Om met de deur in huis te vallen: ik geloof dat de inval van Rusland in Oekraïne verkeerd was. Ik vind dat Rusland zich uit Oekraïne moet terugtrekken. Ik ben van mening dat Oekraïne de gebieden Donbass en de Krim die in Russische handen zijn, moet opgeven en Finlandisering moet accepteren in ruil voor vrede – een vrede die op de een of andere manier van veel meer afhangt dan het woord van Rusland – een aanvaardbare prijs zou zijn om deze oorlog te beëindigen. Natuurlijk is dit onaanvaardbaar voor de Oekraïners, die de Russen van hun land af willen. Maar dit is de echte wereld. We moeten uitgaan van wat mogelijk is, niet van wat ideaal is. Feit is dat hoe langer deze oorlog duurt, hoe slechter het is voor Oekraïne, en hoe groter het risico van een grotere oorlog. Hierover zo dadelijk meer, schrijft Rod Dreher.

Maar eerst, ik werd via Twitter geattendeerd op enkele buitengewone opmerkingen van Kaja Kallas, de leider van Estland, tijdens de Veiligheidsconferentie van München. Ik heb de video afgestemd op de vraag die haar werd gesteld in een paneldiscussie, en haar antwoord: bekijk het hier. In haar antwoord roept zij niet alleen op tot een naoorlogs Neurenberg-proces voor de Russische leiders (zij was daar al eerder expliciet over), maar ook tot een grootschalig de-Poetinificatieprogramma in het naoorlogse Rusland, om het Russische volk te heropvoeden over de misdaden van hun land. De enige manier waarop we duurzame vrede kunnen hebben, zegt ze, is door de Russen te heropvoeden en te veranderen.

Dit is krankzinnig. Dat weet u toch? Hoe kom je in godsnaam in de positie om je zo te gedragen? Je moet een land volledig veroveren. Kaja Kallas roept op tot een totale oorlog tegen Rusland. Als ze dat niet bedoelt, wat bedoelt ze dan wel? Eerder in haar panelcommentaar (hier, op 45:00) wees ze de angst voor een kernoorlog met Rusland af door te zeggen dat “het gewoon niet kan” dat landen met kernwapens “buiten de wet staan”. Zomaar: het is onaanvaardbaar dat een land met kernwapens ongestraft kan doen wat het wil, en daarom moet het Westen zich gedragen alsof Rusland niet de macht heeft om elke westerse stad met één druk op de knop te verbranden.

Ook dat is krankzinnig. Dat weet u toch? Natuurlijk staan staten met kernwapens buiten de wet. Dat zou niet zo moeten zijn, maar het is wel zo. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, China, Rusland, India, Pakistan, en alle andere nucleaire staten op aarde zullen zich nooit neerleggen bij een totale nederlaag en bezetting zodat een bezettingsmacht zich ertoe kan verbinden haar burgers te “heropvoeden”, juist omdat deze staten kernwapens hebben en een te hoge prijs zouden opleggen aan eventuele veroveraars. Waarom denkt u dat het voor de Noord-Koreanen zo belangrijk was om kernwapens te verwerven? Ze zagen wat er gebeurde met Libië en Irak. Je moet wel gek zijn om niet te begrijpen dat de wereld zo werkt. Als Hitler kernwapens had gehad, zouden er geen Neurenbergprocessen zijn geweest, geen denazificatiecampagne. Dan was er waarschijnlijk ook geen Europa geweest.

Wat de Estse premier zegt, is ongelooflijk gevaarlijk. We begrijpen allemaal, of zouden moeten begrijpen, waarom de volkeren van de Baltische staten de Russen vrezen en verafschuwen. Maar stel dat u een Rus bent, en u hoort dat de leider van een NAVO-lidstaat oproept tot heropvoeding van uw land, naar westerse maatstaven. U weet dat hij daarvoor uw land moet binnenvallen, verslaan en bezetten. Wat moet u daarvan denken? Wat Kallas heeft gezegd is een totaal geschenk voor Poetin en zijn propagandisten. Zij maakt duidelijk dat de Russen werkelijk een existentiële oorlog voeren.

Ze heeft niet helemaal ongelijk, laat dat duidelijk zijn. Een paar jaar geleden liet een bevriende Oekraïense immigrant mij een nieuwsbericht van de Russische televisie zien, waarin het verheffen van Stalin-standbeelden in heel Rusland weer gunstig werd onthaald. Hij legde uit – en een Russische vriend bevestigde dit – dat de regering-Poetin een cultus doet herleven van de verering van de Russische macht boven alles. Op deze manier wil zij zelf aan de macht blijven. Ik heb geen bezwaar tegen Kallas’ bewering dat Ruslands interne propaganda een bedreiging voor de vrede kan zijn.

  De gemanipuleerde AFBRAAK van de voedsel-, water- en energie-infrastructuur zal hele naties in de Donkere Middeleeuwen storten

Maar nogmaals: wat is de oplossing van buitenaf? We kunnen niet bereiken wat Kallas vraagt zonder een totale oorlog – een oorlog die Rusland zou beëindigen met een nucleair spervuur dat het Westen zou vernietigen voordat het zich zou overgeven (wij Amerikanen zouden precies hetzelfde doen als we op dezelfde manier werden bedreigd, en twijfel daar geen seconde aan). De opmerkingen van Kallas zijn ongehoord – en merk op dat niemand in haar panel, of in het publiek, haar dwong de implicaties onder ogen te zien van wat ze zei. Waar brengen onze leiders ons heen?

Een kanttekening, maar gerelateerd: Kallas lijkt niet te begrijpen dat zij een eliteklasse vertegenwoordigt die op dit moment in hun eigen land hun eigen ideologieën opleggen aan hun volkeren, en aan andere landen die onder hun macht staan. Zoals u weet, woon ik in Hongarije, een Europese democratie die door de groten en goeden in Europa wordt veracht, omdat het land het lef heeft te geloven dat zijn gekozen vertegenwoordigers meer soevereiniteit over binnenlandse aangelegenheden moeten hebben dan Brussel meent. De Hongaren willen niet leven in een land waar kinderen en minderjarigen in de media en in de klas worden blootgesteld aan discussies die hen doen twijfelen aan hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Misschien hebben de Hongaren het mis – ik denk van niet, maar laten we omwille van het argument zeggen van wel – maar ik geloof dat zij het soevereine recht hebben het mis te hebben. Als de Nederlanders een ander onderwijsmodel voor hun kinderen willen volgen, prima – laat de Nederlanders Nederlands zijn en de Hongaren Hongaars.

