Er is een heel belangrijke vraag die wij ons op dit punt in de geschiedenis allemaal moeten stellen, en die vraag luidt als volgt: hoeveel zijn wij als samenleving bereid op te offeren opdat de Westerse regeringen een propagandaoorlog tegen Vladimir Poetin kan winnen? schrijft Caitlin Johnstone.

Ik zal het uitleggen.

Een zwaar onderbelicht aspect van de laatste escalatieronde in de censuur van Silicon Valley, die begon bij het begin van de Oekraïne-oorlog, is het feit dat het een geheel ongekende orde van censuurprotocol is. Hoewel het misschien lijkt op alle andere golven van zuiveringen in de sociale media, en nieuwe categorieën van verboden inhoud die we meemaken sinds dit na de Amerikaanse verkiezingen van 2016 de heersende leer werd dat tech-platforms de online meningsuiting streng moeten reguleren, zijn de rechtvaardigingen ervoor drastisch afgeweken van de gevestigde patronen.

Wat deze nieuwe censuurescalatie onderscheidt van zijn voorgangers, is dat deze keer niemand doet alsof het in het belang van het volk gebeurt. Bij de censuur van racisten was het argument dat zij aanzetten tot haatmisdaden en racistische intimidaties. Bij de censuur van Alex Jones en QAnon was het argument dat zij aanzetten tot geweld. Bij de censuur van Covid-sceptici was het argument dat zij verkeerde informatie verspreidden die dodelijk kon zijn. Zelfs bij de censuur van het laptopverhaal van Hunter Biden werd aangevoerd dat men de integriteit van de verkiezingen moest beschermen tegen desinformatie van mogelijk buitenlandse oorsprong.

Bij de censuur in verband met de oorlog in Oekraïne is er geen argument dat het gedaan wordt om het volk te helpen. Er is geen geval aan te voeren dat mensen verkeerde dingen over deze oorlog zeggen, de Oekraïners, de Amerikanen, of wie dan ook, doodt. Er is geen argument aan te voeren dat het betwisten van beweringen over Russische oorlogsmisdaden de democratische processen van het Westen zal schaden. Het is gewoon: “Nou we kunnen het toch niet hebben dat mensen verkeerde dingen over een oorlog zeggen?”

Vraag behoorlijk gehersenspoelde linksen waarom zij de censuur steunen van iemand die de Westerse narratieven over Russische oorlogsmisdaden in Boetsja of Mariupol betwist, en zij zullen u waarschijnlijk iets zeggen als “Wel, het is desinformatie!” of “Omdat het propaganda is!” of “Hoeveel betaalt Poetin u?” Maar wat zij niet zullen kunnen, is precies onder woorden brengen welk specifiek kwaad door dergelijke uitspraken wordt aangericht, op dezelfde manier als zij dat zouden kunnen wanneer zij de censuur van Covid-sceptici verdedigen, of de facties die verantwoordelijk zijn voor de rellen in het Capitoolgebouw van vorig jaar.

Het enige argument dat u zult krijgen, als u echt aandringt, is dat het westen in een propaganda-oorlog met Rusland verwikkeld is, en dat het in het belang van onze samenleving is dat onze media-instellingen het Westen helpen die propaganda-oorlog te winnen. Koude oorlogen worden uitgevochten tussen kernmogendheden, omdat bij een hete oorlog beide naties vernietigd dreigen te worden, zodat alleen andere vormen van oorlog, zoals psychologische oorlogvoering, beschikbaar zijn. Er is geen argument dat deze nieuwe escalatie in censuur levens redt of verkiezingen beschermt, maar er is wel een argument dat het de koude oorlogsagenda’s van het Westen op lange termijn kan helpen vergemakkelijken.

