© Maryland GovPics / Flickr (CC BY 2.0)

Laten we de “gevallen” tellen als een indicator van de doeltreffendheid van de producten. Als deze COVID-19 injecties doeltreffend waren om het aantal transmissiegevallen te verminderen, dan zou de frequentie van de meldingen van gevallen afnemen naarmate de distributie van de producten toeneemt. Wat wij duidelijk zien uit deze gegevens die op basis van Freedom of Information Requested [FOIA] waren – NIET vrijelijk aan het publiek ter inzage aangeboden – is dat de frequentie van de meldingen van gevallen evenredig is met de dosis – meer doses = meer gevallen. Dit is de definitie van een ondoeltreffend product en is een mislukt “vaccin”.

(Interessant is dat één dosis minder schadelijk is dan nul doses. Blijkbaar zijn er twee of meer doses nodig om de “vaccins” effectief te laten zijn).

Er is een FOIA verzoek binnengekomen voor Nova Scotia – Dit is wat het liet zien

Zie het onlangs via FOIA ontvangen document van het Nova Scotia Office of the Deputy Minister Health and Wellness Department. Daar gaan ze weer met dat snelle en losse gebruik van het woord “Gezondheid”. Het is gedateerd 1 juni 2022. Dank aan de persoon die dit verzoek heeft gedaan, schrijft Jessica Rose.

Uit het document blijkt dat het gebruik van COVID-19 injecties een dosis-respons heeft: meer doses = meer gevallen = meer ziekenhuisopnamen = meer sterfgevallen, in een notendop.

Zie de volgende staafdiagrammen die ik heb getranscribeerd uit hun .pdf tabellen die in het document staan. Ik heb de gegevens genormaliseerd volgens het absolute aantal per 100.000 in elke respectieve 0, 1, 2 en >=3 dosis populaties, op basis van de gegevens van het wereldbevolkingsoverzicht voor de Canadese provincies (Nova Scotia).

Laten we de “gevallen” tellen als een indicator van de doeltreffendheid van de producten. Als deze COVID-19 injecteerbare producten doeltreffend waren om de overdracht te verminderen, dan zou de frequentie van de melding van gevallen afnemen naarmate distributie van de producten toeneemt. Wij kunnen in Figuur 1a (van de absolute tellingen uit deze Freedom of Information Requested – NIET vrij voor het publiek ter inzage aangeboden) gegevens zien, dat de frequentie van de meldingen van gevallen evenredig is met de dosis → meer doses = meer gevallen. Dit is de definitie van een ondoeltreffend product wat de vermindering van de overdracht betreft, en is de definitie van een ondoeltreffend product en is een mislukt “vaccin”. Maar wij moeten ook de genormaliseerde grafieken controleren.

  Corruptie beschuldiging: Von der Leyen wegens Pfizer-deal voor strafrechter in België aangeklaagd 
Figuur 1a: Overgenomen van tabel 1 in https://openinformation.novascotia.ca/FOI-Requests/2022-00662-HEA/dayz-d2jh

Figuur 1b toont de genormaliseerde gegevens – een heel snelle en rudimentaire normalisatie – de bevolking van Nova Scotia wordt geschat op ~992.000, waar ~90%, 85% en 50% 1, 2 en >=3 dosis-ontvangers zijn. Ook al zijn de relatieve percentages voor 0-dosis-ontvangers hoger dan die voor 1 en 2 dosis-ontvangers, blijven toch de percentages per 100.000 3 dosis-ontvangers vanaf 3 maart 2022 het hoogst van alle groepen. Dus ja, dit zijn volgens deze gegevens ondoeltreffende producten wat de vermindering van de transmissie betreft .

