Afgelopen weekend hebben zowel Scott Ritter als Gonzalo Lira gewaarschuwd voor een Amerikaanse inzet van kernwapens; zij vrezen beiden dat de VS op die manier zullen reageren op hun onvermijdelijke nederlaag. Dit vormt het grootste gevaar van de huidige machtsstrijd in de wereld, schrijft Dagmar Henn.

Het valt niet mee om de berichten over de toestand in Oekraïne te volgen die door de Duitse media snellen. Want wat daar gezegd wordt, en ook wat de Duitse politici erover zeggen, is op zichzelf tegenstrijdig. Enerzijds zal, moet Oekraïne winnen, worden allerlei extra wapenleveranties in het vooruitzicht gesteld, zouden de Russische troepen nog steeds op de rand van de nederlaag balanceren, en tegelijkertijd zegt Bondskanselier Olaf Scholz eind mei op de Katholikentag: “Wij bereiden ons voor op de mogelijkheid van een grootscheepse aanval op het grondgebied van de NAVO en ons land.” Hoe iemand met hetzelfde verstand deze verhalen kan geloven, is mij een raadsel.

Het is maar goed dat het er in principe niet toe doet wat Scholz denkt en verwacht, net zoals het er niet toe doet of er ergens in Oekraïne nog meer NAVO-oorlogstuig door raketten wordt vernietigd; het doet er zelfs niet toe of een Duitse luchtmachtgeneraal dreigend met zijn vuist tegen de boze Russen schudt. Dit alles verandert niets aan het feit dat het Oekraïense leger momenteel langzaam en grondig verpletterd wordt, zinloos bovendien, want de uitkomst staat al weken vast. Dus hoezeer de EU ook om de kwestie heen blijft draaien en verklaren: “Ik eet mijn soep niet op, nee, ik eet mijn soep niet op.” Of blijven mompelen over een overwinning van Kiev. Of denken dat zij nu ineens een onderhandelingsvaardigheid willen herontdekken die in december gewild zou zijn geweest.

Maar deze feiten zijn één ding; iets anders zijn de risico’s die langs de route op de loer blijven liggen. En afgelopen weekend kwamen er twee video’s tegelijk uit van twee commentatoren die de ontwikkelingen tot nu toe zeer verstandig bekeken hebben en die allebei, zij het met verschillende onderliggende scenario’s, een en dezelfde vrees uitspraken: dat de NAVO, d.w.z. de VS, uiteindelijk naar kernwapens zal grijpen wanneer haar nederlaag onvermijdelijk is en voor iedereen zichtbaar.

Scott Ritter, een van hen dus, was niet alleen naar zijn maatstaven ongewoon opgewonden, hij relativeerde zelfs elke verwijzing naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen door te zeggen “als we er in 2023 nog zijn”. Maar het was niet Oekraïne dat dit gevaar in zijn ogen teweegbracht, want hij beschouwt deze oorlog in principe al als beslist. En hij beschreef het resultaat zeer gedetailleerd. “Er komt geen staakt-het-vuren. Er komt geen staakt-het-vuren-bestandslijn. Er zal geen Oekraïens leger zijn. Er zullen geen extreem-rechtse Oekraïense partijen komen. Dit zal pas ophouden als Rusland alles gewonnen heeft. De verraderlijke verklaringen van Porosjenko over de akkoorden van Minsk hebben bewezen dat het Westen geen onderhandelingspartner is, omdat het alleen had onderhandelt om tijd te winnen,” zei hij. “Deze nederlaag die op dit moment wordt geleden, betekent het einde van de NAVO”.

Hij ziet het werkelijke risico in het beleid van de VS ten aanzien van Taiwan. Evenals Rusland heeft China duidelijk verklaard wat onaanvaardbaar is, en toch blijven de VS pogingen tot onafhankelijkheid van Taiwan steunen. Zij kunnen niet waarnemen dat er zowel van Rusland als van China geen politieke intentieverklaringen bestaan waarvan de eventuele uitvoering niet reeds tot in de puntjes is voorbereid.

  Kremlin drijft de spot met Europa's gassituatie: "Rekeningen zullen hartaanvallen veroorzaken"

Als China als reactie op dit VS-beleid Taiwan zou innemen, zou de Amerikaanse regering in de verleiding komen, al was het maar met het oog op de komende verkiezingen, om “kracht” te tonen en een vliegdekschipgroep uit te zenden – die dan tot zinken gebracht zou worden. En dan zou de binnenlandse politieke druk de VS ertoe kunnen brengen kernwapens te gebruiken om deze nederlaag in vergetelheid te brengen: “Laten we een havenstad in Hunan bombarderen. Boem, een kernraket ontploft in Hunan. En dan de Chinezen: dat is niet erg, niets aan de hand. En boem! Los Angeles is weg. En boem! Shanghai is verdwenen. En boem! Seattle en Denver zijn weg. En dan is het voorbij … en ik schat de kans dat dat gebeurt op meer dan zeventig procent.”

