© DonkeyHotey / Flickr (CC BY 2.0)

Paus Franciscus heeft aangemaand “een andere manier om de betrekkingen en uitwisselingen tussen landen te begrijpen”, die het idee van burgerschap in een bepaalde natie minimaliseert en de nadruk legt op de gemeenschappelijke menselijkheid van alle mensen.

In een nieuwe encycliek, getiteld Fratelli Tutti (Broeders Allen), stelt de paus dat de gemeenschappelijke bestemming van de goederen van de aarde “vereist dat dit principe ook wordt toegepast op naties, hun gebieden en hun hulpbronnen”.

“Vanuit het oogpunt van de legitimiteit van het privé-eigendom en de rechten van de burgers, maar ook van het eerste principe van de gemeenschappelijke bestemming van goederen kunnen we dan zeggen dat elk land ook aan de buitenlander toebehoort, aangezien de goederen van een gebied niet mogen worden ontzegd aan een behoeftige persoon die van elders kom.

Als ieder mens een onvervreemdbare waardigheid bezit, als alle mensen mijn broeders en zusters zijn, en als de wereld werkelijk aan iedereen toebehoort dan maakt het weinig uit of mijn buurman in mijn land of elders geboren is.

Mijn eigen land is ook medeverantwoordelijk voor zijn of haar ontwikkeling, hoewel het die verantwoordelijkheid op verschillende manieren kan vervullen. Het kan een genereus onthaal bieden aan mensen in dringende nood, of werken aan de verbetering van de levensomstandigheden in hun geboorteland door te weigeren die landen uit te buiten of ze te ontdoen van natuurlijke hulpbronnen, door corrupte systemen te steunen die de waardige ontwikkeling van hun volk belemmeren”, schrijft de paus.

Rechtvaardigheid onder naties, zo suggereert de paus, vereist hulp om het “recht op vooruitgang” van volkeren buiten het eigen land te bevredigen, en misschien zelfs het kwijtschelden van internationale schulden.

De zelfmoord van Europa: immigratie, identiteit en islam

“Rechtvaardigheid vereist inderdaad de erkenning en het respect van niet alleen de rechten van het individu, maar ook de sociale rechten en de rechten van de volkeren. Dit betekent dat we een manier moeten vinden om het fundamentele recht van volkeren op levensonderhoud en vooruitgang te waarborgen, een recht dat soms ernstig wordt beperkt door de druk die wordt uitgeoefend door de buitenlandse schuld.

In veel gevallen is de terugbetaling van de schuld niet alleen niet bevorderlijk voor de ontwikkeling, maar beperkt en conditioneert deze ernstig. Met inachtneming van het beginsel dat alle rechtmatig verworven schulden moeten worden terugbetaald, mag de manier waarop veel arme landen aan deze verplichting voldoen, niet leiden tot een aantasting van hun bestaan en hun groei.

Zeker, dit alles vraagt om een alternatieve manier van denken. Zonder een poging om die manier van denken aan te gaan, zal wat ik hier zeg wild onrealistisch klinken.

Aan de andere kant, als we het grote principe accepteren dat er rechten geboren worden uit onze onvervreemdbare menselijke waardigheid, kunnen we de uitdaging aangaan om een nieuwe mensheid voor te stellen. We kunnen streven naar een wereld die land, onderdak en werk voor iedereen biedt”, aldus de paus.

Katholieke kardinaal waarschuwt dat Europa kan worden weggevaagd met massamigratie: “Net zoals Rome werd binnengevallen door barbaren”

28 REACTIES

  • Nieuwe Wereld Orde – Oude Testament – Paus met Moloch op z’n terrein uiterst hulpvaardig op weg naar de uitvoering van de omstreden https://stopnoahidelaw.blogspot.com/
   Ook iets met ‘Esau en Jacob’ en ‘Gog en Magog’. Daarover zijn vele rabbi’s en imam’s het eens.
   “Islam is de bezem van de joden,” en “Daarom is het goed dat Europa volstroomt met islam”, hoorde ik een rabbi in Israhel uitspreken. Goh, zouden we misschien dan toch in de ‘Eindtijd’ leven? Of is dit te ver gezocht? In elk geval ben ik er 666.666 x van overtuigd dat ‘religie’ (kent vele stromingen) uiteindelijk de hoofdrol speelt in het hele wereldse verhaal.

    • Moslims zijn in EU uitgenodigd om de massamoorden te doen, en chaos te scheppen.Negers om alle vrouwen vanaf 11 zwanger te maken, vrijwillig, of gedwongen zoals Macron en Merkel in publiek hebben toegegeven.

