Foto ter illustratie, scene uit de dystopische film © Children of Men

Je weet dat je in een schemerzone van krankzinnigheid bent beland wanneer een politieagent je vertelt dat je een crimineel bent, alleen omdat je niet gevaccineerd bent. Dat is precies wat er onlangs in Duitsland gebeurde. De politieagent stond erop dat de ongevaccineerde man “een moordenaar” was omdat hij “iemand zou kunnen infecteren”, en dat hij “geen mens” is, schrijft Dr. Joseph Mercola.

GERMANY 2021: A POLICE OFFICER CALLS UNVACCINATED PEOPLE INDIRECT KILLERS AND SAYS THEY ARE NOT HUMAN. PIC.TWITTER.COM/IM2W7OPVXP

— APEX WORLD NEWS (@APEXWORLDNEWS) DECEMBER 12, 2021

De bizarre woordenwisseling werd op 12 december 2021 op Twitter geplaatst (zie hierboven). Als reactie vertelt de ongevaccineerde man de agent dat hij degene is die “de hele mensheid heeft verloren”. Inderdaad. Wie had gedacht dat we ooit de dag zouden meemaken waarop individuen worden gemarkeerd als “moordenaars” en “niet menselijk” alleen op basis van vaccinatiestatus?

Het is meer dan irrationeel. Maar ja, krankzinnigheid gehoorzaamt de rede niet, en volgens professor Mattias Desmet, een Belgische psycholoog, is de wereld inderdaad gehypnotiseerd in een staat van massapsychose.1

“Massavormingspsychose” is de verklaring voor hoe de Duitsers de gruweldaden van de Nazi partij in de jaren 30 accepteerden, en het is de verklaring voor waarom zovelen over de hele wereld medische apartheid en de ontmenselijking van de ongevaccineerden nu steunen.

Je kunt je niet onttrekken aan tirannie

De stigmatisering en ontmenselijking van de ongevaccineerden is des te irrationeler als je bedenkt dat de COVID-prik infectie of verspreiding van het virus niet voorkomt. Degenen die één, twee of zelfs drie doses hebben gekregen, lopen nog steeds de infectie op, en in een steeds hoger tempo, en verspreiden deze onder zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden.

Uitbraken onder “volledig gevaccineerde” gemeenschappen, bijvoorbeeld geïsoleerd op cruiseschepen, hebben zich verschillende malen voorgedaan, hetgeen bewijst dat de injecties geen uitbraken voorkomen. De COVID-gevaccineerden zijn duidelijk net zo “gevaarlijk” en zullen hun medemens waarschijnlijk net zo “doden” als degenen die niet gevaccineerd zijn.

Als een van beide beslissingen – de beslissing om de prik te krijgen of te weigeren – tot gevolg heeft dat je precies hetzelfde risiconiveau voor anderen vormt, hoe kan iemand dan zeggen dat de ene gevaarlijker is dan de andere? Iedereen die nog helder en nuchter kan denken, ziet dat het niet klopt.

Helaas hebben de meeste landen te maken met een massale waanpsychose. Ze zijn gemanipuleerd om in irrationele absurditeiten te geloven. Dezelfde psychologische operatie was aan het werk in de jaren dertig, toen Joden, ouden van dagen en geestelijk en lichamelijk gehandicapten werden ontmenselijkt en de schuld kregen van dragers van ziekten en andere sociale misstanden.

Warning From an Auschwitz Survivor: ‘Recognize the Signs’

In de korte video hierboven beschrijft Marian Turski, 94 jaar oud en overlevende van Auschwitz, de toenemende ontmenselijking en verbanning die plaatsvond in nazi-Duitsland en die uiteindelijk uitmondde in de Holocaust. Nu staan we weer voor dezelfde tweesprong. Velen, zoals de Duitse politieman, kiezen voor de platgetreden weg van de zich herhalende geschiedenis.

Het stigmatiseren van ongevaccineerden is niet gerechtvaardigd

Op 20 november 2021 publiceerde The Lancet een paper van Gunter Kampf, getiteld COVID-19: Stigmatizing the Unvaccinated Is Not Justified.2 “In de VS en Duitsland hebben hoge ambtenaren de term pandemie van de ongevaccineerden gebruikt, suggererend dat mensen die gevaccineerd zijn niet relevant zijn in de epidemiologie van COVID-19,” schrijft Kampf.