Maar dat is niet hoe de EU het ziet – en niet hoe Washington het hier in Hongarije ziet. Onlangs werd USAID-administrateur Samantha Power naar Boedapest gestuurd om, onder het mom van hulp aan onafhankelijke democratische instellingen, kleurrevolutionairen in dit land aan te moedigen, in welke vorm dan ook. Het is echt een farce. Ik zou graag willen weten, van Kallas: zal het Russische volk echt vrij zijn, en zal de vrede echt terugkeren in Europa, pas als Russische schoolkinderen leren dat Masha twee mama’s heeft?

Ik maak een grapje, maar slechts een beetje. Want als ik een Rus was, zelfs als ik Poetin en deze oorlog zou haten, zou ik er geen enkel belang bij hebben dat mijn land wordt gedomineerd door westerse waarden. Opmerkingen als die van Kallas maken de voortzetting van de oorlog alleen maar waarschijnlijker, omdat ze het voor Moskou aannemelijk maken zijn eigen volk te vertellen dat als Rusland niet zegeviert in Oekraïne, het Westen zal komen en zal proberen hun land, en hun harten en geesten, te bezetten.

Nu we het er toch over hebben, wil ik u dit lange interview aanbevelen met Stephen Kotkin, de gerenommeerde historicus van de Sovjet-Unie, waarin hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de vooruitzichten op beëindiging ervan bespreekt. Kotkin staat resoluut aan de kant van Oekraïne, maar heeft een aantal interessante opmerkingen. Fragmenten:

Vorig jaar vertelde u mij, in een zeer vroeg stadium van de oorlog, dat Oekraïne op Twitter aan de winnende hand was, maar dat Rusland op het slagveld aan de winnende hand was. Sindsdien is er veel gebeurd, maar is dat nog steeds zo?

Helaas. Laten we eens denken aan een huis. Laten we zeggen dat u eigenaar bent van een huis met tien kamers. En laten we zeggen dat ik binnenval en twee van die kamers wegneem, en die kamers sloop. En vanuit die twee kamers verniel ik uw andere acht kamers en u probeert mij terug te slaan. U probeert mij uit die twee kamers te verdrijven. U pakt een hoekje terug, u pakt misschien een ander hoekje terug. Maar ik ben er nog steeds en ik sloop nog steeds. En je hebt je huis nodig. Daar woon je. Het is jouw huis en je hebt geen ander. Ik heb een ander huis, en mijn andere huis heeft duizend kamers. Als ik uw huis verniel, wint u dan of win ik?

Helaas is dat de situatie waarin we ons bevinden. Oekraïne heeft de Russische poging om hun land te veroveren teruggeslagen. Ze hebben hun hoofdstad verdedigd. Ze hebben de Russen verdreven uit een deel van het land dat de Russen sinds 24 februari 2022 hebben veroverd. Ze hebben ongeveer de helft ervan heroverd. En toch hebben ze hun huis nodig, en de Russen slopen het. De strategie van Poetin zou kunnen worden omschreven als “Ik mag het niet hebben? Niemand mag het hebben!” Helaas is dat waar de tragedie zich nu bevindt.

Ik wil erop wijzen dat de Hongaarse premier Viktor Orban drie weken geleden in wezen hetzelfde zei, in een on the record sessie met journalisten. Toen ik dat meldde, veroorzaakte dat een diplomatiek incident, waarbij de Oekraïners de Hongaarse ambassadeur ontbood voor een uitbrander. Maar het was waar toen Orban het zei, het was waar toen Kotkin het zei, en het is waar, punt uit. De Russen kunnen Oekraïne niet veroveren, maar ze kunnen het wel, en dat doen ze ook, door er Afghanistan van te maken. Meer Kotkin, die realistisch is:

  NAVO/Poolse en Russische strijdkrachten botsen in Oekraïne: De eerste landconfrontatie in de geschiedenis en de gemiste Russische kans (Video's)

Dus hier zijn we met Oekraïne, en hun definitie van overwinning – zoals uitgedrukt door president Zelensky, die zeker meer dan opgewassen is tegen de gelegenheid – is het terugwinnen van elke centimeter grondgebied, herstelbetalingen en oorlogstribunalen. Dus hoe zou Oekraïne die definitie van overwinning kunnen verwezenlijken? Ze zouden Moskou moeten innemen. Hoe krijg je anders herstelbetalingen en oorlogstribunalen? Ze zijn nog niet zo ver dat ze elke centimeter van hun eigen grondgebied terugwinnen, laat staan de andere doelen.

Als je kijkt naar de Amerikaanse definitie van hoe de overwinning eruit zou kunnen zien, zijn we erg terughoudend geweest. De regering-Biden heeft heel voorzichtig gezegd: “Oekraïne vecht, de Oekraïners sterven – zij mogen beslissen.” De regering Biden heeft de overwinning vanuit Amerikaans oogpunt gedefinieerd als: Oekraïne kan deze oorlog niet verliezen. Rusland kan Oekraïne niet allemaal innemen en bezetten, en Oekraïne als staat, als natie, laten verdwijnen.

Maar wat zouden Biden – en de Amerikaanse inlichtingendienst en het Amerikaanse leger – graag willen zien, in termen van een verandering van houding, als dat het geval is?

We breiden onze steun aan Oekraïne langzaam maar zeker uit. Eerst was het “Oh, nee, dat sturen we niet.” En dan sturen we het. “Oh, nee, we sturen geen himars,” de middellange afstandsraketten. We stuurden ze. “Oh, nee, we sturen geen tanks.” Nou, ja, we sturen wel tanks. Er is dus sprake van een soort voorzichtige, geleidelijke escalatie uit angst voor wat Poetin van zijn kant zou kunnen doen op een escalerende manier. En dus hebben we genoeg gegeven zodat Oekraïne niet verliest, zodat ze misschien wat meer druk kunnen uitoefenen op het slagveld, wat meer grondgebied terugwinnen en beter kunnen onderhandelen.

Hier is de betere definitie van overwinning. De Oekraïners zijn in opstand gekomen tegen hun binnenlandse tirannen. Waarom? Omdat zij zich bij Europa wilden aansluiten. Dat is hetzelfde doel dat ze nu hebben. En dat moet de definitie van overwinning zijn: Oekraïne wordt lid van de Europese Unie. Als Oekraïne al zijn grondgebied terugwint en niet in de E.U. komt, is dat dan een overwinning? In tegenstelling tot: Als Oekraïne zoveel van zijn grondgebied terugwint als het fysiek kan op het slagveld, mogelijk niet allemaal, maar wel lid wordt van de E.U., is dat dan een definitie van een overwinning? Natuurlijk zou dat zo zijn.

Zegt u, maar zouden de Oekraïense leiders en het Oekraïense volk een situatie accepteren waarin zij in de E.U. zitten, maar Donbas en de Krim in Russische handen blijven?