Overdrijft hij? Welnu, als u kijkt naar de maanden, nee, jaren, van aanloop tot de Russische militaire interventie in Oekraïne, dan moet u op zijn minst toegeven dat een dergelijke opeenvolging van gebeurtenissen denkbaar is. Aan het eind van vorig jaar had Rusland al zijn kaarten op tafel. Duidelijk, begrijpelijk en voor iedereen te zien. Maar alle Westerse politici en de bijbehorende media waren druk bezig iets en raadsels te zoeken in de Russische aanbiedingen en eisen waar er geen waren (“Wat wil Poetin?”), in plaats van op zijn minst serieus in te gaan op de voorgelegde eisen. Dat is wat er al die jaren met de Minsk akkoorden is gebeurd, een duidelijk, begrijpelijk en zelfs realistisch plan over hoe een herintegratie van de Donbass in Oekraïne mogelijk zou zijn geweest. Maar in plaats van mee te werken aan de uitvoering, werden er onuitgesproken bedoelingen verondersteld, waardoor de tekst van deze overeenkomsten volledig genegeerd werd.

Men kan het zelfs een beetje begrijpen. Het is immers in de hele westerse politiek zo gewoon dat verklaringen niets te maken hebben met de eigenlijke bedoelingen en doelstellingen, dat men spreekt over mensenrechten terwijl men onderwerping bedoelt; spreekt over waarden terwijl men staatsgrepen pleegt om vrije toegang tot grondstoffen te krijgen; spreekt over het veiligstellen van pensioenen terwijl de pensioenen gekort worden, en spreekt over hervorming van de gezondheidszorg terwijl het gaat om het korten op de uitkeringen van de ziekteverzekering.

Zo is het op elk gebied van de politiek en op elk niveau. Eerst is er de boodschap die naar buiten toe wordt gemaakt, en dan de werkelijke acties en doelstellingen. Een overeenkomst tussen uitspraak en handeling is voor de meesten die bij dit systeem betrokken zijn gewoon niet meer denkbaar … Daarom kon men de Russische aankondiging dat het met militair-technische maatregelen zou reageren als de NAVO niet zou ingaan op de eis van Oekraïense neutraliteit maar op twee manieren worden uitgelegd: als een holle opschepperij of als een aankondiging van iets veel ergers. Want als een pensioengarantie in werkelijkheid een verlaging is, wat zijn dan militair-technische maatregelen?

Het is bijna komisch hoe weinig men begrijpt dat Rusland en China eensgezind optreden. Scott Ritter vermeldt dit ook, hoewel de tijdschema’s waarschijnlijk veel langer zijn dan hij veronderstelt. Het Chinese standpunt over de oorlog in de Donbass is sinds 2014 duidelijk. In die tijd stond er een artikel in de Global Times van een professor aan een Chinese militaire academie, waarin hij waarschuwde dat het conflict in Oekraïne tot de Derde Wereldoorlog zou kunnen leiden. Dat was natuurlijk veel te zachtjes gezegd voor Westerse oren.

  De nieuwe Duitse Bondskanselier vat de onwetendheid van het linksdenken in slechts één interview samen

Dan was er in 2015 een zeer symbolische daad die ook over het hoofd gezien werd. De Russische Dag van de Overwinning parade werd bijgewoond door een delegatie van het Chinese Volksbevrijdingsleger; keurig verdeeld over de drie wapens. En bij de Chinese parade op 1 september van hetzelfde jaar, was er een overeenkomstige Russische groep deelnemers; ook hier waren alle takken van de wapens zorgvuldig vertegenwoordigd. In Peking viel dat niet zo op, want daar waren ook groepen uit andere landen vertegenwoordigd, die stonden voor alle buitenlanders die aan Chinese zijde gevochten hadden; maar alleen bij de meelopende Russen was er deze vertegenwoordiging van alle takken van de strijdkrachten. Dat was het moment waarop het duidelijk had moeten zijn dat er een militaire alliantie was. Het heeft dan wel niet de vorm van geschreven verdragen, maar het werd al in 2015 getoond.

En in 2022 denkt een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken dat hij zomaar naar Peking kan vliegen om China tegen Rusland op te zetten, zeven jaar later? Jaren daarna, waarin gezamenlijke manoeuvres plaatsvonden en aangenomen mag worden dat de generale staven regelmatig informatie uitwisselden, waarin het economisch beleid gecoördineerd werd en beide landen zich samen voorbereidden om de verwachte sancties van het Westen af te wenden?

