Het recente verslag van Dr. Robert Young, met gedetailleerde analyses van zowel het bloed als de vaccins, is zeer technisch, maar zeker de moeite waard. Kortom, grafeenoxide werd gevonden in alle vier de vaccins. Bovendien zijn in het Pfizer-vaccin Trypanosoma cruzi-parasieten aangetroffen, die zijn samengesteld uit koolstof, zuurstof chroom, zwavel, aluminium, chloride en stikstof. De nanodeeltjes in alle vaccins zorgen voor zeer interessante en verontrustende lectuur, evenals de bestanddelen die magnetische effecten in het lichaam teweegbrengen. Een vraag waar we mee blijven zitten is, wat is het extra effect op dit alles als we milieustraling aan de mix toevoegen? Per slot van rekening is grafeenoxide een uiterst geleidende stof, die zeer gevoelig is voor elektromagnetische straling. Young’s werk omvat ook de analyse van het bloed van de gevaccineerden, bericht Thelibertybeacon.com.

We raden ten zeerste aan de volledige analyse van Dr. Young te lezen.

Alles bij elkaar creëren de “vaccin”-bestanddelen, waaronder gereduceerd grafeenoxide en vele andere, die kunnen worden beïnvloed door stralingsbronnen buiten ons, een giftige chemische en radiatieve soep in ons lichaam. De “vaccins” zijn zeker “GEEN vaccins maar nanotechnologische serums die werken als een genetische therapie”. Het werk van Dr. Young bevestigt tot nu toe wat het Spaanse team genaamd La Quinta Columna heeft gevonden. Zie hun video’s hier en hier.

Dr. Young’s gepubliceerde onderzoek naar de inhoud van de vaccins, alsmede het bloed van de gevaccineerden, heeft betrekking op de recente FDA goedkeuring van het Pfizer vaccin. Zoals Karen Kingston afgelopen week heel duidelijk tegen Stew Peters zei, heeft Pfizer nu 14 dagen de tijd om schoon schip te maken met de ingrediënten van het vaccin, alsmede met de bijwerkingen, enzovoorts. Dr. Young geeft ons een voorsprong op wat kan worden verklaard of nog wordt verzwegen.

Scanning & Transmissie Elektronen Microscopie onthult grafeenoxide in CoV-19 vaccins

Dr. Robert O. Young

Fasecontrastmicroscope, transmissie- en scanelektronenmicroscopie en energie-dispersieve röntgenspectroscopie onthullen de ingrediënten van de CoV-19 vaccins!

Ziektekiemen worden in ons en door ons geboren als een infectie en NIET als een infectie van de lichaamscellen. Met andere woorden, ziektekiemen zijn symptomen van cellulaire en genetische ontregeling en NIET de specifieke oorzaak van de cellulaire en genetische ontregeling! De Kiem is NIETS en de Kiem is ALLES. Kiemen kunnen alleen maar bijdragen aan een toestand van toxische onevenwichtigheid, maar NOOIT een specifieke ziekte of aandoening veroorzaken![55] – Dr. Robert O. Young

Samenvatting

Momenteel zijn er vier grote farmaceutische bedrijven die een SARS-CoV-2 nu SARS-CoV-19 vaccin produceren. Deze fabrikanten en hun vaccin zijn Pfizer-BioNTech mRNA Vaccin, het Moderna-Lonza mRNA-1273 Vaccin, het Serum Institute Oxford Astrazeneca Vaccin en het Janssen COVID -19 Vaccin, gefabriceerd door Janssen Biotech Inc, een Janssen Pharmaceutical Company van Johnson & Johnson, een recombinant, replicatie-incompetent adenovirus type 26 dat het SARS-CoV-2 spike-eiwit tot expressie brengt.

Het beoogde doel van deze vaccins is immuniteit te verschaffen tegen het zogenaamde besmettelijke nieuwe coronavirus of SARS-CoV – 2 virus dat nu SARS-CoV – 19 wordt genoemd. Deze vier farmaceutische bedrijven hebben de FDA geen volledige informatie verschaft op hun vaccindoos, bijsluiter of etiket voor veel van de belangrijke en/of minder belangrijke ingrediënten in deze zogenaamde vaccins.

