De toetreding van Oekraïne tot de NAVO is de helderste van alle rode lijnen voor de Russische elite (niet alleen Poetin). In meer dan tweeënhalf jaar gesprekken met belangrijke Russische spelers, van haviken in de donkere krochten van het Kremlin tot Poetin’s scherpste liberale critici, heb ik nog niemand gevonden die Oekraïne in de NAVO anders ziet dan als een directe uitdaging voor de Russische belangen.” – William Burns, VS-ambassadeur in Moskou in een brief aan minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice, 2008.

“Er is niets onvermijdelijks aan de ‘multipolaire wereld’. Het ontstaan ervan hangt volledig af van een oorlog die net begonnen is en waarvan de uitkomst nog onbekend is.” Uit de tekst

Volgens een enquête uitgevoerd door het Pew Research Center: “Ongeveer de helft van de Amerikanen … zegt zich ofwel extreem (24%) ofwel zeer (26%) zorgen te maken over de mogelijkheid dat Amerikaanse en NAVO-steun voor Oekraïne leidt tot een Amerikaanse oorlog met Rusland.” (“Americans’ Concerns About War in Ukraine: Wider Conflict, Possible U.S.-Russia Clash“, Pew Research Center).

Dit is een kleiner percentage dan men zou verwachten gezien het risico van een onverwachte escalatie die een kernoorlog zou kunnen uitlokken. Toch is dit wat de gegevens ons vertellen en de gegevens liegen niet.

Maar dit is het interessante deel: ook al maakt de helft van het land zich zorgen over een directe vuurzee met Rusland, toch steunen zij in overgrote meerderheid de andere maatregelen die Biden heeft genomen om Rusland te straffen voor zijn vermeende “agressie”. Hier is meer uit het onderzoek:

Brede steun in beide partijen voor Amerikaanse acties als reactie op de inval van Rusland in Oekraïne

Een aanzienlijke meerderheid van zowel Republikeinen (73%) als Democraten (80%) zegt het goed te vinden dat de VS strenge economische sancties oplegt aan Rusland. Een vergelijkbaar percentage zegt het sturen van militaire uitrusting en wapens naar Oekraïne goed te keuren.

Ongeveer zeven op de tien Democraten en zes op de tien Republikeinen zeggen ook in te stemmen met het stationeren van grote aantallen Amerikaanse militairen in NAVO-landen in de buurt van Oekraïne.” (“Americans’ Concerns About War in Ukraine: Wider Conflict, Possible U.S.-Russia Clash“, Pew Research Center).

Wat betekent dit? Waarom steunen Amerikanen massaal zware sancties, extra troepeninzet en de eindeloze levering van dodelijke wapens, terwijl ze tegelijkertijd erkennen dat ze “extreem” of “zeer” bezorgd zijn over de mogelijkheid van “een Amerikaanse oorlog met Rusland”? Beseffen ze niet dat deze hybride aanvallen op Rusland een vorm van oorlogsvoering zijn die uiteindelijk zal leiden tot een directe militaire botsing tussen Washington en Moskou?

En waarom steunen de Amerikanen deze draconische maatregelen toch? Weten ze niet dat Poetin waarschuwde dat de uitbreiding van de NAVO naar Oekraïne Rusland zou dwingen om militair te reageren? Weten ze niet dat veel van onze meest briljante deskundigen op het gebied van buitenlands beleid hebben gewaarschuwd tegen uitbreiding van de NAVO naar Oekraïne? Weten ze niet dat Rusland herhaaldelijk heeft gewaarschuwd dat NAVO-uitbreiding tot oorlog zou kunnen leiden? Weten ze niet dat de democratisch gekozen president van Oekraïne in 2014 omver werd geworpen in een door de CIA gesteunde staatsgreep en vervangen werd door een stroman uit Washington?

Weten zij niet dat de CIA vanaf 2015 extreem-rechtse Oekraïense paramilitairen en extremisten (neonazi’s) heeft getraind om een verzet te voeren tegen Russische troepen die over de grens zouden worden gelokt in een poging om een “Afghanistan-achtig” moeras te creëren?

  Het ware belang van de valse vlag van Boetsja: een verandering van het narratief

Weten zij niet dat Washington al minstens acht jaar van plan is Oekraïne als stormram tegen Rusland te gebruiken om zijn militaire bases over Centraal-Azië te verspreiden (om China te omsingelen)? Weten zij niet dat het Oekraïense leger 8 dagen lang woonwijken in het door etnische Russen bewoonde gebied heeft beschoten voordat Poetin gedwongen werd zijn troepen te sturen?

