“Pfizer Covid-19 vaccin is veel minder effectief” – slechts 29 procent

0
© Arne Müseler (CC BY-SA 2.0)

Het Covid-19 vaccin (Comirnaty) van Biontech/Pfizer is slechts 29 procent effectief in plaats van 95, verklaart Peter Doshi, een specialist in geneesmiddelenveiligheid.

Het is de taak van de onafhankelijke media om de autoriteiten en de ondernemingen nauwlettend in het oog te houden. Informatie die afkomstig is van serieuze en deskundige bronnen mag niet worden onderdrukt omdat zij het vertrouwen in de actuele globale vaccinatiecampagnes zou kunnen ondermijnen. De mainstream media hebben nog niet bericht over de volgende analyse van de internationaal vermaarde regelgevingsdeskundige Peter Doshi, die reeds in januari in het British Medical Journal is gepubliceerd.

De Biontech/Pfizer studie omvatte meer dan 40.000 deelnemers. Ongeveer de helft werd gevaccineerd, terwijl de anderen een placebo kregen. Na twee maanden, meldde Pfizer 170 mensen die Covid-19 hadden. Acht van hen bevonden zich in de gevaccineerde groep en 162 in de niet-gevaccineerde placebogroep. Op basis van deze 8:162 ziekteverhouding rapporteerde Pfizer een relatieve werkzaamheid van 95 procent, meldt Infosperber.

Ruim twintig keer meer zieke mensen dan gemeld

Doshi heeft sindsdien niet alleen de Pfizer studie in de New England Journal of Medicine geanalyseerd, maar ook verschillende rapporten van in totaal ongeveer 400 pagina’s die Pfizer bij de Amerikaanse vergunningverlenende instantie Food and Drug Administration (FDA) heeft ingediend. Hieruit blijkt dat veel meer deelnemers aan de studie ziek werden dan de 170 die in de studie werden geëvalueerd. In feite werden, naast de 162, nog eens 3410 deelnemers aan de studie oftewel meer dan twintig keer zoveel ziek.

Alle 3410 vermeden personen leden aan symptomen van Covid-19, maar Pfizer heeft deze gevallen niet in aanmerking genomen omdat de PCR-test voor hen geen positief resultaat opleverde. In haar eigen verslag heeft de FDA gespecificeerd hoe deze “in totaal 3410 gevallen van vermoedelijke maar onbevestigde Covid-19” over de studiepopulatie waren verdeeld: 1594 kwamen voor in de gevaccineerde groep en 1816 in de placebogroep van niet-gevaccineerden.

Voor doeltreffendheidsdeskundige Peter Doshi is het duidelijk:

Met twintig keer meer verdachte dan bevestigde gevallen kunnen deze Covd-19 verdachte gevallen niet worden genegeerd alleen omdat er geen positief PCR-testresultaat was. Als alle testdeelnemers met Covid-19-symptomen worden meegerekend, is de effectiviteit van Pfizer’s Comirnaty-vaccin slechts 19 procent (1).

Sommige van de “vermoedelijke gevallen van Covid-19” kunnen echter mensen zijn die enkele dagen na de vaccinatie een reactie met Covid-achtige symptomen hebben gekregen als gevolg van het vaccin.

  Het Zweedse statelijke Agentschap voor Volksgezondheid erkent: overhaast ontwikkelde Coronavacin kan rampzalige neveneffecten hebben

Daarom sorteerde Doshi alle verdachte gevallen die zich binnen zeven dagen voordeden. Het betrof 409 gevallen onder de gevaccineerden en 287 onder de niet-gevaccineerden. Na deze uitsortering bleven er 1185 Covid-19 verdachten over onder de gevaccineerden en 1529 onder de niet-gevaccineerden. Dit geeft een vaccinatie-effectiviteit van 29 procent (1529/1185) (1).

