© Needpix

In dit interview doorzoekt de Duitse microbioloog Dr. Sucharit Bhakdi de feiten en ficties van de coronavirus pandemie. Bhakdi studeerde af aan de medische faculteit in Duitsland in 1970. Na een jaar klinisch werk, ging hij naar het Max Planck Instituut voor Immunobiologie, waar hij vier jaar bleef als post-doc, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Daar begon hij ook onderzoek te doen naar immunologie. Uiteindelijk werd hij voorzitter van het departement voor medische, microbiologie en hygiëne aan de Universiteit van Mainz, waar hij 22 jaar werkte tot hij negen jaar geleden met pensioen ging. In die tijd werkte Bhakdi ook aan de ontwikkeling van vaccins, en hij zegt dat hij “zeker pro-vax is als het gaat om vaccinaties die werken en zinvol zijn”.

Veel van zijn onderzoek richtte zich op het zogenaamde complementsysteem. Wanneer dit systeem wordt geactiveerd, werkt het op zo’n manier dat het je cellen vernietigt in plaats van ze te helpen. Interessant genoeg gebruikt SARS-CoV-2 juist dit systeem in zijn voordeel, door je immuunsysteem op een pad van zelfvernietiging te zetten.

Hetzelfde zelfde zelfdestructieve pad lijkt ook te worden geactiveerd door de COVID shots, en dat is een deel van de reden waarom Bhakdi gelooft dat ze de grootste bedreiging zijn waarmee de mensheid ooit te maken heeft gehad. “Het is onze plicht om mensen agressief te informeren over de gevaren waaraan zij zichzelf en hun dierbaren blootstellen door deze ‘vaccinatie’,” zegt hij.

Hoe effectief zijn de COVID-injecties?

Hoewel de COVID-injecties zijn gekarakteriseerd als zijnde ongeveer 95% effectief tegen SARS-CoV-2-infectie, is deze bewering het resultaat van statistische vertroebeling. In het kort, ze hebben relatieve risicovermindering en absolute risicovermindering door elkaar gehaald. De absolute risicovermindering ligt in werkelijkheid rond 1% voor alle momenteel beschikbare COVID-prikken.

In “Outcome Reporting Bias in COVID-19 mRNA Vaccine Clinical Trials” berekent Ron Brown, Ph.D. de absolute risicovermindering voor de injecties van Pfizer en Moderna, gebaseerd op hun eigen klinische onderzoeksgegevens, zodat deze vergeleken kunnen worden met de relatieve risicovermindering die door deze bedrijven wordt gemeld. Hier is een samenvatting van zijn bevindingen:

 • Pfizer/BioNTech vaccin BNT162b2 – Relatieve risicovermindering: 95,1%. Absolute risicovermindering: 0.7%
 • Moderna-vaccin mRNA-1273 – Relatieve risicovermindering: 94,1%. Absolute risicoreductie 1,1%.

In een commentaar van 1 juli 2021 in The Lancet Microbe, pleiten Piero Olliaro, Els Torreele en Michel Vaillant ook voor het gebruik van absolute risicoreductie bij het bespreken van de werkzaamheid van vaccins met het publiek. Ook zij hebben de berekeningen doorgenomen en kwamen tot het volgende resultaat:

 • Pfizer/BioNTech – Relatieve risicovermindering: 95%. Absolute risicovermindering: 0.84%
 • Moderna – Relatieve risicovermindering: 94%. Absolute risicovermindering: 1.2%
 • Gamaleya (Sputnic V) – Relatieve risicovermindering: 91%. Absolute risicovermindering: 0.93%
 • Johnson & Johnson – Relatieve risicovermindering: 67%. Absolute risicovermindering: 1.2%
 • AstraZeneca/Oxford – Relatieve risicovermindering: 67%. Absolute risicovermindering: 1.3%

Wat voor bescherming bieden de COVID-prikken?

Afgezien van het feit dat ze een onbetekenende bescherming bieden in termen van absolute risicovermindering, is het belangrijk te beseffen dat ze geen immuniteit verschaffen. Het enige wat ze kunnen doen is de ernst van de symptomen van infectie verminderen. Volgens Bhakdi falen ze zelfs op dit punt.

“Ze toonden absoluut nul [voordeel in de klinische studies]. Dit is het belachelijke. Mensen begrijpen niet dat ze voor de gek worden gehouden en dat ze al die tijd voor de gek zijn gehouden. Laten we een van die Pfizer-onderzoeken nemen: 20.000 gezonde mensen werden gevaccineerd en nog eens 20.000 mensen werden niet gevaccineerd.” zegt hij.

