In januari reageerde de populaire podcaster Joe Rogan op de kritiek die hij kreeg voor het verspreiden van wat velen ‘desinformatie’ noemden, nadat Rogan verschillende artsen in zijn show had uitgenodigd om het risico van het virus en vaccins te bespreken.

In zijn reactie geplaatst op zijn Instagram-account, legde Rogan zijn probleem uit met de term ‘desinformatie’ zelf, gezien zoveel onderwerpen die vorig jaar als desinformatie werden beschouwd, nu algemeen als de waarheid worden beschouwd, schrijft Dailyveracity.com.

“Het probleem dat ik heb met de term desinformatie, vooral in deze tijd, is dat veel van de dingen die we een korte tijd geleden nog als desinformatie beschouwden, nu als feit worden geaccepteerd,” zei hij.

“Acht maanden geleden, als je zei dat als je je laat vaccineren je nog steeds COVID kunt oplopen en je nog steeds COVID kunt verspreiden – dan word je van de sociale media verwijderd… Nu wordt dat geaccepteerd als een feit.

Als je zou zeggen ‘ik denk niet dat stoffen mondkapje werken’ zou je van social media worden verbannen. Nu wordt dat openlijk en herhaaldelijk gezegd op CNN.

Als je zou zeggen: ‘Ik denk dat het mogelijk is dat COVID-19 uit een lab komt‘, zou je van veel social media-platforms worden verbannen. Nu staat dat op de cover van Newsweek,” zei hij.

Op 4 februari, tijdens zijn show “Real-Time”, uitte lgastheer Bill Maher een aantal van dezelfde gevoelens als Rogan, door uit te leggen hoe het medische establishment voortdurend valse gesprekspunten naar buiten heeft gebracht over het virus, de pandemie, en hoe het te bestrijden.

“Een studie deze week van een professor van Johns Hopkins concludeerde dat de lockdowns weinig effect hadden op het verminderen van het aantal COVID-doden. Oké, dat is een grote fout,” merkte Maher op een gegeven moment op.

Zowel Maher als Rogan lijken gelijk te hebben. Niet alleen heeft het medische establishment zich vergist in enkele van de belangrijkste aspecten van COVID-19, maar ze hebben ook samengewerkt met media en sociale mediabedrijven om deskundigen te censureren wier boodschap tegengesteld was aan het mainstream-narratief.

De doeltreffendheid van de Lockdowns

De Johns Hopkins studie waarnaar Maher verwees, toont aan dat de lockdowns die regeringen over de hele wereld oplegden nutteloos waren, ze verminderden het sterftecijfer met slechts 0,2%, terwijl ze ook een netto toename veroorzaakten van het sterftecijfer door alle oorzaken.

Uit de studie bleek dat de lockdowns het aantal COVID-19 sterfgevallen in de V.S. slechts met ongeveer 1.000 verminderden, wat niet gecorrigeerd is voor de toename van angst, zwaarlijvigheid, depressie, vertraagde kankerscreenings, en overdoses drugs, naast andere factoren die de lockdowns veroorzaakten.

“Hoewel deze meta-analyse concludeert dat lockdowns weinig tot geen effecten hebben gehad op de volksgezondheid, hebben ze enorme economische en sociale kosten veroorzaakt waar ze werden toegepast,” schreven de onderzoekers. “Bijgevolg is het lockdown-beleid slecht gefundeerd en moet het worden verworpen als een beleidsinstrument voor een pandemie.”

Volgens een andere studie, die vorig jaar werd gepubliceerd, steeg het aantal zwaarlijvige jongeren na de lockdowns, en een grootschalige studie van de Universiteit van Californië kwam tot de conclusie dat de lockdowns niet alleen geen levens redden, maar zelfs tot meer sterfgevallen hadden geleid dan wanneer er helemaal geen lockdowns hadden plaatsgevonden.

Uit andere gegevens blijkt dat het aantal zelfmoorden onder kinderen en zelfmoordgedachten sterk is gestegen, en in één schooldistrict in Las Vegas pleegden meer dan een dozijn leerlingen zelfmoord, waardoor het district de scholen vervroegd moest heropenen.

