EdenMoon / Pixabay

Het wordt steeds duidelijker dat een eugenetische ontvolkingsagenda wordt gemaskeerd onder klimaatdoempropaganda en een pseudo-altruïstisch verlangen om de planeet te redden, schrijft James Corbett.

Heb je de laatste onzin van de klimaatcultisten al gehoord?

Nee, ik heb het niet over het recyclen van mensenhaar om het weer te veranderen.

En ik heb het niet over de nieuwe rage van het bekladden van kunstwerken om een einde te maken aan de klimaatverandering.

Nee, ik heb het over het ongelooflijke, pas ontdekte (en peer-reviewed!) wetenschappelijke feit dat het in- en uitademen zelf een aanval is op de weergoden. Of, in de iets hogere taal van de clickbait-kopschrijvers:

Mensen voeden de opwarming van de aarde door alleen maar te ademen, beweert een studie

Inderdaad.

Maar heb je het onderzoek dat deze krantenkoppen heeft opgeleverd eigenlijk wel gelezen? En, belangrijker nog, heb je die pseudowetenschappelijke propaganda doorgezaagd om bij de bloedstollende werkelijkheid te komen die onder de krantenkoppen ligt? Als je dat doet, zul je ontdekken dat het echte nut van een “wetenschappelijke” studie als deze niet voortkomt uit enige vermeende wetenschappelijke verdienste, maar uit de rol die het speelt in het bevorderen van een zeer duistere agenda. En gewapend met die kennis zul je beter uitgerust zijn om de agenda van de sekteleden te confronteren.

Geïntrigeerd? Hier, laat het me uitleggen …

DE STUDIE

Eind vorig jaar publiceerde PLoS One “Measurements of methane and nitrous oxide in human breath and the development of UK scale emissions” (Metingen van methaan en distikstofmonoxide in menselijke adem en de ontwikkeling van emissies op Britse schaal), waarin wordt gesteld dat “menselijke adem kleine, verhoogde concentraties methaan (CH4) en distikstofmonoxide (N2O) kan bevatten, die beide bijdragen aan de opwarming van de aarde.”

Of, in gewoon Nederlands: menselijk ademen draagt bij aan “klimaatverandering.”

Als je de link naar het artikel zelf volgt, ontdek je dat de auteurs 328 “ademmonsters” verzamelden van 104 Britse vrijwilligers om vast te stellen of mensen al dan niet schuldig zijn aan het uitademen van broeikasgassen – in dit geval methaan (CH4) en distikstofoxide (N2O).

De resultaten? Het blijkt inderdaad dat 31% van de bemonsterden “methaanproducenten” bleken te zijn (in het artikel handig afgekort tot “MP’s”) en “alle deelnemers bleken N2O in hun adem uit te stoten.”

Verdorie! Weet je wat dit betekent?

Ja, de onderzoekers ook niet. Ze waren niet in staat om variaties in de uitstoot van de vrijwilligers te verklaren op basis van de onderzochte variabelen (leeftijd, geslacht, eetgewoonten, rookgewoonten).

Maar er is één ding waar dit uitmuntende team van wetenschappers zeker van is: deze opzienbarende resultaten hebben aangetoond dat de menselijke adem een belangrijke en tot nu toe verwaarloosde bron van klimaatverandering is.

Maar wacht! Dat is nog niet alles.

We rapporteren in dit onderzoek alleen emissies in de adem, en de emissies van flatus zullen deze waarden waarschijnlijk aanzienlijk verhogen, hoewel er geen literatuur is waarin deze emissies voor mensen in het Verenigd Koninkrijk worden gekarakteriseerd.

Dat klopt, “flatus”! Jullie scheten maken de weergoden echt boos, mensen! En laat ik maar niet beginnen over koeienboeren!

Gelukkig heeft de koning van Engeland jarenlang ultramoderne technologie ontwikkeld om de dreiging van koeienboeren tegen te gaan.

Als iemand nu eens iets soortgelijks zou ontwikkelen voor het menselijk vee.

Oh, juist. Laat maar zitten.

