© gpointstudio / Freepik

Vrijdag publiceerde het tijdschrift Andrology een peer-reviewed paper waaruit blijkt dat het aantal zaadcellen bij mannen sterk gedaald is na de tweede dosis van Pfizer’s mRNA Covid prik. Deze bevinding, die gebaseerd is op tellingen van mannen die sperma doneerden aan drie vruchtbaarheidsklinieken in Israël, is verwoestend – medisch en politiek gezien, schrijft Alex Berenson.

Zij raakt de kern van de allerbelangrijkste vraag over de mRNA-prikken, namelijk of zij verborgen vruchtbaarheidsrisico’s hebben. Die kwestie suddert al sinds begin 2021, nadat ik had gemeld dat uit gegevens bleek dat de injecties een overmaat aan miskramen bij ratten hadden veroorzaakt – en andere verslagen waaruit bleek dat meetbare hoeveelheden vaccin bij proeven met ratten de eierstokken en de testes hadden bereikt.

Sindsdien hebben “factcheckers” in de media en volksgezondheidsautoriteiten de bezorgdheid en iedereen die ze naar voren brengt, weggewuifd en bespot:

Nu – nadat een half miljard mannen mRNA-prikken hebben gekregen – blijken de sceptici gelijk te hebben. Opnieuw. Het Israëlische artikel biedt harde bewijzen dat de vaccins een systemisch risico kunnen inhouden voor het aantal zaadcellen van mannen. Wat een samenzweringstheorie was, is nu slechts een theorie. VOOR DE ZOVEELSTE KEER.

Het artikel werpt vragen op over het werkingsmechanisme, die onmiddellijk beantwoord moeten worden. En naast het risico op myocarditis is de bevinding nog meer bewijs dat het aanmoedigen – veel minder het verplichten – van mannen onder de 40 om de mRNA vaccins te nemen een catastrofale vergissing was.

De auteurs nuanceren hun bevindingen echter door te melden dat na vijf maanden de spermaniveaus zich herstelden. De dalingen waren dus slechts tijdelijk, schreven zij.

VAERS gegevens tonen 2.000 procent toename van meldingen van hersenletsel na COVID-19 vaccinatie

Terzijde: een daling van vijf maanden is nauwelijks tijdelijk te noemen voor iemand die een gezin probeert te stichten – of in vergelijking met een “vaccin” dat binnen enkele weken of maanden zijn werkzaamheid tegen Omicron verliest.

Zoals andere schrijvers reeds hebben opgemerkt, ondersteunen de feitelijke gegevens in het artikel niet echt het argument dat de spermaniveaus na vijf maanden weer normaal zijn. In feite zijn de niveaus volgens sommige metingen blijven dalen.

In plaats van dit feit te erkennen, hebben de auteurs een zo goed mogelijke draai aan hun gegevens gegeven, en tegelijkertijd de cijfers zelf aan het eind van het artikel gepubliceerd, zodat andere onderzoekers de werkelijkheid zelf konden zien.

Deze tactiek is nu gebruikelijk bij onderzoekers die gegevens naar buiten brengen die bezorgdheid zouden kunnen wekken over de mRNA-prikken. Het is waarschijnlijk een reactie op de overweldigende politieke druk om de dieper wordende crisis te verbergen rond de veiligheid en de werkzaamheid van de prikken die de regeringen aan meer dan een miljard mensen in de wereld hebben gegeven.

Hieronder ziet u de cruciale grafiek, waaruit blijkt dat het “totaal beweeglijk aantal” – het aantal zaadcellen in het geëjaculeerde sperma – drie tot vijf maanden na de tweede injectie (T2) met 22% daalde en zich nauwelijks herstelde tijdens de laatste telling (T3), toen het nog 19% onder het niveau van vóór de injectie lag.

Klik voor groot Bron

Nog belangrijker is dat de daling van het aantal zaadcellen NIET te wijten kan zijn aan een ontsteking op korte of zelfs middellange termijn, omdat mRNA-geproduceerde spike-eiwitten onze immuuncellen ertoe brengen de systemische productie van anti-spike-antilichamen op te voeren. Als dat het geval zou zijn, zou men een daling op korte termijn van het aantal zaadcellen verwachten, die na verloop van tijd omkeert. In plaats daarvan is het totale aantal zaadcellen kort na de mRNA-prikken onaangetast, en daalt het maanden later en herstelt zich nauwelijks.