     Wij verdienen het, als we komende ronde niet rechts stemmen, de regering tijdelijk buiten spelzetten, en de rotzooi het land uittrappen, en nest opschonen

 1. Wanneer wordt deze hersenloze satanische trekpop eindelijk eens gekruisigd, hij wil toch zo graag de nieuwe Jezus uithangen. Daar hoort dan kruisiging bij.

 2. Mooi, dan zet ik wel een sta caravan op het sint pieterplein bij hem voor de deur en verwacht dan ook een leuke uitkering.
  Laten we beginnen met zo’n 10.000 euro per maand en uiteraard 3x per dag gratis maaltijden.
  Dat moet ie makkelijk kunnen missen want die kerel heb toch geld zat.
  Afgesproken Frans?
  En niet gaan zeiken dat dat niet kan want je buurman kan ook uit het buitenland komen, heb je zelf gezegd.

  • Mijn idee , BertG. Of ..dat ik dan ook naar een ander land kan en mag , ZONDER geldige Identificatie etc etc etc…. Zou leuk zijn als die “andere” landen , de uitspraak van Franciscus ook zouden opvolgen….Met name de Allahu (k)Akhbar landen.

 3. In de stelling is dus het bezit van de Katholieke kerk het bezit van iedereen. Gezien het de leider is van de Katholieke sekte is dit dus zoals het is, on elk geval wat betreft hetgeen waar hun iets over te zeggen hebben. Grond, gebouwen, collectebussen, tierelantijntjes, begraafplaatsen en andere rustoorden, de huizen waar hun priesters in wonen, de auto’s waar ze mee rijden. Thank you mofa.

  Die ga ik opslaan op de harde schijf voor toekomstige oogst in barre tijden.

  • Door de belastingbetaler in het westen zijn de schulden van de ‘ontwikkelingslanden’ (linkse uitdrukking) al ? X terugbetaald in de wetenschap dat 95% daarvan aldaar in de regerende onderwereld is terecht gekomen.
   En nu kunnen we hier velen van hen ook nog eens als prinsen ontvangen en met vele voorrechten onderhouden ook.

 4. Vaticaan heeft ook na de oorlog heel wat nazi’s geholpen/gehuisvest; laat de Italianen hun illegalen maar naar het Vaticaan sturen; geld en plaats zat daar

  Er zijn in de vorige eeuw twee pausen vermoord; waneer deze aan de beurt komt wordt de wereld een plezier gedaan.

 5. Het Vaticaan ?? Weten velen wie daar de werkelijke macht in handen heeft ? Sinds de Middeleeuwen en met de opkomst van de Marano’s en de Jezuieten (ook een schepping van de Marano’s) is de infiltratie begonnen van het Vaticaan door de duivel. Sinds 1831 is de RKM de adviseur van het Vaticaan . Sinds 1958 zitten er loge pausen op de troon. (sommigen zelfs met Joodse wortels!!). Pecorelli publiceerde een lijst met vrijmetselaars, leden van het Vaticaan !! Hij werd kort nadien vermoord. Intussen is het Vaticaan volledig ingeschakeld in de NWO strategie. Toen de huidige Paus werd verkozen kwamen de eerste gelukwensen uit Israël en van de loge van Buenos Aires !!! Zie ook zijn laatste encycliek :
  https://www.katholiekforum.net/2020/10/05/fratelli-tutti-een-marxistisch-islamitisch-geinspireerd-pamflet/
  En een reactie hierop van :
  https://www.katholiekforum.net/2020/10/07/spaanse-vrijmetselaarsloge-vol-lof-over-encycliek/
  met citaat :
  “De Spaanse vrijmetselarij zegt het zonder omwegen: ” De paus verzoent zich met de Universele broederlijkheid, de basis van de Moderne Vrijmetselarij”.” (=einde citaat).
  En het doel van de vrijmetselarij is communisme !!! Dus niet is, wat het lijkt te zijn !!!

 6. Van mij had dat fossiel al lang op de brandstapel gemogen…
  Ik heb van mijn 1e tot 10e jaar in een Katholiek kindertehuis in Tilburg gezeten. Ik heb er ironisch en ranzig gezegd letterlijk mijn buik van vol gekregen, zowel mijn oudste broer als ik zijn daar jarenlang week in en week uit vrijwel iedere dag misbruikt. Mijn broers en ik willen helemaal niets meer te maken hebben met de uiterst criminele Rooms-katholieke Kerk. Alleen al dat ze beweren dat ze iets met God te maken hebben is al erger dan vloeken, dat is een Godslastering op zich! Deze organisatie aanbid de Satan zelf aan eeuwenlang!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here