© Freepik

Meer dan een jaar geleden heb ik een procedure voorgesteld (en erop aangedrongen) om te bewijzen dat SARS-COV-2 bestaat. Deze procedure is van essentieel belang – en het behoeft geen betoog dat zij niet is uitgevoerd en ook nooit zal worden uitgevoerd. Waarom niet? Omdat de uitkomst het COVID-narratief volledig en voor altijd zou vernietigen, schrijft Jon Rappoport.

Hier is de procedure: Je zet 500 mensen op een rij die gediagnosticeerd zijn met COVID-19, en je neemt weefselmonsters van hen.

Je verwerkt deze monsters, door middel van centrifugeren, etc., om te extraheren en te komen tot wat je denkt dat het virus is.

Je legt dat materiaal onder een elektronenmicroscoop en fotografeert het.

Vervolgens leg je de 500 foto’s van de 500 “pandemische patiënten” naast elkaar.

Je stelt jezelf drie brandende vragen.

Eén: Zijn er op elke foto veel identieke virussen?

Twee: Staan deze virussen op elk van de 500 foto’s?

Drie: Is het een virus dat je nog nooit eerder hebt gezien?

Als het antwoord op vraag één en twee ja is, lijkt het erop dat je een gemeenschappelijk virus hebt gevonden voor de 500 patiënten. Als het antwoord op vraag drie ja is, dan is het een virus dat nog nooit eerder is gezien.

Als het antwoord op vraag één of twee nee is, is het niet gelukt het virus te vinden dat je zoekt. Je hebt gefaald om een virale oorzaak te bewijzen voor wat je COVID-19 noemt.

Als je veel identieke virusdeeltjes ziet op sommige, maar niet alle foto’s, heb je misschien wel of niet een virus gevonden. Om over die kwestie te beslissen, moet je aan drie voorwaarden voldoen: de onderzoekers zijn eerlijk en onafhankelijk; een nieuw team van zulke onderzoekers herhaalt de hele procedure, vanaf het begin, om te zien of hun bevindingen overeenkomen met die van het oorspronkelijke team; en je hebt echt gekwalificeerde deskundigen nodig om te bepalen of de deeltjes op de elektronenmicroscoopfoto’s daadwerkelijk virussen zijn of iets anders.

Opmerking: dit is waarom één of twee foto’s uit een studie NIETS betekenen.

Goed dan. Er zijn nog andere factoren die een rol spelen in het proces van het ontdekken van een virus. Deze factoren zijn ISOLATIE en GENETISCHE SEQUENTIE.

Ze worden beide behandeld in een verklaring over virusisolatie, geschreven en gepubliceerd door Dr. Andrew Kaufman, Dr. Tom Cowan, en Sally Fallon Morell. Ik herdruk het hier in zijn geheel:

Statement On Virus Isolation (SOVI) [1]

“Isolatie: De actie van het isoleren; het feit of de toestand van geïsoleerd zijn of alleen staan; scheiding van andere dingen of personen; eenzaamheid.” – Oxford Engels Woordenboek

De controverse over de vraag of het SARS-CoV-2-virus ooit geïsoleerd of gezuiverd is  duurt voort. Op grond van bovenstaande definitie, het gezond verstand, de wetten van de logica en de dictaten van de wetenschap moet elke onbevooroordeelde persoon echter tot de conclusie komen dat het SARS-CoV-2-virus nooit geïsoleerd of gezuiverd is geweest. Bijgevolg kan geen bevestiging van het bestaan van het virus worden gevonden. De logische, op het gezond verstand gebaseerde en wetenschappelijke consequenties van dit feit zijn:

* De structuur en samenstelling van iets waarvan niet is aangetoond dat het bestaat, kan niet bekend zijn, inclusief de aanwezigheid, structuur en functie van een hypothetische spike of andere eiwitten.

* De genetische volgorde van iets dat nooit is gevonden kan niet worden vastgesteld.

