Nu de prijzen van olie, benzine en aardgas in de hele wereld de pan uit rijzen, zijn wij op een belangrijk kruispunt in de geschiedenis aanbeland, dat in potentie een massale economische ineenstorting van Europa, de Verenigde Staten en de wereld kan inluiden, schrijft Stewart Brennan.

De bijkomende economische tegenspoed die onze gemeenschappen zal treffen als gevolg van de stijgende energiekosten, zal waarschijnlijk door een kartel van westerse naties aan Rusland toegeschreven worden, net zoals zij de zelfveroorzaakte economische tegenspoed die de wereld de afgelopen twee jaar te verduren kreeg, aan een georkestreerde pandemie hebben toegeschreven [01].

De economische energiecrisis is echter niet plotseling ontstaan, en het was ook niet één gebeurtenis die de energieprijzen heeft doen stijgen tot de onvoorstelbare hoogten die zij nu, over de hele wereld, bereikt hebben.

Energiekosten 8 maart 2022

$1,94,9 per liter benzine en stijgend in Montreal
$376,00 per megawattuur voor aardgas in Europa [02]
$130,00 per vat olie [03]

De energiecrisis is lang geleden in gang gezet door een reeks gewelddadige gebeurtenissen die de Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben gecreëerd om de controle over de afnemende energievoorraden en -bronnen in de wereld te hebben. Twee decennia van oorlogsmisdaden die nog steeds voortduren op olieproducerende naties zoals Irak, Libië, Syrië en Jemen, plus hun verlammende economische sancties tegen grote onafhankelijke olieproducerende naties zoals Venezuela, Iran en Rusland, hebben de wereld aan de rand van de economische ineenstorting gebracht.

Al deze misdadige acties kunnen alleen maar gezien worden als grondstoffenoorlogen, vanwege de afnemende energievoorziening onder controle van de westerse naties.

Oekraïne

De invasie van Oekraïne door Rusland is een climactisch moment, dat zijn hoogtepunt bereikte door een reeks gewelddadige gebeurtenissen in Oekraïne, die begonnen met een door het Westen gesteunde kleurenrevolutie, die vervolgens leidde tot een staatsgreep en het omverwerpen van de gekozen regering Janoekovitsj in 2014. (Zie Twee documentaires hier [04] en hier [05])

De daaropvolgende 8 jaar zagen we de Amerikaanse, Britse, Canadese en Europese regeringen gewelddadige elementen binnen het Oekraïense leger bewapenen, trainen en financieren, die vervolgens hun genocidale strijdlust loslieten op de Russisch sprekende bevolking in de Donbass-regio.

De door het Westen gefinancierde operatie in Oekraïne leek erg op de operatie die zij in 2011 tegen het Syrische volk lanceerden, en die uiteindelijk Rusland ertoe aanzette om in 2015 in te grijpen en hun Syrische buurman, Bashar al-Assad, te helpen, toen Syrië onder de voet gelopen werd door door het Westen gesteunde genocidale terroristen. De betrokkenheid van Rusland was gebaseerd op de vrees dat de door het westen gesteunde terroristische invasie, zou overslaan naar Rusland.

Het enige verschil tussen de westerse operaties in Oekraïne en Syrië is dat de door het Westen georkestreerde staatsgreep van 2014 in Oekraïne succes had, terwijl de poging tot een terroristische staatsgreep op de gekozen leider in Syrië, Bashar al-Assad, geen succes had, omdat Rusland in 2015 besloot een actieve rol te spelen in de veiligheid van de Syrische natie. Het Amerikaanse leger houdt echter illegaal de olieproducerende gebieden in het oosten en noordoosten van Syrië bezet, waar het betrokken is bij de dagelijkse diefstal van Syrische olie. De regering van de VS heeft het Syrische volk ook grote economische ontberingen bezorgd door verlammende sancties, en de vernietiging van hun graanvoorraden.