  GEHEIM CDC-VERSLAG: Sinds de start van Operatie Warp Speed zijn ten minste 1,1 miljoen Amerikanen "plotseling gestorven"

Het doel van dit onderzoeksartikel is het identificeren van de specifieke hoofd- en nevenbestanddelen van het Pfizer Vaccin, het Moderna Vaccin, het Astrazeneca Vaccin en het Janssen Vaccin aan de hand van diverse wetenschappelijke anatomische, fysiologische en functionele tests voor elk SARS-COV-2-19-vaccin.

Als een mensenrecht, geregeld onder de wereldwetgeving door de Neurenberg Code van 1947, is de informatie over de specifieke ingrediënten van het vaccin kritiek, vereist en noodzakelijk om te weten, zodat elk mens in elk land ter wereld een geïnformeerde beslissing kan nemen om al dan niet in te stemmen met de SAR-CoV-2-19 inenting. Wij hebben de wetenschappelijke tests op elk vaccin uitgevoerd en hebben verschillende ingrediënten of hulpstoffen geïdentificeerd die niet zijn bekendgemaakt en die in deze vier SARS-CoV-2-19-vaccins zijn opgenomen.

Momenteel worden deze vaccins aan miljoenen mensen over de hele wereld toegediend onder een Emergency Use Authorization (EUA) die door elk land is afgegeven zonder volledige openbaarmaking van alle ingrediënten en in sommige gevallen op last van regeringen of werkgevers, hetgeen in strijd is met de individuele mensenrechten volgens de Code van Neurenberg van 1947.

Methodologie en technieken

Vier “vaccins” werden geanalyseerd, namelijk het Pfizer-BioNtech, Moderna-Lonza mRNA-1273 vaccin, Vaxzevria van Astrazeneca, Janssen van Johnson & Johnson, waarbij gebruik werd gemaakt van verschillende instrumenten en bereidingsprotocollen volgens nieuwe technologische benaderingen van nanodeeltjes. De verschillende instrumenten, waaronder optische microscopie, helderveldmicroscopie, pHasecontrastmicroscopie, donkerveldmicroscopie, UV-absorptie en fluorescentiespectroscopie, aftastelektronenmicroscopie, transmissie-elektronenmicroscopie, energiedispersieve spectroscopie, röntgendiffractometer, kernspinresonantie, werden gebruikt om de morfologie en de inhoud van de “vaccins” te verifiëren. Voor de hoogtechnologische metingen en de verzorging van het onderzoek werden alle controles geactiveerd en referentiemetingen verricht om gevalideerde resultaten te verkrijgen.

Fasecontrast en donkerveldmicroscopie van levend bloed

Vervolgens werden beelden verkregen van de waterige fracties van de vaccins om de mogelijke aanwezigheid van koolstofdeeltjes of grafeen visueel te beoordelen.

De waarnemingen onder optische microscopie onthulden een overvloed aan transparante 2D-laminaire objecten die grote gelijkenis vertonen met beelden uit de literatuur (Xu et al, 2019), en met beelden verkregen uit rGO-standaard (SIGMA) (Figuren 1, 2 en 3).

Beelden van grote transparante vellen van variabele grootte en vormen werden verkregen, die gegolfd en vlak, onregelmatig tonen. Kleinere vellen van veelhoekige vormen, ook vergelijkbaar met vlokken beschreven in de literatuur (Xu et al, 2019) kunnen worden onthuld met pHase Contrast en Dark-Field microscopie (figuur 3).

Al deze laminaire objecten waren wijdverspreid in de waterige fractie van het bloed (figuur 1) of vaccinmonster (figuren 2 en 3) en geen door het geregistreerde octrooi beschreven component kan met deze vellen in verband worden gebracht.

In Figuur 1 is te zien hoe een clusterbom van Gereduceerd Grafeenoxide (rGO) eruit ziet in het Levende Onbesmette Menselijke Bloed na een CoV-19 Inoculatie die Pathologische Bloedcoagulatie veroorzaakt![1][2][55][56][57]

  Truckers gaan niet weg uit Ottawa
Figuur 1 is een Microfoto van een Koolstofcluster van Gereduceerd Grafeenoxide (rGO) bekeken in het Levende Onbesmette Menselijke Bloed met pHase Contrast Microscopie bij 1500x. Merk op dat de rode bloedcellen stollen in en rond het rGO kristal in een toestand die bekend staat als Rouleau! Een Frans woord dat “ketting” betekent.

