals kwik en aluminium – zijn de toxische effecten … allergieën: auto-immuunziekten, darmstoornissen zoals de ziekte van Crohn … onvruchtbaarheid. Kwik en aluminium zijn ook neurotoxines, dus je krijgt neuro-cognitieve stoornissen die zich uiten in Alzheimer … of autisme.”

“Toen ik de gezondheidskwesties begon te bestuderen – en ik wist dat veel van wat er in de jaren negentig in de wetenschap gebeurde onjuist was – en toen het coronavirus kwam, de eerste in 2002/3, begon ik te bestuderen wat er gebeurde [verder dan de gezondheidskwesties] omdat ik wist dat er preventie en behandeling was – zelfs toen, 20 jaar geleden – en ook vitaminen.

Toen begon ik me te verdiepen in de Wereldgezondheidsorganisatie en hoe zij Agenda 21 implementeerden en de controle van de media. Ook was ik me bewust van CIA-documenten en documenten van de Verenigde Naties over hoe ze mensen die zich uitspraken, met name deskundigen en wetenschappers, gingen intimideren.”

Professor Cahill legde uit dat een boek uit 1971 getiteld ‘None Dare Call It Conspiracy‘ Agenda 21 uiteenzette. En een boek uit 1992 met de titel ‘The Committee of 300′ beschrijft precies de vergiftigingsagenda waarvan zij op de hoogte was gekomen. Het noemt ook de mensen die toen bij het complot betrokken waren.

Agenda 21 is de agenda van de Verenigde Naties voor de 21e eeuw. Het werd gepubliceerd in 1992 en bestrijkt de periode tot 2099. “Het is dus de agenda voor deze hele eeuw … Je hebt Agenda 2020, Agenda 2030, 2040, 2050. En wat er achter Agenda 21 zit, is een gedetailleerde routekaart voor elk jaar vanaf 1992 tot in deze eeuw,” zei professor Cahill. “Ze plannen en implementeren in feite de vernietiging van elk gebied van onze samenleving van binnenuit.”

Het plan is zeer gedetailleerd. Het omvat bijvoorbeeld de politie die op willekeurige tijden de sirenes van hun voertuigen aanzet of de straatverlichting ’s nachts vermindert, met als doel de angst of het gevoel van onveiligheid bij de mensen te vergroten.

  Dokter spreekt zich uit nadat zij "afschuwelijk ziek" en "arbeidsongeschikt" is geworden als gevolg van het Pfizer Covid-19 Vaccin - "Soms heb ik zoveel pijn dat ik niet meer wil leven"

Op 17/18 september 2019 stortte de beurs in. “Ik wist dat dat dit de trigger gebeurtenis was voor de volgende pandemie,” zei Prof. Cahill, “en dat was een maand voor Event 201 … Ik keek naar Event 201 in real-time.”

Eind 2019 had Professor Cahill een vrijwillige rol als vertegenwoordiger van Ierland als vicevoorzitter van het initiatief voor innovatieve geneesmiddelen van de Europese Unie. “Ze duwden geld in mRNA-vaccinaties als onderdeel van een EU-financieringsmechanisme in januari/februari 2020. En van binnenuit [van de EU] kreeg ik de informatie rond vitaminen en dat het niet nodig was, wat geen edict was.”

Professor Cahill vroeg vervolgens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek van Ierland hoeveel mensen er tot maart 2020 aan Covid-19 waren overleden. Toen het statistiekbureau zei dat er nul Covid-doden waren geweest in Ierland en na controle van verdere informatie via haar “netwerk”, gaf prof. Cahill in mei 2020 een interview met Computing Forever-presentator Dave Cullen waarin ze uitlegde wat ze had ontdekt en dat er preventie en behandeling bestond. Het interview ging viraal.