  Wat een keuze: Een tirannieke wereldregering of een nucleaire oorlog

In Oekraïne, waar veel van de Russische gaspijpleidingen naar Europa lopen, heeft het westen precies gedaan wat de Russen vreesden, want zij hebben ultra-nationalistische misdadigers met een genocidale mentaliteit bewapend, opgeleid en gefinancierd, die het gemunt hebben op de Russisch sprekende bevolking van Oekraïne en Rusland zelf. (Zie hier [06] en hier [07])

De Russen spelen geen spelletjes, zij zijn bloedserieus om zich te beschermen tegen de sinistere openlijke en heimelijke westerse operaties. Het westerse kartel van naties onder leiding van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Europese Unie spelen een zeer gevaarlijk spel, terwijl zij hun krankzinnige oorlogszuchtige terroristische buitenlandse politiek voortzetten van bewapening en financiering van een terroristisch leger tegen het Russische leger. De strijdkrachten van de NAVO zijn misschien niet ter plaatse in Oekraïne, maar het proxy-leger van misdadigers dat zij bewapend en opgeleid hebben, is er wel rechtstreeks bij betrokken.

Landen binnen deze coalitie van krankzinnigen, zoals Australië, zijn zelfs zover gegaan om aan te dringen op censuur en sancties tegen iedereen die waarheidsgetrouwe informatie brengt ten gunste van Ruslands kant van het verhaal [08]. Het schijnt dat de Australische regering niet gelooft dat de ultra-nationalisten en Neo-Nazi’s in Oekraïne bestaan en dat 15.000 burgerdoden in de Donbass-regio nep zijn!

De ontkenning en het valse narratief waar Australië op staat, zal hoogstwaarschijnlijk ook door het kartel van NAVO-landen worden overgenomen.

Zoals ik in mijn laatste bericht zei,

“De Amerikaanse, Canadese en Europese leiders die deze fascisten en neonazi’s in Oekraïne steunen, bevestigen wat onze westerse leiders zijn…Ik bedoel, wie kan het fascisme steunen dan een fascist.”

Achteraf gezien hebben de laatste twee jaar van onderdrukkende en dictatoriale mandaten van onze westerse regeringen voor een valse pandemie, ons laten zien hoe tiranniek en onderdrukkend onze westerse regeringen geworden zijn (Zie hier [09] en hier [10]). Van bijzonder belang is hier dat, zelfs toen de vraag naar energie de laatste twee jaar drastisch verminderd werd, de benzineprijzen bleven stijgen. Nu echter staan wij aan de vooravond van een economische ineenstorting, nu de zogenaamde pandemie verdwijnt, de zaken weer beginnen te lopen, terwijl de vraag naar energie stijgt door falende aanvoerlijnen. En dat terwijl de westerse landen onafhankelijke energieleverende landen sanctioneren en openlijk een gestage toevoer van wapens leveren aan terroristen die het kartel van westerse landen steunt, maar vooral tegen Rusland. De wereld staat inderdaad op een uiterst gevaarlijk kruispunt, ik bedoel, welke krankzinnige mentaliteit drijft een natie tot zelfvernietiging op moreel, politiek en economisch gebied? Ik had nooit gedacht, dat ik dit in mijn leven zou meemaken, een collectieve zelfmoord door een blok naties.

  Zelensky's wet om Russen straffeloos te doden - Verdrag van Genève ongeldig voor gewapende burgers

Energie & Europa

De prijs van de inmenging van de Europese Unie in Oekraïne sinds 2014, samen met hun oorlogszuchtige economische sancties tegen Rusland, zal zich de komende dagen, weken en maanden blijven ontvouwen, en het zal gegarandeerd narigheid brengen voor de Europese burgers door hogere energieprijzen, massale inflatie, werkloosheid, voedselschaarste en uiteindelijk opstand van de bevolking. Dit zijn de directe gevolgen die voortvloeien uit de economische en heimelijke terreuroorlog van de VS en de Europese Unie tegen Rusland.
Europa en de Verenigde Staten hebben zichzelf in de voet geschoten door hun geloof dat zij in een machtspositie over Rusland verkeren… dat zijn zij niet, dat is gewoon pure suprematieke overmoed, want zowel Europa als de Verenigde Staten zijn afhankelijk van olie om hun economieën in stand te houden, maar vooral Europa dat afhankelijk is van zowel olie als aardgas, waarvan zij maar heel weinig hebben, en voor een groot deel van hun bevoorrading afhankelijk zijn van Rusland. (40% van de gasvoorziening van de E.U. komt uit Rusland).

Tot op heden heeft de Russische regering, ondanks de massale economische sancties die de Europese Unie aan Rusland heeft opgelegd, haar gasleverantie aan Europa niet stopgezet.

