De gemiddelde mens van vandaag heeft er geen idee van hoe ver de ontwikkeling van zelfassemblerende nanotech-biocircuits is gevorderd. Zogenaamde “factcheckers” (professionele propagandisten en leugenaars) misleiden de mensen opzettelijk door hen te laten denken dat er niet zoiets bestaat als een zelfassemblerend op grafeen gebaseerd biocircuitsysteem dat op haalbare wijze bij mensen zou kunnen worden geïnjecteerd en een “vaccin” zou kunnen worden genoemd, maar de gepubliceerde wetenschappelijke literatuur bevat een uitgebreid, goed gedocumenteerd corpus van onderzoek dat aantoont dat deze technologie wel degelijk bestaat… en al minstens twee decennia in biologische systemen wordt getest, schrijft pandemic.news.

Een “zelfassemblerend” systeem betekent dat een persoon instructies krijgt ingespoten die een proces in gang zetten waarbij een structuur in het lichaam wordt geassembleerd, gebruikmakend van in het bloed beschikbare hulpbronnen (zoals ijzer en zuurstofatomen). In feite betekent nanotechnologische zelfassemblage dat een microchip niet in iemand behoeft te worden “geïnjecteerd”, aangezien het circuit na injectie in vivo kan worden geassembleerd.

Elk biologisch wezen op aarde is trouwens een levend voorbeeld van zelfassemblage, aangezien DNA een zelfgeassembleerde nanostructuur is. Genetische replicatie is, natuurlijk, een proces dat geworteld is in zelfassemblage. Wie dus niet beseft dat zelfassemblage een reëel verschijnsel is, is nogal onwetend, ook over de mechanismen die in zijn eigen lichaam aan het werk zijn. Virale replicatie is uiteraard ook een zelfassemblage proces.

“Een groot aantal magnetische nanosystemen kan worden gecreëerd door zelfassemblage te gebruiken als synthetisch hulpmiddel,” aldus de samenvatting van een studie die in januari van dit jaar werd gepubliceerd. Gepubliceerd in het tijdschrift Aggregate Open Access, is het getiteld: Self-assembled magnetic nanomaterials: Versatile theranostics nanoplatforms for cancer.

Het rapport richt zich op “Zelfgeassembleerde magnetische nanomaterialen (MNM’s)” en beschrijft het gebruik ervan in de biogeneeskunde, waarbij geschreven wordt:

“Magnetische velden zijn op grote schaal gebruikt voor nanomaterialen die geassembleerd zijn uit eendimensionale (1D), tweedimensionale (2D) en driedimensionale (3D) aggregaten.”

In de studie wordt verwezen naar de zelfassemblage van ijzeroxidenanodeeltjes, die in bepaalde configuraties magnetische eigenschappen kunnen vertonen. Deze staan bekend als SPION’s (Super Paramagnetic Iron Oxide Nanoparticles).

Het artikel legt uit:

Bovendien wordt in het artikel verwezen naar zelfassemblage van kubusvormige nanodeeltjes (functionele 3D-nanostructuren) in oplossing:

“Wang et al. rapporteerden groei van Fe3O4 nanodraden geïnduceerd door het magnetisch veld.[38] Vervolgens rapporteerden Taheri et al. de ontdekking van een interessant zelfassemblage fenomeen van kubische nanodeeltjes (NPs) in oplossing door magnetische velden (Figuren 1(A)-1(E)).

…Bovendien toont het magnetische veld ook hun grote vermogen in NPs ‘assemblage. Magnetisch veld geïnduceerde zelf-assemblage vereenvoudigt de werkingsstappen, maar vereist nauwkeurige magnetisch veld controle-apparatuur te bereiken, die de afhankelijkheid van de apparatuur verhoogt.”

Wat duidelijk is uit deze analyse is dat externe magnetische velden de zelfassemblage van nanostructuren kunnen sturen die kunnen functioneren als cybernetische biocircuity interfacesystemen in het menselijk lichaam.

De zelfassemblage van ijzeroxide nanodraden

Een andere studie, gepubliceerd in 2004 in het tijdschrift Advanced Materials, toont een deel van het vroege onderzoek naar de zelfassemblage van ijzeroxidenanodraden met behulp van externe magnetische velden.