  Hackers kraken de servers van de vaccinfabrikanten - Er zijn werkelijk "DODELIJKE BATCHES" onder de prikken

Hij voegt er echter aan toe:

“Er is steeds meer bewijs dat gevaccineerde personen een relevante rol blijven spelen in de overdracht.” Hij gaat verder met het aanhalen van statistieken uit Massachusetts, waar 469 nieuwe COVID-19 gevallen werden geïdentificeerd tijdens juli 2021. Daarvan waren er 346 (74%) geheel of gedeeltelijk geënt, en 274 (79%) symptomatisch.”

De cyclusdrempelwaarden die tijdens PCR-testen werden gebruikt, waren ook zo laag, ongeacht de COVID-prik-status (mediaan 22,8 cycli, wat het risico van vals-positieve resultaten minimaliseert), “wat wijst op een hoge virale belasting, zelfs bij mensen die volledig gevaccineerd waren,” merkt Kampf op. Deze gegevens zijn een duidelijk bewijs dat de COVID-vaccins de pandemie niet kunnen beëindigen, en in feite kunnen voorkomen dat de pandemie op natuurlijke wijze uitsterft. Kampf vervolgt:3

“In de VS werden tot 30 april 2021 in totaal 10.262 COVID-19-gevallen gemeld bij gevaccineerde mensen, van wie er 2725 (26,6%) asymptomatisch waren, 995 (9,7%) in het ziekenhuis werden opgenomen en 160 (1,6%) stierven. In Duitsland bevond 55,4% van de symptomatische COVID-19-gevallen bij patiënten van 60 jaar of ouder zich bij volledig gevaccineerde personen, en dit aandeel neemt elke week toe.

In Münster, Duitsland, deden zich nieuwe gevallen van COVID-19 voor bij ten minste 85 (22%) van 380 personen die volledig waren gevaccineerd of van COVID-19 waren hersteld en die een nachtclub bezochten.

Mensen die gevaccineerd zijn hebben een lager risico op ernstige ziekte, maar zijn nog steeds een relevant onderdeel van de pandemie. Het is daarom verkeerd en gevaarlijk om te spreken van een pandemie van de ongevaccineerden.

Historisch gezien hebben zowel de VS als Duitsland negatieve ervaringen opgedaan door delen van de bevolking te stigmatiseren vanwege hun huidskleur of religie.

Ik roep hoge ambtenaren en wetenschappers op om te stoppen met de ongepaste stigmatisering van ongevaccineerden, waartoe ook onze patiënten, collega’s en andere medeburgers behoren, en om extra moeite te doen om de samenleving samen te brengen.”

Vandaag mens, morgen onmens

Het is belangrijk je te realiseren dat je je niet kunt onttrekken aan deze tirannie. Als je ervoor kiest de COVID-prik te nemen omdat je niet gestigmatiseerd wilt worden, kan er geen eind komen aan je naleving van toekomstige boosters, ongeacht de kosten voor jou of je gezin.

In korte tijd – hooguit een paar maanden – zul je plotseling en willekeurig weer als een ongevaccineerde bedreiging voor de samenleving worden beschouwd, ook al heb je al één, twee of drie dodelijke injecties gehad.

Dat maakt allemaal niets uit. Je krijgt geen bonuspunten voor naleving van de regels in het verleden. Na zes maanden na je tweede of derde dosis gaat je status letterlijk van de ene dag op de andere van groen naar rood, van mens naar niet-mens. Je bent weer “ongevaccineerd”, tot of tenzij je nog een booster krijgt. Deze cyclus zal doorgaan tot je dood bent. Ben je er klaar voor? Is dat hoe je de rest van je leven wilt doorbrengen?

  Brits regeringsrapport en gegevens over oversterfte bevestigen dat COVID-19 vaccinatie 5 maanden nodig heeft om ontvangers te doden

COVID-prikken houden de ‘Pandemie’ aan de gang

Meer dan 80 studies hebben bevestigd dat de natuurlijke immuniteit voor COVID-19 gelijk of beter is dan die van de prik.4 Dit is in overeenstemming met de gevestigde medische wetenschap, dus het is geen verrassing. Het is zoals het zou moeten zijn.

Maar voor het eerst in de moderne medische geschiedenis, wordt natuurlijke immuniteit afgeschilderd als iets dat geen enkel voordeel heeft. Erger nog, mensen met natuurlijke immuniteit worden bestempeld als gevaarlijk en worden gemeden en zelfs ontslagen omdat ze geen prik hebben gekregen.