De exponentiële stijging van de energieprijzen, zijn niet de schuld van Rusland. Rusland blijft gas en olie aan Europa leveren. Het zijn de Verenigde Staten die een dictatoriale invloed op Europa hebben. De regering van de VS voert de economische oorlog tegen Rusland, die onder meer inhoudt dat alle toekomstige energielijnen die zij niet naar Europa controleren, worden verstoord of stopgezet.

De energieproblemen van Europa zouden van de ene dag op de andere verdwijnen als de VS er niet bij betrokken waren. De Nord Stream II gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland is nu klaar, en klaar om energie aan Europa te leveren, maar het project stuit op politieke tegenstand die voortkomt uit de Verenigde Staten tegen hun vazal Europese partner Duitsland. Iran wacht nog steeds op het sluiten van energiedeals met Europa, maar is geblokkeerd, gesanctioneerd en bedreigd door opeenvolgende regeringen van de VS, die Iran geïsoleerd hebben van het zijn van energieleverancier aan het westen. De Verenigde Staten weigeren eenvoudig met de Iraniërs samen te werken.

Libië was een grote onafhankelijke olie- en gasleverancier voor Europa, dat wil zeggen totdat de VS en de NAVO het hele land verwoestten en de energieleveringslijnen naar Europa onderbraken…

Op dit moment wordt de stijgende gasprijs in Europa bevorderd door de wanhopige poging van de regering van de VS om Europa onder haar energiecontrole te houden door via Oekraïne met Rusland te sabelratelen. Op een verdraaide manier maakt dat het LNG-plan van de VS, betaalbaar, ook al is Amerikaans gas 3 keer zo duur als Russisch gas.

  Is er een link met de CIA bij de aanslag op de Crocus City Hall?

Het hoofddoel van de regering van de Verenigde Staten is om Europa onder haar politieke en economische controle te houden. Zolang de VS olie- en gasleveranties aan zijn Europese bondgenoten kan leveren of garanderen, zullen de Verenigde Staten een belangrijke wereldmacht blijven.

Maar als Europa goedkoper Russisch gas en olie zou blijven kopen en tegelijkertijd economische handel met de Russen zou blijven drijven, zouden de Verenigde Staten in de ogen van de Amerikanen enigszins gereduceerd worden van een dominante partner tot een van irrelevantie. Als Europa slim was, zouden zij samen opstaan tegen de Amerikaanse bullebak en uitkijken naar hun overleving.

Als de E.U. dus geen eigen ruggengraat krijgt, zal het Europese standpunt en de steun aan oorlogszuchtige elementen in de Oekraïense regering, waaronder neonazi’s, het einde van de Europese Unie bespoedigen, zoals we in de nabije toekomst zullen zien, wanneer energie de dunne lijn wordt tussen economisch overleven en economische rampspoed van de afzonderlijke Europese naties. De leden van de EU zullen zich beginnen los te maken van de anti-Russische coalitie en energieovereenkomsten met Rusland sluiten, die voor hen de broodnodige economische handelsroutes zullen openen… als er tenminste geen wereldoorlog komt voordat het zover is…

Er circuleert een mop op het Internet die wel eens het grafschrift zou kunnen zijn voor de hardnekkige naties van de Europese Unie; hij gaat als volgt:

Vraag: Wat gebruikte de Europese Unie voor verlichting in hun huizen vóór de kaarsen?

Antwoord: Elektriciteit

Bronnen:

[01] The Looming Collapse and Population Reset
[02] European Gas Prices Hit New All-Time High
[03] Global oil prices soar past $130 per barrel – (2022 March 7th)
[04] Oliver Stone Documentary – Ukraine on Fire (2014)
[05] Donbass. Yesterday, Today, and Tomorrow – RT Documentary – (2022 March 01st)
[06] C14 Speech from Yevhen Karas the Leader of Ukraine’s Neo-Nazi’s (Feb26th, 2022)
[07] Neo-Nazis of National Corps, shouting that they want war and extermination of the Russian people from the Donbass Region (2018)
[08] Australia sanctions Russians for pushing ‘false narratives’
[09] The Western Collapse into Fascism
[10] Totalitarian Democracy – The Ongoing War in Ukraine and War Measures Act in Canada


