Chinese wetenschappers hebben de stand van zaken van het onderzoek naar de verandering in de vegetatie van de aarde als gevolg van de klimaatverandering in een recent overzicht in het tijdschrift  Nature Reviews Earth & Environment samengevat. Hoewel de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) de vergroening van de aarde als een van de vier belangrijkste kenmerken van de klimaatverandering beschouwt, samen met de opwarming van de aarde, de stijging van de zeespiegel en de terugtrekking van het zee-ijs, is er weinig te horen in de publieke debatten over deze ontwikkeling. Het past niet in het narratief van de ramp.

Sinds ten minste 1981 (toen de satellieten dit begonnen te meten) is de aarde groener geworden. Dit betekent dat de totale oppervlakte van alle groene bladeren van planten voortdurend toeneemt. Op 25 tot 50 procent van het begroeide areaal is de vegetatie de laatste decennia voortdurend toegenomen (Greening), maar slechts op 4 procent is ze afgenomen (Browning), schrijft auteur Thilo Spahl op Novo Argumente. Alleen al tussen 2000 en 2017 is de oppervlakte aan bladeren en naalden wereldwijd met 5,4 miljoen vierkante kilometer toegenomen. Dit is een gebied ter grootte van het Amazone regenwoud.

Van noord tot zuid

De opwarming van de aarde gaat dus gepaard met een vergroening van de aarde. De twee processen zijn niet overal ter wereld hetzelfde. Dit is een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de gevolgen van de klimaatverandering. De wereld warmt op, maar in sommige regio’s meer en in andere minder. Vooral in het hoge noorden stijgt de temperatuur als gevolg van de Arctische versterking ongeveer twee keer zo snel als het wereldgemiddelde. Het wordt dus warmer, vooral op plaatsen waar het nog vrij koud is.  Tegelijkertijd is de vergroening in het noordelijke klimaat ook het meest uitgesproken. In de afgelopen 40 jaar is de vegetatie bijzonder sterk toegenomen in Alaska en Canada, Siberië en delen van Scandinavië.

Ook in de gematigde gebieden tussen 25 en 50 graden noorderbreedte is de vergroening aanzienlijk, sinds de millenniumwisseling zelfs nog meer dan in het poolgebied. Landbouw en herbebossing in India en China spelen hier een grote rol. De twee landen zijn samen goed voor ongeveer 30 procent van de wereldwijde vergroening. Alleen al in China is het bosareaal de afgelopen 40 jaar met ongeveer 20 procent toegenomen. Maar de tropen worden ook groener en hebben sinds de millenniumwisseling ongeveer 25 procent bijgedragen aan de wereldwijde groei. Ten zuiden van de tropen is de vergroening minder uitgesproken. Een belangrijke bijdrage komt hier uit Zuid-Brazilië en Zuidoost-Australië. In deze regio’s is de vegetatie van natuur vrij schaars, en het is vooral de landbouw die daar voor meer groen zorgt.

  Het internet meldt iets herkenbaars over deze medische kaart: Gretal-alcoholsyndroom

In het algemeen is het niet alleen de groeiende hoeveelheid groen plantmateriaal dat bijdraagt aan de vergroening, maar ook de verlenging van de teeltperioden. In de afgelopen 40 jaar zijn deze op het noordelijk halfrond met 2 tot 10 dagen per decennium toegenomen.

Waarom wordt het groener?

Er zijn vier belangrijke factoren die verantwoordelijk zijn voor de vergroening. De belangrijkste zijn blijkbaar de stijgende CO2-concentraties in de atmosfeer. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 70 procent van de stijging. Het effect van CO2 is vooral te danken aan het feit dat het de belangrijkste plantenvoeding is. Bovendien verbetert het ook de efficiëntie van de planten in het watergebruik, wat vooral belangrijk is in semi-aride gebieden.

Een andere belangrijke factor is de klimaatverandering, die tot uiting komt in de opwarming en de regionaal toenemende neerslag. De opwarming heeft een belangrijk effect, vooral in de noordelijke breedtegraden. De Sahelzone en de droge gebieden in zuidelijk Afrika en Australië hebben daarentegen meer kans om te profiteren van de toenemende neerslag.

In veel mindere mate spelen de toenemende beschikbaarheid van stikstof (door antropogene emissies) en veranderingen in het landgebruik een bepaalde rol.