Ontvolking en onvruchtbaarheid

De Agenda voor de 21e eeuw zal “een afname van de bevolking betekenen, maar ook een toename van onvruchtbaarheid die door deze injecties teweeg wordt gebracht,” legde Prof. Cahill uit. “Twintig/dertig jaar geleden zeiden ze dat de moordjaren tussen 2020 en 2026 lagen.”

Voor dit decennium is het de bedoeling mensen te vaccineren als reactie op een “pandemie” en een gecoördineerde misleiding en intimidatie in de media. “Het doel is mensen erg onwel te maken om hun levensverwachting te verlagen en mensen te doden. Maar, en dit is waarom ik mijn stem heb laten horen, het lijkt erop dat deze mRNA [injectie] is ontworpen om de vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen te verstoren. Dus, hun plan … is om de jongere generatie te injecteren … Wat we niet weten … kunnen ze het onvruchtbaarheidsmiddel overbrengen via geslachtsgemeenschap,” zei Professor Cahill. Hun plan is een enorme toename van onvruchtbaarheid tijdens deze eeuw, zei ze, “hun doel is om het aantal mensen te laten instorten” tegen het einde van de eeuw.

In de tetanusinjecties zaten tientallen jaren lang onvruchtbaarheidsmiddelen, zei Professor Cahill, “en dit werd benadrukt in Afrika omdat ze het leger stuurden om steden en dorpen in heel Afrika te laten injecteren, onder dwang … en ze injecteerden alleen tetanus [vaccins] bij vrouwen van 14 tot 45 jaar.”

Het spike-eiwit in de Covid-injectie werkt op een vergelijkbare manier als de tetanus-injectie, omdat het de bekleding en het omhulsel van de baarmoeder lijkt aan te vallen. “Daarom was er veel stolling en hevig bloedverlies bij mensen, of ze nu geïnjecteerd waren of niet,” legde Professor Cahill uit.

In combinatie met het HPV-vaccin is het effect dat het lichaam de eierstokken aanvalt, zodat er in 10-15 jaar een verschrompeling van de eierstokken optreedt. “De meisjes die op 12-jarige leeftijd het HPV-vaccin kregen, gaan vroeg in de menopauze wat ook gevolgen heeft voor hun vruchtbaarheid,” zei ze.

Levensverwachting van de gevaccineerden

In mei 2020, tijdens het interview met Dave Cullen op Computing Forever en een paar dagen later opnieuw in een interview met Del Bigtree, gastheer van The Highwire, zei Professor Cahill dat er tot 2020 nergens ter wereld ooit een vergunning is verleend voor mRNA-injecties. De reden hiervoor, zei Professor Cahill, was dat:

“In sommige dierstudies stierven alle dieren. Maar in een langere periode na de injectie … omdat het immuunsysteem wordt geprepareerd en het maanden of jaren duurt voordat het immuunsysteem wordt geactiveerd – allemaal op een slechte manier – om vervolgens mensen te doden … en ik blijf bij wat ik zei in mei 2020. Wat ik zei heeft betrekking op de mRNA-injecties – niet alle injecties zijn mRNA.”

Ze legde uit dat sommige partijen injecties placebo’s zijn en dat andere, vanwege een slechte vermenging van de ingrediënten in het productieproces, heel weinig mRNA kunnen bevatten. “Maar voor mensen die het mRNA krijgen, zoals ik in mei 2020 zei, is dat dan een prikkel voor hun lichaam om zichzelf aan te vallen. Het is het immuunsysteem dat wordt aangespoord en homologie kan hebben met het mRNA of het peptide of het eiwit in hun organen. Dus zal het immuunsysteem dat orgaan aanvallen.”

“Ze zullen zich bij het medische systeem melden met ongewone symptomen zoals een vergroot hart of plotselinge dood van een volwassene of ademnood of sepsis.

Wat ik [in mei 2020] zei, was dat voor degenen met het mRNA, de tijd dat ze zouden sterven binnen 3 jaar tot 5 jaar na de injectie zou zijn. Maar het hangt er dan vanaf hoe jong ze waren, hoe gezond ze waren, en of ze andere comorbiditeiten hadden.

