Stilletjes worden miljoenen dieren afgeslacht. Hier ziet men een wiellader een container vullen met gedode kippen en kuikens van een grote kippenfarm in Alford, Lincolnshire. De Britse autoriteiten beweren dat dit te wijten is aan de grootste uitbraak van vogelgriep ooit in het Verenigd Koninkrijk. In de hele westerse wereld worden nu miljoenen kippen buiten het publieke bewustzijn tot de dood vergast. Ook melk- en vleesvee worden door steeds meer Europese boeren geëlimineerd. Screenshot: The Lincolnite / YouTube

De prijzen stijgen en de voedselvoorraden beginnen op te raken. Veefokkers in heel Europa maken zich grote zorgen. Tegelijk verhinderen de EU en de regeringen van sommige landen op verschillende manieren dat de boeren hun productie op peil houden of verhogen. Dit komt nog bovenop het toch al alarmerende tekort aan zaaigoed en meststoffen, schrijft Freewestmedia.com.

Pas dit najaar zullen de catastrofale gevolgen te zien zijn door een sterke vermindering van de graanproductie. Bovendien zouden vlees- en melkproducenten grote delen van hun bedrijf al veel eerder kunnen zien verdwijnen. Westerse leiders hebben waarschuwingen gegeven voor voedseltekorten, maar hebben geen oplossingen geboden.

Het persbureau Reuters interviewde onlangs de Italiaanse boer Carlo Vittorio Ferrari, die samen met zijn broer een boerderij runt in de buurt van de stad Cremona in Noord-Italië. Zij hebben onder andere ongeveer tweeduizend varkens, waarvan het nu onhoudbaar duur wordt om ze te hoeden. Hij vreest dat hun familiebedrijf van de vierde generatie verloren zal gaan door het conflict in Oekraïne, waarvan steeds meer mensen denken dat het de doodsteek voor de voedselzekerheid in de wereld kan betekenen. Het door oorlog geteisterde Oekraïne en het gesanctioneerde Rusland waren namelijk niet alleen belangrijke exporteurs van tarwe, maïs en kunstmest, maar ook belangrijke leveranciers van veevoeder in de wereld. De van invoer afhankelijke veevoervoorraden van Europa zijn de laatste tijd snel gedaald en zullen waarschijnlijk binnenkort uitgeput zijn.

Michele Liverini, vice-president van de Italiaanse voederproducent Mangimi Liverini SPA, zei dat de combinatie van alle negatieve factoren en onlangs nog de oorlog in Oekraïne een “perfecte storm” heeft veroorzaakt. Liverini luidt ook de alarmbel dat binnenkort hun voorraad veevoeder op zal zijn.

“In de Italiaanse havens waar elke week schepen uit deze landen [Rusland en Oekraïne] aankwamen, is er nu nog maar het equivalent van 25 consumptiedagen over,” waarschuwde de grote voederproducent.

Intussen worden in Europa en de rest van de wereld miljoenen kippen gedood. Niet omdat er een gebrek aan voedsel is, maar om een vermeende uitbraak van vogelgriep te stoppen. In het Verenigd Koninkrijk kunnen sinds 19 maart geen eieren meer gekocht worden van scharrelkippen met vrije uitloop, want die zijn verboden. In veel andere landen ziet het er net zo uit, maar de gevestigde media hebben het genegeerd.

Thans erger dan tijdens de Tweede Wereldoorlog

De Europese boeren staan onder grote druk en velen zien de huidige situatie, die ook nog eens snel verslechtert, zo onhoudbaar dat zij denken niet lang voedsel te kunnen blijven produceren. Die vrees wordt ook geuit door de varkensfokker Ferrari.

Italië heeft de op drie na grootste veestapel van de Europese Unie met ongeveer 22,5 miljoen dieren en Spanje heeft de grootste met ongeveer 58,8 miljoen. Dit volgens de statistieken van de EU voor 2021, die varkens, koeien, schapen en geiten omvatten.

Het Londense Reuters heeft nog in het geheel niet bericht over het koelere weer, met koude periodes en kortere groeiseizoenen in veel belangrijke teeltgebieden, waardoor de wereldvoedselproductie sinds ten minste 2018 geleidelijk is gedaald. Daar komen nog de verwoestende Corona-beperkingen bij, die sinds maart 2020 de wereldwijde toeleveringsketen hebben verwoest en de landbouw op talloze manieren ernstig hebben geschaad.