Op het hoogtepunt van de lockdowns hebben meer dan 7.000 wetenschappers, virologen en deskundigen op het gebied van infectieziekten onlangs een verklaring ondertekend tegen lockdown-maatregelen, en dat lockdown-regels in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk “onherstelbare schade” zouden veroorzaken.

Dr. Sunetra Gupta, professor aan de Universiteit van Oxford, was een van de auteurs van de open brief die samen met de petitie werd verstuurd, samen met Dr. Martin Kulldorff van de Universiteit van Harvard en Dr. Jay Bhattacharya van Stanford.

Volgens een recent verslag van de Daily Mail hebben Dr. Anthony Fauci en het hoofd van het National Institute of Health (NIH) samengespannen over een manier om de groep deskundigen die de “Verklaring van Great Barrington” hebben geschreven in diskrediet te brengen.

In een e-mail van 8 oktober van Collins aan Fauci noemt het hoofd van het NIH de GBD het werk van “drie rand-epidemiologen” die “veel aandacht lijken te krijgen”.

Collins voegt eraan toe dat “er een snelle en vernietigende publicatie moet komen over de uitgangspunten ervan. Ik zie zoiets nog niet online – is het al onderweg?

Later op de dag stuurt Fauci Collins een opiniestuk van Wired waarin het idee wordt weerlegd dat kudde-immuniteit de pandemie zou tegenhouden.

Collins stuurt Fauci vervolgens een opiniestuk in The Nation dat de GBD ook afkraakt.

Het blijkt dat de “marginale” wetenschappers in de meerderheid zijn volgens de resultaten van de overgrote meerderheid van de beste studies, en dat zij al die tijd gelijk hadden.

Natuurlijke immuniteit en kudde-immuniteit

In een nieuw CDC-rapport, waarin de resultaten van COVID uit New York en Californië zijn geanalyseerd, wordt vastgesteld dat de natuurlijke immuniteit tijdens de deltagolf ten minste zes maal sterker was dan de vaccinatie.

Deze studie komt op een moment dat andere belangrijke studies onder de aandacht zijn gebracht die allemaal soortgelijke of zelfs betere conclusies laten zien.

Uit een studie die in deze periode op medRxiv.org werd gepubliceerd, bleek bijvoorbeeld dat mensen die beide doses van het Pfizer-vaccin hadden genomen, 13 keer meer kans hadden op een doorbraakinfectie en een veel groter risico liepen op een ziekenhuisopname met Covid-19 vergeleken met degenen die van nature immuun waren.

Martin Kulldorff, professor aan de Harvard Medical School, een van de deskundigen die de Great Barrington Declaration hielpen opstellen, zei destijds dat lockdowns en vaccinatiemandaten volledig onwetenschappelijk waren omdat natuurlijke immuniteit exponentieel meer bescherming biedt dan vaccins.

“Voorafgaande COVID-ziekte biedt betere immuniteit dan vaccins, dus vaccinmandaten zijn niet alleen wetenschappelijke onzin, ze zijn ook discriminerend en onethisch,” merkte Kulldorff, een biostatisticus en epidemioloog, op Twitter op.

Tijdens een CNN-interview in september vorig jaar werd Dr. Anthony Fauci gevraagd naar de miljoenen mensen die het coronavirus op natuurlijke wijze hebben opgelopen en nu natuurlijke immuniteit hebben.

Fauci antwoordde dat hij geen antwoord had.

Aangezien natuurlijke immuniteit keer op keer als superieur werd bewezen, hebben veel Twittergebruikers teruggewezen naar de tijd dat de Wereldgezondheidsorganisatie haar definitie van “kudde-immuniteit” veranderde.

Zolang dat de rubriek ‘kudde-immuniteit’ op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie bestond, definieerde de WHO kudde-immuniteit als door natuurlijke infectie of vaccinatie.

