Het Franse persbureau AFP heeft een reportage gepubliceerd van Daphne Rousseau uit de buurt van de Oekraïense frontlinie. Het stelt ons in staat een enigszins realistisch beeld te krijgen van de toestand van de Oekraïense strijdkrachten, bericht Moonofalabama.org.

Exhausted Ukrainian soldiers return from eastern front

Hier is een actuele kaart van de frontlinie. Kiev ligt in de linkerbovenhoek.

Klik voor groot.

Ik zal het AFP-verslag fragmentarisch citeren en er mijn opmerkingen aan toevoegen:

Volgepakt met uitgeputte Oekraïense soldaten met opeengeklemde kaken rijdt de vrachtwagen in volle vaart weg. De troepen van de 81e brigade hebben zojuist het bevel gekregen zich terug te trekken van het oostfront waar Russische troepen oprukken.

De brigade heeft zaterdag 12 kilometer gelopen, gecamoufleerd in de bossen en onder kruisvuur, tot hun punt van terugtocht bij Sviatoguirsk.

De 81e Luchtmobiele Brigade bestaat uit 3 infanteriebataljons die uitgerust zijn met BTR-70 gepantserde personeelsdragers die op een vliegtuig geladen kunnen worden. Zij heeft ook een sterke artilleriegroep met 3 geschuts- en raketbataljons, en de gebruikelijke mengelmoes van ondersteunende eenheden.

Aangezien de Oekraïense troepen 12 kilometer moesten lopen, rijst er een vraag. Waar zijn hun pantserdragers? Zelfs wanneer infanterie in schuilholen en loopgraven wordt ingezet, moet haar transport altijd in de buurt zijn (~3 km) om haar snel te kunnen oppikken als dat nodig is.

Het meest waarschijnlijke antwoord is dat die BTR-70, net als de artillerie van de brigade, niet meer bestaan. Uit de “vernietigingslijst” van vandaag, zoals gepubliceerd door het Ministerie van Defensie van Rusland (bold toegevoegd):

In totaal werden 146 vliegtuigen en 112 helikopters, 683 onbemande luchtvaartuigen, 281 luchtdoelraketsystemen, 2.756 tanks en andere gepantserde gevechtsvoertuigen, 316 meervoudige lanceerraketsystemen, 1.234 veldartillerie en mortieren, alsmede 2.563 eenheden van speciale militaire voertuigen van de Strijdkrachten van Oekraïne tijdens de operatie vernietigd.

Die aantallen zullen, zoals al dergelijke tellingen, wel wat overdreven zijn. Maar zij vertellen wel een verhaal.

Sviatoguirsk, het extractiepunt voor de troepen, ligt ongeveer 10 kilometer ten zuidoosten van Izium, dat de Russische strijdkrachten een tijdje geleden hebben ingenomen.

Meer uit het AFP-stuk:

Een maand lang heeft de 81ste – wier motto “altijd eerst” is – gestreden om de Russische opmars terug te dringen in de oostelijke Donbas-regio van Oekraïne, waar de troepen van Moskou langzaam oprukken en één voor één dorpen innemen.

“Iedereen begrijpt dat wij hier de linie moeten bewaken, wij kunnen de vijand niet dichterbij laten komen, wij proberen die met al onze kracht vast te pinnen,” zegt luitenant Jevgen Samojlov, bezorgd dat de eenheid op elk moment door Russisch vuur getroffen kan worden.

“Zoals u kunt horen, is de vijand heel, heel dichtbij,” zegt hij, terwijl hij naar de lucht wijst. De rij Russische tanks staat aan de andere kant van een heuvel, op ongeveer zeven kilometer afstand.

De troepen hebben 12 kilometer gelopen en zitten nu op vrachtwagens. De vijand is op dit moment op 7 kilometer afstand. Eenvoudige wiskunde zal dat verklaren met een 5 kilometer diepe winst door de Russische troepen.

