Elke dode Rus en Oekraïner in deze oorlog, elk gezin waar ook ter wereld dat lijdt onder de gevolgen van deze oorlog, elk bedrijf dat zijn deuren sluit vanwege de economische schade die deze oorlog veroorzaakt en het verhoogde risico op nucleaire vernietiging, het is allemaal door de Amerikaanse overheid teweeggebracht.” Twitter @KimDotcom

Oekraïense overwinningen op het slagveld zijn beantwoord met een alom verwachte Russische escalatie. Op 21 september kondigde de Russische president Vladimir Poetin in een zeldzame nationale toespraak de mobilisatie aan van 300.000 reservisten die zouden worden opgeroepen om te dienen in de oorlog in Oekraïne. De afgelopen weken heeft het Russische leger een aantal tegenslagen te verwerken gekregen door een gebrek aan voldoende mankracht in het strijdgebied. Simpel gezegd hadden de Russen niet genoeg gevechtstroepen om hun missie uit te voeren of om het uitgestrekte gebied dat onlangs door Moskou is geannexeerd te verdedigen. De Speciale Militaire Operatie van Rusland was nooit bedoeld om grote delen van het Oekraïense grondgebied in te nemen en te bezetten. In wezen was de SMO een politieoperatie gericht op het opsporen en uitschakelen van de Oekraïense troepen die de etnische Russen in Oost-Oekraïne hadden gebombardeerd en gedood. Na talrijke botsingen met oprukkende, door de NAVO getrainde bataljons is het duidelijk dat Rusland aanzienlijke versterkingen nodig heeft om de Oekraïense troepen terug te dringen en een veiligheidsbuffer rond zijn nieuwe provincies te vormen. De critici van Rusland zien de onderbezetting als een teken van militaire incompetentie, maar in feite past Moskou zich slechts aan aan een veranderlijke situatie waarin beide partijen de inzet blijven verhogen. Hier is een uittreksel van een bericht van Big Serge op Substack dat helpt verduidelijken wat er aan de hand is:

Van alle fantasierijke beweringen die zijn gedaan over de Russisch-Oekraïense oorlog zijn er maar weinig zo moeilijk te geloven als de bewering dat Rusland van plan was Oekraïne te veroveren met minder dan 200.000 man. Een centrale waarheid van de oorlog die waarnemers eenvoudigweg moeten begrijpen is het feit dat het Russische leger vanaf de eerste dag zwaar in de minderheid was… Op papier heeft Rusland een expeditiemacht van minder dan 200.000 man ingezet, hoewel dat volledige aantal de laatste tijd natuurlijk niet in actieve gevechten aan het front is geweest.

De lichte troepeninzet houdt verband met het vrij unieke Russische dienstmodel, waarbij “contractuele soldaten” – de professionele kern van het leger – worden gecombineerd met een reservistenpool die wordt gegenereerd met een jaarlijkse dienstplichtgolf… De overgang van een sovjetmobilisatieregeling naar een kleinere, slankere, professionele parate troepenmacht was een essentieel onderdeel van Rusland’s neoliberale bezuinigingsregime gedurende een groot deel van de Poetinjaren.

Deze Russische contracttroepen kunnen militair gezien nog steeds veel bereiken – ze kunnen Oekraïense militaire installaties vernietigen, een ravage aanrichten met artillerie, zich een weg banen naar stedelijke agglomeraties in de Donbas en een groot deel van het eigen oorlogspotentieel van Oekraïne vernietigen. Zij kan echter geen meerjarige continentale oorlog voeren tegen een vijand die haar minstens vier keer in aantal overtreft, en die steunt op inlichtingen, bevelvoering en controle, en materiaal dat buiten haar onmiddellijke bereik ligt…

  Voorbereiding op het ergste: EU legt voorraden steenkool aan terwijl verbod op invoer uit Rusland dreigt

Er moeten meer troepen worden ingezet. Rusland moet het neoliberale bezuinigingsleger overstijgen. Het heeft de materiële capaciteit om de benodigde troepen te mobiliseren – het heeft vele miljoenen reservisten, enorme voorraden materieel, en een eigen productiecapaciteit die ondersteund wordt door de natuurlijke hulpbronnen en het productiepotentieel van het Euraziatische blok dat de gelederen rond het land heeft gesloten. Maar vergeet niet – militaire mobilisatie is ook politieke mobilisatie.” (“Politics By Other Means; Putin and Clausewitz“, Big Serge Thoughts, Substack, zie Frontnieuws “Politiek met andere middelen“)

