Een nieuwe wetenschappelijke studie, uitgevoerd door Dr. Peter Mccullough en andere vooraanstaande wetenschappers, heeft geconcludeerd dat de Covid-19 vaccins het aangeboren immuunsysteem beschadigen. Dit ondersteunt het bewijs dat de afgelopen maanden hier op Frontnieuws is gepubliceerd, dat de volledig gevaccineerden een nieuwe vorm van verworven immunodeficiëntie syndroom ontwikkelen, veroorzaakt door de Covid-19 injecties, bericht Dailyexpose.uk.

De studie getiteld “Innate Immune Suppression by SARS-CoV-2 mRNA Vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes and microRNAs” werd op 21 januari 2022 gepubliceerd en presenteert een reeks bewijzen dat de genetische wijzigingen die door de mRNA Covid-19-vaccins worden geïntroduceerd, uiteenlopende gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid.

Bron

Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot –

 • een mogelijk direct oorzakelijk verband met neurodegeneratieve ziekten;
 • myocarditis;
 • immuun trombocytopenie;
 • Bell’s palsy;
 • leveraandoeningen;
 • verminderde adaptieve immuniteit;
 • verhoogde productie of vorming van een tumor of tumoren;
 • en DNA schade

Dr. Peter Mccullough, die de studie samen met Dr. Anthony Kyriakopoulos, Dr. Greg Nigh en Dr. Stephenie Sennef heeft uitgevoerd, verstrekt ook bewijsmateriaal van meldingen van ongewenste bijwerkingen aan het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) om hun conclusies te ondersteunen.

De groep wetenschappers onderzoekt in hun paper de wetenschappelijke literatuur die suggereert dat vaccinatie met een Covid-19 mRNA-vaccin een reeks biologische gebeurtenissen in gang zet die niet alleen verschillen van die welke door een natuurlijke infectie worden teweeggebracht, maar in verschillende opzichten contraproductief zijn voor zowel de korte- als de langetermijnprestaties van het immuunsysteem en de normale cellulaire functie.

Mccullough en co. stellen ook dat van de Covid-19-injecties nu is aangetoond dat zij “kritieke trajecten die verband houden met het toezicht op kanker, infectiebeheersing en cellulaire homeostase terugdringen. Zij introduceren in het lichaam sterk gewijzigd genetisch materiaal”.

Hoogtepunten van de studie

Het volgende zijn enkele van de hoogtepunten uit de buitengewoon goed onderzochte en ongelooflijk lange studie.

Schade aan het centrale zenuwstelsel

De studie verwijst naar een baanbrekende studie van een onderzoeksteam in India dat de rol van exosomen onderzocht in de cellulaire reactie op intern gesynthetiseerd SARS-CoV-2 spike-eiwit.

Zij schreven in het abstract: “Wij stellen dat het SARS-CoV-2 genproduct, Spike, in staat is om de gastheer exosomale lading te wijzigen, die wordt vervoerd naar verre niet-geïnfecteerde weefsels en organen en een catastrofale immuuncascade binnen het centraal zenuwstelsel (CZS) kan initiëren.”

Bron

Verstoorde DNA-reparatie en Adaptieve Immuniteit

Het immuunsysteem en het DNA-reparatiesysteem zijn de twee primaire systemen waarop hogere organismen vertrouwen voor hun verdediging tegen diverse bedreigingen, en zij delen gemeenschappelijke elementen.

  Is grafeenoxide de oorzaak dat de Japanse autoriteiten Moderna's verontreinigde covid-vaccins hebben opgeschort?

Functieverlies van belangrijke DNA-reparatie-eiwitten leidt tot defecten in de reparatie die de productie van functionele B- en T-cellen belemmeren, wat resulteert in immunodeficiëntie. Verstoord DNA-herstel is ook een directe weg naar kanker.

Mccullough en co. verwijzen naar een baanbrekende studie die werd uitgevoerd door onderzoekers in Sjanghai, China, waarbij verschillende parameters die verband houden met de immuunfunctie werden gecontroleerd bij een groep patiënten vóór en 28 dagen na de Covid-19 vaccinatie.

De auteurs vonden een consistente verandering van genexpressie na vaccinatie in veel differente immuun celtypes.

