Vorige week gaf president Poetin een belangrijke persbriefing tijdens de bijeenkomst van de Shanghai Cooperation Organization in Samarkand. Hij maakte verschillende cruciale punten bekend die niet door de westerse media zijn gemeld. Zo waarschuwde hij onder meer dat Rusland binnenkort zijn fluwelen handschoenen zou kunnen uittrekken in de oorlog in Oekraïne en dat slechts drie van de 120 schepen die Oekraïne in het kader van het voedselprogramma van de VN hebben verlaten, naar arme landen gingen.

Moonofalabama.org:

Vorige week is de Raad van Staatshoofden van de Sjanghai Samenwerkingsorganisatie bijeengekomen in Samarkand. De bijeenkomst was niet erg opmerkelijk. Het was business as usual. Iran wordt binnenkort lid van de organisatie en verschillende andere landen willen er associatieovereenkomsten mee sluiten.

Een belangrijke bijkomstigheid was een niet-gescripte persconferentie van president Vladimir Poetin van de Russische Federatie. Er is een video met Engelse ondertiteling en het Kremlin levert zoals gebruikelijk een Engelstalig transcript. Poetin maakte enkele belangrijke punten die niet in de “westerse” berichtgeving aan bod kwamen omdat ze in tegenspraak waren met de propagandastandpunten die de “westerse” media hebben ingenomen. Hieronder heb ik delen uitgesneden en enkele opmerkingen toegevoegd.

Over de SCO:

Vladimir Poetin: Het belangrijkste is altijd en overal economische ontwikkeling. En de SCO, de samenwerking met de SCO-landen, schept voorwaarden voor de ontwikkeling van de Russische economie, en dus ook voor de sociale sfeer en voor het oplossen van de taken in verband met de verbetering van de levensstandaard van onze burgers.

De Shanghai Cooperation Organisation omvat landen waarvan de bevolking, zoals vaak is gezegd, bijna of zelfs iets meer dan de helft van de mensheid omvat. Het gaat om 25 procent van het mondiale BBP. En het belangrijkste is dat de nationale economieën in de regio, die van de SCO-lidstaten, zich veel sneller ontwikkelen dan andere in de wereld.

De SCO-markten zijn de plaats waar de wereldwijde economische groei plaatsvindt. Maar het “westen” sluit zichzelf uit deze regio’s uit. Het “westerse” beleid staat vijandig tegenover veel van de grote SCO-leden. Dat beleid werpt barrières op die de “westerse” industrie belemmeren om van die groei te profiteren. Dit zijn zelfvernietigende maatregelen.

Er is een vraag over militaire aanvallen binnen Rusland. Poetin leek zich daar niet al te druk over te maken.

Daar is niets nieuws aan. Eerlijk gezegd vind ik het zelfs een beetje vreemd om uw vraag te horen, omdat westerse landen het idee van de ineenstorting van de Sovjet-Unie en het historische Rusland en Rusland als zodanig, de kern ervan, hebben gecultiveerd.
Ik heb deze verklaringen en studies van sommige figuren in Groot-Brittannië tijdens en na de Eerste Wereldoorlog al aangehaald. Ik citeerde uittreksels uit de geschriften van de heer Brzezinski waarin hij het hele grondgebied van ons land in specifieke delen verdeelde. Toegegeven, later veranderde hij zijn standpunt een beetje in de overtuiging dat het beter was om Rusland tegenover China te houden en het te gebruiken als instrument om China te bestrijden. Dat zal nooit gebeuren.

Maar ze hebben altijd gestreefd naar de ontbinding van ons land – dit is zeer waar. Het is jammer dat ze op een gegeven moment besloten hebben Oekraïne voor deze doeleinden te gebruiken. […] Dit is wat sommige door de VS geleide westerse landen altijd hebben nagestreefd – een anti-Russische enclave creëren en de boel op zijn kop zetten, Rusland vanuit die richting bedreigen. In wezen is ons hoofddoel dergelijke ontwikkelingen te voorkomen.

Daarbij zien we pogingen om terroristische aanslagen te plegen en onze civiele infrastructuur te beschadigen.

  Wat er gebeurt met de Wagner Group zonder Prigozhin

Wij hebben inderdaad vrij terughoudend gereageerd, maar dat zal niet eeuwig duren. Onlangs hebben de Russische strijdkrachten daar een paar gevoelige klappen uitgedeeld. Laten we ze waarschuwingsschoten noemen. Als de situatie zo blijft, zal onze reactie meer impact hebben.

