Pixabay

In een stap die alleen maar als een grote escalatie kan worden beschouwd, hebben NAVO-functionarissen vrijdag aangekondigd dat zij troepen van hun Combat-Ready Response Force zullen inzetten om het Oekraïense regime te steunen in zijn oorlog met Rusland. Het bondgenootschap zal ook extra wapens sturen die zullen worden gebruikt om het Russische offensief af te stompen dat reeds grote delen van het land in bezit heeft genomen en het grootste deel van de verdedigingscapaciteit van Oekraïne heeft weggevaagd, schrijft Mike Whitney.

Het is onmogelijk de ernst te overschatten van het optreden van de NAVO, die zoveel belang hecht aan het behoud van haar “junta-regime” in Kiev, dat zij bereid is de NAVO op te zetten tegen een met kernwapens bewapend Rusland in wat een veel bredere regionale oorlog zou kunnen worden.

Het is duidelijk dat de strategische doelstellingen van dit duistere conflict veel verder gaan dan alleen maar de controle over een etnisch verdeelde, mislukte staat tussen Europa en Azië. Oekraïne is niet langer alleen maar een geopolitieke trofee voor westerse elites, maar een laatste poging van Washington om te bewijzen dat het nog steeds de hefbomen van de wereldmacht in handen heeft. Hier is het verhaal van Reuters:

“De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, zei vrijdag dat het bondgenootschap delen van zijn gevechtsklare reactiemacht inzet en wapens naar Oekraïne zal blijven sturen, waaronder luchtafweer, terwijl hij zei dat Rusland probeert de Oekraïense regering omver te werpen.

“We zien retoriek, de berichten, die er sterk op wijzen dat het de bedoeling is de democratisch gekozen regering in Kiev te verwijderen,” vertelde hij op een nieuwsconferentie na een virtuele bijeenkomst van de NAVO-leiders.”
(“NATO allies to provide more weapons to Ukraine, Stoltenberg says”, Reuters)

Het besluit van Stoltenberg geeft de Russische president Vladimir Poetin geen andere keus dan alle wapens of troepen die het land binnenkomen en gebruikt zouden kunnen worden om Russische militairen te doden of te verwonden, op te sporen en te vernietigen. Uiteraard zou het doden van NAVO-personeel gebruikt kunnen worden om het conflict verder te laten escaleren, waardoor de regio in een veel bredere en gewelddadiger vuurzee zou storten. Hier volgt meer uit de persconferentie van Stoltenberg op vrijdag:

“Gisteren hebben de NAVO-bondgenoten onze verdedigingsplannen geactiveerd… te land, ter zee en in de lucht…. De Verenigde Staten, Canada en de Europese bondgenoten hebben duizenden extra troepen ingezet in het oostelijk deel van het Bondgenootschap… Wij hebben nu meer dan 100 straaljagers in hoge staat van paraatheid die op meer dan 30 verschillende plaatsen opereren… en meer dan 120 schepen van het Hoge Noorden tot de Middellandse Zee… waaronder drie strike carrier groups….

Wij hebben veel vliegtuigen die in het oostelijk deel van het Bondgenootschap opereren (en) verschillende bondgenoten hebben gedeeltelijk al troepen en strijdkrachten toegewezen aan de NATO Response Force.” Wapensteun omvat ook “luchtverdedigingssystemen…” (die gebruikt zouden kunnen worden om een vliegverbod af te dwingen).

Dit is de ernstigste veiligheidscrisis waarmee wij in Europa sedert decennia te maken hebben……. Het gaat erom hoe Rusland in feite de kernwaarden voor veiligheid in twijfel trekt, en eist dat de NAVO alle troepen en infrastructuur uit bijna de helft van onze leden terugtrekt. En zij hebben verklaard dat als wij niet aan hun eisen voldoen, er “militair-technische gevolgen” zullen zijn. Wij moeten dit dus ernstig nemen. En dat is precies de reden waarom wij nu de NATO Response Force inzetten, voor het eerst in een collectief defensieverband.” (NATO’s Virtual Summit, 25 feb, 2022)