Weten ze niet dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft toegegeven dat de oorlog 8 jaar geleden is begonnen toen de wettige regering omver werd geworpen? (Hij vertelde CNN’s Fareed Zakaria: “Ik heb gezegd dat de oorlog in Oekraïne al 8 jaar duurt. Het is niet zomaar een speciale militaire operatie.”) Weten ze niet dat – als Zelensky de status quo had gehandhaafd en Oekraïne een “neutraal” land was gebleven – de oorlog nooit begonnen zou zijn? Weten ze niet dat onze eigen directeur van de CIA het NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne de “roodste van de rode lijnen” voor Rusland heeft genoemd? Weten ze niet dat de uitbreiding van de NAVO naar het oosten een materiële bedreiging is en altijd is geweest voor de nationale veiligheid van Rusland? Verdienen Russische moeders en kinderen niet dezelfde veiligheid en zekerheid als Amerikaanse moeders en kinderen of moeten wij erop staan dat zij leven met de gevechtstroepen, tanks en kernraketten van Washington op hen gericht over de grens? Hebben zij niet het recht hun leven te leiden zonder dat het NAVO-kanon op hun hoofd is gericht of de dolk van Washington op hun keel wordt gezet? Dit komt uit een artikel op antiwar.com:

De NAVO weet al lang dat Russische leiders sinds het einde van de Koude Oorlog – niet alleen Poetin – de oostwaartse uitbreiding van de NAVO, en in het bijzonder de uitbreiding naar Oekraïne, als een bedreiging zien. In reactie op de verklaring van de NAVO tijdens de top van Boekarest in 2008 maakte de Russische leiding duidelijk dat zij deze belofte als een existentiële bedreiging zag. Poetin waarschuwde dat het NAVO-lidmaatschap voor Georgië en Oekraïne “een directe bedreiging” vormde voor de Russische veiligheid…..

Hoe kan Rusland de NAVO niet als een bedreiging zien? … Hoe kon Rusland anders een bondgenootschap dat zich naar zijn grenzen begaf, zijn buren absorbeerde, maar het [Rusland] uitsluitend uitsloot, als iets anders dan vijandig beschouwen? Robert Gates merkte op dat het “roekeloos voorbijging aan wat de Russen als hun eigen vitale nationale belangen beschouwden.”…

Tijdens een persconferentie in februari 2022 zei Poetin: “Vandaag zien we waar de NAVO is: in Polen, in Roemenië en in de Baltische staten. . .. Nu zijn er anti-ballistische raketlanceerinrichtingen opgesteld in Roemenië en in Polen. Ze zullen er waarschijnlijk binnenkort zijn als ze nog niet gebouwd zijn. Dit zijn MK-41 draagraketten die Tomahawks kunnen lanceren. Met andere woorden, het zijn niet langer alleen maar tegenraketten, en deze aanvalswapens kunnen duizenden kilometers van ons grondgebied bestrijken. Is dit geen bedreiging voor ons?”

Weken eerder had Poetin ook al geklaagd dat “elementen van het Amerikaanse wereldwijde verdedigingssysteem in de buurt van Rusland worden ingezet.” Hij sprak opnieuw over de MK-41 draagraketten in Roemenië en binnenkort in Polen. Op dat moment voegde hij eraan toe dat “als deze infrastructuur doorgaat, en als Amerikaanse en NAVO-raketsystemen worden ingezet in Oekraïne, hun vluchttijd naar Moskou slechts 7-10 minuten zal bedragen, of zelfs vijf minuten voor hypersonische systemen. Dit is een enorme uitdaging voor ons, voor onze veiligheid.” (“Stoltenberg’s Provocative Pledge on Ukraine’s NATO Membership“, Ted Snider, antiwar.com)

  Analyse van "General Armageddon's" inzicht in de situatie van Rusland's speciale operatie

Hoe komt het dat het Amerikaanse volk deze dingen niet weet? Hoe komt het dat de overgrote meerderheid denkt dat “Poetin de oorlog is begonnen” of dat de oorlog begon op 24 februari toen Russische tanks de grens met Oekraïne overstaken? Hoe kan de meerderheid van de bevolking in een democratisch land dat zich (ogenschijnlijk) inzet voor vrije meningsuiting en persvrijheid zo tragisch verkeerd geïnformeerd, gepropageerd en geïndoctrineerd zijn?

Is dat het? Zijn Amerikanen werkelijk de meest zwakzinnige, gehersenspoelde schapen op aarde? Dit komt uit The American Conservative:

“Vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne waren de bedrijfsmedia, politici en alle gecontroleerde NGO’s in heel Amerika en West-Europa eensgezind in hun bewering dat de Russische militaire actie in Oost-Oekraïne niet uitgelokt en ongerechtvaardigd was – een daad van agressie die geen stand kon houden.