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De westerse leiders hebben met hun sancties tegen Rusland aan uw neus getrokken om u in uw gezicht te spugenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe westerse leiders hebben met hun sancties tegen Rusland aan uw neus getrokken om u in uw gezicht te spugen
Volgend artikelDRINGEND: De Covid-infecties in Groot-Brittannië nemen weer toe, en 90 procent van de doden is gevaccineerd. Hebben mRNA-prikken onze kans op kudde-immuniteit verpest?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

33 REACTIES

   • Ja dat kwam vaker voor in Australie maar toen woonde daar niemand maar door de blanken is ook daar het klimaat verstoord en vernietigd De oorspronkelijk bewoners wisten dat al duizenden jaren en gingen op tijd weg van die catastrofale gebieden net zoals de honderden eeuwen lang wonende indianen dat deden in het land dat nu het land van verderf dat USA heet!!!!! En zo gaat de nieuwe wereld ten onder aan hun eigen vooruitgang!!!!!

  • In Taiwan staan nog wat fabrieken schijnbaar. Hier nu sinds het neerhalen van de fabrieken in de Ukraine vandaag voor het eerst weer strepen.
   Ik vraag me af waar ze die vandaan hebben gehaald (Taiwan dus, of…?). Helaas, want ik heb de laatste dagen keihard kunnen werken (op het land) met eindeloos veel energie.

  • Hahah! Het staat hier elke dag vol met strepen. Kleine korte hoog bovenin, en lange vette die langzaam uit elkaar brokkelen. Elke dag. (Spanje).

  • Beste Jerom of je bent blind of wil je ze niet zien ?? Ik heb zeker meer dan 50 video’s en massa’s foto’s, gisteren nog waren ze weer bezig in Limburg en zo gaat het al maanden door. Woon jij op de Noordpool of in Brazilië ???. Of het kan ook zijn dat je deze chit leugens versprijt en hier post en daar voor betaald word. Schaam je.

 1. Documenten labo’s door Russen vrijgegeven. Voor het vermoorden van kleine stad is de kost 0.29 $ per persoon. Meer volgt later maar deze documenten gaan grote gevolgen hebben.

  • Ha ha dat dacht je maar, vandaag zei nog een EU afgevaardigde ,,prof deskundige,,,, dat we 100 miljoen kuub gas vanuit Rusland krijgen…. En de Eu nu vergaderd hoe dat verminderd kon worden… In Nederland stelden ze alvast voor om de thermostaat 1 graad terug te draaien om 1 miljoen kuub gas minder te verstoken en zodoende de russen een poot willen uittrekken!!!! maar in Mederland halen ze maar liefst 50000 vluchtelingen uit de oekraine hierheen die het dubbele gaan verbruiken voor wat wij dan besparen met onze thermometer een graadje terug te draaien Stelletje debielen daar in den Haag toch!!!!

 2. In Roemenie, benzine gister: van 7 ron naar 10 ron…..

  Wat het vuilnis niet voor elkaar kreeg met lockdown, lukte met behulp van Biden.
  Biden wil sancties, (EU ook) Russen willen gewoon leveren.

  Wij worden (alweer) verneukt door onze nep vertegenwoording.
  Olie is er over genoeg; geen rationele reden voor prijsverhoging; en Gazprom levert nog steeds gas…..wat Biden en Adolfina in Brussel ook mogen balken: leven gaat gewoon door.

 3. Vrij eenzijdig weer. De mindfuck heeft goed gewerkt. Gemakshalve wordt even vergeten wat de zogenaamde tegenhanger van ‘de fascisten’ op hun kerfstok hebben. Zo maar even een opsomming:

  In de introductie stelt auteur Stéphane Courtois dat “Communistische regimes massamisdaad veranderen in een overheidssysteem”. Hij schat hierin tevens het totale aantal doden dat is gevallen door communisme op 94 miljoen, en wel in de volgende verhoudingen:

  – 65 miljoen in de Volksrepubliek China
  – 20 miljoen in de voormalige Sovjet-Unie
  – 2 miljoen in Cambodja
  – 2 miljoen in Noord-Korea
  – 1,7 miljoen in Afrika
  – 1,5 miljoen in Afghanistan
  – 1 miljoen in communistische staten in het Oostblok
  – 1 miljoen in Vietnam
  – 150.000 in Latijns-Amerika
  – 10.000 door daden van internationale communistische bewegingen en partijen.

