De mainstream media hebben de eenvoudige logica herhaald met betrekking tot de veronderstelde oorzakelijke keten van de huidige verstoorde handels- en aanvoerstromen en de wereldwijde tekorten in de aanvoer: het zijn de nasleep van de oorlog in Oekraïne, de onvermijdelijke gevolgen van de moreel gerechtvaardigde sancties tegen Rusland, en de repercussies van de “pandemie”, bericht Freewestmedia.com.

Maar de schuldigen zijn duidelijk geïdentificeerd. In feite verloopt de crisis volgens plan.

Dat oorlog en sancties steeds rampzaliger gevolgen hebben voor grote delen van de wereld was het onderwerp van een recent interview in het Duitse dagblad Bild, waarin de Duitse minister van Ontwikkelingssamenwerking Svenja Schulze haar gedachten uitsprak. Zij zei dat er nu “de ergste hongersnood sinds de Tweede Wereldoorlog” dreigt, met miljoenen doden als gevolg van “Corona, extreme droogte en nu de oorlog die de voedselprijzen wereldwijd met een derde heeft doen stijgen” en “nu op recordhoogte” staan. Het Wereldvoedselprogramma gaat er “momenteel van uit dat er veel meer dan 300 miljoen acuut uitgehongerde mensen zijn” en moet “zijn prognoses voortdurend naar boven bijstellen”.

Berekende lockdowngevolgen

Geen woord over het feit dat de meeste van deze slachtoffers het slachtoffer zijn van wat steeds meer erkend wordt als een geplande pandemische enscenering en de gevolgen daarvan op lange termijn. De politiek internationaal gecoördineerde lockdowns met hun fatale gevolgen voor de wereldhandel in goederen en diensten en de productieonderbrekingen hebben de afhankelijkheid van de derde wereld en de opkomende landen van de geïndustrialiseerde landen, hun grote-tech-pioniers en de donorlanden voor ontwikkelingshulp enorm doen toenemen.

Niet alleen zijn de farmaceutische reuzen en de vaccinproducenten, die enorme winsten hebben gemaakt dankzij de herverdeling van staatsbezittingen en belastinginkomsten (vaak op krediet), de grote winnaars van deze geënsceneerde crisis, maar ook de NGO’s en de stichtingen van miljardairs die octrooien bezitten en lobbyen voor overeenkomstige regeringsprogramma’s hebben enorm geprofiteerd.

Er is nu een alomvattende transformatie die op verschillende gebieden van de menselijke ontwikkeling kan worden doorgevoerd. Slimme steden met een hoge graad van digitalisering en bewaking, volledige afhankelijkheid van de gezondheidszorg van gecentraliseerde machtsmakelaars (denk aan de rol van de WHO en haar financiers), het ondergeschikt maken van alle andere politieke taken aan een noodagenda die niet alleen aan virussen gebonden is, maar ook aan “klimaatbescherming”.

  Willen jullie de totale deïndustrialisatie?

Voorwendsel voor herverdeling en verduistering van fondsen

Dezelfde geostrategen die deze internationalisering van de “uitdagingen” voorbij de democratisch gelegitimeerde autoriteiten van de afzonderlijke naties op een mondiale achtergrond willen tillen, voeren ook de eigenlijke proxy-oorlog voor de toekomst in Oekraïne. Het is dan ook geen wonder dat dit tafereel ook als voorwendsel gebruikt wordt, niet alleen voor het verduisteren van overheidsgelden ten behoeve van nieuwe profiteurs (bewapeningsgoederen, Oekraïense oligarchen) met niets meer over om de honger te bestrijden.

Maar ook om het volgende “geen alternatief” na klimaatbescherming te rechtvaardigen, dat toevallig sancties tegen Rusland zijn, die nieuwe profiteurs creëren in de geest van de westerse zakenelites – van de Amerikaanse LNG-exporteurs die fracken tot de Britse, Franse en Amerikaanse partners in de Arabische olieproductie – die de bloei van de eeuw kunnen verwachten.

Dit is de voor de meeste mensen een onwaarneembare achtergrond waarachter uiteindelijk de grote beslissingen worden genomen, die uiteindelijk resulteren in omwentelingen in de wereldwijde basisvoorziening van voedsel, energie, medicijnen en nog veel meer. In een belachelijke oversimplificatie van de context beschuldigde Svenja Schulze, met een kleurrijk WEF-speldje op haar revers, de Russische president Poetin er niettemin van een “oorlog met honger” te voeren.

Hij maakt misbruik van “het feit dat veel landen in de wereld afhankelijk zijn van Russische en Oekraïense landbouwproducten”. Hij heeft ook “graan uit Oekraïne gestolen” dat hij alleen zou delen met landen “die Rusland ondubbelzinnig steunen”. Het feit dat 40 landen in de Algemene Vergadering van de VN, “waarin de helft van de wereldbevolking woont”, “de aanvalsoorlog van Poetin” niet veroordeeld hebben, ziet zij als “een concreet resultaat van de vatbaarheid voor chantage via voedsel”.