Nou, u accepteert het of u accepteert het niet – wat betekent dat u blijft vechten. En als u blijft vechten, blijft uw land, blijven uw mensen sterven, blijft uw infrastructuur verwoesten. Jullie scholen, ziekenhuizen en culturele voorwerpen worden gebombardeerd of ontvreemd. Jullie kinderen worden als wezen weggevoerd. Dat is waar we nu zijn. Ik begrijp dat ze dat gebied allemaal terug willen. Maar laten we ons voorstellen dat ze niet al dat grondgebied kunnen terugnemen op het slagveld. Wat dan? We zitten nu in een uitputtingsslag, en in een uitputtingsslag is er maar één manier om te winnen. U verhoogt uw wapenproductie en vernietigt de wapenproductie van de vijand – niet de wapens van de vijand op het slagveld, maar het vermogen van de vijand om zich te bevoorraden en meer wapens te produceren. U moet meer produceren dan de vijand in een uitputtingsslag, en u moet de productie van de vijand verpletteren.

Meer realisme, over wat Poetin zou kunnen doen:

  Rusland neemt nieuwe stappen om zijn westgrens te beveiligen

Maar hij dacht dat hij Kiev kon innemen en Zelensky kon arresteren of doden. Dat was het plan, dat het een kwestie van dagen of weken zou zijn. Zo is het niet gegaan. Wat betreft het gebruik van kernwapens – het is hem door vertegenwoordigers van westerse regeringen en de Verenigde Staten duidelijk gemaakt wat voor soort vergelding hij precies kan verwachten.

Ja, ik vind dat een geweldig beleid. Ik ben erg blij dat dit is gebeurd. Maar hier is het probleem. Hij heeft de mogelijkheden. Hij heeft veel mogelijkheden, behalve kernwapens. Hij kan de watervoorziening in Kiev vergiftigen met chemische en biologische wapens. Hij kan de watervoorziening in Londen vergiftigen en dan ontkennen dat het zijn speciale agenten zijn die dat doen. Hij kan de onderzeese kabels doorknippen, zodat wij deze radio-uitzending niet kunnen doen. Hij kan de infrastructuur die gas of andere energietoevoer naar Europa verzorgt, opblazen. Hij heeft onderzeeërs, hij heeft een onderzeeërvloot, hij heeft special ops die tot op de oceaanbodem kunnen gaan waar die pijpleidingen liggen.

Wat houdt hem tegen?

Dat weten we niet. Zegt u het maar. Als iemand deze capaciteiten heeft, moet je opletten. Je kunt niet zeggen: “Oh, weet je, dat zou gek zijn als hij dat zou doen. Dat zou volledig zelfvernietigend zijn. Welke idioot zou dat doen?” En het antwoord is: Oké, maar wat als hij het doet?

We moeten ons zorgen maken over escalatie. Ik ben vanaf het begin voorstander geweest van een snellere levering van meer wapens aan de Oekraïners. Maar niet omdat ik blasé ben over de capaciteiten van Rusland.

Haal Stephen Kotkin aan de telefoon met Kaja Kallas, om met haar te praten over haar “het kan niet zo zijn”! De levens van honderden miljoenen mensen die denken dat deze oorlog niets met hen te maken heeft, staan op het spel. Hoe dan ook, lees het hele interview met Kotkin, in de New Yorker.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Het is nog maar een nano-seconde tot de ArmageddonVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNieuwe studie constateert dat “woke” mensen eigenlijk heel dom zijn
Volgend artikelVIDEO: Dilbert-bedenker Scott Adams waarschuwt blanken ‘ga als de donder weg’ van zwarten, nu uit enquête blijkt dat ze niet ‘oké’ zijn met blank zijn
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

92 REACTIES

 1. Mijn antwoord is op naar Brussel waar we het nazi NATO gebouw tot de grond af zullen breken.

  Ik zal IEDERE deelname van NATO aan een oorlog tegen Rusland tegenwerken.

 2. Wat een debiel stuk tekst.
  Het lijkt wel erg veel op een sympatisant van Mr. Z. te K. en dus ook van die oorlogszuchtige elitaire kwallen.

  • vanaf dat ik het begin gelezen heb ,ben ik gestopt ,we worden al genoeg gebrainwashed ,iemand de speech van Poetin gezien ,dat is wat logisch klinkt ,zeg niet dat hij een heilige is ,ver van ,maar in vergelijking met de moorzuchtige Elite van het Westen en de marionet van de VS (die nog niet deftig een trap kan opgaan ) zou je het bijna gaan denken

   • Ik precies zo. Ik besteed mijn tijd niet aan iedere vorm van oorloghitserij van het westen.

    Ik voel mij meer bedreigd door Amerika ( zie opblazen nordstream 1 en 2) dan door Rusland.

    Bekijk de expansie van NATO na WW2 en vergelijk dat met Rusland. Dan is het zonneklaar dat NATO samen met Amerika de enige echte wereld agressor is.

 3. Kaja Kallas, de leider van Estland is ook een veredeld vrouwenquotum product voor velen een jong, knap smoelwerk vol elan en een nog grotere Russofobie, dan hebben de werkelijk machthebbers een product waarmee ze iet kunnen bereiken, hopen ze.

  Deze trent is ook goed terug te zien in de Nederlandse politiek, zowel links, midden en rechts slopen ze de normen en waarden die eens Nederland markeerde als een “soeverein” volgroeide “democratie” nu mede door het “vriendelijke” gezicht van het vrouwenquotum is Nederland een franchise en wingewest van Brussel en even voor alle duidelijkheid mannelijk politici deugen ook van geen kant.

  “Politici zijn de laagste vorm van leven op aarde. Liberaal-Democraten zijn de laagste vorm van politici”

  – George S. Patton

  • Hear hear… dit is idd de uitkomst van het vrouwenquotum. Het gaat niet meer om de meest capabele mens voor een bepaalde functie. Het moet alles behalve een blanke hetero man zijn. Deze doogeslagen feministen zijn zo ongelooflijk hoog over het narcistische emancipatie paard getild, dat ze nul komma nul reflecteren. Deze rare narcistische egoïstische sociopaten zijn een gevaar voor al het leven op aarde. Een generatie van gehersenspoelde minderheden die zichzelf als Goden zien. Vaak zie ik in 2de kamer debatten dat er hele sterke en inhoudelijke dingen op tafel komen, waar je het eigenlijk alleen maar mee eens kan zijn, en dan gaan de vrouwen zeiken op de vorm om hun gelijk te krijgen of te houden. Onderontwikkelde kleuters. Sociopaten. Ik zeg niet dat ALLE vrouwen zo zijn, maar WE (mannen en vrouwen) zijn allemaal totaal gehersenspoeld. Gevolg is dat vrouwen in de 80jr sinds WO2 zijn opgevoed tot reuzachtige feministische narcisten waar niet mee is samen te werken. We zijn zo geprogrammeerd dat we in oorlog met elkaar komen ipv dat we samenwerken. Laten we hopen dat de mannen en vrouwen met gezond verstand de macht teruggrijpen!!! Verdeel zijn we zwak en kansloos… samen zijn we onverslaanbaar. Daarom worden we maximaal verdeeld, daarom moeten we constant buigen voor minderheden, zodat de meerderheid uit elkaar valt.

