Een vriendin is onlangs teruggekeerd uit Israël. Ze vertelde me over een volgzame bevolking die nog steeds bang is om Covid-19 op te lopen. Overal worden maskers gedragen en de ongevaccineerden worden gedwongen een PCR-test af te leggen telkens als zij een winkel willen bezoeken, schrijft Karen Harradine.

Israël is nu een lakmoesproef voor regeringen die autoritaire lockdowns en gedwongen vaccinaties willen opleggen, hoewel geen van beide effectief is in de bestrijding van een virus.

Israël heeft een bevolking van iets meer dan 9,3 miljoen mensen. Slechts één miljoen Israëli’s, die in aanmerking komen voor de dubbele dosis van het Pfizer-vaccin, hebben die nog niet gekregen, waardoor het een van de meest gevaccineerde landen ter wereld is. Het is interessant dit te vergelijken met Wit-Rusland, dat een vergelijkbare bevolking heeft. In Wit-Rusland is 25% van de 9,5 miljoen inwoners gevaccineerd; 4.679 zijn aan Covid-19 overleden. In Israël is 90% van de bevolking gevaccineerd, maar toch zijn daar 8.109 mensen aan het virus overleden, bijna tweemaal zoveel als in Wit-Rusland.

Tot dusver zijn Israëlische kinderen jonger dan 12 jaar niet gevaccineerd, maar dit kan binnenkort veranderen. De Israëlische regering heeft onlangs een debat met haar Coronavirus Pandemic Response Team live gestreamd over het vaccineren van kinderen tussen vijf en elf jaar oud.

Even verontrustend is dat de Israëlische regering vorige maand een derde vaccinatie verplicht heeft gesteld voor Israëliërs die hun beruchte groene paspoort willen behouden. Tot dusver heeft een derde van de Israëlische bevolking de herhalingsvaccinatie gekregen.

Hoewel de Israëlische vaccinatiecampagne door de media, Pfizer en verschillende regeringen wordt aangeprezen als een succesverhaal, is het dat allesbehalve. Uit gegevens uit het VK blijkt dat het Covid-19-vaccin de overdracht niet heeft verminderd. Israël heeft nu meer gevallen van Covid-19 per miljoen inwoners dan enig ander land, ondanks het feit dat het grootste deel van het land twee keer is ingeënt.

Toch doet de Israëlische regering er alles aan om herhalingsvaccinaties verplicht te stellen. De reden voor deze nieuwe vaccinatiecampagne is gebaseerd op de resultaten van een recente studie van Israëlische onderzoekers over herhalingsvaccinaties, die in september is gepubliceerd in het New England Journal of Medicine (NEJM). De onderzoekers beweren dat het aantal nieuwe infecties bij ouderen is gedaald sinds het begin van de derde vaccinatiecampagne. Van de 703 ernstige gevallen was 70% niet gevaccineerd en nog eens 20% had nog geen booster gekregen (ondanks het feit dat zij dubbele doses van het Pfizer-vaccin hadden gekregen). Zij benadrukken dat boostervaccinaties de bescherming bij ouderen “met een paar weken” verhogen. Op basis van deze studie heeft Israël de derde vaccinatie voor alle 12-plussers goedgekeurd, en de ministers overwegen een vierde dosis.

  De teerling is geworpen - Iran heeft gekozen voor "Strijd nu" om Gaza: "Preventieve acties door de As van Verzet - De Israëli's openen de "poorten van de hel".

Maar de analyse van de NEJM-gegevens vertoont grote tekortkomingen. Een van de meest in het oog springende tekortkomingen is dat de onderzoekers de gegevens hebben weggelaten waaruit blijkt wat er gebeurt in de eerste 12 dagen nadat een prik is toegediend.

Ik vroeg Norman Fenton, professor risico-informatiebeheer aan de Queen Mary University, en wiskundige en specialist op het gebied van waarschijnlijkheden en statistiek, uit te leggen waarom dit zo problematisch is.

Hij zei me:

“Er zijn fundamentele zwakke punten in de studie. De eerste is dat ze geen rekening houden met de gegevens over de eerste 12 dagen na de booster. De eerste 12 dagen zijn de dagen waarin mensen vaak geïnfecteerd raken en ook ernstig ziek kunnen worden. Ze onderdrukken het aantal ziekten en infecties die in die eerste 12 dagen optreden. De eerste 12 dagen na een vaccinatie leiden normaal gesproken tot een toename van infecties en ziekte. Maar dit wordt weggemoffeld, evenals de mogelijke bijwerkingen van het vaccin op lange termijn. Er is ook bezorgdheid over de fysiologie. Dit is geen controversiële uitspraak, bijvoorbeeld iemand die het griepvaccin krijgt kan vaak (licht) ziek worden in de eerste paar dagen na ontvangst hiervan. Terwijl de studie de gevallen van infecties en ernstige ziekte bij degenen die de booster in de eerste 12 dagen kregen buiten beschouwing laat, worden infecties en ziekte bij degenen die geen booster kregen wel meegerekend.”