Stoltenberg heeft gelijk, Rusland daagt de kernwaarden van de NAVO inzake veiligheid uit, en eist dat het bondgenootschap zijn troepen en infrastructuur terugtrekt van de drempel van Rusland. Wat Stoltenberg verzuimt te vermelden is dat de uitbreiding van de NAVO een existentiële bedreiging vormt voor Rusland, door raketplaatsen, militaire bases en gevechtstroepen aan zijn grens te plaatsen. Hij verzuimt ook te vermelden dat de uitbreiding van de NAVO in strijd is met overeenkomsten (die door alle NAVO-leden ondertekend zijn) waarin bepaald wordt dat alle partijen bij de overeenkomst zich zullen onthouden van acties die de veiligheidsbelangen van de andere leden zouden kunnen schaden. In Istanboel (1999) en in Astana (2010) hebben de VS en de andere 56 landen van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) documenten ondertekend “die onderling samenhangende beginselen bevatten om de ondeelbaarheid van de veiligheid te waarborgen.”

  Drs. E. Michael Jones: "De oorlog in Oekraïne eindigt in 2023 en de Russen gaan winnen"

Wat dat in de praktijk betekent, is dat naties geen militaire bases en raketplaatsen kunnen plaatsen op plaatsen die een bedreiging vormen voor andere leden. Het betekent dat partijen moeten afzien van het gebruik van hun respectieve grondgebied om gewapende agressie tegen andere leden uit te voeren of te helpen. Het betekent dat het partijen verboden is te handelen op een wijze die in strijd is met de in het verdrag vastgelegde beginselen. Het betekent dat Oekraïne geen lid van de NAVO kan worden als zijn lidmaatschap een bedreiging vormt voor de veiligheid van Rusland.

Dus ja, Rusland stelt de veiligheidsaanpak van de NAVO ter discussie, vooral omdat de aanpak van de NAVO gebouwd is op de puinhopen van verdragen die de lidstaten al ondertekend en goedgekeurd hebben, maar nu weigeren te honoreren omdat het hun geopolitieke doelstellingen niet vooruit helpt.

Stoltenberg wil ons allen doen geloven dat toetreding tot de NAVO gewoon een kwestie van persoonlijke keuze moet zijn (“Elke natie heeft het recht haar eigen veiligheidsregelingen te kiezen”), zoals het kiezen van de smaak van ijs die men wil eten. Maar dat is niet de manier waarop leiders hun landen tegen potentiële bedreigingen beschermen. Die bedreigingen kunnen alleen beperkt worden wanneer andere naties ermee instemmen dat zij “hun eigen veiligheid NIET zullen versterken ten koste van de veiligheid van anderen.” Daar komt het op neer en dat zal nooit veranderen. Nationale veiligheid is de hoogste prioriteit van elke leider en dat zal altijd zo blijven. Stoltenberg verwerpt dit grondbeginsel van de veiligheid in de wereld, en zijn verwerping heeft de weg naar oorlog vrijgemaakt. Als u wilt weten wie er verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne: geef de NAVO maar de schuld. Hier is hoe Poetin het samenvatte:

“De afgelopen 30 jaar hebben wij geduldig geprobeerd om met de belangrijkste NAVO-landen tot een akkoord te komen over de beginselen van gelijke en ondeelbare veiligheid in Europa. In antwoord op onze voorstellen werden wij steevast geconfronteerd met ofwel cynisch bedrog en leugens, ofwel pogingen tot druk en chantage, terwijl het Noord-Atlantisch bondgenootschap bleef uitbreiden ondanks onze protesten en bezorgdheid. Haar militaire machine is in beweging en nadert, zoals ik al zei, onze eigenlijke grens.

Waarom gebeurt dit? Waar komt deze onbeschaamde manier van uit de hoogte praten, zijn bijzonderheid, zijn onfeilbaarheid en zijn almacht vandaan? Wat is de verklaring voor deze minachtende en vernederende houding tegenover onze belangen en absoluut legitieme eisen?”