Zaterdag vernietigde het Russische leger elektriciteitsdistributiesystemen bij een elektriciteitscentrale in Slaviansk. Dima van het kanaal Military Summary toonde twee door NASA verstrekte open source foto’s die de problemen met het Oekraïense elektriciteitsnetwerk aantonen. Vooral in het oosten valt het licht uit.

17 september 2021

 Bron: NASA – Klik voor groot

17 september 2022

Bron: NASA – Klik voor groot

De aanval op Slaviansk volgde na verschillende Oekraïense aanvallen op de elektriciteitsinfrastructuur in Rusland en in gebieden onder Russische controle.

Poetin noemt dergelijke aanvallen terrorisme:

Terroristische aanslagen zijn een ernstige zaak. In feite gaat het om het gebruik van terroristische methoden. We zien dit bij het doden van functionarissen in de bevrijde gebieden, we zien zelfs pogingen tot het plegen van terroristische aanslagen in de Russische Federatie, waaronder – ik weet niet zeker of dit openbaar is gemaakt – pogingen tot het plegen van terroristische aanslagen in de buurt van onze nucleaire faciliteiten, kerncentrales in de Russische Federatie. Ik heb het niet eens over de kerncentrale van Zaporozhye.

Wij houden de situatie in de gaten en zullen ons best doen om een negatief scenario te voorkomen. Wij zullen reageren als zij niet inzien dat deze aanpak onaanvaardbaar is. Ze zijn in feite niet anders dan terroristische aanslagen.

Begin augustus hadden enkele Oekraïense commando’s hoge elektriciteitsleidingen van de kerncentrale van Koersk vernield.

In de Russische regio Koersk hebben Oekraïense saboteurs hoogspanningsleidingen opgeblazen die de kerncentrale van Koersk voeden, aldus de persdienst van het Federale Veiligheidsbureau van Rusland.

Volgens het agentschap vonden op 4, 9 en 12 augustus zes explosies plaats in het district Kurchatov in de regio Koersk. De explosies waren gericht op hoogspanningsleidingen.

Over het incident is een strafzaak aangespannen op grond van deel 2 van artikel 205 (terroristische aanslag) van het wetboek van strafrecht van de Russische Federatie. Veiligheidstroepen zijn op zoek naar saboteurs. De Nationale Garde heeft de beveiliging van nucleaire installaties versterkt.

Terug naar de persconferentie van Poetin.

Hem wordt gevraagd naar een onderhandelingsdocument van Oekraïne. Hij heeft het niet gezien, maar legt uit wat er eind maart/begin april is gebeurd met de onderhandelingen:

Eerlijk gezegd ben ik niet bekend met wat ze deze keer hebben bedacht. Wij zijn hiermee in feite begonnen toen wij aan het onderhandelen waren met de zittende autoriteiten in Kiev en hebben dit onderhandelingsproces in Istanboel afgerond met het bekende akkoord van Istanboel, waarna wij onze troepen uit Kiev hebben teruggetrokken om de juiste voorwaarden te scheppen voor het sluiten van dit akkoord. In plaats van een overeenkomst te sluiten, wees Kiev onmiddellijk alle overeenkomsten af, schoof ze in een doos en zei dat ze geen enkele overeenkomst met Rusland zouden nastreven, maar in plaats daarvan de overwinning op het slagveld zouden nastreven. Laat ze het maar proberen.

De Oekraïense ommezwaai kwam begin april nadat de toenmalige Britse premier Boris Johnson Kiev had gedreigd alle “westerse” steun in te houden.

Poetin zegt dat de speciale militaire operatie zonder wijziging van de plannen doorgaat.

Poetin maakt later opmerkingen over de deal om Oekraïne zijn granen te laten exporteren:

Vanaf vandaag – vanaf gisteren of eergisteren – hebben 121 schepen de Oekraïense havens verlaten. Slechts drie van de 120 schepen gingen naar de armste landen in het kader van het VN-voedselprogramma. Ongeveer 35 procent, misschien iets meer, van het uit Oekraïne uitgevoerde graan ging naar Europese landen, naar niet-arme landen, en zeker niet naar de armste landen ter wereld. En slechts 4,5 procent van de zendingen ging naar de armste landen in het kader van het VN-programma.

Hetzelfde geldt voor onze export van meststoffen. Dit is ongekend. Ik zou zeggen dat dit een schandalig en beschamend besluit is van de Europese Commissie om het verbod op de aankoop van Russische meststoffen op te heffen – maar alleen voor hun landen, voor EU-lidstaten. Maar hoe zit het met de armste landen ter wereld?