Alleen de gevaccineerden zijn beschermd en kunnen anderen beschermen, beweren de gezondheidsautoriteiten nu – ook al zijn het juist de mensen met natuurlijke immuniteit die het meest beschermd zijn en geen risico voor anderen vormen.

De realiteit en de waarheid is echter dat natuurlijke immuniteit langdurig is, tegen alle varianten beschermt en niet zal bijdragen tot het ontstaan van varianten. Hetzelfde kan niet worden gezegd van de COVID-prik. We hebben nu duidelijke aanwijzingen dat de injecties hooguit zes maanden bescherming bieden, waarna de relatieve risicovermindering tot nul daalt.

Uit een Zweeds onderzoek5 , gepubliceerd op 25 oktober 2021, blijkt dat de prikken aanvankelijk het risico op ziekenhuisopname verlaagden, maar dat hun effectiviteit snel afnam.

 • De Pfizer-prik ging van 92% effectiviteit op dag 15 tot 30, naar 47% op dag 121 tot 180, en nul vanaf dag 201.
 • De Moderna-prik volgde een vergelijkbaar traject en werd vanaf dag 181 op 59% geschat.
 • De AstraZeneca injectie had een lagere effectiviteit vanaf het begin, nam sneller af dan de mRNA injecties, en had geen aantoonbare effectiviteit vanaf dag 121.

Deze en andere studies die aantonen dat de immuniteit afneemt, werden besproken in een interview met New England Journal of Medicine van 9 december 2021.6

Zoals in dat interview werd opgemerkt, kan de Delta-variant, die aanzienlijk verschilt van de oorspronkelijke SARS-CoV-2-stam, personen besmetten die een volledige injectie hebben gekregen, en het vermogen daartoe neemt in de loop van de tijd toe, naarmate de effectiviteit van de injectie snel afneemt.

Afgezien van de afnemende werkzaamheid dwingt ook het feit dat het virus binnen de “gevaccineerde” populaties muteert, het virus ertoe het vermogen te ontwikkelen om de COVID-prik te omzeilen. Kortom, de kaarten zijn in het nadeel van degenen die op de COVID-prik vertrouwen om zich te beschermen. Op lange termijn is het een hopeloze situatie, aangezien we ons niet uit een endemie kunnen inenten met een product dat infectie en verspreiding niet voorkomt!

Jammer genoeg volgt NEJM, in plaats van de wetenschap te promoten, de lijn van het officiële mainstream verhaal en suggereert dat boosters het antwoord zijn. Ze zouden beter moeten weten, wat de verdenking oproept dat belangenverstrengeling waarschijnlijk hun klinische oordeel beïnvloedt.7

Lindsey Baden, een van de geïnterviewden, heeft subsidies ontvangen van de National Institutes of Health, de Gates Foundation en de Wellcome Trust – drie instellingen die min of meer openlijk medische tirannie en totalitaire heerschappij door een op bioveiligheid gebaseerde politiestaat ondersteunen.

De ernst van onze situatie

In de video hierboven interviewt Dr. Chris Martenson Desmet over de ernst van onze situatie, waarbij hij ziet hoe deze geworteld is in een grove zelfvernietigende psychiatrische conditie – en één die totalitarisme mogelijk maakt om te floreren.

  Psycho vaccinpusher rijdt met haar SUV over de auto van een "anti-vaxxer" en schept op in video

Volgens Desmet lijkt de massavormingspsychose nu zo wijdverspreid dat wereldwijd totalitarisme onvermijdelijk kan zijn. Hij denkt dat het de overhand zal nemen, zoals we nu al in een aantal landen zien.

De Duitse politieman die de menselijkheid van de ongevaccineerden aan de kaak stelt, is een lichtend voorbeeld van de hersenspoelingspropaganda die de totalitaire staat ondersteunt en versterkt, en onvoorstelbare wreedheden op klaarlichte dag mogelijk maakt. De vraag is, wat kunnen we doen om de schade te beperken?

Eerst en vooral moeten we echte en accurate informatie blijven geven om de valse verhalen tegen te gaan. Sommigen die nog niet volledig gehypnotiseerd zijn, kunnen nog worden teruggebracht naar het gezond verstand. Zich uitspreken kan ook helpen om de wreedheden te beperken die het totalitaire regime durft te begaan, want in totalitarisme nemen wreedheden en misdaden tegen de mensheid toe naarmate er minder afwijkende meningen zijn.