Dus dat is helaas waar. Helaas.”

Eerder in het interview noemde ze de dierproeven waarbij alle met mRNA geïnjecteerde dieren stierven. Maar in sommige dierproeven stierf slechts de helft van de dieren nadat ze met mRNA waren geïnjecteerd. Professor Cahill legde uit dat in de dierproeven waar slechts 50% van de dieren binnen zes maanden stierf, de 50% sterfte het gevolg was van het feit dat ze het experiment stopzetten en de rest van de dieren doodden. Als zij de dieren die na zes maanden overleefden in leven hadden gehouden en het experiment een jaar hadden voortgezet, dan zouden alle dieren zijn gestorven binnen het tijdsbestek dat bij mensen het equivalent zou zijn geweest van 3-5 jaar.

  EXPLOSIEF: Pfizer GEEFT TOE dat ze covid virussen ONTWERPEN

“Als mensen meerdere injecties hebben gehad, zijn er toxische stoffen [in de vaccins] die een ander mechanisme hebben om mensen te doden. Dus, degenen die we zien in Open VAERS, van mensen die binnen de eerste maand sterven … één op de vier sterft binnen 48 uur. En het is waarschijnlijk dat ze sterven met een ander mechanisme, dat ze hyperallergisch zijn voor ingrediënten die in de injectie zitten, zoals polysorbaat 80 … of polyethyleenglycol (“PEG”) of SM-102.”

Echt geld versus digitale valuta

De Agenda begon op een serieuze manier in 1913. Hun plan is uitgevoerd, op de achtergrond, gedurende ongeveer twee generaties. “In zekere zin hebben ze misschien 50% van de Agenda echt uitgevoerd. Dus, dit is een systematische en incrementele en een duwtje in de rug Agenda,” zei Professor Cahill.

Agenda 21, gepubliceerd in 1992, is een voortzetting van dezelfde Agenda, en een deel ervan is om de samenleving van binnenuit te ondermijnen. Het is een 108-jarig plan dat stapsgewijs wordt uitgevoerd, zodat de mensen niet van generatie op generatie zouden merken dat het gaande is. Een van de belangrijkste hefbomen is het zogenaamde vaccin en een andere is het banksysteem.

Het plan omvat het ondermijnen van alle aspecten van de samenleving – of het nu gaat om de wet, de ordehandhaving, het onderwijssysteem, het gezondheidssysteem, het regelgevingssysteem, de actualiteit van de media, de regering of het banksysteem, aldus professor Cahill.

“Cash is vrijheid … Als je geld hebt, cash geld, kun je gewoon kopen en verkopen en kun je ook privé je brood verdienen. Privacy is heel belangrijk in de wet. En echt geld dat echt waarde heeft, en contant geld, is de manier waarop mannen en vrouwen onder de wet opereren, in privé … We hebben een onvervreemdbaar recht op privacy. Als je echt geld en contant geld hebt, zorgt dat voor privacy.”

Als je de wet en de samenleving wilt ondermijnen, hoe doe je dat dan? Dat kan via het banksysteem door in te grijpen in goudgeld en dan te proberen ieders digitale transacties te volgen en te traceren, aldus Professor Cahill.

“En dan overgaan van een systeem waar je ‘je activa volgens de wet kunt bezitten’ en niemand ze kan betreden of zich ermee kan bemoeien, naar een systeem waar ze al je activa in hun systeem proberen te brengen en dat ze dan met alle middelen kunnen afsnijden.”

In hun digitale systeem zullen al onze activa niet langer van ons zijn, maar van het banksysteem. Zij zullen dus onze activa bezitten.

“Wat we hebben onder deze Agenda 21 is een onwettige laag, in het banksysteem, bovenop wat wij denken dat het wettige systeem is … Alles wat ze doen is de angst vergroten en mensen verarmen.

