De oorlog in Oekraïne is dus niet alleen bedoeld om de fysieke grenzen van Rusland te beschermen tegen agressie van de NAVO. Al vele tientallen jaren wordt in de Verenigde Staten obsessief gesproken over de term “nieuwe wereldorde”, maar weinigen hebben enig idee waar het concept vandaan komt en waar de personen die deze grootse visie propageren de mensheid naartoe willen leiden. Maar één ding is zeker: Rusland wil er niets van weten, schrijft Robert Bridge.

Deze week merkte de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, op dat één van de doelen van de militaire operatie van Moskou in Oekraïne het beëindigen is van de door de VS gedomineerde wereldorde, die categorisch haaks staat op het streven van Rusland en zijn bondgenoten naar een multipolair wereldsysteem.

“Onze speciale militaire operatie is bedoeld om een einde te maken aan de schaamteloze expansie [van de NAVO-strijdkrachten] en de (…) drang naar volledige overheersing door de VS en zijn westerse onderdanen op het wereldtoneel,” vertelde Lavrov aan de nieuwszender Rossija 24.

“Deze overheersing is gebouwd op grove schendingen van het internationaal recht en onder enkele regels, die zij nu zo opvoeren en die zij van geval tot geval verzinnen,” voegde de Russische topdiplomaat eraan toe.

Naast de vraag of de door de VS geleide NAVO gehoor zal geven aan de waarschuwingen van Moskou en de militaire opmars aan de grens met Rusland een halt zal toeroepen, is er nog een andere, even kritische vraag: wat is de Nieuwe Wereldorde precies, en waarom roept de term zoveel angst en afkeer op?

Oproep tot wereldwijde controle

In een brief van 15 augustus 1871 schreef de generaal van de Confederatie en vooraanstaand schrijver Albert Pike een brief aan de Italiaanse politicus en revolutionaire agitator Giuseppe Mazzinni, waarin hij voorstelde een “één wereldorde” in het leven te roepen, waarin alle naties onder het dictaat van één enkele autoriteit zouden vallen. Sedertdien hebben verschillende presidenten van de Verenigde Staten lippendienst bewezen aan deze nog te verwezenlijken wereldomspannende superstructuur, met, naar het schijnt, de Verenigde Staten aan het roer.

“De wereldorde die wij nastreven,” zei Franklin D. Roosevelt in zijn State of the Union Address in 1941, “is de samenwerking van vrije landen, die samenwerken in een vriendelijke, beschaafde maatschappij.”

Later uitte de Amerikaanse president Harry S. Truman, die verantwoordelijk was voor het droppen van niet één maar twee atoombommen op het bijna overwonnen Japan in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog, ook zijn fascinatie voor “wereldorde”.

“Vandaag de dag is de grote zoektocht van de mensheid naar een wereldorde die in staat is de wereldvrede te handhaven,” zei Truman tegen een gehoor van de Ancient Arabic Order of Nobles of the Mystic Shrine, waarvan Truman een trots lid was. “Het soort wereldorganisatie waarnaar deze Natie en andere democratische naties streven, is een wereldorganisatie die gebaseerd is op de vrijwillige overeenkomst van onafhankelijke staten,” voegde hij eraan toe.

  Complete waanzin: Duitse deelstaten verbieden de letter "Z" vanwege de oorlog in Oekraïne

In deze quasi-democratische tijden kan men zich alleen maar voorstellen wat voor dwang er nodig zou zijn om de naties zover te krijgen dat zij hun “vrijwillige toestemming” geven aan zo’n unipolaire macht.

Tot nu toe schuwden de meeste leiders van de V.S. de beladen uitdrukking “Nieuwe Wereldorde”, wat nogal vreemd lijkt als men bedenkt dat “Novus Ordo Seclorum” (“Nieuwe Orde van de Eeuwen”) op de keerzijde van het Grootzegel van de Verenigde Staten staat sinds 1782, toen Charles Thomson, één van de Founding Fathers, zijn ontwerp aan het Continentaal Congres voorlegde.