We kunnen ook de angst voor het virus vervangen door verhalen die een nog grotere angst benadrukken – angst voor totalitarisme. Dat is een veel grotere bedreiging voor u en uw kinderen, verreweg. Probeer een beroep te doen op het geheugen van de mensen. Herinner ze aan de vrijheden waarmee ze opgroeiden. Willen ze echt verantwoordelijk zijn voor het achterlaten van hun kinderen met nul vrijheid om voor zichzelf te denken en te handelen?

Sluit je ook aan bij andere andersdenkenden in grotere groepen. Dit geeft de grotere meerderheid die niet volledig gehypnotiseerd is, maar te bang is om tegen de stroom in te gaan, een alternatief om met de totalitairen mee te gaan.

Tenslotte, begin met het opbouwen van parallelle structuren binnen je lokale gemeenschappen die de vier onderliggende condities aanpakken waardoor de massavormingspsychose zich in de eerste plaats kon ontwikkelen, namelijk slechte sociale binding, gebrek aan betekenis in het leven, vrij zwevende angst en ontevredenheid, en vrij zwevende frustratie en agressie.

Een parallelle structuur is elk soort bedrijf, organisatie, technologie, beweging of creatief streven dat past binnen een totalitaire samenleving terwijl het er moreel buiten staat. Als er eenmaal genoeg parallelle structuren zijn, ontstaat er een parallelle cultuur die functioneert als een heiligdom binnen de totalitaire wereld.

Door de samenleving opnieuw op te bouwen, te beginnen op lokaal niveau, tot een samenleving waarin mensen zich verbonden en gewaardeerd voelen, worden de psychologische basisvoorwaarden voor totalitarisme ondermijnd en uiteindelijk geëlimineerd. Dat is de grote uitdaging waar we allemaal voor staan.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Nazi Propaganda: Staatsmedia geeft ongevaccineerden de schuld voor duizenden sterfgevallenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelPresident Macron zegt dat hij vaccinpassen introduceert om de ongevaccineerden “pissig” te maken
Volgend artikelFranse verzetsstrijders vernietigen massaal 5G-netwerken
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

17 REACTIES

 1. Om te huilen die duitse politie agent.
  Helemaal gehersenspoeld en niks of feiten berust.

  Mensen In mijn directe omgeving die een prik hebben gehad , kunnen ook niet meer tegen wetenschappelijk bewijs en geloven liever In de fabeltjes krant .

  De gevaccineerden zijn juiste de mensen die andere mensen ziek maken en de ziekenhuizen vullen… is hun keuze dat ze een prik hebben genomen .

 2. Als de denkwijze van agenten zo is dat iedere niet ingespotene een moordenaar is dan lijkt me dat je klaaar bent met discussie en dat het schieten kan beginnen, van twee kanten. Ik weet dat het laag opgeleiden zijn maar met dusdanig achterlijke denkbeelden kun je enkel nog een moordkommando bemannen, te achterlijk voor verdere dienstbaarheid.

  Politici zijn verantwoordelijk, zowel voor de haat die is ontstaan als voor de randdebielen zoals wat er op de film staat. En dat mag een wapen hebben en ons de les lezen…flikker op. Dan maar primitief uit gaan kristaliseren…

  • …maar die kan wel op je schieten en jou dood maken. Dit is wat je krijgt als mensen niet opletten wanneer de politiek ligt te rommelen en mensen een stemwijzer nodig hebben om iets te kiezen. Wie oplet en onthoud wat er aan smeerlappen rondloopt in Den Haag weet waar de leugenaars zitten, en kan die al van het lijstje afstrepen. Blijft er weinig over om op te stemmen, maar duidelijk is het wel.

   Al die winkeliers die nu klagen, waarop hebben zij gestemd? Wie VVD, CDA D66 of PVDA heeft gestemd moet niet meer praten, jullie bestuurders maken jullie bedriijven kapot. Had je moeten opletten en je verstand gebruiken toen je ging stemmen. Idem voor de Boeren, wie op een regeringspartij heeft gestemd moet nu zwijgen, door jullie gesteund tuig, de door jullie mogelijk gemaakte financieele afbraak.