Dit is een programma voor meerdere generaties … als ze het in één generatie kunnen doen, zal de generatie die nu vijf jaar oud is, het over 20/30 jaar normaal vinden dat echt geld en contant geld niet worden geaccepteerd.”

Wat betreft het deel van de Agenda dat echt geld overgaat op digitale valuta, “zijn ze waarschijnlijk halverwege de uitvoering ervan”, aldus Professor Cahill.

  20 feiten over vaccinatie die je dokter je vergat te vertellen

De demoralisatie-agenda

“Maar ik denk dat wat heel hoopgevend is,” zei Professor Cahill, “dat de hele zaak heel eenvoudig op te lossen is … Niemand staat boven de wet … elke man of vrouw is aansprakelijk voor elke criminaliteit die ze doen, onder de wet, en niemand staat boven de wet. Zodra mensen zich dat realiseren, kunnen we dit heel eenvoudig stoppen.”

Met andere woorden, de oplossing is om iedereen – artsen, politieagenten, lijkschouwers, rechters en zorgverleners – in hun persoonlijke hoedanigheid aansprakelijk te stellen voor wat ze wel of niet hebben gedaan.

In Ierland is er bijvoorbeeld een organisatie die de Irish Republican Brotherhood (“IRB”) heet, de oudste politieke beweging in Ierland. “We hebben de IRB opnieuw opgericht … en wat we nu doen – we hebben honderden mensen, duizenden mensen die zich bewust zijn om dit alles op te lossen – we moeten gewoon mensen die worden betaald als rechters of regelgevers of de politie vragen: “Is wat u doet rechtmatig en wat is uw rol?”, zei Prof. Cahill.

Ze gaf een voorbeeld van 10 verzorgingshuizen in Ierland in januari 2021 waar mensen stierven kort nadat ze waren geïnjecteerd met een Covid-“vaccin”. De plaatselijke politieagent wordt betaald en heeft een eed gezworen die sterfgevallen te onderzoeken.

“Wij hebben in de samenleving een maatschappelijke binding en dat is dat mensen niet zomaar mensen kunnen gaan vermoorden, ongeacht wie je bent of welke functie je bekleedt. Het is heel eenvoudig. En wie betalen we om ervoor te zorgen dat mensen letterlijk niet wegkomen met moord? … Wanneer er massale sterfgevallen zijn, zoals 8 mensen in één verzorgingstehuis binnen 48 uur, moeten we dat onderzoeken en zeggen: “Wel, heeft de lokale politieagent dat gemeld als een verdachte dood, hebben de begrafenisondernemers het gemeld, hebben de eigenaars van het verzorgingstehuis het gemeld, hebben de mensen die wij betalen, de lijkschouwers, het onderzocht?

Als een lijkschouwer of een arts de verkeerde doodsoorzaak op een overlijdensakte zet, kunnen ze voor één zaak vijf jaar de gevangenis in. Dat is de wet … Als een familie een klacht indient en de politie onderzoekt niet of de lijkschouwer zijn werk doet, of de mensen die wij als rechters betalen doen geen onderzoek – dan is het de op één na hoogste misdaad van ambtsmisdrijven en crimineel wangedrag dat een rechter dat soort misdrijven niet onderzoekt.”

Waarom is men er tot nu toe niet in geslaagd om bijvoorbeeld de politie een onderzoek te laten instellen?

Hoe Agenda 21 de rechtsstaat heeft ondermijnd, gedurende de laatste generatie, is doordat de rechtbanken, politie, lijkschouwers en pathologen niet rechtmatig werken. “Binnen Agenda 21 hebben ze een gedetailleerd programma voor het analyseren van de psychologie achter het criminele gedrag … het wordt een ‘demoralisatie-agenda’ genoemd,” zei Professor Cahill.