Samojlov, een officier van de militaire academie van Odessa, is 21 jaar oud en moet leiding geven aan 130 dienstplichtigen, die vaak twee keer zo oud zijn als hij.

“Het is mijn eerste oorlog. Ik zou over vier maanden afstuderen, maar ze hebben me hierheen gestuurd,” zegt de officier met een babygezicht en een korte zwarte baard.

Wat een ramp. 130 dienstplichtigen tot 40+ jaar. Dat zijn geen goed getrainde strijders, maar onderwijzers en automonteurs of boeren die in de oorlog zijn ingelijfd. Met 130 manschappen heeft de eenheid ongeveer de omvang van een compagnie. Infanteriecompagnieën in het Sovjet/Russische/Oekraïense leger zijn relatief groot:

  Ze hebben... problemen met luchtmacht

De sterkte van een tankcompagnie is 31-40 man, en het aantal militairen van een gemotoriseerde geweercompagnie varieert van 150 man. Vaak wordt een compagnie gecommandeerd door een officier met de rang van kapitein, en slechts bij enkele eenheden wordt deze functie door een majoor bekleed.

De onderluitenant Samojlov, die zijn officierscursus niet eens afgemaakt heeft, leidt een eenheid die gewoonlijk geleid wordt door een officier die twee tot drie rangen hoger is dan hij. Waar zijn de hogere officieren?

Meer van AFP:

De eenheid kwam in actie op 23 februari, een dag voordat Rusland de invasie begon.

Aan het begin van de oorlog hebben zij een maand lang Izium verdedigd, dat op 1 april viel, voordat zij zich bij de gevechten rond het dorp Oleksandrivka aansloten.

“Een paar echt moeilijke gevechten,” zegt Samojlov.

Izium ligt aan het noordelijk front waar de Russische troepenmacht zich naar het zuiden toe opdringt. Er zijn verschillende nederzettingen met de naam Oleksandrivka (Alexandrovka) in Oekraïne, waarvan drie in de oblast Donetsk. Er kunnen nog meer onofficiële zijn met die naam. Twee van de bekende liggen in het noordwesten van de oblast Donetzk, ongeveer 20 kilometer ten zuidwesten, respectievelijk ten zuidoosten van Izium.

De kaart toont Izium in het noorden, de westelijke Oleksandrivka ligt links onderaan. De andere Oleksandrivka ligt aan de westelijke periferie van de stad Kramatorsk, waartoe het praktisch behoort. Het wordt op de kaart niet met name genoemd.

Geen van beide dorpen ligt direct aan de huidige frontlijn, die ongeveer 10 kilometer naar het noorden loopt. Sviatoguirsk, het extractiepunt, ligt veel dichter bij het front. Daar waren de troepen waarschijnlijk voordat zij naar de vrachtwagens liepen.

Klik voor groot.

Het AFP-stuk gaat verder:

In deze brigade wordt, net als in de andere, niet gezegd hoeveel doden er gevallen zijn.

Wanneer het onderwerp ter sprake komt, wordt de blik van Samojlov mistig. De pijn is rauw.

Een doodse stilte maakt zich van de militaire vrachtwagen meester tijdens de rit naar het verlaten gebouw waar de soldaten zullen verblijven tijdens hun week rust.

De 130 mannen van Samojlov zijn waarschijnlijk niet van één oorspronkelijke compagnie. Zij zijn waarschijnlijk alles wat er nog over is van een bataljon dat oorspronkelijk drie compagnieën en meer dan 400 man telde.

Wanneer het konvooi een vrachtwagen passeert die geladen is met lange-afstandsraketten die naar het front snellen, maken de soldaten automatisch met hun vingers een “V”-teken voor de overwinning, voordat zij hun blik weer zwijgend op hun voeten of de horizon richten.

Zit er nog enig moreel in deze mannen of is dat gewoon een routinegebaar? Ik geloof dat het het laatste is.

Bij aankomst op de basis laden de soldaten hun wapens uit, trekken hun uitrusting uit en gaan onmiddellijk naar een van de vervallen kamers zonder elektriciteit, waar zij een medisch onderzoek ondergaan na hun terugkeer van het front.