Afgezien van de dwaasheid zijn er een paar verschillende reacties die je kunt hebben op het “nieuws” dat een “wetenschappelijke” studie heeft vastgesteld dat jij schuldig bent aan het creëren van slecht weer door in en uit te ademen.

Als je zelf een klimaatcultist bent (of iemand die kritiekloos de propaganda van de klimaatcultisten heeft geabsorbeerd), zou je dit kunnen opvatten als een rechtvaardiging van je diepgewortelde haat tegen de mensheid. Bevestigd in je vermoeden dat mensen een kankergezwel zijn op deze aarde, kies je er misschien voor om jezelf in een bolletje op te krullen en te wachten op de zoete verlossing van de dood (ervan uitgaande dat je resten op een milieuvriendelijke manier kunnen worden gecomposteerd, natuurlijk!). Misschien troost je jezelf door wat soep op een schilderij te gooien of bovenop een Londense metro te klimmen of iets anders even productiefs te doen.

  Binnenkort: klimaat-blackouts, airconditioning rantsoenering en koelcentra voor de armen

Of, als je meer dan twee hersencellen hebt, kun je ervoor kiezen om nog dieper in het onderzoek te duiken en de aannames, methodologieën en conclusies onder de loep te nemen.

 • Zijn 328 ademmonsters van 104 vrijwilligers bijvoorbeeld echt een basis om conclusies te trekken over de Britse bevolking (of de wereldbevolking)?
 • En maakt het feit dat de geschatte bijdrage van door mensen ingeademde CH4 en N2O (tussen 0,05% en 0,1% van de totale uitstoot in het VK) onder de foutmarge van nationale inventarissen valt, deze conclusies niet statistisch betekenisloos?
 • En, meer ter zake, was er echt een heel team van goed gefinancierde “experts” voor nodig om maanden van zorgvuldige studie en een peer-reviewed tijdschriftartikel te bevestigen dat mensen inderdaad ademen?

Of, als je een veteraan bent van dit soort klimaatveranderingspropaganda, ben je misschien geneigd om gewoon met je ogen te rollen, een (broeikasgasuitstotende) Nieuwe Wereld Volgende Week zucht te slaken en je gewone leven weer op te pakken.

Maar wacht. Er gebeurt hier iets heel belangrijks. Met elk verhaal als dit vertellen de would-be controleurs van de mensheid je iets over wie ze zijn en wat ze voor jou in petto hebben.

WAT HET BETEKENT

Zoals zo vaak het geval is met dit soort propaganda die zich voordoet als wetenschap, blijkt de echte truc van dit wetenschappelijke bedrog niet te zitten in wat er wordt gezegd, maar in wat er niet wordt gezegd.

In hun conclusie, na te hebben erkend dat ze geen verband konden vinden tussen voeding en uitstoot, sluiten de auteurs af met een waarschuwing tegen het bagatelliseren van het belang van deze minuscule (en statistisch betekenisloze) bijdrage van door de mens ingeademde broeikasgassen en … dat is het. De vraag wat we met deze informatie moeten doen, blijft volledig onbeantwoord.

Natuurlijk is dit het moment waarop de gevestigde “factcheckers” met hun ACKSHUALLY komen om ons te vertellen dat “Natuurlijk gaat een wetenschappelijke studie ons niet vertellen wat we aan het probleem moeten doen. Ze documenteren en kwantificeren gewoon het probleem!”.

Maar zo’n antwoord veronderstelt dat deze studie in een perfect objectief vacuüm wordt gepubliceerd. Dat het het resultaat is van een proces van onpartijdig wetenschappelijk onderzoek dat zich alleen bezighoudt met metingen en experimenten.

Maar dat is niet zo. Het is in feite – zoals kijkers van de Fake News Awards zullen weten – het eindresultaat van een fundamenteel bevooroordeelde en grondig gecorrumpeerde marktplaats van ideeën waar alleen die resultaten worden gepubliceerd die in lijn zijn met het dogma van de klimaatcrisis en alleen die resultaten die een oplossing voor depopulatie suggereren worden gepromoot.