Er is een gebrek aan gedetailleerde informatie over de wijze waarop de PCR-tests werden uitgevoerd en geanalyseerd. De resultaten zijn afhankelijk van de bemonstering en het aantal testcycli. In het laboratorium is de nauwkeurigheid van de PCR-test bijna 100%. Maar in de praktijk liggen de zaken anders. Professor Pietro Vernazza, hoofdarts infectieziekten, bracht in november verslag uit over de ervaringen in de Besmettelijke Ziekten/Hospitaalhygië St. Gallen kliniek:

In feite kunnen we in 10 tot 20 procent van de gevallen waarin alle tekenen en bevindingen heel typerend zijn voor een infectie, de ziekteverwekker niet detecteren met behulp van PCR in het nasopharynx-uitstrijkje van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen met vermoedelijke Covid-19. Het bewijs is vaak succesvol als de PCR-test vervolgens wordt herhaald in andere materialen van wattenstaafjes (sputum, longspoelvloeistof). Wij artsen in de geneeskunde zijn ons over het algemeen goed bewust van dit probleem. We zouden een diagnose nooit uitsluiten op basis van een enkele negatieve bevinding. Bij onze beoordeling combineren we verschillende bevindingen en symptomen om een ​​waarschijnlijkheid te vormen – een kerncompetentie van clinici.

In de toegankelijke Pfizer-documenten wordt geen melding gemaakt van een dergelijke dubbele controle van degenen die negatief testten. Alle 3410 deelnemers die Covid 19-symptomen kregen, maar een negatief PCR-resultaat hadden, werden in de studie gewoon als gezond beschouwd en van de evaluatie uitgesloten.

Aangezien deze deelnemers aan de Pfizer-studie met vermoedelijke ziekte van Covid-19 in wezen hetzelfde klinische verloop hadden als de bevestigde Covid-19 patiënten, is Doshi van mening dat het wetenschappelijk correcter is om “de bevestigde en vermoedelijke ziekten” als één geheel te evalueren.

Zelfs indien uit de gegevens, die achter slot en grendel worden bewaard, blijkt dat de bevestigde gevallen van Covid-19 gemiddeld ernstiger waren dan de verdachte gevallen, mogen zij niet zonder meer worden uitgesloten. Doorslaggevend zou moeten zijn hoeveel zieke mensen in een ziekenhuis moeten worden opgenomen. Omdat de werkelijke doeltreffendheid van de vaccinatie moet worden gemeten aan de hand van het aantal minder opnames in ziekenhuizen en intensive care-afdelingen, en het aantal minder sterfgevallen. De effectiviteit van de influenzavaccinatie zou ook moeten afgemeten aan het feit of minder grieppatiënten ziekenhuiszorg nodig hebben en of er minder mensen overlijden.

  Verdere sterfgevallen kort na de Coronavaccinatie in Zwitserland en Israël

SRF journalist Daniel Hilfiker rapporteerde in januari:

Internationaal erkend deskundige op het gebied van regelgevingsgegevens Peter Doshi heeft de regelgevingsprotocollen geanalyseerd en komt tot een ontnuchterende conclusie:

In de studies wordt in de eerste plaats nagegaan of de vaccins het risico op een Covid-aandoening kunnen voorkomen – ongeacht de ernst ervan. Dus als een vaccin het risico op hoest en een positieve Covid-test kan verminderen, telt dat als een succes in de studie.

Claus Bolte, hoofd regulatory affairs bij Swissmedic, merkte op:

Als het voor alle betrokken partijen duidelijk is op welke basis het vaccin goedgekeurd wordt, kan men het goed verantwoorden.

De gepubliceerde gegevens zijn ontoereikend

Transparantie schijnt een vreemd woord te zijn voor Biontech/Pfizer:

  • Pfizer, de farmaceutische onderneming, vermeldt de 3410 “verdachte gevallen van Covid-19” niet in zijn dossiers. Pfizer vermeldt ze ook niet in de door het New England Journal of Medicine gepubliceerde versie. De enige bron die Doshi vond was het rapport van de FDA over het vaccin.
  • In de loop van een studie wordt vaak een groot aantal deelnemers uitgesloten van de evaluatie, hetgeen de uitkomst sterk kan beïnvloeden. Het is daarom van belang dat de redenen voor uitsluiting op transparante wijze worden uitgelegd. Pfizer sloot 371 mensen uit van de analyse vanwege “belangrijke protocolafwijkingen op of voor dag 7 na dosis 2”. Doshi noemt het “verontrustend” dat veel meer studiedeelnemers uit de gevaccineerde groep werden uitgesloten dan uit de niet-gevaccineerde groep. In de gevaccineerde groep vielen er 311 af na de tweede vaccinatie, tegenover slechts 36 in de placebogroep.

