Israëlische Rabbi Chananya Weissman’s 31 redenen waarom hij het ‘vaccin’ niet neemt – “Het hele ding stinkt”

5
Al-Aqsamoskee

1 Het is geen vaccin. Een vaccin zorgt per definitie voor immuniteit tegen een ziekte. Dit vaccin verschaft geen immuniteit voor iets. In het beste geval vermindert het alleen de kans op een ernstig ziekteverloop van een virus als men het oploopt. Het is dus een medische behandeling, geen vaccin. Ik wil geen medische behandeling voor een ziekte die ik niet heb.

2 De farmaceutische bedrijven, de politici, de medische wereld en de media hebben de handen ineengeslagen om dit universeel een vaccin te noemen terwijl het dat niet is, met de bedoeling mensen te manipuleren zodat zij zich veiliger voelen over het ondergaan van een medische behandeling. Omdat zij misleidend bezig zijn, vertrouw ik hen niet en wil ik niets te maken hebben met hun medische behandeling, schrijft Chananya Weissman.

3 De veronderstelde voordelen van deze medische behandeling zijn minimaal en zouden in ieder geval niet lang duren. Het establishment erkent dit en heeft het al over extra injecties en steeds meer nieuwe “vaccins” die regelmatig nodig zouden zijn. Ik weiger om van mijzelf een chronische patiënt te maken die regelmatig injecties met nieuwe farmaceutische producten krijgt, alleen maar om de kans te verkleinen om een ernstig geval van een virus te krijgen dat deze injecties niet eens voorkomen.

4 Ik kan mijn kansen om een ernstig geval van een virus te krijgen verminderen door mijn immuunsysteem op natuurlijke wijze te versterken. Mocht ik een virus oplopen, dan zijn er vitaminen en beproefde geneesmiddelen die geweldige resultaten hebben gehad bij het afweren van de ziekte, zonder de risico’s en de onbekendheid van deze medische behandeling.

5 Het establishment houdt vol dat deze medische behandeling veilig is. Zij kunnen dit onmogelijk weten omdat de langetermijneffecten volledig onbekend zijn en pas over vele jaren bekend zullen worden. Zij kunnen speculeren dat het veilig is, maar het is oneerlijk van hen om een dergelijke bewering te doen die onmogelijk bekend kan zijn. Omdat ze onoprecht zijn, vertrouw ik ze niet, en wil ik niets met hun behandeling te maken hebben.

6 De farmaceutische bedrijven zijn niet aansprakelijk als er iets misgaat, en kunnen niet aangeklaagd worden. Hetzelfde geldt voor de politici die deze behandeling stimuleren. Ik zal mezelf niet injecteren met een nieuw, experimenteel medisch hulpmiddel als de mensen erachter geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden als er iets misgaat. Ik zal mijn gezondheid en mijn leven niet op het spel zetten wanneer zij weigeren ook maar iets te riskeren.

7 De premier van Israël heeft openlijk toegegeven dat het Israëlische volk het laboratorium van de wereld is voor deze experimentele behandeling. Ik ben niet geïnteresseerd om proefkonijn te zijn of mijn lichaam aan de wetenschap te doneren.

8 Israël stemde ermee in medische gegevens van zijn burgers te delen met een buitenlands geneesmiddelenbedrijf als een fundamenteel onderdeel van hun instemming om deze behandeling te ondergaan. Ik heb er nooit mee ingestemd dat mijn persoonlijke medische gegevens met een dergelijke entiteit zouden worden gedeeld, en het is mij ook niet gevraagd. Ik zal niet bijdragen aan deze malafide onderneming.

9 De directieleden en bestuursleden van Pfizer hebben officieel verklaard dat zij hun eigen behandeling, ondanks alle fanfare en toezeggingen, niet hebben genomen. Zij beweren dat zij het oneerlijk zouden vinden om “voor te dringen”. Dit is een absurd excuus, en het vergt een ongelooflijke hoeveelheid chutzpah om zelfs maar zoiets te zeggen. Zo’n “voordringen” is een hersenspinsel van henzelf; als zij een paar injecties voor zichzelf zouden opeisen, zou niemand daar aanstoot aan nemen. Bovendien staan miljardairs met privéjets en privé-eilanden er niet om bekend dat zij in de rij wachten tot honderden miljoenen boeren over de hele wereld voorgaan om alles te krijgen wat deze miljardairs voor zichzelf willen.

