Fotocollage © Report24; achtergrond: Freepik

In december ontdekten activisten twee ingrediënten van mRNA-vaccins op de productlijsten van biotechbedrijven waarvan elke fabrikant duidelijk vermeldt: Niet voor gebruik bij mens of dier. De toxicologische en farmaceutische eigenschappen van het product zijn niet volledig bekend. Alleen bedoeld voor onderzoeksdoeleinden, bericht Report24.news.

Medisch advocaat Dr. Beate Bahner spreekt van ernstige schendingen van de Geneesmiddelenwet, en ook Dr. Bodo Schiffmann is verontrust. Wat is het verhaal?

De twee ingrediënten met de benamingen ALC-0315 en ALC-0159 worden ontegenzeggelijk aangetroffen in de vaccinaties van Biontech/Pfizer. Dit is bijvoorbeeld te lezen in dit EMA-document (blz. 16). Dit zijn lipide nanodeeltjes. Deze deeltjes worden er sinds december 2020 van verdacht verantwoordelijk te zijn voor ernstige allergische reacties. Ook Springer Medizin berichtte op 17 december 2020 over de allergische reacties. Toen werd dit verklaard door een coating van PEG (polyethyleenglycol), die een betere oplosbaarheid van de deeltjes zou garanderen.

Nu is onderzocht waar de twee ingrediënten worden geproduceerd. Alle productiebedrijven vermelden op de producten dat zij niet geschikt zijn voor gebruik op mens of dier en alleen voor onderzoek mogen worden gebruikt: “This product is for research use only and not for human use.”

Deze twee productinformatiebladen werden van de homepage van Echelon Biosiences gehaald.
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/12/N-1020_TDS_rev1a.pdf
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/12/N-2010_TDS_rev1.pdf
Bedenkelijk: enkele dagen nadat deze ingrediënten in het Duitse kritische publiek waren besproken, haalde Echelon Bioscience de producten van hun website. Dit kan onomstotelijk worden bewezen door Google Cache en andere archiefsystemen. Als er niets te verbergen valt, als deze producten aan alle kwaliteits- en toepassingscriteria voldoen, waarom is het dan nodig ze voor het publiek te verbergen?

Natuurlijk worden ALC-0159 en ALC-0315 niet door slechts één bedrijf vervaardigd. Enkele voorbeelden:

ABP Biosciences vermeldt in rood en vet: Uitsluitend voor gebruik bij onderzoek.
MedChemExpress verklaart: Uitsluitend voor gebruik in onderzoek.
Sapphire Bioscience informeert: Alleen voor onderzoeksdoeleinden. Niet voor menselijk of diergeneeskundig gebruik.
Shochem, China, verklaart: Dit product is uitsluitend bestemd voor onderzoek en is niet bedoeld voor menselijk of diagnostisch gebruik.

Medisch juriste beschouwt het gebruik crimineel

Beate Bahner, juriste gespecialiseerd in medisch recht, heeft een korte video gepubliceerd waarin zij de feiten van de zaak vanuit haar juridisch oogpunt toelicht. Volgens haar kunnen alle personen die twijfelachtige geneesmiddelen bij mensen toedienen, worden vervolgd op grond van de Duitse geneesmiddelenwet. Hierop staat een gevangenisstraf van drie tot tien jaar.

  Verslag van de Israeli People Committee over sterfgevallen door vaccinatie

De juriste is vooral geïrriteerd door het feit dat de nanolipiden niet door de farmaceutische industrie, maar door technologiebedrijven worden geproduceerd. Het gebruik van middelen die niet zijn goedgekeurd voor menselijk gebruik zou niet in overeenstemming zijn met een erkende basisregel (Good Clinical Practice) voor de productie van geneesmiddelen; het zou een strafzaak zijn.

Geen onderzoeksgegevens beschikbaar over de werkzame bestanddelen

Volgens het laatste veiligheidsrapport van Pfizer, zei Bahner, zijn er geen gegevens of informatie over de verdraagbaarheid van de twee stoffen in kwestie. Dit betreft zowel het toxicologisch oogpunt (d.w.z. het effect als mogelijke toxische stof) als onderzoeken en studies naar een mogelijk carcinogeen effect. Dit betekent niet automatisch dat de stoffen giftig of kankerverwekkend zijn, het betekent alleen dat de mogelijkheid bestaat en dat er geen onderzoek of onderzoeksresultaten hierover zijn.

Bahner wijst erop dat het gebruik van de vaccins reeds heeft geleid tot tal van ernstige schade aan mensen, waaronder sterfgevallen. Vanuit juridisch oogpunt is dit bijzonder problematisch in combinatie met de toediening van niet-toegelaten bestanddelen in een geneesmiddel, omdat het gevaar van ernstige schade aan de gezondheid en van sterfgevallen op de koop toe worden genomen.