Zie: Magnetic-Field-Induced Growth of Single-Crystalline Fe3O4 Nanowires

“Enkel-kristallijne nanodraden van Fe3O4 hydrothermisch gesynthetiseerd onder een magnetisch veld worden gerapporteerd. De vierkante en zeshoekige kristallen gevormd in nul toegepast veld blijken plaats te maken voor nanodraden als het magnetisch veld wordt verhoogd.”

En dat was 17 jaar geleden.

Wat onderzoekers sindsdien hebben ontdekt is dat de vereiste energie om zelfassemblage op gang te brengen verrassend klein is. Uit het eerste artikel, hierboven:

“De interactie tussen de geïnduceerde magnetische dipool en het externe veld was zeer zwak, in de orde van van der Waals kracht. In de afgelopen decennia is vooruitgang geboekt bij de zelfassemblage van MNM’s onder magnetische velden.”

Wat dit in wezen betekent, is dat relatief zwakke zendenergieën de groei van nanodraden in het menselijk lichaam kunnen induceren, mits de juiste stoffen in het lichaam worden geïnjecteerd om mee te beginnen. De van der Waals kracht beschrijft een zeer zwak intermoleculair bindingsfenomeen dat welbekend is in de gangbare wetenschap.

  Dokter wil "eng zijn tegen het publiek" en COVID-cijfers opblazen: "Als je je niet laat vaccineren, weet je dat je gaat sterven"

Hier is een elektronenmicroscopie-afbeelding van enkele van de nanodeeltjes-roosters die door externe magnetische velden worden gecreëerd:

Magnetisch bestuurbare DNA-hydrogels

In dezelfde studie wordt ook gesproken over “DNA-hydrogels”, waarbij wordt uitgelegd dat zij “magnetisch controleerbaar” zijn. Uit de studie: (nadruk toegevoegd)

“DNA wordt beschouwd als een kern genetisch biologisch molecuul in levende systemen. Hoewel DNA-moleculen zijn opgebouwd uit eenvoudige eenheden, kunnen verschillende deoxynucleotideketens en flexibele configuraties worden bereikt door middel van nauwkeurig ontwerp en organisatie, die kunnen worden geprogrammeerd. Met andere woorden, dit is de aard van DNA zelf-assemblage. Ma et al. introduceerden bijvoorbeeld met DNA gemodificeerde MNP’s, Y-scaffolds en DNA-linkers in het raamwerk van DNA-hydrogels om magnetisch controleerbare DNA-hydrogels te construeren.”

Als u zich afvraagt wat “DNA-hydrogels” allemaal inhouden, onthult een ander artikel dat in 2019 is gepubliceerd enkele aanwijzingen: DNA hydrogel-empowered biosensing

Dat artikel legt uit hoe “slimme hydrogels” zichzelf modificeren in reactie op het organisme: (nadruk toegevoegd)

“DNA-hydrogels als speciale leden in de DNA-nanotechnologie hebben cruciale voorwaarden geboden om innovatieve gels te creëren vanwege hun voldoende stabiliteit, biocompatibiliteit, biologische afbreekbaarheid en afstembare multifunctionaliteit. Deze eigenschappen hebben DNA-hydrogels op maat gemaakt voor verschillende toepassingen in geneesmiddelentoediening, weefselmanipulatie, sensoren en kankertherapie.”

Recentelijk hebben DNA-gebaseerde materialen veel aandacht gekregen voor het onderzoek naar slimme hydrogels, waarin hun eigenschappen kunnen veranderen als reactie op chemische of fysische stimuli. Met andere woorden, deze gels kunnen schakelbare gel-naar-sol of sol-naar-gel overgangen ondergaan bij toepassing van verschillende triggers. Bovendien kunnen verschillende functionele motieven zoals i-motif structuren, antisense DNAs, DNAzymen, en aptameren worden ingevoegd in het polymeernetwerk om een moleculaire herkenningsmogelijkheid te bieden aan het complex. In dit manuscript zal een uitvoerige bespreking worden gewijd aan het herkenningsvermogen van verschillende soorten DNA hydrogels en de verandering in fysisch-chemische gedragingen bij introductie van het doelwit.”

Begin je het plaatje te snappen?

Zodra deze nanostructuren in het lichaam zijn geassembleerd, worden zij gecontroleerd door externe magnetische velden of elektromagnetische uitzendingen, waarvoor zeer weinig stroom nodig is.