“En dan observeerden ze, over een periode van 12 weken of zo, hoeveel gevallen ze vonden in de gevaccineerde groep en hoeveel gevallen ze vonden bij de ongevaccineerden. Wat zij ontdekten was dat minder dan 1% van de gevaccineerde groep COVID-19 kreeg en minder dan 1% in de ongevaccineerde groep kreeg ook COVID-19.

Het verschil was 0,8 tot 0,1%, wat niets is, gezien het feit dat ze niet eens naar ernstige gevallen keken. Ze keken naar mensen met een positieve PCR-test – die zoals we nu allemaal weten waardeloos is – plus één symptoom, dat hoest of koorts kan zijn.

Dat is geen ernstig geval van COVID-19. Van elke vaccinatie die wordt goedgekeurd moet worden aangetoond dat ze beschermt tegen ernstige ziekte en dood, en dit is absoluut niet aangetoond. Dus, vergeet de toelating. Het kan niet worden goedgekeurd, op geen enkele normale manier.

Nu [hebben de COVID injecties geen] volledige autorisatie, het is een nood-autorisatie, wat weer absolute onzin is, omdat we weten dat het sterftecijfer van deze ziekte of dit virus niet hoger is dan dat van de seizoensgriep. John Ioannidis heeft deze cijfers gepubliceerd, die nooit door iemand in de wereld zijn betwist en niet kunnen worden betwist.

Als je jonger bent dan 70 jaar en geen ernstige pre-existente ziekte hebt, kun je nauwelijks sterven [aan SARS-CoV-2-infectie]. Er is dus geen sterftecijfer dat kan worden verlaagd.

En voor mensen die ouder zijn en een reeds bestaande ziekte hebben, zoals we weten uit het werk van Dr. Peter McCullough en zijn collega’s, bestaan er zeer goede middelen en geneesmiddelen om dit virus te behandelen zodat het sterftecijfer nog eens met 70 tot 80% daalt, wat betekent dat er geen enkele grond is voor gebruik in noodsituaties.

Dit betekent dat de FDA gedwongen zou moeten kunnen worden om deze noodtoepassing in te trekken – tenzij ze heulen met wie dit ook maar wil doen.”

Ik heb verzuimd in te gaan op zijn opmerking over 40.000 mensen die gelijk verdeeld zijn tussen de injectie en geen injectie groepen in de COVID injectie proeven. Een paar maanden geleden hebben ze de placebogroep van de proef opgegeven, dus er is geen controlegroep meer.

  De schrikbarende oversterfte in Australië wordt steeds erger

De rechtvaardiging was dat de injectie te belangrijk was om die niet aan de controlegroep te geven. Het is gewoon een andere slinkse manier om alle bijwerkingen te omzeilen die zich voordoen in de injectiegroep.

Dit gezegd hebbende, is het de moeite waard te herhalen dat de FDA alleen toestemming kan geven voor noodgebruik van een pandemisch geneesmiddel of vaccin als er geen veilige en effectieve reeds bestaande behandeling of alternatief is. Aangezien er verschillende van dergelijke alternatieven zijn, is de FDA wettelijk verplicht om de noodtoestemming voor deze injecties in te trekken.

Bewijs van verhoogd infectierisico na injectie

Momenteel beweren de Centers for Disease Control and Prevention dat ongeveer 95% van de SARS-CoV-2-infecties die tot ziekenhuisopname leiden, zich voordoen bij ongevaccineerden. Ook dit is een statistische fictie, aangezien zij gegevens gebruiken van januari tot juni 2021, toen het grootste deel van het Amerikaanse publiek nog niet gevaccineerd was.

Als we naar recentere gegevens kijken, zien we dat de meerderheid van de ernstige gevallen en ziekenhuisopnames voorkomen bij degenen die de COVID-prik hebben gekregen. Helaas, zoals opgemerkt door Bhakdi:

“Het is allemaal gemanipuleerd. En als iemand iets wil manipuleren en in een positie verkeert om het vervolgens te verspreiden, heb je geen kans om het te analyseren en het de mensen te vertellen, omdat we geen stem hebben in deze zaak. Als we opstaan en mensen dit vertellen, draaien ze zich gewoon om en zeggen dat het niet de waarheid is.”