* Varianten van iets waarvan het bestaan niet is aangetoond, kunnen niet worden vastgesteld.

* Het is onmogelijk om aan te tonen dat SARS-CoV-2 een ziekte veroorzaakt die Covid-19 heet.

In zo beknopt mogelijke bewoordingen is dit de juiste manier om een nieuw virus te isoleren, te karakteriseren en aan te tonen. Eerst neemt men monsters (bloed, sputum, afscheidingen) van veel mensen (b.v. 500) met symptomen die uniek en specifiek genoeg zijn om een ziekte te karakteriseren. Zonder deze monsters te vermengen met ANDER weefsel of producten die eveneens genetisch materiaal bevatten, macereert, filtert en ultracentrifugeert, d.w.z. zuivert de viroloog het specimen. Deze in de virologie gebruikelijke techniek, die in elk virologielaboratorium al tientallen jaren wordt toegepast om bacteriofagen [2a] en zogeheten reuzenvirussen te isoleren, stelt de viroloog vervolgens in staat om met elektronenmicroscopie duizenden deeltjes van identieke grootte en vorm aan te tonen. Deze deeltjes zijn het geïsoleerde en gezuiverde virus.

Deze identieke deeltjes worden vervolgens met behulp van fysische en/of microscopische technieken gecontroleerd op uniformiteit. Zodra de zuiverheid is vastgesteld, kunnen de deeltjes verder worden gekarakteriseerd. Dit omvat een onderzoek van de structuur, de morfologie en de chemische samenstelling van de deeltjes. Vervolgens wordt hun genetische samenstelling gekarakteriseerd door het genetisch materiaal rechtstreeks uit de gezuiverde deeltjes te extraheren en gebruik te maken van genetische-sequencingtechnieken, zoals Sanger-sequencing, die ook al tientallen jaren bestaan. Vervolgens wordt een analyse uitgevoerd om te bevestigen dat deze uniforme deeltjes van exogene (externe) oorsprong zijn, zoals een virus wordt verondersteld te zijn, en niet de normale afbraakproducten van dode en stervende weefsels. [2b] (Sinds mei 2020 weten we dat virologen geen manier hebben om te bepalen of de deeltjes die ze zien virussen zijn of gewoon normale afbraakproducten van dode en stervende weefsels). [2c]

  Derde Wereldoorlog om de "vaccindoden" onder het tapijt te vegen?

Als we zover zijn gekomen, dan hebben we een exogeen virusdeeltje volledig geïsoleerd, gekarakteriseerd, en genetisch gesequenced. We moeten echter nog aantonen dat er een oorzakelijk verband is met een ziekte. Dit gebeurt door een groep gezonde proefpersonen (meestal worden dieren gebruikt) bloot te stellen aan dit geïsoleerde, gezuiverde virus op de manier waarop de ziekte wordt verondersteld te worden overgedragen. Als de dieren ziek worden van dezelfde ziekte, hetgeen wordt bevestigd door klinische bevindingen en autopsie, heeft men nu aangetoond dat het virus daadwerkelijk een ziekte veroorzaakt. Dit bewijst infectiviteit en overdracht van een infectueus agens.

Geen van deze stappen is zelfs maar geprobeerd met het SARS-CoV-2-virus, noch zijn al deze stappen met succes uitgevoerd voor om het even welk zogenaamd pathogeen virus. Uit ons onderzoek blijkt dat er in de medische literatuur geen enkele studie bestaat die deze stappen aantoont.