Zij schreven:

“Samen suggereerden deze gegevens dat na vaccinatie, tenminste tegen dag 28, naast het genereren van neutraliserende antilichamen, het immuunsysteem van mensen, inclusief dat van lymfocyten en monocyten, misschien in een meer kwetsbare staat was.”

Deze auteurs identificeerden ook verontrustende veranderingen in genexpressie die een verminderd vermogen tot DNA-reparatie zouden impliceren.

Immuun trombocytopenie

Immuun trombocytopenie is een auto-immuunziekte, waarbij het immuunsysteem de circulerende bloedplaatjes aanvalt.

Bloedplaatjes circuleren normaal met een gemiddelde levensduur van slechts vijf tot negen dagen, zodat ze voortdurend worden aangemaakt in het beenmerg en opgeruimd in de milt.

De auteurs van de studie schrijven dat een derde van alle bloedplaatjes in het lichaam zich in de milt bevindt. Aangezien de mRNA-vaccins in de milt worden gebracht door immuuncellen die aanvankelijk worden aangetrokken door de injectieplaats in de armspier, is er een enorme kans op het vrijkomen van exosomen die spike-eiwit bevatten door macrofagen in de milt die met het vaccin zijn geïnfecteerd.

De exosomen die vrijkomen door macrofagen die door het vaccin worden gedwongen spike-eiwit te synthetiseren, verhogen derhalve het risico op trombocytopenie als reactie op immuuncomplexen die worden gevormd door spike-antigeen en antilichamen die tegen de spike worden geproduceerd.

VAERS-signaal voor immuunsuppressie, trombocytopenie en neurodegeneratie

In de 31-jarige geschiedenis van VAERS werden er in totaal 9.153 sterfgevallen gerapporteerd in verband met een vaccin, en 7.114 (78%) van die sterfgevallen werden in verband gebracht met COVID-19 vaccins.

Belangrijk is dat vanaf juni 2021 slechts voor 14% van de door VAERS gerapporteerde sterfgevallen vaccinatie als oorzaak kon worden uitgesloten. Dit wijst er sterk op dat deze ongekende vaccins ongewone mechanismen van toxiciteit vertonen die veel verder gaan dan wat wordt gezien met traditionele vaccins.

Bron

Een schokkende 96% van alle gevallen die Bell’s palsy in verband brengen met een vaccin sinds 1990 werden in verband gebracht met COVID-19 vaccins (3.197 van de 3.331 gevallen). Er waren 760 meldingen van Guillain-Barr´e-syndroom (GBS) voor COVD-19-vaccins. Er werden meer dan 100 gevallen van neuritis optica of neuropathie optica gemeld. Een totaal van 8.298 meldingen koppelde migraine hoofdpijn aan COVID-19.

  Voor linksen is uw vrijheid hun ellende - uw slavernij hun vreugde

Er waren ook 52 gevallen van Herpes zoster oticus gelinkt aan COVID-19 vaccins. Dit is in feite een geval van herpes die de hersenzenuwen bij de oren aantast. Gehoorverlies is een kenmerkend symptoom van Herpes zoster oticus, en het kan permanent worden.

Op 19 november 2021 waren er 12.204 gevallen waarin “tinnitus” werd vermeld. Doofheid is natuurlijk veel ernstiger en komt daarom minder vaak voor, en toch heeft het ook een opvallend aantal treffers, namelijk 2.662 gevallen.

Er waren 653 VAERS-meldingen waarin de COVID-19 vaccins in verband werden gebracht met trombocytopenie. Dit moet worden vergeleken met 774 gevallen die zijn gemeld voor alle andere vaccins over de periode van 31 jaar van 1990 tot 2021.

De VAERS-database bevat ook veel termen die verband houden met leverdisfunctie, en er waren ongeveer 2.000 meldingen in VAERS voor verschillende levergerelateerde termen die verband houden met COVID-19 vaccins, zoals hepatomegalie (73 gevallen), leversteatose (105 gevallen) leverenzym verhoogd (338 gevallen), leveraandoening (71 gevallen), leverletsel (44 gevallen), leverpijn (91 gevallen) en hepatitis (62 gevallen).

Er waren 4.650 gevallen van dysfagie, 1.697 gevallen van dysfonie, en 37.132 gevallen van dyspneu als reactie op COVID-vaccins. Zoals beschreven in de studie van Mccullough en co. is een waarschijnlijke oorzaak beschadiging van de nervus vagus ten gevolge van inflammatie die wordt veroorzaakt door blootstelling aan exosomen die het spike-eiwit en de bijbehorende microRNA’s bevatten.