Het is allemaal echt

Wat dit onderzoek aantoont is dat:

 • Zelf-assemblerende nanotechnologie is echt.
 • Biocircuitry interface nanotech is echt.
 • De nanodraden en nanocircuits kunnen worden bestuurd door externe elektromagnetische velden.
 • Deze technologie is al minstens twee decennia bestudeerd en ontwikkeld en wordt ondersteund door een groot aantal gepubliceerde onderzoeken.
 • Het is dus mogelijk dat de “vaccins” van vandaag zelfassemblerende nanotechnologie bevatten die interageert met de menselijke biologie en wordt gecontroleerd door externe uitzendingen. Dit bewijst niet dat een dergelijk scenario met zekerheid gebeurt, maar het toont wel aan dat de technologie bestaat en haalbaar is.
  Israël en Covid: is het medicijn dodelijker dan de ziekte?

Als je nog steeds niet overtuigd bent, kijk dan eens naar deze tekst van een studie die bijna tien jaar geleden, in december 2012, werd gepubliceerd:

Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticle-Based Delivery Systems for Biotherapeutics

“Dit overzicht behandelt recent ontwikkelde magnetisch-gedreven afgiftesystemen, hun unieke eigenschappen, en hun toepasbaarheid voor de afgifte van biotherapeutica. Aangezien methoden voor de synthese van SPION’s en het gebruik van SPION’s als MRI-contrastmiddelen voor diagnose uitgebreid zijn besproken [18, 19], richt deze review zich op de SPION-gebaseerde formuleringen die specifiek zijn voor de toediening van biotherapeutica. Magnetische nanodeeltjes gedispergeerd in organische oplosmiddelen en waterige oplossingen kunnen worden geladen in liposomen, micellen, hydrogels, en micro/nanosferen tijdens formulering.

Eerst bestuderen we recente formuleringsstrategieën voor de modificatie van SPION’s, waaronder deeltjesclustering en inkapseling in hydrogelen, liposomen, micellen en micro-/nano-sferen. Ten tweede bespreken we de overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerp van SPION-gebaseerde dragers voor de toediening van specifieke biotherapeutica, waaronder cellen, proteïnen/peptiden, genen en virussen. Verder onderzoeken we verschillende commerciële magnetische nanodeeltjes voor de toediening van biotherapeutica. Tenslotte geven we perspectieven voor de toekomst van magnetisch getriggerde, SPION-gebaseerde dragers voor biotherapeutica, en hun mogelijke klinische toepassingen.”

Dat was bijna een decennium geleden. Stelt u zich eens voor wat er in de jaren daarna is ontwikkeld en toegepast.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Roger Hodkinson pakt taboe Covid onderwerpen aan: Zijn gevaccineerde mensen gevaarlijk? Is het magneetfenomeen echt? Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelCeleste Solum – Grafine kan ons veranderen in iets “dat voorheen ondenkbaar was”
Volgend artikelNieuwe Waarschuwingsbrief voor zowel BioNTech als Moderna en ook voor Janssen en AstraZeneca – Aanleiding o.a. verhoogde hartspierontstekingen 
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

37 REACTIES

 1. Getverdemme.
  Ik wist wel dat er aan gewerkt werd maar was niet op de hoogte van het feit dat het al zo ver gevorderd was.
  Ik heb de artikelen nog niet gelezen (altijd zelf checken nietwaar?), maar als dat klopt verklaart het wel heel veel, waaronder de enorme focus op alleen maar de ‘vaccins’ en niet reeds beproefde medicijnen en de druk die er wordt uitgeoefend om mensen zo ver te krijgen zich te laten inspuiten met die rommel. En het verklaart waarom er grafeenoxide in diverse ‘vaccins’ is gevonden.

 2. Een goed begin, maar op den duur waarschijnlijk niet afdoende is dat je nooit iets in je lichaam laat spuiten waarvan je niet heel nauwkeurig weet en begrijpt wat het is een waarmee je volledig eens bent dat het geïnjecteerd wordt. Wat we echter niet zullen kunnen vermijden is dat we voedsel eten en vloeistoffen drinken en… op die manier toch helaas deel kunnen gaan uitmaken van een werkelijkheid die we zelf nooit zouden kiezen.

  • Vergeet ook niet de lucht die je in ademt. Door verspreiding middels chemtrails vergiftigd men alle eerste levensbehoeften. Die prik is uiteraard vele malen effectiever.

