Kh-47M2 Kinzhal / © Boevaya mashina / Wikimedia (CC BY-SA 3.0 DEED)

Een van mijn huidige X-volgers postte eerder vandaag:

“Ik ben vanaf het begin tegen de oorlog in Oekraïne (vooral omdat voor het eerst een buitenlandse oorlog daadwerkelijk MIJ kan doden met raketten van Rusland), maar op dit moment denk ik ook dat we Rusland niet zomaar kunnen laten winnen, wat betekent dat we verliezen en dat zou een heleboel negatieve dingen betekenen.”

Ik zal het niet hebben over zijn angst voor “de raketten van Rusland”, behalve dat ik ervan overtuigd ben dat Rusland niemand zal aanvallen die niet iets heeft gedaan om het uit te lokken op een manier die een dergelijke reactie rechtvaardigt – tenminste niet zolang het Poetin-regime aan de macht blijft, schrijft William Schryver.

In ieder geval zal Rusland deze oorlog winnen. Resoluut. Ze zal de voorwaarden voor de beëindiging dicteren. Rusland zal aanzienlijk machtiger uit deze oorlog tevoorschijn komen dan twee jaar geleden en zal de komende jaren nog machtiger worden.

Zoals ik in een recent artikel schreef:

“… de Russische strijdkrachten, die vechten op hun eigen grond, op en onder hun aangrenzende zeeën, en in de lucht boven hun invloedssferen, vormen de krachtigste en best geharde militaire macht ter wereld.”

Wat betreft de Europese vazallen van het Amerikaanse imperium: op geen enkel moment in de afgelopen 500 jaar is Europa militair, politiek, sociaal en spiritueel meer verzwakt geweest. Als de gehele huidige militaire capaciteit van Europa zou worden samengevoegd, zou het geen schijn van kans hebben om Rusland in een oorlog te verslaan. Integendeel, het zou systematisch en volledig worden afgeslacht.

  Oekraïne Situatierapport - Avdiivka

En, zoals ik de afgelopen jaren in crescendo heb betoogd, is het lang doordringende geloof in de Amerikaanse militaire suprematie een mythe; een fata morgana; een misleidend narratief gevormd uit fabels en Hollywoodfilms.

Het Amerikaanse leger heeft sinds WO2 geen oorlog meer gewonnen. Ze hebben vele kleinere, zwakkere landen genadeloos platgebombardeerd, miljoenen mensen gedood en toch nooit een strategische overwinning behaald.

Sinds WO2 hebben ze nog nooit te maken gehad met iets dat ook maar in de verste verte in de buurt komt van oorlogvoering met hoge intensiteit.

Sterker nog, nog nooit in de geschiedenis heeft het Amerikaanse leger op het hoogtepunt van zijn kracht tegen een grote mogendheid gevochten.

En nu, in 2024, is het Amerikaanse leger nog nooit zo verzwakt geweest ten opzichte van een van zijn potentiële grootmachten – namelijk Rusland, China en Iran.

Zoals ik al zo vaak heb gezegd, ben ik ervan overtuigd dat de mislukte proxyoorlog van de VS/NAVO tegen Rusland in Oekraïne de volgende resultaten zal opleveren:

– Het zal het verval van het Amerikaanse Imperium enorm versnellen.

– De NAVO zal ophouden een geloofwaardige militaire/politieke alliantie te zijn.

– De EU zal ophouden een geloofwaardige monetaire/politieke alliantie te zijn.

En terwijl de gebroken hegemoon zich snel terugtrekt, is het zeker dat een groot deel van de wereld overspoeld zal worden door politieke, economische en sociale chaos, terwijl de grote en kleine spelers op de planeet zich haasten om hun respectieve invloedssferen veilig te stellen en nieuwe centra van globale en regionale macht op te richten.

  Wat wist de CIA en wanneer wisten ze het?