  • Grijns. Ik kan ook hierin wel weer met je mee gaan.

   Ach……zoals Nederland een speldenknop is op de kaart van Europa, zo is Estland dat op de kaart van Rusland.

   De enige reden om aandacht aan dat gezwets te schenken, is te weten komen wie zo’n stuk emotioneel gestuurde larietroela in het zadel van de pers zet…….en waarom.

  • Beste Peterus februari 24, 2023 at 10:49

   Nog nooit is het in Nederland gelukt om bijv. een consumentenstaking te organiseren, laat staan de belastingdienst een pootje te lichten, de gevolgen voor de mensen die van plan zijn om dit te doen zijn niet te overzien kijk alleen naar het de toeslagenaffaire. Een minimale fractie van het volk zal gehoor geven aan je oproep en naar mijn mening is dit voorstel niet levensvatbaar en kan met het badwater weggegooit worden en niet genoeg om de politiek op andere gedachten te brengen, stemmen helpt ook niet meer althans niet in een totalitaire franchise van Brussel.

   • De verandering komt niet uit Nederland!!! Nederland is één van de koplopers/vaandeldragers. Er is geen bevolking op aarde die dieper is gehersenspoeld dan de mensen in Nederland. Nederlanders zijn volgers en opportunisten, die zichzelf wijsmaken dat ze leiders en durfals zijn. Nederland is een diep verward en zwaar gedemoraliseerd land. Sodom en Gomorra aan de noordzee.

    • Naam:* februari 24, 2023 at 11:50
     Je slaat de spijker weer hard op de kop! Dit viel me meteen op toen ik weer terugkwam na meer dan 30 jaar buitenland. Wow, wat een asiel vol met verdoofden en opportunisten. “Sodom en Gomorra aan de noordzee.” ik lig in een deuk… 🙂

  • Maar van die 18 miljoen is niet iedereen gelijk belastingplichtig, dus jouw berekening klopt dan niet. Maar waarom zouden we überhaupt belasting willen betalen. Belastingen zijn afroom chantage praktijken van het handelsbedrijf Staat der Nederlanden. Dit private bedrijf doet dit door middel van een onderliggende UCC. Door jouw een handelsvoorstel in een brief te sturen, zou jij die blauwe brief met het handelsvoorstel binnen 3 dagen ongeopend retour sturen naar de afzender met de tekst “handelsvoorstel afgewezen” dan betaal jij helemaal niets. Maar als jij de brief opent (dan verbreek jij de spreekwoordelijke zegel) of langer dan 3 dagen houdt, ga jij akkoord met hun handelsvoorstel. Dan is het onmogelijk om daar dan nog onderuit te komen. Zo ook onmogelijk om een deel niet te betalen. Want jij hebt immers hun handelsvoorstel geaccepteerd. Dit geldt ook voor verkeersboetes, uitnodigingen van rechtbanken. Het zijn alle handelsvoorstellen, het is aan jouw of jij ze accepteert of niet. Zo zijn alle zogenaamde wetten enkel bedrijfsregels van het handelsbedrijf. Het handelsbedrijf Staat der Nederlanden creëert zo een fictieve laag over dit bezet Amerikaansgrondgebied, want Het soevereine land Nederland is al sinds 28-05-1940 opgeheven en een autonome deelstaat van Duitsland geworden. Nederland bestaat dan ook alleen in de Facto nog, maar niet in de Jure.

 4. Kaja Kallas, weer een zwaar geschifte WEF-muts, net als in NL, Finland, Italie, New Zealand, you name it.
  Wat moeten we wereldwijd met al die achterlijke gedehumaniseerde oorlogszuchtige tering wijven, want echte vrouwen zijn het niet, of misschien wel omgebouwde kerels?
  Het wordt tijd dat de echte mannen opstaan en deze mutsen eruit pleuren.

  • @Henkie : Sluit ik me helemaal bij aan.

   Vrouwen zijn niet geschikt voor de politiek. Ze kunnen niet gezond nadenken;
   en ze zijn kortzichtig en wreed.
   En die huidige, omhoog gevallen, generatie yuppen-wijven, is helemaal levens-gevaarlijk.

   • @cool pete… ik vertel al jaren om me heen dat de meeste vrouwen goed zijn in micro dingen dat de meeste mannen goed zijn in macro dingen. Vrouwen dromen de wereld, mannen bouwen hem. Als mannen en vrouwen samenwerken, zijn we onverslaanbaar, maar als we met elkaar strijden zal alles instorten. Onze rollen zijn dmv emancipatie en feminisme op de kop gezet om ons te verzwakken. De balans was voor emancipatie verkeerd, maar ns emancipatie is alles zichzelf letterlijk aan het vernietigen. Micro en macro… als we samenwerken zijn we onverslaanbaar. Als we zelf de micro en macro in onszelf verenigen, zijn we helemaal onverslaanbaar. Deze oorlog winnen we alleen door spiritueel te groeien en terug te komen bij onze basis… LIEFDE… SAMENWERKING…

    • Naam:* februari 24, 2023 at 11:56
     “De balans was voor emancipatie verkeerd, maar ns emancipatie is alles zichzelf letterlijk aan het vernietigen.”
     Yep. Totaal misbruikt.

    • @ Naam:* februari 24, 2023 at 11:56,
     Wat je zegt klopt, vrouwen zijn een ondersteunende factor, vrouwen hebben immers te taak om het nageslacht te produceren. Het gezin is de hoeksteen van elke gezonde staat. Zouden vrouwen de zelfde rechten als mannen krijgen, ontstaat er haat en nijd onderling en ondermijnd dit het aantal nageslacht. Hoe minder kinderen geboren worden, hoe zwakker het volk wordt en uiteindelijk door andere culturen overgenomen zal worden. Dat zien we heel sterk in alle blanken samenlevingen. Het huidige onderwijs is de indoctrinatie van de jeugd, om de vrouw een hogere positie te geven als de man. Dan word het zaadje geplant om het gehele blanke volk uiteindelijk uit te laten faseren.

     Nu ook met het gender neutrale beleid, wat eigenlijk al door de medische wetenschap tot stand is gebracht door injecties bij de zwangerschap. De zogenaamde 22 weken prik. Daar wordt willens en wetens het genderneutrale ingespoten. Vrouwelijke embryo’s krijgen op mannelijke geënte injecties, waardoor er XX/XY ontstaat. En andersom zodat er XY/XX ontstaat. Dit gebeurt al sinds de jaren ’80/’90. Zodat al deze kinderen in de puberteit meer op hun eigen geslacht vallen en veelal niet meer vruchtbaar zijn. Zo wordt het blanken ras systematisch uit gefaseerd.

