Dati Bendo / Wikimedia  / (CC BY 4.0 DEED)

In Europa is alles veranderd zodat er niets verandert. Degenen die hoopten dat de Europese stemming de houding van het Oude Europa ten opzichte van het Oekraïne/Rusland-dossier zou kunnen veranderen, kunnen hun hart te ruste leggen rusten. Er zal niets veranderen. De verkiezingen voor het Europees Parlement verliepen precies zoals “The Economist” tien dagen voor de stemming had voorspeld. Soeverein rechts wint, maar niet overweldigend. De bijbel van het financiële globalisme titelde de editie van 30 mei jl: “De drie vrouwen die Europa zullen vormen”. Een duidelijke verwijzing naar de voorzitter van de EU-commissie, Ursula Von der Leyen, naar de Italiaanse premier Giorgia Meloni en naar de leider van soeverein rechts in Frankrijk, Marina Le Pen, schrijft Piero Messina.

In werkelijkheid zijn en zullen er vijf vrouwen de leiding hebben in Europa tijdens de volgende zittingsperiode die half juli begint. De roze macht van de Europese politiek moet rekening houden met Roberta Metsola, voorzitter van het Brusselse parlement die streeft naar herbevestiging en Kaja Kallas, de Estse premier die de ambitie heeft om Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor buitenlands beleid te worden. Kallas is een van de grootste voorstanders van pro-Oekraïne en anti-Rusland in Europa.

Het was de Economist zelf die de politieke agenda dicteerde van waar Europa naartoe moet. Het turbokapitalistische tijdschrift dat eigendom is van de families Rothschild en Elkann herinnert de Europese elite eraan dat “In een gevaarlijke wereld bevindt het comfortabele oude Europa zich in een alarmerende positie. De bloedigste oorlog op het continent sinds 1945 woedt in Oekraïne, terwijl Rusland een bedreiging vormt voor cyberspace, vanuit de Baltische staten. Als Donald Trump terugkeert naar het Witte Huis, zou hij de NAVO, het fundament van de Europese veiligheid, kunnen ondermijnen. De economie van het continent is kwetsbaar voor schokken als gevolg van industriebeleid en protectionisme elders. Eurosceptische populisten winnen terrein in de peilingen.”

Om deze gevaren het hoofd te bieden heeft Europa – zo vervolgt de Economist – “coherent leiderschap op Europees niveau nodig. Het moet ook extremisten uit de macht houden. Het succes hangt deels af van de keuzes van drie vrouwen: Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, Giorgia Meloni, premier van Italië, en Marine Le Pen, de leidende Franse populiste.”

  EU en NAVO stevenen af op de afgrond door stommiteiten in buitenlands beleid

Wie weet waarom er in het hoofdartikel van het Britse weekblad met geen woord wordt gerept over de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse premier Olaf Scholz? In de Londense redactie zullen ze zeker een nauwkeurige en functionele kristallen bol hebben om de toekomst te voorspellen.

Laten we proberen de gegevens te begrijpen en wat de toekomstige balans van het Europees Parlement zal zijn. In heel Europa rukt rechts en extreem-rechts sterk op, zo sterk zelfs dat het in veel landen politieke aardbevingen veroorzaakt. In Frankrijk stuurt president Emmanuel Macron het land naar vervroegde verkiezingen. Een wanhopige zet. In Duitsland haalt het rechtse Alternative für Deutschland (Afd) de socialistische partij van bondskanselier Olaf Scholz in. In Duitsland ging volgens de eerste prognoses de meerderheid van de zetels naar de Europese Volkspartij, maar op de tweede plaats kwam rechts van Alternative für Deutschland (Afd), die de Socialistische Partij van bondskanselier Olaf Scholz inhaalde. Dezelfde rechtse wind waait in Griekenland. In Frankrijk heeft het succes van de projecties in de Europese verkiezingen van Marine Le Pen’s Rassemblement national president Emmanuel Macron ertoe aangezet om de Nationale Vergadering (het Franse parlement) onmiddellijk te ontbinden en nieuwe verkiezigen uit te schrijven, die in twee ronden zullen plaatsvinden, op 30 juni en 7 juli, om een nieuwe regering te vormen. Ook de Belgische premier Alexander De Croo heeft besloten af te treden nadat zijn partij, de Liberalen, volgens de eerste prognoses een teleurstellend resultaat heeft behaald bij de Europese verkiezingen.