Zij hebben dus de sancties op onze meststoffen opgeheven. De Amerikanen waren eigenlijk de eersten die ze ophieven, omdat zij over het algemeen pragmatische mensen zijn.

Maar er zijn nog steeds problemen met vracht en verzekeringen, plus het bestaande verbod om onze havens, van waaruit onze meststoffen worden geëxporteerd, binnen te komen, en met financiële transfers en regelingen. Ze weten dit allemaal en blijven zeggen dat dit probleem zal worden opgelost, maar niemand doet er daadwerkelijk iets aan.

  Wagner heeft het Oekraïense hoofdkwartier in Bakhmut opgeblazen - Massale Russische raketaanvallen in heel Oekraïne (Video's)

Om eerlijk te zijn, de secretaris-generaal van de VN spant zich in om deze problemen op te lossen.

Dit schandaal was nieuw voor mij:

U hebt waarschijnlijk gehoord over 300.000 ton Russische kunstmest die vastzit in Europese havens; onze bedrijven zeggen dat ze bereid zijn om het gratis te leveren – gewoon deblokkeren en vrijgeven, en wij zullen het aan de armste landen en ontwikkelingsmarkten schenken. Maar ze houden het nog steeds vast, en dit is absoluut verbazingwekkend.

Ze willen niet dat Rusland geld verdient – maar wij maken geen winst door kunstmest weg te geven. Ik begrijp gewoon niet waar ze mee bezig zijn. Wat is het doel van dit alles? Er wordt zoveel gepraat over hulp aan de armste landen, maar in werkelijkheid gebeurt precies het tegenovergestelde.

Ik heb de indruk – en dit geldt met name voor de Europese landen – dat deze voormalige koloniale mogendheden nog steeds in het paradigma van de koloniale filosofie leven, en dat zij gewend zijn ten koste van anderen te leven. Zij slagen er nog steeds niet in dit paradigma los te laten in hun dagelijks beleid. Maar het is tijd om bepaalde conclusies te trekken en anders te handelen, op een beschaafdere manier.

Er volgen vragen over China, het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië, Amerikaanse sancties tegen bepaalde personen en hun kinderen en over de G20.

Dan volgt een laatste vraag over de energiecrisis in Europa waarover Poetin veel te zeggen had:

De energiecrisis in Europa is niet begonnen met het begin van de speciale militaire operatie van Rusland in Oekraïne, in Donbass; die begon eigenlijk al veel eerder, een jaar eerder of zelfs eerder. Hoe vreemd het ook lijkt, het begon met de groene agenda.

Om kortstondige politieke overwegingen na te streven, kozen zij ervoor om de koolwaterstofenergieprogramma’s in hun landen volledig stop te zetten. Banken stopten met het verstrekken van leningen, …

Nu zien we dat de prijzen voor bijvoorbeeld aardgas in de Verenigde Staten zijn gestegen en dat de productie groeit, maar niet zo snel als ze zouden willen – en de reden is dat banken bang zijn om leningen te verstrekken.

Dit zijn foutieve referentiepunten in de groene agenda, dingen overhaasten, en de groene energie is niet voorbereid op de vraag naar enorme energiebronnen om de economische en industriële groei te ondersteunen. De economie groeit terwijl de energiesector krimpt. Dit is de eerste drastische fout.

De tweede fout betreft aardgas.

We hebben geprobeerd de Europeanen ervan te overtuigen dat ze zich moeten richten op langetermijncontracten in plaats van alleen op de markt. Waarom? Ik heb het al eerder gezegd en zal het nogmaals herhalen: Gazprom moet miljarden investeren in ontwikkeling, maar het moet erop kunnen vertrouwen dat het gas zal verkopen voordat het investeringen doet. Dit is waar langetermijncontracten over gaan.

  Mensen die in glazen huizen wonen moeten niet met stenen gooien - Hypocrisie en verkiezingsbemoeienis van de VS

De verkopers en de kopers gaan wederzijdse verplichtingen aan. Zij zeiden: “Nee, laat de markt zichzelf reguleren.” Wij bleven hen zeggen: “Doe het niet of het zal tot drastische gevolgen leiden.” Maar in feite dwongen ze ons om een aanzienlijk deel van de spotprijs op te nemen in de contractprijs. Ze dwongen ons ertoe, en Gazprom moest zowel de olie- en olieproductenmand als de spotprijs in de gasprijs opnemen. De spotprijs begon te stijgen, waardoor de prijs zelfs in langetermijncontracten werd verhoogd. Maar wat heeft dit met ons te maken? Dat is het eerste.

