GovernmentZA [Photo: DIRCO] / Flickr / (CC BY-ND 2.0 DEED)

Echte “multipolariteit” zal alleen levensvatbaar zijn als er geen imperiale machten meer zijn, dat wil zeggen, als de huidige politieke en economische regimes van de grote kapitalistische machten, de VS en Europa, ophouden te bestaan.

In zijn interview met de Amerikaanse journalist Tucker Carlson noemde president Vladimir Poetin een feit dat, voor degenen – zoals ik – die 20 jaar geleden de internationale politiek niet volgden, surrealistisch lijkt, schrijft Eduardo Vasco.

De Russische leider verwees naar een ontmoeting die hij had met de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton in het Moskouse Kremlin.

“Ik vroeg hem: ‘Bill, als Rusland het NAVO-lidmaatschap ter sprake zou brengen, denk je dat het mogelijk zou zijn?'” vertelde Poetin aan Carlson. “Clinton antwoordde: ‘Het zou interessant zijn, ik denk het wel! Op de avond van diezelfde dag, toen de twee elkaar weer ontmoetten voor een diner, was Clintons mening radicaal veranderd. ‘Ik heb met mijn team gesproken. Het is nu niet mogelijk’,”, zei Clinton volgens Poetin.

“Als hij ‘ja’ had gezegd, zou het proces van toenadering zijn begonnen, en uiteindelijk had dit kunnen gebeuren als we een oprecht verlangen van de partners hadden gezien,” legde hij uit aan Carlson.

Een paar dagen na dit beroemde interview dat de hele wereld overging, zond de BBC een interview uit met een voormalig hoofd van de NAVO waarin de intenties van Poetin om begin jaren 2000 lid te worden van de militaire alliantie werden bevestigd. “We hadden een goede relatie,” onthulde George Robertson.

De Poetin die hij ontmoette “wilde samenwerken met de NAVO” en “was heel, heel anders dan deze bijna megalomane van vandaag,” herinnert het historische lid van de Britse Labor Party, fervent verdediger van de slavernij van Schotland onder het Engelse juk – ook al is hij Schots – en die niet beseft dat het hem aan absolute moraliteit ontbreekt om de Russische interventie in Oekraïne te bekritiseren.

Met alle arrogantie van een Brit die nog steeds denkt dat hij de wereld bezit, gaf Robertson aan dat de imperialistische mogendheden die onder zijn mandaat aan het hoofd van de NAVO de aanval op Joegoslavië beëindigden en de invasies van Afghanistan en Irak begonnen, niet met Rusland wilden omgaan als gelijke, maar eerder als vazal binnen de organisatie.

Poetin begreep de boodschap toen misschien nog niet helemaal. Hij was zich nog niet bewust van de expansionistische aspiraties van de NAVO. Hij vocht tegen Tsjetsjeense moslimseparatisten, die terroristische aanvallen uitvoerden op Russisch grondgebied. Daarom voelde hij de noodzaak om de beruchte “oorlog tegen het terrorisme” van George W. Bush te steunen.

In feite waren de relaties tussen Rusland en het Westen tot dan toe relatief goed geweest sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Jeltsin was een lieveling van de “internationale gemeenschap”, net als Gorbatsjov. Maar de economische verwoesting die de neoliberale schok veroorzaakte, beviel een belangrijk deel van de Russische elite niet, vooral de militairen niet.

De politieke, economische en sociale crisis werd niet opgelost. In 1998 waren acht van de tien boerderijen failliet gegaan en hadden 70.000 staatsfabrieken hun deuren gesloten. In 1994 leefde een derde van de Russen onder de armoedegrens en zelfs tien jaar later bevond 20% zich nog steeds in deze situatie. Rusland had 10% van zijn bevolking verloren door kapitalistische wreedheid. Zelfmoord, moord, alcoholisme, drugsgebruik, seksueel overdraagbare aandoeningen en prostitutie waren exponentieel toegenomen. Enorme straatdemonstraties uitten het ongenoegen van de bevolking, wat er bijna toe leidde dat de communistische partij weer aan de macht kwam. De president van het land was een dronkaard en de Tsjetsjeense oorlog dreigde zich naar andere regio’s uit te breiden en Rusland te balkaniseren – de deling van Joegoslavië vond parallel aan de Russische crisis plaats.

