© fortune cookie / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

De NAVO gebruikt de vijf basisprocessen om elk land te onderwerpen dat op hun hitlijst komt. De NAVO gebruikt de vijf basisprocessen van lokalisatie, afhankelijkheid, omkoperij, burgercontrole en geweld om elk land te onderwerpen dat op hun hitlijst komt, schrijft Declan Hayes.

De NAVO beslist eerst welk land zij op een bepaald moment wil koloniseren. Dit is natuurlijk een beweeglijk festijn, want, zoals Churchill verklaarde, de NAVO heeft geen permanente vrienden, alleen permanente belangen. Deze belangen motiveren de NAVO om zich te richten op landen als Nigeria of Irak, die rijk zijn aan grondstoffen, of op andere landen, zoals Ierland, Servië of Estland, die op een bepaald moment een geografisch of politiek voordeel kunnen opleveren.

Als de NAVO haar prooi heeft uitgekozen, maakt zij zich onmisbaar van haar gastheer, zoals een parasiet zich afhankelijk maakt van haar prooi om te overleven. Omdat dit het beste kan gebeuren door de exportinkomsten van de prooi te controleren, moet de NAVO die inkomsten afhankelijk maken van wat NAVO’s tijdschrift The Economist “Free Trade” noemt, de op regels gebaseerde orde van de NAVO, waarbij de gastheer alleen kan exporteren op de voorwaarden van de NAVO en in de munteenheid van de NAVO naar keuze, nu bijna altijd de Yankee dollar.

Nadat de Britten dus in 1922 hun marionet Ierse Vrijstaat hadden opgericht, beheersten de Britse vijfde colonnisten nog steeds de rundvlees-, bank-, koek- en bierindustrie van Ierland. Zoals dat regime niet in staat was zijn neo-koloniale meester uit te dagen, zo zijn ook alle grondstofrijke Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse landen in de orbit van de NAVO niet in staat hun meesters uit te dagen, of het nu Frankrijk is die Jemen plundert, de Verenigde Staten die Irak en Syrië plunderen of de Europese Unie die Oekraïne gebruikt als centrum voor het witwassen van geld en de handel in blanke seksslaven.

In het steeds onwaarschijnlijker wordende geval dat Ierland, Nigeria, Oekraïne of waar dan ook, zoals Syrië, een leiderskader zou kunnen voortbrengen dat in staat is de NAVO uit te dagen, zouden zij nog steeds te kampen hebben met het feit dat de NAVO haar exportinkomsten, haar inkomende investeringen en haar belastingen controleert. Dit is het duidelijkst te zien in Ierland, dat gekoloniseerd is door de Amerikaanse bedrijven van Silicon Valley, wier werknemers het grootste deel van de Ierse inkomstenbelasting betalen en wier basisbehoeften de Ierse escortbedrijven booming houden. Als Amerika de stekker uit Ierland zou trekken als zijn EU-hub, dan zou de Ierse economie ineenstorten. Als de lezers zich afvragen waarom landen als Ierland, Groot-Brittannië en Oekraïne zulke onbekwame leiders hebben, dan is dat omdat zij gekozen zijn om de belangen van de NAVO, de belangen van Silicon Valley te dienen, in plaats van die van hun eigen volkeren. Wanneer men het vandaag heeft over de permanente regering, moet men het dus niet zozeer hebben over de ambtenarij, maar over die aan de NAVO gelieerde bedrijven, die achter de schermen de lakens uitdelen.

De politici en andere belangenvolkeren in die doelondernemingen worden gecontroleerd door massale steekpenningen van de NAVO. Neem bijvoorbeeld de door de NAVO voorgestelde wederopbouw van Oekraïne, waar het Ierse regime beloofd heeft de Oekraïense Rivne Oblast te herbouwen. Cruciaal is echter dat dat betekent dat er massale contracten komen voor CRH, het enorme toeleveringsbedrijf van de Ierse bouwers, dat al sinds bijna de stichting van de Ierse Vrijstaat een toonbeeld is van massale corruptie. Als er patriottische Oekraïners zijn die geen politieke banden hebben met de verrotte Zelensky junta, die denken dat er iets voor hen in die belofte zit, dan zijn ze in dromenland, want omkoperij werkt niet op die manier.