   Dat was toch waarom je dat stembiljet invulde?

   En daarom mag de wereld in de stront zakken, teveel stront zakken, teveel klagers die zelf het feestje hebben helpen organiseren.

   Wie VVD, CDA, D66 of PVDA hebben gestemd hebben wat ze wilden, dat het in hun nadeel uitvalt werd tijd, wij anders stemmenden zitten als jaren met jullie leugenaars en oplichters.

   • Als jij je stempas niet direct ongeopend terug afzender stuurt, geef jij toestemming om al jouw eigen autorisatie over jouw eigen leven uit handen te geven. Het maakt niet uit waarop je stemt of niet stemt. De officiële uitslag is altijd al voor de stemming plaats vind al beklonken. Alleen een onwetend persoon en/of naïevelingen denken nog dat alles eerlijk verloopt bij verkiezingen.

 3. Geef de ongevaccineerde een stad met ziekenhuis een en paar supermarkten en cafés en restaurants hek erom en we leven nog lang en gelukkig.

 4. Op weg naar de totale chaos. Teleurstellend het niveau van de opleidingen die zo afstompend zijn. Dat is niet iets van het laatste jaar en werpt ook enig licht op het handelen van de politie maar het meest op de beestachtigheid van hun meerderen/opdrachtgevers.
  Inderdaad is het wachten op de eerste schotenwisseling (in Kazachstan reeds aangevangen hoorde ik).

 5. Die tweede video, Warning From an Auschwitz Survivor, heb ik met verbijstering bekeken. Allerlei staadshoofden zaten in het publiek, zelfs onze koning en Maxima. Allen keken alsof ze zeer geinteresseerd waren in zijn woorden, alsof ze veel medeleven hadden. Maar de man sprak rake onderdelen. En dan zag je Maxima onrustig om zich heen kijken, Willen draaien met zijn ogen. Het is ronduit smakeloos dat dit soort mensen in het publiek zitten, zogenaamd geinteresseerd aan het luisteren zijn, en daarna bij thuiskomst weer verder gaan in hun rol als oorlogsmisdadiger. Alles wat de beste man opnoemde tot aan het geen baan meer mogen hebben, is nu gaande. Door hun. Zij zijn de daders. Smakeloos. Om hier zo bij te gaan zitten. Jammer dat de spreker niet wat duidelijker werd op het einde, duidelijke woorden: waar zijn jullie mee bezig? Al zie ik aan hun gezichten dat ze schuldbewust zijn, dan nog was het voor de kijker van deze video goed geweest als hij zich duidelijker uitgesproken had. We konden dan zijn toespraak gebruiken in ons voordeel. Nu kunnen we er niets mee. De gehypnotiseerden zullen zeggen: hij heeft het niet over nu, nu is er niets aan de hand.

 6. Ik zal je vertellen dat dit niks met Nationaal Socialisme te maken heeft. Dit is puur Communisme. Verdiep je er toch eens in. Dit is de uitroeiing van het Germaanse ras. Iets wat al ruim 100 jaar wordt geroepen door een stel joden die nu alle touwtjes in handen hebben.
  Jullie trappen er allemaal in. Je was zo warm, maar dan toch dit.

  • Helemaal gelijk.
   Alleen die stel Joden zijn wel Sorros en cohorten de Werkelijke smeerlappen
   dus.En de rest van de echte Joden durft zijn mond niet te openen maar zij weten
   het donders goed.Waar zij zelf de dupe van woorden.

  • Beide kennen het fascisme
   Alleen het communisme is erger en heeft het fascisme uitgevonden om
   iedereen zijn vrijheid af te pakken en een gehoorzame slaaf van je e maken.
   Zo niet dan hup naar het opvoedings kamp etc.Kampen uitvinding van hun.
   het nationaal socialisme gebruikte het in eerste instantie om ze met gelijke munt
   terug te betalen alleen liep dit al snel uit de hand.
   Het ene monster verjaagt het andere monster.
   Als dit niet was gebeurd dan was Europa of de hele bol volledig Communistisch
   samen met de islam.Ze kunnen het overigens goed vinden samen.
   Helaas de communist en links Marxist vraagt om een herhaling van de geschiedenis.
   Nog iets de oorlog was 5 jaar nationaal socialisme
   Maar het communisme maakt nu nog steeds slachtoffers
   en is opnieuw in opmars.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in