Ze willen dat mensen niet succesvol zijn in het stoppen van crimineel gedrag om bevolkingen te demoraliseren zodat ze zich “hopeloos” voelen. De onsuccesvolle juridische acties van “vrijheidsstrijders” maken deel uit van de demoralisatie-agenda om het erop te laten lijken dat bepaalde systemen niet werken.

Verdere bronnen:


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Het is officieel nu: De genvaccinatie schaadt op lange termijn het immuunsysteem en brengt gevaccineerden massaal in gevaarVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelKunnen de Verenigde Staten een tweefrontenoorlog voeren?
Volgend artikelWashington zet Kiev onder druk: “Start vredesonderhandelingen nu!”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

15 REACTIES

 1. agenda 2030 is een onderdeel van agenda 21. Agenda 21 gaat nog een stap verder. Depopulatie en een wereldwijde economische- en financiele reset, waarbij een wereldwijde criminele elite alle macht en geld gecentraliseerd bezit, zijn de hoofddoelen. Degenen die dan nog overblijven leven verder als gecontroleerde hybrid mens. Tenminste dat zijn de officiele plannen. In hoeverre dat lukt ligt aan het draagvlak onder de bevolking. Gelet op niveau vd meerderheid vd bevolking, nl het knuddevee, vrees ik het ergste.

 2. Ben het wel grotendeels een met Prof. Dr. Cahill en ook volg ik haar al vanaf het begin….echter ook in dit stuk komt niet voor 100% duidelijk naar voren hoe ze staat inzake een virus maar oké, dat zou hier nog een klein beetje irrelevant kunnen zijn.

  Echter hetgeen wat er hier verder wordt geschreven is m.i. meer dan bewijs genoeg om de complete criminele bende smeerpijpen welke ons dit aandoen te laten oppakken.

  Daarbij denk ik nog steeds dat dit volgens mij de enige juiste manier is…..echter daarvoor moet je politieagenten zover kunnen krijgen dat ze eindelijk eens de grijze massa welke ook zij voorhanden hebben onder dat bovenste platte bot gaan gebruiken…….zo moeilijk kan dat niet zijn ……

  Echter, ik ben hiermee bezig en sta op scherp voor wat dit onderwerp betreft.

  Ben alleen nog maar aan het wachten op het juiste moment van optreden………

  De man is kwestie is de commandant van politie van een nogal redelijk korps waar ik al meerdere malen contact mee heb gehad.
  Hierbij heeft hij naar mij toe een aantal opmerkingen gedaan welke ik nogal heel erg goed heb onthouden…….en daar zou ik hem dan nu aan willen houden…..

  Ook heeft deze persoon reeds 2 USB sticks van mij ontvangen met daarop nogal wat info inzake deze onzinnige moordpartij…..

  Echter nogmaals….ik moet en zal het juiste moment moeten afwachten en dat doe ik echt wel met een reden…….

  Zo gauw dit is gebeurt kan hij denk ik niet meer om me heen……hij is namelijk niet het enige ijzer wat ik in het vuur heb liggen…..

  Ik zal na mijn actie hier laten weten wat ervan terechtgekomen is maar wilde dit hier nu toch wel al kwijt…..

  Geloof me aub…..ik doe alles met een reden en weet dat afwachten eigenlijk niet kan maar het is niet anders!
  Dit wat Cahill hier allemaal zegt is gewoon een feit en ik zou eenieder erop willen wijzen dat The club of 300 alsmede het Tavistock Institute nogal zeer belangrijk zijn in dezen……kijk hier aub eens zelf naar en als hulp bij het zoeken kan men Dr. John Coleman eens proberen. Hij geeft hier een hele goede uitleg over en heeft er ook een boek over geschreven. Hij is MI 5/6 geweest en heeft dit nogal goed uitgezocht!!!!
  De link welke ik gisteren geplaatst had over deze mooie agenda21 en dus 30 en dus deze eeuw is een uitstekende samenvatting van wat er gaande is op dit moment en hoe een en ander zijn verdere verloop ZAL GAAN VINDEN………en this is UNSTOPPABLE mits………..tja,…….mits…..THINK!!