Professor Fenton merkt op dat er een tweede fout in de studie zit, maar dat de gegevens niet zijn aangepast om dit op te vangen:

“Ze hebben het over verschillende gedragsveranderingen tussen mensen die de booster krijgen en mensen die niet geboost zijn. Als iemand eenmaal gevaccineerd is, zou hij zich bijvoorbeeld minder voorzichtig kunnen gedragen als het erom gaat zich te beschermen tegen het oplopen van het virus. Ze vermelden dat mensen eerder een PCR-test laten doen als ze niet gevaccineerd/geboosterd zijn.”

  Nieuw Normaal Newspeak #1: "Kudde-immuniteit"

Volgens professor Fenton ontbreken in de studie ook vergelijkende gegevens om het verschil te verklaren tussen het aantal mensen met een boostervaccinatie en het aantal mensen zonder boostervaccinatie dat een PCR-test ondergaat. Er is geen informatie beschikbaar over hoe vaak deze laatsten testen in vergelijking met degenen die de herhalingsvaccinatie hebben gekregen. In mei heeft Pfizer een uitgebreid observationeel onderzoek verricht naar zijn vaccin in Israël, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in de Lancet.

Uit de studie bleek dat een ongevaccineerde ongeveer 12 keer meer kans had om een PCR-test te ondergaan dan een gevaccineerde, waarschijnlijk omdat de ongevaccineerden gedwongen worden PCR-tests te ondergaan om naar het werk te gaan of boodschappen te doen. Zoals professor Fenton in zijn blog over dit onderwerp opmerkt, ondermijnt het gebrek aan aanpassing voor verschillende testprotocollen voor gevaccineerden en ongevaccineerden de geldigheid van de bevindingen. Een soortgelijke denkwijze kan worden toegepast op het NEJM-artikel.

PCR-tests leiden ook tot een pandemie van fout-positieven. Professor Fenton legt uit wat de gevolgen hiervan zijn:

“De meeste mensen die een PCR-test ondergaan zijn asymptomatisch, en veel van degenen die positief testen zijn vals-positief. Deze worden echter geregistreerd als “bevestigde gevallen”, ook al zijn zij niet ziek en hebben zij het virus niet. Het is dus mogelijk dat veel van degenen in de groep die geen boosters krijgt en als bevestigde gevallen wordt geclassificeerd, gewoon degenen zijn met PCR-tests met vals-positieve resultaten.

Dat wil zeggen dat zij geen Covid-19 hebben. Het is zorgwekkend dat een persoon die in het ziekenhuis wordt opgenomen met een vals-positieve PCR-test en vervolgens overlijdt, wordt geregistreerd als zijnde overleden aan Covid, ook al was dat niet het geval. Dit draagt bij tot de vervalsing van de gegevens.”

Professor Fenton merkt ook op dat:

“De gegevens in de grafieken suggereren dat er sprake kan zijn van enige corruptie. Tot augustus bijvoorbeeld geven de grafieken in de meeste leeftijdscategorieën geen verschil aan in het aantal gevallen tussen de dubbel gevaccineerden en de ongevaccineerden. Recente gegevens die door Public Health England zijn gepubliceerd, laten vergelijkbare patronen zien; toch worden aan de booster plotseling magische eigenschappen toegekend waardoor het aantal gevallen bij dubbel gevaccineerden (zonder de booster) drastisch verbetert ten opzichte van het aantal ongevaccineerden.”

  LA Times columnist verspreidt walgelijke hetze: Bespotten van dode anti-vaxxers is "noodzakelijk"

Dit blijkt het duidelijkst uit het feit dat het Covid 19-vaccin mensen niet beschermt tegen de Deltavariant. Op basis van twijfelachtige gegevens wordt boostervaccinatie aangeprezen als een remedie voor dit probleem. Professor Fenton concludeert dat de studie geen overtuigende gegevens bevat om herhalingsvaccinatie te rechtvaardigen en dat de studie problemen vertoont.

De controverse over de NEJM-studie is in Israël niet onopgemerkt gebleven. Het verzet tegen verplichte inentingen neemt toe. Zoals ik in april schreef, zijn verontruste Israëli’s de straat opgegaan om te protesteren tegen verplichte vaccinaties. Sindsdien is een Israëlische website, Vax Testimonies genaamd, opgezet om de bijwerkingen van het vaccin te volgen, die niet in de media worden vermeld. De Israëlische Publieke Noodraad voor Covid-19 Crisis, die in december 2020 werd opgericht om kritisch te staan tegenover lockdowns en gedwongen inentingen, krijgt steeds meer bekendheid. De raad is samengesteld uit deskundigen op gebieden als volksgezondheid, interne geneeskunde, ethiek, immunologie, epidemiologie, en nood- en rampenplanning.