Poetin heeft hiermee gelijk. De privatisering en “liberalisering” van de Europese gas- en elektriciteitsmarkten heeft nooit zin gehad en heeft inderdaad zeer negatieve gevolgen gehad.

Ten tweede heb ik hen vaak gezegd. “Gazprom levert geen gas”. Kijk, zijn jullie normale mensen of wat? Polen heeft ervoor gekozen sancties op te leggen tegen de Yamal-Europe gaspijpleiding en de route af te sluiten. Ik zei tegen [de Duitse kanselier Olaf] Scholz: “Waarom belt u mij? Bel Warschau en vraag hen de route te heropenen.” Dat is alles. Dat is de eerste.

Is Scholz echt zo dom?

Ten tweede. Twee lijnen van de gasleiding lopen door Oekraïne. Oekraïne krijgt wapens geleverd, maar ze hebben een van de lijnen voor hen afgesloten. Ze sloten ook een andere lijn af die 25 miljard kubieke meter gas leverde – ik zal het niet hebben over de exacte hoeveelheid, maar ze sloten de hele route af. Waarvoor? Bel Kiev en vraag hen de tweede lijn te heropenen.

En tot slot, Nord Stream 1. De ene na de andere turbine valt uit.

Siemens heeft het onderhoudscontract voor de turbinedrukpompen, maar door sancties kan het dit niet nakomen.

Er is natuurlijk een oplossing voor het gebrek aan aardgas in Europa.

Immers, als ze het dringend nodig hebben, als het zo slecht gaat, heffen ze gewoon de sancties tegen Nord Stream 2 op, met zijn 55 miljard kubieke meter per jaar – ze hoeven alleen maar op de knop te drukken en ze krijgen het aan de gang. Maar ze hebben ervoor gekozen om het zelf af te sluiten; ze kunnen één pijpleiding niet repareren en hebben sancties opgelegd aan de nieuwe Nord Stream 2 en zullen deze niet openen. Hebben wij hier schuld aan?

Laat ze goed nadenken over wie de schuldige is en laat niemand ons de schuld geven van hun eigen fouten. Gazprom en Rusland zijn altijd alle verplichtingen uit onze overeenkomsten en contracten nagekomen en zullen dat ook blijven doen, zonder ooit in gebreke te blijven.

Het is inderdaad een teken van lafheid dat Europese politici Rusland de schuld geven van problemen die zij zelf hebben veroorzaakt. Ze proberen het te verbergen, maar de feiten zijn er allemaal om daarop te wijzen. Mocht Europa tijdens de winter echt in energieproblemen geraken, dan zal de politieke afstraffing die zij zullen krijgen meedogenloos zijn.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Waarom zwijgen zij over kinderhandel in Oekraïne?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHet verhaal van de dokter met het gebroken hart
Volgend artikelHet globalisten plan: De zon blokkeren en de aarde in een bevroren ijsbal veranderen in naam van de strijd tegen de “klimaatverandering”.
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

  1. Ik snap dat Poetin zich niet druk maakt om die idioten uit de EU. Hij heeft de leiding over de “oorlog” gegeven aan vrijwilligers en militairen in opleiding. De harde kern van zijn leger zit aan de andere kant van het land met tigduizenden vliegtuigen en hun immens grote onderzeevloot. Ze zien die oorlog als een leuke oefening, tijdverdrijf. En hier in het westen iedereen de propagande maar geloven dat Poetin slecht is, Rusland gaat verliezen etc etc. Ze hebben daar echt wel wat anders aan hun hoofd, het westen interesseert ze geen ruk. Is dit hun bedankje voor het bevrijden van ons land in WOII? De meeste Nederlanders moeten zich kapot schamen!! Gelukkif is er een groeiende groep mensen die zich verzet tegen de tirannen in het koningshuis en de regering. Prinsjesdag was mooi 😉 Weg met die koningsonzin, het land uit met dat tuig. En meem rutte en zijn kompanen mee!

  2. De bevolking van het westen klaagt; maar zij zelf hebben de macht aan die linkse landverraders gegeven; de situatie is puur karma.

    Maar kan ook morgen voorbij zijn: sancties opheffen, betaling zoals RU dat wil, excuses aanbieden….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in