De demonisering van de ongevaccineerden: Een terugblik

Om deze onaangename realiteit te bagatelliseren, richtten de onderzoekers zich in plaats daarvan op het feit dat de mediane in plaats van de gemiddelde tellingen zich na vijf maanden wel herstelden. (De mediaan is het numerieke middelpunt van een reeks; als een reeks gaat van 1, 2, 3, 4, 20, zal de mediaan 3 zijn, maar het gemiddelde zal 30 gedeeld door 5, of 6 zijn).

Zowel de mediaan als het gemiddelde kunnen waardevolle statistieken zijn. Door de mediaan te gebruiken in plaats van het gemiddelde zullen extreme uitschieters verborgen blijven. In dit geval is het feit dat het gemiddelde veel sterker daalde dan de mediaan een teken dat sommige mannen waarschijnlijk zowel in de tweede als in de derde periode bijna geen sperma meer hadden – en dat feit is aantoonbaar belangrijker dan de verandering in de mediaan.

Dit alles wil zeggen dat deze gegevens niet gemakkelijk weg te verklaren zijn en niet genegeerd mogen worden, hoe graag de media dat ook zouden willen. De daling van het aantal zaadcellen maakt deel uit van een zich ontwikkelend en steeds duisterder beeld over de gevolgen op lange termijn van de mRNA-prikken voor de gezondheid – en zou op zichzelf ouders ervan moeten overtuigen niet het risico te nemen hun kinderen aan deze krachtige biotechnologieën bloot te stellen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

YouTuber bespotte voorheen Covid-19 vaccinatie-critici – Nu geeft hij toe: “Ik heb vaccinschade”Volg Frontnieuws op Telegram

Kan magnetische hydrogel het COVID vaccin-magneetfenomeen verklaren?

Lees meer over:

19 REACTIES

  • Bedankt voor de link!
   Soms heb je even een eyeopener nodig in een wereld waar ik soms weleens denk ben ik nu ook een schaap maar dan van de andere kant?…vooral als je de onderstaande bericht leest van ZUCHT. Dan is zo een link van REMI weer een eyeopener. En dan moet ik ook gelijk weer denken wat Jensen zegt: blijf bij de feiten. En dan weet ik het weer ik ben geen schaap. Ik probeer altijd kritisch/neutral te blijven van beide kanten te lezen en onderzoeken om zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er in de wereld gaande is. Dus lezen lezen lezen… niks van beide kanten gelijk aannemen zelf onderzoeken naar feiten ,naar wie wordt erbeter van en volg het geld. En dan ben ik weer helder. Al moet je wel opassen dat je je niet blindstaart op alles wat mis is in deze wereld immers dan zie je niet meer al het goede. Daar bedoel ik mee als je focust op alle rode auto’s zie je opeens allen maar rode auto’s op de weg in tijdschrijften op tv ect. Omdat je focus daar teveel op ligt.

  • Ja mijn sperma is goud waard laat ze lekker spuiten zou ik zeggen maar vrouwen die zwanger willen worden zullen in mijn rij moeten aansluiten kosten vijfduizend euro per buisje.

 1. Zucht… jullie zijn tegen de wetenschappelijke methode, maar gebruiken wel bronnen hieruit als er een vlaagje inzit die jullie idioterie ondersteunt. En dan staat er 1 onderzoeksresultaat tegen 20 die iets anders beweren en nog geloven jullie die ene… dan weet je:
  1. Gewoon niet hoe de wetenschappelijke methode werkt .
  2. Ben je hypocriet
  3. Ben je zelf een schaap
  4. Be je te dom om te beseffen dat je in een sekte zit.

  • Zowel de pro- als de antivaxers zijn selectief in hun keuzes van wetenschappelijke onderzoeken.
   Het probleem ia dat je je keuze over het al dan niet nemen van een injectie tegen covid toch ergens op moet baseren.
   Ik heb er als volgt tegenaan gekeken:
   – Mortaliteit covid: laag tot zeer laag (die cijfers zijn moeilijk te faken).
   – Technologie van het vaccin: nieuw tot zeer nieuw, zeg maar experimenteel.
   Ook als het vaxcin veilig zou zijn, wegen de kosten (zeg risico’s) van het nemen vna zo’n vernieuwd vaxcin niet op tegen de baten.
   Tek daarbij op dat er twee dingen pertinent afgewezen of zelfs verboden werden door de westerse regeringen.
   1) Medicijnen tegen covid (zoals HCQ, Ivermectine etc.)
   2) Vaccins uit het buitenland. Zoals niet experimentele traditionele vaccins uit China, d.w.z. zonder mRNA technologie en concurrerende vector vaccins en uit Rusland.
   Die laatste twee punten duiden, mijns inziens althans, niet meer op naïviteit van de regeringen, maar kunnen alleen maar wijzen naar belangenverstrengeling.
   Conclusie (ook zonder die twee laatste punten) Ik neem het vaccin niet.

