Net als voorheen eist het experiment van de op genen gebaseerde Covid-vaccins op mensen de gruwelijkste slachtoffers. Er zijn ontelbare gewonden, doden en sterfgevallen geregistreerd. Toch wordt nu de weg vrijgemaakt voor de toepassing van genetische manipulatie in routine-vaccinatieprogramma’s. Professor Sucharit Bhakdi is er zeker van: dit zal een ramp van onbeschrijflijke omvang inluiden. Hij doet een beroep op alle artsen wereldwijd om tot bezinning te komen en de fout van de Covid-vaccinaties in geen geval te herhalen, bericht Report24.news.

Het menselijk immuunsysteem is een wonder van de natuur. Zijn aangeboren vermogen om onderscheid te maken tussen zichzelf en niet-zelf beschermt zijn drager op betrouwbare wijze tegen ziekten van allerlei aard. Terwijl gezonde lichaamscellen ongemoeid blijven, worden kankercellen of cellen die gevaarlijke ziekteverwekkers bevatten geëlimineerd. Het voormalige hoofd van het Instituut voor Medische Microbiologie en Hygiëne van de Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz stelt dat het vandaag de dag heel goed zou gaan met de mensheid. Als de WHO en de zogenaamde gezondheidsdeskundigen zich er niet voortdurend mee zouden bemoeien.

Destructieve auto-immuunprocessen zijn het zekere gevolg

Beste vrienden! Beste collega’s wereldwijd! Meer dan een jaar geleden hebben wij geprobeerd de wereld te waarschuwen voor de verschrikkelijke gevaren van de op genen gebaseerde Corona-injecties. Wij wezen erop dat ons immuunsysteem onvermijdelijk zal reageren tegen de cellen die het virale eiwit produceren. Destructieve auto-immuunprocessen zijn het zekere resultaat. Bovendien heeft het spike-eiwit zelf giftige eigenschappen. Over het geheel genomen leek de beslissing om het gevaarlijke eiwit, het spike-eiwit, tot het zwaartepunt van de bewerking te maken ongelooflijk dom, ongelooflijk onbezonnen. De slechte gevolgen waren met absolute zekerheid te voorspellen. Het programma was dus van meet af aan gedoemd te mislukken.

Anderhalf jaar later heeft het menselijk experiment wereldwijd de meest afschuwelijke slachtoffers geëist. Het experimentele veld is bezaaid met talloze gewonden, doden en stervenden – zoveel zelfs dat er stemmen opgaan, zelfs onder de meest fervente voorstanders en gelovigen, die de veiligheid van de injecties eigenlijk in twijfel trekken. De virus-spike, stekel, kristalliseert zich uit als de mogelijke hoofdschuldige van de ontelbare bijwerkingen. Dat is heel logisch. Als u uw eigen cellen een levensbedreigend eiwit laat maken, een viraal eiwit, dan zit u in de problemen. Ernstige problemen. Dodelijke problemen.

Een campagne voor genetische manipulatie in klassieke vaccins is op komst

Maar sluit nu uw ogen, en luister goed. Hoor nu de alarmbellen in uw oren rinkelen! Realiseert u zich nu dat het besluit, het besluit om het spike-eiwit op het vaandel van deze misdadige campagne te zetten, helemaal niet overmoedig was. Het was helemaal niet overmoedig. Nee, het was absoluut briljant! Waarom? Omdat de wereld nu – en daar hoort u ook bij – afgeleid is. Al uw aandacht gaat uit naar het gevaarlijke spike-eiwit. Hieruit volgt logischerwijze dat het gevaar specifiek is voor Coronavaccins. Conclusie: Oké – laten we dan maar Corona op ijs zetten! Laten we misschien zelfs een einde maken aan de nep-pandemie, zelfs met Lauterbach op de achtergrond. De wereld zal opgelucht ademhalen.

