In Amerika hebben we een oligarchenprobleem, en het is veel groter dan het oligarchenprobleem waarmee Poetin werd geconfronteerd toen hij in 2000 president werd. Het hele Westen is nu in de greep van miljardair-elites die de media, het politieke establishment en al onze belangrijke instellingen in een wurggreep hebben. De afgelopen jaren hebben we gezien hoe deze oligarchen hun invloed hebben uitgebreid van markten, financiën en handel naar politiek, sociale kwesties en zelfs volksgezondheid. De invloed van deze groep op deze andere aandachtsgebieden is niets minder dan verbijsterend. De gevestigde elites en hun media stonden niet alleen vierkant achter Russiagate, de afzetting van Trump, de BLM-rellen en het fiasco van 6 januari, ze hadden ook de hand in de Covid-hysterie en de vele repressieve maatregelen die werden opgelegd in naam van de volksgezondheid. Wat wij zouden willen weten is in hoeverre deze groep actief betrokken is bij de vormgeving van andere gebeurtenissen die erop gericht zijn de Amerikaanse Republiek om te vormen tot een meer autoritair systeem? schrijft Mike Whitney.

Met andere woorden, zijn de verplichte injecties, de gedwongen lockdowns, de agressieve door de overheid ingestelde censuur, de dubieuze presidentsverkiezingen, het verbranden van voedselverwerkende fabrieken, het ontsporen van treinen, de aanvallen op het elektriciteitsnet, de BLM-Antifa rellen, de drag queen shows voor schoolkinderen, de maniakale aandacht voor genderkwesties en de blitse publieke showprocessen slechts toevallige incidenten die spontaan optreden tijdens een periode van grote sociale verandering of zijn ze in feite het bewijs van een heimelijk georkestreerde operatie door agenten van de staat die handelen namens hun elitaire weldoeners? We weten al dat de FBI, het DOJ en de inlichtingendiensten direct betrokken waren bij Russiagate – wat een heimelijke aanval was op de zittende president van de Verenigde Staten. De vraag is dus niet “of” deze agentschappen actief betrokken zijn bij andere daden van verraad, maar in hoeverre deze daden het leven van gewone mensen, onze politiek en het land beïnvloeden. Maar voordat we die vraag beantwoorden, kijk eens naar dit citaat uit een recent interview van kolonel Douglas MacGregor:

Ik las een document dat meer dan 10 jaar geleden is opgesteld door George Soros, waarin hij specifiek spreekt over deze totale oorlog die uiteindelijk tegen Rusland zou komen, omdat hij zei dat dit “de laatste nationalistische staat is die rust op een fundament van orthodoxe christelijke cultuur met de Russische identiteit als kern. Dat moet worden verwijderd. Ik denk dus dat de mensen die het in het westen voor het zeggen hebben en de mensen in Washington denken dat zij met succes de identiteit van de Europese en Amerikaanse volkeren hebben vernietigd, dat wij geen besef van onszelf hebben, dat onze grenzen onverdedigd zijn, dat wij geen weerstand bieden aan de binnenkomende migranten uit de derde wereld die in wezen over ons heen walsen alsof wij hen iets verschuldigd zijn en dat onze wetten niet tellen. Tot zover zou ik zeggen dat dat een accurate evaluatie is van wat we hebben gedaan. En ik denk dat dit een grote overwinning is voor George Soros en de globalisten, de anti-nationalisten; degenen die open grenzen willen wat zij een “Open Samenleving” noemen omdat je uiteindelijk niets overhoudt, een amorfe massa van mensen die worstelen om te overleven en gereduceerd worden tot het laagste niveau van levensonderhoud … (Soros) gaat zelfs zo ver om te praten over hoe nuttig het zou zijn als het Oost-Europeanen waren wier levens in dit proces worden verspild en niet West-Europeanen die simpelweg de slachtoffers niet willen nemen. Dit is geen kleinigheid. Dit is het soort denken dat naar mijn mening zo destructief en zo slecht is, dat dit is waar we echt mee te maken hebben in onze eigen landen en ik denk dat Poetin dat erkent.” (Douglas Macgregor – A Huge Offensive”, You Tube; 11:20 minuut)