     Daar er nu ook steeds meer het genderneutrale wordt gestimuleerd voor alle rassen en kunnen nu al van hun 12de jaar zelf kiezen voor de ombouw naar het andere geslacht en dat zonder overleg met hun ouders. Maar zij zullen dan nooit meer vruchtbaar worden. We worden zo systematisch uitgeroeid door het huidige beleid. De mens wordt naar het beeld van Lucifer omgebouwd van de tweeslachtigheid. Een look à like vrouw met een penis. Waar in Hollywood kringen al decennia alle rollen in de film vertegenwoordigen. De zogenaamde vrouw Michele van Obama was ook al zo’n ombouw. De wereld is al zo pervers geworden, daar kun je als heteroman wel om janken van hoe achterlijk de blanke samenlevingen zijn verworden. Waar de meeste mensen alles wegkijken en er niet over willen praten.

 5. Wat een ongelooflijk warrig verhaal. Het lijkt de msm wel… Er staan wel wat feiten in, maar rare conclusies en verbindingen die kant noch wal slaan. Wat is precies de bedoeling van deze redenering? Dit lijkt zijn uitgangspunt te zijn:

  “De strategie van Poetin zou kunnen worden omschreven als “Ik mag het niet hebben? Niemand mag het hebben!” Helaas is dat waar de tragedie zich nu bevindt.”

  Deze uitlating slaat echt totaal nergens op, gezien de reden waarom Rusland reageerde. Maar wat hij er verder om heen breit verwart hem zelf over zijn eigen uitgangspunt. Als hij het over Kallas wilt hebben, dan moet hij zich daar aan houden, en dan kunnen we het eens zijn met hem over deze WEF schreeuwerd. Deze psychotische schreeuwlelijkerd veroorzaakt grote problemen. Weer zo’n manische WEF teef die door rotte kerels ingefluisterd wordt.

 6. p.s. Wat die schrijver onbedoeld wel duidelijk maakt is dat de wereld overgenomen wordt door psychotische of manische vrouw-figuren die door hufters aangestuurd worden. Dit heeft geen moer te maken met de Age of Aquarius, of met de ‘verlichting’ die komen zou waarin de vrouw belicht zou worden, maar gewoon met misbruik van labiele grieten. Het begon al met die Greta Tonijnberg, een bijzonder zwakzinnig grietje. En de rest van de schreeuwende griezels ken je ondertussen. Deze ‘vrouwen’ zijn absoluut niet representatief voor het bevolkingsdeel vrouwen, ze zijn een zwaar mentaal-gestoorde uitzondering. En dat past helemaal in het plaatje van de machtsgeile neocons. Heel erg, dit, dat vrouwen op die manier weer omlaag gedrukt worden door die perverse vuilakken die alleen nog homo’s en pedo’s op de wereld willen zien.

  • Immortal februari 24, 2023 at 11:32

   “Wat die schrijver onbedoeld wel duidelijk maakt is dat de wereld overgenomen wordt door psychotische of manische vrouw-figuren die door hufters aangestuurd worden”.

   Juist immortal mijn idee.

   • Adriaan W. februari 24, 2023 at 11:38
    Ja, heel erg. En het neppe feminisme, en die hele Me-too beweging net zo, die werden gebruikt om dit soort asociale, onontwikkelde vrouwen in te zetten in posities van autoriteit om vrouwen het gevoel te geven dat ze ‘mee tellen’. Een onbenullig blondje wordt ergens ingezet om te toeteren wat het WEF wil dat ze toetert, want zelf denken kan ze niet, en ze trapt er in, en de hele wereld trapt er in. Als je dan kijkt naar die mannen in Rusland, dan denk je dat dit nog de enige mensen zijn die nog normaal verstand en normale manieren hebben. Volwassen en bedachtzaam. Dit in grote tegenstelling tot het impulsieve gebler van die stoorzender bitches die nog niet van de barbie-doll af zijn. Die mormels zijn niks anders dan mossad puppets, dat hoor je uit hun onsamenhangend gebral.

    • Wat dacht je van ´´een´´ Harari, wat dacht je van Klaus Schwab. Wat dacht je van Rutte, wat dacht je van Biden, van Trudeau, van Macron, en zo kan ik wel weer doorgaan. Zie je dan niet dat je totaal gefixeerd bent op vrouwen, en hoe slecht die wel niet zijn? Zie je dan niet dat de wereld vergeven is van mannen die nog slechter zijn ? Idioot.

     • sjongejonge wat een halvegaren februari 26, 2023 at 14:08
      Over die gasten hebben we het toch altijd, ‘idioot’. Deze discussie gaat toevallig over de parasieten onder de vrouwen die de wereld naar de verdommenis helpen. Wat is je probleem? Lever een constructieve bijdrage ipv Reaguurders persoonlijk aan te vallen; we zitten hier al twee jaar te schrijven, wat heb jij ooit toegevoegd, ‘idioot’? Doe rustig aan, ‘idioot’ en maak geen oorlog hier.

  • ‘Deze ‘vrouwen’ zijn absoluut niet representatief voor het bevolkingsdeel vrouwen, ze zijn een zwaar mentaal-gestoorde uitzondering.’

   Helemaal mee eens. Ze hebben karikaturen aan de macht gezet om ons verkeerde voorbeelden te geven en ons maximaal te verzwakken. De mensen (man en vrouw) met gezond verstand moeten gaan opstaan om dit alles een halt toe te roepen en alle kapot geprogrammeerde losers uit posities met macht te halen en naar gekkenhuizen te verplaatsen.

   • Naam:* februari 24, 2023 at 12:00
    Inderdaad. De karikaturen zitten overal te schreeuwen nu. Ik ken genoeg vrouwen die wel bedachtzaam zijn en op een concrete manier kunnen discussiëren – dit is echt niet alleen het domein van mannen – maar die worden ondergeselecteerd, en zijn niet geliefd omdat ze niet aan het beeld van ‘vrouw’ voldoen. Eigenlijk is dit al heel lang zo. Maar nu worden heel bewust dit soort labiele, psychotische teven overal ingezet. En ook steeds van een bepaalde leeftijd, hè? Elke maand gaat het nog erger de mist in met ze. (Geen aanval, maar gewoon een feit.) Zij veroorzaken onrust en chaos, wat precies de bedoeling is. Heel sluw en smerig van die perverse ratten om vrouwen zo te misbruiken. Die labiele Tonijnberg wordt in feite ook misbruikt. Bah, om van te kotsen, die vuile gluiperds met hun pedo perversies die vrouwen zo misbruiken.