Nadat de vaccins echter waren goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen, veranderde de WHO de definitie op hun site om aan te geven dat kudde-immuniteit alleen wordt bereikt door vaccinatie.

Volgens de beste beschikbare gegevens en de meest uitgebreide schattingen is kudde-immuniteit al lang geleden bereikt.

Volgens een andere recente studie, gepubliceerd in The Journal of the American Medical Association, JAMA, resulteerde ongeveer 99% van alle eerdere COVID-infecties in natuurlijke immuniteit met een duur van ten minste “650 dagen”.

“In deze cross-sectionele studie van ongevaccineerde Amerikaanse volwassenen werden antilichamen gedetecteerd bij 99% van de personen die een positief COVID-19 testresultaat rapporteerden, bij 55% die geloofden dat ze COVID-19 hadden maar nooit getest werden, en bij 11% die geloofden dat ze nooit een COVID-19 infectie hadden gehad. Anti-RBD niveaus werden waargenomen na een positief COVID-19 testresultaat tot 20 maanden, wat eerdere duurzaamheidsgegevens van 6 maanden verlengt.”

De zaak is gesloten lijkt het, zelfs undercover video’s tonen meerdere wetenschappers die werken voor de farmaceutische gigant Pfizer, die bevestigen dat mensen die op natuurlijke wijze besmet zijn met COVID-19 een veel superieure immuniteit hebben tegen het virus dan de immuniteit die de vaccins zogenaamd bieden.

Aantallen ziekenhuisopnames worden enorm overgeteld

Volgens een recent rapport van Politico, proberen ambtenaren van Biden het aantal Covid-19 ziekenhuisopnames in de VS te herberekenen om “een nauwkeuriger beeld te krijgen van de impact van Covid in het hele land”.

Politico meldt dat een groep wetenschappers en dataspecialisten nu ziekenhuizen vraagt om het aantal patiënten dat naar de faciliteit gaat omdat ze Covid-19 hebben te scheiden van individuen die om andere redenen naar binnen gaan en positief testen na te zijn opgenomen.

Volgens een ander rapport uit de Atlantic waren 40 tot 45 procent van de ziekenhuisopnames die werden geteld als COVID-ziekenhuisopnames bij kinderen, voor mensen die om een heel andere reden werden opgenomen.

Bovendien, volgens een analyse in hetzelfde rapport dat 50.000 COVID ziekenhuisopnames bestreek, waren 48 procent van de mensen die voor COVID in het ziekenhuis werden opgenomen, patiënten met een milde of asymptomatische ziekte.

Uit een ander recent rapport van de Daily Mail bleek dat een kwart van de mensen in ziekenhuizen in Engeland die als “COVID-patiënten” werden aangemerkt, ook voor andere ziekten werden behandeld.

Nu verklaren verscheidene lijkschouwers en wetenschappers dat de COVID-sterfgevallen  ziekenhuisopnamen cijfers nog hoger zijn opgeblazen.

Het doel van de regering is om een ‘nauwkeuriger’ beeld te krijgen van de impact van Covid-19 in het hele land en of het virus ernstige ziekten veroorzaakt.

De werkzaamheid van de vaccins

In september werd in een grote studie, gepubliceerd in het National Center for Biotechnology Information (NCBI), geen waarneembaar verband gevonden tussen het niveau van vaccinatie en het aantal COVID-19 gevallen.

In die studie onderzochten wetenschappers de relatie tussen het percentage van de bevolking dat volledig gevaccineerd was en het aantal nieuwe COVID-19-gevallen in 68 landen en in 2947 counties in de VS.

Op landenniveau stelden zij vast dat er geen enkel verband blijkt te bestaan tussen hoeveel mensen volledig gevaccineerd zijn en het aantal COVID-19-gevallen.

Na de studie in het NCBI werd een andere studie gepubliceerd die meer dan 140 landen bestreek en waarin een rechtstreeks oorzakelijk verband werd gevonden tussen een toename van het aantal sterfgevallen in landen met een hoger niveau van vaccinaties.