Figuur 1b: Genormaliseerd uit tabel 1 in https://openinformation.novascotia.ca/FOI-Requests/2022-00662-HEA/dayz-d2jh; https://covid19tracker.ca/provincevac.html?p=NS

Wat zei u? Geïnjecteerde personen hebben 95% minder kans om COVID-19 te krijgen dan niet-geïnjecteerde personen? Op hoeveel manieren kan ik dit zeggen: u had ongelijk. Damage control is dit. De gegevens zijn duidelijk.

Laten we “ziekenhuisopnames” ook meetellen als doeltreffendheid, maar laten we dit keer eens nagaan of de COVID-19 injecties de kans om in het ziekenhuis te belanden al dan niet verminderd hebben. Figuur 2a laat zien dat de absolute aantallen ziekenhuisopnames evenredig zijn met de dosis → meer doses = meer ziekenhuisopnames. Dit is de definitie van een ondoeltreffend product wat betreft een vermindering van de ernst van de symptomen en is een mislukt “vaccin”. Maar wij moeten de gegevens normaliseren om deze conclusie definitief te kunnen trekken, nietwaar?

Figuur 2a: Genormaliseerd uit tabel 2 in https://openinformation.novascotia.ca/FOI-Requests/2022-00662-HEA/dayz-d2jh

Wanneer de gegevens genormaliseerd worden per 100.000, lijkt het alsof de personen die met de hoogste frequentie in het ziekenhuis opgenomen worden, de “0 dosis-ontvangers” zijn. Nu wil ik hier heel duidelijk zijn. Ik heb de verhouding ziekenhuisopnamen/100.000 personen berekend die niet geïnjecteerd waren: de ongeveer 10% van de bevolking van Nova Scotia die niet geprikt is, ervan uitgaande dat de absolute aantallen van de 0 dosis-ontvangers die in het ziekenhuis opgenomen waren, ook werkelijk 0 dosis-ontvangers waren en geen mensen die geïnjecteerd waren en gewoon in die “speciale” periode van 14 dagen na dosis 1 zaten, wanneer zij als “niet gevaccineerd” beschouwd worden.

  Dr. Coleman: De terugkeer van het bloedbad in de verzorgingstehuizen
Figuur 2b: Genormaliseerd uit tabel 2 in https://openinformation.novascotia.ca/FOI-Requests/2022-00662-HEA/dayz-d2jh; https://covid19tracker.ca/provincevac.html?p=NS

De meest recente hospitalisatiepercentages (5 mei 2022) zijn vrijwel gelijk wanneer men de 0 en 3 dosis-ontvangers vergelijkt. Ik zou zeggen, op basis van deze gegevens, dat de 1 dosis-ontvangers winnen, maar ik zou ook zeggen dat het me vrij duidelijk lijkt dat de 0 dosis-ontvangers gegevens thuishoren bij de 1 dosis-ontvangers gegevens. Men moet goed in de gaten houden hoe dit de komende maanden uitpakt. Maar, het doet me ook afvragen, hoe zit het met reeds bestaande immuniteit vóór de injectie? Waar zijn die gegevens? Lijken die 1 dosis-ontvangers het gewoon te winnen van de reeds bestaande immuniteit? Mijn gok is op 0 dosis-ontvangers = 1 dosis-ontvangers.

Laten we “sterfgevallen” meetellen als het slechtste resultaat van een product dat bedoeld is om de levensduur, de vitaliteit en de gezondheid te bevorderen. Wat we zien uit de absolute tellingen, (merk op dat de gegevens over sterfgevallen schaarser zijn dan de gegevens over gevallen en ziekenhuisopnamen), is dat het aantal sterfgevallen evenredig is met de dosis → meer doses = meer sterfgevallen.

N.B. De sterfgevallen bij de niet-geïnjecteerde personen in begin 2022 zijn waarschijnlijk ouderen. Ik heb de gegevens niet naar leeftijd gerangschikt, dus dat is maar een gok. Maar u zult ook merken dat het aantal sterfgevallen in de niet-geïnjecteerde groep afneemt naarmate de tijd verstrijkt. Het lijkt erop dat het aantal sterfgevallen ook begint te dalen bij de 3 dosis-ontvangers. Het zal interessant zijn om te zien hoe de cijfers er aan het eind van 2022 uitzien. Laten we normaliseren.