Men had kunnen leren. Men had kunnen inzien dat wat er gezegd werd ook zo bedoeld was; maar dat gaat niet samen met het demoniseren van de tegenpartij, een demon moet slinks en vals zijn, dus hoe kan men toegeven dat elke zin gewoon zo bedoeld is als hij daar geschreven staat? Tegen de achtergrond van een politiek landschap dat uit leugens bestaat, kan de waarheid alleen maar een bijzonder perfide vorm van verraderlijkheid zijn.

Maar terug naar de Oekraïense scène. Gonzalo Lira is het absoluut eens met Scott Ritter over de situatie van het Oekraïense leger. Ook hij benadrukt dat de regering-Biden, in de vorm van haar Oekraïense proxy-troepen, een kolossale nederlaag te wachten staat. Alleen denkt hij dat het Westen op deze nederlaag zal reageren met verdere escalatie, en het uitgangspunt voor deze escalatie is de blokkade door Litouwen van de spoorlijn tussen Rusland en Kaliningrad. Tegelijkertijd zouden er troepen worden verplaatst in zowel Polen als Litouwen, en hij concludeert dat het de bedoeling is Rusland te dwingen Kaliningrad te verdedigen.

Volgens Lira zou Rusland veel harder reageren op zo’n aanval dan op de aanval die Oekraïne gepland had. Een provocatie door Litouwen en Polen, met een overeenkomstige Russische reactie, zou de hele NAVO in het conflict betrekken, ook de VS. “Je hoeft geen genie te zijn om te beseffen dat het brein achter dit idiote idee een Amerikaans brein is, namelijk de regering Biden”.

Het Oekraïense leger, zo vervolgt hij, was de afgelopen acht jaar zodanig getraind en opgewaardeerd dat het de best getrainde strijdmacht van de hele NAVO was, zonder zelf lid te zijn. “Wat denkt u dat er zou gebeuren met Litouwse, Poolse of Amerikaanse troepen die tegen de Russen opmarcheren? Zij zullen op dezelfde manier weggevaagd worden.”

En net als Scott Ritter ziet Lira het bijzondere gevaar van een nederlaag: “En daarna zal de regering-Biden, uit paniek en in de hooghartige mening dat dit niets voorstelt, overgaan tot nucleaire actie. Dat zullen zij doen. De Verenigde Staten hebben de optie van de eerste aanval nooit uit hun keuzemenu geschrapt.”

De regering-Biden, zei hij, is niet in staat zich terug te trekken of te de-escaleren; zij kan alleen maar een stap verder gaan. Men moet begrijpen, zei hij, dat de aanleiding voor de Russische militaire interventie in Oekraïne uiteindelijk de Oekraïense inzet in de Donbass was, die een aanval met meer dan honderdduizend troepen tegen de Donbass-republieken en misschien zelfs tegen Rusland voorbereidde.

  Oekraïne Situatierapport: terugtrekking gaat door bij gebrek aan verdedigingslinies

Het is nog niet duidelijk of de blokkade van de spoorwegverbinding naar Kaliningrad werkelijk gericht is op de provocatie die Lira vreest. Maar ook hier zijn de patronen bekend. In al die jaren sinds 2014 volgde de ene provocatie op de andere, en nu al doet het bloedbad in Odessa de vraag rijzen of het niet deel uitmaakte van een strategie om Rusland met alle middelen tot ingrijpen te dwingen.

In beide scenario’s is het de conventionele nederlaag van de VS en de NAVO, waarop de verslagen mogendheid reageert met nucleaire escalatie. Beide commentatoren zijn ernstig bezorgd dat het respectieve scenario zich zal voordoen. En geen van beide gevallen kan zonder meer worden afgewezen – integendeel. Sinds het begin van de wereldwijde strijd voor een wereldorde die niet langer door de VS gedomineerd wordt, is de enige formidabele, dreigende vraag geweest: zullen de VS hun ondergang aanvaarden of zullen zij de rest van de mensheid in hun ondergang meesleuren?

Dit is het punt waarop een Amerikaanse regering onder Biden van meet af aan gevaarlijker leek dan een regering onder Trump. En de vraag is of er factoren zijn die de kans op deze uitkomst kunnen verkleinen. De nederlaag van de voormalige hegemoon is immers even onvermijdelijk als noodzakelijk.