In plaats daarvan nemen virologen sinds 1954 ongezuiverde monsters van een relatief klein aantal mensen, vaak minder dan tien, met een soortgelijke ziekte. Vervolgens bewerken zij dit monster op minimale wijze en enten zij dit ongezuiverde monster in een weefselkweek met meestal vier tot zes andere soorten materiaal – die allemaal identiek genetisch materiaal bevatten van wat een “virus” wordt genoemd. De weefselkweek wordt uitgehongerd en vergiftigd en valt op natuurlijke wijze uiteen in vele soorten deeltjes, waarvan sommige genetisch materiaal bevatten. Tegen alle gezond verstand, logica, gebruik van de Engelse taal en wetenschappelijke integriteit in, wordt dit proces “virusisolatie” genoemd. Dit brouwsel met fragmenten genetisch materiaal uit vele bronnen wordt vervolgens onderworpen aan een genetische analyse, die vervolgens in een computersimulatieproces de vermeende sequentie van het vermeende virus creëert, een zogenaamd in silico genoom. Op geen enkel moment wordt een echt virus door elektronenmicroscopie bevestigd. Op geen enkel moment wordt een genoom van een echt virus geëxtraheerd en gesequenced. Dit is wetenschappelijke fraude.

De constatering dat het ongezuiverde specimen – dat samen met giftige antibiotica, runderfoetusweefsel, vruchtwater en andere weefsels in een weefselkweek is geïnoculeerd – het nierweefsel waarop het is geïnoculeerd, vernietigt, wordt als bewijs van het bestaan en de pathogeniteit van het virus aangevoerd. Dit is wetenschappelijk bedrog.

Wanneer iemand u voortaan een artikel geeft waarin wordt gesuggereerd dat het SARS-CoV-2-virus is geïsoleerd, gelieve dan de secties over de methoden te controleren. Als de onderzoekers Vero-cellen of een andere kweekmethode hebben gebruikt, weet u dat hun proces geen isolatie was. U zult de volgende excuses horen voor het feit dat er niet echt geïsoleerd is:

1. Er werden niet genoeg virusdeeltjes gevonden in monsters van patiënten om te analyseren.

2. Virussen zijn intracellulaire parasieten; ze kunnen niet op deze manier buiten de cel worden aangetroffen.

Als nr. 1 juist is, en we het virus niet in het sputum van zieke mensen kunnen vinden, op grond waarvan denken we dan dat het virus gevaarlijk of zelfs dodelijk is? Als nr. 2 juist is, hoe verspreidt het virus zich dan van mens tot mens? Ons is verteld dat het uit de cel komt om anderen te besmetten. Waarom is het dan niet mogelijk om het te vinden?

Tenslotte, het in twijfel trekken van deze virologische technieken en conclusies is geen afleidingsmanoeuvre of splijtzwam. Het licht laten schijnen op deze waarheid is essentieel om een einde te maken aan dit verschrikkelijke bedrog waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Want, zoals we nu weten, als het virus nooit geïsoleerd, gesequenced of ziekmakend is gebleken, als het virus denkbeeldig is, waarom dragen we dan mondkapjes, nemen we sociaal afstand en stoppen we de hele wereld in de gevangenis?

  Dringend: Covidvaccins zorgen ervoor dat u geen volledige immuniteit krijgt, zelfs als u geïnfecteerd bent en herstelt

En tenslotte, als ziekteverwekkende virussen niet bestaan, wat zit er dan in die injecteerbare middelen die ten onrechte “vaccins” worden genoemd, en wat is het doel ervan? Deze wetenschappelijke vraag is de meest dringende en relevante van onze tijd.

We hebben gelijk. Het SARS-CoV2 virus bestaat niet.”

– Einde van Kaufman, Cowan, Morell verklaring.

Tot slot, hier is een repost van mijn artikel over een claim van virus isolatie. Dr. Kaufman doet een stap-voor-stap analyse van een citaat uit een typische studie die beweert te beschrijven hoe SARS-CoV-2 werd geïsoleerd:

– Dr. Andrew Kaufman weerlegt “isolatie” van SARS-Cov-2; hij analyseert stap voor stap een typische bewering over isolatie; er is geen bewijs dat het virus bestaat.