Een tijdperk van grote veranderingen staat voor de deur.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Er moet iets gezegd worden over Poetins KinzhalVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOver echte economie gesproken …
Volgend artikelWEF: WHO roept wereldleiders op bevoegdheden over te dragen aan VN om ‘Ziekte X’ te bestrijden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

31 REACTIES

 1. De oorlogen zijn Hollywood producties, we worden weer eens glashard voorgelogen. Er zijn geen werkelijke oorlogen, niet in de Oekraïne niet in Israël. Ik volg Frontnieuws al erg lang, gisteren zag ik echter bewijs dat de oorlogen genesueerd zijn.

   • Ik denk het het spul Daniella rookt goed spul is. Nu kunnen we niet meer naar de maan. Toen wel. Bijzonder. Alle documenten zijn weg. Vreemd. Je kan gewoon zien dat het met een houtje en touwtje is gebouwd. Ja hoor, daarmee gaan we naar de maan.

    Ik denk dat minstens 80% van het budget van NASA naar iets anders is gegaan als naar het bouwen van een maanlander. En wij maar naar de televisie loeren en oeh en ah zeggen. Corona was een scam, peakolie was een scam, klimaat is scam. Maar het kost de burger altijd geld. Mooi hè.

    Nee we zijn op de maan geweest. Tuurlijk.

   • @Djennis, ga eens zelf op onderzoek uit en deel deze info met de reageerders van FN. Laat ik jou een hint geven: de CIA had een geheim programma met het verstrekken van LSD aan allerlei niet-wetende mensen onder de naam MKDELTA.
    Vooruit, ik doe er nog een naam bij, Timothy Leary (1920 -1996).
    Veel succes & ik (en velen met mij) kijken uit naar jouw constructieve bijdrage.

      • Ik heb dit door AI gegooid Ron. Wat denk jij van het antwoord.

       Mijn vraag
       You
       Hi Ai. Iees op internet dat iemand in discussie het volgende zegt, wat kan jij hier van zeggen. Wees zo uitgebreid mogelijk: Over MKDELTA is veel minder gepubliceerd dan over MKULTRA

       Antwoord:

       MKDELTA is een minder bekend aspect van het bredere programma van geheime experimenten uitgevoerd door de Central Intelligence Agency (CIA) in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot MKULTRA, dat meer bekendheid heeft gekregen, is informatie over MKDELTA beperkter en minder gedetailleerd beschikbaar voor het publiek. Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen:

       MKULTRA en MKDELTA:
       MKULTRA en MKDELTA waren beide onderdelen van de CIA-programma’s die plaatsvonden in de jaren ’50 en ’60. MKULTRA was gericht op het onderzoeken van methoden voor mind control en gedragsmanipulatie. MKDELTA was meer specifiek gericht op de operationele toepassing van deze technieken.
       Gebrek aan Openbaarheid:
       Een van de redenen waarom er minder gepubliceerd is over MKDELTA is het gebrek aan openbaarheid. In tegenstelling tot MKULTRA zijn de documenten en details over MKDELTA minder toegankelijk voor onderzoekers en het grote publiek. Dit kan te maken hebben met classificatie, geheimhouding, of het feit dat sommige documenten mogelijk verloren zijn gegaan of vernietigd.
       Doelstellingen van MKDELTA:
       MKDELTA richtte zich meer op de implementatie van de bevindingen van MKULTRA in operationele contexten. Het betrof specifiek onderzoek naar het gebruik van drugs, chemicaliën en technieken voor verhoor- en manipulatiedoeleinden op het gebied van inlichtingen en nationale veiligheid.
       Experimentele Aspecten:
       MKDELTA omvatte experimenten met verschillende stoffen en methoden, vergelijkbaar met MKULTRA. Deze experimenten omvatten onder andere het gebruik van psychedelische stoffen zoals LSD en methoden voor het manipuleren van menselijk gedrag.
       Juridische en Ethische Overwegingen:
       Het gebrek aan openbaarheid en discussie over MKDELTA heeft bijgedragen aan zorgen over juridische en ethische aspecten van deze experimenten. Het roept vragen op over de verantwoording van de overheid en de mogelijke schending van mensenrechten in het kader van geheime experimenten.
       Gevolgen voor het Publieke Bewustzijn:
       Het beperkte begrip en de bekendheid rond MKDELTA hebben mogelijk invloed op het publieke bewustzijn en de discussie over ethiek en transparantie met betrekking tot overheidsexperimenten op het gebied van gedragsmanipulatie en mind control.
       In conclusie blijft MKDELTA een minder belicht onderdeel van het bredere MKULTRA-programma. Het gebrek aan beschikbare informatie heeft geleid tot een beperkter begrip van de specifieke doelstellingen, methoden en ethische implicaties van MKDELTA in vergelijking met MKULTRA. Onderzoekers en het publiek moeten blijven streven naar transparantie en toegang tot informatie om een vollediger beeld te krijgen van de geschiedenis van dergelijke geheime programma’s