Een van de weinige factoren die het risico misschien zouden kunnen verminderen, zou inderdaad een massale vlaag van verstand onder de Europese bondgenoten van de Verenigde Staten zijn. Een terugtrekking van verschillende Europese landen uit de NAVO – in combinatie met de onmiddellijke uittocht van alle daar gelegerde troepen – zou bijna de enige manier zijn om zelfs de Amerikaanse regering onder leiding van Joe Biden, overtuigd van haar “uitverkoren-zijn”, voldoende met de werkelijkheid in contact brengen om haar van deze escalatie te weerhouden. Dat zou nog steeds geen garantie zijn, maar het zou net genoeg kunnen zijn om het zelfbeeld voldoende aan het wankelen te brengen.

Helaas kan dit niet verwacht worden van de huidige regeringen in Duitsland, Frankrijk, Italië of Groot-Brittannië. Geen van hen zou het verstand en de moed hebben om zo’n stap met de nodige snelheid en ernst te zetten. Men behoeft er slechts aan te herinneren hoe gehoorzaam zij alle sancties hebben toegeknikt die eigenlijk West-Europa te gronde richten.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Twee Britse artsen ervaren een ontnuchterende ondervinding in Oekraïne – “Ze wilden ons als kanonnenvoer”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVaccinzeloot vergeleek ongevaccineerden met menselijke uitwerpselen… Vaccindood
Volgend artikelBereid u voor op WO III: Het Westen HEEFT OORLOG NODIG, want het hele financiële systeem stort in elkaar
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

 1. AI robot dummy Biden heeft geen sleutel van atoomraketten.
  Die heeft Trump, dus wie zou dan die raketten moeten gaan lanceren?

 2. Waar wachten ze op? Gooi dan eens een atoombom. Ik daag jullie uit. Of bestaan deze niet? Een zware bom maakt namelijk ook een paddenstoelwolk. Zo zal men het brengen.
  Mensen worden al tientallen jaren geterroriseerd met het dreigen hiermee. Misschien is het verstandig eens wat filmpjes te kijken op alternatieve media die laten zien dat de ontploffing gedaan word door een enorme berg van kisten met dynamiet.

  Waarom altijd veel militairen bij testen aanwezig?
  Deze mensen vertellen het door en worden gezien als betrouwbaar.

  Waarom moet men van de ontploffing naar de andere kant kijken en de oren gesloten houden?
  Dit om niet te zien of te horen wat de ontploffing veroorzaakt.

  Er zijn ook filmpjes waarbij huizen verwoest worden en de apparatuur waarmee dit gefilmd word (vanaf de kant waar de ontploffing plaats vind) onbeschadigd blijft. Rara … politiepet.

  Wakker worden.

 3. Weer goed artikel en dat is de reden waarom AI (artificiële intelligentie) experten zo bang zijn van een robot die zoals een baby elke dag door opgelopen ervaring zichzelf slimmer maakt en andere robotten kan produceren.
  Er komt een punt waar dit soort super intelligente robot zich zal realiseren dat we groot gevaar zijn voor de planeet, dier en onszelf. Ze zullen opzettelijk onze slechte eigenschappen in die robot moeten steken.
  Dat geldt dus ook bij een eventuele ontmoeting met Aliens maar de kans dat we die ontmoeten is erg klein. De oersoep op Darwins wijze smaakt naar pure waarheid. Ik heb meer respect voor dieren want wij denken alleen aan oorlog voeren en de centen, al de rest kan stikken.

 4. Het zou me Niet echt verbazen als op het moment dat het in Kaliningrad uit de hand loopt China Taiwan binnenvalt zodat de VS van twee kanten gekieteld wordt.

 5. Als het early warning system Putin vertelt dat er een raketje onderweg is, kan die makkelijk omlaag gehaald worden.
  De RU raketjes zijn te snel om uit de lucht te halen.

  Maar idd; de USA is stom genoeg om aan te vallen.
  Economisch/sociaal/moreel/militair/politiek zijn ze al failliet.

  Karma is a bitch….

 6. Ik denk al een hele tijd dat de Amerikanen verantwoordelijk zijn voor de ‘impasse’ waar we nu inzitten.

  Zij zitten thuis hun wapens te beschermen, en denken: “Kom me maar halen.”

  Iedere dag die voorb8j gaat, vallen er doden over de hele wereld, waarvan het beleid dat hiervoor verantwoordelijk is, uit Amerika komt.

  Ik denk dus dat zij ons al aan het meesleuren zijn.

  Ik neen hen niets kwalijk, maar ik hoop wel dat ze beseffen dat ze de sleutel in handen hebben om de wereld te redden.