  • Wie is tegen de wetenschappelijke methode? Als je goed opgelet zou hebben was je al tot de conclusie gekomen dat juist de overheden zich anti-wetenschappelijk hebben opgesteld en met overgave de pseudowetenschap omarmd hebben. De meeste zgn fact-checkers lullen mee met het door de overheden verkozen narratief dat van hogerop ingefluisterd werd.

   Geloof je bovenstaand onderzoek niet? Wel, laat je prikken zoals Big Pharma dat graag heeft en probeer dan nog maar even vader te worden. Dan zal je bewijs uit de eerste hand hebben.

  • Iedereen maakt zijn eigen keuzes en hoeft zich hiervoor niet te verdedigen of anderen hierop aan te vallen. Ik vertrouw op natuurlijke immuniteit, maar respecteer de mensen die daar niet op vertrouwen, om wat voor reden dan ook. ‘Leven en laten leven’ zeg maar. Als iedereen dat zou doen zou de wereld er een stuk mooier uitzien, denk ik.

  • Jammer dat U zo negatief reageert. Zonder onderbouwing wilt U Uw eigen gelijk halen door te roepen dat ze niet weten hoe wetenschap werkt/ hypocriet of zelf een schaap zijn of lid van een of andere sekte!!
   Het onderzoek van JAMA betreft 45 personen!!!! gedaan vanaf 17dec 2020 tm eind Januari 2021.
   Het rapport van de NIH gooi ik meteen in de prullenbak . Deze organisatie ligt onder vuur van vele advocaten
   en Google … nou dat weet een ieder nu wel.
   We zijn nu 1.5 jaar verder met het vergaren van kennis dus kan dat onderzoek uit Israel wel degelijk nieuwe aanwijzingen geven dat er iets toch niet goed is
   Indien Uw Engels goed genoeg is zou U eens iedere vrijdag naar Thehighwire .com moeten kijken misschien wordt Uw blik dan wat ruimer en niet luisteren naar o,a REUTERS fact checkers want dat zijn slechts journalisten en geen wetenschappers laat staan medici.

 2. Hieruit blijkt weer dat je het niet snapt. De gegevens uit het artikel komen uit pseudo wetenschap volgens jou. Maar in een sekte gaat het niet om feiten

  • Firstly we all know that the massive amounts of corruption throughout the entire world mean that 20 dishonest studies claiming something doesn’t exist are irrelevant when a single credible study has found something concerning.
   The same goes with people giving advice and science about things such as no cures exist, natural immunity doesn’t exist, masks work etc…
   Well I’m going to listen to the people who get results and can back up what they’re saying and not the con artist quacks with zero credibility.

 3. Ach wetenschap onderzoek
  Gewoon erg duidelijk
  Er zit meer in het prikje dan je denkt
  Wel erg toevallig dat er nu allemaal zeldzame aandoeningen opduiken
  Ik ben niet gevaccineerd
  Alhoewel ik heb een hekel aan die term
  Het is geen vaccin .
  Het is zeer ingenieus samengestelde sluipmoordenaar
  Die de brave mensjes netjes in laten spuiten
  Ik zeg liever ik heb niet meegedaan aan het wereldwijde experiment

 4. Dit is dus de uitvoering van het programma van de Club van Rome, de Fabian Society, Het W.E.F., en soortgelijke eugenetische verbanden. Ze hebben een perfect biowapen uitgevonden. En, wat minstens zo knap is, er zeer, zeer vele mannen toe kunnen brengen dit bij zich te laten inspuiten. Graag sluit ik positief af: gelukkig is voor een bevruchting maar 1 zaadcel nodig. We moeten alleen de IVF-techniek zo goed mogelijk maken.

 5. In WO2 ging geen enkele jongen van Sicilie in het fascisten leger
  De mafia had het gerucht gelanceerd, dat ze gecastreerd zouden worden.

  het werkte…

 6. Nog een opmerking voor onze ZUCHT wetenschapper. Dit gaat niet over Israel of die rapporten die U stuurde naar een reageerder. Dat waren rapporten die onderzoek deden 70 dagen na vaccinatie. Dit heeft men achterhaald en nu heeft men een aantal mensen gedurende 5 maanden gevolgd en bestudeerd volgens aanbevelingen van de CDC. Meerdere monsters werden aangeleverd en de dalingbetrof 22,1% in de gehele studie groep. Uw conclusie dat het nauwelijks verminderde is dus onjuist en de gevolgen op lange termijn waren destijds niet duidelijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here