Bij de overlevenden “zijn er kleine verwondingen aan het voorhoofd, degenen die tijdens een bombardement onder het puin bedolven zijn, hebben breuken en (verwondingen) die verband houden met granaatscherven,” zegt Vadym Kyrylov, de arts van de brigade.

“Maar wij zien vooral somatische problemen, zoals hoge bloeddruk of chronische ziekten die verergerd zijn,” voegt de 25-jarige eraan toe.

Elk bataljon van de 81e brigade moet een arts hebben, waarbij een meer oudere in de hoofdkwartiercompagnie van de brigade dient. Dat een 25-jarige de rol van arts van de brigade vervult, wijst weer op een gebrek aan manschappen.

  Polen werft bemanning voor Leopards om INHEEMS POOLS LAND in Oekraïne te beschermen

– “Loopgraafvoeten” -.

De mannen hebben ook veel last van het “loopgraafvoet” syndroom, veroorzaakt door langdurige blootstelling aan vocht, onhygiënische omstandigheden of de kou.

“Een maand lang zijn ze niet in staat hun schoenen te drogen… dus zijn er veel verwondingen aan de voeten, vooral schimmels en infecties,” zegt de dokter.

Militaire laarzen moeten waterdicht zijn. In mijn tijd in het leger trainden wij in sommige zeer modderige gebieden, maar ik heb nooit natte voeten gekregen. Men vraagt zich af welke kwaliteit de Oekraïense legerlaarzen hebben.

Na het medisch bezoek hebben ze allemaal dezelfde reflex: zich afzonderen en hun telefoon gebruiken om een vrouwelijke partner, een kind of een ouder te bellen.

Soldaten mogen hun telefoon aan het front niet gebruiken, en elke toepassing die geolokalisatie vereist, is verboden.

Hoe streng is de controle op die beleidsmaatregelen? De ervaring zegt dat als soldaten telefoons bij zich mogen hebben, zij die onvermijdelijk zullen gebruiken. Daarom verbiedt Rusland zijn soldaten om telefoons bij zich te hebben.

Vier soldaten zetten de roestige metalen bedframes weer in elkaar en vegen de met stof bedekte vloer aan om een schijn van een kamer te maken.

Dat klinkt niet als een leuke plaats om uit te rusten en te recreëren. Zijn er zelfs matrassen voor die metalen frames?

“Het is het moment voor de jongens om zich te ontspannen, om hun lichamelijke en psychische verwondingen te verzorgen, om weer op krachten te komen voordat ze terugkeren naar de strijd,” zegt Samojlov.

“Ze slapen warm, eten normaal voedsel en proberen min of meer weer op de been te komen.”

Die troepen waren negen weken in de frontlinie en krijgen nu maar één week rust op een miserabele plaats. Samojlov is een optimist. Geen van die verwondingen, zeker niet de psychologische, zal binnen een week genezen. Het duurt jaren om de wreedheden van de oorlog te overwinnen en soms meer dan een heel leven.

Het Oekraïense leger is er duidelijk heel slecht aan toe, nu het nauwelijks getrainde dienstplichtigen naar de frontlinie duwt, waar de Russische artillerie hen zal verslinden. Dat het in zo’n staat verkeert is echter niet verbazingwekkend.

De Zwitserse militaire inlichtingenofficier Jacques Baud heeft in Oekraïne gewerkt en heeft over de huidige oorlog geschreven (hierhier en hier). Hij beschrijft de erbarmelijke toestand waarin het Oekraïense leger zich van meet af aan bevond:

Het Oekraïense leger verkeerde toen in een deplorabele toestand. In oktober 2018, na vier jaar oorlog, verklaarde de hoofdaanklager van het Oekraïense leger, Anatoly Matios, dat Oekraïne in de Donbass 2700 man verloren had: 891 door ziekten, 318 door verkeersongevallen, 177 door andere ongevallen, 175 door vergiftigingen (alcohol, drugs), 172 door onzorgvuldig hanteren van wapens, 101 door overtredingen van veiligheidsvoorschriften, 228 door moorden en 615 door zelfmoorden.