Het is verontrustend dat we nu de eerste aanwijzingen beginnen te zien van antilichaam-afhankelijke versterking (ADE), iets waar veel wetenschappers zich vanaf het begin zorgen over maakten. India, bijvoorbeeld, waar 10% van de bevolking is “gevaccineerd”, ziet nu zeer ernstige gevallen van COVID-19. Bhakdi zegt:

“Wat we zien in India en waarschijnlijk ook in Israël is de immuunafhankelijke versterking van de ziekte … Het is onvermijdelijk dat dit gebeurt. Dus de mensen die zich nu laten vaccineren moeten bang zijn voor de volgende golf van echte infecties, of het nu [SARS-CoV-2-varianten] zijn of andere coronavirussen, want ze zijn allemaal verwant en ze zullen allemaal onderhevig zijn aan immuunafhankelijke versterking, dat is duidelijk.”

Antilichaamafhankelijke versterking (ADE), of paradoxale immuunversterking (PIE) verwijst naar een toestand waarbij de vaccinatie leidt tot het volledige tegenovergestelde van wat je beoogt. In plaats van bescherming te bieden tegen de infectie, versterkt en verergert het vaccin de infectie.

ADE kan optreden via meer dan één mechanisme, en Bhakdi is van mening dat de verergering in de eerste plaats te wijten is aan over-reactieve killer lymfocyten en secundaire complementactivatie, die beide ernstige schade veroorzaken.

Antilichamen versus lymfocyten

Bhakdi legt uit:

“Er zijn twee belangrijke verdedigingsmechanismen tegen virale infecties. De ene is die van de antilichamen die, als ze aanwezig zijn, kunnen voorkomen dat het virus je cellen binnendringt. Dit zijn zogenaamde neutraliserende antilichamen, die de vaccinatie verondersteld wordt te [produceren].

Maar de antilichamen zijn niet op de plaats waar ze nodig zijn, namelijk op het oppervlak van het epitheel van de luchtwegen. Ze zijn in het bloed, maar niet aan het oppervlak van het epitheel waar het virus aankomt. De tweede tak van de immuunafweer komt dan in het spel, en dat zijn de lymfocyten.

Er zijn verschillende soorten lymfocyten en ik zal de zaken vereenvoudigen door te zeggen dat de belangrijke lymfocyten de zogenaamde killer-lymfocyten zijn, die aanvoelen wanneer er een virusproduct in de cel wordt geproduceerd. Zij vernietigen dan de cellen die het virus herbergen en zo wordt de fabriek gesloten en wordt u weer beter.

Dat is het mechanisme waardoor we virale infecties van de longen kunnen overleven, en dit gebeurt de hele tijd. Dus, de lymfocyten, in tegenstelling tot de antilichamen, herkennen vele, vele, vele delen van de proteïnen. Dus, als een virus een klein beetje verandert, maakt dat niet uit, omdat de afvalstoffen die door de killer lymfocyten worden herkend, erg op elkaar blijven lijken.

Daarom hebben wij allemaal, en dat is nu bekend, geheugenlymfocyten in onze lymfeknopen en lymfoïde organen die getraind zijn om deze coronavirussen te herkennen. En of er nu een mutant is of niet, het doet er niet echt toe, want zij zullen een mutant of variant herkennen.”

Volgens Bhakdi kunnen coronavirussen alleen puntmutaties ondergaan, wat betekent dat slechts één nucleotide per keer kan worden veranderd. Het griepvirus daarentegen kan radicalere mutaties ondergaan. Een griepvirus kan bijvoorbeeld zijn spike-eiwit volledig veranderen door spike-eiwitten te verwisselen met een ander virus dat tegelijkertijd aanwezig is.

  Waarschuwing: Veel mensen zullen sterven door deze COVID-injecties, veel gezonde kinderen ZULLEN sterven door deze injecties

Dit soort verschuivingen is bij coronavirussen niet mogelijk. Daarom zullen er nooit sprongen in antigene veranderingen zijn, noch voor antilichamen, noch voor T-cel killer lymfocyten. Daarom is de achtergrondimmuniteit die zich tijdens het leven van een mens ontwikkelt, zeer breed en solide.