  Trappenlopen voor Zelensky - Duitse winkelcentra schakelen roltrappen uit

Maar wat betekent dat nu precies? Het betekent dat als we dit argument aanvaarden, we willens en wetens instemmen met een situatie waarin alle grote nieuwszenders, websites en apps waar de mensen naar kijken voor informatie over de wereld, er niet op gericht zijn om ons ware dingen over de werkelijkheid te vertellen, maar om Vladimir Poetin te verslaan in een of andere rare psywar. Het betekent dat men elke ambitie om een op waarheid gebaseerde beschaving te zijn die zich door feiten laat leiden, laat varen, en in plaats daarvan een bestaan aanvaardt als een op propaganda gebaseerde beschaving die erop gericht is ervoor te zorgen dat wij allemaal gedachten denken die de strategische belangen van Moskou op lange termijn schaden.

En het is gewoon absoluut bizar dat dit een beslissing is die al voor ons genomen is, zonder enige openbare discussie over de vraag of dat al dan niet het soort samenleving is waarin wij willen leven. Men is meteen overgesprongen van “Wij censureren de meningsuiting om u te beschermen tegen geweld en virussen” naar “Wij censureren de meningsuiting om onze regeringen te helpen een informatieoorlog te voeren tegen een buitenlandse tegenstander”. Zonder slag of stoot.

De consensus-creërende klasse heeft de weg voor deze soepele overgang helpen effenen met hun niet aflatende en voortdurende roep om meer en meer censuur, en al jaren zien we tekenen dat zij het als hun plicht zien om een informatie-oorlog tegen Rusland te helpen faciliteren.

In 2018 zagen we hoe een BBC-verslaggeefster een voormalige hoge Britse marine-official vermaande omdat hij speculeerde dat de vermeende aanval met chemische wapens in Douma, Syrië, een valse vlag was, een bewering waarvan we nu bergen bewijs hebben dat ze waarschijnlijk waar is, dankzij klokkenluiders van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De reden die de verslaggeefster gaf voor haar bezwaar tegen die opmerkingen was dat “wij in een informatieoorlog met Rusland zitten.”

“Denkt u, gezien het feit dat wij op zoveel fronten in een informatieoorlog met Rusland zijn verwikkeld, dat het misschien niet raadzaam is dit zo openlijk te beweren, gezien uw positie en uw profiel? Bestaat niet het gevaar dat u de wateren vertroebelt?” vroeg Annita McVeigh van de BBC aan admiraal Alan West na zijn opmerkingen.

  Het internet lacht zich dood: Joe Biden wuift naar een leeg vliegveld

Een soortgelijke aanwijzing zagen wij enkele weken later in de massamedia in een interview met de voormalige kandidaat van de Groene Partij Jill Stein, die door CNN’s Chris Cuomo vermanend toegesproken werd, omdat zij gewezen had op het volstrekt oncontroversiële feit dat de VS een uiterst flagrante overtreder is als het gaat om inmenging in buitenlandse verkiezingen.

“Weet u, dat zou Rusland moeten beweren, en niet vanuit Amerikaans perspectief,” zei Cuomo in antwoord op de volkomen juiste opmerkingen van Stein. “Natuurlijk, er is hypocrisie mee gemoeid, veel verschillende grote staatsactoren doen veel dingen waarvan zij misschien niet willen dat de mensen ervan weten. Maar laat Rusland zeggen dat de Verenigde Staten het ons hebben aangedaan, en hier is hoe ze het gedaan hebben, dus dit is fair play.”

Wat hetzelfde is als zeggen: “Vergeet wat feitelijk waar is. Zeg geen ware dingen die de Russische belangen zouden kunnen helpen. Dat is de taak van Rusland. Onze taak hier op CNN is om dingen te zeggen die de Russische belangen schaden.

We kunnen de stroomlijning van het idee dat het de taak van de Westerse media is om informatie in het algemeen belang te manipuleren, in plaats van gewoon de waarheid te vertellen, terugvoeren tot de presidentsoverwinning van Donald Trump in 2016. In wat aantoonbaar het belangrijkste politieke moment in de VS was sinds 9/11 en de nasleep daarvan, kwam de consensus-creërende klasse tot het besluit dat de verkiezing van Trump geen mislukking van de status quo politiek was, maar een mislukking van de informatiebeheersing.