Figuur 3a: Overgenomen uit tabel 3 in https://openinformation.novascotia.ca/FOI-Requests/2022-00662-HEA/dayz-d2jh

 

Wanneer de gegevens genormaliseerd worden voor sterfgevallen, blijkt opnieuw uit de aangepaste gegevens dat de 0 dosis-ontvangers meer sterfgevallen melden door COVID-19 in het begin van 2022 tot ongeveer half maart. Spaarzame gegevens, vergeet dat niet. En misschien, nogmaals, zijn de 0 dosis-ontvangers eigenlijk 1 dosis-ontvangers.

Figuur 3b: Genormaliseerd uit tabel 3 in https://openinformation.novascotia.ca/FOI-Requests/2022-00662-HEA/dayz-d2jh; https://covid19tracker.ca/provincevac.html?p=NS

Vanaf 18 maart lijkt het alsof het aantal personen waarvan gemeld wordt dat ze aan COVID-19 sterven, met de hoogste frequentie de 3 dosis-ontvangers zijn. Ik zou dit resultaat met een korreltje zout nemen – we hebben meer, en betrouwbare, gegevens over sterfgevallen nodig. Nogmaals, het zal zeer interessant zijn om te zien hoe dit in de komende maanden afloopt. Ik zou dit nog steeds een mislukt product noemen. Dat zal ik altijd doen.

  Ontkrachting van 5 populaire (en onjuiste) opvattingen over de Spaanse Griep van 1918

Ik wil er hier ook op wijzen dat ik gegevens die over “gevallen” en “sterfgevallen” gaan gewoonlijk met geen stok aanraak, omdat ik denk dat het allemaal ondeugdelijk is, omdat een “geval” gedefinieerd wordt door PCR en deze DNA-amplificatietechniek in veel gevallen meer gedaan wordt bij mensen die NIET geïnjecteerd zijn. En sterfgevallen, wel, herbeoordeling van overlijdensakten heeft geleid tot veel back-tracks van die aantallen. Veel personen die vermoedelijk “aan” COVID-19 gestorven zijn, zijn in werkelijkheid “met” COVID-19 gestorven. Dus daar is dat korreltje natriumchloride weer.

In alle gevallen is het aan het individu of hij een 0, 1, 2 of een 3 wil zijn!

Deze gegevens zijn in tegenspraak met de beweringen over de werkzaamheid die keer op keer herhaald worden door de FDA en de CDC: deze producten zijn NIET EFFECTIEF en NIET VEILIG (niet noodzakelijk op grond van deze gegevens – daar heb je gegevens over bijwerkingen voor nodig).

Ik zal ALTIJD voor natuurlijke immuniteit kiezen.

Hier is een dia die ik gemaakt heb, waarin de 0-doseringen weggelaten zijn. Ik heb hem alleen gemaakt om de gegevens van de doseringen beter te kunnen vergelijken. Ik denk dat het beter is om de gegevens van de doseringen te vergelijken, omdat ik denk dat de gegevens van de 0 doseringen eigenlijk geen gegevens van 0 doseringen zijn: Ik denk dat het gegevens van 1 dosis-ontvangers zijn. Hoe dan ook, ik blijf voortaan weg van de gegevens over gevallen en sterfgevallen. Het is te zweverig.