  Kiev gaf stilzwijgend toe nucleair terrorisme te plegen tegen Europa en het Westen haalde gewoon de schouders op

Poetin kwam aan de macht als natuurlijke opvolger van Jeltsin. Maar de werkelijke omstandigheden in Rusland (intern en extern) dwongen hem om een tegenovergestelde weg in te slaan. De interne sociale druk kwam bovenop de tweederangsbehandeling van de Westerse mogendheden en de NAVO-bewegingen in de richting van de grens.

Hij begon met het stabiliseren van de interne situatie. Hij renationaliseerde belangrijke bedrijven in de gas-, olie- en luchtvaartsector, zoals Rosneft, Yukos (opgegaan in Rosneft), Gazprom en Aeroflot en creëerde RZD om het transportsysteem te controleren. Het begunstigde ook nationale kapitalisten (of “oligarchen”, volgens de propaganda van internationale bankiers) ten nadele van buitenlanders. Tegelijkertijd bestreed hij de separatisten met ijzeren vuist, herwon de controle over de Kaukasus, pacificeerde de regio en verenigde het land volledig.

Ondanks het feit dat de VS Poetins oorlog tegen de Tsjetsjenen officieel steunde, voerden ze eigenlijk een tweesporenbeleid. Tegelijkertijd was het in het belang van de imperialistische mogendheden om Rusland te verdelen om het nog meer te verzwakken dan ze al deden met de val van de USSR. Immers, zelfs als de regering van een bepaald land een bondgenoot is, is het altijd beter voor het imperialisme om zijn grondgebied te verkleinen om zijn overheersing te vergemakkelijken.

Hoewel ze de Russische integratie niet accepteerden, kochten de imperialistische mogendheden de voormalige bondgenoten van Moskou en namen ze op in de NAVO. In 1999 sloten Tsjechië, Hongarije en Polen zich aan bij de alliantie. In 2004 was het de beurt aan Bulgarije, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen en Roemenië. In 2009 kwamen Albanië en Kroatië erbij. Rusland werd militair omsingeld, met wapens op zijn grondgebied gericht, door dezelfde mensen die op dat moment Irak en Afghanistan al hadden verwoest.

De Oranjerevolutie in Oekraïne in 2004 en de oorlog in Ossetië in 2008 versterkten de argumenten van degenen die waarschuwden voor een reële bedreiging voor Rusland. Maar blijkbaar waren deze stemmen nog niet dominant in het Kremlin. Moskou – en trouwens ook Peking – stond de Amerikaanse, Britse en Franse bombardementen op Libië en de daaropvolgende executie van Muammar Kadhafi toe, in de naïeve veronderstelling dat het Westerse imperialisme het daarbij zou laten.

Maar de Russen leerden van recente ervaringen. Poetins beroemde toespraak op de Veiligheidsconferentie van München in 2007, waarin hij kritiek uitte op pseudodemocratische demagogie, het unipolaire model en imperialistisch expansionisme en de bijbehorende veroveringsoorlogen, gaf aan dat Rusland al begreep wat imperialisme is. Poetin sprak voor het eerst tot alle wereldleiders over het gevaar van de uitbreiding van de NAVO naar de grenzen van Rusland. Hij noemde ook de oneerlijke en extreme ongelijkheid in de economische relaties tussen rijke en arme landen en haalde het voorbeeld van zijn land aan.

  Loekasjenko: "Poetin heeft besloten Oekraïne te beëindigen - Rusland zal Nikolajev-Odessa innemen en Transnistrië bereiken"

“Meer dan 26% van de oliewinning in Rusland wordt uitgevoerd door buitenlands kapitaal. Probeer maar eens een vergelijkbaar voorbeeld te vinden waarbij Russische bedrijven zo uitgebreid deelnemen aan belangrijke economische sectoren in Westerse landen. Deze voorbeelden bestaan niet. Ik zou ook willen herinneren aan de pariteit van buitenlandse investeringen in Rusland en de investeringen die Rusland in het buitenland doet. Ze is ongeveer 15 tegen 1. Lange tijd werd ons meer dan eens verteld over vrijheid van meningsuiting, vrijheid van handel en gelijke kansen, maar om de een of andere reden uitsluitend met betrekking tot de Russische markt.” – Deze uitspraak heeft een betekenis die zelfs vandaag de dag voor de meeste mensen onbegrijpelijk is.