Natuurlijke immuniteit is veel beter dan door vaccins veroorzaakte immuniteit

Een van de meest flagrante ontkenningen van de medische wetenschappelijke waarheid is de bewering dat COVID “vaccinatie” een superieure bescherming biedt in vergelijking met de natuurlijke immuniteit die je krijgt nadat je aan het virus bent blootgesteld en bent hersteld. De realiteit is dat de natuurlijke immuniteit oneindig veel beter is dan de door vaccinatie geïnduceerde bescherming die je krijgt door deze injecties, die zowel beperkt als tijdelijk is.

De COVID-prik produceert antilichamen tegen slechts één van de virale eiwitten, het spike-eiwit, terwijl natuurlijke immuniteit antilichamen produceert tegen alle delen van het virus, plus geheugen-T-cellen. Zoals opgemerkt door Bhakdi:

“Het feit alleen al dat de Wereldgezondheidsorganisatie de definitie van kudde-immuniteit heeft veranderd… is zo’n schandaal. Ik heb geen woorden om te beschrijven hoe belachelijk ik dit alles vind, dat dit door onze collega’s wordt aanvaard. Hoe kunnen de artsen en wetenschappers van de wereld het verdragen om naar al deze onzin te luisteren?”

Hoe de COVID injectie schade veroorzaakt

Zoals Bhakdi uitlegt, worden bij een COVID injectie genetische instructies in je deltaspier geïnjecteerd. De spier vloeit het naar je lymfeklieren, die het op hun beurt in je bloedbaan brengen. Er kan ook een directe translocatie vanuit de spier naar kleinere bloedvaten plaatsvinden.

Uit diergegevens die Pfizer aan de Japanse autoriteiten heeft verstrekt, blijkt dat het mRNA binnen een of twee uur na de injectie in het bloed is verschenen. De snelheid hiervan suggereert dat de nanodeeltjes rechtstreeks vanuit de spier in het bloed worden getranslokeerd, waarbij de lymfeklieren worden omzeild.

Zelfs microklonters die het bloedvat niet volledig blokkeren, kunnen ernstige gevolgen hebben. U kunt de aanwezigheid van microklonters controleren door een D-dimeer bloedtest uit te voeren. Als uw D-dimeer verhoogd is, heeft u ergens in uw lichaam stolsels.

Eenmaal in uw bloedbaan, worden de genetische instructies afgeleverd aan de beschikbare cellen, namelijk uw endotheelcellen. Dit zijn de cellen die uw bloedvaten bekleden. Deze cellen beginnen dan spike-eiwit te produceren, volgens de instructies van het mRNA. Zoals de naam al aangeeft, ziet het spike-eiwit eruit als een scherpe spies die uit de celwand in de bloedbaan steekt.

Omdat ze daar niet horen te zijn, haasten je killer-lymfocyten zich naar het gebied, omdat ze denken dat de cellen geïnfecteerd zijn. De lymfocyten vallen de cellen aan, waardoor schade aan de celwand ontstaat. Deze schade, op zijn beurt, veroorzaakt de vorming van stolsels. We zien nu bewijs dat COVID-prikken allerlei stollingsproblemen veroorzaken, van kleine stolsels tot enorme stolsels van 30 cm of meer lang.

Natuurlijk, wanneer een klonter groot genoeg is in het hart, krijg je een hartaanval. In de hersenen krijg je een beroerte. Maar zelfs microklonters die het bloedvat niet volledig blokkeren, kunnen ernstige gevolgen hebben. U kunt de aanwezigheid van microklonters controleren door een D-dimeer bloedtest uit te voeren. Als uw D-dimeer verhoogd is, heeft u ergens in uw lichaam stolsels.

Hoe door vaccins veroorzaakte antilichamen schade kunnen aanrichten

Maar dat is nog niet alles. De anti-spike eiwit antilichamen kunnen ook schadelijk zijn. Bhakdi legt uit:

“Het andere dat nu naar voren is gekomen is net zo beangstigend [als het stollingsprobleem]. Eén tot twee weken na de eerste prik, begin je antilichamen aan te maken in grote hoeveelheden.

Wanneer nu de tweede prik is toegediend en de spike-eiwitten van de wanden van je vaten in je bloedbaan beginnen te projecteren, worden ze niet alleen opgewacht door de killer-lymfocyten, maar nu zijn de antilichamen er ook en de antilichamen activeren [het] complement [systeem].

Dat was mijn eerste onderzoeksgebied. Het eerste cascadesysteem is het stollingssysteem. Zet het aan en het bloed zal stollen. Als je het complementsysteem aanzet met de antilichamen die zich binden aan je vaatwand, dan zal dit complementsysteem gaten in de vaatwand gaan maken.