De wereldwijde medische gemeenschap beweert dat “een pandemie wordt veroorzaakt door een virus, SARS-Cov-2.”

Maar wat als het virus niet bestaat?

Mensen hebben me gevraagd om een stap-voor-stap analyse van een gangbare bewering van virus-isolatie. Nou, hier is het.

“Isolatie” zou moeten betekenen dat het virus is gescheiden van al het omringende materiaal, zodat onderzoekers kunnen zeggen: “Kijk, we hebben het. Het bestaat.”

Ik nam een typische passage uit een gepubliceerde studie, een “methoden” sectie, waarin onderzoekers beschrijven hoe ze “het virus isoleerden.” Ik stuurde het naar Dr. Andrew Kaufman [3], en hij gaf zijn analyse in detail.

Ik vond verschillende studies die zeer vergelijkbare taal gebruikten om uit te leggen hoe “SARS-CoV-2 werd geïsoleerd”. Bijvoorbeeld: “Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 from Patient with Coronavirus Disease, United States, (Emerging Infectious Diseases, Vol. 26, No. 6 – June 2020)” [4].

Eerst wil ik een beetje achtergrondinformatie geven om de lezer te helpen begrijpen wat er in de studie gebeurt.

De onderzoekers maken een soep in het lab. Deze soep bevat een aantal verbindingen. De onderzoekers nemen aan, zonder bewijs, dat “het virus” in deze soep zit. Op geen enkel moment scheiden zij het vermeende virus van het omringende materiaal in de soep. Isolatie van het virus vindt niet plaats.

Zij proberen aan te tonen dat de aap (en/of menselijke cellen) die zij in de soep stoppen, sterven. DAT IS HUN BELANGRIJKSTE “BEWIJS”. Deze celdood, beweren zij, wordt veroorzaakt door “het virus.” Echter, zoals u zult zien, ontmantelt Dr. Kaufman deze claim.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat SARS-CoV-2 in de soep zit, of dat het cellen doodt.

Tenslotte beweren de onderzoekers, zonder enig bewijs of rationele verklaring, dat zij in staat waren de genetische sequentie te ontdekken van “het virus” dat zij nooit hebben geïsoleerd. “We hebben het niet gevonden, we weten er niets van, maar we hebben het gesequenced.”

Hier zijn de verklaringen van de studie die de isolatie claimen, afgewisseld met Dr. Kaufman’s analyse:

We gebruikten Vero CCL-81 cellen voor isolatie en eerste passage [in de soep in het lab]…”

KAUFMAN: “Vero-cellen zijn vreemde cellen uit de nieren van apen en een bron van besmetting. Virusdeeltjes moeten direct uit klinische monsters worden gezuiverd om te bewijzen dat het virus echt bestaat. Isolatie betekent scheiding van al het andere. Dus hoe kun je een virus scheiden/isoleren als je het aan iets anders toevoegt?”

STUDIE: “…We kweekten Vero E6, Vero CCL-81, HUH 7.0, 293T, A549, en EFKB3 cellen in Dulbecco minimaal essentieel medium (DMEM) aangevuld met warmte-geïnactiveerd foetaal runderserum (5% of 10%)…”

KAUFMAN: “Waarom minimaal essentiële media gebruiken, die onvolledige voeding geven [aan de cellen]? Foetaal runderserum is een bron van vreemd genetisch materiaal en extracellulaire blaasjes, die niet te onderscheiden zijn van virussen.”

STUDIE: “…We gebruikten zowel NP als OP swab specimens voor virusisolatie. Voor de isolatie, limiterende verdunning, en passage 1 van het virus, pipetteerden we 50 ul serumvrij DMEM in kolommen 2-12 van een 96-well weefselkweekplaat, vervolgens pipetteerden we 100 ul klinische monsters in kolom 1 en serieel verdund 2-voudig over de plaat…”

KAUFMAN: “Wederom misbruik van het woord isolatie.”