In oktober 2020 tijdens het Hunter Biden laptop schandaal beschreef The Spectator’s Stephen L Miller hoe zich onder de mainstream pers sinds Clinton’s verlies in 2016 de consensus vormde dat het hun morele plicht was om feiten voor het publiek te verbergen die tot de herverkiezing van Trump zouden kunnen leiden.

“Al bijna vier jaar lang hebben journalisten hun collega’s en zichzelf te schande gemaakt over wat ik het ‘maar haar e-mails’-dilemma zal noemen,” schrijft Miller. “Zij die plichtsgetrouw verslag deden van het slecht getimede federale onderzoek naar de privé-server van Hillary Clinton en het morsen van geheime informatie, zijn verstoten en weggerangeerd van de journalistentafel van de cool kids. De aandacht voor wat op dat ogenblik een aanzienlijk schandaal was, is door velen in de media afgeschreven als een blunder. Zij geloven dat hun vrienden en collega’s Trump in het Witte Huis hebben geholpen door zich te concentreren op een nietszeggend Clinton-schandaal, terwijl zij de aandacht hadden moeten vestigen op de gebreken van Trump. Het is een fout die geen enkele journalist wil herhalen.”

  Bundeswehr Generaal Kujat: Oorlog in Oekraïne is verloren, Duitsland staat nu tegenover een boos Rusland... alleen

Toen “journalisten” eenmaal aanvaard hadden dat hun belangrijkste taak niet is om de waarheid te vertellen, maar om de mensen ervan te weerhouden slechte gedachten te hebben over het bestaande politieke systeem, was het onvermijdelijk dat zij enthousiast zouden gaan juichen voor meer censuur op het internet. Zij zien het als hun plicht, en daarom zijn de belangrijkste voorstanders van online censuur nu de verslaggevers van de bedrijfsmedia.

Maar het zou niet zo moeten zijn. Er is geen enkele legitieme reden voor de Silicon Valley proxies van de machtigste regering ter wereld om mensen te censureren omdat ze het niet met die regering eens zijn over een oorlog, maar toch is dit precies wat er gebeurt, en het gebeurt steeds meer. Het zou ons allen moeten verontrusten dat het steeds aanvaardbaarder wordt om mensen het zwijgen op te leggen, niet omdat ze gevaarlijke desinfo verspreiden, en zelfs niet omdat ze dingen zeggen die op de een of andere manier onwaar zijn, maar alleen omdat ze dingen zeggen die de informatieoorlog van het Westen ondermijnen.

Mensen zouden absoluut dingen over een oorlog mogen zeggen die niet overeenstemmen met het machtigste imperium in de geschiedenis. Zij zouden zelfs schaamteloos valse dingen over die oorlog mogen zeggen, omdat anders alleen de machtigen er schaamteloos valse dingen over mogen zeggen.

Vrije meningsuiting is belangrijk, niet omdat het leuk is te kunnen zeggen wat je wilt, maar omdat de vrije stroom van ideeën en informatie een controle schept op de machtigen. Het geeft de mensen de mogelijkheid om de machtigen ter verantwoording te roepen. En dat is nu juist de reden waarom de machtigen werken aan de afschaffing ervan.

Wij moeten het als een enorm, enorm probleem zien dat zo’n groot deel van de wereld op deze reusachtige monopolistische spraakplatforms is gejaagd, die censuur uitoefenen in volledige overeenstemming met de machtigste machtsstructuur ter wereld. Dit is precies het tegenovergestelde van een controle uitoefenen op de macht.