  President Rode Kruis eist van regeringen en media degenen die veiligheid Covid-19-vaccin in twijfel trekken het zwijgen op te leggen

Maar – let goed op! Want dit is wat er komen gaat. Tezelfdertijd zullen uw deskundigen in Berlijn zeggen: “De Corona-campagne heeft een ongelooflijk waardevol doel gediend! Want het heeft aangetoond dat de revolutionaire mRNA-technologie voor genetische manipulatie in principe werkt! Zoals de bedoeling is, wekken de vaccinaties de aanmaak van specifieke antilichamen tegen het spike op! Hart, wat wil je nog meer? De ethiek roept nu: in naam van de mensheid moet de wereld profiteren van deze wetenschappelijke mijlpaal! Scholz vliegt de wereld rond om dit te verkondigen: middelen op basis van genen moeten routinevaccinatie en vaccinatieprogramma’s verrijken – routinevaccinatieprogramma’s! De risico-batenverhouding van deze gevestigde vaccinatieprogramma’s staat nu al buiten kijf. En als er niets gevaarlijks is, zoals het corona-spike-eiwit, dan zal de boel niet weer in de war geschopt worden. Succes is voorgeprogrammeerd.

Volledige goedkeuring zonder veiligheidstests

En houdt dus uw oren en ogen wijd open – de weg wordt nu gebaand, nu u hier zit te luisteren – de weg wordt nu gebaand voor de onmiddellijke, volledige goedkeuring van genetisch gemanipuleerde injecties, zogenaamde vaccins, zodra die beschikbaar komen voor elke goedgekeurde, aanbevolen, conventionele vaccinatie in de wereld. Griep, mazelen, bof, hepatitis – noem maar op, u zult het krijgen! En wel onmiddellijk. Zonder dat er preklinische, d.w.z. voor mensen uit te voeren, veiligheidstests nodig zijn. De inentingen zijn volledig goedgekeurd en worden aanbevolen. Wij hebben geen veiligheidstest meer nodig. Niet op dieren, en niet op mensen. En dat is nog niet alles. De lipide nanodeeltjes met hun zeer gevaarlijke, zeer ontstekingsbevorderende eigenschappen, deze deeltjes die nog nooit voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd, worden heel snel en stiekem de criminele goedkeuringshandel binnengesmokkeld. Zij worden automatisch goedgekeurd. Om uw kinderen te doden. Een schandaal van bijna onvoorstelbare omvang en met onmetelijke gevolgen staat op het punt op ons te worden losgelaten.

Dokters! Jullie hoeders van de moderne geneeskunde! Bewakers van wetenschap en rede! U, collega’s, hebt de plicht tegenover onze patiënten om de basiskennis van de geneeskunde nu uit de diepste krochten van uw geheugen op te roepen! Doet u dit maar! Herinnert u zich het raadsel dat de grote geesten van de immunologie een halve eeuw geleden bezighield: Hoe maakt ons immuunsysteem onderscheid tussen zelf en niet-zelf? Waarom laat ons immuunsysteem gezonde cellen met rust, maar valt juist die cellen aan zodra er vreemde ziekteverwekkers, virussen, in zitten? Hoe kunnen niet-zelf, virussen, in de cellen herkend worden? En het immuunsysteem ertoe brengen zich tegen onszelf en cellen van ons eigen lichaam te keren, om onze cellen te vernietigen? Denk aan de sensationele uitleg over hoe dit werkt! Voor deze ontdekkingen werden Nobelprijzen toegekend, en niet één – verscheidene!

  Amish gemeenschappen die CDC Covid richtlijnen trotseren hadden '90x lager sterftecijfer' dan de rest van de VS

Bedenk dat de immuuncellen, de lymfocyten, een ongelooflijke vermenigvuldiging van hun herkenningsfunctie ondergaan naarmate het kind zich in de baarmoeder ontwikkelt! Ze zien er allemaal hetzelfde uit, als zandkorrels op een wit strand. Maar elke korrel, elke cel ziet en herkent iets anders. Men herkent een bouwsteen die bij mij, bij het ik, hoort. Zo is het ook in het lichaam van de baby. Een ander herkent een bouwsteen van iets dat niet in de baby voorkomt – virus, bacterie enzovoort. Welke cel verantwoordelijk wordt voor wat volgt uit een zuiver willekeurig principe. Een beetje zoals roulette: als een balletje op een zwart nummer terechtkomt, herkent de cel zichzelf. Als men op een rood cijfer terechtkomt, herkent men iets vreemds. Zonder dat de vreemdeling zelfs maar in het lichaam van het kind behoeft geweest te zijn.