Klik voor groot

Ik heb ook een dia gemaakt waar ik de 0 en 1 dosis-ontvangers gegevens omwissel. Kijkt u eens hoe dat u staat. Het lijkt meer in overeenstemming met andere gegevens en ook met de gegevens over ongewenste bijwerkingen.

klik voor groot

Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Staan onze politici voor hun Ceausescu-moment?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelMisdaad tegen de mensheid: 5G is een systeem om wapens in te zetten, vermomd als een verbetering van de communicatie
Volgend artikelOfficiële overheidsgegevens vermelden 74.783 doden en 5.830.235 gewonden na COVID-19 vaccins in de V.S. en Europa
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Zodra iemand voor de eerste keer is ingespoten met deze spike proteïnen producerende injectie mag hij of zij niet meer gerekend worden bij de groep ongevaccineerden. Deze controlegroep is nodig om de gevolgen van deze ingreep te evalueren. Het meest meetbaar gevolg is de tracering van de gevaccineerde personen dmv lage emissie bleutooth signalen.

 2. ja en de voorspelling dat er vele gevaccineerden zullen sterven is overtrokken …ook aantal corona doden is een heuse leugen, men was al ziek en leefde zeer ongezond en statistieken uit verpleegtehuizen halen waar de hele sooi ongezond in elkaar steekt = geen graadmeter kind van 3 kan zulke getallen maken. Ook alle maatregelen hadden geen succes,ook daar hoor ik niemand meer over… wel constateer ik dat veelal gevaccineerden echt enorm wisselvalligheden hebben in hun handelingen en op de wegen let men minder op.Valt zeker niemand op,maar opeens was de crisis over erg verdacht allemaal!!!!

  • Ja die noodzakelijke evaluatie waarbij de politieke maatregelen besproken worden is ver weg. Groepsimmuniteit fabeltjes. Ik concentreer me op de gevallen vaccinatie schades en dat begint los te komen. Goed, een gezondheid minister in Duitsland die openlijk zegt tegen verzorgend personeel dat hun collega’s die niet gevaccineerd zijn naar zijn mening GEEN bijdrage hebben geleverd dan wordt uitgejouwd brengt hem niet op andere ideeën. Het is onvoorstelbaar dat deze situatie zo kan blijven bestaan. Maar ja, de vakantie komt eraan hė? En dan vergeten we de ongemakkelijke vragen maar effe vlug.

  • Het is nu hartje zomer en het aantal positieve testen neemt hand over hand toe.
   Covid (gewoon griep) komt vnl. voor in de winter.
   Dat het nu toeneemt vind ik verdacht.
   Dat kan alleen maar aan verminderde weerstand liggen.
   Net als:
   – aantal kankergevallen dat toeneemt.
   – Monky pox
   – Gordelroos gevallen die toenemen
   Verder heb je nog
   – De vele hartstilstanden, vooral bekend bij sportlieden
   – ineens “onverklaarbare” bloedklonters
   De lijst is HEEL ERG lang.
   kijk maar naar dit andere nieuwe artikel op FN frontnieuws.com/officiele-overheidsgegevens-vermelden-74-783-doden-en-5-830-235-gewonden-na-covid-19-vaccins-in-de-v-s-en-europa/

 3. Ik lees geen statestieken meer. Ze baseren zich op simulaties en al naargelang wat goed uitkomt in het verloop van hun doelstellingen.

  • juistum overal gedraaikont: slappe zorgmedewerkers die overspannen raken als ziekenhuisjes wat te vol raken… imbeciele direkteuren uit de zorg die angst hebben dat ze aan t denkwerk moeten en dan al die maatregelen omdat de ministers luie mensen zijn die niet of nauwelijks wat doen,hooguit ff op tv verschijnen met algemene lulkoekpraat en dan al die imbeciele reporters die extra geld krijgen om de viruswaarheid ff te verdraaien alla opruien van volk, en dan die willem engel oppakken… en al die eenzijdige homo talkshows,waarin men elkaar opjut om te vaccineren terwijl in geen een echt een goede wetenschapper was uitgenodig met bewijsbaar testresultaten,die paar virologenflapdrollen van het OMT krijgen ook geld betaald om volk te misleiden!!!
   In ieder geval daar zijn we voorlopig vanaf> zonder aankondiging<!!!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in