   • Hangt ervan af, een spuit is volgens mij de enige manier om iets in het bloed te krijgen. Voedsel en lucht niet. Bij bloedtransfusie moet je hier wel rekening bij houden. Als ze het met voeding, drank of lucht konden doen dan hadden ze nooit die vaccin zitten pushen. Volgens mij is de structuur ook belangrijk. Bij voedsel is dat al moeilijker. Daarnaast heb je mensen die enkel biologisch of zelf gekweekt voedsel eten.

 3. Activiteiten voor het beheersen van de voedselketen zijn al geconstateerd (landbouwgrond opkopen) en de ontwikkeling van gen-gemanipuleerde gewassen (gates).
  Voor alternatieven hiervoor zal niet genoeg ruimte zijn.
  Toekomst…..

 4. Geloof het of niet. Je kunt het zelf testen.
  Zet bluetooth aan en ga ergens staan waar geen mensen zijn. Op een landweggetje bv. ga scannen met je bluetooth naar devices.
  Je zult geen devices detecteren. Tenzij jezelf bent volgespoten haha
  Je wacht tot er iemand aan komt, een wandelaar fietser/ auto. Dan ga je weer scannen. 99 van de 100 dat je een device scant met 12 nrs. en cijfers. Je kunt dat device niet koppelen.
  Je wacht tot de personen voorbij zijn en scant dan weer. Weg device. Het kan zijn dat er personen tussen zitten die een placebo hebben gehad. Dus twee personen kunnen 1 nummer opleveren.
  Vaak proberen dan wordt je er handig in en gaat er een nieuwe wereld voor je open.
  Dit heb ik uitvoerig getest en ook op drukke plaatsen maar dan krijg je zoveel nummers om gek van te worden.
  Mijn buren scan ik ook, kan precies zien wanneer ze thuis zijn, behalve een persoon die heeft geen nummer, dus een placebo.
  Probeer maar je zult versteld staan.

  • Heb ik gedaan. Mijn buren (twee volwassenen) zijn gevaccineerd en beiden hebben een auto (daar kom ik zo op). Bij de test thuis zie ik dan twee MAC adressen in mijn display waar ik niet mee kan koppelen. De rest in het display is wifi van mezelf en de buren (wel met benamingen). Om de proef op de som te nemen heb ik gekeken wanneer een van beide buren weg is. En ja, er is nog maar een adres zichtbaar. Toeval? Geen idee, maar het viel wel op.
   Ook ik heb de studies nog niet uitgeplozen (ik lees het artikel zojuist) maar wel zinnig om te doen.

  • Echt lachen dit. Je ziet gewoon het MAC adres van de smartphone die de mensen bij zich hebben Duh! Ja en 1 smartphone kan meerdere bluetooth MAC adressen hebben for some reason. Sommigen hebben ook een smartwatch of een smart stappenteller op zak.
   De ultieme test is: neem geinjecteerden zonder smartphone, smartwatch o.i.d. in een kooi van faraday en scan opnieuw. Wedden dat je dan niets vind?

  • Hee! het is me gelukt man! ik heb tussen de weilanden gestaan met mijn bluetooth aan, zoals je schreef. En verdomd! Mensen die voorbij kwamen, mijn bluetooth registreerde reeksen: BigMama1001, CountryDude1950, VaxingRocks, FatChixSuck, 6661984, NoVaxNoLuv, FuckNonVaxers, en nog veel meer unieke reeksen waar ik niet aan kon koppelen! Maar nog beter, ik liep naar de koeien. En weer! BossyTheCow, Bullseye, BigBull4ever, Gotmilk, Udderproblems, RideMhigh, BigDick30, en nog veel meer reeksen waar ik niet aan kon koppelen! En toen kwam ik thuis, buren waren ook thuis. Ikke weer met de bluetooth: en ja hoor! ComeToDaddy, MommasBoy, BoobyGirl, BramEnTruus, GuusGaNaarHuus, Miepie1956, TaartjeClaartje, en nog andere waar ik weer niet aan kon koppelen. Ook zag ik hun standaard wifi adressen. Maar dit was anders! Ik kon ze ook door het huis volgen, zag precies waar BramEnTruus zaten op zolder, in ’t schuurtje etc. Mogen ga ik bij de Appie staan!