In feite werd het leger ondermijnd door de corruptie van zijn kaders en genoot het niet langer de steun van de bevolking. Volgens een verslag van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken kwam bij de terugroeping van reservisten in maart/april 2014 70 procent niet opdagen voor de eerste herhaling, 80 procent voor de tweede, 90 procent voor de derde, en 95 procent voor de vierde. In oktober/november 2017 kwam 70 procent van de dienstplichtigen niet opdagen voor de terugroepactie “Herfst 2017”. Dit is exclusief zelfmoorden en deserties (vaak over naar de autonomisten), die opliepen tot 30 procent van de beroepsbevolking in het ATO-gebied. Jonge Oekraïners weigerden om in de Donbass te gaan vechten en gaven de voorkeur aan emigratie, wat ook, althans gedeeltelijk, het demografisch tekort van het land verklaart.

  Rusland verwerft internationale steun nu Westerse misdaden in Oekraïne aan het licht komen

Het Oekraïense Ministerie van Defensie heeft zich toen tot de NAVO gewend om te helpen zijn strijdkrachten “aantrekkelijker” te maken. Omdat ik reeds aan soortgelijke projecten in het kader van de Verenigde Naties had gewerkt, werd ik door de NAVO gevraagd om deel te nemen aan een programma om het imago van de Oekraïense strijdkrachten te herstellen. Maar dit is een proces van lange adem en de Oekraïners wilden snel handelen.

Dus, om het gebrek aan soldaten te compenseren, nam de Oekraïense regering haar toevlucht tot paramilitaire milities. Die bestaan in hoofdzaak uit buitenlandse huurlingen, vaak extreem-rechtse militanten. In 2020 vormden zij ongeveer 40 procent van de Oekraïense strijdkrachten en telden zij ongeveer 102.000 man, volgens Reuters. Zij werden bewapend, gefinancierd en opgeleid door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada en Frankrijk. Er waren meer dan 19 nationaliteiten – waaronder Zwitsers.

Het Oekraïense leger zal de oorlog niet winnen, evenmin als de fascistische milities. Het land heeft eenvoudig geen schijn van kans.

“Westerse” regeringen misbruiken Oekraïne en zijn soldaten. Zij willen “Rusland verzwakken” en staan niet toe dat Oekraïne om vrede vraagt.

Dat is misdadig.

Jacques Baud opnieuw:

Ondanks de bereidheid van president Zelensky om tot een politieke regeling voor de crisis met Rusland te komen, mag Zelensky dat niet doen. Juist nadat hij op 25 februari te kennen had gegeven dat hij bereid was met Rusland te praten, besloot de Europese Unie twee dagen later om 450 miljoen euro aan wapens aan Oekraïne te geven. Hetzelfde gebeurde in maart. Zodra Zelensky op 21 maart te kennen had gegeven dat hij met Vladimir Poetin wilde praten, besloot de Europese Unie op 23 maart haar militaire hulp te verdubbelen tot 1 miljard euro. Eind maart deed Zelensky een interessant aanbod, dat kort daarna weer werd ingetrokken.

Blijkbaar probeert Zelensky te laveren tussen de westerse druk en zijn uiterst rechts enerzijds en zijn bezorgdheid om een oplossing te vinden anderzijds, en wordt hij gedwongen tot een ” heen-en-weer,” wat de Russische onderhandelaars ontmoedigt.

Vandaag moet Zelensky zijn land leiden onder het zwaard van Damocles, met de zegen van Westerse politici en onethische media. Zijn gebrek aan politieke ervaring maakte hem tot een gemakkelijke prooi voor degenen die Oekraïne tegen Rusland wilden uitbuiten, en in de handen van extreem-rechtse bewegingen. Zoals hij in een interview met CNN erkent, werd hij er kennelijk toe verleid te geloven dat Oekraïne gemakkelijker tot de NAVO zou toetreden na een openlijk conflict met Rusland, zoals Oleksej Arestovitsj, zijn adviseur, in 2019 bevestigde.