Ik heb dit commentaar van MacGregor getranscribeerd omdat het de perceptie samenvat van heel wat mensen die de dingen op dezelfde manier zien. Het drukt de haat uit die globalistische miljardairs hebben tegen christenen en patriotten, die zij beide zien als obstakels voor hun doel van een grenzeloze éénwereldregering. MacGregor bespreekt dit fenomeen in relatie tot Rusland, dat Soros ziet als “de laatste nationalistische staat die rust op een fundament van orthodoxe christelijke cultuur met de Russische identiteit als kern”. Maar dezelfde regel kan toch ook worden toegepast op de 6 januari demonstranten? Is dat niet de echte reden waarom de demonstranten werden opgepakt en in de goelag van Washington gegooid. Iedereen weet immers dat er geen “opstand” was, noch waren er “witte supremacisten”. De demonstranten werden opgesloten omdat ze nationalisten (patriotten) zijn, de natuurlijke vijand van de globalisten. Het citaat van MacGregor zet het zwart op wit. De elites geloven niet dat nationalisten kunnen worden overtuigd door propaganda. Ze moeten worden uitgeroeid door opsluiting of erger. Is dat niet de onderliggende boodschap van 6 januari?

  Soros beveelt ICANN om website-domeinen in beslag te nemen die 'non-mainstream content' publiceren

De andere onderliggende boodschap van 6 januari is dat gewone mensen het gezag van de machthebbers niet langer mogen betwisten. Nogmaals, de politieke legitimiteit in de VS is altijd bepaald door verkiezingen. Wat 6 januari aangeeft, is dat legitimiteit er niet meer toe doet. Wat telt is macht, en de persoon die u kan laten arresteren omdat u zijn gezag in twijfel trekt, heeft allemaal de macht die hij nodig heeft. Bekijk dit fragment uit een bericht op Substack van politiek analist Kurt Nimmo:

“Klaus Schwab, een leerling van de oorlogsmisdadiger Henry Kissinger, is een mentor voor op macht beluste en narcistische sociopaten. De “Great Reset” van het WEF is ontworpen om de wereld te veranderen in een verarmd sociaal concentratiekamp, waar berooide lijfeigenen “niets bezitten” en dit, op ware Orwelliaanse wijze, hen zal bevrijden …

Ik daag mensen uit om het Global Redesign Initiative van het WEF te onderzoeken. Volgens het Transnational Institute in Nederland stelt dit “initiatief” het volgende voor

een overgang van intergouvernementele besluitvorming naar een systeem van multi-stakeholder governance. Met andere woorden, ze marginaliseren stiekem een erkend model waarbij we regeringen kiezen die vervolgens over verdragen onderhandelen die vervolgens door onze gekozen vertegenwoordigers worden geratificeerd, met een model waarbij een zelfgekozen groep “belanghebbenden” namens ons beslissingen neemt. (Nadruk toegevoegd.)

Met andere woorden, grote transnationale “belanghebbenden” van bedrijven zullen beslissen waar u woont, wat u eet (insecten en onkruid), hoe u zich voortplant (of niet voortplant; kinderen produceren koolstofuitstoot), en wat u van hen kunt “huren”, of niet mag huren als u klaagt over een ongekozen globalistisch “economisch” kartel dat de mensheid tot lijfeigenschap, wereldwijde armoede en ontvolking drijft.” (“WEF Calls for Destruction of America’s Middle Class“, Kurt Nimmo on Geopolitics)

Wat Nimmo zegt is dat deze miljardair-elites nu zo machtig zijn, dat ze openlijk kunnen zeggen dat ze gaan “overstappen van intergouvernementele besluitvorming” (d.w.z. representatieve regering) naar een systeem van “multi-stakeholder governance”. Als ik me niet vergis, is dat een vrij ondubbelzinnige verklaring van een nieuwe vorm van supranationaal bestuur, waarin alleen de miljardairs een stem hebben in de uitvoering van het beleid. Maar werkt dat niet al zo? Over tal van onderwerpen, van ESG, tot digitale munten, tot vaccinpaspoorten, tot AI, tot functioneel onderzoek, tot 15-minutensteden, tot transhumanisme, tot oorlog met Rusland; de beslissingen worden allemaal genomen door een handvol mensen van wie we weinig weten en die nooit in functie zijn gestemd.

