Sabotage van infrastructuur die menselijke gemeenschappen dient, is altijd verkeerd. Toen twee elektriciteitsonderstations in North Carolina naar verluidt werden uitgeschakeld door geweerschoten in een duidelijk “criminele daad”, gingen de establishment-media aan de slag om die daad te veroordelen. Het geweervuur veroorzaakte “schade die dagen kan duren om te herstellen en waardoor tienduizenden mensen zonder elektriciteit komen te zitten”, meldde de Associated Press, en de meeste gevestigde media sloten zich daarbij aan, schrijft Mike Adams.

Maar de Associated Press veroordeelde Joe Biden niet voor het stilleggen van oliepijpleidingen en boorvergunningen die uiteindelijk honderden miljoenen Amerikanen van energie voorzien. Evenzo is er geen enkele bedrijfsmedia die de inbeslagname van 3.000 boerderijen door de Nederlandse regering veroordeelt. In totaal, zo meldt PeterSweden, worden in Nederland misschien wel 11.200 boerderijen gedwongen te sluiten om aan de zogenaamde “klimaatdoelstellingen” te voldoen.

Dit is essentiële voedselinfrastructuur die gezinnen in heel Europa en de rest van de wereld van voedsel voorziet. Het is geen kleinigheid om duizenden boerderijen te ontmantelen waarvan miljoenen mensen afhankelijk zijn.

Wanneer regeringen boerderijen saboteren, juichen de media de vernietiging toe

De ontmanteling van de voedsel- en energie-infrastructuur wordt alom gevierd – niet veroordeeld – door de gevestigde media in duizenden verhalen waarin wordt aangedrongen op naleving van de “klimaatdoelstellingen”. Hoewel wij alle sabotagedaden tegen infrastructuur veroordelen, roept dit de voor de hand liggende vraag op: waarom vieren de media niet ook de aanval op het elektriciteitsstation in North Carolina als een nieuwe mijlpaal op weg naar het bereiken van de veelgeprezen “klimaatdoelstellingen”?

Het is een serieuze vraag. Deze “klimaatdoelstellingen”, zoals steeds meer mensen ontdekken, betekenen in werkelijkheid het stilleggen van de infrastructuur van de moderne samenleving en het onderdompelen van de westerse landen in duisternis en schaarste. De media lezen ons voortdurend de les over hoe verschrikkelijk het consumeren van voedsel of energie is, en hoe de enige manier om “groen” te zijn is om in wezen te stoppen met het gebruik van airconditioning, autorijden of het consumeren van vleesproducten, naast andere soortgelijke eisen.

Zoals gisteren gemeld, hebben Duitse boeren opdracht gekregen het gebruik van stikstofmeststoffen te verminderen om te voldoen aan de “groene” eisen van de EU. De ironie is niemand ontgaan, want stikstof is voedsel voor groene planten, en het verminderen van het gebruik van stikstof bij voedselgewassen zal uiteraard leiden tot dalende oogsten, voedselschaarste en prijsinflatie bij kruideniers.

Op de een of andere manier is de “groene” beweging anti-plant geworden. Alsof groene planten de vijand zijn van de planeet Aarde … een absurde veronderstelling die alleen kan komen van mensen die wetenschappelijk analfabeet zijn over atmosferische chemie, fotosynthese en de basis van plantkunde.

Europese regeringen, gecontroleerd door “groene” belangen, zijn sabotage-agenten voor de infrastructuur die de mensheid warm en gevoed houdt

Op dit moment staan de Europeanen voor een potentieel rampzalige winter, zonder de gebruikelijke energieovervloed die vroeger zorgde voor betaalbare warmte, elektriciteit en de productie van stikstofmeststoffen via het Haber-Bosch-proces: koolwaterstoffen (H) + stikstof (N) uit de atmosfeer = ammoniak (NH3), de voorloper van op stikstof gebaseerde meststoffen waarmee juist de gewassen worden verbouwd die de helft van de wereldbevolking voeden.