Neerslag neemt in het algemeen toe

De vergroening heeft invloed op de natuurlijke waterkringloop. De hoeveelheid water op aarde is constant. Het water bevindt zich in een constante cyclus van verdamping en neerslag. Het grootste deel van 60-90 procent van de verdamping is te wijten aan het proces van transpiratie, d.w.z. het vrijkomen van water door planten (en dieren). Meer bladeren leiden dus tot meer verdamping. Tegelijkertijd kan een dichtere vegetatie ook betekenen dat er minder water uit de grond verdampt. Over het geheel genomen is de verdamping de afgelopen 40 jaar echter aanzienlijk toegenomen. Dit kan leiden tot een afname van de bodemvochtigheid of de hoeveelheid water uit rivieren in sommige gebieden, omdat er meer water wordt opgenomen en verdampt door de bomen en niet terugkeert naar de bodem als neerslag op dezelfde plaats, maar op een andere plaats. Met dit effect moet vooral bij grote herbebossingsprojecten rekening worden gehouden. De neerslag neemt dus in het algemeen toe. Er zijn echter verschuivingen in de neerslagpatronen.

  Spanje bouwt de hoogste muur ter wereld om illegale migranten af te weren

Vergroening heeft ook verschillende effecten op de lokale temperatuur. Enerzijds veroorzaakt het proces van verdampingskoeling een temperatuurdaling. Tegelijkertijd wordt een landschap dat groener wordt vaak donkerder. Dit vermindert het albedo, de reflectie van het oppervlak. De aarde absorbeert daar dan meer energie en warmt wat meer op. Over het geheel genomen is het verkoelende effect echter naar schatting ongeveer negen keer zo groot als het opwarmende effect. Ook hier is er een verschil tussen hogere breedtegraden en de tropen en subtropen. In het hoge noorden is de toename van het albedo significanter, het koeleffect is dan ook minder uitgesproken. In de warmere gebieden is de verdamping dominant en is het koeleffect meer uitgesproken.

Planten als CO2-reservoir

Met betrekking tot de toename van CO2 heeft vergroening een vertragend effect. Meer groen betekent meer fotosynthese. Tijdens de fotosynthese wordt lichtenergie omgezet in chemische energie door lichtabsorberende kleurstoffen zoals chlorofyl. Dit wordt door de plant gebruikt om koolhydraten te produceren uit water en CO2. De vergroening leidt er dus toe dat er meer CO2 aan de atmosfeer wordt onttrokken, waardoor de toename van de CO2-concentratie wordt vertraagd. (Koolstof wordt echter pas over een langere periode gebonden als het wordt verwerkt in plantencomponenten die niet snel weer worden afgebroken, zoals boomstammen of wortels). Het totale effect is echter aanzienlijk. Duitse Max Planck-onderzoekers concluderen in een artikel voor Nature Communications dat de meeste modellen sterk onderschatten hoeveel CO2 er in de toekomst op deze manier uit de atmosfeer wordt verwijderd. De opwarming van de aarde leidt dus tot de vergroening van de aarde en vertraagt zo zichzelf.

  Illegale immigratie in Europa gaat onverbiddelijk door

Mooie groene wereld

In het verleden gingen we er allemaal intuïtief van uit dat het goed is als de wereld groener wordt. Nu, als de klimaatverandering meer vegetatie creëert, dan zal dit een positieve ontwikkeling blijven. Nietwaar? Grote delen van de aarde die voorheen relatief onaantrekkelijk waren voor de mens en navenant dunbevolkt, konden door minder kou en betere plantengroei een aanzienlijke toestroom van mensen meemaken. Een nieuwe studie van Russische wetenschappers concludeert dat het Aziatische deel van Rusland, dat ongeveer drie keer zo groot is als de EU, aanzienlijk zou profiteren van een sterke opwarming en een aanzienlijke toename van de bevolking zou kunnen meemaken.

Iedereen die een oprechte klimaatbeschermer wil zijn, reist graag naar IJsland om te rouwen om “stervende” gletsjers. De vegetatie die ontstaat waar het ijs verdwijnt, is niet bepaald welkom. Waarom is dat? Hoe zouden de mensen reageren als het andersom zou zijn, als het ijs zich zou verspreiden waar voorheen bossen waren? Zouden we dan de opmars van het ijs vieren terwijl we vandaag om de terugtocht rouwen? Ik denk het niet. Klimaatverandering brengt een veelvoud aan concrete veranderingen in de lokale natuurlijke omstandigheden met zich mee. Het weer, de flora en de fauna veranderen niet abstract voor de hele wereld, maar specifiek voor elke plaats. Wij mensen moeten ons daaraan aanpassen op de plaatsen waar we wonen. We moeten voordelen gebruiken en nadelen compenseren.

Deskundigen studie: Elektrische auto’s zijn slechter voor het milieu dan diesel

Vorig artikelBrisante getuigenis onthult de betrokkenheid van Oekraïne bij de MH17-ramp
Volgend artikelNASA en NOAA’s laatste klimaatwaarschuwing een resultaat van opzettelijk foutieve gegevens
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

1 REACTIE

  1. “Het effect van CO2 is vooral te danken aan het feit dat het de belangrijkste plantenvoeding is.”

    De planten op mijn slaapkamer zijn het 100% met u eens.
    Ik adem CO2 uit, wat zij nodig hebben, en zij ademen zuurstof uit, wat ik nodig heb.
    Een mooi team.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in