  4 Horrorverhalen die bedoeld zijn om u (letterlijk) van uw eten af te houden

En dat brengt ons terug bij onze oorspronkelijke vraag: Hoeveel van deze vreemde gebeurtenissen (in de afgelopen jaren) werden tevoorschijn getoverd en uitgevoerd door agenten van de deep state om de elitaire agenda te bevorderen?

Dit lijkt een onmogelijke vraag, omdat het moeilijk is een verband te vinden tussen deze dramatisch uiteenlopende gebeurtenissen. Wat is bijvoorbeeld het verband tussen een Drag Queen Children’s Hour en, laten we zeggen, het bombarderen van een voedselverwerkingsfabriek in Oklahoma? Of de meedogenloze politieke exploitatie van genderkwesties en de openbare showprocessen van 6 januari? Als er een verband was, zouden we het zien, toch?

Niet noodzakelijk, omdat het verband misschien niets te maken heeft met het incident zelf, maar met de impact ervan op de mensen die het meemaken. Met andere woorden, al deze gebeurtenissen zouden gericht kunnen zijn op het genereren van angst, onzekerheid, bezorgdheid, vervreemding en zelfs terreur. Hebben de inlichtingendiensten al eerder dergelijke destabiliserende operaties uitgevoerd?

Inderdaad, vele malen. Hier volgt een uittreksel uit een artikel waaruit u kunt opmaken waar ik heen wil. Het komt uit een artikel op The Saker, getiteld Operation Gladio: NATO’s Secret War for International Fascism”. Kijk of u overeenkomsten ziet met de manier waarop de zaken zich de afgelopen jaren in Amerika hebben ontwikkeld:

Yves Guerin-Serac: de Black Ops grootmeester achter Operatie Gladio…. schreef de basistrainings- en propagandahandboeken die redelijkerwijs kunnen worden omschreven als de Gladio slagorde.”…

Guerin-Serac was een oorlogsheld, agent-provocateur, moordenaar, bommenlegger, inlichtingenagent, Messiasbelijdend katholiek, en de intellectuele grootmeester achter de “Strategy of Tension” die essentieel was voor het succes van Operatie Gladio. Guerin-Serac publiceerde via Aginter Press het Gladio-handboek, inclusief Onze Politieke Activiteit in wat treffend kan worden omschreven als Gladio’s Eerste Gebod:

“Onze overtuiging is dat de eerste fase van de politieke activiteit moet bestaan uit het scheppen van de voorwaarden voor het installeren van chaos in alle structuren van het regime… Naar onze mening is de eerste stap die we moeten zetten het vernietigen van de structuur van de democratische staat onder de dekmantel van communistische en pro-Sovjet activiteiten… Bovendien hebben we mensen die geïnfiltreerd zijn in deze groepen.”

Guerin-Serac vervolgt:

“Twee vormen van terrorisme kunnen een dergelijke situatie [ineenstorting van de staat] uitlokken: blind terrorisme (lukraak bloedbaden aanrichten die een groot aantal slachtoffers maken), en selectief terrorisme (gekozen personen elimineren)….

Deze vernietiging van de staat moet worden uitgevoerd onder de dekmantel van “communistische activiteiten”. Daarna moeten we ingrijpen in het hart van het leger, de juridische macht en de kerk, om de publieke opinie te beïnvloeden, een oplossing voor te stellen en duidelijk de zwakte van het huidige juridische apparaat aan te tonen. De publieke opinie moet zodanig worden gepolariseerd, dat wij worden voorgesteld als het enige instrument dat de natie kan redden.”