Het nieuwe Europees Parlement zal dus verder naar rechts opschuiven, maar niet veel in vergelijking met de huidige structuur, wat de klassieke regeringsalliantie tussen populair, socialisten en liberalen niet in gevaar zou moeten brengen. In Brussel zijn er mensen die er zelfs van overtuigd zijn dat de spelletjes om de beroemde “topbanen”, d.w.z. de vier belangrijkste EU-posities, al voorbij zijn, met Ursula von der Leyen op weg naar herbevestiging als de meest prestigieuze positie, die van voorzitter van de Commissie . Maar wat de zaken opblaast is wat er gebeurt in het gevarieerde universum van Europees rechts, met name in Frankrijk en Italië. En hier komt de wil van de vijf vrouwen om de hoek kijken die de nabije toekomst van Europa zouden kunnen vormgeven.

  Hongarije wil geen moslims meer toelaten op zijn grondgebied

De eerste is de eerder genoemde von der Leyen. De “koningin van het Berlaymont”, (het gebouw waarin de uitvoerende macht van de EU is gehuisvest), lijkt versterkt uit de Europese verkiezingen te zijn gekomen. Haar partij, de EPP, zegevierde niet alleen bij de verkiezingen, maar verstevigde ook haar positie als koningin in Straatsburg. In het Europees Parlement heeft de Volkspartij de aantallen om de kaarten te kunnen delen, door van tijd tot tijd te kiezen voor de formele alliantie met socialisten en liberalen (en misschien groenen), of voor achterkamertjesakkoorden met rechts, in het bijzonder met de ECR van de Italiaanse premier Giorgia Meloni, zoals de afgelopen jaren al is gebeurd. Een Eurokamer met variabele meerderheden was het project van Manfred Weber, de Duitse politicus die de EVP leidt, en de Europese stemming lijkt alle stukken voor hem op hun plaats te hebben gelegd, inclusief de verzwakking van het gewicht van de Franse president Emmanuel Macron.

Juist de problemen van Macron, die te maken heeft met vervroegde verkiezingen in de hete weken waarin over de topfuncties zou kunnen worden beslist, zouden de weg kunnen vrijmaken voor von der Leyen: de Transalpine leider had zijn bedenkingen getoond bij de hypothese van een tweede mandaat voor de Duitser, en deed het gerucht de ronde dat zijn kandidaat voor het leiderschap van de Commissie Mario Draghi was. De ineenstorting van de consensus bij de Europese verkiezingen lijkt hem echter geen ruimte te geven voor zijn bekende politieke spelletjes achter de schermen, zoals die in 2019 leidden tot de verkiezing van Von der Leyen (ten nadele van Weber, die door de EVP werd aangewezen).

Als Von der Leyen de “koningin van het Berlaymont” blijft, kan het kader van de andere belangrijke posities in de EU gemakkelijk tegen het einde van de maand in elkaar worden gezet. De huidige voorzitter van het Parlement, Roberta Metsola, ook van de EVP, zou herbevestigd moeten worden. De liberalen zouden de benoeming van de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor buitenlands beleid kunnen krijgen, met de Estse premier Kaja Kallas, een van de grootste voorstanders van Oekraïne. Om de puzzel te sluiten, de socialistische positie, die van de voorzitter van de Europese Raad, die zou gaan naar de Portugees Antonio Costa.

  Brussel-Centralisten lanceren nieuwe poging om de soevereiniteit van de lidstaten te ondermijnen

Deze regeling, zeggen ze in Brussel, kan snelle onderhandelingen tussen politieke krachten en EU-regeringen bevorderen en lange onderhandelingen en spanningen binnen het blok vermijden op een moment dat Europa eenheid nodig heeft in het licht van de oorlog in Oekraïne en het risico dat Donald Trump over een paar maanden aan het roer van de VS staat. Maar Europees rechts is in beroering en wil zijn gewicht hebben in de architectuur van de EU-macht. Daarom zijn alle ogen gericht op Giorgia Meloni en Marine Le Pen. De Italiaanse leider heeft het feit dat ze premier is aan haar zijde, en dus een stem te besteden aan de tafel die het meest telt voor het bepalen van de topfuncties, die van de Europese Raad. Le Pen wil het electorale succes bij de Europese verkiezingen, de mogelijke toegift bij de vervroegde verkiezingen in Frankrijk en de goede relaties met Meloni (maar ook met de Nederlander Geert Wilders) uitbuiten om de spelletjes in Brussel te beïnvloeden.