       • Vooral de laatste zin van de bot vond ik opvallend en heb de volgende vraag gesteld. Ik drukte te snel op verstuur om even de fouten uit de zin te halen maar de bot begreep me. In ieder geval vertrouw ik geen overheden en dat zou niemand moeten doen, los van het antwoord van de bot

        Ik kom er toch nog even op terug, je schrijft dat onderzoekers en en publiek moeten blijven streven om transparantie te krijgen over dit soort programma’s. Komt daar kom een steeds grotere roep om vanuit de burger omdat er veel oud zeer is, of is het een morele kwestie

        De roep om transparantie over geheime programma’s zoals MKULTRA en MKDELTA komt voort uit verschillende redenen en kan worden beïnvloed door zowel historische als morele overwegingen. Hier zijn enkele aspecten die een rol kunnen spelen:

        Historisch Bewustzijn:
        Naarmate de tijd verstrijkt, groeit het historisch bewustzijn onder burgers. Mensen willen begrijpen wat er in het verleden is gebeurd, vooral als het gaat om overheidsactiviteiten die eerder geheim werden gehouden. Dit historisch bewustzijn kan leiden tot een grotere vraag naar openbaarmaking van documenten en informatie.
        Mensenrechten en Ethiek:
        Het uitvoeren van geheime experimenten op mensen, zoals het geval was bij MKULTRA en MKDELTA, roept serieuze ethische vragen op. De mogelijke schending van mensenrechten en de ethische implicaties van dergelijke experimenten hebben geleid tot een groeiende roep om verantwoording en transparantie.
        Vertrouwen in Overheid:
        Geheime overheidsprogramma’s kunnen het vertrouwen van het publiek in de overheid ondermijnen. Het publiek heeft recht op informatie over activiteiten die van invloed kunnen zijn op individuele rechten en vrijheden. Transparantie draagt bij aan het herstellen van vertrouwen tussen burgers en hun overheid.
        Democratisch Beginsel:
        In een democratisch systeem is transparantie essentieel voor een goed functionerende samenleving. Het stelt burgers in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen en draagt bij aan de verantwoordingsplicht van de overheid aan haar burgers.
        Voorkomen van Herhaling:
        Het begrijpen van geheime experimenten uit het verleden helpt ook bij het voorkomen van herhaling van dergelijke praktijken. Door transparantie wordt het moeilijker voor overheden om onethische of illegale experimenten uit te voeren zonder publieke kennis en controle.
        Over het algemeen is de roep om transparantie een combinatie van historisch bewustzijn, zorgen over ethiek en mensenrechten, het behoud van vertrouwen in de overheid en het waarborgen van democratische principes. Het is een teken van de wens van het publiek om volledig geïnformeerd te worden over de activiteiten van hun overheid en om betrokken te worden bij het debat over wat ethisch aanvaardbaar is in het nastreven van nationale veiligheid en andere doelstellingen.