  Zo verandert Oekraïne civiele infrastructuur en woonwijken in militaire doelwitten (video's/foto's)

Stikstof uit de atmosfeer wordt gecombineerd met koolwaterstoffen uit aardgas om ammoniak te creëren, de precursor van stikstofmeststoffen. Dit proces verbruikt koolwaterstoffen als grondstof en gebruikt energie om de hoge druk te bereiken die nodig is voor de chemische reactie.

Het is verbazingwekkend dat Europa een overvloed aan natuurlijke energiebronnen onder zijn voeten heeft, maar niet de politieke moed heeft om zich tegen de groenen te verzetten en de bronnen die zij al bezitten aan te boren. Ze zitten zogezegd op een energiegoudmijn, maar worden op de een of andere manier geconfronteerd met hongersnood, bevriezing en instorting van de landbouw in het voorjaar door gebrek aan binnenlandse kunstmestproductie.

Dit is allemaal het resultaat van bewuste sabotage van Europa’s binnenlandse energie-infrastructuur door de overheid. Sabotage, in essentie.

Ze hebben de infrastructuur niet gesaboteerd met geweervuur, zoals wordt beweerd in North Carolina. In plaats daarvan hebben ze het gesaboteerd met overheidsbeleid.

Maar het resultaat is hetzelfde: lichten uit. Torenhoge prijzen voor elektriciteit. Bedrijven gesloten (waaronder glasfabrikanten en metaalsmelterijen en meer). Toenemende armoede en mensen die hondenvoer eten dat met kaarsen wordt verwarmd.

Het besef hier moet beangstigend zijn: zowel de regeringen als de gevestigde media zijn eigenlijk niet tegen sabotage van de infrastructuur; ze willen de sabotage alleen zo controleren dat het hun doelen dient.

Als een terroristische groepering 3.000 boerderijen in Nederland zou vernietigen, zou er wereldwijd verontwaardiging ontstaan over geweld tegen boerderijen en boeren. Maar als de Nederlandse regering 3.000 boerderijen vernietigt, is het plotseling aanvaardbaar voor de machthebbers, want, nou ja, “groene” logica.

Boerderijen zijn slecht, wordt ons verteld. Fossiele brandstof is slecht. Diesel is slecht. Hamburgers zijn slecht. Stikstof is slecht en kunstmest is slecht. Toch zijn dit precies de dingen die ervoor zorgen dat de mensheid geen honger lijdt, en als je ze verliest door sabotage van het overheidsbeleid, zullen letterlijk miljarden mensen verhongeren.

Het is onmogelijk om te ontkennen dat de regeringen die deze sabotageoperaties uitvoeren, zich op de een of andere manier niet bewust zijn van de gevolgen van het afpakken van voedsel, energie en kunstmest. Ze weten precies wat ze doen, en ze zijn zich volledig bewust van wat dit zal veroorzaken: sociale onrust, rellen en wanhoop.

De echte vraag is dan ook niet waarom deze regeringen opzettelijk de voedsel- en energievoorraden van westerse landen vernietigen; de grotere vraag is waarom zij maatschappelijke onrust, rellen en wanhoop willen.

Een recept voor een sociale ramp

Want dat is het recept dat ze nu gebruiken. Als je een taart wilt bakken, klop je eieren, tarwe en suiker door elkaar. Als u burgerlijke onrust en rellen wilt veroorzaken, legt u de energie- en voedselinfrastructuur plat door boerderijen, pijpleidingen en fossiele brandstoffen stil te leggen. Zij volgen een recept om precies het door hen gewenste resultaat te “bakken”.

  Toespraak van de minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie Sergey Lavrov tijdens de rondetafelconferentie van ambassades over de regeling van de situatie rond Oekraïne

Sabotage tegen de infrastructuur, uitgevoerd door regeringen, is de bewapening van voedselschaarste – een tactiek die in de loop van de geschiedenis vele malen is toegepast, met name in de Holodomor in Oekraïne, waar de Sovjetleiders in de jaren dertig opzettelijk miljoenen Oekraïners lieten verhongeren, voornamelijk om een etnische groep te onderdrukken wier politiek zich verzette tegen die van het toenmalige Sovjetrijk. Zoals beschreven op Holodomor.ca:

Deze aanval vond plaats in het kader van een campagne van intimidatie en arrestaties van Oekraïense intellectuelen, schrijvers, kunstenaars, religieuze leiders en politieke kaders, die werden gezien als een bedreiging voor de ideologische en staatsopbouwende aspiraties van de Sovjet-Unie.