Er zal dus niets veranderen aan de anti-humanistische en oorlogszuchtige strategieën van de Europese Unie. In het buitenlands beleid blijft Brussel een trouwe vazal van het Atlantisch Bondgenootschap, op een uiterst delicaat moment in de relatie met Rusland. Op het interne politieke vlak zal de nieuwe ongewijzigde politieke structuur het beleid voortzetten dat de landbouwsector afbreekt en steeds invasievere sociale digitaliseringstrajecten activeert. De stemmen van de Europese burgers tellen, zoals altijd, weinig of niet.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Het plan “Europa verkrachten” is het volgende, stommerdVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWereldleider bekent: Ongevaccineerden hadden gelijk, het Covid-19 vaccin is levensgevaarlijk
Volgend artikelEen misdaad tegen de mensheid zo gruwelijk dat ik niet eens de woorden heb om het te beschrijven
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

  1. Kan best wezen allemaal, maar vrouwlijn Von der Leyen heeft zometeen, met nog een haffel van dat tuig, een aanklacht wegens oorlogsmisdaden aan der machtsgeile reet hangen…….en dat duurt niet zo heel lang meer.

  2. Uiteraard wordt er uit alle macht ‘gedraaikont’ om de macht te behouden zodat de globalistische agenda uitgerold kan worden. Echter het afbrokkelproces is al een tijd aan de gang en de ‘olietanker’ ligt al flink slagzij. Het rechtse blok zal sterk genoeg zijn om de laatste zet te geven en de tanker ondersteboven te draaien en daarmee de globalisten een enkeltje naar de hel te bezorgen.

  3. Wie nog gelooft in rechts en links zal zwaar teleurgesteld worden! Same bird different wing, zodat u denkt een keuze te hebben en u mag stemmen…..in de nepdemocratie. WAKE UP

  4. Misschien moeten we nog een keer verkiezingen houden, er zijn nog bosjes met mensen die het hele systeem doorzien, maar die heilig geloven dat de verkiezingen wel werken.

    Komop… allemaal naar de stembus…

  5. Al zetten ze daar drie of vijf apen neer dan nog blijft het bij hetzelfde omdat ze niet meer terug kunnen….om geld niet meer te laten bepalen hoe de wereld eruit gaat zien Geld blijft de belangrijkste rol spelen op deze aardkloot waar de mens al vele miljoenen jaren rondloopt Ook in de kleine gemeenschap blijft geld een rol spelen en daar wordt alle mooie dingen aan opgeofferd zoals mooie streken en landschappen als het gaat om geldelijk belang van de gemeenten/en overheid die geld genereren door projecten er door te duwen…. Ook al is de bevolking er op tegen dan nog bestemmem de verantwoordelijke bestuurders dat het doorgaat…. De wereld moet geld voor inkomsten binnenhalen om voor wat hoort wat te bevestigen en dan wordt er niet meer gedacht aan het mooie dat al vele eeuwen er was Kijk maar eens naar de nostalgische dorpen,en kustgebieden in de exotische landen of in onze zuidelijke landen waar kusten zijn volgebouwd met lelijke gebouwen waar ze honderden mensen in kunnen laten logeren om vakantie te vieren waar voorheen mooie nostalgische vissersdorpen waren… Nederlandse dorpen die veranderen in stedelijke gebieden…..en mooie landschappen worden bedolven onder lelijke gebouwen Dat alles komt door Brussel die geld wil innnen van de volgzame overheden van alle landen Die zelfs nog niet eens de moed hebben om hun eigen visie op behoudt van alle mooie dingen te weigeren van het bolwerk Brussel dat regeerd mijn ijzeren hand….. Dus er veranderd wel iets maar dan voor het eigen belang van veel corrupte bestuurders die er niet meer zitten voor het gewone volk die meelopen in het waanzinsbeleid van overheden waar ter wereld dan ook!!!!!!!!!!!!

  6. “In Europa wint soeverein rechts, maar er verandert niets. Von Der Leyen regeert in Brussel”

    Was reeds voor de Europese verkiezingen duidelijk dat alles bij hetzelfde bleef, heb geen spijt dat ik de 2 stembiljetten toen ze in de bus vielen gelijk in de prullenbak heb getieft, make belief geeft de mens het idee dat er wat te kiezen valt, en dat is inderdaad zo, de uitslag daar lachen de satanisten om.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in