Maar zal dit alles volstaan om de visie en het beleid van de regering te veranderen? De Israëlische regering negeert de kritiek van deskundigen op de gebrekkige NEJM-studie en haast zich om de bevolking een derde en mogelijk vierde vaccinatie te geven op basis van twijfelachtige gegevens.

Hoewel Covid-19 door politici en de mainstream media wordt aangekondigd als de dodelijkste ziekte sinds de Zwarte Dood, zijn er naar verluidt iets meer dan vijf miljoen mensen aan gestorven op een wereldbevolking van zeven miljard. Dat is minder dan 0,1 procent. Toch heeft Israël zich, helaas, overgegeven aan de vaccinmaffia.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Brisant nieuws op Israëlische tv: Vaccin… lijkt nutteloos “90% van de gevallen was volledig gevaccineerd en 10% was ongevaccineerd/gedeeltelijk gevaccineerd”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDuitsland: Ongewone toename van spoedgevallen door zenuw- en cardiovasculaire aandoeningen
Volgend artikelDr. Mike Yeadon: De rottige leugenaars van het CDC hebben eenzijdig de definitie van een vaccin veranderd
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

13 REACTIES

 1. De farmaceutische bedrijven zijn allemaal JOODS dus is het logisch dat juist Israël dient als speeltuin voor de farmaceuten, de beleidsmakers zijn waarschijnlijk groot aandeel houders en lachen zich kapot met die mega winsten die ze nu maken, Biontec 600& winst per aandeel in 1 jaar en Moderna 1623% winst per aandeel in 1 jaar….tja

 2. Äls ze die vaccinatie nou gratis hadden aangeboden in de Gaza strook…..

  Had niet verwacht dat ze zo stom zouden zijn.

 3. Ik woon in Israel en nee, we hoeven nog niet een QR code/groen paspoort te tonen in winkels. Wel in restaurants, kroegen en vaak ook op het werk als we niet zijn gevaccineerd.
  En tja… als je de geschiedenis van WOII bekijkt en kijkt naar degenen die dit nu allemaal bewerkstelligen en die van Israel het grootste lab ter wereld hebben gemaakt, dan kom je toch weer dezelfde namen tegen, die trouwens al generaties lang bezig zijn met bevolkingsvermindering etc, en zo veel geld te verdienen.

  In Israel heeft 1 miljoen alleen de eerste prik
  6 miljoen 2 prikken
  4 miljoen 3 prikken

  Bijna dagelijks hebben we ergens een demonstratie. Op donderdag- en zaterdagavond hebben we de meeste demonstraties. Wat begon bij het Habima in Tel Aviv heeft zich uitgespreid naar andere steden. En dit nu al maanden lang.

  En nee, net als niet alle katholieken slecht zijn omdat de paus graag meedoet aan dit prikfestijn, zo zijn ook niet alle joden slecht en zijn er velen wakker genoeg en net zo overstuur van wat er gaande is, als bij de katholieken.
  Dus sommige opmerkingen zijn werkelijk aanstootgevend hier en zeggen meer over die persoon dan over de joden.
  Ten slotte zijn we allemaal mensen en heb je net als bij elke bevolkingsgroep goeie en slechte mensen. Gelukkig ken ik veel goeie mensen zeker ook bij de joden en hier in Israel.

  Het probleem spreidt zich wereldwijd met grote hulp van de media. Als je echter goed kijkt, zijn de grootste slechteriken van de Vrije metselaars > Bilderberg- en Davos groep, G20 en G7. En ja daar zitten ook Joden in, maar nogmaals… Net zoals niet elke katholiek een rotzak is, is ook niet elke Jood een rotzak.

  De gewone bevolking hier en ook bij jullie, wordt enorme angst aangejaagd via de media en de restricties. Sommige mensen vinden het veel moeilijker om de waarheid te zien, dan maar gewoon mee te doen met de hysterie.

  Als je echter begint met trappen tegen Joden en iedereen over een kam scheert, dan ben je echt geen beter persoon en vind ik je net zo zielig als degenen die voor elke spuit rennen en de wakkere mensen graag opgesloten ziet, omdat die persoon gewoon geen uitweg ziet en niet de kracht heeft om te vechten. Want waar we vandaag tegen vechten staat ver van ons af. Het is geen gewone oorlog zoals we die vroeger hadden. Dit is vele malen enger en moeilijker om tegen te strijden.