  Gladiator

  • Ja, er moet iets gebeuren.
   Ik geloof dat een groot deel van de jongere generaties (nu 20/30/40/50 jaar) zoveel
   verplichte gif injecties heeft gehad (vanaf de geboorte) dat o.a. de bovenkamers behoorlijk zijn ontspoord.
   Neurologische gevolgen: uitval van gewetensfuncties, beperkt logisch denken en verminderde intuïtie.

   Daarbij wordt 90 procent van de bevolking al dertig jaar vaak onheus behandeld op werk, overvraagd, heen en weer geslingerd, flut flex contractjes, deels voorgelogen en/of in schulden geduwd. Alles en iedereen is wegwerp materiaal. Kwart van de werkenden staat op doorbranden. Of is al opgebrand.
   Wat een ernstige klap is voor de gezondheid en meestal nooit volledig herstelt.

   En Markje Rutte maar lachen en maar lachen.

 3. ‘De onsuccesvolle juridische acties van “vrijheidsstrijders” maken deel uit van de demoralisatie-agenda om het erop te laten lijken dat bepaalde systemen niet werken.’ Deze laatste zin van haar kun je toepassen op mensen zoals Julian Assange en David Icke. Kijk, dat is wat we met jullie kunnen doen! Het heeft totaal geen zin om jullie te verzetten tegens ons want wij zijn oppermachtig. Hier past ook de funeste rol van controlled opposition waarbij ‘georchestreerde’ tegenslagen zich opeenstapelen met als doel ons te demoraliseren.

 4. Straks stort de Euro in elkaar en worden de Euros op je bankrekening(en) waardeloos. De cash-eurobriefjes en muntjes in je portemonnee zijn dan nog minder waard dan het papier of nepmetaal waaruit ze gemaakt zijn. Zeg dan maar “neen” tegen de digitale rantsoenbonnetjes die je van de centrale bank krijgt waarmee je voorgeprogrammeerd mag kopen waarop je volgens de staat recht hebt en niets meer dan dat.
  Tenzij je een volledig zelfredzame uitzondering bent zal je omkomen zonder digitale rantsoenbonnetjes.

 5. Ik zit met mijn vriend bij het WEF en vind dat er al veel bekend word gemaakt.Dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling mensen.!
  Heel langzaam word alles voorbereid waarna je het normaal gaat vinden.Kijk bv naar Rusland.Nu heeft niemand meer angst voor het gebruik van atoomwapens.
  En het vaccin word door de MSM steeds aangeprezen.Andersdenkenden zetten we weg als complotdenkers.
  Ik hoop wel dat er geen fakkelmans meer langskomt,Ik kon er slecht van slapen.
  Ook moet men leren om met minder geld te leven.
  ik heb er een filmpje van.:
  https://youtu.be/HfZJ5LFhGwE

 6. Kaag: Jullie doen goed werk hoor. En je amuseert je bovendien geweldig terwijl die zielige mevrouw zoveel medelijden uitkraamt over die stumperds waar we van af willen. Luk filmpje. Niet iedereen heeft hetzelfde geboorterecht, dat zei Baudet destijds ook heel terecht. Nu heeft hij het over reptielen, wat is er met die labiele jongen aan de hand, maar de timing was goed om die complotdenker te weren uit NL.

  • Reptielen, dat zijn naarlingen. Zelf heb ik wel eens bepaalde mensen “slang” genoemd. Denk je dan dat ik ze letterlijk slangen vind? Natuurlijk niet, figuurlijk gebruikt, net als “ratten”. Als ik Rutte, de Jonge, Kaag psychopaten noem dan kun je dat wel letterlijk nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in