Nog een interview met Dr Mike Yeadon – “Waarschuw iedereen om niet in de buurt van de extra vaccins te komen”

4
© Metropolitan Transportation Authority of the State of New York (CC BY 2.0)

Dailyexpose sprak met Dr. Mike Yeadon over zijn visie op de experimentele Covid-19 vaccins, de medicijnregulatoren die ze goedkeuren en zijn angsten voor de toekomst.

“Ik ben me terdege bewust van de wereldwijde misdaden tegen de mensheid die tegen een groot deel van de wereldbevolking worden gepleegd.

Ik voel grote angst, maar ik laat me niet weerhouden om deskundige getuigenissen af te leggen aan meerdere groepen bekwame advocaten, zoals Rocco Galati in Canada en Reiner Fuellmich in Duitsland.

Ik twijfel er absoluut niet aan dat we in de aanwezigheid zijn van kwaadaardige – een vaststelling die ik nooit eerder heb gedaan in een 40-jarige onderzoekscarrière – en gevaarlijke producten.

In het Verenigd Koninkrijk is het overduidelijk dat de autoriteiten een koers willen varen die ertoe zal leiden dat zoveel mogelijk van de bevolking ‘vaccins’ krijgt toegediend. Dit is waanzin, want zelfs als deze middelen legitiem zouden zijn, is bescherming alleen nodig voor diegenen die een duidelijk verhoogd risico lopen aan het virus te overlijden. Bij die mensen zou zelfs kunnen worden aangevoerd dat de risico’s het dragen waard zijn. En er zijn zeker risico’s die wat ik noem ‘mechanistisch’ zijn: ingebouwd in de manier waarop ze werken.

Maar al die andere mensen, die in goede gezondheid verkeren en jonger zijn dan 60 jaar, misschien iets ouder, die komen niet om van het virus. Bij deze grote groep is het volstrekt onethisch om iets nieuws toe te dienen waarvan de mogelijkheid van ongewenste bijwerkingen na een paar maanden volstrekt niet is gekarakteriseerd.

In geen enkel ander tijdperk zou het verstandig zijn te doen wat als de bedoeling wordt aangegeven.

Aangezien ik dit met zekerheid weet, en ik weet dat degenen die het aansturen dit ook weten, moeten we ons afvragen: Wat is hun motief?

Hoewel ik het niet weet, heb ik sterke theoretische antwoorden, waarvan er slechts één betrekking heeft op geld en dat motief werkt niet, omdat hetzelfde kwantum kan worden bereikt door de eenheidskosten te verdubbelen en het middel aan half zoveel mensen te geven. Dilemma opgelost. Dus het is iets anders. Met de hele bevolking wordt bedoeld dat ook minderjarige kinderen en uiteindelijk baby’s in het net worden opgenomen, en dat interpreteer ik als een slechte daad.

Er is geen medische beweegreden voor. Terwijl ik weet dat het ontwerp van deze ‘vaccins’ tot gevolg heeft dat in het lichaam van de ontvangers het spike-eiwit tot expressie komt, dat op zichzelf nadelige biologische effecten heeft die bij sommige mensen schadelijk zijn (het op gang brengen van de bloedstolling en het activeren van het immuun ‘complementsysteem’), ben ik vastbesloten erop te wijzen dat degenen die geen risico lopen door dit virus, niet mogen worden blootgesteld aan het risico van ongewenste neveneffecten van deze middelen”.

In een toespraak die u vier maanden geleden gaf, zei u…

“De meest waarschijnlijke duur van immuniteit voor een respiratoir virus als SARS CoV-2 is meerdere jaren. Waarom zeg ik dat? We hebben de gegevens van een virus dat zeventien jaar geleden delen van de wereld overspoelde, SARS genaamd, en onthoud dat SARS CoV-2 voor 80% op SARS lijkt, dus ik denk dat dat de beste vergelijking is die iemand kan geven.