Welke andere conclusie is mogelijk uit deze “ademhaling draagt bij aan klimaatverandering” resultaten? Zoals de onderzoekers zelf zeggen: “Het is onwaarschijnlijk dat dieet of toekomstige dieetveranderingen belangrijk zijn bij het schatten van emissies [door menselijk ademen] in het Verenigd Koninkrijk als geheel.” Dus geen enkele verandering in dieet zal deze uitstootplaag verminderen. Wat kan dan de uitstoot veroorzaakt door menselijke ademhaling verminderen, behalve het aantal mensen dat ademt verminderen?

Natuurlijk wordt dit nooit openlijk gezegd. Dat hoeft ook niet. Het is de onvermijdelijke logica van de koolstofeugenetica, een zieke en verwrongen ideologie waarin, zoals ik 15 jaar geleden al aangaf, “het menselijk leven niet langer iets is om te koesteren, maar iets om te meten in koolstof en vervolgens te verminderen.” Of, in dit geval, mensen worden gecategoriseerd als “MP’s” en vervolgens gereduceerd.

  NASA verbergt pagina die zegt dat de zon de primaire klimaatstimulans is, en wolken en deeltjes belangrijker zijn dan broeikasgassen

Geeft dit alles je een verlammende angst? Vraagt u zich af of u wel kinderen zou moeten krijgen? Voelt u zich schuldig omdat u zelf geboren bent?

Natuurlijk doet het dat. Verhaal na verhaal na verhaal in de gevestigde media hamert op het punt dat steeds meer kinderen en adolescenten nu lijden aan “klimaatangst” – een “chronische angst voor onheil in het milieu”, zoals de American Psychiatric Association het definieert. Uit een recent onderzoek in The Journal of Climate Change and Health blijkt bijvoorbeeld dat 78% van de jonge Canadezen nu zegt dat zorgen over klimaatverandering hun geestelijke gezondheid beïnvloeden. Je hoeft niet verder te kijken dan het (synthetisch gecreëerde) posterkind van de groene jongerenactivistenbeweging, Greta Thunberg, om te zien hoe zo’n geestelijke gezondheidscrisis er eigenlijk uitziet.

Nu, hier wringt de schoen. Als gezond, liefhebbend, niet-psychopathisch mens zou je verwachten dat psychologen, psychiaters en anderen in de geestelijke gezondheidszorg geïnteresseerd zouden zijn in het genezen van deze arme kinderen. In het verlichten van hun schuldgevoel over het feit dat ze geboren zijn. Door ze te helpen realiseren dat ze als soevereine individuen de macht hebben om de wereld te veranderen. Om ze te beschermen tegen de non-stop doemporno propaganda van de klimaat cultisten.

Maar als je dat denkt, heb je het mis. Nee, de gewapende psychologen van de Dissent Into Madness-crew helpen jongeren niet om hun klimaatangst te overwinnen. Ze voeden het actief.

Neem bijvoorbeeld Britt Wray, een onderzoekster van Stanford die gespecialiseerd is in “klimaatverdriet” en geestelijke gezondheid. Volgens haar is klimaatangst niet iets wat je moet behandelen, maar iets wat je moet aanmoedigen.

“Klimaatangst is op zichzelf geen probleem. […] Het is eigenlijk een heel gezonde en normale reactie als je begrijpt met welke escalerende bedreiging we te maken hebben als het gaat om de klimaatcrisis.”

Ja, de would-be sociale ingenieurs zijn zich volledig bewust van de impact die decennia van “de-wereld-is-einde” prietpraat heeft gehad op de bevolking. Dat is het hele punt. Zoals ik vorig jaar opmerkte in mijn artikel over de krankzinnige “koolstofvoetafdruk” propaganda die wordt gepushed in de naam van het redden van de planeet:

Als je een rijke en machtige oligarch zou zijn met eugenetische overtuigingen en een verlangen om de bevolking uit te roeien, zou je het moeilijk hebben om een effectiever plan te bedenken om je ontvolkingsagenda uit te voeren dan het plan dat nu voor ons ligt.

Eerst overtuig je het publiek ervan dat hun “uitstoot” een bedreiging vormt voor het voortbestaan op lange termijn van de mensheid en zelfs van de planeet zelf.