Wat zijn de niet-openbaargemaakte bestanddelen van de 19 zogeheten vaccins van Pfizer, Moderna, Astrazeneca en Janssen?

Om deze vraag te beantwoorden werd een waterige fractie van de Pfizer, Moderna, Astrazeneca en Janssen vaccins uit elke injectieflacon genomen en vervolgens afzonderlijk bekeken onder pHase Contrast Microscopie bij 100x, 600x tot 1500x vergroting, waarbij anatomisch bewijs van gereduceerde grafeenoxide (rGO) deeltjes werd getoond, die werden vergeleken met microfoto’s van rGO uit Choucair et al, 2009 voor identificatie en verificatie.[3]

Analysestappen van de waterige fracties van het vaccin

Gekoelde monsters werden verwerkt onder steriele omstandigheden, met behulp van een laminaire flow kamer en gesteriliseerd laboratoriumgerei.

De analysestappen waren:

1. Verdunning in 0,9% steriele fysiologische zoutoplossing (0,45 ml + 1,2 ml)

2. Fractionering van de polariteit: 1.2 ml hexaan + 120 ul van RD1 monster

3. Extractie van hydrofiele waterige pHase

4. Scannen van UV-absorptie en fluorescentiespectroscopie

5. Extractie en kwantificering van RNA in het monster

6. Elektronen- en optische microscopie van waterige pHase

De niet-openbaargemaakte ingrediënten van het Pfizer Vaccin

De microfoto’s in de figuren 2 en 3 zijn verkregen met behulp van 100X, 600X en 1500X pHase Contrast, Dark Field en Bright Field Optische Microscopie.[3]

Links van elke microfoto ziet u microfoto’s verkregen uit de waterige fractie van het Pfizer-vaccin dat rGO bevat.

Rechts van elke microfoto ziet u een overeenkomst van bekende bronnen die rGO bevatten voor anatomische validatie.

De waarnemingen onder een pHase Contrast, Dark-Field, Bright-Field microscopie, Transmissie en Scanning Electron microscopie van het vaccin product van Pfizer, met inbegrip van vaccin producten van Moderna, Astrazeneca en Janssen onthulde een aantal entiteiten die grafeen strips kunnen zijn zoals hieronder te zien in figuur 3.

Figuur 2 toont een beeld van een waterige fractie van het Pfizer-vaccinmonster (links) en van de standaard gereduceerd grafeenoxide (rGO) (rechts) (Sigma-777684). Optische microscopie, 100X.
Figuur 3 – Beelden van waterige fracties met gereduceerd grafeenoxide van het Pfizer-vaccinmonster (links) en van gesoniceerde gereduceerd grafeenoxide (rGO) standaard (rechts) (Sigma-777684). Optische pHase contrast microscopie, 600X.
Figuur 4 toont de liposoomcapside die rGO bevat en die Pfizer gebruikt voor zijn product om het grafeenoxide te vehiculeren door de liposoomcapside te hechten aan specifieke mRNA-moleculen om de liposoominhoud van fGO naar specifieke organen, klieren en weefsels te drijven, namelijk de eierstokken en de teelballen, het beenmerg, het hart en de hersenen. Het beeld werd verkregen door een SEM-Cryo preparaat.

Met behulp van transmissie-elektronenmicroscopie (TEM) hebben wij een ingewikkelde matrix of netwerk van gevouwen doorschijnende flexibele rGO-platen waargenomen met een mengsel van donkerder agglomeraties van meerdere lagen en lichter gekleurde van ongevouwen monolagen, zoals te zien is in figuur 5. [3]

Figuur 5 toont een cluster van grafeen nanodeeltjes in een Pfizer vaccin. Ze lijken geaggregeerd te zijn.

De donkerder lineaire gebieden in figuur 5 lijken lokale overlap van vellen en lokale rangschikking van individuele vellen parallel aan de elektronenbundel te zijn.[4]

Na de maas verschijnt een hoge dichtheid van niet geïdentificeerde afgeronde en elliptische heldere vormen, mogelijk overeenkomend met gaten gegenereerd door mechanische forcering van de rGO maas tijdens de behandeling, zoals te zien in figuur 6.[4]

Figuur 6 toont een TEM-microscopie observatie waar deeltjes van gereduceerd grafeenoxide in een Pfizer” vaccin” aanwezig zijn. De röntgendiffractometrie onthult hun aard van kristallijne Koolstof-gebaseerde nanodeeltjes van rGO.