  Courtois stelt tevens dat communistische regimes verantwoordelijk zijn voor een groter aantal doden dan andere politieke bewegingen, waaronder het nationaalsocialisme. De slachtoffers vallen volgens hem onder andere door executies, hongersnood en dwangarbeid.

  In het boek wordt verder uitgehaald naar het bewind van Vladimir Lenin en Jozef Stalin. Als voorbeelden van slechte kanten van het communisme in het Rusland onder hun regering worden genoemd: de Russische Hongersnood van 1921, de uitroeiing van de Don- en Kuban-kozakken, de Grote Zuivering, en de verbanning van verschillende volken uit Rusland.

  Zwartboek van het communisme: misdaden, terreur, onderdrukking (originele titel Le Livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression) – Stéphane Courtois en Robert Laffont.

  Beide ‘zijden’ zijn misdadig en daarom zullen ze met geweld worden verwijderd.

 4. Laat jullie weer niets wijs maken behoord allemaal bij het groot reset wees gewaarschuwd, het gaat nu heel vlug het volk wordt klaar gestoomd voor een oorlog en ze lopen als blinde koeien achter die elite aan.
  En het fijt is dat er nog voor meer dan 50 jaar gas in onze gasvelden zit maar dan moeten wij stoppen met ons gasvelden niet op te laten gebruiken door het uit te leveren aan de buitenlanden, verder ben ik van mening dat de paleizen en de veel te grote woningen moeten 3 dubbel gaan betalen voor het gas waarom moeten wij daarvoor bloedden.

 5. Mensen wij doen dit allemaal onszelf aan !!!

  Wij zijn allemaal lid van de BV Nederland. Ik heb via Burgerfront mij Opzegging Machtiging van Bestuur naar de kiesraad gestuurd. Steeds meer mensen doen dit en Nederland schijt nu al in zijn broek dat dit massaal gaat gebeuren dat kun je zien aan de brieven die je krijgt.

  Als je die opzegging hebt gedaan en weigert nog langer je stem uit te brengen dan is er nog maar 1 wet op jou van toepassing en dat is het strafrecht… u zal niet doden of ander schade berokkenen etc etc

  Neem je eigen leven weer in handen en bepaal zelf de richting die jij wil gaan.
  Als je stemt geef jij een machtiging af aan anderen die voor jou de zaken regelen maar je ziet dat we een fuik in worden gedreven waar geen ontsnappen aan is.

  Als je veranderingen wil zal je offers moeten brengen !

  Verstuur massaal de Opzegging Machtiging Bestuur op en weiger te gaan stemmen.
  Kondig massaal aan dat als ze deze dictatuur invoeren we massaal ons internet opzeggen en desnoods ons mobieltje vernietigen. Weiger je machtiging af te geven door te gaan stemmen !!! En bewaar je stempas goed !!

  Het zijn eenvoudige en vreedzame maatregelen die zeer grote gevolgen hebben voor onze politici.

  Bij Opzegging Machtiging Bestuur vervallen alle verdragen op jou, die onze regering heeft ondertekend. Ben jij ook niet langer verantwoordelijk voor de staatsschulden etc etc

  Mensen moeten eens hun rug rechthouden en staan voor wat ze vinden dan als lamme zakken alles maar te slikken.

  • Goed punt. Ik vraag me af wat de gevolgen zijn als Burger? Kun je iets meer schrijven over de impact op jou als Burger in de samenleving, bijv heeft dit impact op bepaalde zaken die door de overheid geregeld worden, zoals een rijbewijs, etc? En wat voor impact heeft het op reizen van het ene land naar het andere land… Dat soort zaken. Als je daar iets meer over kan schrijven, ben ik je dankbaar.

   • @ Immortal
    Het heeft verder helemaal geen impact. Je kunt van alle diensten normaal gebruik maken.
    Jij betaald gewoon net als in een winkel voor een product.

    Het voordeel is dat bij instorting van EU of Nederland ze niet de rekening bij mij kunnen leggen want ik ben geen lid meer van die criminele organisatie.

 6. Het communisme van Albania was slechts een jaar of 20 geleden opgehouden. Ervaringen van vrienden wil je liever niet horen, laat staan meemaken. Maar EU is rijp om communistisch te worden, met alle gevolgen van dien.