Het bewijs is duidelijk: deze zeer slimme cellulaire immunologen bestudeerden alle mensen die ze te pakken konden krijgen en die 17 jaar geleden SARS hadden overleefd. Ze namen een bloedmonster en ze testten of ze al dan niet op de oorspronkelijke SARS reageerden en dat deden ze allemaal; ze hadden allemaal een volkomen normaal, robuust T-celgeheugen. Ze waren eigenlijk ook beschermd tegen SARS CoV-2, omdat ze zo op elkaar lijken; het is kruis immuniteit.

Dus ik zou zeggen dat de beste gegevens die er zijn erop wijzen dat immuniteit voor ten minste 17 jaar robuust moet zijn. Ik denk dat het heel goed mogelijk is dat het levenslang is. De stijl van de reacties van de T-cellen van deze mensen was dezelfde als wanneer je gevaccineerd bent en dan kom je jaren later terug om te zien of die immuniteit behouden is gebleven. Dus ik denk dat het bewijs echt sterk is dat de duur van de immuniteit meerdere jaren zal zijn, en mogelijk levenslang.

Met andere woorden, eerdere blootstelling aan SARS – dat wil zeggen, een variant die lijkt op SARS CoV-2 – verleende SARS CoV-2 immuniteit”.

De Israëlische regering beroept zich op nieuwe varianten om lockdowns, vliegverboden, beperkingen en de uitgifte van een Groen Paspoort te rechtvaardigen. Denkt u dat het, gezien de uitspraak van het Hooggerechtshof, mogelijk is om toekomstige overheidsmaatregelen te voorkomen met nauwkeurige informatie over varianten, immuniteit, kudde-immuniteit, enz. die kan worden verstrekt aan de advocaten die deze toekomstige maatregelen zullen aanvechten?

  Stelling: COVID-19 vaccins installeerden Marburgvirus "ladingen" in menselijke slachtoffers; 5G-uitzendingssignaal zal het biowapen activeren en de volgende razende pandemie ontketenen

“Wat ik schetste in verband met de immuniteit tegen SARS is precies wat we zien bij SARS-CoV-2. De studie is van een van de beste laboratoria op hun gebied. Theoretisch zouden mensen dus hun T-cel immuniteit kunnen testen door de respons van cellen in een kleine bloedstaal te meten. Dergelijke tests bestaan, maar ze zijn niet “high throughput” en ze kosten waarschijnlijk een paar honderd USD per stuk op schaal. Maar geen duizenden. De test die mij bekend is, is nog niet commercieel verkrijgbaar, maar alleen in onderzoek in het V.K.

Ik verwacht echter dat het bedrijf kan worden overgehaald om testkits “voor onderzoek” op schaal te leveren, mits een overeenkomst wordt gesloten. Als men een paar duizend ongevaccineerde Israëli’s zou laten testen, kan dat een tweesnijdend zwaard zijn. Op basis van ervaringen in andere landen was 30-50% van de mensen vooraf immuun en daarnaast is ongeveer 25% geïnfecteerd en nu immuun.

Persoonlijk zou ik niet met de autoriteiten willen onderhandelen op hun eigen voorwaarden: dat je verdacht wordt als bron van infectie tot het tegendeel bewezen is. Je zou niet moeten hoeven bewijzen dat je geen gevaar voor de gezondheid van anderen bent. Wie geen symptomen heeft, is nooit een gevaar voor de gezondheid van anderen. En hoe dan ook, als degenen die zich zorgen maken over het virus eenmaal gevaccineerd zijn, is er gewoon geen argument meer voor dat iemand anders gevaccineerd moet worden”.

Ik heb begrepen dat een “lekkend vaccin” alleen de symptomen bij de gevaccineerden vermindert, maar de overdracht niet stopt; het laat dus de verspreiding toe van wat dan een dodelijker virus wordt.

In China gebruikt men bijvoorbeeld opzettelijk lekkende vaccins tegen vogelgriep om snel kippenkuddes te ruimen, omdat de niet-gevaccineerden binnen drie dagen sterven. Bij de ziekte van Marek, waarvan ze alle kippen moesten redden, was de enige oplossing om 100% van de kudde te vaccineren, omdat alle niet-gevaccineerden een groot risico liepen te sterven. De manier waarop een lekkend vaccin wordt gebruikt is dus intentioneel, dat wil zeggen dat het mogelijk is dat de bedoeling is om grote schade toe te brengen aan de niet-gevaccineerden.