Hoeveel zijn wij als samenleving bereid op te geven om de regering van de VS en haar bondgenoten in staat te stellen een propagandaoorlog tegen Poetin te winnen? Zijn wij bereid ons ertoe te verbinden een beschaving te zijn waarvoor de eerste overweging bij elk gegeven niet is of het al dan niet waar is, maar of het helpt Rusland te ondermijnen?

Dit is een gesprek dat in de heersende kringen al een hele tijd aan de gang zou moeten zijn, maar het is nooit begonnen. Laten we ermee beginnen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Waarom Rusland tegen de “Nieuwe Wereldorde” strijden moetVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelHet leeuwendeel van het overgebleven Azov-regiment wil zich overgeven (Video’s)
Volgend artikelRusland wil heel Oost- en Zuid-Oekraïne overnemen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

28 REACTIES

 1. Het gasembargo van Rusland zal Duitsland 180 miljard euro kosten, aldus de Bundesbank, meldde de Financial Times op vrijdag 22 april.

  Volgens de Bundesbank zal de Duitse economie dit jaar bij een verslechtering van de situatie in Oekraïne en de invoering van een embargo op Russische energiebronnen 2 procent verliezen.

  Herfst is niet gewenst: hoe Duitsland zich voorbereidt op een tekort aan brandstof
  De gasopslagfaciliteiten van het land zijn momenteel slechts met 29% gevuld
  De Bundesbank merkte ook op dat de inflatie, die over 40 jaar al op maximaal 7,3% staat, zal versnellen tot 8,8%.

  Eerder op de dag zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dat een plotseling embargo op Russisch gas, indien ingevoerd door Duitsland, geen snelle vrede in Oekraïne zou brengen. En, voegde hij eraan toe, het is ook belangrijk voor Duitsland zelf om een ernstige economische crisis te voorkomen.

 2. Er is niets nieuws onder de zon. Dat de waarheid het eerste slachtoffer is in een oorlog was altijd al zo. Anders had men geen ‘kanonnenvoer in de vorm van jonge mannen aan het front’. Ook toen (de wereldoorlogen van de vorige eeuw – Vietnam – 9/11 – Midden oosten) ging het niet om gevaar maar om het ‘winnen van een informatie-oorlog’. Want wie de informatie-oorlog wint, wint de oorlog, is de gedachte. Anders is er onvoldoende munitie, economisch of militair, die gemobiliseerd kan worden.

 3. Helemaal niets nada, noppes. Geld geven wat verdwijnt in de neus van Zelensky! Bovendien Putin heeft groot gelijk om de Oekraïne te de-nazificeren, hopelijk gaat dat sneller dan verwacht.

  • goed gezegd, die Zelensky en de EU/NATO zijn in mijn ogen hun smeerlapperij aan ’t verkopen op msm in europa….Putin krijgt van mij 100% gelijk dat hij Oekraine de-nazificeerd..trouwens de inwoners van Oekraine hebben al laten weten via referendum dat ze willen aansluiten bij Rusland , maar dat is niet naar de zin van naziwijf Von Der Liar , zoals Christian Theres haar noemt..

 4. We hebben weinig te willen. We worden erin meegezogen. Het wordt ons opgelegd. Wie tegenwerkt wordt in een kwaad daglicht gezet. Nu pas besef ik zelf pas hoe weinig macht een gewoon mens heeft. Je bent niet meer dan een speelbal van de manipulators.

 5. Ik offer niks. Ik bewonder en steun Putin. Het is tijd dat de wereldmacht weer in balans komt. Had NL maar een Putin aan de macht dan had het er hier wel anders uitgezien.