“Voor de Verenigde Staten en hun bondgenoten is het een beleid om Rusland in bedwang te houden, met duidelijke geopolitieke dividenden. Voor ons land is het een zaak van leven en dood, een zaak van onze historische toekomst als natie. Dit is geen overdrijving; dit is een feit. Het is niet alleen een zeer reële bedreiging van onze belangen, maar ook van het bestaan zelf van onze staat en van zijn soevereiniteit. Het is de rode lijn waarover wij bij talrijke gelegenheden hebben gesproken. Zij hebben die overschreden.” (“Address by the President of the Russian Federation“, Kremlin, RU)

  Sommige van de aan Oekraïne geleverde wapens zullen tegen ons worden gebruikt

Het is vermeldenswaard, dat Stoltenberg gekozen is om het volgende hoofd van de Noorse Centrale Bank te worden, hetgeen de knusse relatie illustreert tussen het Grote Geld en de geopolitieke machinaties die steevast op oorlog uitlopen. Wij kunnen ons alleen maar afvragen of dit riskante spel in Oekraïne eigenlijk een poging is om een westers financieel systeem in stand te houden, dat zo door en door corrupt is, dat zijn markten maandelijks miljarden dollars in digitaal geld moeten inbrengen om een ineenstorting van het systeem, gevolgd door een scherpe daling van de waarde van de dollar, te voorkomen. Door Rusland aan de grond te houden, hopen de geldschieters van Stoltenberg misschien dat zij het rottende lijk van het keizerlijke systeem nieuw leven kunnen inblazen. Maar wat de reden ook moge zijn, het inzetten van de NATO Combat-Ready Response Force verhoogt de kans op een misrekening die tot een ramp kan leiden enorm. Kijk eens naar dit uittreksel uit een artikel van Ulrich Kühn, die op de risico’s van de huidige strategie wijst:

“President Biden en andere westerse leiders hebben herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat zij geen troepen naar Oekraïne zouden sturen. ….Dat betekent echter niet dat onbedoelde acties van Rusland… of van afzonderlijke NAVO-lidstaten niet tot een groter conflict zouden kunnen leiden dat niemand gepland had. In de komende uren, dagen en weken zal het risico van wat strategen “onbedoelde escalatie” noemen, toenemen…

Een ander mogelijk scenario voor een onbedoelde escalatie houdt verband met de westerse oproepen om de Oekraïense strijdkrachten te bewapenen. Een dag voor de Russische aanval kondigde de Britse premier Boris Johnson aan, “dat het Verenigd Koninkrijk binnenkort nog een pakket militaire steun aan Oekraïne zal verlenen. Dit zal dodelijke hulp in de vorm van verdedigingswapens en niet-dodelijke hulp omvatten.” Hoe moreel gerechtvaardigd dergelijke oproepen in het huidige klimaat ook mogen klinken, de vraag blijft: hoe zullen wapens naar Oekraïne worden overgebracht, nu Rusland luchtoverwicht over het land heeft gevestigd? Zij zouden vrijwel zeker niet ingevlogen worden, maar via land- of zeeroutes verstrekt moeten worden. Het zou dus in het belang van het Russische leger zijn om snel controle te krijgen over de westelijke grenzen van Oekraïne met de NAVO-bondgenoten. Mogelijke pogingen van afzonderlijke NAVO-lidstaten om extra militair materieel via de Oekraïense landgrenzen te zenden zouden op hevig Russisch verzet kunnen stuiten en kunnen leiden tot schermutselingen tussen Russisch en NAVO-personeel.” (The pathways of inadvertent escalation: Is a NATO-Russia war (now) possible?” Bulletin of Atomic Scientists)

Wat zegt dit uittreksel ons?

Het vertelt ons dat het establishment van de buitenlandse politiek de ontwikkelingen die wij nu zien ontvouwen, al heeft “uitgetekend”. De NAVO zou Poetin willen verleiden tot een aanval op hun aanvoerlijnen, zodat de actie gebruikt zou kunnen worden om een grotere betrokkenheid bij het conflict te rechtvaardigen. Met andere woorden, wat wij zien is een berekende poging om de kans op een oorlog tussen Rusland en de NAVO (stapsgewijs) te vergroten. Niets zou Uncle Sam meer plezier doen dan Rusland te zien verzanden in een bloedig moeras dat Moskou nog meer isoleert van Europa en de economische integratie verhindert die nodig is om de continenten samen te smeden tot de grootste vrijhandelszone ter wereld. Washington wil dat scenario koste wat kost vermijden. Kijk eens naar dit citaat van de Russische econoom Sergie Glaziev:

“Om hun wereldheerschappij te handhaven, lokken de (VS) een nieuwe oorlog in Europa uit. Een oorlog is altijd goed voor Amerika. Ze noemen zelfs de Tweede Wereldoorlog, waarbij 50 miljoen mensen in Europa en Rusland omkwamen, een goede oorlog. Het was goed voor Amerika, omdat de VS uit deze oorlog tevoorschijn kwamen als de leidende macht in de wereld. De Koude Oorlog die eindigde met de ineenstorting van de Sovjet-Unie was ook goed voor hen. Nu willen de VS opnieuw hun leiderschap behouden ten koste van Europa. Het leiderschap van de VS wordt bedreigd door een snel opkomend China. De wereld schakelt vandaag over naar weer een andere cyclus, ditmaal van politieke aard. Deze cyclus duurt eeuwen en hangt samen met de mondiale instellingen van de regulerende economie.