 5. Dat heb ik een tijd terug al neergezet hier: de acute aandoening van de zgn corona griep is een techno virus die uit nano particles bestaat en aangevuurd wordt door frequenties. Het kan dus ook niet overgedragen worden van mens tot mens. Maar als je voldoende nano particles in je longen hebt dan kun je het slecht krijgen. De troep wordt gesproeid. Blij dat dit eindelijk naar voren komt.

  • Ja, dit maakt mij een hoop duidelijk. Vorige zomer kreeg ik zware ademhalingsmoeilijkheden. Voor het eerst in mijn leven en zonder enige aanleiding. War later vertelde iemand mij dat de eerste 5G-toren in mijn wijk in die tijd werd geaktiveerd. Mijn longproblemen gingen na een paar weken wel weer weg. Hoe kan dat dan eigenlijk? Die 5g-toren staat er nog.
   Daarna belandde ik opeens in april dit jaar in het ziekenhuis met al die verschijnselen die ze Corona noemen. Op de CT-scan was te zien dat mijn longen eruit zagen alsof ze helemaal volzaten met gruis en puin. Het is langzamerhand wel weer aan het ophelderen.
   Hoe kan het denk jij dat het als het ware aan en uit kan gaan? Verwerkt een lichaam die nano-particles? Ruimt je immuunsysteem ze op? Jij lijkt hier wel het een en ander van te weten. ik baal ervan dat ik bijna overleed aan iets waar ik niet in geloof zoals muh Corona-virus, maar ook niet weet waaraan dan wél. Zonder alle antibiotica, corticosteroiden, Toxilizumab en zuurstof van het ziekenhuis zou ik nu dood zijn, maar het ziekenhuis gaf eerlijk toe dat ze niet hadden kunnen identificeren waardoor, door welke organismen, die dubbele longontsteking enz dan eigenlijk waren veroorzaakt.. Ik zou het erg leuk vinden om (meer) te weten wat dan misschien wél de oorzaak geweest kan zijn. ik ben benieuwd naar je antwoord .

   • Wij kenden ook een man die een acute aanval kreeg, van de zgn corona. Een sterke gezonde man (in een ander land) die neerklapte en door zijn zonen naar het ziekenhuis werd gesleept. Zijn longen waren verguisd, hij wist het niet eens. Lag drie dagen in coma met zijn dode broer te “praten” en kwam toen weer bij. Is langzaam opgeknapt, maar had dood kunnen zijn.

    Lang geleden wist ik al over die nanozooi, en wist dat er op een dag misbruik van gemaakt zou worden (zoals met veel dingen). We spraken met Leuren Moret, een kennis in de US die ook onderzoek deed. Ze vertelde ons over die nanodeeltjes die aggregaten konden vormen onder invloed van bepaalde frequenties. Ze had het ook zelf gezien. Destijds werd er veel druk gezet op de zgn “smart meters” waarvan wij wisten dat ze fequenties afgaven, dus we hoefden die dingen niet. Wij dachten dat Leuren een beetje maf was, maar in 2011 las ik dat het TNO gefundeerd werd door de US Military om mbv nanotechnologie een derde DNA sliert te maken. Ik weet dat alles uit trillingen bestaan, en dat DNA ook gevoelig is voor trillingen. De nanosliert zou dus aangevuurd kunnen worden door frequenties, en dan zou je andere processen in gang kunnen brengen in een menselijk lichaam. Net zoals je DNA processen regelt. Ik beseft toen dat de nano wel eens heel gevaarlijk en heel smerig gebruikt zou kunnen worden. Het klopt inderdaad dat de deeltjes vorm gaan nemen, sliertjes, aggregaatjes, etc. Morgellons is daar kennelijk een vorm van (google). Dus als die troep in je longen zit omdat je het in ademt vanuit de lucht waarin gesproeid wordt, dan ben je de haas. Want met bepaalde frequenties worden die dingen in beweging gezet en verguisen je longen. Dan is er niets meer aan te doen. Je kan het niet overdragen naar anderen, dus dat hele lulverhaal klopt niet. Je kan wel bacterieen overdragen, en zo worden mensen ziek (van de griep), maar niet de technovirus.