  • Laat de USA maar vernietigd worden; ze verdienen het
   Zij begonnen zonder reden de ärabische lente; zij lieten wapens achter in Afghanistan om daar een proxy oorlogje te beginnen, zij organiseerden een coup in 2014 ( die smerige moslim) in Oekraine.
   Zij zitten ook achter verschillende oorlogjes in Afrika van de laatste 50 jaar; zij richtten de Taliban op en gaven ze wapens.
   Zij zitten achter de “corona affaire”.

   het is puur vuilnis.
   Karma: nu krijgen ze klappen eerst economisch.
   Terecht.

   Zij de wereld redden?
   Zij kunnen primitieven als BLM en Antifa niet eens aan; maar willen wel Asange dood.

 7. En zoals gewonelijk zullen ze de situatie wel omdraaien, en zichzelf niet als dader maar als slachtoffer presenteren.

  Andorra heeft het gedaan!

 8. God straft op den duur alle volkeren uitmoordende naties!!!!!! Amerika werd ontvolkt toen Columbus het land betrad 1492 en meteen op zoek ging naar het goud dat voor het oprapen zou zijn De goudkoorts die hierop volgde leidde ertoe dat het ,,,,blanke,,, ras begon met de totale uitroeiing van het eeuwen oud volk die daar woonden om macht en wellust te vergaren En dat waren per vergissing van Columbus de indianen die een hoge weet hadden van het klimaat in Amerika door ervaring door de vele tientallen eeuwen heen Echter door de toename van tientallen miljoenen onwetende immigranten van de laatste twee eeuwen is het land Amerika een grote beerput van geweld en moordend volk geworden die denken dat er nog steeds goud voor het oprapen ligt!!!!!!!!!!!

 9. “Tegelijkertijd zouden er troepen worden verplaatst in zowel Polen als Litouwen, en hij concludeert dat het de bedoeling is Rusland te dwingen Kaliningrad te verdedigen.”
  Rusland heeft al aangetoond dat ze elke landmassa van afstand kunnen verdedigen. In de Syrische oorlog (ter bevrijding van het Syrische volk kuch) vielen ze Al Qaeda en ISIS aan vanaf boten in de Zwarte en Middellandse zee. Het zal ze geen enkele moeite kosten om Kaliningrad te verdedigen vanaf welke plek op aarde dan ook met geavanceerde raketten. De Polen en Litouwers zullen waarschijnlijk een kleine 10 km kunnen oprukken op Kaliningrads grondgebied.

 10. In hoeverre zijn de krachtigste wapens beschermt tegen een grote EMP aanval?
  Bedoel, straks gaat 1 van de grootheden eerst een grote EMP aanval uitvoeren op het andere land, wat dan? veel electronica zal het begeven zo verteld men?

  Hoe blijven dan bepaalde echt grote wapens werken? ja die binnen zo’n faraday kooi oid? maar als ze naar buiten komen, dus worden afgeschoten naar de andere kant van de wereld hoe snel ook, wat dan als er een grote EMP aanval komt? zo’n raket oid zal dan ook bloot komen te staan aan lijkt me? althans de electronica in dat systeem? anyhow, what ever happens, Go Russia, down with the bad parts of the US were ever they are.

 11. Na WW2 is de USA 91% van alle oorlogen begonnen, puur uit eigenbelang,olie etc.
  Waar waren destijds de sancties tegen usa? Waar de boycotten tegen sportevenementen,musici, etc?
  Waar de woede tegen de presidenten door de jaren heen?
  Miljoenen (burger)doden in Irak, Afghanistan, Libië, Vietnam etc.

  Na de bevrijding van de Nazis in ’45 is het neonazisme begonnen, langzaam maar zeker, onder de nieuwe naam: de neo-liberalisten, usa,Canada, Australië,nw Zeeland, Duitsland, Frankrijk, België, Nederland en zo meer!!
  Ze zijn nog wèl zo fatsoenlijk geweest met openlijk ervoor uitkomen tot de laatste overgebleven veteranen uit WW2 inmiddels allemaal zijn overleden!
  Maar nee, Putin is nu de grote misdadiger,de verschrikkelijke dictator,de machtswellust eling, wat een bullshit.
  Putin bestrijd het opkomende nazisme,te beginnen in schurkenstaat ukraine, welke niet onder stoelen of banken steken wat hun idealogie is!

  Dus Rutte,jouw oorlog= niet mijn oorlog, ga maar fijn naar je Nazi vriend Klaus schwanz op de thee!!!

 12. Amerika probeerd de oorlog in Europa uit te laten vechten zodat zij de vruchten er gaan van plukken maar dat zal de Russen niet laten gebeuren, denk dat de US en de VK ten onder zullen gaan en dat betekend de kop van de slang af.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in