  Dagelijkse COVID-doden in Zweden staat op NUL, terwijl andere landen zich klaarmaken voor meer lockdowns

10 De gevestigde media hebben dit belachelijke excuus zonder vragen of bezorgdheid aanvaard. Bovendien prijzen zij de leidinggevenden van Pfizer voor hun vermeende zelfopoffering door hun eigen experimentele behandeling niet in te nemen totdat wij als eersten aan de beurt zijn. Aangezien zij ons als dwazen beschouwen, vertrouw ik hen niet en wil ik hun nieuwe behandeling niet. Ze mogen mijn plaats in de rij hebben. Ik ga wel helemaal achteraan in de rij staan.

11 Drie feiten die bij elkaar moeten worden gezet: Bill Gates noemt deze vaccins essentieel voor het overleven van het menselijk ras.
Bill Gates gelooft dat de wereld te veel mensen heeft en “ontvolkt” moet worden. Bill Gates, misschien wel de rijkste man ter wereld, heeft zich ook niet laten inenten. Geen haast. Uh, nee. Ik weiger alle medische behandelingen die hij wil dat ik neem.

12 Het etablissement is geheel eenzijdig in het vieren van deze behandeling. De politici en media dringen er bij de mensen op aan om het zowel als een morele plicht als een burgerplicht te beschouwen. De voordelen van de behandeling worden sterk overdreven, de risico’s worden genegeerd en de onbekenden worden terzijde geschoven. Omdat ze bedrieglijk en manipulatief zijn, zal ik mijn persoonlijk welzijn niet op hun integriteit gokken.

13 Er wordt een intensieve propagandacampagne gevoerd om mensen ertoe aan te zetten deze behandeling te ondergaan. Politici en beroemdheden nemen selfies van zichzelf terwijl ze worden geïnjecteerd (en doen in sommige gevallen alsof ze worden geïnjecteerd), de media hypen dit als het coolste, slimste, gelukkigste en leukste wat je kunt doen. Het is de meest wijdverspreide marketingcampagne in de geschiedenis. Dit is helemaal niet gepast voor welke medische behandeling dan ook, laat staan een gloednieuwe, en het doet me terugdeinzen.

14 De massa volgt op de voet, post foto’s van zichzelf terwijl ze geïnjecteerd worden met een serum, en voedt zo de massale groepsdruk om hetzelfde te doen. Dit heeft iets verontrustends en ziekelijks, en ik wil er geen deel van uitmaken. Ik heb nooit medicijnen genomen alleen omdat “iedereen het doet” en het cool is. Ik ben zeker niet van plan om nu te beginnen.

15 Degenen die hun bezorgdheid uiten over deze medische behandeling worden gedemoniseerd, belasterd, bespot, gecensureerd, uitgestoten, bedreigd, en ontslagen uit hun baan. Dit omvat medische professionals die wetenschappelijk gefundeerde zorgen hebben over het medicijn en zorgverleners die hebben gezien hoe mensen onder hun hoede afschuwelijke reacties vertoonden en kort na hun injectie stierven. Als het establishment zich van goede mensen zuivert die alles riskeren door hun bezorgdheid uit te spreken over een nieuwe medische behandeling – zelfs als ze er niet ronduit tegen zijn – dan vertrouw ik deze moedige mensen altijd boven de gevestigde orde. Ik kan geen enkel vergelijkbaar geval in de geschiedenis bedenken waarin de waarheid en het moraal aan de kant van het establishment bleken te staan.

16 Dit is het grootste medische experiment in de geschiedenis van het menselijk ras.

17 Het wordt opzettelijk niet afgeschilderd als het grootste medische experiment in de geschiedenis van de mensheid, en het feit dat het überhaupt een medisch experiment is, wordt ernstig gebagatelliseerd.

18 Als ze eerlijk zouden zijn tegen de massa, zouden maar weinigen instemmen met deelname aan zo’n experiment. Het manipuleren van de massa’s om onder valse voorwendselen deel te nemen aan een medisch experiment schendt de grondslagen van de medische ethiek en de democratische wet. Ik zal niet toestaan dat onethische mensen die zich met dergelijk gedrag inlaten, mij met iets injecteren.

  Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA: Controleer COVID-vaccins ontvangers op gezichtsverlamming

19 De medische wereld informeert de mensen hier niet over. Zij zijn marketingagenten geworden voor een experimenteel geneesmiddel, ten dienste van grote bedrijven en politici die deals met hen hebben gesloten. Dit is rechtstreeks in strijd met hun mandaat om zich uitsluitend bezig te houden met het welzijn van de mensen die zij onder hun hoede hebben. Aangezien het medisch establishment corrupt is geworden en niets meer is geworden dan een instrument van bedrijven en politici, heb ik geen vertrouwen in het experimentele geneesmiddel dat zij mij zo graag willen inspuiten.