    Een paar jaar geleden is er met veel geweld een partijd satellieten door de atmosfeer geknald door Elon Musk; 6 zware satellieten. Dit ging vooraf aan de uitrol van de 5G kort daarna. Wat denk je dat die satellieten daar te doen hebben? Musk zei recentelijk al een keer tegen Gates, Sukkel, ik maak je vaccine machines (zie Frontnieuws voor artikel). Ik heb destijds een lezing gegeven over deze lancering met veel foto’s van het geweld en de klimaats anomalieen op veel plekken ter wereld die er mee gepaard gingen. De satellieten houden bij wie er ingespoten zijn met de rotzooi. De grafeen helpt daarbij. Iedereen heeft een nummer gekregen met de gifspuit, en is op die manier geregistreerd. Ze krijgen dan ook de felbegeerde QR code waarmee ze verbeterd mens zijn.

    Ik heb al veel berichten hierover geschreven en moet de linken weer vinden. Als je de Stuur mij email aanvinkt, dan zie je de reacties op deze pagina. Ik zal wat eerdere reacties opsnorren over de nano en de technovirus waar je door aangevallen wordt. Trap er maar niet in hoor, het is echt geen “zware griep” het is de meest smerige, hufterige criminaliteit dmv nanotechnologie om de hele wereld te bedriegen om zo de mens te kunnen veranderen met een zieke gifspuit vol ellende. De gifspuit is niet alleen om je ziek te maken, maar om je wezenlijk te veranderen. Voor altijd. De nakomelingen zullen geen gezonde kindjes meer zijn. En ondertussen zit je gekoppeld aan de satellieten die je kunnen traceren. De bedoellng is dat iedereen uitgezet kan worden op elk willekeurig moment dat goed uitkomt. Ik hoop dat het eea bgint te dagen, dit is echt geen gezwam van me. Er is meer, maar je kan het eea niet zomaar op het internet vinden; het vereist dat je heel veel informatie verwerkt en de touwtjes aan elkaar verbindt.

 6. Er staat nog meer op de planning. Ze (de jongens met het geld) zijn al sinds ongeveer 2005 bezig met het bombarderen van ons luchtruim, met name de ionospheer. Hier is een reden voor, lang verhaal. Gates of Hell heeft al langere tijd een plan om de vernielde bovenlagen te vervangen door een krijtwolk om zo de straling vd zon te dimmen. Global warming heeft niks te maken met het zgn feller branden vd zon. Ook niks met CO2 uitstoot. Lang verhaal. Maar de remedie zou die krijtwolk moeten worden. Hij is de regeringen hier over al aan het brainwashen. Dit kan nog een jaar of 30 duren voor het gedaan is, of mibder, maar de vernieling gaat gestaag door. En dat wordt global warming genoemd. En de schuldige hiervan is de CO2. Iedereen is er in getrapt.
  Er is nog meer.

  • Dank je voor je toelichting.
   Kun je nog iets zeggen hoe het mogelijk is dat zo’n proces (longontsteking) in 2020 voor het eerst plaatsvond, na enige tijd verdween (zoals een normale ziekte) en 10 maanden later in een veel ernstiger vorm weer (dubbele long-, hart- en nierontsteking) terugkwam? Want dat lijkt op een “gewoon” ziekteproces, veroorzaakt door microrganismen.
   En als het dus die nano-deeltjes zijn, en straling die ze aktiveert, zou dat dan niet een continu proces geweest moeten zijn?