Energie-dispersieve röntgenspectroscopie onthult rGO in Pfizer-vaccin[5][6][7]

De vloeibare fractie van het Pfizer-vaccin werd vervolgens geanalyseerd op chemische en elementaire inhoud met behulp van energie-dispersieve röntgenspectroscopie (EDS), zoals te zien is in figuur 6. Het EDS-spectrum toonde de aanwezigheid van koolstof, zuurstof ter verificatie van de rGO-elementen en natrium en chloride, aangezien het monster in de figuren 2, 3, 5 en 6 waren verdund in een zoutoplossing.

Figuur 7 toont een EDS-spectrum van een Pfizer-“vaccin” onder een ESEM-microscoop in combinatie met een EDS-röntgenmicrosonde (X-as =KeV, Y-as = Counts) waarin koolstof, zuurstof, natrium en chloride worden geïdentificeerd.

Een 50 micron langgerekt lichaam, zoals te zien is in figuur 13, is een scherpe mysterieuze aanwezigheid in het Pfizer-vaccin. Het verschijnt en wordt anatomisch geïdentificeerd als een Trypanosoma cruzi-parasiet waarvan verschillende varianten dodelijk zijn en een van de vele oorzaken is van het verworven immuundeficiëntiesyndroom of AIDS.[Atlas of Human Parasitology, 4th Edition, Lawrence Ash and Thomas Orithel, pages 174 to 178][9]

  Vaccins stoppen overdracht niet, maar gezondheidsambtenaren spreken over "pandemie van de ongevaccineerden
Figuur 13 toont een Trypanosoma-parasiet van ongeveer 20 micron lengte, aangetroffen in het zogenaamde Pfizer-“vaccin”. Het is samengesteld uit koolstof, zuurstof, chroom, zwavel, aluminium, chloride en stikstof.

Een levend bloed pHase Contrast Microscopie Microfoto van Trypanosoma cruzi Parasiet[9]
De kwantificering van mRNA in het Pfizer-vaccin

De kwantificering van RNA in het Pfizer monster werd uitgevoerd met conventionele protocollen (Fisher).

Volgens de NanoDropTM 2000 spectrofotometer kalibratiecontrole specifieke software (Thermofisher), werd het UV-absorptiespectrum van de totale waterige fractie gecorreleerd met 747 ng/ul onbekende absorberende stoffen.

Na RNA-extractie met een commerciële kit (Thermofisher) bleek bij kwantificering met RNA-specifieke Qbit-fluorescentieprobe (Thermofisher) echter dat slechts 6t ug/ul in verband kon worden gebracht met de aanwezigheid van RNA. Het spectrum was verenigbaar met de piek van rGO bij 270 nm.

Volgens de hier gepresenteerde microscopische beelden zou het grootste deel van deze extinctie te wijten kunnen zijn aan grafeenachtige vellen, overvloedig aanwezig in de vloeistoffen in suspensie in het monster.

Discussie

De SARS-CoVid-2-19 pandemie bracht de farmaceutische industrie ertoe nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen die ze vaccins noemden.

Het werkingsmechanisme van deze nieuwe geneesmiddelen zoals verklaard door de farmaceutische industrie, gekoppeld aan wat vermeld wordt in het gegevensblad van de vaccinproducten, is NIET duidelijk voor de huidige medische geleerden om te begrijpen dat deze nieuwe geneesmiddelen geproduceerd door Pfizer-BioNTech mRNA Vaccin, het Moderna-Lonza mRNA-1273 Vaccin, het Serum Institute Oxford Astrazeneca Vaccin en het Janssen COVID -19 Vaccin, geproduceerd door Janssen Biotech Inc, een Janssen Pharmaceutical Company van Johnson & Johnson, GEEN vaccins zijn maar nanotechnologische geneesmiddelen die werken als een genetische therapie.