Klinkt dat bekend? Westerse regeringen, vol corruptie en belastingfraude, zijn zich gaan realiseren dat zij de instemming hebben verloren van het volk waarover zij beweren te regeren. Het volk wil niet langer lijden onder corruptie, het drukken van geld, voedselinflatie, schaarste, maskermandaten, lockdowns en onzekerheid. Dienovereenkomstig zien veel westerse regeringen hun eigen volk nu als hun vijand, en zij nemen hun toevlucht tot genocidale tactieken om deze bevolkingen met alle mogelijke middelen te terroriseren of te elimineren.

De Duitse regering heeft in de afgelopen dagen de historische Holodomor officieel erkend als “genocide”, meldt Euronews. Toch erkent diezelfde Duitse regering niet dat zij nog steeds een genocide op haar eigen bevolking pleegt via sabotage van de binnenlandse energie-infrastructuur, allemaal om de “groenen” in dit geval te sussen, in plaats van de Sovjets te sussen.

We leven in een moderne Holodomor, en die wordt uitgevoerd door de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en andere westerse landen, die allemaal opzettelijk voedsel, boerderijen, energie, meststoffen en andere belangrijke infrastructuur voor de productie en distributie van voedsel saboteren. Hun absurde excuus dat zij ons slechts “omvormen” naar windenergie, zonne-energie en elektrische voertuigen is bij voorbaat absurd. Wind- en zonne-energie kunnen niet naar behoefte worden opgeschaald (zoals kolen- en kernenergie dat wel kunnen), en er is nog steeds geen levensvatbare technologie voor de betaalbare massa-opslag van groene energie voor later gebruik. Elektrische voertuigen zijn een ecologisch minpunt, gezien het extreme waterverbruik en de vervuiling die gepaard gaan met de winning van lithium, alsmede het beperkte rijbereik en de kostbare vervanging van de batterij die voor dergelijke voertuigen al na een paar jaar gebruik nodig is.

Bovendien bestaan er geen door batterijen aangedreven tractoren of landbouwmachines, behalve hobbytractoren ter grootte van een golfkarretje, die niets produceren. Om 100+ pk aan de aftakas (Power Take Off) van een tractor te krijgen, heb je een verbrandingsmotor nodig die diesel verbrandt. Geen diesel betekent geen tractoren, en geen tractoren betekent geen boerderijen en geen voedsel. Elke oorlog tegen fossiele brandstoffen is een oorlog tegen de voedselvoorziening.

  NAVO Inlichtingen lek of desinformatie?

Een moderne Holodomor staat voor de deur

Wie deze hongersnood hoopt te overleven, doet er verstandig aan de moderne Holodomor te herkennen en dienovereenkomstig te plannen. Veel deskundigen die ik heb geïnterviewd – zoals David DuByne, zie een recent interview hier – zijn het erover eens dat het vele jaren zal duren voordat de sabotage van de voedselinfrastructuur door westerse regeringen is opgelost. Dit betekent dat we pas in 2025 weer overvloedig en betaalbaar voedsel zullen zien, en dat is alleen als we nu van koers veranderen en de voortdurende sabotage van boerderijen, fossiele brandstoffen en meststoffen door de overheid stoppen.

Tot nu toe zijn er geen tekenen dat een westerse regering daar echt belangstelling voor heeft, wat betekent dat de burgers van Europa, Noord-Amerika, Australië en andere landen nog veel leed te wachten staat. Voedselschaarste en prijsinflatie zullen de komende jaren veel en veel erger worden.