  Viktor Orbán: "Wereldoorlog 3 klopt op de deur - dit is een zeer gevaarlijk moment"

De Amerikaanse miljardairs Chuck Feeney en de voormalige nazi-collaborateur George Soros zijn belangrijke doorgeefluiken geweest om miljarden aan steekpenningen naar Ierland te sturen. De miljarden van Feeney hebben vooral geholpen om voor de CIA de leiders af te kopen van de Sinn Féin partij van de IRA, waarvan is aangetoond dat de belangrijkste leiders op de loonlijst van Soros staan. Omdat Fine Gael, de grootste conservatieve partij van Ierland, al in het begin van de jaren zeventig gekoloniseerd werd met de promotie tot internationaal sterrendom van Goldman Sachs bigwig Peter Sutherland, zijn de corrupte leiders van Ierland nu volledig aan boord van Team NAVO. De Ierse Labour Party, opgericht door de legendarische anti-imperialist James Connolly, wordt nu geleid door trust fund babe en rabiate Russofoob Ivana Bacik, wier grootvader vier enorme fabrieken in Tsjecho-Slowakije runde voor Hitler’s Waffen SS, en de Ierse Groene Partij heeft, net als Groene Partijen elders, nog nooit een milieuvriendelijke NAVO-oorlog gezien die zij niet onvoorwaardelijk steunde.

Het belangrijkste dat men bij al deze politici moet bedenken is dat zij, ongeacht welke Franse of Italiaanse kleermakers zij gebruiken, gewoon dienstmaagden van de NAVO zijn, net als de kaki minnende Zelensky of de Britse gangsters die 200 jaar lang India bestuurden via de Oost-Indische Compagnie en de aan de NAVO gelieerde gangsterfamilies die sinds de Eerste Golfoorlog het door Koerden bezette Irak aan het verkrachten zijn. Is het, wat Irak betreft, inderdaad niet ongelooflijk dat het door Koerden bezette Irak, dat zo rijk is aan olie, een van de belangrijkste bronnen van illegale immigranten naar de EU is, dat de NAVO, met al haar gepraat over natievorming, democratie en transeksuele Pride parades, haar Koerdische moordenaars zo wreed behandelt? En, als de gewone Koerden al zo’n slechte behandeling krijgen, kunt u zich dan voorstellen hoe het de Mandaeërs, Yezidi’s, Arameeërs en Chaldeeërs in Irak vergaat, terwijl de NAVO hun thuisland de klok rond verkracht? En kunt u zich voorstellen hoe het de Krim vergaan zou zijn als zij niet met haar Russische moederland herenigd was juist op het moment dat Pussy Riot haar kerken ontheiligde en Shell en ExxonMobil, die de kern van de Oekraïense crisis vormen, er naar olie begonnen te boren?

Omkoping is dus een zeer nuttig instrument geweest, en niet alleen voor de Romeinen, die Jezus voor een vuist vol shekels in handen kregen. De NAVO heeft die Judaskaart keer op keer met succes gespeeld, omdat zij weet dat de meeste mensen in het midden kunnen worden geïntimideerd of omgekocht om te helpen degenen die zich tegen het Imperium verzetten te ondermijnen.

  Pentagon waarschuwt dat Amerika niet is uitgerust om zich te verdedigen tegen een dreigende invasie van buitenaardse wezens

De NAVO heeft helaas wel te maken met de trage leerlingen, zij die heersen over plaatsen als Iran, Syrië en Rusland, die hun ziel niet willen verkopen voor centenbroodjes en strepen harig spek. En, hoewel de NAVO vreest dat zulke lieden het aanmaakhout zouden kunnen zijn om bredere vuren van verzet te ontsteken, als zij van zuurstof beroofd kunnen worden, dan kan de NAVO toch doorgaan. Zolang de burgers in leven kunnen worden gehouden met brood en virtuele circussen, gaat het geplunder van de NAVO door.

Dat is waar massapropaganda, liefdadigheidsinstellingen, NGO’s en D-lijsters als Greta Thunberg en Zelensky om de hoek komen kijken, want zodra de bevolking lui, lusteloos en onverschillig gehouden kan worden, zal alles goed gaan. In dit verband moet gezegd worden dat de mensen er geen groter misverstand over kunnen hebben wanneer zij beweren dat het beter zou gaan als de Amerikanen wisten wat hun legers met de kleine Iraakse en kleine Afghaanse meisjes en jongens uitspookten. Feit is dat het grote publiek er niet alleen niet om geeft, maar er ook nooit om heeft gegeven. American Sniper, Black Hawk Down en Rambo zijn het toppunt van hun begrip. Er kwamen meer Parijzenaars op straat nadat Frankrijk de wereldbeker had gewonnen, dan toen De Gaulle het land binnenkwam bij zijn bevrijding in 1944.