En je ziet deze patiënten die een bloeding in de huid hebben. Vraag, waar komt dat vandaan? Nou, als je je vaten doorzeeft met gaatjes, dan krijg je bloedingen. Als de gaten de vaten van de lever doorzeven, of de alvleesklier of de hersenen, dan sijpelt het bloed door de vaten in de weefsels …

[De COVID injecties] zitten minstens een week in je bloedbaan, en ze zullen in elk orgaan sijpelen. En wanneer die [orgaan]cellen dan zelf het spike-eiwit beginnen te maken, dan zullen de killer lymphocyten deze ook opzoeken en vernietigen [in dat orgaan, waardoor meer schade en vervolgens stolling ontstaat].

Wat we nu meemaken is een van de meest fascinerende experimenten die zouden kunnen leiden tot massale auto-immuunziekte. Wanneer dit zal gebeuren, God weet. En waar dit toe zal leiden, God weet.”

COVID injectie kan latente virussen en kanker triggeren

  De ware bedoeling achter de krankzinnige poging om elk kind ter wereld in te enten tegen een virus dat hen niet zal schaden

De COVID injecties kunnen ook je lymfeklieren decimeren, omdat je lymfeklieren vol zitten met lymfocyten en andere immuuncellen. Sommige van de lymfocyten sterven onmiddellijk na contact, waardoor ontstekingen ontstaan.

Cellen die niet sterven en het mRNA opnemen en spike-eiwit gaan produceren, zullen worden herkend als virusproducenten en worden aangevallen door het complementsysteem. In wezen ontstaat er een oorlog tussen sommige immuuncellen en andere immuuncellen. Als gevolg van deze aanval zwellen uw lymfeklieren op en worden ze pijnlijk.

Dit is een ernstig probleem, want de lymfocyten in uw lymfeklieren zijn levenslange schildwachten die een latente infectie zoals gordelroos onder controle houden. Wanneer ze niet goed werken of vernietigd worden, kunnen deze latente virussen geactiveerd worden. Daarom zien we meldingen van gordelroos, lupus, herpes, Epstein-Barr, tuberculose en andere infecties opduiken als neveneffect van de injecties. Natuurlijk kunnen ook bepaalde kankers worden beïnvloed.

“Zoals we allemaal weten, vormen zich elke dag tumoren in ons lichaam, maar die tumorcellen worden herkend door onze lymfocyten en dan worden ze vernietigd. Ik maak me dus grote zorgen over het feit dat de wereld ertoe wordt aangezet iets in het lichaam in te nemen dat het hele aanzien van de geneeskunde zal veranderen.” zegt Bhakdi.

Geïnformeerde toestemming is vrijwel onmogelijk

Na lang over deze kwestie te hebben nagedacht, is Bhakdi ervan overtuigd dat de COVID-injectiecampagne moet worden gestopt.

“Op genen gebaseerde vaccins zijn een absoluut gevaar voor de mensheid en het gebruik ervan is op dit moment in strijd met de Neurenberg-code, zodat iedereen die het gebruik ervan propageert voor het tribunaal moet worden gebracht,” zegt Bhakdi.

“Vooral het vaccineren van kinderen is iets dat zo misdadig is dat ik geen woorden heb om mijn afschuw uit te drukken … We zijn vreselijk bezorgd dat er een effect zal zijn op de vruchtbaarheid. En dit zal te zien zijn over jaren of decennia vanaf nu. En dit is potentieel een van de grootste misdaden, gewoon een van de grootste misdaden denkbaar …

Zoals we allemaal weten, is in de Neurenberg-code vastgelegd dat wanneer er experimenten op mensen moeten worden uitgevoerd, dit alleen kan gebeuren met geïnformeerde toestemming.

Geïnformeerde toestemming betekent dat de te vaccineren persoon op de hoogte moet worden gebracht van alle risico’s, de risico-batenverhouding, de mogelijke gevaren en wat er bekend is over de bijwerkingen. Dit kan niet met kinderen worden gedaan, omdat kinderen niet in de positie zijn om dit te begrijpen.

Daarom kunnen zij geen geïnformeerde toestemming geven. Daarom kunnen zij niet worden gevaccineerd. Als iemand dat doet, moet hij voor een tribunaal worden gebracht. Als volwassenen zich hebben laten informeren en de prik willen krijgen, is dat prima. Maar dwing niemand om de prik te krijgen. Het moet alleen met geïnformeerde toestemming.”