Er was één probleem met deze propaganda: ze was totaal onwaar. De Deep State – de regeringselites, de inlichtingendiensten en het militaire establishment – heeft Rusland tientallen jaren lang bedreigd en geprovoceerd door de NAVO tegen hun grens aan te duwen.

Je hoeft niet van Rusland te houden om dit te zien, en je kunt Vladimir Poetin haten tot je een ons weegt. De kern van de zaak blijft hetzelfde: de Russen zien de NAVO aan hun grens als een daad van agressie en een bedreiging voor hun nationale veiligheid, en dat weten we al tientallen jaren.

Het feit is duidelijk en onaantastbaar.” (“Blame the Deep State for Carnage in Ukraine“, George D O’Neill jr, The American Conservative)

Dus nee, de oorlog in Oekraïne begon NIET op 24 februari. En nee, de “slechte” Poetin is de oorlog NIET begonnen. Wat het bewijs aantoont, is dat dit Oekraïense conflict het zoveelste bloedige hersenspinsel is dat lang geleden werd bedacht in elitaire denktanks en neocon krochten, waar de economische integratie van Rusland met Europa (en het uiteindelijke ontstaan van een vrijhandelszone van Lissabon tot Vladivostok) werd gezien als een “reëel en aanwezig gevaar” voor de vraatzuchtige zucht naar wereldmacht van Washington. Diezelfde elites kozen Oekraïne als lanceerbasis voor hun oorlog tegen Rusland, ondanks het feit dat Oekraïne uiteindelijk uiteen zou vallen als onderdeel van een door Moskou opgelegde definitieve regeling en ondanks het feit dat heel Europa zou worden ondergedompeld in een nieuwe donkere periode van energie- en voedselschaarste, grootschalige deïndustrialisatie en derde wereld armoede. Kijk eens naar dit citaat van buitenlandpolitieke reus George Kennan, de auteur van Amerika’s “containment”-strategie die tijdens de Koude Oorlog werd gebruikt. Dit is wat hij de New York Times in 1998 vertelde:

“Ik denk dat de Russen geleidelijk heel negatief zullen reageren en dat het hun beleid zal beïnvloeden. Ik denk dat het een tragische vergissing is. Er was geen enkele reden voor. Niemand bedreigde iemand anders. Door deze uitbreiding zouden de grondleggers van dit land zich omdraaien in hun graf. We hebben getekend om een hele reeks landen te beschermen, terwijl we noch de middelen, noch de intentie hebben om dat op een serieuze manier te doen. De [NAVO-uitbreiding] was gewoon een luchtige actie van een Senaat die geen echte belangstelling heeft voor buitenlandse zaken.” (“Blame the Deep State for Carnage in Ukraine“, George D O’Neill jr, The American Conservative)

  De suïcidale idioterie van de westerse oorlog tegen Rusland - Imperiale eindtijders gaan ons allemaal de dood injagen

Hebt u zich afgevraagd waarom gerespecteerde analisten op het gebied van buitenlands beleid zoals George Kennan, voormalig Sec-Def William Perry, voormalig Secretary of State Henry Kissinger en voormalig ambassadeur in de Sovjet-Unie Jack F. Matlock Jr. allemaal tegen het NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne zijn? Hebt u zich ooit afgevraagd waarom een mandarijn op het gebied van buitenlands beleid als John Mearsheimer zijn reputatie op het hakblok zou leggen om de mensen te informeren dat als het beleid wordt voortgezet Oekraïne zal worden weggevaagd en de VS waarschijnlijk in een kernoorlog met Rusland zullen belanden? Hier is Mearsheimer:

“Het Westen leidt Oekraïne op het verkeerde pad en het eindresultaat is dat Oekraïne zal worden vernietigd… Wat wij doen is de Oekraïners aanmoedigen om het hard te spelen met de Russen. Wij moedigen de Oekraïners aan te denken dat zij uiteindelijk deel zullen uitmaken van het westen omdat wij uiteindelijk de Russen zullen verslaan….. En natuurlijk spelen de Oekraïners hierin mee, en de Oekraïners zijn bijna niet bereid tot een compromis met de Russen en willen in plaats daarvan een hard beleid voeren. Welnu, zoals ik u al eerder zei, als zij dat doen is het eindresultaat dat hun land zal worden verwoest. En wat wij doen is in feite dat resultaat aanmoedigen.” John Mearsheimer, “The West is leading Ukraine down the primrose path“, YouTube, 1:32.