De volgende tabel uit de studie toont het aantal voorvallen in de VAERS-databank van 1990 tot 12 december 2021, waarbij verschillende termen die op kanker wezen, voorkwamen in combinatie met het Covid-19-vaccin of met alle andere beschikbare vaccins, samen met de verhouding tussen de twee tellingen.

Bron – Bladzijde 19

Er waren drie keer zoveel meldingen van borstkanker na een COVID-19 vaccin, en meer dan zes keer het aantal meldingen van B-cel lymphoma. Op één na werden alle gevallen van folliculair lymphoma in verband gebracht met COVID-19 vaccins.

Pancreas carcinoom was meer dan drie keer zo hoog. Mccullough en co. stellen dat dit niet kan worden verklaard door te verwijzen naar een onevenredig groot aantal mensen dat in het afgelopen jaar een mRNA-vaccinatie heeft gekregen in vergelijking met alle andere vaccinaties.

Het totale aantal mensen dat een niet-COVID-19 vaccinatie heeft gekregen is onbekend, maar over de 31-jarige geschiedenis van de rapporten die VAERS bevat, is het ongetwijfeld vele orden van grootte groter dan het aantal dat in het afgelopen jaar een mRNA-vaccinatie heeft gekregen.

  Groter dan de Holocaust: Brits parlementslid zegt dat 10-20 miljoen mensen werden gedood door COVID-vaccins

In het algemeen, in de bovenstaande tabel, zijn twee keer zoveel kankerrapporten bij VAERS gerelateerd aan een COVID-19 vaccinatie vergeleken met die gerelateerd aan alle andere vaccins. Dat is volgens de auteurs van de studie een signaal dat dringend moet worden onderzocht.

Dr. Peter Mccullough, Dr. Anthony Kyriakopoulos, Dr. Greg Nigh, en Dr. Stephenie Sennef besluiten hun studie door de aandacht te vestigen op drie zeer belangrijke aspecten van het veiligheidsprofiel van de Covid-19 vaccins.

 1. De uitvoerig gedocumenteerde ondermijning van de aangeboren immuniteit, die volgens hen een breed scala van gevolgen heeft en zal blijven hebben, waaronder een verminderd vermogen om toekomstige infecties effectief te bestrijden.
 2. Het slechte vermogen van het door het vaccin beschadigde immuunsysteem om “genetisch gestuurde kwaadaardige transformatie binnen cellen en het daaruit voortvloeiende vermogen van het vaccin om deze transformaties te bevorderen” op te sporen en te voorkomen.
 3. De verstoring door Covid-19 mRNA-vaccinatie van de intracellulaire communicatie die door exosomen wordt gevoerd, en de potentieel ernstige ontstekingsbevorderende gevolgen van mRNA-vaccinatie die cellen ertoe aanzet spike-mRNA op te nemen en hoge niveaus van spike-dragende exosomen te produceren.

De auteurs van de studie stellen dat

“Mocht een van deze mogelijkheden volledig worden verwezenlijkt, dan zou het effect op miljarden mensen over de hele wereld enorm kunnen zijn en kunnen bijdragen aan zowel de ziektelast op korte als lange termijn waarmee ons gezondheidszorgsysteem te kampen heeft”.

De slotverklaring van Mccullough, Kyriakopoulos, Nigh en Sennef in hun studie luidt als volgt

“Uiteindelijk overdrijven we niet als we zeggen dat er miljarden levens op het spel staan. Wij doen een beroep op de instellingen voor volksgezondheid om met bewijzen aan te tonen waarom de in dit document besproken kwesties niet relevant zijn voor de volksgezondheid, of te erkennen dat zij dat wel zijn en dienovereenkomstig te handelen. Totdat onze volksgezondheidsinstellingen doen wat juist is in dit opzicht, moedigen wij alle individuen aan hun eigen beslissingen op het gebied van de gezondheidszorg te nemen met deze informatie als een factor die bijdraagt tot die beslissingen”.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Booster syndroom: Natuurarts slaat alarm over Covid-vaccins die de witte bloedlichaampjes bij elke injectie meer en meer doen dalen, en gevaccineerden in AIDS-achtige patiënten veranderenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelCovid-19 ziekenhuisopnames in NSW Australië in slechts 7 dagen verdubbeld; 96% van diegenen is volledig gevaccineerd
Volgend artikelDoor ontmaskering hebben de demonen die de wereldwijde ontvolkingscampagne leiden hun plannen voor 2022 – 2024 bekend gemaakt
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. De lipide nanodeeltjes ALC-0159 en ALC-0315 voor de levering van mRNA in de pfizer ‘vaccines’ zijn niet voor menselijk gebruik volgens de producent Cayman Chemical van deze lipiden.
  Deze deeltjes kunnen de gezonheid ernstige schade toebrenengen.