        • In mijn antwoord heb ik de naam van Timothy Leary genoemd. Deze man heeft zijn baan als hoogleraar aan Harvard University opgezegd en zich aangesloten bij de tegencultuur, door o.a. Mark Devlin in ‘Muzikale waarheid’ (2016) beschreven.
         Met alle respect maar met AI kom je niet tot de essentie van een bepaald onderwerp. De Deep State wil dat je HUN waarheid omarmd en zelf nadenken is uit den boze. Kritische mensen (die zich niet laten vaxen en reageren op sites als FN) kunnen ze missen als kiespijn.
         Je kunt het een beetje vergelijken met het gebruik van een calculator, want zelf kunnen (hoofd)rekenen is toch het allerbeste.
         Zelf research doen geeft nog altijd (bij mij althans) de meeste voldoening.

  • ” RASTAFARAàààààààààà ” kkkkk 😵🥴🤧 Al bij al triestig ! Kop op meisie !

   Anderzijds hoop ‘k van harte dat de meiskes en jongens van (o.a.) Frontnieuws zo’n dubbele insinuaties teboven geraken ! Pas sìmple, pas du tout …. Sterkte beste redactie !

  • Ben je op beide fronten geweest of zit je door zo’n dig bril te.kijken en allerlei spelletjes te doen dan ben je een van de vele die gelooft in de Schwabber theorie “Je bezit niets en je bent gelukkig”, 😜🖕💉⚰️

  • Ga je aanmelden bij de UA strijdkrachten en laat je naar het front sturen. Na enkele uren ervaring aldaar hoor ik graag opnieuw van je. Gefak’ed of niet, die oorlog daar?

 2. Ww2 schrijf ik iok niet toe aan de usa , maar aan rusland ,die hebben maar liefs 22 miljoen mensen verloren dan is de usa ver in de minderheid bij .maarja usa is altijd al vies geweest door anderen voor zn karretje te spannen

 3. De hoogmoed van usa en haar marionetten in het zgn democratische Westen kent geen grenzen. En diezelfde hoogmoed zal keihard in elkaar storten, daar ben ik van overtuigd. De gevoerde politiek van binnenvallen, leegplunderen en in chaos achterlaten keert zich nu tegen datzelfde usa en de meelopers. Kijk maar naar de Brics.
  Voor usa geldt wie een kuil graaft voor een ander dondert daar zelf in. Maar voor Europa / EU had zo anders gekund. Had die Amerikanen laten barsten en had een eigen Europese koers gevolgd en had samen met Rusland een sterk continent opgebouwd. Maar onthoudt de uitspraak van de denktank Statfor onder Obama: een alliantie tussen Duitsland (machinebouw) en Rusland (grondstoffen) moet ten allen tijde voorkomen worden. En daar zit de pijn. De usa marionetten in Brussel en in de westerse regeringen zaten en zitten volledig onder de usa plak. Wat zou het zijn? Geld? Chantage? Beiden? Of mooi baantje elders? Wie het weet mag het zeggen.
  Arm volk dat zulke lijers ( geen leiders) heeft. Diezelfde lijers roepen nu dat er oorlog moet komen. Complete waanzin. Blijkbaar moeten er weer honderduizenden slachtoffers vallen. En waarvoor? Om het dividend uit de militaire rotzooi industrie te vangen ten koste van heel veel ellende? Elke oorlog is een bankiersoorlog zei mijn moeder al, die wo2 meegemaakt had. De waanzin ten top. Streef verdomme naar vrede, drijf handel met elkaar ipv deze krankzinnige oorlogophitserij. En tot slot. Laten die oorlogophitsers zelf naar het front gaan ipv de vele jonge mannen en vrouwen.
  Alleen dat durven de “helden” niet. Te bang voor der hachje.
  Wat een wereld. In en in verrot.