  Dit is hoe NAVO-trainers willens en wetens Oekraïense troepen de dood in stuurden tijdens het tegenoffensief tegen Rusland deze maand

Wij gaan nu over van de Amerikaanse cyclus van kapitaalaccumulatie naar een Aziatische cyclus. Dit is een andere crisis die de hegemonie van de VS op de proef stelt. Om hun leidende positie te behouden tegenover de concurrentie met een opkomend China en andere Aziatische landen beginnen de Amerikanen een oorlog in Europa. Zij willen Europa verzwakken, Rusland opbreken, en het hele Euraziatische continent onderwerpen. Dat wil zeggen, in plaats van een ontwikkelingszone van Lissabon tot Vladivostok, zoals president Poetin voorstelt, willen de VS een chaotische oorlog op dit grondgebied beginnen, heel Europa in een oorlog verwikkelen, het Europese kapitaal devalueren, hun staatsschuld, onder de last waarvan de VS nu al uiteenvallen, afschrijven, wat zij Europa en Rusland schuldig zijn, onze economische ruimte onderwerpen en de controle vestigen over de hulpbronnen van het reusachtige Euraziatische continent. Zij geloven dat dit de enige manier is waarop zij hun hegemonie kunnen handhaven en China…. kunnen verslaan.

Rusland en Oekraïne zijn de slachtoffers van deze oorlog die door de Amerikanen wordt aangewakkerd. Maar Europa is ook een slachtoffer, omdat de oorlog gericht is tegen de Europese welvaart en om Europa te destabiliseren. De Amerikanen verwachten dat de Europese kapitaal- en hersenvlucht naar Amerika zal doorgaan.

Daarom steken zij heel Europa in brand. Het is heel vreemd dat de Europese leiders met hen meegaan.” (Bekijk dit buitengewone Interview uit 2014 met de Russische intellectueel Sergej Glaziev, dat bijna 10 jaar geleden op de website van The Saker werd geplaatst)”

De inzet van de Combat-Ready Response Force van de NAVO levert nog meer bewijs dat het bondgenootschap een agressieve en oorlogszuchtige organisatie is die de Europese veiligheid ondermijnt en de hele wereld in gevaar brengt.

Als Amerika’s speelbal op het continent handelt de NAVO steevast in het belang van Washington. Met dat in gedachten moeten wij een gestage intensivering van vijandelijkheden tegen Rusland verwachten, die allemaal bedoeld zijn om de continenten verder te verdelen en tegelijk de greep van Washington op de macht te verstevigen.

(Correctie: NAVO-troepen zullen niet in Oekraïne, maar uitsluitend in NAVO-lidstaten opereren. Dit was niet duidelijk uit het oorspronkelijke communiqué van de NAVO. De vraag blijft echter, is het verstrekken van zware wapens een oorlogsdaad? Naar mijn mening zou de NAVO de gevechten vrij gemakkelijk kunnen beëindigen door er eenvoudig mee in te stemmen Oekraïne permanent neutraal te maken, het Protocol van Minsk uit te voeren, en af te zien van alle plannen om kernraketten in Polen en Roemenië te stationeren. De enige eis van Poetin is dat de NAVO serieus ingaat op de legitieme veiligheidszorgen van Rusland).


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Wees gewaarschuwd: Rusland verklaart NAVO-besprekingen tot mislukking, zegt militaire middelen te zullen gebruikenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelSpike-eiwit shedding & Toxiciteit
Volgend artikelMSM oorlogspropaganda: “Snake Island” verhaal valt in duigen nadat video toont dat Oekraïense soldaten levend in krijgsgevangenschap zijn
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

13 REACTIES

 1. Dat is de beste dat kan gebeuren de Russen durven de tanden te laten zien aan de amerikanen. Europa heeft 3 keer meer te verliezen en de amerikanen zitten op afstand en hebben Ukraine gebruik en misbruik! De sterkere inflactie en de crach van de finantiele markt in de EU gaat de EU uit elkaar, uitendelijk!