Dit zegel heeft geen gebrek aan koortsachtige speculaties uitgelokt bij de “samenzweringstheoretici”, die het zegel – compleet met een Egyptische piramide met daarop een alziend oog – zien als bewijs dat de Verenigde Staten geregeerd worden door een geheime cabal die uit is op wereldheerschappij. De term “Novus Ordo Seclorum” zou inderdaad ontleend zijn aan de Latijnse dichter Vergilius, die in zijn vierde Ecloog schreef: “De grote orde der eeuwen wordt opnieuw geboren…nu gerechtigheid en de terugkeer van Saturnus’ heerschappij.” Alles wel beschouwd, lijkt het wel vreemd dat een christelijke natie haar meest zichtbare geldstuk zou versieren met Egyptische motieven en verwijzingen naar oude heidense erediensten.

Men hoeft zich echter niet al te ver in konijnenholen te wagen om op zijn hoede te zijn voor elke politicus of regering die het idee van een “één wereld”-heersersysteem propageert. Dit was immers de moraal achter de Toren van Babel, waar God, vertoornd over de menselijke pogingen om een stad en toren te bouwen die hoog genoeg waren om de hemel te bereiken, de arbeiders in gemengde tongen liet spreken en hen verbannen heeft naar de vier hoeken van de aarde. Bijbelse allegorieën hebben echter zelden ambitieuze mannen ertoe gebracht hun misplaatste plannen te heroverwegen.

Zo liet op 11 september 1990 George H.W. Bush, opgewonden door Amerika’s oorlog in de Perzische Golf, de gevreesde zin niet één maar twee keer vallen.

“Uit deze moeilijke tijden,” zei hij tegen een gezamenlijke zitting van het Congres, verwijzend naar een paradijs net over de horizon, “kan een nieuwe wereldorde ontstaan… Een tijdperk waarin de naties van de wereld, oost en west, noord en zuid, kunnen bloeien en in harmonie kunnen leven.”

  Google toont wat lijken op massagraven op Epstein Island

Klinkt erg aanlokkelijk, nietwaar? Alles wat nodig is om van de wereldvrede te genieten, schijnt het, is dat de naties hun vrijheid en soevereiniteit aan één enkele heerser onderwerpen.

En verderop in zijn toespraak:

“Nogmaals, Amerikanen … dienen samen met Arabieren, Europeanen, Aziaten en Afrikanen ter verdediging van het principe en de droom van een nieuwe wereldorde.”

Ik vermoed dat de leeuwen ook bij de lammeren gaan liggen in dit politieke paradijs.

Het cruciale gedeelte van de passage van Bush is zijn opmerking: “Uit deze onrustige tijden.” De sleutel tot het scheppen van de “nieuwe wereldorde” waarnaar deze mensen zo wanhopig hunkeren, is heel eenvoudig chaos. De verwrongen droom om alle naties onder één dak te verenigen kan alleen tot stand komen als gevolg van een of andere catastrofale gebeurtenis, een tragedie die zo groot is dat de landen zich gretig aan de hegemon zullen onderwerpen. Dit is natuurlijk de elementaire Hegeliaanse dialectiek, waarbij een of andere ernstige crisis ontstaat, het volk reageert, en de almachtige staat ten tonele verschijnt om een oplossing te vinden, die op een vreemde manier tot een fundamenteel verlies van vrijheid leidt.

Meer recentelijk heeft de Amerikaanse president Joe Biden de beruchte slagzin gememoreerd, die overigens de aanleiding voor Lavrov zou kunnen zijn geweest om zijn veroordeling van de “nieuwe wereldorde” te herhalen.

“Nu is een tijd waarin de dingen aan het verschuiven zijn,” zei Biden vorige maand op een bijeenkomst van de lobbyorganisatie Business Roundtable. “We gaan – er komt een nieuwe wereldorde, en wij moeten die leiden.”

Tot zover het feit dat dit een groepsinspanning is; Biden onthulde wat bij de elite van Washington als vanzelfsprekend wordt beschouwd: er zal een nieuwe wereldorde komen en de Verenigde Staten zullen die “leiden”.

Het moet nog eens herhaald worden dat deze machtswellustelingen een crisis nodig hebben om hun plannen door te drukken. Dit was duidelijk bij het begin van de Covid-19 pandemie, toen Klaus Schwab, voorzitter van het Wereld Economisch Forum en auteur van The Great Reset, zei dat de “pandemie een zeldzame, maar smalle kans biedt om onze wereld te overdenken, te herdefiniëren en te resetten.” Telkens wanneer een machtig, zeer invloedrijk persoon, en vooral iemand die geen democratische verantwoording hoeft af te leggen, begint te bazelen over een crisis als een “kans”, dan moeten de alarmbellen gaan rinkelen.