Het grote wonder is dat naarmate de baby rijper wordt in de baarmoeder, zelfreactieve cellen, van het zelf – ik herken mijzelf – uit de machinerie van het immuunsysteem worden geworpen. Immuuncellen die zichzelf willen en zouden aanvallen worden tot zwijgen gebracht of voor het leven uitgeschakeld. In ongelukkige gevallen, als er iets mis gaat, ontstaat er een auto-immuunziekte. Wanneer er cellen uit de deken komen die tegen de lever reageren, ontstaat auto-immuun hepatitis. Wanneer er cellen uit de deken komen die tegen de alvleesklier reageren, ontstaat auto-immuunziekte.

De WHO luidt de grootste door de mens veroorzaakte catastrofe in die men zich kan indenken

Maar daardoor even wonderbaarlijk en levensreddend: immuuncellen die reageren tegen vrijwel alles wat niet van zichzelf is, niet alleen het Corona spike-eiwit, zijn vanaf de geboorte aanwezig en klaar om in actie te komen als zij uitgedaagd worden. Wanneer Corona opduikt, staat het anti-Corona team op. Wanneer de griep de kop opsteekt, staat het anti-griepploegje op. Enzovoort, enzovoort. En met elke training wordt een team sterker en sterker. De volgende keer dat zij elkaar ontmoeten, kan het respectieve virus zó snel in bedwang worden gehouden en neemt de natuur zijn gezegende loop. Het zou vandaag de dag heel goed gaan met de mensheid, als die vermaledijde WHO en de slechte gezondheidsdeskundigen zich er niet onophoudelijk mee bemoeid hadden. Zij staan nu op het punt de grootste denkbare, door de mens veroorzaakte catastrofe aller tijden in te luiden. Let op mijn woorden! De routinematige invoering van vaccins op basis van genen zal leiden tot een onbeschrijflijke catastrofe!

  Dringende waarschuwing voor de Vaccinatie Apocalyps

Dokters over de hele wereld: bezint u!

Bedenk eens wat er zal gebeuren als een vreemd gen in het lichaam kan circuleren en in alle cellen kan binnendringen! De aanmaak van vreemde eiwitten – griep, mazelen, hepatitis – zal onvermijdelijk de immuunaanval op de cellen uitlokken. De teams zijn er immers allemaal klaar voor! De intensiteit van de aanval zal met elke opeenvolgende vaccinatie toenemen, want de teams worden steeds sterker! De schade zal groter en groter worden. De Covid-boosterinjecties tonen dit dag na dag aan de wereld aan. Wakker worden!

Moet er nog meer gezegd worden? Dokters over de hele wereld! Het kan u vergeven worden dat gij u eenmaal hebt laten misleiden en dat gij uw kennis en ethiek hebt onderdrukt. Maar nu staat u aan de rand van een afgrond, als u zich weer laat instrumentaliseren – door de politiek, door de farmaceutische industrie, door al die mensen die erachter zitten, dan bent u schuldig aan medeplichtigheid aan het onuitsprekelijke lijden en de dood van onschuldige kinderen, jonge mensen, mensen over de hele wereld. Ziet u ervan af, collega’s, om lijf en leden in gevaar te brengen door deze op genen gebaseerde middelen in te spuiten! Denk eraan – u bent homo sapiens! Begaafd met de gave, met het vermogen om te denken! Keer terug tot de ethiek van uw eens zo nobele beroep, voor het te laat is! Het gaat u goed!


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Bhakdi waarschuwt: “mRNA vaccins zullen dagelijks meer mensen doden, maar het ergste is dat die miljarden die geïnjecteerd zijn hun verstand verliezen”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAls er genoeg gevaccineerde mensen sterven, zal de wereld misschien eindelijk wakker worden – maar dan is het al te laat
Volgend artikelDe Grote Reset: De klok van de beschaving terugdraaien
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

12 REACTIES

 1. Maar wordt momenteel in mofrika aangeklaagd wegens complotdenken.
  Ben benieuwd of de reeds gecomprimeerde medische wereld dit leest of reageert.

 2. Bhakdi zou een laboratorium in Reutlingen ter beschikking hebben gefinancierd door Prof Dr Burkhardt (Patholoog) die na 40 jaar met pensioen is gegaan. https://youtu.be/Dy6nQ1Rh_rU
  Op zich een klokkenluider die ook al een aanhoring in de duitse Bondsdag achter de rug heeft. Hij is door diverse nabestaanden gevraagd preparaten na obductie te beoordelen en hij verdenkt de spike eiwitten ervan.