In feite zeggen de onderzoekers en auteurs van alle beste studies dat de trendlijn een positief verband suggereert tussen landen met een hoger percentage van de bevolking dat volledig is gevaccineerd en een hoger percentage COVID-19-gevallen en -ziekenhuisopnames per 1 miljoen mensen.

De studies wijzen op het recordaantal gevallen en ziekenhuisopnames in Israël, ondanks het feit dat de overgrote meerderheid van de bevolking daar gevaccineerd is en meer dan een kwart van de bevolking ten minste één boosterdosis heeft gehad.

Zij merken ook op dat “het ontbreken van een significant verband tussen het percentage van de bevolking dat volledig is gevaccineerd en nieuwe COVID-19-gevallen verder wordt geïllustreerd door bijvoorbeeld een vergelijking van IJsland en Portugal”.

Het VK is een ander voorbeeld dat is gebruikt door onderzoekers die het publiek willen waarschuwen voor de inefficiëntie van de huidige vaccins.

Volgens Israëlische nieuwsberichten zei professor Yaakov Jerris, directeur van de coronavirusafdeling van het Ichilov ziekenhuis, onlangs dat de werkelijke situatie in ziekenhuizen het tegenovergestelde is van wat velen zouden verwachten op basis van wat zij uit de media hebben vernomen.

“Op dit moment zijn de meeste van onze ernstige gevallen volledig gevaccineerd,” vertelde Jerris aan Channel 13 News. “Ze hebben minstens drie injecties gehad. Tussen de zeventig en tachtig procent van de ernstige gevallen zijn gevaccineerd. Het vaccin heeft dus geen betekenis voor de ernstige ziekte, vandaar dat slechts twintig tot vijfentwintig procent van onze patiënten ongevaccineerd is.”

Tijdens een kabinetsvergadering op zondag zei hij tegen de ministers: “Het definiëren van een ernstige patiënt is problematisch. Bijvoorbeeld, een patiënt met een chronische longziekte had altijd al een laag zuurstofgehalte, maar nu heeft hij een positieve coronavirustestuitslag waardoor hij technisch gezien een ‘ernstige coronaviruspatiënt’ is, maar dat is niet juist. De patiënt verkeert alleen in een moeilijke toestand omdat hij een ernstige onderliggende ziekte heeft.”

In januari kondigde Pfizer CEO Albert Bourla aan dat zijn bedrijf begon met de ontwikkeling van een vaccin specifiek voor Omicron. Bourla zegt dat het nieuwe vaccin naar verwachting in maart klaar zal zijn, wanneer gezondheidsfunctionarissen voorspellen dat de laatste golf van de extreem milde variant al voorbij zal zijn.

Tijdens een toespraak op een J.P. Morgan conferentie over gezondheidszorg in januari gaf Bourla ook openlijk toe dat de huidige vaccins “beperkte of geen” bescherming bieden tegen het oplopen van de huidige varianten van de ziekte. Hij moedigde vervolgens boosterprikken aan.

Een aantal deskundigen heeft gewezen op de snel tanende werkzaamheid van alle huidige vaccins, die vorig jaar door bijna alle media werden aangeprezen als zijnde “100 procent” effectief tegen het oplopen of overdragen van het virus. Veel van deze deskundigen zijn door socialemediabedrijven in de ban gedaan.

Een van de dingen die de mainstream media nog moeten toegeven is hoezeer zij er naast zitten wat betreft de doeltreffendheid van niet alleen stoffen mondkapjes, maar van alle maskers.

De overgrote meerderheid van de gouden standaard wetenschappelijk onderzoek verzameld over meerdere decennia, concludeert mondkapjes zijn volledig ineffectief in het voorkomen van de verspreiding van aandoeningen van de luchtwegen.