Algemeen belang bij volledige transparantie

Om de vele onbeantwoorde vragen over Pfizer’s vaccin op te helderen, vroeg Doshi om toegang tot de ruwe gegevens van de onderzoeken. Maar tevergeefs.

Pfizer verklaarde dat het de gegevens “op verzoek en onder voorbehoud van herziening” beschikbaar zou stellen. Wat dat betekent, is onduidelijk, zegt Doshi. In de studieprotocollen staat dat Pfizer de gegevens niet eerder dan 24 maanden na het einde van de studie beschikbaar zal stellen.

  Nieuwe documentaire onthult angstaanjagende incompetentie achter het Britse Coronabeleid - is gebaseerd op een Wikipedia-artikel

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en Health Canada kunnen de gegevens voor alle goedgekeurde vaccins eerder vrijgeven, zegt hij. Het EMA had ermee ingestemd de door Pfizer ingediende gegevens “te gelegener tijd” op zijn website te publiceren, evenals Health Canada.

De Zwitserse regelgevende instantie Swissmedic heeft de ruwe gegevens van de proef van Pfizer niet gezien alvorens het Comirnaty-vaccin goed te keuren, maar kan deze “op elk moment opvragen”, zei de woordvoerder. Swissmedic wil niet “als handhavingsinstantie oordelen” over de documentbescherming waartoe het parlement heeft besloten. Hierin is bepaald dat de farmaceutische bedrijven niet alle onderzoeksdocumenten hoeven te publiceren. De fabrikanten zijn niet verplicht de ruwe gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Ze worden als “vertrouwelijk” geclassificeerd.

In de door het parlement goedgekeurde Geneesmiddelwet is namelijk bepaald dat alle documenten met betrekking tot een geneesmiddel gedurende tien jaar “beschermd” zijn. In gewone taal betekent dit dat het voor niemand mogelijk is de studie van een farmaceutisch bedrijf met vergelijkbare specificaties te herhalen. Daarom kunnen de studies niet als wetenschappelijk worden beschouwd omdat zij niet kunnen worden gereproduceerd. Het is ook moeilijk na te gaan of een studie correct is uitgevoerd.

Regelgevingsdeskundige Peter Doshi vertelt Infosperber:

Studies over de voordelen en risico’s van geneesmiddelen geven geen bedrijfsbelangen of industriegeheimen prijs. Alle studiedocumenten zouden in het publieke domein horen, zodat andere wetenschappers ze kunnen controleren en eventueel herhalen.

De geheimhouding kan evenmin worden gerechtvaardigd op grond van concurrentienadelen. Langdurige octrooibescherming garandeert bedrijven immers gedurende vele jaren dat geen enkele concurrent hetzelfde product mag vervaardigen en verkopen.

In dit specifieke geval lijkt het gebrek aan doorzichtigheid bijzonder laakbaar omdat de fabrikanten honderden miljoenen dollars aan belastinggeld hebben geïnd voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van het Corona-vaccin. En omdat honderden miljoenen gezonde mensen gevaccineerd zijn met het vaccin.

(1) 19% = 1–(8+1594)/(162+1816); 29% = 1–(8+1594–409)/(162+1816–287). I ignored denominators as they are similar between groups.

Vaccinfabrikanten afgeschermd van alle aansprakelijkheid terwijl neveneffecten zich opstapelen

Vorig artikelTwitter stelt opinie-inspecteurs aan – hier aanmelden
Volgend artikelDe Coronawaanzin kent geen grenzen: bejaarde Duitse vrouw in handboeien afgevoerd
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in