  Zie data safety sheets van Cayman Chemical.

  ALC-0159: https://cdn.caymanchem.com/cdn/msds/34336m.pdf
  ALC-0315: https://cdn.caymanchem.com/cdn/msds/34337m.pdf
  SM-102: https://cdn.caymanchem.com/cdn/msds/33474m.pdf

  Handelsnaam: ALC-0159- Artikelnummer:34336- CAS-nummer:1849616-42-7- Toepassing van de stof / van het mengsel Dit product is bestemd voor onderzoek – Niet voor menselijk of diergeneeskundig diagnostisch of therapeutisch gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de geschiktheid voor andere toepassingen te bepalen […] Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: kan bloedarmoede, hoest, CZS-depressie, slaperigheid, hoofdpijn, hartschade, lusteloosheid (zwakte, uitputting), leverschade, narcose, voortplantingseffecten, teratogene effecten veroorzaken”.

  Handelsnaam: ALC-0315- Artikelnummer:34337- Toepassing van de stof / van het mengsel Dit produkt is bestemd voor onderzoek – Niet voor menselijk of diergeneeskundig diagnostisch of therapeutisch gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de geschiktheid voor andere toepassingen te bepalen […] Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: kan bloedarmoede, hoest, CNS-depressie, slaperigheid, hoofdpijn, hartschade, lusteloosheid (zwakte, uitputting), leverschade, narcose, voortplantingseffecten, teratogene effecten veroorzaken.

  Handelsnaam: SM-102- Artikelnummer:33474- Toepassing van de stof / van het mengsel Dit produkt is bestemd voor onderzoek – Niet voor menselijk of diergeneeskundig diagnostisch of therapeutisch gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de geschiktheid voor andere toepassingen te bepalen […] Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: kan bloedarmoede, hoest, CNS-depressie, slaperigheid, hoofdpijn, hartschade, lusteloosheid (zwakte, uitputting), leverschade, narcose, effecten op de voortplanting, teratogene effecten veroorzaken.”

  “ALC-0159 is een PEG-gecyleerde lipide die is gebruikt om lipide nanodeeltjes te vormen voor de levering van RNA. ALC-0159 is een van de componenten in het BNT162b2-vaccin tegen SARS-CoV-2, naast ALC-0315, DSPC en cholesterol. Dit product is alleen voor onderzoek en niet voor menselijk gebruik.

  “ALC-0315 is een ioniseerbare lipide die is gebruikt om lipide nanodeeltjes te vormen voor de levering van RNA. ALC-0315 is een van de componenten in het BNT162b2-vaccin tegen SARS-CoV-2, naast ALC-0159, DSPC, en cholesterol. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik in onderzoek en niet voor menselijk gebruik.”

 2. Lijkt me heel vervelend als je dat onder de leden hebt. Elke nieuwe covidvariant wordt nu toch alleen maar zwakker? Dat zal de bereidheid van mensen om zich te laten injecteren een stuk kleiner maken en dat is goed nieuws.

 3. Verschrikkelijk dit echt waar… de mensheid wordt kapot gemaakt man…

  En dan kijk je op Lareb; zie je al die bijwerkingen (je zou er maar tussen zitten!) waarvan de aantallen behoorlijk NIET in lijn liggen met de praktijk.
  Op websites alleen al (forums zoals booster forums) zie je TALLOZE meldingen van (HELE) enge bijwerkingen waar mensen mee kampen. Van 3 weken lang diarree tot aan depressies en herpes en lichamelijke infecties.