Boeren over de hele wereld werden in 2020-2021 gedwongen miljoenen tonnen groenten en andere goederen op het veld te laten liggen om te rotten, omdat de nodige arbeidskrachten de gewassen niet konden of mochten oogsten. Miljoenen liters melk moesten worden uitgegoten toen ze niet op tijd verwerkt konden worden, en miljoenen eieren werden weggegooid toen de fabrieken die eierdozen produceren gedwongen werden te sluiten.

Het ergst waren waarschijnlijk de miljoenen dieren die gedood en begraven moesten worden, toen de slachthuizen (die om de een of andere reden in de Verenigde Staten de werkplaatsen waren die verreweg het meest getroffen werden door vermeende Corona-uitbraken) gedwongen waren te sluiten en de dieren niet konden verwerken. Ook de boeren konden hun vee niet meer blijven voeren, want het waren er te veel geworden en ook te oud voor de vereiste vleeskwaliteit. Het viel toen nog niet zo op, maar alles, van veestapels en voedselopslagplaatsen tot de productie van diepvries- en ingeblikt voedsel, begon op te raken. Voedsel voor honderden miljoenen mensen bestaat niet meer als het nodig is.

Groene waanzin gaat vóór mensenlevens

De Duitse minister van Landbouw, Cem Özdemir, bevestigde in maart dat de anti-landbouwhervormingen van de EU in Duitsland van kracht zouden blijven, ondanks het feit dat Duitse boeren niet meer genoeg zaaigoed, meststoffen en veevoeder kunnen krijgen. Dit heeft de Duitse boeren woedend gemaakt. Een van hen, Christian Lohmeyer, wees er in een video verontwaardigd op dat “te midden van een catastrofe als deze het groene eco-fanatisme – de ecologische waanzin boven het menselijk leven wordt gesteld”.

Individuele landen die het hun boeren gemakkelijker willen maken, worden door de EU tegengehouden. Italië bijvoorbeeld heeft Brussel gevraagd om de EU-regels die de staatssteun aan de landbouw beperken, in te trekken, maar dat werd botweg geweigerd. De regeringen van veel landen verhinderen ook dat boeren hun productie zo kunnen aanpassen dat de voedselzekerheid verzekerd is. Boeren in Noord-Amerika die willen dat hun graan voedsel is en geen biobrandstof voor ethanol, worden door de regering-Biden tegengewerkt, en boeren in Europa die land dat met verschillende EU-subsidies braakgelegd is, weer in gebruik willen nemen, worden eveneens tegengehouden. Boeren worden gedwongen een bepaald deel van hun landbouwgrond braak te leggen, omdat belastingen, heffingen en verschillende regelende EU-subsidies verdere exploitatie anders economisch onhoudbaar maken.

  Open brief van bisschop Viganò aan President Trump - "Een globale elite die de hele mensheid wil onderwerpen en dwingende maatregelen wil opleggen"

Spanje heeft maatregelen genomen om noodaankopen van maïs uit Argentinië en Brazilië mogelijk te maken, maar dit is geen oplossing op lange termijn, aangezien de belangrijkste voedselproducerende landen in Zuid-Amerika reeds grote delen van hun oogst hebben moeten laten wegvagen, hetzij door koude, hetzij door uitzonderlijke droogte. In Brazilië heeft de ernstige en langdurige droogte op sommige plaatsen 90 procent van de voor dit seizoen verwachte oogsten weggevaagd (Het is momenteel oogsttijd op het zuidelijk halfrond). Ook buurland Paraguay heeft 60 procent van alle sojabonen van het land door de droogte gedecimeerd zien worden. Sojabonen en maïs worden veel gebruikt in veevoeder.

De landen van Zuid-Amerika beginnen ook op verschillende manieren de voedselvoorziening voor hun bevolking veilig te stellen, wat de exportcapaciteit nog verder vermindert, ook al is er nog geen exportverbod ingesteld.

Miljoenen dieren kunnen gedood worden

De situatie van de Europese boeren wordt, zoals Carlo Vittorio Ferrari in Italië uitlegde, nog verergerd doordat landen als Hongarije, Servië en Moldavië de uitvoer van verschillende landbouwproducten hebben verboden, omdat zij ook hun eigen voedselzekerheid willen versterken. Aanvankelijk betekent dit een tekort en torenhoge prijzen voor wat er overblijft, maar weldra kunnen zowel meststoffen als veevoeder opraken.

