Meer Coronagevallen en -doden sinds vaccinatie

MEER VACCINATIES, MEER CORONA STERFGEVALLEN?

1
4772

In bijna alle landen waar al massaal is gevaccineerd, is het aantal gemelde “gevallen” en sterfgevallen evenredig met het aantal vaccinaties gestegen. Dit lijkt nu ook in Oostenrijk te gebeuren, constateert Dr. Peter F. Mayer. De regering waarschuwt tenminste voor stijgende “aantal gevallen” en verscherpt of verlengt opnieuw maatregelen zoals de quarantaine bij binnenkomst in Oostenrijk.

Oostenrijk is betrekkelijk aarzelend begonnen met vaccineren en heeft op 19 maart 2021 nu 10,48 procent van de bevolking gevaccineerd met één dosis en 3,51 met twee doses.

Pas sinds medio februari wordt er aanzienlijk meer gevaccineerd, zoals hier te zien is:

Rond die tijd begon ook de curve van het aantal gevallen te veranderen, waardoor de neerwaartse trend die sinds medio november bestond, werd omgebogen en sindsdien een stijgende lijn vertoont, zoals hier te zien is:

Het aantal tests is medio januari reeds tot astronomische hoogten gestegen.

Desalniettemin daalde het aantal gevallen nog verder en was het aandeel positieve gevallen aanzienlijk hoger.

We kennen een soortgelijk beeld uit Israël. Hier zijn niet alleen de gevallen, maar vooral ook de sterfgevallen vrijwel parallel met de vaccinaties gestegen en gedaald, zoals de volgende twee grafieken heel duidelijk laten zien:

Het absolute aantal gevallen is echter volstrekt onrealistisch. Door de astronomische toename van het aantal tests zijn er veel meer fout-positieve resultaten, enerzijds vanwege de onnauwkeurigheid van 1 à 2 procent van de test als foutief positief identificeert, en anderzijds vanwege de te hoge reproductiecycli, zoals in dit voorbeeld te zien is.

Ook in andere landen, zoals Ierland, waren deze verschijnselen duidelijk zichtbaar.

Het mRNA-platform: Wat het is, wat het betekent

De gegevens uit Oostenrijk en Israël kunnen een oorzakelijk verband tussen vaccinatie en sterfgevallen noch bewijzen, noch ontkrachten. Gezien de clustering van sterfgevallen in temporele relatie tot vaccinatie, lijkt verder onderzoek gerechtvaardigd.

En vooral: de ontwikkelingen in Oostenrijk nauwlettend volgen. In verpleeghuizen ontwikkelden zich in ieder geval na de vaccinatie Coronaclusters, al deed zich eerder weken of maanden geen geval voor.

Ik heb hier ook geen verklaring voor, behalve dat is aangetoond dat vaccinatie het immuunsysteem verzwakt. In de klinische proefstudies blijkt dat de T-cellen (lymfocyten) ongeveer 1 tot 3 dagen na de vaccinatie sterk verminderd zijn, zoals te zien is op de afbeelding hierboven.

Het is denkbaar dat het virus al bij een of meer personen aanwezig was en dat de infectie pas echt op gang kon komen door deze verzwakking van het immuunsysteem. Het is bekend dat coronavirussen al ten minste 140 jaar endemisch zijn in bevolkingsgroepen over de hele wereld, en dat infecties met deze virussen elk griepseizoen ongeveer 15 procent van de gevallen de luchtwegen treffen.

Tegen deze achtergrond is de verscherping en uitbreiding van maatregelen zoals de quarantaine bij binnenkomst, nu tot eind mei, pure intimidatie en waarschijnlijk ook een dwangmiddel om het vaccinatiepaspoort erdoor te drukken.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dat geeft ons vertrouwen: Biontech oprichter wil voorlopig niet zelf gevaccineerd worden

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here