  Het idee alleen al dat de mensheid’s DNA naar de knoppen gaat. Walgelijk.
  En dan denken mensen die zich hebben laten injecteren ook nog eens dat het ooit te detoxen is.
  Met natuurlijke middelen. Allerlei chemie en nano parasieten, kunstmatige ingrediënten.. gemixt met technologisch ontwikkelde…. wat denken mensen? Dat dit OOIT nog uit hun lichaam verdwijnt? Dit is langzaam LIJDEN. Ik heb het te doen met hen maar ook met alle mensen die maar niet in staat zijn om deze mensen los te laten, met eventuele gezondheidsgevolgen van dien. Zoals een vriendin van mij jarig is en familie leden uitnodigt die de prik(ken) hebben gehad. Haar kind had vroeger keelontstekingen en jaaaren niet meer gehad en INEENS weer opgedoken (is niet geïnjecteerd overigens maar gaat dus naar school met klasgenootjes die dat wél zijn!). Walgelijk…..Dat we hierin belandt zijn met z’n allen…

  Ik vind het prima dat maskers afvallen maar het gaat mij aan het hart dat mensen bereid zijn hun DNA op te geven. Dan ben je LEVENSMOE!!!

  Bijwerkingen op Lareb? Noemen ze voor het gemak de url “coronameldingen” terwijl het walgelijk veel, instens 200 duizend!! (onder wel 28 categorieën!!) bijwerkingen betrekken. Kleine greep via http://www.lareb.nl/coronameldingen (belachelijk dat ze dit zo noemen want het is alles behalve corona, het zijn bijwerkingen van de prikken, melden ze zelf ook dus LINK NAAM AAN PASSEN LAREB!!!).

  P.S. elk onder werp wat je hieronder ziet, is weer open te klappen (op Lareb website!!; http://www.lareb.nl/coronameldingen [LAREB WEBLINK NAAM AANPASSEN A.U.B.!!!] – en dan zul je zien dat de aandoeningen WALGELIJK erg zijn….)

  Pfizer;

  Systeem orgaan klasse Totaal aantal
  Ademhalingsstelsel en borstkas 7.863
  Bloed- en lymfestelsel 4.564
  Bloedvaten 2.154
  Chirurgische en medische verrichtingen 19
  Endocrien systeem 142
  Hart 3.269
  Huidenonderhuid 7.449
  Immuunsysteem 380
  Infecties en parasitaire aandoeningen 3.356
  Intoxicaties en letsels 756
  Lever en galwegen 73
  Maag-darmstelsel 30.803
  Neoplasmata 61
  Nier en urinewegen 373
  Oog 2.705
  Oor en evenwichtsorgaan 2.444
  Product aangelegenheden 6
  Psychisch 2.000
  Sociale omstandigheden 19
  Spieren, gewrichten en bindweefsel 62.194
  Testuitslagen en onderzoeken 6.094
  Toedienplaats en lichaam algemeen 202.086
  Voeding en stofwisseling 550
  Voortplantingsstelsel en borsten 18.255
  Zenuwstelsel 52.353
  Zwangerschap en perinatale periode 295

  Cijfers liggen AANTOONBAAR lager natuurlijk, op een bevolking van 17 MILJOEN…. Enfin…
  Overige prikken bijwerkingen stuur ik ook mee vanaf die site;

  • Merknaam

   COVID-19 vaccin Comirnaty = PFIZER

   Soort vaccin

   mRNA vaccin

   Totaal aantal meldingen

   100.358

   Aantal meldingen prikmoment 1

   52.751

   Aantal meldingen prikmoment 2*

   42.128

   Aantal meldingen prikmoment 3*

   5.479

   Aantal gemelde bijwerkingen

   414.670

   Aantal meldingen met een ernstige bijwerking **

   2.990

   Toelichting

   * Dit vaccin is op dit prikmoment gegeven, op eerdere prikmomenten kunnen ook andere vaccins gegeven zijn.
   ** Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
   Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

 4. Merknaam

  COVID-19 vaccin Spikevax = MODERNA

  Soort vaccin

  mRNA vaccin

  Totaal aantal meldingen

  33.981

  Aantal meldingen prikmoment 1

  12.916

  Aantal meldingen prikmoment 2*

  14.667

  Aantal meldingen prikmoment 3*

  6.398

  Aantal gemelde bijwerkingen

  200.884

  Aantal meldingen met een ernstige bijwerking **

  508

  Toelichting

  * Dit vaccin is op dit prikmoment gegeven, op eerdere prikmomenten kunnen ook andere vaccins gegeven zijn.
  ** Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
  Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in