Dr. Bodo Schiffmann waarschuwt ook

Bodo Schiffmann is al vanaf het begin van de pandemie bekend, vooral bij lezers van alternatieve media. Hij was de eerste die waarschuwde voor het gevaar voor kinderen, maar ook voor mensen in het algemeen, van zuurstoftekort en te veel CO2 onder de gebruikelijke, door de overheid voorgeschreven mondkapjes. In een verklaring van ongeveer 15 minuten legt hij de feiten betreffende de twee ingrediënten uit.

Bijgevolg wijst Schiffmann ook op de kleine lettertjes van productfabrikanten zoals Echelon, die te vinden zijn op de productinformatiebladen van ALC-0315 en ALC-0159:

“Hazardous Properties and Cautions: The toxicological and pharmacological properties of this compound are not fully known. For further information see the MSDS on request. This product is manufactured and shipped only in small quantities, intended for research and development in a laboratory utilizing prudent procedures for handling chemicals of unknown toxicity, under the supervision of persons technically qualified to evaluate potential risks and authorized to enforce appropriate health and safety measures. As with all research chemicals, precautions should be taken to avoid unnecessary exposures or risks.”

  Massale vaccinatiecampagnes zouden kunnen leiden tot een catastrofale verergering van de Covid-19 pandemie

In Nederlandse taal:

“Gevaarlijke eigenschappen en voorzorgsmaatregelen: De toxicologische en farmacologische eigenschappen van deze verbinding zijn niet volledig bekend. Voor meer informatie zie het MSDS op aanvraag. Dit product wordt uitsluitend vervaardigd en verzonden in kleine hoeveelheden, bestemd voor onderzoek en ontwikkeling in een laboratorium waar zorgvuldige procedures worden gehanteerd voor het omgaan met chemicaliën van onbekende toxiciteit, onder toezicht van personen die technisch gekwalificeerd zijn om potentiële risico’s te beoordelen en bevoegd zijn om de juiste gezondheids- en veiligheidsmaatregelen te handhaven. Zoals bij alle onderzoekschemicaliën moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om onnodige blootstelling of risico’s te vermijden.”

Dit middel wordt onder dwang van hun regeringen in de lichamen van miljarden mensen geïnjecteerd. Dit bestandsdeel wordt bij kleine kinderen ingespoten zonder dat de systeemmedia het uitschreeuwen, zonder dat aanklagers en rechtbanken actie ondernemen.

Gedetailleerde analyse op tkp.at

Peter Mayer, die het wetenschapsblog tkp.at beheert, is enkele dagen geleden al uitvoerig op de kwestie ingegaan en komt tot een iets gedetailleerdere conclusie: Alles over ALC lipiden: welke gegevens ontbreken voor de voorwaardelijke goedkeuring van BioNTech/Pfizer in de EU

“Wat momenteel in de EU in de bovenarmen wordt geïnjecteerd, heeft slechts een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen. De houders van de vergunning voor het in de handel brengen moesten en moeten nog steeds nadere informatie verstrekken. Hoewel Pfizer/BioNTech tegen juli 2021 twee belangrijke stukken aanvullende informatie had moeten verstrekken, ontbreekt er hier nog heel wat. Dit zijn twee ingrediënten die nog nooit bij mensen zijn gebruikt.”

Volgens Mayer is de bewering dat er geen producttests zijn geweest, niet waar. Er werden bijvoorbeeld proeven uitgevoerd op ratten. Hieruit bleek dat de ingrediënten van het preparaat door het hele lichaam worden verspreid. ALC-0315, bijvoorbeeld, wordt verondersteld 6 weken in de lever te blijven, berekende de studie.

ALC-0135 blijft ook zeer lang in het bloed en de lever aanwezig. Voor de twee lipiden werden aanvullende voorwaarden voor goedkeuring gesteld. Mayer vertaalt deze als volgt:

• SO1: Om de karakterisering van de werkzame stof en het eindproduct te voltooien, moet de houder van de vergunning voor het in de handel brengen aanvullende gegevens indienen. Uiterste datum: juli 2021. Tussentijdse verslagen: maart 2021.

  Cerebrale veneuze trombose bijna even vaak met mRNA-vaccins als met Astrazeneca's vectorvaccin

• SO2: Om een constante productkwaliteit te garanderen, moet de houder van de vergunning voor het in de handel brengen aanvullende informatie verstrekken om de controlestrategie te verbeteren, met inbegrip van specificaties van de werkzame stof en het product. Uiterste datum: juli 2021. Tussentijdse verslagen: maart 2021.

• SO3: Om de consistentie van het fabricageproces van het eindproduct te bevestigen, dient de vergunninghouder aanvullende validatiegegevens te verstrekken. Vervaldatum: maart 2021.