Toen de seksueel ambivalente Roderic O’Gorman minister van Kinderen werd in de huidige Ierse regering, verklaarde hij onmiddellijk dat zijn hoogste prioriteit was om geslachtsveranderende operaties te bespoedigen in de nu totaal in ongenade gevallen en in diskrediet gebrachte Tavistock Kliniek in Engeland, voor die Ierse kinderen waarvan hij beweerde dat ze met het verkeerde geslacht geboren waren. O’Gorman zal nooit ter verantwoording worden geroepen voor het castreren van die honderden Ierse kinderen, want de Amerikaanse farmaceutische bedrijven, die het hart van de Ierse economie vormen, zullen ervoor zorgen dat hij blijft bestaan om niet alleen het politieke landschap, maar ook duizenden kwetsbare kinderen nog jarenlang te ruïneren; hun winsten hangen ervan af. Ieren die deze zeer sinistere overheerser willen trotseren, zullen, net als Britten die Tony Blair willen trotseren, ontdekken dat er enorme netwerken van nep-NGO’s en liefdadigheidsinstellingen zijn die op de loonlijst van de NAVO staan en hem steunen, en dat die gewoonlijk voldoende zijn om elke uitdaging die zich zou kunnen voordoen, af te slaan.

En zo niet, dan kan de NAVO nog altijd, zoals Smedley Butler, de Fighting Quaker, in War is a Racket uitlegde, haar toevlucht nemen tot bruut geweld en handhavers zoals Butler, om degenen die zich zouden durven verzetten, uit te roeien. Als wij kijken naar het verzet in Azerbeidzjan, Nigeria, Saigon, Santiago, Warschau of Belfast, dan moeten wij altijd rekening houden met The Cry of the Morning, de NAVO’s proxies die Assange, Lumumba, King (die tegen Coca Cola geprotesteerd had op de dag dat ze hem executeerden), Saro-Wiwa, Darya Dugina,. Daphne Caruana Galizia en zovele honderdduizenden anderen, de lijst van slachtoffers van de NAVO houdt nooit op.

  Wat Oekraïne en Rusland betreft, verwart de inlichtingendienst van de Verenigde Staten pyriet met echt goud

En de diagnose ook niet. Of de prognose, waarin wij in grote lijnen kunnen zien wat er moet gebeuren en wat er ongedaan moet worden gemaakt om de doodsgreep van de NAVO los te maken. Hoewel het tweezijdige zwaard van de buitenlandse hulp nodig is, zijn de volgelingen van het World Economic Forum van de NAVO druk bezig het moeras onder hun Groene vlag droog te leggen, en hun eendimensionale Nieuwe Jeruzalem op te bouwen, zelfs terwijl hun Eeuwige Rome voor hun ogen desintegreert. Zoals blijkt uit de fascistische verplettering van onafhankelijk denkende Canadese truckers en de laatste van de Nederlandse, Duitse en Italiaanse boeren, is de waarheid als een koe van Oliver Goldsmith dat “een moedige boerenstand, de trots van hun land,wanneer die eenmaal vernietigd is, nooit meer geleverd kan worden”, zeker niet als de dystopische Brave New World van Klaus Schwab verwezenlijkt moet worden.

Dit is niet om alle hoop op te geven, maar om de realiteit, de leugen van het land, te erkennen. De leiders van de NAVO en degenen die hen dienen, verschillen niet van de hongerkoninginnen, de Caesars en de oligarchen uit vervlogen tijden, die kleine Engelse kinderen door schoorstenen en in kolenmijnen stuurden. Zij geloven dat wij louter en alleen door hun toedoen bestaan, en in de mate dat wij in hun oplichterij trappen, hebben zij een punt.