Door tekorten of te hoge kosten voor meststoffen worden de landbouwers gedwongen een kleiner areaal te bebouwen, omdat de opbrengst zonder meststoffen zo laag is dat het onrendabel wordt, vooral nu met de hoge brandstofprijzen. Net als vervoerders verbruiken landbouwers veel diesel. Zij hebben ook grote hoeveelheden olie, smeermiddelen en andere aardolieproducten nodig voor hun tractoren en niet in de laatste plaats voor de zeer onderhoudsintensieve oogstmachines.

De slinkende veevoervoorraden betekenen dat koeien, varkens en andere dieren uiteindelijk afgeslacht worden.

“Het is niet alleen mais, het is ook soja en veel bijproducten die moeilijk te vinden zijn. Het is een enorme strijd alleen al om te bemachtigen wat er beschikbaar is,” aldus een andere Italiaanse boerin Elisabetta Quaini. Zij houdt ongeveer 1 300 koeien voor de productie van rundvlees en melk op haar boerderij in Lombardije, Noord-Italië, het eerste Europese epicentrum voor Covid en daarom al in februari 2020 hard getroffen door de beperkingen van Corona. Quaini, die ook vice-voorzitter is van de onafhankelijke landbouwvereniging van Cremona, voegde eraan toe dat veel collega’s de moed hebben opgegeven en hun veestapel beginnen in te krimpen.

  Frankrijk wil Rusland bestrijden in Oekraïne

“Ik hoor steeds meer berichten over boeren die hun dieren afmaken, maar ik wil dat vermijden,” zei de melkveehouder. Het kan tot acht jaar duren om een melkproducerende veestapel te herstellen. Om dezelfde kwaliteit te bereiken als nu, zal het nog langer duren, aangezien het tientallen jaren kan duren – als het al lukt – om goede fokdieren groot te brengen.

De Europese bevolking zal zeer hard getroffen worden als binnenkort miljoenen dieren, die vlees en zuivelproducten produceren, gedood moeten worden. Er zullen niet genoeg eiwitten zijn, want de kippen- en eierproductie zijn in Europa al sterk gedecimeerd en een toename van de visvangst of visteelt kan de enorme verliezen niet opvangen. De voedselzekerheid van Europa wordt voor het eerst in de moderne tijd bedreigd.

De premier van Canada, die naam heeft gemaakt met zijn buitensporige en draconische Corona-beperkingen, vaccindwang en het verplaatsen van mensen van 30 procent van Canada’s landoppervlak, heeft dezelfde waarschuwingen gegeven als de president van de VS, Joe Biden: Er komen voedseltekorten en “moeilijke tijden” aan – zonder ook maar enig voorstel voor oplossingen te doen.

“We hebben… verstoringen gezien van de toeleveringsketens over de hele wereld, wat leidt tot hogere prijzen voor consumenten en democratieën, zoals de onze, en wat leidt tot aanzienlijke tekorten en verwachte tekorten aan voedsel op plaatsen over de hele wereld. Dit wordt een moeilijke tijd vanwege de oorlog, vanwege het herstel van de pandemie,” zei Justin Trudeau tegen verslaggevers in Vancouver.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De beheersers van geld, energie en voedsel, zullen de wereld beheersen – Er zullen ziekte, honger, armoede, hongersnood en dood komenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelGrote Russische staats tv-kanalen meer dan 1 uur uit de lucht – Coup van de hardliners in Moskou?
Volgend artikelCOVID-“Vaccins” beginnen te werken: Meer dan 1 miljoen Amerikaanse vaccinverwondingen, bijna 27.000 sterfgevallen gemeld
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. Moeten wij het nu allemaal echt geloven?
  Op mij komt het over dat Europa de wereld lijkt te zijn dus geen Azië, geen Afrika geen Australië, die zijn er plots niet meer.
  En zouden zij ook alleen bevoorraad worden door Rusland en Oekraïne?

 2. Gebruik dan maar weer gewone koeienmest zoals vanouds. 15 jaar geleden als je Nederland binnenreed stonk het er naar mest. Niks mis mee. We hadden altijd een overschot. Het wordt tijd om de wetten met voeten te treden. Dan komt het allemaal weer goed. Want die wetten zijn nu zo verdraaid dat ze mensen gaan doden. We zijn goed in overschotten creëren, dus die tekorten moeten wel door slechteriken uitgedacht zijn. Boeren en truckers moeten op een slimme manier weerstand gaan bieden. Iets in mij zegt dat dat wel gaat lukken.