STUDIE: We trypsineerden en resuspendeerden Vero cellen in DMEM met 10% foetaal runderserum, 2× penicilline/streptomycine, 2× antibiotica/antimycotica, en 2× amfotericine B in een concentratie van 2,5 × 105 cellen/mL…”

KAUFMAN: Trypsine is een enzym uit de alvleesklier dat eiwitten verteert. Zou dat geen schade veroorzaken aan de cellen en deeltjes in de kweek die eiwitten op hun oppervlak hebben, waaronder het zogenaamde spike-eiwit?”

  Inmiddels 8.430 DODEN 354.177 GEWONDEN gemeld: Europese database van bijwerkingen van COVID-19 ‘vaccins’

KAUFMAN: “Waarom worden antibiotica toegevoegd? Voor de kweek wordt steriele techniek gebruikt. Bacteriën kunnen gemakkelijk uit het klinische monster worden gefilterd door in de handel verkrijgbare filters (GIBCO) [5]. Tenslotte kunnen bacteriën gemakkelijk onder de microscoop worden waargenomen en zouden zij gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd als zij het monster zouden besmetten. De gebruikte specifieke antibiotica, streptomycine en amfotericine (ook bekend als “ampho-terrible”), zijn giftig voor de nieren en wij gebruiken niercellen in dit experiment! Merk ook op dat ze worden gebruikt in een concentratie van “2X”, wat twee keer de normale hoeveelheid lijkt te zijn. Deze zullen zeker schade toebrengen aan de Vero-cellen.”

STUDIE: “…We voegden [niet geïsoleerde] 100 μl celsuspensie rechtstreeks toe aan de klinische specimenverdunningen en mengden voorzichtig door te pipetteren. Vervolgens kweekten we de geïnoculeerde culturen in een bevochtigde 37°C incubator in een atmosfeer van 5% CO2 en observeerden dagelijks op cytopathische effecten (CPE’s). Wij gebruikten standaard plaque-assays voor SARS-CoV-2, die gebaseerd waren op SARS-CoV en Midden-Oosten respiratoir syndroom coronavirus (MERS-CoV) protocollen…”

STUDIE: “Wanneer CPE’s werden waargenomen, schraapten we celmonolagen met de achterkant van een pipetpunt…”

KAUFMAN: “Er is geen negatief controle-experiment beschreven. Controle-experimenten zijn nodig voor een geldige interpretatie van de resultaten. Zonder dat, hoe kunnen we weten of het de giftige soep van antibiotica, minimale voeding, en stervend weefsel van een zieke persoon was die de cellulaire schade veroorzaakte of een spookvirus? Een goede controle zou bestaan uit precies hetzelfde experiment, behalve dat het klinisch monster afkomstig zou moeten zijn van een persoon met een ziekte die niets met covid te maken heeft, zoals kanker, aangezien dat geen virus zou bevatten.”

STUDIE: “…We gebruikten 50 μl viruslysaat voor totale nucleïnezuurextractie voor bevestigingstests en sequencing. We gebruikten ook 50 μl van het virus lysaat om een putje van een 90% confluente 24-well plaat te inoculeren.”

KAUFMAN: “Hoe bevestig je iets waarvan het bestaan nooit eerder is aangetoond? Waarmee heb je de genetische sequenties vergeleken? Hoe weet je de oorsprong van het genetisch materiaal, aangezien het afkomstig was van een celcultuur met materiaal van mensen en al hun microflora, foetale koeien, en apen?”

-Einde van de studie citaten en Kaufman analyse.

Mijn commentaar: Dr. Kaufman doet hier verschillende dingen. Hij toont aan dat isolatie, in elke betekenis van het woord ‘isolatie’, niet voorkomt.