   • Haal het oude rad van fortuin terug uit het stof en plaats die bv.in de tweede kamer of waar die kwakkelwijven onzinnige dingen staan te roepen waar alleen haat wreedheid en leugens uit die verdorven duistere monden komt en voor de rest niet zinnigs. Dus bij elke leugen of verdraaide waarheid die ze zeggen zullen ze verplicht zijn om aan het rad te draaien dus bv. stopt het rad op 3 maanden geen loon of je hebt geluk je mag rechtstreeks naar het slagveld gaan vechten proficiat!!!enfin er zullen genoeg ideen daarover zijn en niet te vergeten enkele jokers op het rad zodat ze hun straf aan een andere duister idioot die daar loopt te roeptoeteren kunnen geven ha ha ha ik denk dat het een groot succes zou worden. Maar alle gekheid op een stokje lieve mensen ze staan met hun rug tegen de muur en dat weten ze dus halen ze alles uit de kast om mensen bang en onzeker te houden of te maken met nieuwe onzinnege wetten hun klimaathysterische bangmakerij enfin teveel om op te noemen. Schenk die aandachtsgeile rotverwende kleuters totaal geen aandacht want hoe meer je hen negeert hoe meer ze ergens in een hoekje gaan zitten en tenslotte verdwijnen. Het worden dus nog enkele maanden voor ons niet zo plezierig doch er gaat veel positiefs gebeuren want bepaalde landen gaan uit de navo en europeese unie vertrekken want die hebben er genoeg van en willen terug hun eigen identiteit verkrijgen. Internet kan ook enkele dagen op slot gaan. Mijnheer M.uit frankrijk gaat lopen of erger enfin zo zie ik het

  • wat de schrijver doet is anti Russische propaganda herhalen van iemand anders er word met geen woord gerept over de bombardementen en de 14000 vermoorde mensen van de 8 jaar en de meer dan 5600 schendingen van de staakt het vuren in de 4 dagen voor de Russische interventie
   deze gebieden zijn in de tijd van de sovjet unie van Rusland aan Oekraïne toegevoegd en nadat zij zijn aangevallen door het kiev regime onafhankelijkheid uit geroepen wat Rusland na 8 jaar erkend heeft

  • Adriaan W. februari 24, 2023 at 11:47
   Goeie. Het komt al een beetje onder de publieke aandacht, maar nog steeds niet in waarheid gegoten. Want nog steeds worden die aso schreeuw-teven niet in verband gebracht met de enorme leugens die ze propageren en de enorme onderdrukking van de medemensen die ze moeten bewerkstelligen. Daarom worden dit soort psychotische vrouwmensen zoals het Kaagdier en de Knoopmans in die posities van autoriteit behouden, als smeerlap front-mannetjes, zogezegd. Dat gezegd, ik vind dat het voornamelijk de taak van vrouwen is om zich hier nu tegen te verenigen – ze worden toch al genoeg karikatuur gemaakt door die travestieten en ander soort gezellige flikkers waar je zo leuk vrienden mee kan zijn, met hun lispelige geleuter. Bedankt voor het lezen…

 7. Word tijd dat de Russen Esand weer inlijven, niks Europres NAVO lid komt gewoon geen goeds uit dat blijkt nu. Deze landen hebben zoveel geleend dat zij voor altijd loonslaaf blijven van de NAVO.
  Zie je nu metal die oostblok landen. Daarom nogmaals mijn advies langs de hele Russische grens af 50 kilometer alles plat gooien. Klinkt dat extreem? Ja maar we leven nu ook ik extreme tijden. Overheden die bewust de gifprik opdringen ondanks dat zij weten wat deze prikken doen.

 8. Wat is dat toch met die oliedomme dames in de hoogste bestuurslagen?
  Al ik vrouw was zou ik me doodschamen om zoveel naïeve stupiditeit die dan de reactie uitlokt van ‘weer zo’n domme muts!’
  Daar gaat de ‘emacipatie’.
  Zouden mannen in de top soms hier expres op aansturen en dus die vrouwen op die posities plaatsen?

  • Ruud februari 24, 2023 at 12:26
   “Zouden mannen in de top soms hier expres op aansturen en dus die vrouwen op die posities plaatsen?”
   Juist, Ruud! Want zou jij zo’n schreeuwerd uitzoeken? Waar komen ze vandaan??

 9. We leven in een nazi tijdperk ; brainwash, deugtrutten voor de spuit blijken nazi’s te zijn.
  Wordt wakker , de aanjagers zijn nazi’s, de slachtoffers hoorde je niet.
  vanaf ‘45 bezig lijkt bezig , hoewel dit merendeels verborgen is gebleven.
  het enorme aantal en verraad van landgenoten,

  Dat was nog even zeiken, bedoeld voor de trollen die dit lezen.

  Rusland is geprovoceerd om te doen wat het doet; wist men bij team plunder en landje pik dat dit zou gebeuren.
  De mensen, soldaten in deze oorlog zijn de slachtoffers voor het graaicultuur van financiële instellingen in het westen. Zo is het nu en was altijd het geval.
  Ophang mechanisme, “vrijheid” “ sociaal” onzin , propaganda om idioterie te camoufleren;
  Gaan hier 10 Paden voorbij , met deze muts die aangeeft dat Russen heropvoeding moeten krijgen, dat is geen vrijheid noch een sociaal aspect.
  Zeker om gehersenspoeld te worden volgens hun ideologie ! Terreurbeweging, voor eigen gewin.

  Ben het niet eens met de mening van de WEF schrijver van het artikel.
  In geen enkel opzicht.

  • De aanjagers van de spuit staan over enige tijd bij de gevangenis poort van de kampen als bewaker.
   “ ik doe gewoon mijn werk”
   “ je bent asociaal ‘ je denkt niet aan andere mensen’ bij de volgende prik.
   “ Super egoïst, je leeft in zo’n ‘ mooi’ land, en je wilt ten koste van je eigen ideeën dit niet voor anderen.
   “ is natuurlijk getest, overheid weet wat goed voor je is
   “ wetenschap, we gaan een nieuw tijdperk in ; wordt elk jaar een prik halen, met de tijd meegaan.

   En dan te bedenken dat zij een placebo injectie hebben, jou de echte gunnen !
   We zitten in burgeroorlogen
   Oekraïne nazi tegen eigen bevolking
   Nederland nazi tegen eigen bevolking

   • Organisaties zijn ahw piramides
    In deze organisatie , zit ook een piramide, een afgeleide van de grote. Waarin ieder zijn taak heeft, ( zoals in een leger )
    Gebaseerd op mijn waarneming.
    Mn in semi( overheden )

 10. Ik zeg…Laat ze gaan. vrouwen voorop want ze willen gelijk zijn aan de mannen…Nou zeikwijven, dit is je kans. Voeg de daad bij het woord en strijd als ware feministen tegen de Russische berinnen. Ondertussen reis ik graag mee naar Rusland en ga daar lekker feesten met mijn familie, kameraden en iedereen die mee wil doen.