Vergeet niet dat het dezelfde WEF-chef was die, in samenwerking met de Johns Hopkins Universiteit en de Bill and Melinda Gates Foundation, de zogenaamde Event 201 organiseerde, die bijna tot in de kleinste details voorspelde hoe de echte pandemie slechts een paar maanden later zou uitpakken. Dat wil niet zeggen dat Schwab wist wat er op komst was, maar wel dat hij en zijn collega’s zich op zo’n moment aan het voorbereiden waren om de “Grote Reset” te bewerkstelligen.

  Tucker Carlson van plan Poetin te interviewen, links implodeert

Dan was er het Project for a New American Century (PNAC), een nu ter ziele gegane neo-conservatieve denktank, opgericht in 1997 door William Kristol en Robert Kagan, die een belangrijke rol speelde bij het optrommelen van steun voor de invasie van Irak in 2003. In een van de meest invloedrijke publicaties, Rebuilding America’s Defenses (2000), klaagden de auteurs, van wie velen belangrijke beleidsfuncties bekleedden in de regering Bush, dat “het transformatieproces, zelfs als het revolutionaire veranderingen teweegbrengt, waarschijnlijk lang zal duren, tenzij er een catastrofale en katalyserende gebeurtenis plaatsvindt – zoals een nieuwe Pearl Harbor”.

En zie, bijna precies een jaar later, op 11 september 2001, kreeg de PNAC zijn “catastrofale en katalyserende gebeurtenis” met de terroristische aanslagen op Manhattan. Die gebeurtenis luidde een decennia durende “Oorlog tegen het Terrorisme” in, die de Verenigde Staten zou zien klauteren om Rusland en China in te halen, die stilletjes hun offensieve en defensieve vermogens aan het opbouwen waren, terwijl het Amerikaanse leger zichzelf uitgaf aan verkwistende en onnodige conflicten in het buitenland.

Op wat voor andere crisis moet de mensheid voorbereid zijn die deze “nieuwe wereldorde” zou kunnen inluiden? Alles van een economische ineenstorting, tot een buitenaardse invasie, tot een virale pandemie zou genoeg zijn om het te doen. Maar de belangrijkere vraag is wat voor soort “nieuwe wereldorde” de Verenigde Staten aan de planeet zouden opleggen als zij de geringste kans zouden krijgen.

Een vluchtige blik op het sociale, culturele en politieke traject in de V.S., waar bizarre progressieve experimenten (het onderwijzen van transgender-ideologie, kritische rassentheorie en alternatieve seksuele levensstijlen op lagere school door cancel-culture-extremisten, bijvoorbeeld) enorme aarzeling zouden moeten geven. Logica en fatsoenlijk gedrag zijn op hun kop gezet, en dat doet conservatieve landen als Rusland inzien dat dit niet het soort “nieuwe wereldorde” is – ook al zouden ze theoretisch bereid zijn om met zo’n grandioos project mee te gaan – waar ze ook maar een deel van willen hebben.

De oorlog in Oekraïne is dus niet alleen om de fysieke grenzen van Rusland te beschermen tegen agressie van de NAVO. De oorlog in Oekraïne is om Rusland te redden van de geestelijke ondergang die het uiteindelijke resultaat zou zijn van elke “nieuwe wereldorde” die hun door het moreel bankroete Westen wordt gedicteerd. In dat opzicht voert Rusland een existentiële strijd om zijn ziel.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De ineenstorting van het Zij/Hen-rijk: Westerse elites hebben hun hand overspeeldVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelStinken in de strijd tegen Poetin: Duitse chef Elektriciteitsnet-agentschap roept op tot geen douches meer
Volgend artikelVerpleegster krijgt vreselijke spasmen na Moderna prik
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

23 REACTIES

 1. wat onze pers hoeren niet laten zien of over berichten: in verschillende landen in de wereld is men de Amerikaanse inmenging dusdanig beu dat premiers opstappen, wat massa betogingen veroorzaakt van burgers die hun PM NIET kwijt willen…http://thesaker.is/sitrep-zone-b/

  Mexico wil nu de energiesectior NATIONALISEREN…dus vooral Amerikaans geld word ingenomen…..we worden hier totaal dom gehouden….