Onder Joe Biden zou men redelijkerwijs kunnen stellen dat de acties van de federale regering nu lijken op die van de voormalige Sovjet-Unie, die heftig ontkende dat de Holodomor zelfs heeft plaatsgevonden. Denk hieraan wanneer een woordvoerder van het Witte Huis u vertelt dat er geen inflatie is, geen voedseltekorten en geen problemen met dieselolie of bevoorradingsketens. Vraag de moeders in heel Amerika of ze gemakkelijk zuigelingenvoeding kunnen kopen bij de plaatselijke winkeliers (hint: dat kan niet). Of vraag apothekers naar de 124 geneesmiddelen op recept die volgens de FDA bijna uit de toeleveringsketen zijn verdwenen. Hiertoe behoren overigens veelgebruikte geneesmiddelen als Tylenol en amoxicilline.

Vraag truckers naar het tekort aan dieselbrandstof, of vraag spoorwegarbeiders waarom ze op het punt staan te gaan staken en de nationale transportinfrastructuur tot stilstand te brengen. U zou zelfs de loodsen van de Mississippi kunnen vragen naar de opstoppingen en zakken bonen die zich op de oevers van de rivier verzamelen omdat de transportcapaciteit moeite heeft om aan de vraag te voldoen.

In heel Noord-Amerika, Europa en andere continenten worden de voedselschaarste en voedselinflatie met de dag erger. Deze waarneembare gebeurtenissen hebben een oorzaak, en die oorzaak is opzettelijke sabotage van de voedsel- en energie-infrastructuur door de overheid.

De FBI onderzoekt de mogelijke schutters in North Carolina om uit te zoeken wie daar de onderstations heeft uitgeschakeld. Maar niemand van de FBI, DOJ, DHS of de mainstream media onderzoekt de opzettelijke sabotage door de overheid van de voedsel- en energie-infrastructuur, die honderden miljoenen mensen in armoede, honger en wanhoop zal storten als we niet onmiddellijk van koers veranderen.

Want als malafide individuen sabotage plegen, heet dat terrorisme. Maar als de regering sabotage pleegt, heet dat “beleid”.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

HONGERSNOOD DOSSIER

Toespraak in Astana: Poetin voorspelt wereldwijde honger en sociale onrustVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHoeveel onderzoeken zijn er nodig om uw vaccinliefhebbende vrienden en familie ervan te overtuigen dat de injecties hartspierontsteking veroorzaken?
Volgend artikel10 meest VERRASSENDE en GEVAARLIJKE ingrediënten in vaccins, en de slechte verklaringen van de industrie voor het gebruik ervan
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

26 REACTIES

 1. NUL Co2 is alleen haalbaar als al het leven op aarde EINDIGT. Poltici, EU, WEF, praten openlijk over het uitroeien van de complete mensheid, en de mensheid staat te klappen voor minder Co2.

  YOU are the carbon they want to remove…

  • Broeikasgassen veroorzaken geen klimaatsverandering. Wolkenvorming doet dat. Chemtrailen is Wolkenvormen. Wetenschappers worden het zwijgen opgelegd die die kennis hebben.

 2. Iedereen die alternatief nieuws goed heeft gevolgd heeft kunnen zien hoe regeringen wereldwijd de voedselketens saboteren.

  Overal branden in de voedsel industrie wereldwijd, kunstmest tekorten, diesel tekorten, vogelgriep die alleen op pluimvee bedrijven heerst en niet in de natuur, Co2 leugen.

  Ik heb dit al enkele jaren aan zien komen. En ik roep de wakkere op, niet omdat het lekker is maar puur om te overleven, sla grote hoeveelheden popgroepen in en blikken vlees en vis, vergeet ook niet persoonlijke verzorgings spullen in te slaan. Wat heb je aan geld op de bank als je geen eten meer hebt.

  Potgroente is al gekookt en kun je als het moet koud eten. Ik heb een voorraad gasflessen, gaskachels, elektrische kachels, meerdere stroom aggregaten en BBQ met vele zakken 15 kg houtskool, magnesium stick, lucifers etc etc.

  Ben voorbereid wat komen gaat !!!!