Dr. Kaufman laat ook zien dat de onderzoekers schade aan de cellen en celdood willen gebruiken als bewijs dat “het virus” in de soep zit die zij creëren. Met andere woorden, de onderzoekers gaan ervan uit dat als de cellen sterven, het wel het virus moet zijn dat de cellen doodt. Maar Dr. Kaufman toont aan dat er voor de hand liggende andere redenen zijn voor celbeschadiging en -sterfte die niets met een virus te maken hebben. Daarom is er geen bewijs dat “het virus” in de soep zit of überhaupt bestaat.

En tenslotte legt Dr. Kaufman uit dat de claim van genetische sequencing van “het virus” absurd is, omdat er geen bewijs is dat het virus aanwezig is. Hoe kun je iets sequencen als je niet hebt aangetoond dat het bestaat?

Lezers die niet bekend zijn met mijn werk (meer dan 300 artikelen over het onderwerp van de “pandemie” in het afgelopen jaar [6]) zullen vragen: Waarom sterven er dan mensen? Hoe zit het met het enorme aantal gevallen en sterfgevallen? Ik heb deze en andere vragen uitvoerig beantwoord. Het onderwerp van dit artikel is: hebben onderzoekers bewezen dat SARS-CoV-2 bestaat?

Het antwoord is nee.

Bronnen:

[1] https://www.andrewkaufmanmd.com/sovi/
[2a] Isolation, characterization and analysis of bacteriophages from the haloalkaline lake Elmenteita, KenyaJuliah Khayeli Akhwale et al, PLOS One, Published: April 25, 2019. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215734 — accessed 2/15/21
[2b] “Extracellular Vesicles Derived From Apoptotic Cells: An Essential Link Between Death and Regeneration,” Maojiao Li1 et al, Frontiers in Cell and Developmental Biology, 2020 October 2. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2020.573511/full — accessed 2/15/21
[2c] “The Role of Extraellular Vesicles as Allies of HIV, HCV and SARS Viruses,” Flavia Giannessi, et al, Viruses, 2020 May
[3] https://andrewkaufmanmd.com/
[4] https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article
[5] https://www.thermofisher.com/us/en/home.html
[6] https://blog.nomorefakenews.com/category/covid/


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

VAERS-klokkenluider: “45.000 doden door Covid-19-vaccins binnen 3 dagen”, leidt tot rechtszaak tegen Amerikaanse regeringVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelHoeveel jonge levens zullen er nog worden geofferd op Gates’ vaccinatie altaar?
Volgend artikelIndische staat met 240 miljoen inwoners CORONA-VRIJ verklaard dankzij IVERMECTINE
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. Ik twitterde dit in mei, juni vorig jaar al (en met mij een enkel andere “wakkere” mensen die wél moeite namen om rapporten te lezen, lezingen te kijken etc.). Ik refereerde o.a. naar exact dezelfde artikelen en werd weggezet als gek of genegeerd. Terwijl het wetenschappers met naam en faam zijn die de onderzoeken hebben gedaan en concludeerden dat geen enkel virus bestaat. In elk geval niet in de vorm die wordt gesuggereerd, dus “besmettelijk” en ziekmakend. Ik meen dat zelfs op Burgerfront.nl artikelen hierover verschenen, het kon dus zeker halverwege 2020 al algemeen bekend zijn onder de “alternatieve media” volgers/ lezers. Virusssen bestaan niet, dit zogenaamde sars-cov-2 “virus” bestaat niet. Het zijn computermodellen (gemaakt met data die is ingevoerd door corrupte op geld en macht beluste “wetenschappers”), aannames, leugens en nog grotere LEUGENS. Alles is vanaf dag 1 FAKE. VIRUSSEN BESTAAN NIET.

 2. Inderdaad het hele covid19 verhaal is alleen gebaseerd op aannames!!
  De politiek weet niet beter, die gebruiken alles wat ze uitkomt, waar of niet waar.
  Dat zij die zich wetenscapper noemen om de politiek naar de mond te praten (om subsidies te incasseren) hebben hun dubieuze status wel aangetoond.
  En met dit alles hebben de main stream media hun “waarheid” gecreëerd. Hoe maakt men dit ooit goed met de vele daaruit voortvloeiende gevolgen?
  Of houden ze dit vol tot dit bedrog volledig “geaccepteerd” wordt?
  Bewezen is ook dat deze schijnwerkelijkheid gekocht kan worden.