Maar slechts een punt, want deze dialectiek tussen goed en kwaad, waarheid en leugens zal nooit ophouden. Goede zielen zoals Julian Assange blijven de goede strijd voeren in de meest erbarmelijke omstandigheden, en in deze dagen van onwetende en slecht geïnformeerde Russofobie zouden wij ons kunnen wenden tot Tolstojs Oorlog en Vrede, tot Austerlitz, Napoleons grootste triomf, waar veldmaarschalk Koetoezov observeert hoe oorlogen op een dubbeltje omslaan, op de daden van eenzame individuen, en prins Andrej, starend in het gezicht van Napoleon, nadenkt over het niets van grootheid.

En zo zullen wij, de zachtmoedigen, de aarde erven, wanneer genoeg van ons onze schouders eronder zetten om de NAVO van haar voetstuk te trappen, want deze strijd kan op geen andere manier eindigen dan met de roofdieren die overwonnen zijn en hun slachtoffers die, in de woorden van de oude zwarte geestelijke van Martin Luther King, kunnen zeggen: eindelijk vrij, eindelijk vrij, God zij dank, eindelijk ben ik vrij, vrij, zoals Julian Assange, die, hoewel geketend in een van de beruchtste gevangenissen van de NAVO, nog steeds in hart en nieren vrij is.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Sta op. Spreek u uit. Verzet u. Creëer rimpelingenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOngelooflijk: Oekraïne lanceert tweede (mislukte) aanval tegen kerncentrale Zaporozhye
Volgend artikelHet begint: 70.000 demonstreerden in Praag tegen de sancties van de EU!
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

12 REACTIES

  • Hoi Qvic,

   Je eerste stap naar vrijheid is heel makkelijk en hoef je geen link voor te delen. Die stap is, heb geen schulden en wel bezit. Zo simpel kan het zijn. Als je wel schulden hebt. Los ze asap af.

   Groeten,
   Hugo

   • Jaartje of 40 terug leende USA geld op de open markt; hypotheek rente liep op tot 12,6%.
    Overheid deed niets want alleen lagere inkomens werden getroffen.

    Mijn totale schuld was laag; 70% van de executiewaarde; ik kreeg 30 dagen om te verkopen van de Rabo.

    Er waren ook mensen zat waarvan de hypotheek 400% van de executiewaarde was; de bank trof dan “regelingen”en de mensen hielden hun bezit…

    Ik verkocht het op de dertigste dag; 16 jaar werken naar de filistijnen.
    Er wordt gezegd, dat ik die Rabo terug pakte voor f11.000….

    Zorg dat je schuld oninbaar hoog is; dat is wijzer; de schuldeiser zal dan heel tegemoet komend zijn….

    Kan verkeren

   • Hoi Magere Hein,

    Dat is wat de overheid wil natuurlijk. Geen bevolking die bewust schuldvrij is want dat deel van de bevolking is zo lastig te controleren en domineren. Liever schuldslaafjes die je uit hun huis kan zetten. Mensen die NU (idealiter eerder) minder uitgeven dan ze verdienen hebben een kans. De schuldslaafjes die meer uitgeven dan ze verdienen zullen vernietigd worden door de overheid. Ik had liever gezien dat ze vernietigd zouden worden door de vrije markt want dat zou weer opties geven voor de schuld vrije onder ons…..

    Groeten,
    Hugo

    • Hugo respect voor jou als je schuldenvrij bent. Mij is het met 20jr eerlijk werken niet gelukt, ik heb een hypotheek en leef ontiegelijk zuinig.

     Daarnaast wint de overheid altijd, ze zit aan de knoppen van wonen, werk en inkomsten, pensioenen, energie en transitie, mobiliteit en zorg. Ze trekken iedereen leeg en romen alles af.

     • Hoi Magere Hein,

      Dank je wel en ik ben echt schuldenvrij (minus de ”natuurlijke schulden” die wij mensen altijd hebben aangezien we een sociaal wezen zijn).

      Je ziet dingen somber in neem ik aan gezien je post. Je kan het ook omkeren. Al die wetten mbt alles hebben ook hun zwakke punten. Een voorbeeld aangezien je hypotheek noemt dat je in de schuld houdt.

      Nederland kan niet zonder handelen en vele landen hebben zgn zeehavens. Daar gelden veel minder strengere wetten aangezien zoveel overheden en al die wetten niet kunnen gelden waar handel wordt gedreven.

      NL heeft 4 zogenaamde zeehavens. Daar kan je een boot van 18 meter kopen voor zeg een ton. Betaal je 4k EUro per jaar voor het recht om er te mogen liggen.