 3. Ook deze man is een vrijmetselaar en een aanhanger van de virus theorie.
  M.a.w. hij heeft zijn zakken gevuld in de VIROLOGIE.
  Hij heeft meegewerkt aan al die spuitjes die onze kinderen kregen om ze z.g te beschermen tegen allerlei besmettelijke ziekten.
  De resutaten zijn talrijk.

  • @Jema nee , deze man, veel inzet, zoveel gezien van Professor Bhakdi! allemaal correct!! altijd bomshells!!
   onderzoek meer van hem 100% waarheid!!~!!!!!!!!!

   • corona = verkoudheid virus dus virus bestaat ben zelf zo vaak verkouden geweest , maar er is geen pandemie! FAKE. na 2 weken had ik het al door!

    Jema zeide vrijmetselaar nope!!! @Ikbuignooit

    Jema zeide:Hij heeft meegewerkt aan al die spuitjes die onze kinderen(NIET VERGETEN MET DE TECHNOLOGIE VAN jaren 1969/70 en hij was nog jong!!! (( Iets opzoeken/controleren was heel moeilijk!!! nu 1 druk op de knop)) de computer
    (ik denk wel ontwetendheid/misleid en hij was nog jong ,50 jaar geleden pfff, kijk naar nederlandse doktoren en in de wereld) Maar met corona fake vaccin zat hij goed!!

    Ik zei: deze man, veel inzet, zoveel gezien van Professor Bhakdi! allemaal correct over Corona/verkoudheid!! altijd bomshells!! kijk naar die studies!!!!!!!!! Bhakdi en dr flemming en nog vele doktoren ,blckbox en jensen en OPENVEARS!! toen wist ik genoeg !Vele malen dank daarvoor
    onderzoek meer van hem 100% waarheid over fake Covid 19 vaccins !!~!!!!!!!!!

    https://www.frontnieuws.com/goed-nieuws-en-verontrustend-nieuws-van-professor-sucharit-bhakdi/

    Ik heb in de zorg gewerkt jaren geleden en ben zelf chronisch ziek, dus ik heb kennis/ervaring ,ik zelf veel mensen gezien met ziektes en dood

    nu over de fake pandemie(ik zat er gelijk boven op! ik vertrouwde het niet)
    1.Er is geen pandemie (ze hebben de definitie veranderd van woord pandemie)

    2. Geen MASKER: (werkt niet) effe op gehad ((om boete voorkomen)) maar niet over mijn neus gehad ,adem in en uit door neus!! ( heb al meer dan 2 jaar vrij brief van de dokter) dus ik hoef geen masker te dragen :))))

    3. de test pcr : (werkt niet) nooit gedaan!!! :))) zie Kary Mullis

    4. prik : werkt niet (je kan geen vaccin maken in 1,5 jaar onmogelijk)
    operation warp speed= BULLSHIT !! Iedereen gewaarschuwd maar nee (we geloven in wetenschap! om uit te kotsen!!!!!
    Ik moet wel zegen dat oude vaccin niet allemaal even goed/veilig zijn en ze hebben ermee gesleuteld dat nadelig effect geeft= GARBAGE (als ik kinderen nu zal krijgen worden ze NIET GEPRIKT MET NIETS NADA NOPES (ik heb geen kinderen)

    Ik ben zelf wel als kind ,wel geprik(daar kan ik niets aan doen, toen ik was baby/peuter)
    ik ben nu 42 jaar
    hmmz oude vaccins waar heb ik last van ADHD / ADD /zeer lichte vorm van autisme/en Hooi koorts daar heb ik gelukkig al +- 20 jaar geen last meer van .
    Toen ik +-16 jaar was , stolsel in mijn rechter wang ,bijna herseninfarct gehad
    door een prik .ik weet niet welke pfffffff daar ben ik later achter gekomen toen ik in de zorg ging werken+school ziekteleer
    Dankjewel Hersenloze Doktoren, ma, pa en politiek en de VERVLOEKTE GGD (GGD =NSB PRAKTIJKEN!!)