 3. 20/09/2021 – Bert Brandsma
  Kuzu fel tegen QR code voor toegang en beantwoordt racistische Paternotte die zeurt over Turkije

  ‘Kuzu geeft nog maar eens duidelijk aan dat we geen QR-test samenleving willen.
  Paternotte wil wel prikkoning en controlekeizer zijn, zeurt over de situatie in Turkije. Kuzu antwoord dat hij Nederlander is en in de Nederlandse Tweede Kamer zit. Voor vragen over Turkije dient Paternotte bij de 550 Turkse kamerleden in dat land te zijn.’

  https://www.youtube.com/watch?v=95yKQl6ZU1U

  SGP ook tegen QR code- en priksamenleving. Prima betoog van Stoffer, met vragen over inzet medicijn

  ‘Ook de SGP zit geen heil in een samenleving opgehangen aan QR-codes.
  Prima vragen van Chris Stoffer.
  Confronteert met alle achterstelling van ouderen en mensen zonder mobiel of internet. Benoemt digibeten.
  Wil ook af van geprik, doet beroep op gezond verstand.
  Daarnaast vraagt de SGP ook naar versneld onderzoek naar medicijnen in plaats van exclusief te focussen op geprik met experimentele vaccins.’

  https://www.youtube.com/watch?v=aFSVQXnRiyA

  De handentaal van Stoffer stuit me tegen de borst. De eerste reactie eronder spreekt boekdelen.

  • Overigens hield Kuzu eerder een ander scherp betoog met behulp van BEELDVORMERS welke ook in het Basisonderwijs worden ingezet. De D666 voorzitter van de Kamer benoemde de BEELDVORMERS van Kuzu DEMONSTRATIEBORDEN en dat werd in geringe wijze toegestaan, maar moesten direct uit beeld gebracht worden. Filmpje is te zien op hetzelfde kanaal als bovenstaande. We zouden vaker BEELDVORMERS dienen te gebruiken, is mijn mening, maar sinds Merkel de grenzen van Europa open pleurde, heeft men op vele plekken protocollen betreffende kledingvoorschriften ingevoerd. Satan is niet dom, wel strontvervelend.

 4. Trump details origins of COVID-19

  ‘Donald Trump has detailed explosive claims surrounding COVID-19 in an exclusive interview with Sky News host Sharri Markson as part of the documentary ‘What Really Happened in Wuhan’.

  The former US President alleged intelligence he saw convinced him coronavirus escaped from a lab.’

  https://www.youtube.com/watch?v=NtDjhLiGp0c

  Het blijven F* Vrijmetselaars. Over het aanzetten van ontelbare 5G installaties wordt geen woord gerept. Over de acteertalenten der Chinezen wordt ook geen woord gerept. Dat Fauchi Fout is, dat is een Feit.

  • En dan dat beeldfragmenten van Chinezen in een COVID-LAB met slechts een papiertje voor de bakkes of zelfs helemaal geen veiligheidsmasker. Het zal allemaal wel …

 5. Als een virus niet overdraagbaar is, begrijp ik niet waarom ik altijd verkouden word als iemand in mijn buurt verkouden is. Als ik de hele winter binnen blijf en geen mensen zie, word ik nl. niet verkouden, zoals in de winter 2020-2021. Het gebeurt altijd alleen als ik onder de mensen kom. Dan denk ik toch dat ik besmet word door het verkoudheidsvirus. Er is vast een verklaring voor, maar het filmje waarop dat wordt uitgelegd is van Youtube verwijderd, wat natuurlijk betekent dat het de waarheid vertelt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in