 4. Opmerking/commentaar :
  ” ‘Peter de groote’ januari 20, 2024 Bij 12:13 aldus :

  Ww2 schrijf ik iok niet toe aan de usa , maar aan rusland,die hebben maar liefs 22 miljoen mensen verloren dan is de usa ver in de minderheid bij .maarja usa is altijd al vies geweest door anderen voor zn karretje te spannen ”
  ~
  Wat bedoel j’ eigenlijk, ‘Peter de groote ‘ , met:
  ” Ww2 schrijf ik iok niet toe aan de usa , maar aan rusland ,die hebben maar liefs 22 miljoen mensen verloren dan is de usa ver in de minderheid bij ”
  ….????

  Mij ontgaat hier iéts of wat ….. Surout, teméér de ‘quasi contradictio in terminus ….
  Rusland is niet plichtig of ‘schuldig aan WWO II ., hoegenaamd niét; en als ’t erop aan zou komen, ook niet schuldig, plichtig, NOCH aan de BASIS van een gerangnummerde eventuele, hypothetische WWO III , hoé óók héél specifieken, sòmmigen, H💀TO, gringoYanks e.d.m. de oorlogstrommels beroeren en narratieven en valstrikken aan Rusland’s schenen aan ’t stàmpen zijn iiii !!!!

  R🌸SSIYA is ons eind WWO II, niet eventjes van dat NAZIgespuis komen BEVRIJDEN, léés : ‘VERLOSSEN’, om ons nu uit zichzèlf aan te zouden vallen ! In tegendeel ! Rusland heeft sedertdién niet anders gedaan om vriendelijk, gerespecteerd, en beschaafd deel te mogen uitmaken van ‘Europa’, … ‘EUROPA’, – ‘çOIS HOLLANDE, ‘ENGE?LA KASNER (ali. Merkel), H💀TO, ANGELEN en SAKSEN – , …. heeft/hebben dit vertrouwen geraffineerd gefaked, geschonden, …. beschaamd, .. verraden ….

  Maar er is een OCEAANGROTE KANS, – niet dus maar een ‘waterplaskans’ – , dat àls ’t op een III-° treffen mocht aankomen, ’t onvermijdelijk en onloochenbaar als REACTIE zou zijn, op een AGRESSIE-ACTIE door ’t westen …..

  Wat de Almachtige Schepper van àlles en iederéén, en president VLady Putin, èn misschien de Muzen diplomatisch, taktisch mogen verhoeden ! Dit is mijn smeekbede voor mijn (klein)kinderen, kindskinderen en nakomelingschap ! Moge VLady Poetin’s wijsheid, geduld, tAkt, diplomatie en perceptievermogen gezegend zijn en blijven, opdat de voor ons liggende tijd ‘sòmmige héél BOEL-zuchtige en oorlogsgeile heethoofden in ’t westkwartier van onze unieke Planeet tot inzicht, en bedaren mogen komen !

  d’ Hoofdjes koél en de voetjes wàrrrrm, en niét àndersòmme !

  May The Almighty CREATOR provide this ‘ Humanity & Mankind !
  PELO AMOR DE DEUS ! POUR L’ AMOUR DE DIEU ! FOR GOD’s SAKE !

  “* Vero Nihil Verius *” tijdloos

 5. Als iemand vindt dat het Westen de Russen moeten verslaan, begin maar vast ook in je broek te pissen. Rusland is bezig met een speciale militaire operatie, niet met oorlog, om van de overgebleven en nieuwe corrupte nazi’s af te komen. Het Westen moest zich er weer mee bemoeien met als resultaat dat ze geen kogel meer over hebben. En daarmee, en met de enorme schulden, willen ze dan de Russen verslaan.
  En dat komt allemaal in de krant, van Fabeltjesland. Oogjes dicht en snaveltjes toe, slaap lekker (voor altijd).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in