  Duitse deskundige: Door wapenleveranties aan Kiev zal het Duitse leger het niet langer dan een paar uur uithouden in de strijd

Poetin bestrijden met plantaardige olie

Om niet mee te doen aan dit vermeende complot, riep Schulze op om een einde te maken aan het gebruik van voedsel- en voedergewassen voor de productie van biobrandstoffen.

“Niemand wil verantwoordelijk zijn voor het aanwakkeren van de honger in de wereld. Wij moeten ophouden voedsel in de tank te stoppen – of het nu tarwe, palmolie, canola of maïs is. Zo’n 4,4 procent in de brandstof is voedsel en veevoer. Dat moet tot nul worden teruggebracht – niet alleen in Duitsland, maar zo internationaal mogelijk. In Duitsland gieten wij elk jaar 2,7 miljard liter brandstof uit plantaardige oliën in autotanks. Dat is bijna de helft van de zonnebloemolieoogst van Oekraïne.”

Er wordt ook een koers uitgezet die de hele wereld moet volgen, en die uiteindelijk ook cascade-effecten en daaropvolgende problemen in de hele wereld veroorzaakt. Bondsminister van Milieu Steffi Lemke (Groenen) heeft eind april soortgelijke eisen gesteld. De Vereniging van de Duitse Biobrandstoffenindustrie (VDB) wees dit van de hand en wees erop dat de markt al gereageerd had, omdat de productie van biobrandstoffen al beperkt was door de hoge landbouwprijzen. In ieder geval is de bijmenging van biodiesel in dieselbrandstof in Duitsland in januari en februari aanzienlijk gedaald volgens de Unie ter bevordering van olie- en eiwithoudende gewassen (Ufop).

Volgens de EU-denktank Farm Europe zal het gebruik van biobrandstoffen de prijs van brandstof in de EU met 10 cent per liter doen dalen. De regering van de VS heeft vorige maand zelfs besloten de bijmenging van biobrandstoffen doelbewust te verhogen om de stijging van de prijzen van fossiele brandstoffen af te remmen. Het lijkt erop dat Schulze en Lemke weer eens verwikkeld zijn in een strijd die even ongegrond als hopeloos is. Uiteindelijk zullen alleen de elites het winnen.

De gasstroom afsluiten

De gasreserves van Europa kunnen sneller opraken dan eerder was berekend, nadat Oekraïne deze week ongeveer een derde van de gasstromen naar Europa heeft afgesloten. In de oostelijke Oekraïense regio Lugansk werd op 11 mei op instigatie van de Oekraïense regering de gastoevoer van Rusland naar Midden-Europa afgesneden. De redenen hiervoor zijn onduidelijk.

  Uitgelekte documenten tonen de leugens van de Westerse regeringen

Tot nu toe werd het gas via de gashubs Sochranivka en Novopskov doorgevoerd naar andere distributiestations in de richting van Midden-Europa. De exploitanten rechtvaardigen de stopzetting met het optreden van “force majeure”. Maar de Russische leverancier Gazprom zei dat er geen schade aan de getroffen lijnen was geconstateerd. Waarnemers zijn het erover eens dat de regering in Kiev de sluiting blijkbaar om politieke redenen wil afdwingen, en niet om technische redenen. In Kiev hoopt men dat de escalatie in het conflict zal doorgaan en dat de Europese regeringen in het nauw gedreven zullen worden.

De exploitant van het Oekraïense gasnet maakte bekend dat er tot 32,6 miljoen kubieke meter gas per dag is weggevallen als gevolg van de afgrendeling – bijna een derde van de maximale hoeveelheid die per dag via Oekraïne naar Europa kan worden vervoerd. Het is technisch niet mogelijk om de leveringen die nu niet meer beschikbaar zijn via andere routes om te leiden. Mede daarom – en omdat Oekraïne in het verleden herhaaldelijk illegaal gas heeft onttrokken aan de pijpleidingen die over zijn grondgebied lopen – werd het Nord Stream 2 project doorgedrukt. De huidige maatregel van de regering in Kiev bevestigt achteraf de juistheid van het Nord Stream 2 project, dat intussen door Washington en de nieuwe groen-linkse regering in Duitsland onderuit is gehaald.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Great Reset Klaus Schwab’s WEF geeft een gids uit over hoe het publiek te dwingen en te manipuleren om het COVID-19 vaccin te nemenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelPoetin verklaart bevrijding van Donbas via VN Artikel 51 (Nederlands transcript)
Volgend artikelDe trommels van de oorlog slaan luider
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in