 6. Bij de vaccinatie zwendel hadden we nog een keuze hoe moeilijk dit ook voor mij en anderen geweest is of was, en plotseling van de eene op de andere dag verstompte het gekrijs van de media hierop met hun tabellen en hun andere nepnieuws en blijkbaar niemand die ik ook maar ken heeft daar maar enkele vragen bij gesteld hoe ze in de luren zijn gelegd, en meestal valt er dan een ongemakkelijke stilte als ik dit thema wil aankaarten… Nu weer van hetzelfde mijnheer P is de slechterik en ze moeten maar ze vlug mogelijk hem dood schieten raaskallen ze allemaal in gelid tegen mij dus blijkbaar zijn hun hersenen zo al aangetast dat ze op sommige punten niet zelf meer kunnen nadenken en orakelen ze zichzelf de vernietiging in. Daar wordt ik zo moedeloos van en als 70 jarige wat kan ik nog verder doen tegen deze waanzin. Ook begon ik enkele maanden geleden mensen aan te zetten om een voorraad eten en drinken op te slaan daar ik mijn intuitie steeds volgde en daar heb ik nu spijt van want ze weten mij wonen als straks de stront de emmer laat overvloeien .

  • Hallo , wel voor het tegenovergestelde , omdat hun hand steeds verder reikt door middel van de leugenachtige media , en het slechts een tijdje zal duren voordat we verplicht zijn ons te laten injecteren met ??? , waarvan de gevolgen toch op vele plaatsen , door vele mensen ervaren wordt. Ben benieuwd naar uw gedachten voor tegenactie , Ben een leek op dergelijk gebied , maar heb toch al zeker bedacht , Misschien praten/ schrijven we na dit . Goeiedag Meneer

 7. Ik zou er eigenlijk alles aan willen doen om het corrupte westen zoveel mogelijk tegen te werken. De doelen van het westen zijn onwaardige corrupte door Deep State bedachte doelen. Eigenlijk is deze Amerikaanse groep multimiljardairs bestaansonwaardig. Veel ongelukken wens ik ze toe en veel, heel veel oversterfte.

 8. Ik vroeg me altijd al af wanneer de rekening zou komen voor deze “gratis” platforms. Overduidelijk die komt met de blauwe enveloppe en in de Wieringermeer.

 9. Kunnen we niet beter een giro openen voor een steunbetuiging van Poetin. Wellicht dat we dan de echte waarheid te horen krijgen. De MSM in Europa is op sterven na dood.

 10. Nul , maar in tegendeel , dient zich een gelegenheid aan , sta ik tegenover de huidige politiek van het ” westen ” Het zijn onze onverkozen leiders die ons in het verderf storten ” de commisarissen” van de E U , vriendjes van De great Reset .

 11. Als er maar een antwoord mogelijk is , en het het antwoord bepaald of je leeft of wordt gedood , Ben ik voor Poetin , volgend zijn uitleg , heldere bewoordingen , benoemend precies wat er zeker ook aan de hand is . Komt op mij veel eerlijker over , dan wat bijna elke Europese politicus zegt . Bijna betekend , De FvD spreekt de waarheid . en niet het land dat leeft bij / door wapenverkoop ,,, USA

 12. Poetin spreekt de waarheid, dat kun je voelen en de emotie en rust in zijn stem, waarom heeft deze geweldenaar anders zoveel bondgenoten en word het westen zo gehaat, hij is er gewoon klaar mee net zo als China ❤️

 13. Hoeveel bent u bereid op te offeren om het Westen te helpen een propagandaoorlog tegen Poetin te winnen?

  Geen cent! Punt.
  Op de eerste plaats heeft Poetin gelijk, en in de tweede plaats moet je stekeblind zijn als je niet wilt inzien dat Oekraïne al verloren heeft. Ze hebben nu al geen manschappen meer, het is nu alleen nog maar wachten op het nieuwe leger. de Oekraïnse Zelenski Jugend, snotneuzen van 14-15 jaar oud, die dood vallen onder hun bepakking van noodrantsoenen en de veel te zwaar wegende Zelenski indoctrinatie.

 14. Beste Mensen

  Als de mensheid het op een dag goed heeft
  Dan betekend dat dat die het ook op een dag niet goed zal hebben
  Neemt alles zoals het komen zal
  Met genoegen

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in