De Verenigde Staten misleiden Oekraïne opzettelijk, zodat het zijn grondgebied kan gebruiken om zijn oorlog tegen Rusland te vervolgen. Het is een cynische manipulatie die neerkomt op genocide. De VS hebben geen vitale nationale veiligheidsbelangen in Oekraïne en het kan ze ook niet schelen of de steden en de bevolking in de vergetelheid raken. Wat voor Washington van belang is, is Rusland een slag toebrengen, Rusland verleiden tot een conflict waardoor het “zichzelf militair of economisch te veel uitbreidt” (Rand), waardoor het niet meer in staat is zijn macht buiten zijn grenzen te projecteren. Dat is het doel, en dat is altijd het doel geweest, om “Rusland te verzwakken”. Dit alles heeft niets te maken met Oekraïne of het Oekraïense volk. Het gaat allemaal om macht; pure, niet-gelegeerde geopolitieke macht.

Conclusie: De elites in het buitenlands beleid en hun globalistische bondgenoten hebben besloten dat de enige manier om de versnelde economische achteruitgang van Amerika een halt toe te roepen en de rol van het land als belangrijkste supermacht ter wereld te behouden, het gebruik van militair geweld is. Dat besluit is duidelijk al genomen. Wat we nu zien in Oekraïne (en binnenkort in Taiwan) is het zoveelste bewijs dat Amerika’s haviken hun verheven positie in de wereld niet zonder slag of stoot opgeven. Zij zullen elk wapen in hun arsenaal gebruiken om hun bankschroef-achtige greep op de macht te behouden. Dit vertelt ons dat de overgang van het “op regels gebaseerde systeem” niet snel of bloedeloos zal verlopen. En – ondanks optimistische voorspellingen van het tegendeel – is er niets onvermijdelijks aan de “multipolaire wereld”. Het ontstaan ervan hangt volledig af van een oorlog die nog maar net begonnen is en waarvan de uitkomst nog onbekend is.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Poetin’s OorlogVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAmerikaanse generaal: “Bakhmut is een gehaktmolen – De Russen hebben de Oekraïners in de val gelokt” – Ze hebben verdedigingslinies opgezet zodat niemand kon ontsnappen (Video’s)
Volgend artikelZelfmoordlobby blijkbaar onderschat: Nu professionele promotievideo in Canada
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

 1. Eenvoudig. Nee zij weten niet beter!
  Daar zijn ze gehersenspoelde Amerikanen voor.
  Door de enorme anti rus propaganda en, we the amerikans are the best .
  Naief. Weten weinig over Europa.
  En angst bepaalt hier de stemmachineuitslag.

  • Niet alleen de Amerikanen, maar ook wij de Europeanen, we zijn net zo erg gehersenspoeld als de Amerikanen, we krijgen de zelfde schooling, alleen in America kan je thuis schooling doen, en maakt de ouders uit wat ze leren, dat hebben we niet in de meeste Europese landen.

   Je krijgt hier ook konstant die slechte Russen en Poetin, het is hier niks beters, en dat hoor ik ook om me heen, als ik zeg dat Ukraine en vooral Volodymyr Zelenskyy een slecht persoon is, maar bijde partijen zijn niet goed, niet de ex KGB Vladimir Poetin, of acteur Volodymyr Zelenskyy die goede vrienden is met Nazies.

 2. De Amerikaase bevolking wordt al jaren bedonderd zonder dat ze het weten. Ze weten niet eens wat de moderne oorlog inhoud. Ze leven THE AMERICAN Dream ofwel slapen met de ogen open!

 3. Over het algemeen zijn Amerikanen dom en oppervlakkig, simpel amusement en humor, zo van dikke pret als iemand valt of een taart in zijn gezicht krijgt. Zie de bagger van de Hollywood.
  Velen aan de drugs en volgevreten.
  Nooit begrepen dat het een wereldmacht was.

  • Es obvio que los países europeos deben abandonar la OTAN y la Unión Europea, y derrocar a todos los políticos que obedecen a las élites globalitarias, que deben ser juzgadas por crímenes de lesa Humanidad.

  • @Ruud,
   Ik zelf vind Seinfeld de leukste comedy die er bestaat en dat is een Amerikaanse en die lijkt mij erg intelligent en daarin behandelen zij allerlei diverse dingen uit de samenleving en met zoveel humor, de serie bestaat nu niet meer maar vele Amerikanen toen wilden niet dat zij stopten met Seinfeld, ik zelf vind die serie tijdloos en hilarisch, ik was eens door een vriend meegenomen naar Jochem Myer heet hij geloof ik, de zaal was stampend vol met mensen en ik heb geen een keer gelachen om de man, we waren blij dat het over was, maar de rest lag helemaal krom om hem, smaken verschillen ook onder onze medekaaskoppen.