Rusland veranderde definitief van standpunt na de volledige vernietiging van Libië. Van een geloof in samenwerking met degenen die hem wilden onderdrukken, ging hij over op een beleid van verdediging tegen die onderdrukking. Toen de VS, het VK en Frankrijk in Syrië probeerden te herhalen wat ze in Libië hadden gedaan, gebruikten Moskou en Peking uiteindelijk hun vetorecht in de VN-Veiligheidsraad. Ze realiseerden zich dat de crisis van 2008 de imperialistische naties zou dwingen om de uitbuiting van de rest van de landen te verdiepen om hun monopolies te redden en het behoud van de oude en verrotte wereldorde te verzekeren. En Rusland en China, met hun natuurlijke hulpbronnen, grote consumentenmarkt en tegelijkertijd economisch en militair potentieel, zouden zeker belangrijke doelwitten van deze aanval zijn.

Rusland was echter nog niet opgewassen tegen de dreigende dreigingen. Daarom kon het de staatsgreep van 2014 in Oekraïne niet voorkomen. Vanaf dat moment leerde het zijn economie aan te passen aan de sancties die de VS en Europa oplegden vanwege de herinlijving van de Krim en versnelde het de ontwikkeling en modernisering van zijn militaire macht.

Maar op hetzelfde moment dat de imperialistische agressie tegen kleine naties toenam – met de gedeeltelijke invasie van Syrië door de VS en de totale invasie van Mali door Frankrijk en met de staatsgrepen in Azië en vooral in Latijns-Amerika – verhevigde de crisis in het centrum van het imperialistische systeem. Het uitte zich vooral op Brexit en politieke polarisatie in de VS. De crisis die begon in 2008, in plaats van overwonnen te worden, vertoonde tekenen van terugkeer. De imperialistische krachten vertoonden tekenen van zwakte.

Uiteindelijk opende de plotselinge verdrijving van de Verenigde Staten door de Taliban in Afghanistan, in 2021, de weg waar Rusland zo naar verlangde om te reageren op de verstikking die het werd opgelegd. De militaire interventie in de oorlog in Oekraïne (oorlog die begon in 2014) voltooit twee jaar die de wereld laten zien dat Rusland de les van de afgelopen 30 jaar heeft geleerd. De regering van Vladimir Poetin vertrouwt het imperialisme niet langer en probeert een tegenaanval in te zetten. En terwijl ze met stomheid geslagen toekeken hoe het Russische leger zich tegen de NAVO keerde en “nee” zei tegen de inname van Oekraïne om Rusland aan te vallen, ontdekten de mensen van de wereld dat het tijd is om te doen wat de Russen – en daarvoor de Afghanen – deden. De spectaculaire operatie Storm van al-Aqsa en de heldhaftige verzetsoorlog van de Palestijnen tegen de zionisten was alleen mogelijk omdat de Taliban de weg openden en de Russen deze uitbreidden, waardoor het hele imperialistische wereldsysteem aan het wankelen werd gebracht.

  Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft zojuist hardop Rusland de oorlog verklaard

Het lijdt geen twijfel dat andere onderdrukte naties het voorbeeld van Rusland zullen volgen. In feite heeft Moskou sinds 2022 een groeiend aantal medestanders aangetrokken voor zijn voorstel om de Westerse hegemonie te bestrijden.

Poetin dacht dat hij als gelijken kon deelnemen aan de verdeling van de wereld, zoals Stalin had gedacht. Maar de imperialistische club is al lange tijd gesloten voor nieuwe leden. Omdat Poetin slimmer is dan Stalin – en bijna alle hedendaagse nationale leiders – liet hij de vooruitzichten op samenwerking met de NAVO varen en veranderde hij (godzijdank!) in een “megalomaan”, in de woorden van George Robertson.