Vervolgens leer je de massa’s om voortdurend de “koolstofvoetafdruk” van hun dagelijkse activiteiten te berekenen en train je ze om steeds grotere offers te accepteren in de naam van het verminderen van die “voetafdruk”.

Tot slot overtuig je de goedgelovige gewone mensen ervan dat het echte probleem niet in hun daden ligt, maar in hun bestaan zelf. Je laat ze geloven dat het leven zelf de erfzonde tegen de natuur is en dat ze minder tot last zouden zijn als ze dat huisdier niet hielden. Of als ze die baby niet hadden gekregen. Of als ze zelf nooit geboren waren.

Dus, hier is de echte vraag:

WAT KUNNEN WE HIERAAN DOEN?

Eerst het slechte nieuws: je kent ongetwijfeld iemand – of waarschijnlijk meer dan één iemand – die zich schuldig voelt over zijn bestaan en die gelooft dat grote delen van de menselijke bevolking gedood moeten worden om de planeet te redden.

Dit zijn niet per se slechte mensen. Velen van hen zijn gewoon vatbaarder gebleken voor een levenslange indoctrinatie, die hen heeft geleerd dat mensen een kankergezwel zijn op deze planeet. Deze helaas goedgelovige schapen zijn bij de neus genomen en geloven dat “de bevolkingsbom op het punt staat te ontploffen!” en dat ze “hun steentje moeten bijdragen om de aarde te redden,” simpelweg omdat ze deze leugens al hun hele leven horen.

  De klimaatcultus wil dat de kooldioxide-uitstoot van elke persoon wordt gereguleerd - geen ademhaling meer ... voor de planeet!

Maar wat betekent dat precies? “Je steentje bijdragen”?

In het begin was je deel doen gemakkelijk. Triviaal zelfs. “Verminderen, hergebruiken, recyclen!” werd ons als schoolkinderen verteld … om er jaren later achter te komen dat recyclen oplichterij is en al vanaf het begin bekend stond als nutteloos.

Toen kregen we te horen dat we drastischer maatregelen moesten nemen. We moeten gaan rantsoeneren. We moeten bezuinigen! We moeten onze ecologische voetafdruk meten en beginnen deze te verkleinen.

Vervolgens namen de dingen een donkere wending. We kunnen maar beter de koolstofvoetafdruk van onze huisdieren gaan meten en die ook verminderen! We moeten “de insecten eten” om de weergoden gunstig te stemmen! En we kunnen toch niet nog meer kinderen op de wereld zetten? Denk aan hun koolstofvoetafdruk!

En nu hebben die kritiekloze types die elk dictaat van de klimaatcultus hebben opgevolgd, zichzelf gevonden in het onvermijdelijke laatste hoofdstuk van dit macabere verhaal, waarin onze eigen adem een gif blijkt te zijn dat de aarde doodt! We moeten een manier vinden om de menselijke ademhaling te verminderen!

Hier zijn we dan, rondstrompelend als een van de personages in een oude Twilight Zone-aflevering. De hele wereld is gek geworden en slechts een paar van ons kunnen het zien. Wat kunnen we doen om onze medemensen, die als vee op weg zijn naar het slachthuis, wakker te schudden?

Ja, we zouden een kalme, weloverwogen analyse kunnen maken van deze “menselijke ademhaling”-studie. We kunnen het opvatten als een serieuze (zij het gebrekkige) poging om één bijdrage aan atmosferische emissies te kwantificeren en simpelweg wijzen op de statistische fouten en analysefouten die het bevat.

Maar als we dat doen, missen we het punt. Dit is niet zomaar weer een gebrekkig wetenschappelijk onderzoek. Dit maakt deel uit van een sinistere agenda. We kunnen niet zomaar de kantjes eraf lopen. We moeten de leugens bij de wortel aanpakken. Het leven is niet het probleem. Het leven is heilig.

Ja, er zijn genoeg problemen in wat regeringen, militairen en bedrijven doen met het milieu. Niemand ontkent dat er veel dingen zijn die veranderd moeten worden als we deze wereld willen behouden voor toekomstige generaties. Maar mensen zijn het antwoord, niet het probleem. Het ruimen van de bevolking is geen oplossing. Het is een vals sjabloon dat ons is ingeprent door de inteelt eugenetisten die van ons af willen.