Anarchistisch willekeurig geweld moest de oplossing zijn om een dergelijke staat van instabiliteit te bewerkstelligen, waardoor een geheel nieuw systeem, een wereldwijde autoritaire orde, mogelijk zou worden. Yves Guerin-Serac, die een openlijke fascist was, zou niet de eerste zijn die gebruik maakte van valse aanvalstactieken die werden toegeschreven aan communisten en gebruikt om een strengere politie- en militaire controle van de staat te rechtvaardigen….” (“Operation Gladio: NATO’s Secret War for International Facism”, The Saker)

Herhaling: de eerste fase van de politieke activiteit moet erin bestaan de voorwaarden te scheppen voor de installatie van chaos in alle structuren van het regime… Deze vernietiging van de staat moet worden uitgevoerd onder de dekmantel van (communistische) activiteiten…. De publieke opinie moet zodanig worden gepolariseerd, dat wij worden voorgesteld als het enige instrument dat de natie kan redden.”

  Hollywoodster geeft toe dat elites kinderen verhandelen voor adrenochroom: "Ergste horror die ik heb gezien"

Met andere woorden, het doel van de operatie is om alle sociale relaties en interactie volledig te verstoren, gevoelens van onzekerheid, polarisatie en terreur te cultiveren, een groep te vinden die tot zondebok kan worden gemaakt voor de brede maatschappelijke ineenstorting, en vervolgens jezelf (elites) te presenteren als de beste keuze om de orde te herstellen.

Is dit wat er aan de hand is?

Het is heel goed mogelijk. Het zou allemaal deel kunnen uitmaken van een Grote Strategie die erop gericht is “de lei schoon te vegen” om “af te stappen van intergouvernementele besluitvorming” naar een systeem van “multi-stakeholder governance”.

Dat zou kunnen verklaren waarom er zo’n wrede en aanhoudende aanval is geweest op onze geschiedenis, cultuur, tradities, religieuze overtuigingen, monumenten, helden en stichters. Ze willen ons idealisme vervangen door gevoelens van schaamte, vernedering en schuld. Zij willen ons verleden, onze collectieve waarden, ons erfgoed, onze inzet voor persoonlijke vrijheid en het idee van Amerika zelf uitwissen. Ze willen alles met de grond gelijk maken en opnieuw beginnen. Dat is hun basisgamma.

De vernietiging van de staat wordt uitgevoerd achter de dekmantel van schijnbaar willekeurige gebeurtenissen die chaos verspreiden, politieke verdeeldheid vergroten, het aantal incidenten van openbare chaos doen toenemen en de weg vrijmaken voor een gewelddadige herstructurering van de regering.

Ze kunnen geen nieuwe wereldorde opbouwen totdat de oude is vernietigd.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Schokkende video: Nederlandse staatsgangsters gebruiken “graai en grijp” tactiek tegen boeren die protesteren tegen Grote ResetVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe grootmachten van de wereld gooiden deze week hun kaarten op tafel en elk van hen was voorstander van WOIII
Volgend artikelWEF beveelt wereldregeringen om “vlees en brandstof sterk te rantsoeneren” om de Great Reset in te luiden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

34 REACTIES

 1. Uit welke hoek waait de wind?
  Don Quichot had het er al over. Hoewel de consument er hier al snel de kolder van inziet (bij zulke waanzin wordt hij bevestigd in zijn zelfvertrouwen), waren de molens maar een primitieve voorloper van de huidige machine. Het boek geldt in Spaanstalige landen als filosofisch, diepzinniger, als handleiding voor ludiek verzet. Het diende als inspiratiebron voor belangrijke verzetsbewegingen.

  • Je hebt helemaal gelijk Jan, maar wie gaat het doen? Het probleem is dat de meeste mensen goed zijn en zulk een daad van opruimen van dit tuig niet kunnen verdragen. Hun geweten gaat wroeging krijgen en dat is begrijpelijk voor een goed mens.
   Dit weet ook het schorem dat ons onderdrukt en uitmergeld dus ze weten ook dat ze hun gang kunnen gaan.
   Het verdriet van een onschuldig kind breekt mijn hart maar het uitmoorden van duizenden tiranieke politici zou me daarentegen grote vreugde brengen.
   Dit gezegd hebbende wordt ik waarschijnlijk als psychopaat bestempeld maar het zou een grote eer en prestatie zijn om de medemens te verlossen van dit kwaad.