Er moet nog maar één obstakel overwonnen worden voordat de Russen een 10 krijgen voor hun huiswerk: De volledige onafhankelijkheid van Rusland van de grote kapitalistische machten. Dit is in feite het grootste obstakel. Er is nog steeds een belangrijke invloed van de oude imperialistische orde op de Russische economie, politiek en samenleving, ondanks de spectaculaire vooruitgang van de afgelopen jaren.

Dit niveau van onafhankelijkheid kan alleen worden bereikt met een overwinning op de imperialistische machten. Dat wil zeggen, een overwinning op de wereldheerschappij van het imperialisme. Echte “multipolariteit” zal alleen levensvatbaar zijn als er geen imperiale machten meer zijn, dat wil zeggen, als de huidige politieke en economische regimes van de grote kapitalistische machten, de VS en Europa, ophouden te bestaan. Wanneer het internationale kapitalistische systeem overwonnen is en er dus een einde komt aan het tijdperk van uitbuiting van de ene natie door de andere. Helaas hangt dit niet meer van Rusland af. Maar zijn actie tegen deze internationale orde is een kostbare steun voor andere volkeren, die het proces van afbraak van deze oude orde versnelt en ons aanmoedigt om te geloven dat een andere wereld mogelijk is.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

De Westerlingen kunnen maar beter wakker worden en beseffen dat de Russen echt kwaad zijnVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelTransgender Space Force kolonel zegt dat het gebruik van geslachtsvoornaamwoorden in e-mails helpt om oorlogen te winnen
Volgend artikelNAVO-troepen misschien naar Oekraïne? Ze zijn er al en worden gedood
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

18 REACTIES

 1. De vraag die wij ons allemaal stellen is
  “DOET IE HET WEL OF DOET IE HET NIET’
  Vandaag weer grote provocatie
  met drome aanval op st peterburg

  • Beste Joris,
   Poetin zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.
   Hij is naar mijn mening de enige politieke figuur die zijn gemaakte fouten erkend.

   Het hangt van het westen af wat de toekomstige gevolgen gaan worden.
   Poetin is daar zeer duidelijk over geweest.

   De Khazaren hebben destijds eeuwige wraak gezworen aan Rusland en zijn inmiddels overal in geïnfiltreerd vooral in het westen.
   Het zal dan ook in de nabije toekomst spannend worden.

 2. Ik denk plots aan iets ; als het VK nog ns een aanval op de Krimbrug doet, met of zonder hulp van een toenemend vijandig Poetin hater, nl Louis XIV alias Macron, dan zou Rusland ook ns iets drastisch moeten ondernemen ! De vernietiging van The Chunnel, ontegensprekelijk een levensader van het aftakelende, niettemin oorlogszuchtige, ‘british empire’, zou zondermeer een serieuze ‘boenk’ zijn, bijna zoals de vernietiging van Nordstrom ….Zouden de Russen dat nog echt niet overwogen hebben, denk ik dan. Waarschijnlijk wel, er komen dus nog ‘interesssante’ tijden aan,….got Popcorn ? Hoewel, hopelijk hebben we op een zeker ogenblik nog ellentriek als men blijft escaleren, wat waarschijnlijk gaat gebeuren, reptielen blijven reptielen…. tot men ze doodstampt …

  • Hoi Patrick,

   Goede gedachte. Ik wil alleen even terugkomen op de goud gedekte munt van vorige week. Ik had jouw reactie gemist en jij mijn verlate reactie volgens mij. Je stelde dat goud het geweldig heeft gedaan sinds de EUro was gelanceerd. Dat klopt. Wat je lijkt te missen is dat een goud gedekte munt eist dat de waarde van de munt is gebaseerd op VASTE! prijs van goud.

   Als de EUro een vaste prijs had was het nu dus al een gefaalde munt. Of ze hadden de markt zwaar moeten manipuleren zoals tijdens de zgn London Goldpool. Dat faalde uiteraard. Net zoals het faalde om de dollar vast te zetten op $20 en een beetje, $35 en een beetje en $42 en een beetje (zoveel dollars had je nodig om een troy ounce goud te kopen.