 4. Iedereen, waarvan het getal waarmee zijn/haar IQ wordt uitgedrukt hoger is dan het getal waarin zijn/haar leeftijd wordt uitgedrukt is het hiermee eens.

  Putin is genegeerd, beledigd, niet serieus genoemen, belaserd, en dat tolereerde hij, tot een bepaald moment: toen was het het; genoeg is genoeg.
  Dat was toen de gekkies de Oekies in de Nato wilden.
  ———————————————————–
  De Amerikanen zijn vlgs NL standaards een derde wereld land; meerdan 20% is arm; meerdan 20% analfabeet….
  Maar ze hebben wel een grote bek over anderen.

  Hun vuile werk wordt vaak gedaan door de engelsen.
  Grote bek over de moffen, maar vanaf 1932 werden inreis visa voor joden geweigerd.
  Een keer 10.000 binnen gelaten, maar die moesten in kampen, mochten niet werken, niet trouwen.

  Nazi gevangen, incl.SS-ers, mochten vrij rond lopen, werken en trouwen en burger kleding dragen.

  En ze waren ook wel ERRUG beschermend t.o.v. de duizenden Japanse oorlogsmisdadigers.

  • @Pierre H.M. van de Kletersteeg (Iedereen, waarvan het getal waarmee zijn/haar IQ wordt uitgedrukt hoger is dan het getal waarin zijn/haar leeftijd wordt uitgedrukt is het hiermee eens.)

   100% mee eens.

 5. Er wordt hier in de reacties prachtig geformuleerd hoe Amerika en Amerikanen in elkaar zitten. Hetzelfde geldt voor Nederland en Nederlanders die altijd als beste jongetje van de klas Amerika, Amerikanen en alles wat Amerikaans is hebben aanbeden. Veel van wat Amerikaans is wat wordt getypt geldt exact voor Nederland en de meeste Nederlanders. Gevorderd in één van de tactieken, een zodanige situatie creëren dat men de schuld in andermans schoenen kan schuiven en bv zelf ingedekt is. Helaas want men verliest grip op de tactiek die zijn effectieviteit aan het verliezen is because you can’t fool all the people all the time.

 6. Van begin af aan dat de muur viel heeft het Westen besloten om Rusland klein te krijgen en als macht uit te schakelen. Zie: http:/www.soundfountain.com/polsoc/mh17-oekraine-eu-rusland.html

 7. De oorlog is al in 2014 begonnen en nee niet door Poetin. Een doel van de amerikanen is Rusland vernietigen als wereldmacht. Daarbij komt dat de groeiende samenwerking van Poetin met Duitsland een peiler is voor een euraziatische macht die de positie van de VS zou ondermijnen. De aanslag op de Nordstream pijpleiding maakte heel duidelijk dat dit conflict ook als doel heeft die samenwerking te torpederen en dat lijkt voor nu gelukt. Deze oorlog die door de VS is begonnen is dus ook gericht op het uitschakelen van Duitsland en daar lijken ze voor nu aardig in te slagen. De vraag is of de Duitsers dit door hebben. Er beginnen nu tekenen te komen dat de Duitsers, zij het wat aan de late kant, wakker worden. Wie weet gaat dit op de lange termijn nog iets heel moois opleveren voor Europa inclusief Rusland, want Rusland is terecht volgens ]Poetin deel van Europa. We gaan het zien!

 8. Putin is niet zo oorlogzuchtig als de USA.

  En soms neemt hij gepast wraak.
  Toen de Russen in Afghanistan zaten, leverde de USA Stingersaan de Taliban.

  Toen de USA in Syrie zat, werd Rusland binnengehaald en pakte de Isis aan.
  USA was Furieus!!
  Prachtig!!!

  En nu was het idee een proxioorlog in Oekieland te beginnen, die over zou gaan in WO3.
  Putin greep in.
  En weer:de USA pisnijdig.

  De Russen waarschuwden wel, dat als USA of Nato geintjes uithaalden,hij nog steeds hyperspeed raketjes had, met atoomkoppen.
  En dat USA bereikbaar was.

  Biden scheet zijn broek vol.

  Nou hoop ik, dat Putin goeden hard opruimt als de oorlog voorbij is.
  Net zoals de Russen deden als ze SS tegenkwamen. Verhoren en daarna afmaken.
  Derest: een gulag heropenen in Siberie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in