   • Wanneer er door de NAVO maar genoeg oorlogstuig naar Ukraine verdwijnt, komt dit vroeg of laat toch in het zwarte circuit terecht waardoor de gemiddelde Europeaan zich zou kunnen bewapen. Wat betreft gewetenswroeging denk dat er straks genoeg terminaal zieken zijn die niets te verliezen hebben en in hun laatste levensfase nog een stempel op de geschiedenis willen drukken of misschien wel een standbeeld willen verdienen door de elite op te ruimen. Hebben we er ook direct een tweede Bevrijdingsdag bij 🙂 .

 2. De artikelen op F.N. zijn goed.
  Maar zo alarmerend, dat ik er amper reacties kan bij plaatsen.

  Voor nog meer achtergronden : @emeritus Pedro L.Gonzalez
  is ook heel interessant.

 3. Er komt een alternatief die 1000x beter is dan wat wat we nu hebben . Dat is Utopia die nu wereldwijd verspreid word . Frontnieuws bezit ook Utopia.

   • Frontnieuws bezit Utopia die ik gecreëerd heb . Daarnaast heb ik ook vrije energie gecreëerd. Ik ben bezig om utopia en vrije energie wereldwijd te verspreiden, nee niet het westen want dan weet ik zeker dat ik dood ga . Utopia is al meer dan 4000x verspreid mijn technologie zelfs meer dan 5000x .

     • Ik wil best Utopia naar je toe sturen . Ik weet alleen niet of je email hier wil publiceren. Je kan ook frontnieuws vragen of ze het bestand naar jou wil toe sturen .Ik moet wel zeggen dat Utopia niet op de mensheid lijkt .

     • Naam*: you’re always quick on the trigger. I love it! Maar ik snap geen moer van die utopia. Jij wel? En FN bezit het? Kunnen we vragen om wat meer tekst en uitleg hier op FN, door FN en door Arnold? Arnold bvd!

      • @Arnold en @Rommel… als het voor de bezoekers hier interessante materie is, misschien kan er een artikel over worden geschreven? Mijn Utopia is dat iedereen spiritueel groeit en weer mens wordt door te beseffen dat als wij elkaar allemaal dienen, dat iedereen wordt bedient. Maar ik heb geen idee of dat Utopia in een artikel kan worden uitgelegd. Wel interessant om eens te filosoferen over een nieuwe toekomst.

      • @Immortal… zullen we ergens in een wat warmere regio ons eigen dorp beginnen? Ik wil wel opnieuw beginnen en liefst ergens onder de zon wonen.

        • Immortal Ik wil je hartelijk danken voor de link. Ben er door heen heb alles bekeken en moet het even laten bezinken allemaal maar ik miste wat stukjes die ik denk dat ze nu wel zijn aangevuld.

         Erg blij mee en de krater is wat ik al dacht de buitenste ijsring met veel continenten erbuiten.

         Bambam stone verhaal ook erg mooi , zou een verklaring kunnen zijn voor het geheel klinkt goed en geloofwaardig .

         Ra is ook een stuk duidelijker geworden voor me daar ga ik nog flink mee aan de gang.
         Ik zelf ben christen maar er zijn dingen waarom ik twijfel (niet aan God) maar bijvoorbeeld het woord amen verwijzend naar amon Egyptisch en duister. Ik rwijfel niet over God maar misschien hebben zij het woord amen toegevoegd zodat je naar de verkeerde God bid. Denk dat ik met het Ra verhaal daarin verder kom.

         Ben je erg dankbaar vriend je hebt me zeker verder geholpen en ondanks je laatste commentaar hierboven neem ik er een biertje op. Fijne avond man en ook voor de rest hier en Rommel.