   • Vermoedelijk is eerst de long aandoening begonnen dmv de techno-virus, want met de longen inhaleer je dingen, en daarna hebben andere, bestaande micro-organismen zich kunnen nestelen in de verwondingen en infecties in de longen en zijn gaan woekeren. Met het gevolg bij de tweede keer dat de longen al verzwakt waren, en toen weer onstoken raakten. Het zou ook kunnen dat de nanodeeltjes via het bloed naar andere organen zijn getrokken. Sepsis wordt door bacterieen veroorzaakt, maar dit zijn geen bacterieen. Dit is de eerste keer dat een dergelijke technovirus gebruikt wordt om mensen ziek te maken om er heel veel geld aan te verdienen. Dus niemand weet precies hoe het werkt, als ze er al over denken dat het waarschijnlijk door een technovirus veroorzaakt wordt. Je leest ook op FN dat door de gifspuit veel mensen ontstekingen aan hun hart krijgen, dus het eea zal ook wel gelijkaardig zijn aan schade door wat mensen ingeademd hebben, zoals in jouw geval. Wat er in de lucht gesproeid wordt, en wat je inademt is niet zo effectief als met de gifspuit, en plotseling krijgen heel veel mensen nu ontstekingen aan het hart. Nieren zijn de zuiveringsorganen, en het kan zijn dat het nanovirus door de nieren uitgespoeld werd, maar toch ook daar weefselschade aanrichtte, waardoor zich daar ook micro-organismen konden gaan woekeren. Het kan ook zijn dat de tweede ronde van ontstekingen ook door die techno-virus veroorzaakt werd. Ik zou hopen dat als alle nanodeeltjes uitgewerkt zijn (dus als de voorraad die je destijds ingeademd had, op is) dat het ophoudt, en dat je er van af bent. Wat ik op FN lees, is dat de schade zich vrij langzaam voortzet: bijv in de kleine bloedvaten ontstaan trombosen, die organen langzaam verstikken. Ik hoop niet dat jij dit gaat meemaken. Ik zit slechts mee te denken, en beweer niet dat alles zo is, maar het lijkt er wel op. Vermoedelijk is de voorraad troep in jouw longen uitgewerkt, en krijg je nu geen ontstekingen meer. Maar neem absoluut nooit die gifspuit. Ik hoop verder dat er mensen met meer kennis over de nanotechnologie dan ik, zich een keer gaan verdiepen in deze criminele business van techno-virus en hoe het mensen raakt.

    • Ja, dit zou heel goed kunnen. Het goede nieuws is dan wel, dat die nano-deeltjes dus misschien weer (deels) door het lichaam worden uitgescheiden. Dat zou dan heel goed de reden kunnen zijn waarom ze vaker opvolg-Faucinaties willen toedienen. Het slechte nieuws is, dat die nano-deeltjes intussen misschien toch al blijvende schade kunnen hebben aangericht.
     We gaan het zien.
     Fijn weekend.

     • Ja inderdaad. Dat had ik hier nog willen vermelden vanmorgen: de booster shots. Want de nanodeeltjes zijn op. Vandaar dus ook de gifspuit, want met het inhaleren lukte het niet zo goed op grote schaal en met veel mensen. De zgn “booster shot” zou dan weer een nieuwe lading nanodeeltjes inspuiten die dan weer hun werk gaan doen. En wat betreft de schade, ja dat is waarschijnlijk wel de treurige waarheid, want (op FN te lezen) herstelt weefsel van hartspier, hersenen en ruggemerg, en nieren zich niet. De informatie die we nu op FN hebben, leidt wel in de juiste richting en bevestigt de akeligste vermoedens. Als mensen met die boostershots nog steeds ontstekingen blijven krijgen aan deze organen, dan weten we echt wel hoe laat het is, toch. Maar dan is het inderdaad wel goed nieuws voor jou, als die nanotroep uitgewerkt raakt en boosterfuckzinazi’s nodig zijn. Dan is het bij jou er toch wel uitgespoeld, albeit met de gevolgen vandien voor je nieren. Ik wens je veel sterkte, en laten we hopen dat de schade beperkt is en blijft.

  • Bij de vele aanvallen op mij van henk en pietje zat je anders ook niet meer dan een beetje stom mee te lachen.
   Met een reactie als, als Bert maar niet best wordt.
   Dus blijkbaar vond je het nogal vermakelijk om te lezen.

 7. Bet zit toch steeds niet zo rancuneus te balken man! Zo aardig was jij niet! Tegen velen niet.Maar ik ben heel vriendelijk geweest tegen je. Heb het voor je opgenomen. Heb je zelfs aangeboden een bak koffie te doen wat je nooit heb geaccepteerd. Nu zit je over niks te zaniken. Waar gaat deze site over? Over het onrecht dat iedereen Bert aandoet? Ga dan lekker bij Pierre snotteren over de gemene ZR! En zo slagen jullie er in mensen vd site weg te jagen. Rommel houdt dan een stelletje zeikzakken over die hier komen huilebalken. En etteren zoals die Pierre constant doet met velen.

  • Dat heb ik nog niet eerder gehoord van iemand.
   Met iemand een bak koffie of een biertje willen drinken die je eigenlijk helemaal niet aardig vind.
   Of was ik toen nog wel aardig? Zolang geleden was het niet jou uitnodiging.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in