Copyright © vertaling 2022 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Totaal losgeslagen: Bill Gates roept op tot straffen voor critici van mondkapjes en vaccinsVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVrouw verliest haar spraakvermogen na het nemen van een COVID-injectie
Volgend artikelWat deed jij, papa?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. Via de app binnengekomen:

  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_nl

  “Maaaaarrrrr….. Het addertje…..
  Al lijkt die QR voorlopig van de baan, minister Ernst Kuijpers gaat in mei namens 17,5 miljoen Nederlanders een verlenging van de EU- verordening ondertekenen.
  Per juni 2022 moet dan de verplichting van het reizen met een QR code zijn ingevoerd+ mensen mogen niet meer weigeren zich te laten vaccineren (!).
  Dit gaat allemaal heel stilzwijgend nu.
  In Italië loopt het storm met het geven van feedback als burgers (inmiddels 15.000x gedaan) .Bij ons is dit nauwelijks bekend.
  Ik ben er nu mee bezig, heb deze verordening (35 pagina’s!) eerst gedownload en gelezen.
  Ook heb ik een EU- account aangemaakt nu en moest even (1 dag) wachten op autorisatie.
  Nu kan ik aan de slag met het geven van mijn feedback want dat is slechts mogelijk tot 7 april.
  Denk je dus dat we van die QR- code af zijn, wordt het stiekem met verplichte vaccinatie erbij door de EU ingevoerd als Kuijpers dit gaat ondertekenen en als de meerderheid van de EU- landen hiermee akkoord gaat.
  Dit is de link (veel leeswerk en wat moeite doen maar dan kun je in ieder geval je mening geven).
  Hoe meer mensen dit weten hoe beter en hopelijk komt er daardoor flink tegengas…”

  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_nl

  • Immortal Hoe krijgen we dit meer onder de aandacht? Zou je misschien al je gegevens&ontdekkingen aan forum voor democratie verzenden zodat zij dan dat in de kamerdebatten live meer aandacht aan kunnen geven ? Of de gegevens aan BLCKBX, Cafe Weltschmerz verzenden?

  • Immortal wij hebben gisteren heel deze verordening doorgelezen maar zien nergens staan dat mensen straks niet meer mogen weigeren om zich te laten vaccineren. Waar haal jij dat uit?

   • Goofy, zoals ik al schreef, het kwam via de App binnen, via een kennis die normaal niet kort door de bocht is. Ik heb de verordening net opgehaald en ga hem zo nog eens in detail lezen. Als het inderdaad zo is, dat men nog steeds vax-vrij kan blijven, en geen gedonder met een QR code, geen probleem. Maar als het zo is, dat er weer een QR code komt die jouw bewegingsvrijheid belemmert omdat je vax-vrij wenst te zijn, dan wel groot probleem – want impliciet verplicht dit je tot een vax, als jij die QR begeert: jij geen vax, dus jij geen QR, dus jij geen vrijheid. Dat is indirecte verplichting / indirecte dwang. Ook de digitale identity die op het programma staat zou niet opgedrongen moeten worden.

    Als het jou alleen om de keuzevrijheid over de vax gaat, maar niet over de afgedwongen QR code en alle gevolgen van dien, dat is dan spijtig voor sommige mensen die niet gedwongen willen worden de vax te nemen.

    Ik zal mijn kennis er echter wel op wijzen dat ze kennelijk kort door de bocht is geweest met haar opmerking dat “niemand de vax nog kan weigeren”. Dat is angstzaaierij die nergens voor nodig is. Impliciet kan die vax dus niet geweigerd worden, als je je normale civiele vrijheid wilt behouden, maar zo staat het niet geformuleerd. (Er had dus moeten staan: zij die vax-vrij wensen te blijven, krijgen geen QR code, en dus geen civiele vrijheid meer. Zij die een vax willen, worden beloond met een QR code en zijn voorlopig nog vrij.) Bedankt voor je moeite, in elk geval.

 2. Het is een initiatief van de EU. Je kan je mening geven op hun website, nadat je jezelf hebt geregistreerd in hun database met naam en email adres. Dus je staat nu op hun lijst.