 3. Mijn huis staat te koop. Zo snel ik het verkocht heb ben ik uit Nederland weg. Wie gaat mee een nieuw leven opbouwen in Hongarije. Helemaal zelfvoorzienend !!

  • Klinkt zeer verleidelijk. Welke regio? Ik heb bij Kesthely (balaton meer) veel naar huizen gekeken. Ik twijfel omdat Hongarije wel gewoon volop meedeed met cojona en het vaccineren. Daarnaast… als Victor Orban wordt vervangen door een WEF puppet, dan zit je in Hongarije in dezelfde shit als hier alleen kan je dan niemand verstaan.

   • Dat geldt voor heel de wereld. Ik kijk vooral wat de gebruiken in een land zijn. In Hongarije hebben de meeste mensen een stuk grond van z’n 2000 á 3000m2. Ze houden daar kippen, schapen etc etc op de meeste zijn zelfvoorzienend. Een gemeenschap als die is niet zomaar te veranderen.
    Daar hebben koeien, schapen, geiten etc etc geen oormerken.

    Ik heb 8 jaar in Azië gewoond en daar wil ik niet meer wonen omdat het Aziatische volk te bang is van hun regering.

 4. Ongebreidelde expansiedrift van grote landbouwindustrie hoeft voor mij niet.
  Koeienstallen waar -tig koeien nooit zon en gras zien en 315 dagen / jaar aan de melkmachines hangen hoeft voor mij niet.
  Schuren waar duizenden kuikens 6 maanden lang ‘scharrelen’ zonder buiten te komen.
  Legkippen op de lopende band.
  Varkensboerderijen waar nog altijd misdadige praktijken zijn.

  Voor mij hoeft het niet.
  Nee het is niet juist…

  En dat heeft niets te maken met het milieu,
  De voedingsindustrie heeft een zeer machtig wapen: HONGER.

  En al die gekke koeien en vogelgriepen, is door overpopulatie in de stallen, en bewust terugkerend fenomeen om angst te creëren.

  Ondertussen krijgen wij ziektes die moeilijk te behandelen zijn omdat ons immuunsysteem kapot gemaakt is door overtollige antibiotica in de dieren.

   • @Grikke,

    Beste,

    We moeten de harde schijf welke iedereen heeft zitten in dat grijze goedje gelijk onder dat bovenste platte bot a.s.a.p. resetten……

    Dan zouden we zomaar klaar kunnen zijn maar juist DAT is er niet in te krijgen….

    Er is geen vogelgriep…die dat nu nog steeds niet door heeft is werkelijk te stom om voor de duivel te dansen….

    Er is geen gekke koeienziekte…….die dat ook niet doorheeft is ook te dom om voor de duivel te dansen…..

    Het KAN ANDERS……overal, waar men maar wil maar men wil niet….Vrijland heeft er een mooi stukje over geschreven….van dat vogeltje…..in dat kooitje….met dat deurtje wat open staat…..en het vogeltje ernaar kijkt (dat open deurtje)…..maar denkt…..(vogeltjes kunnen niet denken maar daar gaat het niet om, mensen kunnen ook niet (meer) denken)…….

    Ik blijf toch maar liever VEILIG in mijn kooitje zitten……en juist DÁÁR zit de crux…..

    Wie had ooit gedacht dat een heel volk en masse zo verschrikkelijk DOM kan zijn maar vooral na 3 jaar nog steeds is terwijl de mensen om hen heen nu toch echt wel in grote getale dood neer beginnen te vallen!!!

    Er is in mijn optiek maar 1 HOOFDSCHULDIGE….en dat zijn de MSM!!!!!!

    Deze moeten aangepakt worden…dat is mogelijk, daarna de rest….politie, leger, regering…….en ga zo maar door…de banken, de giga bedrijven…….