  WEF-bureaucraat roept leger op om bevolking te vaccineren: "Stop met het uitleggen van de wetenschap"

Sterkere stammen zouden zich gewoonlijk niet door een populatie verspreiden omdat zij de gastheer te snel doden, maar als de gevaccineerden alleen minder ernstige ziekte oplopen, verspreiden zij deze stammen onder de niet-gevaccineerden die ernstige ziekte oplopen en sterven.

Bent u het eens met deze beoordeling? Bent u het er voorts mee eens dat, indien de niet.gevaccineerden de vatbaren worden, de enige weg vooruit HCQ-profylaxe is voor degenen die nog niet COVID-19 hebben gehad?

Zou het Zelenko Protocol werken tegen deze sterkere stammen als dit het geval is? En als velen al de eerder genoemde “17-jarige SARS-immuniteit” hebben, zou dat dan geen bescherming bieden tegen een eventuele supervariant?

“Ik vind het Gerrt Vanden Bossche verhaal zeer verdacht. Er is geen enkel bewijs dat vaccinatie leidt of zal leiden tot ‘gevaarlijke varianten’. Ik vrees dat het om een soort truc gaat.

Over het algemeen ontstaan ​​varianten heel vaak, routinematig, en hebben ze de neiging om na verloop van tijd minder gevaarlijk en besmettelijker te worden, omdat het in evenwicht komt met zijn menselijke gastheer. Varianten worden over het algemeen niet gevaarlijker.

Geen enkele variant verschilt meer dan 0,3% van de oorspronkelijke sequentie. Met andere woorden, alle varianten zijn ten minste 99,7% identiek aan de Wuhan-sequentie.

Het is een fictie, en een kwalijke ook, dat varianten waarschijnlijk ‘aan immuniteit ontsnappen’.

Niet alleen is het intrinsiek onwaarschijnlijk – want deze mate van gelijkenis van varianten betekent nul kans dat een immuun persoon (hetzij door natuurlijke infectie of door vaccinatie) ziek wordt door een variant – maar het wordt empirisch ondersteund door hoogwaardig onderzoek.

Het onderzoek waarnaar ik verwijs toont aan dat mensen die herstellen van een infectie of die gevaccineerd zijn ALLE immuuncellen hebben die ALLE varianten herkennen.

Dat rapport laat zien WAAROM de uitgebreide moleculaire herkenning door het immuunsysteem de minuscule veranderingen in varianten irrelevant maakt.

Ik kan het niet krachtig genoeg zeggen: de verhalen over varianten en de noodzaak van aanvullende vaccins zijn VALS. Ik ben bang dat er een zeer kwaadaardige reden achter dit alles zit. Het wordt zeker niet ondersteund door de beste manieren om naar immuniteit te kijken. De beweringen missen altijd substantie wanneer ze worden onderzocht, en maken gebruik van verschillende trucs, zoals het manipuleren van de omstandigheden om de effectiviteit van antilichamen te testen. Antilichamen zijn waarschijnlijk vrij onbelangrijk in de bescherming van de gastheer tegen dit virus. Er zijn een paar ‘natuurlijke experimenten’ geweest, mensen die helaas geen antilichamen kunnen maken, maar toch in staat zijn om dit virus met succes af te weren. Zij zijn beslist beter af met antilichamen dan zonder. Ik noem deze zeldzame patiënten omdat zij aantonen dat antilichamen niet essentieel zijn voor de immuniteit van de gastheer, dus een of andere kunstmatige test in een laboratorium met antilichamen en gemanipuleerde virusvarianten rechtvaardigt NIET de noodzaak van extra vaccins.

De enige mensen die kwetsbaar blijven en profylaxe of behandeling nodig hebben, zijn ouderen en/of zieken die geen vaccin wensen te krijgen (wat hun goed recht is).

Het goede nieuws is dat er meerdere keuzemogelijkheden zijn: hydroxychloroquine, ivermectine, budesonide (inhalatiecorticosteroode gebruikt bij astmapatiënten), en natuurlijk orale vitamine D, zink, azithromycine enz. Deze verminderen de ernst zodanig dat dit virus geen volksgezondheidscrisis hoefde te worden”.