  Het lijkt er inderdaad wel op, dat de Nederschapen totaal verdoofd zijn. Een vriend uit de Balkan zei dat NL lijkt op een asiel. Een mooi asiel, met mooi laagje fineer, met mooie parkjes en paadjes, en keurige lijntjes, etc, en iedereen knikt vriendelijk hallo naar elkaar, maar het is gewoon een asiel waar iedereen als een vertroetelde patient rondwaart zonder zich bewust te zijn van eigen verantwoordelijkheden of potentieel. Er bruist niets, er heerst geen ziel, alles is gematigd, mensen denken allemaal hetzelfde, ze zeggen allemaal hetzelfde, ze gaan nergens tegen in, ze doen allemaal hetzelfde, ze sudderen elke dag op hetzelfde pitje door, ze verwachten niks anders, ze vragen zich niks af, en dat soort dingen, merkte hij op. Niet dat hij zegt dat er onrust moet heersen, of chaos, of anarchie, maar er heerst ook geen joie de vivre en niemand is actief aan het denken. Het valt hem ook op, en ook in bijv Spanje waar je het Nederschaap vaak aantreft, dat het Nederschaap altijd heel hard zit te bleren en alles lijkt te weten, zodra er alcohol in gegoten is. Dan hoor je ze boven alles uit. Het valt hem op dat de Spanjaarden niet zo doen, maar het Nederschaap wel. En ook in de kroegen in NederLaLaland zelf wordt er heel wat afgberuld door het Nederschaap, als er maar genoeg alcohol in zit. De rest van de tijd lopen de Nederschapen verdoofd en gehoorzaam rond in het asiel. En toch zit er geen prikkeldraad om het land, zei hij, maar het is alsof het Nederschaap nooit weg zal lopen uit zichzelf. Het Nederschaap zou zich geen raad weten, dus hij blijft gehoorzaam in het asiel en doet wat van er van hem verwacht wordt. Zelf vindt mijn kennis het bijzonder leuk om door de bossen te fietsen (op een authentieke fiets), op de keurige paadjes, en hij knikt vriendelijk terug naar de e-bike Nederschapen die voorbij flitsen, en hij raapt tamme kastanjes en plukt brandnetels, en hij koopt bij de lokale boeren, en hij drinkt koffie op de terrasjes, maar het Nederschaap als levend soort puzzelt hem, alsof ze rijp zijn voor het communisme, zegt hij. Het communisme is iets wat hij zelf heeft meegemaakt vanaf zijn geboorte, en waardoor hij heel veel heeft geleden. Hij kan het dus makkelijk herkennen.

 7. De eu heeft de belangrijkste energie deskundige ingezet op deze problematiek. Professor doctor ingenieur Gretha Thunberg schrijft een advies om deze problemen op te lossen.
  Dus mensen, er is geen reden tot paniek.

  Voor Nederland is doctor Clavan er mee bezig, een gerenommeerd deskundige

 8. https://www.niburu.co/het-complot/17208-we-zijn-nu-op-weg-naar-een-energie-lockdown

  Fijne dag .
  Bereid je voor .
  Sla water op koop extra voedsel .
  Gasfles met kooktoestel .
  En wat je nodig hebt ..
  Voedsel voor je dieren . (belangrijk)
  Als je voedsel gaat inslaan kijk vooral naar voeding die lang houdbaar is. Het handigste is om deze voeding op te maken als de tijd nog net niet verstreken is. Dan de voorraad weer aan te vullen voor de volgende paar jaar. Vergeet ook vooral de peulvruchten niet je kan ze lang bewaren en ze zitten vol vitamine en eiwitten

  Behalve het gebruik van alternatieve energiebronnen is het natuurlijk ook handig om vuur te kunnen maken. Met vuur heb je warmte en kun je koken, water verwarmen etc. Een simpel magnesium vuurstaafje is niet duur in aanschaf, maar garandeert na wat oefenen wel dat je altijd beschikt over vuur en dus in staat bent jezelf te verwarmen.

 9. Deze oorlog wordt als kapstok gebruikt om de agenda van Klaus Schwab en de zijnen te verzilveren. Alles is in stelling gebracht en ook in ons kabinet zitten zijn Klaus trouwe WEF soldaten. Het gebeurt waar we bij staan.

 10. De enige goede energie voorziening is met atoomcentrales.
  Goedkoop, betrouwbaar, veilig.

  De windmolens en zonne energie: belachelijk, te stom voor woorden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in