  Ik mag aannemen dat Baudet et al snugger genoeg zijn om lucht te krijgen van dit soort initiatieven, dus waarom zij het niet distribueren en aanbevelen, begrijp ik niet. Dit initiatief kwam via de whatsapp bij mij terecht, via via, en ik besloot het te delen met FN lezers.

  Iedereen kan/mag het delen waar hij wil. Ik weet niet of blkbx het juiste platform is, want ik krijg niet de indruk dat die serieuze oppositie zijn? En Weltschmerz? Google even op wie de boel financiert en zo – maar trek geen conclusies die jij niet wilt trekken! Is Linkedin een idee?

  Ik heb ondertussen een email verstuurd naar de FVD, die hieronder ingeplakt is, inclusief de namen en email contactgegevens die jullie ook kunnen gebruiken om je eigen email te sturen:

  Geachte Ellen van de Voort, Natasja Dee en Robin de Keijzer,

  Graag wil ik uw aandacht vestigen op een belangrijk initiatief van het EU, welke de EU burgers de kans geeft hun mening te uiten over een aantal zeer onaangename en vrijheidschadende zaken waar de Min van Volksgezondheid voor staat te trappelvoeten die te ondertekenen, voor implementatie in Juni dit jaar. Onder meer gaat dit over een verplichte “vaccinatie”.

  In mijn kennissenkring verbaast het ons dat dit initiatief zo weinig aandacht krijgt in de gangbare media (inclusief dus de “alternatieve”). Aangezien er veel vertrouwen is in de heren Baudet en van Meijeren et al bij de FVD, verwachten we van de FVD dat zij dit initiatief openbaar maakt zodat meer mensen hun mening kunnen geven.

  Het is onbetwistbaar dat een mens-onterende “QR code” absoluut geen “bespreekbaar punt” is waar men een mening over zou moeten geven, maar gezien de enorme dwang door globale machtswellustelingen om de samenleving in een techno-hybride gierput te veranderen, is dit een mogelijkheid om toch nog enig verzet te bieden voordat ook NL in de afgrond stort. In April dit jaar loopt dit initiatief af.

  Ik hoop van ganser harte dat de partij er iets mee gaat doen om een enorme belangstelling op te wekken onder de burgerij. Ik deel deze email met anderen, en zet voor hun gemak derhalve uw contactgegevens hierin: https://www.fvd.nl/contact

  De link naar het EU initiatief:

  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_nl

 3. En dan kwam dit iniatief ook binnen via via de Whatsapp. Ik deel het hier, maar je moet zelf even kijken wat je er van vindt.

  De “Hoe Nu Verder?” krant
  Een gratis informatieve huis-aan-huis krant met thema’s als democratie, grondrechten, economie en gezondheid.
  Dit initiatief komt van een groep bezorgde Nederlanders in samenwerking met de Vereniging van Vrije Journalisten (VVJ) en onafhankelijke media.
  Ga naar hoenuverder.org en help mee Nederland helemaal velgroen te kleuren.
  Helpen met het dekken van de kosten van de bezorging van de “Hoe Nu Verder?” krant kan d.m.v. een donatie vanaf 2 euro.

 4. Gevaarlijke desinformatie die je een permanente ban opleverde bij twitter: Zeggen dat H.de J. een enorme l.u.l. is vergezeld van een mooie afbeelding van een grote dick. Wat blijkt nu ? Hugo is en blijft een enorme grote penis…………. Veel sites, w.o. 9fornews accepteerde geen kwaad woord over Mengele want bang voor juridische gevolgen. Tja, dat krijg je als je bang bent voor het WEF….. Zodra Nederland bevrijd is van de Cojona schapen kunnen we met z’n allen opstaan om die club ten gronde te richten en alle leden te berechten volgens de Neurenberg code. Zullen er genoeg atlas kranen moeten komen……

   • Nee toch? Ik zie bovenin de pagina meerdere positieve reacties staan. Maar v.w.b. de oproep om te reageren op ec.europa.eu kan ik je vertellen dat zowel Viruswaarheid als Stichtingvaccinvrij hieraan aandacht hebben besteed in hun beider nieuwsbrieven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in