De critici van Rusland zullen deze uitleg natuurlijk afdoen als onzin, maar toch toont de oproep van 300.000 reservisten aan dat de generaals van Poetin beseffen dat zij hun strategische doelstellingen niet kunnen bereiken met een louter “expeditionaire macht”, maar zich moeten aanpassen aan veranderingen ter plaatse. En dat is precies wat ze doen; ze versterken hun troepen op een moment dat Poetins publieke goedkeuringscijfer op 77% ligt. Terwijl een eerdere mobilisatie ongetwijfeld zou zijn beantwoord met een brede veroordeling en afwijzing, staat de grote meerderheid van de Russen nu volledig achter het beleid. Simpel gezegd heeft Poetin de harten en geesten van het Russische volk gewonnen. Hij heeft hen ervan overtuigd dat hun land, tradities, cultuur en levens een ongekende existentiële bedreiging vormen. Hier is meer van Big Serge:

Poetin en zijn omgeving hebben de Russisch-Oekraïense oorlog vanaf het begin in existentiële termen opgevat. Het is echter onwaarschijnlijk dat de meeste Russen dit hebben begrepen….

Wat er in de maanden sinds 24 februari is gebeurd, is nogal opmerkelijk. De existentiële oorlog voor de Russische natie is geïncarneerd en reëel gemaakt voor de Russische burgers. Sancties en anti-Russische propaganda – waarbij de hele natie als “orks” wordt gedemoniseerd – hebben zelfs de aanvankelijk sceptische Russen achter de oorlog gekregen, en de waarderingscijfers van Poetin is sterk gestegen. Een westerse veronderstelling dat de Russen zich tegen de regering zouden keren, is omgekeerd. Video’s van de marteling van Russische krijgsgevangenen door schuimbekkende Oekraïners, van Oekraïense soldaten die Russische moeders opbellen om hen spottend te vertellen dat hun zonen dood zijn, van Russische kinderen die zijn gedood door beschietingen in Donetsk, hebben Poetins impliciete bewering dat Oekraïne een door demonen bezeten staat is die moet worden uitgedreven met zware explosieven, bevestigd… De regering van Oekraïne heeft (in inmiddels verwijderde tweets) publiekelijk beweerd dat Russen geneigd zijn tot barbaarsheid omdat zij een bastaardras zijn met Aziatisch bloed dat zich vermengt.” (Big Serge, Substack)

Kortom, de gevestigde media en de politieke klasse hebben het werk van Poetin vergemakkelijkt door zelfs links georiënteerde Russen ervan te overtuigen dat de westerse landen – geleid door de VS – alles wat Russisch is verachten en vastbesloten zijn hun land te vernietigen en hun volk te onderwerpen. Hier is Poetin:

  Washington Post verdoezelt nog steeds Amerikaanse oorlogsmisdaden en gebruik van biologische wapens

Ik wil nogmaals onderstrepen dat hun onverzadigbaarheid en vastberadenheid om hun ongebreidelde dominantie te behouden de werkelijke oorzaken zijn van de hybride oorlog die het collectieve Westen tegen Rusland voert. Zij willen niet dat wij vrij zijn; zij willen dat wij een kolonie zijn. Ze willen geen gelijke samenwerking; ze willen plunderen. Zij willen ons niet zien als een vrije samenleving, maar als een massa zielloze slaven… Ik wil u eraan herinneren dat ambities van wereldheerschappij in het verleden herhaaldelijk zijn stukgelopen op de moed en veerkracht van ons volk. Rusland zal altijd Rusland blijven. Wij zullen onze waarden en ons moederland blijven verdedigen.

Wij hebben nooit ingestemd met dergelijk politiek nationalisme en racisme en zullen dat ook nooit doen. Wat anders dan racisme is de russofobie die over de hele wereld wordt verspreid? Wat anders dan racisme is de dogmatische overtuiging van het Westen dat zijn beschaving en neoliberale cultuur een onbetwistbaar model is voor de hele wereld om te volgen?…

Vandaag strijden wij ervoor dat het nooit bij iemand opkomt dat Rusland, ons volk, onze taal of onze cultuur uit de geschiedenis kunnen worden gewist. Vandaag hebben wij een verenigde samenleving nodig, en deze vereniging kan alleen gebaseerd zijn op soevereiniteit, vrijheid, schepping en rechtvaardigheid. Onze waarden zijn menselijkheid, barmhartigheid en mededogen.” (Speech on the Accession of the New Regions to Russia, Vladimir Putin, Unz Review)

Volgens Poetin wil het collectieve westen Rusland plunderen, zijn volk tot slaaf maken en een kolonie creëren waarvan de rijkdom kan worden overgeheveld door tirannieke dwepers en buitenlandse profiteurs. De onophoudelijke aanval van de media op Russische atleten, geleerden, wetenschappers, musici en zelfs zakenlieden heeft het beeld onder gewone Russen alleen maar versterkt dat zij in het vizier zijn gekomen van een gewelddadige en uit de hand gelopen westerse coalitie die van plan is Rusland dezelfde dodelijke slag toe te brengen als Irak, Libië, Afghanistan en talloze andere landen. De stijgende publieke goedkeuringscijfers van Poetin onderstrepen het feit dat de meeste Russen denken dat de dreiging reëel is en dat de strijd moet worden aangegaan. Hier is meer van Big Serge:

“Poetin heeft … zijn project van formele annexatie van de oude oostelijke rand van Oekraïne verwezenlijkt. Hierdoor is de oorlog ook juridisch veranderd in een existentiële strijd. Verdere Oekraïense opmars in het oosten is nu in de ogen van de Russische staat een aanval op soeverein Russisch grondgebied en een poging om de integriteit van de Russische staat te vernietigen. Uit recente peilingen blijkt dat een supermeerderheid van de Russen de verdediging van deze nieuwe gebieden tegen elke prijs steunt.” (Substack)

De snelheid waarmee Poetin de vier regio’s in Oekraïne annexeerde, doet vermoeden dat het werkelijke doel van de actie veel verder gaat dan de uitbreiding van Ruslands westgrens. De echte reden waarom Poetin de maatregel er in allerijl doordrukte, was om de rules of engagement fundamenteel te veranderen. Het behoeft geen betoog dat een speciale militaire operatie totaal verschillend is van de verdediging van het eigen soevereine grondgebied. Met andere woorden, het echte doel van het referendum was aan te geven dat “de handschoenen uit zijn” en dat Rusland de aanvallen van Oekraïne met onverwachte felheid zal beantwoorden. Hier is Serge weer:

  VALSE BRAVOURE: Het VK hoopt een oorlog met Rusland te kunnen voeren met slechts 40 TANKS

Er is een politieke consensus bereikt voor een hogere mobilisatie en een grotere intensiteit. Nu rest alleen nog de implementatie van deze consensus in de materiële wereld van vuist en laars, kogel en granaat, bloed en ijzer.

… Rusland maakt zich op voor een winterescalatie en -offensief, en is momenteel bezig met een berekende ruil waarbij het ruimte opgeeft in ruil voor tijd en Oekraïense slachtoffers. Rusland blijft zich terugtrekken wanneer posities operationeel in gevaar zijn of geconfronteerd worden met overweldigende Oekraïense aantallen, maar is zeer voorzichtig met het terugtrekken van troepen uit operationeel gevaar…

Rusland zal zich de komende weken waarschijnlijk blijven terugtrekken, waarbij het eenheden intact onder zijn artillerie- en luchtparaplu terugtrekt, Oekraïense voorraden zwaar materieel uitput en hun mankracht uitput. Ondertussen blijft nieuw materieel zich verzamelen in Belgorod, Zaporizhia en de Krim. Mijn verwachting blijft dezelfde: episodische Russische terugtrekking totdat het front zich ongeveer eind oktober stabiliseert, gevolgd door een operationele pauze totdat de grond bevriest, gevolgd door escalatie en een winteroffensief door Rusland zodra het klaar is met het verzamelen van voldoende eenheden.

Er straalt een griezelige kalmte uit het Kremlin… De discrepantie tussen het stoïcisme van het Kremlin en de verslechtering van het front is opvallend. Misschien zijn Poetin en de hele Russische generale staf echt misdadig incompetent – misschien zijn de Russische reserves echt niet meer dan een stel dronkaards. Misschien is er geen plan.

Of misschien beantwoorden Ruslands zonen opnieuw de roep van het moederland, zoals in 1709, 1812 en 1941.

Als de wolven weer voor de deur staan, staat de oude beer weer op om te vechten.” (Big Serge, Substack)

Conclusie: Rusland heeft nu de basis gelegd voor een breder en gewelddadiger conflict. Er zijn 300.000 reservisten opgeroepen, enorme hoeveelheden militair materieel worden naar het front verscheept en de publieke opinie steunt de oorlogsinspanningen massaal. Alles wijst op een aanzienlijke escalatie van de gevechten die een groot deel van Oekraïne in puin zal leggen en Washington en Moskou dichter bij een directe confrontatie zal brengen.

Mearsheimer’s huiveringwekkende voorspelling: “De Russen zullen Oekraïne in puin veranderen.” (video van 2 minuten)


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Niet in staat om succes te boeken, vermoorden Oekraïense troepen burgers in Donbass Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOekraïne draait een eeuw terug: Het hele land in duisternis – Rusland bombardeerde de grootste elektriciteitscentrales – Infrastructuur weggevaagd! (Video’s)
Volgend artikelMedia Blackout: ‘Grote hoeveelheid onwelwordingen’ tijdens marathon Amsterdam
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

1 REACTIE

  1. Volgens luitenant-kolonel Robert Tracy van het Amerikaanse leger zijn Oekraïense soldaten “luie slackers die niet willen werken en opzettelijk elke actie van hun Amerikaanse instructeurs saboteren.” Hij merkte ook de hebzucht van militairen op en de neiging om te stelen en te verkopen “alles wat je wilt”.En noemde het Oekraïense leger luie en hebzuchtige dronkaards met een laag opleidingsniveau.
    Lekker voor die duizenden doden in het belang voor Amerika

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in