20 Wij worden op verschillende manieren onder druk gezet om ons te laten injecteren, wat in strijd is met de medische ethiek en de grondslagen van de democratische samenleving. De beste manier om mij iets niet te laten doen, is mij onder druk te zetten om het wel te doen.

21 De regering heeft haar protocol met betrekking tot het virus en de behandelingen voor DERTIG JAAR verzegeld. Dit is informatie waar het publiek recht op heeft, en de overheid heeft een verantwoordelijkheid om die te delen. Wat verbergen ze? Verwachten ze nu echt van mij dat ik geloof dat alles koek en ei is, en dat ze in de eerste plaats bezorgd zijn om mijn gezondheid? De laatste keer dat ze dit deden was met de Jemenitische Kinderen affaire. Als je er niet bekend mee bent, zoek het dan op. Nu halen ze dezelfde truc uit. Ze hebben me de eerste keer niet voor de gek gehouden, en ze houden me nu zeker niet voor de gek.

22 De regering kan onze persoonlijke medische gegevens delen met buitenlandse bedrijven, maar ze zullen hun eigen protocol over de zaak niet met ons delen? Ik ben weg.

23 het establishment heeft artsen, rabbijnen, de media en de massa geronseld om mensen te intimideren die zich niet willen laten injecteren met een nieuw serum. We worden uitgescholden voor de ergste soort. Ons wordt verteld dat we geloven in gestoorde samenzweringen, dat we tegen de wetenschap zijn, dat we egoïstisch zijn, dat we moordenaars zijn, dat we niets geven om de ouderen, dat het onze schuld is dat de regering draconische beperkingen aan het publiek blijft opleggen. Het is allemaal omdat we niet geïnjecteerd willen worden met een experimentele behandeling, zonder vragen te stellen. Er wordt ons zelfs verteld dat we een religieuze verplichting hebben om dit te doen, en dat we zware zondaars zijn als we het niet doen. Zij zeggen dat wij, als wij er niet mee instemmen ons te laten injecteren, gedwongen moeten worden voor altijd thuis te blijven en uit het openbare leven te worden verbannen.

Dit is afschuwelijk, walgelijk, een perversie van het gezond verstand, de moraal en de Torah. Het doet me terugdeinzen, en versterkt alleen maar mijn wantrouwen tegenover deze mensen en mijn verzet tegen het nemen van hun experimentele medicijn. Hoe durven ze?

24 Ik ken veel mensen die een injectie hebben gekregen, maar geen van hen heeft de wetenschap grondig bestudeerd, de potentiële voordelen zorgvuldig afgewogen tegen de risico’s, deze optie vergeleken met andere alternatieven, zich echt heeft geïnformeerd, en besloot dat deze medische behandeling de beste optie voor hen was. Integendeel, zij lieten zich injecteren vanwege de hype, de propaganda, de druk, de angst, blind vertrouwen in wat “de meerderheid van de deskundigen” zogenaamd geloofden (ervan uitgaande dat zij allen alles grondig bestudeerden en volkomen objectief waren, wat zeer twijfelachtig is), blind vertrouwen in wat bepaalde invloedrijke rabbijnen hen op het hart drukten, of hysterische angst dat de enige optie was om geïnjecteerd te worden of ernstig ziek te worden van het virus. Als ik massahysterie en sekte-achtig gedrag zie rond een medische behandeling, zal ik uiterst wantrouwig zijn en die vermijden.

  Huis van beroemde Duitse zangeres binnengevallen op verdenking van valse "vaccinatie"-kaart - Zij vecht terug (Video)

25 De farmaceutische bedrijven hebben een lange en roemrijke geschiedenis van het veroorzaken van massale slachting met wondermiddelen die ze opdrongen aan nietsvermoedende bevolkingen, zelfs nadat ernstige problemen al bekend waren geworden. In plaats van op de pauzeknop te drukken en het op de markt brengen van deze medicijnen te stoppen totdat deze problemen behoorlijk onderzocht konden worden, deden de farmaceutische bedrijven er alles aan om de informatie te verduisteren en hun producten te blijven promoten. Wanneer bedrijven en mensen zo’n groot gebrek aan zorg voor het menselijk leven aan de dag leggen, zal ik ze niet vertrouwen wanneer ze een nieuw wondermiddel aanprijzen. Dit is niet onze eerste rodeo.