  En net zoals in Europa de politici zich niks aantrekken van de grote massale demonstraties, gebeurt het hier ook. Veeg dus voor jullie eigen deur voordat jullie weer beginnen te neuzelen.

  Het merendeel van de inwoners in Israel, @Greengo, gelooft wel degelijk in G’d. Maar net zoals bij de katholieken en de Christenen, is de interpretatie van de bijbel vaak erbarmelijk slecht en totaal niet zoals bedoeld.
  Trouwens, in het nieuwe testament wordt gepraat over de markering van het beest, 666 en barcode.
  Moeten jullie nagaan hoelang dit dus al in werking is. En het nieuwe testament is niet van de Joden.
  Oh….

  Graag dus allemaal even in de spiegel kijken en jezelf afvragen hoeveel jij mens bent. En wat haat voor anderen je oplevert en of je dan niet hetzelfde bent.

  • Ik ga niet uitgebreid reageren op de post van Sharon. Er zitten wel wat puntjes in waar ik het mee eens ben zoals dat niet een ieder over één kam te scheren is. Ik laat twee linken achter met de mededeling dat de Tora slechts de eerste vijf boeken van de Bijbel bevat waarin overigens al over het Lam Gods wordt gesproken. Daar laat ik het bij.
   https://greekgodsandgoddesses.net/myths/pegasus/
   Rabbi Yozef Misrachi – Six Billion Don’t Deserve To Live https://www.bitchute.com/video/THF7YvumElPU/
   Voor wat betreft deze Rabbi de vraag: Wie maakt dat uit? Deze Rabbi op grond van zijn begrip van de Tora of God – Yahusha – Yahuah Zelf? Uiteraard is er veel meer over te melden, maar ik laat het hierbij.

 4. helaas (voor jou? en anderen( zijn joden disproportioneel betrokken bij de covidhoax
  VACCINE APPROVALS:
  CDC Director, Rochelle Walensky, Jew
  Former CDC Director, Robert Redfield, Jew
  CDC Deputy Director, Ann Schucat, Jew
  CDC Chief of Staff, Sherri Berger, Jew
  CDC Chief Medical Officer, Mitchell Wolfe, Jew
  CDC Director, Washington Office, Jeff Reczek, Jew
  Former FDA Commisioner, Stephen Hahn, Jew
  Former FDA Commisioner, Scott Gottlieb, Jew
  Former FDA Commisioner, David Kessler, Jew
  Former FDA Commisioner, Andrew Eschenbach, Jew
  COVID Czar, Jeff Zients, Jew
  HHS Secretary, Xavier Becerra, Jew
  HHS Ass.Secretary, Rachel Levine, Trans-gender, Jew
  VACCINE MAKERS:
  Pfizer CEO: Albert Bourla , Jew
  Johnson & Johnson CEO: Alex Gorsky , Jew
  Astrazeneca CEO: Pascal Soriot , Jew
  Moderna’s Vaccine Creator: Tal Zaks , Jew
  VACCINE PASSPORT:
  Vaccine Passport System (Currently in use around the world)
  US Patent # 11,107,588 B2 , August 31, 2021
  Inventors:
  Gal Ehrlich, JewiVACCINE APPROVALS:
  CDC Director, Rochelle Walensky, Jew
  Former CDC Director, Robert Redfield, Jew
  CDC Deputy Director, Ann Schucat, Jew
  CDC Chief of Staff, Sherri Berger, Jew
  CDC Chief Medical Officer, Mitchell Wolfe, Jew
  CDC Director, Washington Office, Jeff Reczek, Jew
  Former FDA Commisioner, Stephen Hahn, Jew
  Former FDA Commisioner, Scott Gottlieb, Jew
  Former FDA Commisioner, David Kessler, Jew
  Former FDA Commisioner, Andrew Eschenbach, Jew
  COVID Czar, Jeff Zients, Jew
  HHS Secretary, Xavier Becerra, Jew
  HHS Ass.Secretary, Rachel Levine, Trans-gender, Jew
  VACCINE MAKERS:
  Pfizer CEO: Albert Bourla , Jew
  Johnson & Johnson CEO: Alex Gorsky , Jew
  Astrazeneca CEO: Pascal Soriot , Jew
  Moderna’s Vaccine Creator: Tal Zaks , Jew
  VACCINE PASSPORT:
  Vaccine Passport System (Currently in use around the world)
  US Patent # 11,107,588 B2 , August 31, 2021
  Inventors:
  Gal Ehrlich, Jewish
  Ramat-Gan, Jewish
  Maier Fenster, Jewish
  Petach-Tikva, Jewish

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in