Oekraïne heeft de oorlog verloren. Alle wapensystemen die het “westen” er nu in duwt, hebben geen nut, want Oekraïne heeft duidelijk niet de manschappen om ze te gebruiken. Ze zullen waarschijnlijk geplunderd worden en in de toekomst zouden sommige ervan wel eens tegen het “westen” zelf gebruikt kunnen worden.

Zij zouden op bloedige wijze recht doen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Een wereldleider vertelt de waarheid over de Westerse elitesVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVaccin shedding eindelijk bewezen!
Volgend artikelDe laatste dagen voor de overgave of vernietiging van de Oekraïense neonazi’s in Azovstal
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Een enorme blamage voor het westen.

  De in januari aangevoerde en opgeslagen wapens en munitie is bij de eerste aanvallen door Rusland buitgemaakt. Voor honderden miljarden!

  http://www.jimstoneindia.com/pagesq22022/weapons.html

  Amerika, England, EU en NATO hadden plannen om rond 28 februari Rusland aan te vallen.
  Dat is ook de reden dat Rusland eerst die aanvallen rond Kiev heeft uitgevoerd zodat ze al die wapens en munitie in beslag konden nemen.

  Nadat gedaan te hebben is Rusland zich gaan richten op Donbas en het hele gebied wat aan Rusland en de zwarte zee grenst.

  Al die lul verhalen van die zogenaamde ” deskundige generaals ” kunnen zo de prullenbak in.

  DE EU IS IN DE AMERIKAANSE VAL GETRAPT EN HEEFT DOOR DEZE OORLOG WURGCONTRACTEN MET AMERIKA AFGESLOTEN OVER OLIE EN GAS !!!!

  Amerika had contracten met Aziatische landen afgesloten voor de levering van olie en vloeibaar gas.
  Omdat de EU andere leveranciers zoekt voor olie en gas worden de gesloten contracten met de Aziatische landen opengebroken en wordt deze olie en gas aan het westen geleverd. De EU moet nu de kosten betalen van het openbreken van die contracten betalen PLUS een extra premie.
  De Aziatische landen krijgen nu gas en olie van Rusland en krijgen daarvoor een fikse korting.

  En per saldo voelt Rusland er helemaal niets van want de roebel is inmiddels daar een 5 jarig record gestegen en door deze deal met Amerika gaat de olie en gasprijs de komende tijd nog fors verder stijgen…. wacht maar totdat de bedrijvigheid in China weer terug op gang gaat komen dan gaat olie en gas door het dak.

  • De politici in de EU zijn als was in de handen van de grote griezels met veel macht. En ze vinden dat zelf heel fijn.

 2. Spannend, westerse wapens in handen van westerse terroristische groeperingen, gericht tegen westerse overheden. Cadeautje van Rusland.

 3. Ik wordt zo schijtziek van die term “extreem rechts”wat niet eens bestaat.De nazi,s zijn extreem links,de partij van hitler en de nazi,s waren nationaal socialisten.

  • Zijn (de linksen) post Marxisten.
   Motivatie om in NL op fascisten als D66 en GL en VVD te stemmen: weer eens wat anders, geloof, de buren doen het ook, het is mode.

   rationeel: bijna nooit.
   ————–
   USA heeft zijn “macht”volledig verloren.
   Rusland heeft steun van China, en van India op de achtergrond

   Desondanks bijft de USA pushen op oorlog; Oekraine was makkelijk en goedkoop.
   Wat pubers voor Hunter Biden, wat geld en coke voor de gekke travestiet, wat burgers om zeep helpen en voila…

   Afghanistan moet in de regio oorlog starten; daarom zijn er genoeg wapens achtergelaten om nr 4 van de wereld te worden.
   Tegen wie? Pakistan/India/China.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in