  • kunstmest put de grond uit: het is dus helemaal niet erg dat kunstmest schaars is: beter nog helemaal verdwijnt: er is genoeg andere mest op deze wereld: compost, dierlijke mest.
   Onze ouders gebruikten een tijd lang kunstmest voor de tuin, maar stapten later over op ‘rinderdunger’ (koeiemest)

   • Ik heb jarenlang in de landbouw en aanverwante sectoren gewerkt. In Europa, en zeker Nederland dat er altijd nog eens een schepje bovenop moet doen, heeft het gebruik van organische mest te maken met belachelijk veel regelgeving.
    Overigens ligt het voor kunstmest aan het gebruik of het de grond uitput of niet, hoeveel er wordt gebruikt, in welke verhouding, in welk seizoen en wat de uitspoelgevoeligheid is.
    Overigens is het idee van een tekort aan veevoer nogal debiel. In Nederland wordt heel veel gras ingekuild om als wintervoer te worden gebruikt.
    Maar hoe lullig het ook is om te zeggen; tegenwoordig worden boeren gedwongen koeien te zien als fabrieken. Er gaat voer in, er komt melk en mest uit en het voer moet worden afgestemd op maximale melkproductie bij minimale mestproductie, want voor mestafvoer, of mestgebruik, moet worden betaald. Het idee dat een veehouder gewoon zijn eigen mest naar believen over zijn eigen weides kan uitrijden geldt al heel lang niet meer, daar zijn hele stricte regels voor, opgelegd door ambtenaren die een koe nog niet van een schaap zouden kunnen onderscheiden.

 3. En onze ozo intelligente door sufkut van de Leyen geleide Europese regering is van mening dat onze voedselbronnen maar op slot moeten worden gesanctioneerd. Ik ben stellig van mening dat de toestand in de wereld aanzienlijk zou opknappen als zowel de Europese als de NATO-baasjes een uurtje aan een pianosnaar om hun nek zouden worden opgehangen. Daarna mogen de honden er wat mij betreft wel mee spelen.

 4. ik geniet.

  laat de chaos maar komen,
  het bloed door de straten stromen,
  de leugenpers en vuile politici hangen aan bomen,
  en wie weet kunnen wij morgen weer over geluk en toekomst dromen…

  Duchesne

 5. Dat valt wel mee, er is eten genoeg! Die makers van deze angst zaaierij zijn zeker vergeten dat de meeste producten maar 1 maal per jaar groeien en er ruim voldoende is voor langer dan een jaar. Hier zijn wij niet afhankelijk van kunstmest wat ook nog eens slecht is voor je grond, Stront zat en gier zat, dat is genoeg om je zelf te voorzien.

 6. Ben al redelijk voor bereid op het komende .
  De pleures gaat uitbreken hoe je went of keert.
  Zienderogen speelt het zich af .
  De groepjes christenen gaan massaal aan de koebaja 😛
  Die geven geen weerstand, leg de vuren maar alvast aan leg de spitten vast klaar..
  De horde zinloze uitnemers staan al klaar de azc’s gaan leegstromen .
  Deze link is tendens voor de nieuwe orde .
  https://www.niburu.co/het-complot/17320-disney-opent-frontaal-aanval-op-jeugd

  Lees vooral de laaste alinia ” Stel je voor dat een meisje wordt aangesproken als ‘prinses’ terwijl zij zich net die dag non binary voelt.” iemand nog commentaar ? WTF !!
  On topic maar weer.
  @Tonny blijf fijn dromen maatje .

 7. ik vraag het me af. De vaxxies zouden ook bij de bosjes neerstorten. Nu de voedseltransporten? Het is allemaal angstzaaierij die iets moet bereiken, bijv de ”great reset’. Alsnog zag ik wel heel zielige wezentjes in de toekomst, maar dat lag aan de fuckzinazies. Vergeet niet dat ‘ze’ niet zonder hun afzetgebied kunnen – hoe kunnen ze anders nog boeren? Of houdt de 4e Ind Rev in dat het alleen nog om de Space Industry gaat? Ik denk het van wel. Maar we hebben nog wel een jaar of tien, voor het echt ziekelijk wordt. Dus geniet nog maar even van je varkenshaasje en frietjes op de gezellige terrasjes met de Volgespotenen. 😉

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in