• SO4: Om het zuiverheidsprofiel te bevestigen en te zorgen voor volledige kwaliteitscontrole en batchconsistentie gedurende de hele productiecyclus van het eindproduct, moet de vergunninghouder aanvullende informatie verstrekken over het syntheseproces en de controlestrategie voor het excipiens ALC-0315. Uiterste datum: juli 2021, tussentijdse verslagen: januari 2021, april 2021.

• SO5: Om het zuiverheidsprofiel te bevestigen en een volledige kwaliteitscontrole van het eindproduct te waarborgen, moet de houder van de vergunning voor het in de handel brengen aanvullende informatie verstrekken over het syntheseproces en de controlestrategie voor het excipiens ALC-0159. Uiterste datum: juli 2021, tussentijdse verslagen: januari 2021, april 2021.”

Factcheckers zijn al sinds december 2020 bezig de aandacht van de kwestie af te leiden

De censuurinstituten die zich voordoen als factcheckers zijn al sinds december 2020 bezig met het bagatelliseren of ridiculiseren van de bezorgdheid van de consument (of de gedwongen geprikte). Zo is er bijvoorbeeld dit artikel, waarin niet wordt ingegaan op de twijfelachtige geschiktheid van de ingrediënten, maar alleen wordt gesproken over geruchten dat er computerchips of robots in de nanolipiden zouden zitten. Een zeer primitieve desinformatietechniek die goed aanslaat bij geestelijk simpele tijdgenoten. Een andere factcheck in mei 2021 ging over lipide nanodeeltjes in het vaccin van Moderna. Ze werkten de bewering weg dat de vaccins chloroform bevatten. Geen van deze desinformatiepamfletten ging in op het feit dat de nanolipiden niet zijn goedgekeurd voor gebruik in of op mensen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Hoe te ontgiften van de COVID-prik – Het is tijd om oplossingen te verspreiden voor COVID-prik ontgiftingVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelPfizer wijst aparte vaccinbatches toe aan zijn werknemers en bedrijfspartners
Volgend artikelTrump: “Je speelt ze recht in de kaart” als je twijfelt aan het vaccin
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

25 REACTIES

  • Hoi Neutraal,

   Eens maar barst de bom ook op tijd is wat ik me afvraag. Zoals ik eea nu inschat gaat gedwongen injecteren deze winter niet gebeuren. Ze hebben nu namelijk al kopzorgen rondom de boosters. Volgens de Jonge wil ”slechts” 80% m en dat is ”onacceptabel”. Als hij 80% zegt is het percentage natuurlijk lager want politici spinnen alles. Daarnaast zitten ze ook met de kids injecteren (zo ziek dat ze dat doen).

   Ik mag hopen dat de bom voor komende winter ontploft want ik ben niet zo zeker dat de verplichting er dan niet komt….

   Groeten,
   Hugo

   • Ik heb hier diverse malen al contact over gehad sinds vorig jaar (Maart) met mijn huidige verzekeringsmaatschappij. Na volhardend te blijven kreeg ik dit jaar (Augustus) een antwoord;

    Opmerkelijk dat mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering niet tot uitkering over gaat indien ik VRIJWILLIG meedoe aan een medisch experiment. Ook mijn levensverzekering komt te vervallen indien er problemen ontstaan na ‘vaccinatie.’

    Het is maar even dat u het weet: zodra het dwang wordt of verplichting, wordt de instantie die dit voor elkaar krijgt volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle consequenties voortvloeiende uit deze injecties……….

    • Hoi Rini,

     Dank voor het doorvragen en het delen. Ik ga eens kijken want heb dit soort signalen (vage moet ik zeggen) eerder gehoord.

     Groeten,
     Hugo

 1. Ben benieuwd wat frontnieuws vindt van het nieuwe NOVOVAX vaccin, welke gebaseerd is op een oude gangbare techniek, en niet op een mRNA techniek.

  • Dat is gewoon weer een ordinaire tactiek om de zogenaamde twijfelaars mee te krijgen in de prikdoctrine.
   Wat ik heel vreemd vind is dat een jaar geleden geen vaccin is ingezet gebaseerd op de zogenaamde ‘oude techniek’.
   Ik vraag mij dan meteen af: ‘Welke adder zit er nu weer onder het gras’?.