  ..en dan nog wat je verder niet hoort….en daarom niet eens weet van hebt…

 2. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de afgelopen anderhalve maand tot 17.000 antitankwapens naar Oekraïne gestuurd, variërend van oude inventaris uit het Sovjettijdperk die de NAVO-voorraden rommelig maakt, tot FGM-148 Javelins, het geavanceerde draagbare antitankraketsysteem van de VS dat zijn gevechtsdebuut maakte na de Amerikaanse invasies van Afghanistan en Irak.
  Na ongeveer een derde van zijn inventaris van Javelin-raketsystemen naar Oekraïne te hebben overgebracht, heeft het Pentagon mogelijk geen voorraden meer die cruciaal zijn voor de veiligheid van het thuisland en mogelijke Amerikaanse oorlogen in het buitenland, heeft onderzoeker Mark Cancian van het Center for Strategic and International Studies berekend.

 3. Oh maar die Javelins worden gewoon bijgemaakt as we speak. Een van de zeer weinige dingen die nog made in USA zijn. Bovendien is het niet voor niks dat men zo snel uit Afghanistan weg moest, dat leger wordt nu thuis flink opgepept buiten ieders stoutste dromen.

  Ze zullen afwachten wat er in Ukraine gebeurt, als ze hun kans schoon zien trekken ze binnen met alles wat ze hebben en zullen niet schromen om Rusland een kopje kleiner te maken als de kans zich voordoet.

 4. Het zou me niet verwonderen dat er straks een tsunami van ‘vluchtelingen’ uit de EU richting Rusland gaat komen want dat is over een paar jaar nog het enige ‘vrije’ land, tenminste vergeleken dan met hoe de EU en dan uitziet, en dat is dan nog erger dan China: niks vrijheid of meningsuiting, en mak als een schaap wegens die gentherapi die je om de 3 maanden moet laten zetten, met de nadruk op ‘moet’.

 5. Denken jullie nu echt dat Putin zo een lieve en goede man is die het zo goed voorheeft met iedereen.Wordt wakker mensen,er zijn geen goede dictators.Er zijn geen goede kanten aan,zowel Nato niet als Russische kant.Oorlog is nooit of te nooit goed te praten langs geen enkele kant….

  • Brainwashed noemen ze iemand zoals jij. Putin is een schatje en als je hem opzij duwt springt de oude russische garde omhoog, waarbij lieve putin in verlegenheid valt. Want achter putin staat de boze russische beer die veel liever een grote bom op ukraine had gegooid en amerika. Achterlijke domme trol.zo weet je dt ook weer.🤨

   • Waarom houdt hij dan vast aan het hele plandemie verhaal, en worden ook in Rusland al bepaalde sectoren gedwongen injecties te nemen?
    Hij is niet zoals de media hem afschildert maar dat maakt hem nog geen vrijheidsstrijder, links of rechts om werkt hij ook mee aan de reset.

  • Nette leiders bestaan niet en hebben nooit bestaan
   Dat is simpelweg een feit.
   Enge hoop hebben op het feit dat Putin de enige leider op dit moment is die mannelijkheid en kracht uitstraalt en niet onder die fadsige SSWAB mof wil staan kan betekenen dat het flink gast rommelen in de eensgezindheid van het kwaad.
   En dat kunnen we goed gebruiken (als we ondertussen psychobillie nog kunnen dwarsbomen voirdat we kapotgespoten in op totaal onvruchtbare aarde vegeteren als vermaak voor de krankzinnigen)

   • Indeed. Het gaat wel komen dat de Ziopatische neuroten kliek ook zichzelf gaat bevechten. Ondertussen wordt er ook al gerotzooid in de lucht – “luchtruim oorlogen” verbazen me straks ook niet.

  • dat is den KOMIEK ZELENSKY OOK NIET , ondertussen vullen zijn zakken zich met miljoenen , zijn rijkdom al eens bekeken , dat kan hij met KOMIEK ZIJN ,niet verdienen , ZIJN RIJKDOM IS PUUR BLOED GELD

 6. Nou Greet, je steekt er al dagen bovenuit en dat is niet vanwege je toegevoegde waarde in de reacties, maar vanwege je zeer agressieve uitspraken tegen andere reageerders.
  Ik ervaar jouw houding als zeer onprettig. Zou het ietsje minder mogen ?

