In een verslag aan het Europees Parlement wordt geconcludeerd dat uit onderzoek blijkt dat microgolfstraling van mobiele telefoons waarschijnlijk kanker veroorzaakt, en dat het duidelijk is dat de straling schadelijk is voor de vruchtbaarheid van mannen en mogelijk ook voor de voortplantingscapaciteit van vrouwen.

Het rapport “Health Impact of 5G. Current state of knowledge of 5G-related carcinogenic and reproductive/developmental hazards as they emerge from epidemiological studies and in vivo experimental studies” van onderzoekers Dr. Fiorella Belpoggi en haar collega’s van het prestigieuze Ramazzini Instituut in Italië dateert van juli 2021. De onderzoekers hebben al het onderzoek naar kanker en voortplantingseffecten dat is gedaan sinds 2011, toen het IARC de straling van mobiele telefoons classificeerde als “mogelijk kankerverwekkend”, bekeken en geëvalueerd. Uitgangspunt is de huidige uitrol van 5G.

In totaal vonden onderzoekers die in de databanken PubMed en EMF Portal zochten 7.866 wetenschappelijke artikelen op het onderzochte onderzoeksgebied. De onderzoekers hebben de resultaten ook onderverdeeld in twee verschillende frequentiebereiken die 5G zal gebruiken:

 1. Lagere frequenties 450-6000 MHz. Naast 5G worden deze frequenties ook gebruikt voor 4G, 3G, 2G, WiFi, Bluetooth en meer.
 2. Hogere frequenties 24-100 GHz. Deze frequenties zullen over een paar jaar voornamelijk voor 5G worden gebruikt. Ze worden ook wel millimetergolven genoemd.

In het algemeen worden in het verslag de volgende conclusies getrokken met betrekking tot de straling van 5G en vorige generaties van mobiele telefoonsystemen:

Kanker:

 1. 450 – 6000 MHz: Deze frequenties zijn waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens.
 2. 24-100 GHz: er zijn geen adequate studies uitgevoerd naar deze hogere frequenties die voor 5G worden gebruikt.
  21.766 DODEN meer dan 2 miljoen GEWONDEN (50% ernstig) gemeld in de EU-databank van bijwerkingen van COVID-19 injecties

Effecten op de voortplanting en de ontwikkeling:

 1. 450-6000 MH: Duidelijk bewijs van invloed op de mannelijke vruchtbaarheid. Mogelijke invloed op de vrouwelijke vruchtbaarheid. Mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van de foetus en pasgeborenen.
 2. 24 GHz-100 GHz: Er zijn geen adequate studies uitgevoerd voor deze hogere frequenties die voor 5G worden gebruikt.

De onderzoekers benadrukken het feit dat sinds het IARC mobiele straling in 2011 als “mogelijk kankerverwekkend” heeft geclassificeerd, twee grote dierstudies van het NTP (VS) en het Ramazzini Instituut (Italië) beide hebben aangetoond dat mobiele straling kanker veroorzaakt. In de NTP-studie werden effecten gebruikt die gelden voor mobiele telefoons, terwijl het Ramazzini Instituut de dieren blootstelde aan effecten van basisstations die in Nederland en vele andere landen zijn toegestaan. Uit beide studies bleek dat straling een verhoogde incidentie veroorzaakte van tumoren gelijk aan gehoorzenuwtumoren en hersentumoren gelijk aan glioom.

De in 2018 gepubliceerde studie van Ramazzin kwam tot de volgende conclusies:

“De bevindingen van het RI inzake blootstelling aan RFR in het verre veld zijn consistent met en versterken de resultaten van het NTP-onderzoek naar blootstelling aan RFR in het nabije veld, aangezien beide een toename van de incidentie van hersen- en harttumoren bij aan RFR blootgestelde Sprague-Dawley ratten rapporteerden. Deze tumoren zijn van hetzelfde histotype als die welke zijn waargenomen in sommige epidemiologische studies bij gebruikers van mobiele telefoons. Deze experimentele studies leveren voldoende bewijs om de IARC-conclusies betreffende het carcinogene potentieel van RFR bij de mens opnieuw te evalueren.”

In het licht van de bovenstaande conclusies beveelt het team de onderstaande acties aan:

 1. Ontwikkeling van veiliger mobiele telefoons die minder straling uitzenden en alleen op een bepaalde afstand van het lichaam kunnen worden gebruikt.
 2. De huidige ICNIRP-referentiewaarden, waarvan is aangetoond dat zij onvoldoende bescherming bieden tegen kanker en effecten op de voortplanting, moeten opnieuw worden bezien.
 3. Neem maatregelen om de blootstelling in het algemeen te verminderen. Geef voorrang aan glasvezel- en kabelverbindingen. Invoering van mobiele stralingsvrije zones, volgens hetzelfde principe als rookvrije zones, ter bescherming tegen passieve blootstelling en ter bescherming van bijzonder gevoelige delen van de bevolking.
 4. Onderzoek naar de effecten van hogere frequenties van 6-100 GHz voordat deze worden geïntroduceerd als onderdeel van 5G. Effecten op wilde dieren en planten en op mensen moeten worden bestudeerd. Indien technologieën die gebruik maken van deze hogere frequenties worden ingevoerd zonder voorafgaand onderzoek naar de mogelijke schadelijke gevolgen, betekent dit dat een experiment wordt uitgevoerd op de bevolking en het milieu waarvan de gevolgen volledig onbekend zijn.
 5. Voorlichtingscampagnes over de risico’s en voordelen van 5G bevorderen.
  EU-commissie keurt migratiepact goed met de bijnaam "Soros Plan" - zal resulteren in een massale golf van migranten die de EU-grenzen bestormen

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Is het 5G netwerk verbonden met de Covid-19 pandemie?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelStudie: mRNA-vaccins kunnen “tragische en zelfs catastrofale” bijwerkingen veroorzaken
Volgend artikelCovidpolitieagent scheidt de gevaccineerde en ongevaccineerde
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

7 REACTIES

 1. Kort nadat die toestel op de markt kwamen werd je al gewaarschuwd dat je ze niet in je broekzak moest mee dragen i/v/m mpgelijke zaadbalkanker.
  Of tumors in je kop bij langdurig bellen.

 2. Bij 60GHz. is alles dood binnen 1 min. wat leeft op het land. Onder het water en onder de grond kun je het alleen nog overleven. Trouwens ze behoeven het niet opnieuw te onderzoeken, het is allang gedaan. Maar wij het normale volk mag het alleen niet weten. Want alle frequenties boven de 10GHz. zijn al dodelijke microstralingen, deze zijn juist voor alle gevaccineerde, hiermee kunnen zij iedereen mee manipuleren en bij 43,2 GHz. oxideert het grafeenoxide direct in het lichaam en zijn de desbetreffende dood.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in