         Groet Boertje

 4. boertje februari 25, 2023 at 20:07
  Hee Boertje, te gek he…? 🙂 En knap gedaan door die Wim. Ik kreeg de tip een tijd terug van mijn neef en ben er in gedoken. Het klikte wel, ook omdat er zoveel mensen zijn die het over de platte aarde hebben. Zelf zie ik geen kaasstolp in het universum zweven, want dat zou dan een ‘boven’ en een ‘onder’ aanduiden (van het heelal) dat in het kader van het oneindige niet klopt. Maar een gigantische planeet met bio-sferen, in kraters, of grote vlaktes, etc, zou toch heel goed kunnen… net zoals je op Aarde verschillende bio-sferen hebt. Het zou me niet verbazen. Dat stukje over Disney en Epcot, bizar toch? Laat meer weten over je verdere conclusies, het boeit mij ook. Biertje voor Boertje, geniet er van. (zolang het de menselijkheid niet vervangt. 🙂 )
  Oh, dan is er nog wat – check out Coral Castle en Edward Leedskalnin, het onderwerp zwaartekracht zit hierin, een andere deepdive…. 😉

  • Zeker bizar van Epcot , mmmh zwaartekracht ook veel mee bezig geweest vroeger toen al tot de conclusie gekomen dat dat absoluut niet bestaat. Dus ben heel benieuwd wat zij er over zeggen.

   De parasieten gooien het soms ook recht in ons gezicht de term buitenaardsen moet je ook splitten buiten aardsen , niet uit de ruimte maar van buiten onze aarde.

   Helaas morgen weer werken maar donderdagavond weer verder spitten op de andere kanalen.

   Hartelijk dank Immortal ik dacht het meeste wel gevonden te hebben maar jij komt precies met kanalen dieik niet ken. Daar ben ik erg dankbaar voor.

   Fijne avond man

   • boertje februari 26, 2023 at 20:38
    Ik heb nog wat andere opmerkingen. Dit nav je opmerking over de “buiten aardsen” waar ‘ze’ het over hebben. Ik ga niet alles hier op FN zetten uit vrees dat men weer gaat gillen over de blanke is de duivel etc. Maar ik vrees dat de blanke, zwaar gestoorden (zoals Gates en zijn geoengineering kornuiten) wel eens bezig zouden kunnen zijn met het doorboren van de richel, en zeker met het er uit knallen van de totaal noodzakelijke en beschermende plasma koepel over de krater. (Zie bijv die film van Matt Groening en de Simpsons, alls voorbode hiervan, Discobol had die ooit gelinkt, ik was nog niet bekend met deze film). Dit gaat een grote ramp worden, als dit de enige manier is om op de grotere planeet te komen, vanuit de krater. 2030 is gepland voor de blokkering van de zon, en ze zijn er gestaag mee bezig. Wat ZIJN ze aan het uitvreten….en WAAROM. Je ziet ze constant sproeien, en je hoort geruis in de lucht. Ze zitten de boel te microwaven om het ijs te laten smelten, kort door de bocht. Laterzzzzzz en fijne werkweek.

    • Het blokken van de zon gebeurd om diverse redenen.

     1 – De parasieten zijn in bezit van zaad (G.M.O uiteraard) wat kan groeien ,bloeien en vruchten dragen zlfs in het donker. Het heeft geen fotosynthese nodig.

     2 – De zon is een vitaminegever en bacterie doder en geeft mensen vreugde.

     3 – De kleuren die de zon in zich heeft (te zien in een prisma) zijn de chakra kleuren en elke kleur laad een aparte chakra op. Geen geladen chakra´s zorgt voor depressie ,klachten ,pijn en ziekte. Chakra´s zijn energiebanen die opgeladen moeten worden.

     Klein feitje huidkanker komt niet door de zon de explosie van huidkanker is begonnen toen de zonnebrandcreme op de markt kwam….
     Zonnebrillen hebben een u.v filter die ervoor zorgen dat je derde oog denkt dat het bewolkt is en daardoor je huid niet voorbereid op de zon. Dus ook zonnebrillen zorgen voor huidkanker…

     Hier al 3 dagen een heerlijke blauwe lucht maar nog geen 5 minuten geleden een straaljager heel hard en heel laag over ons huis. Mijn vrouw lag van schrik bijna op de grond dat was dan wel weer grappig.