      Allicht een idee om je hypotheek om te ruilen voor een veel goedkopere boot en dus schuldvrij te worden. Zoek eea wel goed uit voordat je er aan begint. Een boot heeft andere kopzorgen dan een koophuis!

      Tot slot, de overheid heeft alleen zoveel macht als de bevolking het geeft. Er is hoop. Veel hoop want degenen die parisiteren van de overheid en het runnen staan op het punt van instorten. Rusland in de jaren 90 denk ik zo. Systemische ineenstorting en dan opbouwen. De Russen hebben dat goed gedaan.

      Kan je je voorstellen, in Rusland mag je 85% van wat je produceert houden want slechts 15% belasting….

      Groeten,
      Hugo

 1. Over het algemeen een goed stuk maar deze zin is totale onzin;

  ”Hoewel het tweezijdige zwaard van de buitenlandse hulp nodig is,” Nee, er zijn zoveel leiders uit arme landen geweest die hebben opgeroepen om ”buitenlandse hulp” niet te verlenen omdat het lokale economieen vernietigd. Het westen geeft gratis brillen. Geen lokale bril economie meer. Westen geeft gratis kleding. Geen lokale kleding industrie. Etc etc. De consequentie, afhankelijkheid van die landen van NAV(T)O.

  De enige reden om een land hulp te verlenen is als het een natuurramp heeft. Dan help je ze door een klote situatie en dan moeten ze het zelf weer oplossen.

  Groeten,
  Hugo

 2. Gisteren een video gezien over zigeuners in Frankrijk.
  leven in kampen, in hutten.
  Sielug niet?
  leven van zwendel, inbraak en diefstel, en zakkenrollen; kinderen worden getrained in jatten bij de geldautomaten.

  Er werd een “sielug”stel gevolgd dat uitgewezen werd naar Roemenie.
  Kwamen aan in een luxueus huis, met grote pakken huishoudelijke dingen, kledineg en zo.
  Mocht niet gefilmed worden; kwam uit de “vuilnis”

  De volgende dag bleek waarom niet gefilmed mocht worden; ze waren vlakbij ook nog een enorme villa aan het bouwen……

  Frankrijk zette in dat dorp een gebouw met douches, wasmachines en toiletten
  De ervaring eeert dat die zo gestolen gaan worden.

  Maar heb je werk voor ze: nee hoor, werken is oneerbaar.
  Behalve onder Ceaucescu; niet werken? Dan dwangarbeid…..dat werkt

 3. Afrika en de arabische vluchtelingen.
  Geen cent hulp geven.
  De arabieren–uit Irak/Syrie: die startten voor de gein een burgeroorlog.
  Ze roofden plunderden en moordden; daarna promoveerden ze zichzelf als vluchteling. en kwamen hierheen.

  Typisch dat die landen alleen gevaarlijk zijn/waren voor mannen in militaire leeftijd.De vrouwen en kinderen bleven daar, en leven veilig.

  Van diegenen die hier zijn en NIET werken, of na jaren geen nederlands spreken: documenten intrekken, en alle uitkeringen en subsidies stoppen.
  Binnen een maand zijn ze dan weg.

  Afrikanen: beschrijf situatie 1960. Beschrijf situatie nu. Tel op hoeveel milliarden ontwikkelingshulp van alle westerse landen erheen is gegaan.
  Kijk of er vooruitgang was, en of dat de kosten waar maakt.
  Nee dus.

  Alle “hulp”stoppen.Per direct.
  Hun doel is:leven van de hulp.

  Afrikaanse “vluchtelingen”plank gas op boot retour–geen nieuwe toelaten.
  ————————————
  Visum aanvragen: buiten NL; geen eroep op mogelijk. Zonder documenten: niet eens in behandeling nemen; ook geen “minderjarigen”van 40 jaar.

  Als er een ramp is zoals op Haiti, dan lokaal hulp verlenen, dat is acceptabel
  Willen mensen een burgeroorlog; dan zijn ze dommer dan apen; geef dan beide partijen wapens.
  =========================================================
  A;ls een nederlander werk weigert, wordt zijn uitkering gestopt.
  Maar “vluchtelingen”hoeven niet te werken; zij zijn “te gast”.
  Bewijs: in alle tuinbouw en kassen gebieden is personeels tekort; waarom worden die “hoog gescchoolde”analfabeten daar niet heen gestuurd, met hun meerdere ëchtgenotes”??????

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in