  • Eu zou uit elkaar vallen? Hopenlijk.
   Maar Putin is geen snotneus; al behamdelt de Nato hem zo.
   Als er laten we zeggen duitse soldaten in de Oekraine actief worden, zou hij wel eens een extra cadeautje kunnen sturen via luchtpost naar DE… hopenlijk op het dak van Adolfina Merkel…

 2. Het Anglo-Amerikaanse systeem zal – helaas voor velen – aan het langste eind moeten trekken. Wat nu gebeirt is de opmaat naar een centralisatie van de macht zoals de wereld nog niet heeft gezien; ‘we shall have worldgovernment either by consent or force’ . Zij hebben iets achter de hand – of moet ik liever zeggen – iets heeft hen achter de hand – om de laatste fase van een duizenden jaren oude vurige wens te vervullen. (‘A thousand points of light’). Vraag je af welke entiteiten echt aan de top van de piramide staan. Hier is ‘iets’ aan het werk dat voor de meesten in nevelen is gehuld en zal blijven en dat een wurgende en sturende greep heeft op ALLE overheden. Het is niet hun geopolitieke spel, ’they are pawns in the game’.

  • Ik kan alleen nog zeggen dat het komende conflict elk voorstellingsvermogen te boven zal gaan omdat we zullen zien welke krachten er vanuit het duister naar voren zullen komen.

   Na de afgrond zal de phoenix herrijzen en zal iedereen te gronde richten.

  • Dit is het begin. Poetin maakt ook deel uit van het WEF en wil 1 wereldregering, maar bepaalt zijn eigen voorwaarden en toont nu aan de hoogste macht wie van de regeringsleiders zijn tanden laat zien en wie niet. Het is een test. Zelensky staat op de hitlist van de NAVO, daarom vlucht hij niet. Voor de bühne biedt hij weerstand. En klaagt ondertussen over gebrek aan hulp vanuit de NAVO. Zodat het logisch is dat hij de uitgereikte hand van Putin zal aannemen. Als de NAVO en alle neonazi’s weg zijn uit Oekraïne, is Zelensky nog steeds president. En bevriend met Rusland. Zwarte Zee wordt toegevoegd aan Rusland. Biolabs in Oekraïne worden mogelijk niet vernietigd. Handig om achter de hand te hebben …… China is bevriend met Rusland. Energiearmoede is er al. Gevolgd door voedselschaarste met hongersnood. Daarnaast wordt er een HIV virus ‘in de lucht gegooid (media), ook wel VAIDS genoemd (AIDS als gevolg van vaccinaties). Ondertussen wordt binnen de EU de QR code verplicht per 1 juli 2022. Mensen zonder deze code mogen binnenkort niet meer kopen en verkopen. Doel: depopulatie. We zitten in De Eindtijd. Ik wens iedereen veel kracht en wijsheid toe. En vraag God om vergiffenis. Wat heb je te verliezen?

 3. “de democratisch verkozen regering in Kiev” ? Vraag dat maar eens aan George Soros en zijn NGO’s ! Biden zit zijn zakken te vullen met corrupt geld uit de Oekraiïne en de plaatselijke bevolking mag uitgezogen en vermoord worden. Wat de NATO betreft : daag de Russiche beer niet uit want je gaat een lesje krijgen waarvan je niet goed gaat zijn.
  Wie in de buurt van de NATO gebouwen in Evere woomt : maak dat je daar wegbent, want er gaat iets supersonisch op u afkomen.
  Liever een Rus in mijn keuken dan een Bilderberger-WEF’er aan mijn voordeur !!!!

 4. Van mij mag Putin wat raketjes sturen naar de NATO landen die deelnemen aan een actie tegen hem.
  Leren ze hun arrogantie en stommiteit misschien af.

 5. Zojuist een argument op Twitter met een aantal lui waaronder MinPres. Mijn stelling was en is” als Jens Stoltenberg zegt NATO zal de Oekraïne niet binnen vallen zegt hij impliciet, Oekraïne ga maar onderhandelen” wat ook logisch is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in