26 Inderdaad, de horrorverhalen komen nu al in sneltreinvaart binnen, maar de politici maken zich niet de minste zorgen, de medische wereld doet alsof ze er niets mee te maken hebben of te verwaarlozen zijn, de media negeren het, de farmaceutische bedrijven gaan op volle kracht vooruit, en degenen die de alarmbel luiden, worden nog steeds geïntimideerd, gecensureerd en gestraft. Het is duidelijk dat mijn leven en mijn welzijn niet hun eerste zorg zijn. Ik zal niet hun volgende proefkonijn in hun laboratorium zijn. Ik wil niet het risico lopen het volgende “toevalligheid” te worden.

27 Hoewel veel mensen kort na hun injectie zijn overleden – waaronder volkomen gezonde jonge mensen – mogen we niet suggereren dat de injectie daar iets mee te maken had. Op de een of andere manier is dit anti-wetenschappelijk en zullen er nog meer mensen sterven. Ik ben van mening dat het ontkennen van elk mogelijk verband, het schofferen van mensen die speculeren dat er een verband zou kunnen zijn, en het tonen van niet de geringste nieuwsgierigheid om zelfs maar te onderzoeken of er een verband zou kunnen zijn, datgene is wat anti-wetenschap is en heel goed meer mensen zou kunnen doen sterven. Dezelfde mensen denken dat ik verplicht ben om me ook te laten injecteren. Nee, dank je.

28 Ik walg van de religieuze, cultus-achtige verering van een farmaceutisch product, en zal niet deelnemen aan dit ritueel.

29 Mijn “gezondheidszorg” provider blijft me maar intimideren om me te laten injecteren, maar ze hebben me geen informatie gegeven over deze behandeling of over mogelijke alternatieven. Alles wat ik weet, heb ik van anderen buiten het establishment geleerd. Geïnformeerde toestemming is conforme toestemming geworden. Ik weiger.

30 Ik zie alle leugens, corruptie, propaganda, manipulatie, censuur, intimidatie, schending van de medische ethiek, gebrek aan integriteit in het wetenschappelijk proces, onderdrukking van onwelgevallige bijwerkingen, veronachtzaming van legitieme zorgen, hysterie, cult-achtig gedrag, onwetendheid, geslotenheid, angst, medische en politieke tirannie, verzwijgen van protocollen, gebrek aan echte zorg voor het menselijk leven, gebrek aan respect voor fundamentele mensenrechten en vrijheden, perversie van de Torah en gezond verstand, demonisering van goede mensen, het grootste medische experiment aller tijden dat wordt uitgevoerd door hebzuchtige, onbetrouwbare, goddeloze mensen, het gebrek aan aansprakelijkheid voor degenen die eisen dat ik alles riskeer… Ik zie dit allemaal en ik heb besloten dat ze allemaal mijn plaats in de rij kunnen krijgen. Ik zal mijn vertrouwen op God stellen. Ik zal het verstand gebruiken waarmee Hij mij gezegend heeft en vertrouwen op mijn natuurlijke instincten. Wat leidt tot de laatste reden die samenvat waarom ik me niet laat “vaccineren”.

31 Het hele ding stinkt.

 

De CEO van Pfizer noemt Israël een groot vaccinatielaboratorium

Vorig artikelIsraëli’s roepen de wereld op te stoppen met verplichte COVID-injecties nu rechtszaak wordt aangespannen bij het Internationaal Strafhof wegens schending van de Neurenberg-code
Volgend artikelEMA-databank: reeds 1.050 sterfgevallen in tijd nabij vaccinatie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

  1. Het is een leuke steunbetuiging, maar niet iedereen was in staat om net als mij alles naadloos uit te zoeken. Vaak wegens exreme werkdruk stc. kwamen zij hier botweg niet aan toe.
    Houdt er rekening mee, dat de extreme werkdruk, die de laatste jaren juist doot de elite is ingevoerd om…… juist….. mensen doodop te majen, gestrest terug van hun werk en vaak te moe om nog iets te doen.
    Ik ken er een paar, die daarom wel geprikt zijn, maar later pas (te laat?) wakker werden.
    Dan ook mijn broer, die wegens zijn ziekte en fysieke gesteldheid ultra angst werd aangejaagd en daarnaast nog hard werkte om zijn brood te verdienen . Zijn artsen gaven hem niet de info, die hem zou redden. Hij stierf (naar mijn mening wegens de prik) na een simpele, doch ingrijpende operatie, wegens een zeldzame wondinfectie.

    Stigmatiseren is niet de oplossing. Er voor elkaar zijn wel: geprikt of ingepikt…..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in