Natuurlijk is geïnformeerde toestemming ook voor volwassenen vrijwel onmogelijk, omdat zij maar één kant van het verhaal te horen krijgen. Alle bijwerkingen en risico’s worden vrijwel overal gecensureerd en discussies erover zijn verboden. De Amerikaanse regering is zelfs bezig met het strafbaar stellen van uitingen over risico’s van de COVID injecties.

Hoe gaan we nu verder?

Als je al één of twee prikken hebt gehad, kun je daar niets aan doen. Neem absoluut geen booster, want elke booster zal ongetwijfeld de schade vergroten.

“Ik voorspel dat we uiteindelijk massale ziektes en sterfgevallen gaan zien onder mensen die normaal gesproken een prachtig leven voor zich zouden hebben. De vraag die mensen zich stellen is of er iets gedaan kan worden om de schade van deze injecties te herstellen. Tot nu toe weten we dat niet.” zegt Bhakdi.

Maar als je een of meer injecties hebt gehad en symptomen van een infectie ontwikkelt, raadt Bhakdi behandeling met hydroxychloroquine en/of ivermectine aan, zoals het Zelenko protocol, en de MATH+ protocollen, die hun effectiviteit hebben bewezen. Het is belangrijk je te realiseren dat je in feite meer vatbaar bent voor ernstige infecties, niet minder.

Vernevelde waterstofperoxide kan ook gebruikt worden voor de preventie en behandeling van COVID-19, zoals beschreven in Dr. David Brownstein’s case paper en Dr. Thomas Levy’s gratis e-boek, “Rapid Virus Recovery.” Welk behandelingsprotocol u ook gebruikt, zorg ervoor dat u zo snel mogelijk met de behandeling begint, idealiter bij het eerste begin van de symptomen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Het vreemde, nieuwe patroon dat opduikt na het COVID-vaccinVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDit zijn geen vaccins. Stop met ze vaccins te noemen
Volgend artikelDr Peter McCullough: “Dit is verreweg het meest dodelijke, giftige, biologische middel dat ooit in de geschiedenis in een lichaam is geïnjecteerd”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. daar hoef je studie voor hebben gehad dit is pure massa moord op de wereld bevolking door de elite en de bic farma dat hebben ze al in de eerste wereld oorlog gedaan en de tweede en nu doen ze het zonder kogels maar met een spuit

 2. Wie weet hoeveel zeldzame ziektes er weer terug komen als je immuun systeem volledig is verwoest.
  Ziektes die we la 10tallen jaren niet meer kennen en verspreid worden.
  Alleen zijn de weigeraars daar dan ook niet meer tegen bestand waarschijnlijk.
  Eigenlijk zou je al die gif klanten moeten opsluiten want zij zijn het die een gevaar vormen voor de volksgezondheid.
  Maar dat heeft hier al in een artikel gestaan dat dat beter zou zijn.

  • Ik vrees dat er heel veel nieuwe ziekte gaan komen omdat de ‘nieuwe mens’, de gevaccineerden een broedplaats zullen gaan worden vanwege hun immuunsysteem. En wij gaan daar dus wel eerst de schuld van krijgen.
   Ik wacht af…

 3. Dit was eigenlijk in de grote lijnen al bekent dat het euthanasie spuiten waren, om zoveel mogelijk mensen uit te kunnen roeien onder het motto van een zogenaamde killervirus. Zodat de onwetende en de goedgelovige idioten deze vrijwillig zouden gaan halen. Door de psychische oorlogsvoering in de vorm van propaganda van de reguliere media en de regeringen. De zogenaamde noodvergunning voor deze tijdelijke experimentele genetische injectie die bestaat uit twee injecties deze duurt t/m 2024. De booster injectie(s) is dan illegaal, want deze zit niet in het pakket van de klinische fase. Nu er steeds meer mensen beseffen dat het een killer injectie is voor een normaal verkoudheidje, voeren de media en de regeringen de druk steeds verder op. Om zo eventueel met grof geweld iedereen plat te spuiten met dat vergif. De jacht op de ongevaccineerde is geopend, vandaar er steeds meer beperkingen zullen komen voor de ongevaccineerde en in de media de ongevaccineerde overal de schuld van krijgen. Het zogenaamde vaccinpaspoort die de regeringen willen verplichten om toegang tot de maatschappij te verkrijgen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in