 7. Oekraine krijgt hulp vanwege twee dingen:
  –zij chanteren USA (hunter Biden’s pedofilie/sadisme)
  –zij chanteren Europa met de MH17 affaire (neergehaald op verzoek van Rutte)

  Oorlog is juist om dit soort staten af te stoppen.
  Putin handelde juist met inval; hij wil een veiligheids zone; in belang van zijn land.

  En gezien het gegeven dat de Nato als een gecastreerd schoothondje de demente en NWO lover Biden
  volgt, en er binnen de Nato zeer twijfelachtige leiders zijn–Rutte, een gefrustreerde poot, die de MH 17 neerhaalde, Macron, eengerontofiel, die de Notre Dame in de fik zette om te slijmen bij een kudde primitieve apen 9moslims) en Eurofor–een buitenlands leger–losliet op zijn eigen burgers; Merkel, een ex (?) Stasi en Leyten met Napoleonn syndroom, die zich al ziet als keizerin van Europa; en al diegenen die die zwaar gestoorde Schab volgen– heel juist dat hij die oorlog begon

  Als ik in zijn schoenen stond, had ik eerst voor info gezorgd en de lucht verdedigings systemen uit geschakeld, daarna of carpet bombingop Kiev, of een klein caliber atoombom op Kiev gegooid.
  Marine bombardement had ook nog gekund.
  —————————————-
  Je moet ook deze oorlog hermaneutisch bekijken.
  De groei van het nazidom in Oekraine is te danken aan de “tolerantie” en imperialisme van het westen, en
  het gegeven dat het westen en USA zich laten chanteren.

  Tijd dat Putin een beslissende blow geeft.

 8. Wat een BS. Dit medium is – net als vele andere zgn. ‘alternatieve media’ – simpelweg het slachtoffer van de Russische propaganda machine met trollen. ‘Active measures’ (KGB) on steroids. Het is een leugenmachine. Ik zou maar eens naar deze man luisteren als je dat nog kunt: https://www.youtube.com/c/VladVexler. Zijn analyses zijn scherp en zullen deze onzin geheel ontkrachten.

 9. Niemand hier die iets begrepen heeft van dit artikel dat gaat over het occulte esoterische verblinding

  https://www.ellaster.nl/2018/04/24/koninginnedag-2009-in-apeldoorn-was-een-valse-vlag-aanslag-deel-1/

  https://www.ellaster.nl/2018/04/27/aanslag-koninginnedag-2009-zit-vol-met-occulte-symbolen-deel-2/

  Hier zijn de blauw bloed farao’s ook altijd bezig en niemand heeft het door

  “Zijn dansschool staat op adres Emmastraat 3 te Rotterdam. Omdat het vandaag verkiezingen waren heb ik het dichtstbijzijnde kiesbureau gezocht en via google maps rond gekeken bij de kiesbureaus. Hij staat voor Julianastraat 18 (3×6) in Rotterdam, beelden van maps zijn van 2017, maar aan bloembakken en container kun je zijn dat hetzelfde is.”

  De door jou getoonde locatie is dus correct. Een prachtige piramide bij het Oranjeplein trouwens.

  De Google streetview beelden laten inderdaad dezelfde bloembakken zien:

  https://www.google.nl/maps/@51.9429365,4.4228599,3a,75y,283.03h,84.76t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9osRx_beaUqIwY-kSonXOQ!2e0!7i13312!8i6656

  Willem is dus “gearresteerd” op de kruising Oranjestraat – Julianastraat ter hoogte van een prachtige piramide van hegjes. In your face om te laten zien dat hij een soldaat van Oranje is? Ze lachen ons gewoon uit, want de meerderheid wil het toch niet zien.

  • Hoi Edwin, goeie vondst van FN. Robert Bridge schrijft helder, en benadrukt ook het feit dat je niet de diepte in hoeft met die occulte abracadabra, maar dat je dezelfde machts-verslavingen in het hier en nu ook kan zien plaatsvinden. (Ik zeg niet dat de occulte abracadabra niet boeit.) De andere stukken van Robert Bridge zijn ook interessant – lees bijv over Disnelyland die vertrokken is uit Rusland, als ‘straf.’ Disney zat ook bij dezelfde occulte kliek.
   Bedankt voor je links over Koninginendag 2009. Interessant.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in