     Wat betreft de wand doorboren het zou kunnen om ons te beschadigen o.i.d maar niet om naar de andere kant te kunnen ik ben ervan overtuigd dat ze dat kunnen via de ontelbare duizenden kilometers lange tunnels en ondergrondse steden.

     De chemtrails zijn gewoon langzame genocide (strontium , barium , aluminium en vezels die in je longen gaan) en een goede deklaag om te verbergen wat er allemaal boven ons vliegt.
     Maar ook dat valt de telefoonzombie´s niet op , hun scherm en facebook zijn belangrijker dan de lucht. Die mensen weten niet eens meer hoe een wolk eruit ziet.

     • boertje februari 27, 2023 at 17:55
      De straaljager, ja ik hoorde hem net ook zuidwestelijk over mijn dak scheuren. Toen ik zelf van de grond af kwam vroeg ik me af wat dit weer voor een geldversmijting was. Ik woon 20 km ten zuiden van je, en ook hier mooi blauw!

      Je punten zijn opgeslagen. Wb die chemtrails, daar is meer mee aan de hand, behalve deklaag. Komt nog. Wb de wand doorboren en tunnels, man, het kan toch niet waar zijn… wat dat niet moet kosten om die tunnels te maken. Maar je hebt vast wel gehoord van de DUMBS.

      Ik schreef jaren geleden al dat een 6 jarige (toen) niet weet wat een wolk is. Maar gelukkig heeft deze 16 jarige nu een mobieltje om op te kijken. Grijns. Vroegen lagen we in het gras naar wolken te kijken… Blij dat je op de hoogte bent van een hoop zaken!

      p.s. inzake de ‘gas chambers’ – bekijk Fred Leuchter, ooit was er een goede film op Netflix over die man, maar die is nu weg. Leuchter is nu ook in de shithole geduwd.

 5. Het volk staat voor de keus verder slapen of op te komen voor de vrijheid het gaat niet meer op welke kleur je je zal stemmen het gaat om je vrijheid en gaat om de vrijheid van onze kinderen en klein kinderen.
  Het kan ook zo zijn dat jullie het belangrijker vinden dat de elite rijker en maar rijker worden en Rutte jullie nog wat meer voor de gek houden en duidelijk maakt dat Rutte belangrijker is dan jullie vrijheid en dat van jullie kinderen, ja de keus is aan jullie of laten jullie de angst over jullie lichaam laat reageren of nog erger Rutte en Kaag dan zie ik het maar heel slecht in voor jullie kinderen zij zullen jullie gewoon afgenomen gaan worden en de hoertjes van de elite en Rutte gaan worden en hebben jullie zich nog nooit af gevraagd waar die 1460 verdwenen kinderen zijn gebleven of de 16 miljard euro die uit de staatskast zijn verdwenen.
  Ik vind ons volk niet alleen laf maar ook nog moordenaars van onze kinderen.

 6. boertje februari 27, 2023 at 19:14
  Een vriend die truckdriver is in de VS (lange afstanden) vertelde me zojuist dat hij daar ook was. Kennelijk is dit SubTropolis. Dit is een ‘giant underground industrial park’ in Kansas. In een artikel van 2015 kun je meer lezen: https://www.bloomberg.com/news/features/2015-02-04/welcome-to-subtropolis-the-business-complex-buried-under-kansas-city

  Wb Martin V – ik ben het met je eens dat hij soms wel iets nuttigs schrijft, maar ik lees hem niet meer. Ook dat hoog-scifi-gehalte verhaal over de cyborgs en de plasma tunnels etc waar hij verder geen details over geeft, kunnen we overslaan. Dat het vrijwel zeker is dat we op een grotere aarde zitten, weten we. Nu opletten op de WHO.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in