    • Hoi Ankie, Dit gesprek bevestigt nou precies de verdraaide waarheid die de propagandamachine er bij de mensen wil inpompen.
     Er wordt nu alweer hier en daar beweerd dat dit ‘gesprek’ nep zou zijn.
     Precies hetzelfde gebeurt nu met het woord prikspijt.
     De betekenis wordt doodleuk veranderd ten gunste van de prikdoctrine…
     Mijn enige (ijdele) hoop is nog dat de ‘echté propagandaramp meer mensen duidelijk wordt, los van het feit wat een ieders mening is.
     Hou je haaks en blijf te allen tijde trouw aan jezelf.
     Groeten, Dobby

     • Hoi Dobby, de GGD Drenthe heeft intussen bevestigd dat het gesprek echt heeft plaatsgevonden. Echter, de medewerker had onjuiste informatie verstrekt (uhu, jaja). Ze verzuimen alleen om te vertellen wat dan onjuist is. Ieder mens moet uiteraard zelf kiezen of hij/zij die spuiten wel of niet wil. Ik hoop alleen zó dat de leugens van de overheden etc. uiteindelijk aan het licht komen. We blijven ondertussen maar proberen onze ruggen recht te houden hoewel ik het zelf soms moeilijk begin te vinden.
      Groet, Ankie

      • Hoi Ankie, Klopt, het is en wordt ook steeds moeilijker.
       Mijn schrale troost nu is de wetenschap dat wat voor dictatuur dan ook, deze ALTIJD ergens wel een cruciale fout maakt waardoor deze vroeg of laat ten val komt.
       Maar daar hebben we nu helaas niet zoveel aan, laat je niet gek maken.
       Groeten, Dobby

       • Hoi Dobby,
        Het doet al goed om met mensen van gedachten te wisselen en je voelt dat je op 1 lijn zit. Fijn als je je eens niet hoeft te verdedigen of meteen voor gek verklaard wordt.

        Fijne avond, Ankie

  • Het duurt wel langer om een natuurlijk vaccine te kweken op meestal menselijke levercellen, dus misschien is het daarom logisch dat dit langer duurt, de vraag is nu wel werkt het? Want door de vertraging in de ontwikkeling is het virus vast een stuk sneller in muteren dan het Griepvaccin NOVOVAX

  • neen, bevat “kleine deeltjes” van de spikes , is volgens mij nog altijd niet-spikevrij ! en zeker geen “klassiek” vaccin met voldoende afgedode virus ( trouwens dit duurt jaren vooraleer dit gemaakt kan worden.
   Novavax : voor mensen die nog niet gevaxt, voor mensen met allergie voor een “bepaalde” stof in vax, en voor mensen die een allergische reactie op 1ste jab. Kan ook niet als booster gebruikt worden

 2. Maarja, het IS ook een onderzoek / experiment. En wij zijn geen mensen meer in hun ogen maar ratten / slaven / dieren. Vandaar de dierenartsen overal. Ben blij dat wij die rotzooi nooit hebben laten inspuiten.

 3. Hoi Hugo,
  Kunnen we elkaar wederom de hand geven.
  Ben blij dat ik niet de enige ben die er zo over denkt in deze aparte tijden
  Groeten, Dobby

  • Hoi Dobby,

   Ik schud jouw hand heel graag dus was me weer een genoegen! Om 1 of andere reden denk ik dat jij ook altijd wel wat anders bent geweest dan de massa en dat sommigen je maar een beetje weird vinden. Zo niet geen probleem maar dat was bij mij wel vaak het geval.

   Als ik het gevoel had dat men dacht dat ik zo was grapte ik altijd. Ja ik ben een tikke raar maar hey, zoals ze zeggen ”When the going gets weird, the weird turn pro” en we leven zeker in weirde tijden. Ik merk dat je dat begint op te vallen dat ik meer en meer pro(fessional) wordt haha.

   Ah wel, even wat luchtigs in deze moeilijke tijden. Die quote is trouwens van Hunter S. Thompson.

   Groeten,
   Hugo

   • Hoi Hugo, Dank je en idd ben in sommige opzichten weird, heb je heel goed gezien.
    Meestal komt mijn mening niet met die van de massa overeen, ik kijk wat verder en denk meestal na voor ik iets roep, Nou ja, ik ben net als ieder mens natuurlijk ook wel eens overmand door emoties en mis soms het geduld (helaas) om me in hele taaie kost te verdiepen. Ik geef in een paar zinnen mijn ongezouten mening weer en verkeer in de gelukkige omstandigheden van mijn ‘omgeving’ dat er meestal wel naar mij wordt geluisterd.
    Het is vaak hoe je het brengt om anderen naar de andere kant van een zaak te laten kijken.
    Krijg vaak te horen, ‘die Dobby verkoop je geen onzin, Dobby laat zich niet gek maken.
    Wel een hele goeie, Die quote. ?
    Hou je haaks in deze moeilijke tijden en blijf te allen tijde trouw aan jezelf.
    Groeten, Dobby

 4. Apart van deze 2 ” ingredienten : is er nog een nl : SM102 dit zou in het Moderna prikje zitten . Ik heb echter ook de Safety data sheet van de fabrikant waarin ook duidelijk staat : for research use only, not for human or veterinary use!!!!!!!
  En wie weet wat de farma gangsters nog meer verzwijgen voor ons??

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in