 4. als de ogen van het schapenvolk wereld wijd niet open willen gaan dan is mens gedoemd om zichzelf uit te roeien waarschijnlijk is dat in voorgaaande geschiedenis van verdwenen volkeren ook zo geweest maar dat is dan miljoenen of enkele duizenden jaren zo gebeurt maar dat weet niet meer na te vertellen omdat er een totale uitroeiing is heeft plaatsgevonden de Huidige mens weet dat dat welo gebuert kan zijn maar leert daar helemaal!!!!!!! niets van en gaat gewoon door met waanzinnige moordmonsters die hen voorhouden dat zij alles doen om de mens voor ziekten te behoeden Maar schijnt bedriegt omdat de moord monsters denken dat zij onsterfelijk zijn!???????????

 5. Het is natuurlijk allemaal om de mens in een sombiestaat te krijgen met die genenoorlog.
  Want nu het Licht over en op de aarde schijnt heeft iederr aardebewoner de mogelijkheid om bewust te worden van zichzelf.
  En hogere frequentie te bereiken en voor volgzaamheid wordt behoed!
  Mensen die hun bewustzijn verhogen zijn niet grijpbaar voor de archonten.
  De Archontische wezens willen de aarde voorzichzelf en hebben slaven nodig om voor hen te werken!
  Tot nu toe lukte dat al eeuwen en eeuwen!
  Maar nu het beWustzijnslicht toeneemt, de
  Shumanresonantie, door de verhoogde zonneactiviteit moesten ze zoiets bedenken als deze geweldadige injecties.
  Enerzijdzijds om massaal te doden, bevolkigsreductie, en anderzijds om deze overledenen te vangen binnen de matrix van het rad van wedergeboorte. Om ze bij nieuwe geboorte weer in matrix te houden en dus slavernij.
  De mensen die gevaxt en geboosterd zijn zullen volgzaam zijn en gehoorzaam, aangestuurd dus. En beheerst!
  Hopelijk is er voor hen redding en bewustwording als ze de aarde verlaten door overlijden.
  Dat het ChristusLicht hen moge verlichten!

 6. “Hopelijk is er voor hen redding en bewustwording als ze de aarde verlaten door overlijden.”

  Wij verlaten de aarde niet na overlijden, Hij, die ons zal verlossen, Hij is nedergedaald naar het dodenrijk om de tegenstander de sleutel daarvan af te nemen een wereld waar ‘Hij’ volgens eigen zeggen, niet toe behoorde en ook nooit zal behoren zoals veel kerkgemeenschappen ons wel willen doen geloven (1000 jarig vredesrijk), onze zielen blijven hier in het dodenrijk opgesloten en gevangen totdat de overwinnaar terug komt met de sleutel en ons eruit haalt en een ieder geoordeeld zal worden naar zijn handelen, vandaar ook dat we Hem, El Salvador de Verlosser noemen, al het andere zijn louter verwerpelijke leugens die dan ook rechtstreeks afkomstig zijn van de vader van des leugens.

  Dank u.

 7. Lees nou allemaal eens het boek van Door Frankema ‘Vaccin Vrij !’ Niet al te duur, zo’n 2 tientjes of zo…en lees anders alléén maar bldz 16 en 17 met grafiekjes die nog nooit door de mainstream-leugenaars en -kwakzalvers weerlegd konden worden ! Dan kan iedereen–zelfs met matige intelligentie–direct zien en concluderen dat wij óók met de ‘gewone’,’échte’vaccins altijd bedrogen zijn geworden !!! Dat zo’n Bhakdi dat niet ziet of wil zien !! Het zijn niet de vaccins die kwalen overwonnen en deden verdwijnen : dát gebeurde louter en alleen door vanaf 1900 stelselmatig verbeterde hygiëne en voeding… Wat dat laatste betreft is de kwaliteit trouwens vanaf de jaren ’50 en ’60 alweer bedenkelijk slechter aan het worden met alle onnodige bewerkingen en toevoegingen etc. etc. Níemand–van welke leeftijd ook–die echt gezonde voeding en gezonde leefstijl praktiseert heeft ook maar énig ‘vaccin’ nodig en blijft alle kwalen vóór !Zie ook http://www.stichtingvaccinvrij.nl voor o.a. verwijzingen naar tal van onderzoeken enz.
  Ook ‘Dodelijke Leugens’ van van der Horst en ‘Dodelijke Medicijnen’ van prof. Peter C. Götzsche beveel ik dringend aan om definitief met alle kwakzalverij voorgoed af te rekenen en echt wakker te worden ! En nooit meer bang te worden van kwakzalversleugens en -producten ! Amen !

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in