    Kleinschalig is de ENIGE oplossing……dat wet ik zeker….met bijv een dorpsraad van OUDEREN waar naar geluisterd wordt daar alleen zij de echte ervaring bezitten…..hun advies is uitsluitend pro deo……

    Gladiator
    ps wil hier een opmerking over citeren welke ik gejat heb van de bondscoach van dit moment…..
    “Ben ik nu zo slim of…………….”……
    Verder zij hij niets…..treffend!

    • Ik ben het met eens. Mensen worden steeds dommer en hebben het zelf nadenken in handen gegeven van de Roverheid die hier dankbaar gebruik van maakt.

     Ik zit veel op Telegram en zie duidelijk dat mensen in hun eigen bubbel leven.
     Ze dumpen wat berichten op een site en vertrekken weer maar inhoudelijk reageren op een zelf geschreven bericht van iemand komt zelden voor en zie dan ook dat veel tijd besteden op alternatieve media ook zinloos is.

     Ik ga me dan maar meer richten op mijn vertrek uit Nederland en op mijn toekomst als zelfvoorzienend vrij mens.

  • Ik ben het geheel met je eens. Ik ben ook tegen mega stallen. Maar dat moeten ze nu niet in de schoenen schuiven van boeren want dat was tot nu toe altijd het beleid van regeringen en banken …. meer en groter !!

   Het ben ook voor kleinschalige landbouw en gemengde bedrijven en kringloop landbouw.

   Maar het was de overheid die met ruilverkaveling kwam en het was de overheid die maga stallen promoten samen met de banken. Dan is het oneerlijk om nu boeren te straffen en verplicht uit te kopen.

   Ik ben geen boer maar heb wel een eerlijk boeren verstand. Als wij moeten veranderen dan moeten wij dat weer samen doen in goed overleg.

   • @Peterus….

    Beste,

    U moet zich in deze de vraag eens stellen….WAAROM kwam de overheid met dit geweldige idee…..

    Tip…o.a. Tavistock institute!!!!

    Wij als slaven WORDEN geleefd en zijn daardoor veel te lui geworden zelf nog te denken….stom stom stom…..

    Gladiator

   • Boeren zijn veel te laks geweest om zich bewust te worden. Deden lekker aan het foute systeem mee. Behalve enkele dan die doorkregen dat Aarde dood was.

  • Goede redenatie met foute aannames. Vrijwel alle ziekten die voorkomen zijn het gevolg van vaccinaties. KattenAIDS bestond niet voor de introductie van vaccins, en dat geldt voor vele huidige kwalen. Alle ziekten waar mens en dier aan lijden worden veroorzaakt door wat we ingespoten krijgen, te eten en drinken krijgen, inademen en wat middels moderne technologiën aan ons gestel knaagt. Big Pharma en hun eigenaren, het crapuul, zijn hiervan heel goed op de hoogte.

 5. Een voorbeeld uit mijn eigen ervaring die stamt ergens rond 2005. Ik had 4 schapen en die moesten geoormerkt worden. Als ik mijn schapen naar de overkant van de straat in de wei wilde zetten moest ik formulieren invullen en dat opsturen. Maar die schapen verblijven telkens maar enkele dagen op die stukken grond en was nu constant bezig om papierwerk te doen voor mijn 4 schapen.

  Ik schreef naar de instantie waarom. En kreeg te horen dat het voor alle schapen zou gelden. Ik schreef terug dat het niet klopt want als ik een moeflon ( wild schaap) houd dan hoef ik het niet te oormerken en registraties door te sturen…… nooit geen antwoord op gekregen.
  Dus ben ik overgestapt naar Moeflons en die mocht ik door heel Nederland vervoeren. Wat een waarin zijn wij terecht gekomen met die k*’t EU.
  Ik hoop op een snelle ineenstorting van de hele EU gevangenis.