Vindt u dat de MHRA goed werk levert bij het reguleren van ‘big pharma’? Op welke manieren omzeilt ‘big pharma’ de regelgever? Heeft u het gevoel dat ze dat voor de mRNA-prik hebben gedaan?

  Ernstige inflammatoire aandoeningen van het spier-skeletstelsel na mRNA-vaccins. Koreaanse studie bevestigt alarm van Segalla en McCullough. Ook over gevaren voor het hart

“Tot voor kort had ik veel waardering voor de internationale geneesmiddelenautoriteiten. Toen ik bij Pfizer werkte, en later CEO was van een biotech die ik had opgericht (Ziarco, later overgenomen door Novartis), hadden we respectvolle interacties met FDA, EMA en de MHRA.

Altijd interacties van goede kwaliteit.

Onlangs zag ik dat de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) een subsidie had gegeven aan de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)! Kan dat ooit gepast zijn? Zij worden gefinancierd met overheidsgeld. Ze zouden nooit geld van een particuliere instantie mogen aannemen.

Dus hier is een voorbeeld waar de Britse regelgevende instantie een belangenconflict heeft. Het Europees Geneesmiddelenbureau verzuimde om bepaalde dingen te eisen, zoals onthuld in de ‘hack’ van hun dossiers tijdens de beoordeling van het Pfizer-vaccin.

U kunt voorbeelden vinden op Reiner Fuellmich’s “Corona Comité” online.

Dus ik geloof niet meer dat de regelgevers in staat zijn om ons te beschermen. “Goedkeuring” is dus zinloos.

Dr. Wolfgang Wodarg en ik hebben 1 dec 2020 een petitie ingediend bij de EMA over de genetische vaccins. Ze negeerden ons.

Onlangs schreven we hen privé, waarschuwend voor bloedstolsels, ze negeerden ons. Toen we publiek gingen met onze brief, werden we volledig gecensureerd. Dagen later pauzeerden meer dan tien landen het gebruik van een vaccin vanwege bloedstolsels.

Ik denk dat het grote geld van de farmaceutische industrie plus het geld van BMGF een klimaat creëert waarin nee zeggen geen optie is voor de regelgever.

Ik moet terugkomen op de kwestie van de ’top up vaccins’ (booster shots) en het is dit hele verhaal waarvan ik bang ben dat het zal worden uitgebuit en gebruikt om ongeëvenaarde macht over ons te krijgen.

Waarschuw alstublieft iedereen om niet in de buurt te komen van de extra vaccins. Ze zijn absoluut niet nodig. Omdat er geen behoefte aan is, maar ze wel worden gemaakt door de farmaceutische industrie, en de regelgevers aan de kant staan (geen veiligheidstesten), kan ik alleen maar concluderen dat ze zullen worden gebruikt voor snode doeleinden.

Als iemand bijvoorbeeld in de komende jaren een aanzienlijk deel van de wereldbevolking zou willen beschadigen of doden, dan zullen de systemen die nu in gebruik zijn, dat mogelijk maken.

Naar mijn mening is het heel goed mogelijk dat dit gebruikt wordt voor massale ontvolking”.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

5 vragen om aan je vrienden te stellen die van plan zijn het Covid-vaccin te nemen

Vorig artikelChina: Greta is een dikzak
Volgend artikelDit wordt te ECHT, waarom praat niemand hierover?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

  1. Michael Yeadon weet waar hij het over heeft. Als ik zijn artikelen lees denk ik nooit: Wacht…WAT???. Wat hij zegt is altijd logisch en begrijpelijk. Je wordt niet gepiepeld. En dat merk je.

  2. Waarom een foto met onderwerpingslap?????

    Ik snap dat kanalen als YT nu in elk filmpje wordt gedaan alsof dat merkteken normaal is, maar ik ben al klaar met een site/artikel als er weer een poging tot hersenspoelen wordt gedaan.

  3. Rommel. helder artikel om dit nog een keer boven tafel te halen. Zeker gezien de wet die ze volgende week in de 1e Kamer gaan bespreken en die ze er op 23-5 doorheen willen jassen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in