 11. Waar je vooral naar moet blijven kijken…….en wat je vooral in het licht moet blijven zetten……dat is die gore studenten-club onder de noemer Minerva Leiden.

  Het schorum met poen te veel stuurt daar hun telgen heen, om de vuile rotstreken aan te leren die je nodig hebt om op leuke posities te komen.
  Het KH (ik kan niet meer zonder braakneigingen die titel opschrijven) stuurt hun nageslacht daar heen. Een betere opstap naar de Bilderberg-groep en verder is er niet.

  Daar komen die hufters vandaan . De lulhannesen die in het kielzog van het WEF naar boven drijven, en er alles aan zullen doen om burgemeestertje te mogen spelen.

  Tijdens de optocht van Leiden’s Ontzet ( ik ben daar nog bij geweest) een pan guldens op het vuur loeiheet maken en van dat balcon af gooien. Uiteraard doken daar kinderen op. De guldens bleven aan hun vingers plakken…..ondanks het schudden.

  Lachen jongens….. boven op dat balcon.
  Dat niveau dus .

  Alle partijleiders van de afgelopen 50 jaar komen daar vandaan. Ook die vriendelijke van Mierlo. Ook Demminck en Kalbsfleisch, en die vieze kliek pedofiele potentaatjes die dit land in de tang wensen te houden……inclusief dat tuig onder die rechters die zich onaantastbaar wanen…….en heus wel meegeholpen hebben om de grondwet te veranderen in het voordeel van dat gestoorde gendergezwam……en met name het verbod om pedofielen te discrimineren. Het staat er niet letterlijk , maar zal uiteraard als zodanig gedefinieerd worden als ze worden aangeklaagd .

  De bijl er in wat mij betreft .

  Voor hen is inderdaad die derde wereldoorlog nodig om de aandacht af te leiden van hun absolute smerigheid.

  Vandaar dat klimaatgelul en etcetera

  Nooit vertrouwen dat schorum.

  • Kaag moet die bezem steel waar ze op rond vlieg door haar strot geduwd worden en door haar vagina te voorschijn die vuile moslim hoer.

 12. Ik waardeer het enorm dat Kaja Kallas, de leider van Estland, tijdens de Veiligheidsconferentie van München in zeer duidelijke en begrijpelijke taal durft aan te verklaren dat ze werkelijk geen drol verstand heeft m.b.t. de situatie. Bizar dat Estland een domme koe als leider toestaat.

  Rusland heeft laten zien over een enorme tolerantie te beschikken.
  8 jaar lang toekijken en met beperkte middelen pogen de genocide in de Donbass regio’s en op de Krim pogen in acceptabele banen te leiden.
  3 verdragen gesloten met (nazi) Duitsland, (calvinistisch) Frankrijk en (nazi) Oekraïne om een vreedzame en deugende oplossing te bewerkstellingen.

  Rusland is 8 jaar lang bedrogen en belazerd door de VS, de EU en de NATO.
  8 jaar lang waarschuwde iedereen met een functioneel brein; DO NOTE POKE THE BEAR!
  Wel, de Russische beer is wakker, pissed en heeft honger.

  Ik heb slechts 1 boodschap aan de ‘leiders’ van de westerse wereld; Ik hoop dat de komende tijd jullie enorm veel pijn zal doen. In elke zin van het woord.

 13. Hoe duidelijk wil men het hebben. Dit zijn de ware intenties. Wij herinneren ons de woorden uit het verleden van Zbigniew Brzezinski, voormalig nationaal veiligheidsadviseur van de 39e president Jimmy Carter: “De nieuwe wereldorde onder Amerikaanse hegemonie wordt gecreëerd tegen Rusland, ten koste van Rusland en op de puinhopen van Rusland. Oekraïne is voor ons een voorpost van het Westen tegen het herstel van de Sovjet-Unie.”

  Oekraïne is slechts een tussenstap voor Washington, Het gaat ze om Rusland. Je moet het vanuit hun positie (de Russen) zien. Ze vechten voor lijfsbehoud.

  • Nehemia februari 24, 2023 at 13:57
   De woorden van Brzezinski vatten de shit show goed samen…. Mensen moeten dit eens onder ogen gaan zien, en dan beseffen ze waarom ze gastgezin zijn voor die ondankbare shits. En waarom hun belastinggeld verstookt wordt aan wapens en waarom ze impliciet meedoen aan het vermoorden van medemensen. Haal nog een gifspuitje, schaapie, en wapper met je Oekrie vlaggetje. De VS aan de andere kant van de Atlantic lacht zich een bult om je en wrijft in zijn handjes. Want jij haalt de hete kolen uit het vuur voor ze terwijl je je eigen energierekening niet eens kan betalen.

 14. Dennis ,
  Het zit vol met domme koeien Bij WEF ook in Den Haag. Komt niets zinnigs uit.
  Excuses voor echte koeien, die ik prachtig vind.

  Ik vind dat je gelijk hebt, handig om dit soort idioten aan het woord te laten.
  Zou camouflerend ook kunnen dienen voor de great reset van klauzewaus ; hoe stupider hoe meer chaos het oplevert .

  boodschap aan wereldleiders;
  de vraag is of dit gaat gebeuren in hun comfortabele huisvesting. En geld drukkerij apparaten.
  En volgers “ alles voor de poen” eigen profijt over de rug/ leed / leven van anderen.

 15. Veel van deze leiders zijn beschadigd door de vele vaccinaties in hun prille leven.
  Zowel mannen als vrouwen.

  Meer dan 50% van de bevolking is chronische ziek.

 16. Ik ben een vrouw, maar een vrouw in een politieke rol vind ik verschrikkelijk. Ze reageren te veel met emotie. Het kunnen verschrikkelijke monsters zijn.

  • Vrouwen zijn niet geschikt voor politiek; hormonaal bepaald dat ze niet ruimtelijk kunnen denken; en daar draait het nou net om.
   Na de overgang wordt het wat beter, maar nog steeds zwaar kut.

   Kijk eens naar onze vrouwelijke politiici; van Kaag, Olongren Bergkamp; twee ervan zijn lesbo’s; eentje heeft haar familienaam laten veranderen, typisch. Kijk dan nog even naar de kudde stomme geiten in D66 en VVD.
   Als ze hun eigen naam kunnen spellen is dat een topprestatie….

   Als je die vrouwen laat doen waar ze het meeste geschikt voor zijn, zijn er per toilet 5 toilet vrouwen….

  • Je bent een vrouw en je hebt het over ´´ze´´. Grote debiel die je bent. En voor de rest: je bent gewoon een ordinaire 13 in een dozijn, Albert Cuypniveau vrouwenhater. Punt.

