© Freepik

Een nieuwe wetenschappelijke studie onderzocht de relatie tussen Covid-19 sterfgevallen en lockdowns. Verschillende regio’s in de wereld werden doorgelicht om te zien welke invloed het thuisblijfbeleid had op de respectieve trends in sterftecijfers. De resultaten van het onderzoek kunnen NIET aantonen dat dit opsluitingsbeleid het sterftecijfer heeft doen verminderen.

De wetenschappers gebruikten voor hun analyse verschillende gegevens die op internet beschikbaar waren van Google, OurWorldInData en officiële cijfers uit Brazilië. Het aantal sterfgevallen in Corona werd vergeleken met het aantal mensen dat thuis moest blijven. Deze getallen werden vervolgens vergeleken in paarsgewijze vergelijkingen voor 87 geselecteerde regio’s van de wereld. Het doel van de studie was na te gaan of er een correlatie kon worden vastgesteld tussen de lockdowns en het Corona-sterftecijfer, bericht Wochenblick.

De auteurs van de huidige studie verklaren dat zij “geen bewijs hebben gevonden dat het thuisblijfbeleid het aantal aantal sterfgevallen / miljoen heeft verminderd”, en wijzen erop dat verder onderzoek moet worden gedaan om de Corona-pandemie beter te begrijpen. Andere factoren, zoals “regionale verschillen in behandelingsmethoden” of gewoon het “natuurlijke verloop van het virus” zouden ook een invloed hebben op de pandemie.

Lockdown werkt alleen in de hoofden van politici

Uit deze resultaten blijkt eens te meer dat een positief effect van de strenge maatregelen op de sterftecijfers niet wetenschappelijk is aangetoond. Eerder dit jaar had een team van wetenschappers onder leiding van John Ioannidis reeds vastgesteld dat de beperkende maatregelen die de regeringen wereldwijd hadden genomen, geen noemenswaardige invloed hadden op de verspreiding van het Coronavirus, lees dit artikel “Studie: Corona-sterfte wereldwijd ongeveer 0,15 procent” dat eerder door Frontnieuws is gepubliceerd. De lockdowns hebben vooral negatieve gevolgen voor kwetsbare groepen zoals verpleeghuisbewoners, zo bleek uit een andere studie in januari van dit jaar. Lockdownbeleid lijkt alleen te werken in de hoofden van degenen die het opleggen en eisen.

Lockdown, één jaar later – Het werkt niet, het heeft nooit gewerkt en het was niet de bedoeling dat het zou werken

Italiaanse deskundige voorspelt: "Veel activiteiten zullen verboden worden voor niet-ingeënte mensen"

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here