   Ja, de dollar nu is niet meer wat het was. De dollar is al 3x gefaald doordat het zichzelf koppelde aan goud. Honderden andere munten ook.

   Dit was een poging om de betekenis van geld te corrumperen. Ooit waren mensen (grotendeels) zelfvoorzienend. Toen ruilde je alleen iets voor iets. Over lange afstanden was dat goud want weegt weinig. Inmiddels zijn we zwaar gespecialiseerd en is geld niets meer en minder dan een ruilmiddel om bij te houden wie hoeveel schuld aan wie verschuldigd is en wie CLAIMS op toekomstige productie heeft.

   We sparen dus in andermans schuld. Zie bijvoorbeeld de Noord EU vs Zuid EU. Heel kort door de bocht samengevat. Het zuiden leende van het noorden in de verwachting dat het noorden eea wel weer zou uitgeven aan de nieuwe goederen en diensten die ze produceerde maar nee. We wilde rente. Dat lukt dus niet. Door te sparen in EUro spaar je dus in andermans schulden en dat kan en vaak zal leiden tot conflict tussen schenaren en schuldeisers.

   Spaar in niet schulden. Zoals goud. Als je een betaalmiddel (schuld) dekt door goud maak je goud ook schuld. Zonde van dat metaal want is zoveel beter als een asset.

   Ik hoop dat je het concept geld nu iets beter snapt.

   Groeten,
   Hugo

   • Ook jij gebruikt twee totaal niet equivalente termen termen door elkaar. Geld en betaalmiddel (money and currency) zijn niet aan elkaar gelijk. En onze huidige betaalmiddelen zijn door het door de money changers geïntroduceerde systeem gebaseerd op schuld, maar dat hoeft niet te gelden voor een systeem waarbij dat niet zo is. Betaalmiddel (currency) zou ook heel goed gebaseerd kunnen zijn op waarde en een ook redelijke waardevastheid houden die mogelijk wordt gemaakt door de waarde ervan te relativeren aan een mandje van grondstoffen.

    Als Patrick het onderwerp interessant vindt kan ik hem de uitstekende videos van Anthony Migchels aanraden.

    • Hoi,

     Ik heb de nuance aangegeven met betaalmiddel vs geld maar eens, ik ben schuldig aan het gebruiken van de gebruikelijke taal.

     Mijn punt is echter dat wat jij stelt, dat een betaalmiddel waarde moet vertegenwoordigen in de vorm van grondstoffen, niet praktisch is. Krijg je alsnog giga leverage in het systeem want alles moet worden uitgedrukt in liters olie, kilo’s graan, kilo’s kolen etc. Wat dan als er een default is? Krijg ik dan, als mijn werkgever failliet gaat ipv mijn salaris (geen idee wat de wereldmarkt prijzen zijn) 50 vaten olie en succes er mee? Of nog erger, 10 vaten olie, 100 kilo kolen en 75 kilo graan (en nog meer want mandje)? Of als de Euro er aan gaat mijn spaargeld en pensioen in grondstoffen?

     Als het antwoord daarop nee is dan is dekken door grondstoffen onzin. Dat is dus mijn punt. Door de geschiedenis heen hebben ze alles geprobeerd om betaalmiddel stabiel te maken en dat is altijd mislukt want menselijke natuur.

     Groeten,
     Hugo

    • Crypto, de grootste nep van de 21ste eeuw.

     Je geld vanaf je bank overmaken aan een soort van bedrijf dat NIETS produceert anders dan warmte, veroorzaakt door computers die een ingewikkelde, steeds langer wordende, ledger bijhouden hetgeen zoveel rekenkracht en tijd kost dat de hoeveelheid transacties erdoor sterk beperkt wordt en dit systeem dus nooit dat van gewone (SWIFT of andere) elektronische banktransacties zal kunnen vervangen. Dit voorgaande kost bovendien zoveel energie dat uiteindelijk alle waarde daarin zal verdwijnen.