 6. Over welke kostbare energiebronnen onder onze voeten heeft Mike Adams het eigenlijk. Wat gas deed met huizen is bij ons bekend. En Fracking kan niet in NL bodem en produceert ook in de USA heel veel schadelijke stoffen voor omwonenden. Wel heeft een Nederlander een paar jaar geleden een kleine windmolen voor particulieren ontworpen die zo efficient was dat energiebedrijven hem vroegen of hij hem minder efficient kon maken. Wat hij weigerde. Hij zou hem in Korea gaan laten produceren. Niets meer van gehoord. In Zweden bestaan al jaren 7 dubbelglas ramen. Hier werd het met de renovatie door zgn beter dubbelglas vervangen en de kozijnen lieten ruim 2 cm ruimte, opgevuld met purschuim, kouder dan voorheen, een verspilling van overheidskosten die ipv besparen minder opleveren. Zonnepanelen hebben bij mij nog nooit gewerkt. Beunhazen schijnen ingehuurd te zijn om ze massaal te plaatsen. Energiebedrijven kunnen ze uit zetten, energie gaat niet rechtstreeks naar eigen apparaten en de vergoeding stelt niets meer voor. Er zijn vele uitvindingen gedaan die energie gratis kunnen maken. Worden opgekocht en verdwijnen in de la van de multinationals. Misschien kan een hele handige doe het zelver er nog wat mee, maar ik kon er alleen maar over lezen en het nooit uitvoeren/toepassen. Bij mijn weten zijn boeren nog steeds niet onteigend in NL maar hebben ze hun bedrijven voor millioenen verkocht. WS omdat torenhoge leningen om hun bedrijven te verbeteren niet meer op te brengen vielen in de huidige door de overheid gecreeerde situatie. Maar ook in de Volkskrant verschenen al voor Corona artikelen over de noodzaak van Bevolkingsreductie. Die is er dus niet vlgs andere wetenschappers. De elite bezat jaren geleden al meer dan 75 % van al het land op deze planeet. Bill GAtes heeft de Afrikaanse voedselmarkt volledig in handen en koopt nu zo veel mogelijk agrarisch land langs de rivieren in de USA op en is daar grootgrondbezitter. En wat dacht je van al die dameskleding van Polyester gemaakt. Bloedheet in de zomer, stervenskoud in de winter. Wol van NL schapen wordt in de verbrandingsovens verbrand omdat ze het niet kwijt kunnen. Produkten van wol gemaakt zijn onbetaalbaar. Behalve de texelse wol dekbedden, dat valt dan nog mee. Alhoewel veel duurder dan kunststof ikea natuurlijk.

  • Ik heb geen pensioen opgebouwd bij een pensioenfonds. Ik heb gewoon zelf gespaard voor mijn oude dag. Ik heb 8 jaar in het buitenland gewoond dus ik moet rondkomen van mijn kleine AOW-TJE wat voor mij geen enkel probleem is want ik heb nooit een lening of hypotheek gehad dus mijn vaste lasten zijn nihil.
   Daardoor kan ik nog steeds leven alleen van mijn kleine AOW-tje en heb ik de Roverheid niet nodig.

   Ik heb mijn huis te koop gezet en zo gauw ik het verkocht heb vertrek ik naar het buitenland om daar volledig zelfvoorzienend te leven. Ik ben altijd hobby boer geweest en luxe daar hecht ik totaal niet aan maar mijn vrijheid is alles voor mij.

   • Hallo Peterus,
    Wij lijken heel erg op een lijn te zitten en ik zou direct contact (e-mail, app, enz.) op prijs stellen. Kan Rommel iets doen zoals mijn mailadres naar jou sturen?

 7. Een “kleine” kanttekening bij bovenstaand artikel ; de beslissende hoofdrol die “een bepaald volkje” speelde in die Holodomor wordt er (“standaard”) totààl weggelaten. (wat mij weer “iets” zegt over de eigenaren achter die site zeg maar)

  Maar goed, om deze zéér nalatige lacune op te vullen heeft u ondergetekende hè ?

  http://desip.igc.org/holo_lysson.html
  http://www.savethemales.ca/001863.html
  https://rense.com/general86/realholo.htm

 8. Het zijn ook niet meer de keuterboerkes van vroeger.

  Dit gaat over
  grote bedrijven die afgestuurdeerden van de landbouwschool in dienst nemen, massa’s subsidies innen, en kassa kassa.

  Subsidie = OCMW

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in