Tenzij en totdat mensen de tijdloze waarheid herontdekken dat het menselijk leven heilig is, zullen ze zich gewillig in het slachthok laten marcheren en blij wachten tot het slagersmes neerdaalt. Dat is de meest afschuwelijke gedachte van allemaal.

Maar tot slot het goede nieuws: als je je niet schuldig voelt over je bestaan en als je niet gelooft dat grote aantallen mensen moeten sterven om de planeet te redden, gefeliciteerd! Je bent erin geslaagd om je intellectuele soevereiniteit te behouden tegenover de grootste, langste, best gefinancierde en best gecoördineerde propagandacampagne in de geschiedenis van de mensheid. Dat feit alleen al is echt opmerkelijk en het is een bewijs van jullie veerkracht en van de onstuitbare kracht van de dynamische menselijke geest.

Nu is het tijd om de confrontatie met de propaganda aan te gaan en onze liefde voor het leven nieuw leven in te blazen. Het is het enige echte tegengif voor de giftige propaganda van de doodssekte.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Onthuld: Zo geestesziek is de klimaatgoeroe Greta ThunbergVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelCOVID-prikken ontketenen 12-sigma massa sterfgevallen
Volgend artikel‘Jullie vampierenbal is voorbij’ – Poetin tegen westerse elites – UPDATE: Volledige interview-video (Engels)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. De genocide op de wereldbevolking is nog lang niet voorbij. De prik heeft blijkbaar te weinig resultaat opgeleverd. Nu dus geen boer is geen voer, dus de geplande hongersnood en NU, jawel, het ademen van de mens moet minder. Dus voel je vooral geroepen om wat eerder uit te stappen en het aardse te verlaten. Daarmee zijn we, de elite dus, eerder bij de gewenste en geplande 500.000.000 wereldburgers, die als slaafje de elite mogen dienen. Niet lopend, maar wel kruipend, want dat is meer onderdanig.
  Ik weet niet wat jullie van deze idioterie vinden, maar ik ben dat krankzinnige klimaatgedoe al meer dan zat. En jullie?
  Overigens wie zou deze onderzoeken financieren? Enig idee?

 2. Zure regen
  Gat in ozonlaag
  Opwarming
  De russen
  Milieu
  Smeltende poolkappen
  Co2
  Weer de russen
  Water tekorten
  Smeltende gletsjers
  Koeienscheten
  Nog steeds de russen
  Teveel nitraten
  Covid
  Apenpokken
  Ziekte X
  Ademen
  O, had ik al de russen genoemd?

  Zucht.

 3. Het lijkt er echt op dat die zogenaamde wetenschappers niet eens in de gaten hebben hoe belachelijk dat ze zichzelf maken. Het is zo overduidelijk dat er totaal niets van klopt en de data heftig wordt gemanipuleerd. Afgelopen maandag had Blckbx een interessante uitzending met Marcel Crok e.a.

  Vanaf 9,5 min laat hij een paalgrafiek zien die een sterke daling over 100 jaar te zien geeft van het aantal gewonden n.a.v. natuurrampen. 97% afgenomen dus. Maar met die grafiek hadden ze even gegoocheld.. Zie zelf het resultaat (het is echt om te lachen, overigens het begin is ook interessant) https://www.youtube.com/watch?v=VS-V-UIkBIw

 4. Deze “wetenschappelijke ” conclusie moet overgedragen worden aan de mensen die meedoen aan de demonstraties van XR en hun erop wijzen dat ZIJZELF door hun ademen ookzaak zijn van de klimaatproblemen. Laat ze maar het goede voorbeeld geven!

 5. Volg de geldstromen en je komt alles te weten. Die hebben lak aan de wereld, macht en veel geld is het enige wat telt.

  Zolang de onwetende gehoorzame slaven alles geloven, wat deze charlatans verzinnen. Om iedereen te beroven tot de laatste cent. Zullen deze gestoorde hebzuchtige alles toe eigenen wat toe te eigenen valt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in