     Je geld is dus opgegaan in wat? Crypto currency, een electronisch betaalmiddel met een fluctuerende waarde die bepaald wordt door de markt en ook door incidenten als bedrog, hacker activiteiten en mogelijke diefstal door de systeem masters. Wie zijn deze laatsten? Mogelijk Blackrock, Goldman Sachs, of werkelijk een bende handige hackers, zoals het verhaal omtrent Bitcoin gaat?

     Wat is er met je geld gebeurd nadat het van je bankrekening afgegaan is? Het systeem heeft je daar een zeker aantal crypto coins voor gegeven, een virtueel, niet tastbaar iets, maar wie heeft eigenlijk jouw geld en wat gebeurt daarmee?

     Als vanavond het systeem zegt dat jouw cryptos een nul waarde hebben bij wie ga je dan aanbellen? Er is een netwerk van computers die jouw tastbare geld nooit gezien hebben en die geen andere verantwoordelijk dragen dan het bijhouden van de ledger, die, nog steeds, beweerd dat jij x abc-coins bezit, maar die hebben plotseling een 0 waarde… Dan ben je gewoon de lul, en een lul, voor het kopen van iets wat zolang bestaat als dat het systeem(?) het je gunt.

     Ander probleem, internet gaat plat, geen toegang meer tot jouw coins, je bank accepteert niet meer het omzetten van bitcoin in tastbaar, jammer dan, of de overheid zegt: “Rien ne va plus, de bitcoins zijn niet langer van U”. M.a.w. zodra het weer tastbaar wordt is de bank verplicht het te confisceren.

     Zo zijn er honderden scenarios te bedenken die tegen crypto pleiten.

     Eerlijk gezegd had ik best graag aan Bitcoin meegedaan, maar helemaal vanaf het begin toen die BCs nog vrijwel geen waarde hadden, maar in dat geval zou ik er nu dan al jaren geleden uitgestapt zijn en had mijn winst genomen.

     • ja weet ik joh, maar kijk ns , ik ben zo maar, uit nieuwsgierigheid, Bitcoin beginnen volgen toen het 300 $ waard was, met ups en downs staat het nu 60 000 $….. dus, had ik maar, maw ….maar k heb ook dikwijls gedacht ‘was ik maar’ …bij moeder thuis gebleeeven 😉

      • Hoi,

       Wat Bitcoin probeert te doen (vrij succesvol) is digitaal goud en zilver te maken. In het geval van Bitcoin is dat het symboliseert dat het heel veel energie heeft gekost om die digits te maken. Net zoals het heel veel energie kost om goud en zilver te mijnen. Dus het vertegenwoordigd gespendeerde energie (zowel olie, gas als menselijke energie)

       Een betaalmiddel is de belofte om in de toekomst die nog te spenderen energie ergens in te steken.

       Die twee samenvoegen is olie en water. Gaat niet samen.

       Groeten,
       Hugo

 3. Ik bewonder het geduld van Poetin, in zijn plaats had ik de meeste westerse hoofdsteden allang van de kaart geveegd.

   • Frans het zijn Schapen, de mensen zijn diegene die hun jonge kinderen en vrouwen hebben beschermd tegen de Corona-Waanzin… puur Bloed dus én die zien een buitengewoon Staatsman met zijn volk de WW = WESTERSE WAANZIIN….US/UK/NAVO en de EU- Corrupte bendes..de rest zijn de Schapen zoals uzelf punt uit…de echte houden van wat onze Bevrijding Zal zijn.. POETIN en het Russische volk…

 4. Ooit moesten ‘glasnost’ en ‘perestrojka’ zorgen voor een menselijker Rusland, met vrije mannen en vrouwen.
  De kleine Tsaar leerde snel en bracht ‘ban’ en ‘verbanning’ weer terug.
  “Wie alle tegengeluiden vermoordt, verdient zelf de absolute stilte van het graf”.

  • ….de ‘kleine tsaar’ heeft voorkomen dat Rusland zou opgedeeld worden naar Westerse koloniale ‘democratische’ normen, zoals men dat ook gedaan heeft in Afrika en Zuid Amerika met alle rampzalige gevolgen vandien ….Wtf would you know idiot !

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in