 17. Vrijwel alle politici zijn parasieten
  Als politici dan zo goed hun werk doen waarom is het dan zo’n bende in de wereld ?
  Ze bakken er niks van.
  Ik ben vol ergenis over wat ze allemaal uitbraken.
  Dit soort conferenties is de ideale gelegenheid om hun decadentie, onvermogen en naïviteit te illustreren.

  • De Oekies kozen de gore poot Snuiver.
   Daarom zijn ze verantwoordelijk voor wat er gebeurde en wat er staat te gebeuren.
   Note: origineel Oekistan is Kieve met wat omgeving; de rest wer er aanlijmd geduren de Sovjet periode.

 18. Nu de westerse wereld zolangzamerhand overstroomd wordt door huppelkutjes in gekleurde mantelpakjes die allelei soms ook gevaarlijke onzin uitkramen zal de tijd vast wel komen dat de meute dit gaat inzien.
  Dit zie je bijvoorbeeld niet in China en Rusland. Ik zie geen enkele vrouw in China als de partij is verzameld. In Rusland sporadisch.
  Nu het de komende decennia economisch met o.a. deze landen veel.beter zal gaan.dan de westerse landen zal dit item over vrouwenquota vast wel weer een keer de revue passeren.

  Zo niet, dan.kun je altijd nog emigreren naar Rusland of Wit Rusland of Azie of mogelijk Zuid Amerika of Mexico als je hier niet mee wil of kan.leven.

 19. Het leuke van de baltische staten is dat ze timmerhout leveren aan NL, goedkoop en goed.

  Maar geef Katja nou een grootverpakking batterijen en zet haar op een eilandje…

  Op naar Moskou? Er waren de geschiedenis meer die dat balkten: Napoleon, Hitler….
  Liep niet zo goed af.

  Maar ik vraag me af: zijn die figuren zo dom geboren of gemaakt? Zoals ik half jaar terug al zei: geen slapende beer porren….

  Poetin heeft eindeloos geduld en incasserings vermogen; maar laat zijn tegenstanders niet vergeten: dat is eens afgelopen.
  Dan is de beer los.

 20. Berlosconi was de enige die iets zinnigs zei: als de Oekies vrede wilden, hadden ze moeten stoppen met aanvallen op de russen; dat was Poetin thuis gebleven.

  En nu beginnen ze ook nog tegen de etnische Roemenen en Hongaren…..

 21. Hitler had kernwapens, getest op Rugen eiland op 12 oktober ’44 – volgens sommigen niet bewezen, net zoals 9/11. De technologie voor de ontsteker zou door de NAZI’s zin geleverd aan de Amerikanen in ruil voor een fair vredesverdrag. De Amerikaanse bom was slechts een jaar later klaar, 9 miljoen Duitse burgers zijn door de geallieerden vermoord NA de oorlog, een vredesverdrag hebben de Duitsers nog steeds niet. Ze zijn nog steeds bezet door de USA. Lees Das Deutschland Protokoll.

  Nu hebben de Duitsers een historische kans zich los te rukken uit de wurggreep van de Anglo-Zionisten, met de hulp van de Russen. De Engelse Puriteinen hebben sinds 400 jaar een alliantie met Sabateïsten – een satanische Joodse sekte. Deze terroriseert de hele wereld. Lees Pierre Hillard. Deze oorlog is voornamelijk tegen het pure Anglo-Zionistische kwaad, dat blijkbaar veel mensen charmeert.

  Wie gelooft dat dit nonsens zijn, is slecht geïnformeerd. Maar 87% van de mensen gelooft een goddelijke intuïtie te hebben voor waarheid, checkt even met Reuters en blijft daar heilig van overtuigd.

 22. De commentaren onder de video zijn geblokkeerd, omdat het compleet transparante, idiote propaganda is. De Soviet-terreur was een quasi-monopolie van Litouwers en Joden, de overgrote meerderheid van de Cheka, gestuurd door Anglo-Zionisten.

  Estlanders waren net als andere Baltische staten heel begrijpelijk na de Soviet terreur aan de zijde van de Duitsers in een poging zich te bevrijden. Maar ze hebben zich schuldig gemaakt aan vervolging van minderheden, waaronder vele Joden. De Russen hebben ook hun deel bijgedragen aan de hel in deze landen, natuurlijk.

  Het grote probleem met onze door de Anglo-Zionisten aangestelde “verkozenen” is, dat ze volledig idioot zijn, ongecultiveerd en slechts één “deugd hebben: gehoorzaamheid. Wie heeft geleefd, beseft dat gehoorzaamheid eigenlijk onder de doodzonden zou moeten worden vermeld. Op een verantwoordelijke manier beslissen om samen te werken is heel verschillend.

  • Zapad Russians/Reuter Upholders: Nazi’s bad – No European nation has so persistently excluded women from economic and political power as the Nazi regime, but it is equally true that no other government has worked so vigorously to mobilize women into the public sphere in peacetime.

   to struggle with history and hazards – with ‘love’ from ‘Russia’

 23. Doet me denken aan de moffen in 40-45:
  “Wir fahren nach England”! en de snotjochies erachter: “plons, plons, plons…..!)

 24. wat de schrijver doet is anti Russische propaganda herhalen van iemand anders er word met geen woord gerept over de bombardementen en de 14000 vermoorde mensen van de 8 jaar en de meer dan 5600 schendingen van de staakt het vuren in de 4 dagen voor de Russische interventie
  deze gebieden zijn in de tijd van de sovjet unie van Rusland aan Oekraïne toegevoegd en nadat zij zijn aangevallen door het kiev regime onafhankelijkheid uit geroepen wat Rusland na 8 jaar erkend heeft

 25. De echte pest op aarde; mensen zoals deze vrouw die denken dat ze 10000+ euro per maand moeten krijgen.
  Beetje spreken, beetje overleggen, beetje aansturen, beetje etteren hier en daar.
  Het zijn deze mensen die grootste kankers op aarde zijn. En ze woekeren…..

  • Helemaal mee eens ape.c-age. Ook sprak Kaja Kallas niet over de 14000 Russisch sprekenden in de Donbass die tussen 2014 en de inval van de Russen vermoord zijn door Zelensky’s AZOV troepen. Dit in weerwil van de Minsk akkoorden. De Ukraine word door het Westen een democratie genoemd. Maar wel een democratie alwaar al diegenen die tegen Zelensky zijn opgepakt c.q. vermoord worden. Pers en media die tegen hem zijn word het zwijgen opgelegd. Bovendien is de Ukraine de meest corrupte staat ter wereld. Joe Biden en zijn zoon Hunter deden er al louche zaken die hun fortuinen opleverden. Groot-investeerders Blackrock en Vanguard zijn er ook al van de partij. Hopelijk gaat Poetin de hele Ukraine innemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in