De naam “vaccin” is waarschijnlijk een escamotage (truc) die om bureaucratische en technocratische redenen wordt gebruikt om een noodgoedkeuring te krijgen, waarbij alle normale regels die nodig zijn voor nieuwe medicijnen worden genegeerd, vooral als het gaat om nieuwe nanotechnologische mechanismen die nog nooit zijn ontwikkeld, noch zijn ervaren door mensen, waar dan ook, op welk moment dan ook in de geschiedenis van de wereld.

Al deze zogenaamde “vaccins” zijn gepatenteerd en daarom wordt hun werkelijke inhoud geheim gehouden, zelfs voor de kopers, die natuurlijk het geld van de belastingbetalers gebruiken. De consumenten (belastingbetalers) hebben dus geen informatie over wat zij door inenting in hun lichaam krijgen. De mensheid tast in het duister over de technologische processen met betrekking tot nanodeeltjes, over de negatieve effecten op de cellen van het lichaam, maar vooral over het mogelijke magnetotoxische, cytotoxische en genotoxische effect van nano-bio-interacties op het bloed en de lichaamscellen.

Dit huidige onderzoek via directe analyse van de voornoemde zogenaamde “vaccins” door middel van nanodeeltjes-technologische instrumenten onthult verontrustende en levensveranderende informatie over de waarheid over de werkelijke giftige inhoud van de zogenaamde vaccins.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Gevaccineerd bloed vertoont ‘stapeling’, kenmerkend voor bloedkanker


Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelFrans geneesmiddelagentschap slaat alarm: ongewenste bijwerkingen van vaccins zoals dood in de baarmoeder
Volgend artikelIs grafeenoxide de oorzaak dat de Japanse autoriteiten Moderna’s verontreinigde covid-vaccins hebben opgeschort?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

28 REACTIES

 1. “Heel veel gaat boven mijn pet maar duidelijk is wel dat het troep is dat ik beslist niet in mijn lichaam wil hebben.” Het is DE troep en dus: DIE … Mensen beheersen niet eens meer hun eigen moedertaal correct. Als je geen pet hebt, dan zal alles wel “troep” lijken omdat zowat niets bekend is. Besef je wel wat je dagelijks allemaal inademt en opeet? Kennelijk niet.

  Dit is bovendien nietszeggende onzin: “koolstof, zuurstof chroom, zwavel, aluminium, chloride en stikstof”. Daarnaast bestaat “zuurstof chroom” niet en chloride zegt ook niets (dat is net zoiets als fruit: niet specifiek dus). Een opsomming van elementen is compleet onzinnig want dat zegt niets over de eigenschappen van de verbindingen waar de genoemde elementen uit bestaan. Organische verbindingen bestaan altijd uit minimaal koolstof en waterstof, maar dat zegt dus verder helemaal niets. Een verbinding is trouwens iets totaal anders dan een mengsel. Bij eiwitten komen daar dan nog stikstof en zwavel bij: ook dat zegt verder helemaal niets.

  Waarom beschikken mensen over zo absurd weinig algemene kennis? Dit is ook precies de reden waarom de heersende elite kan doen wat ze doen want het gros van de bevolking heeft geen flauw benul van de werking van de fysieke wereld waarin ze dagelijks vertoeven en dus kan je hen van alles wijsmaken.

  • Beste Petra, de bottomline van dit verhaal is duidelijk. Voor de echte wetenschappelijke inhoud word overigens duidelijk verwezen naar het feitelijke artikel.
   Niet iedereen beschikt over diepgaande kennis van chemische en biologische processen. Ik denk dat veel mensen zich wel realiseren dat voedselproducenten niet helemaal zuiver op de graat zijn. Zelfs uitwijken naar bijvoorbeeld groenten van de boer is geen garantie dat je gezond eet. Daarom mag je blij zijn dat het menselijk lichaam met wijsheid is ontworpen.

  • Beste petra wat ben je een zeiktrut zeg, er is twee jaar geleden een artikel verschenen over mensen die andere mensen afzeiken over hun taal, deze mensen hadden allen met elkaar gemeen dat het zure narcistische mensen waren met een negatieve kijk op de wereld en een rotkarakter. Tis maar dat je het weet m een echt onderzoek door een echte universiteit gedaan en ik heb het schijt aan wat jij van mijn taal en van een ander vind……….?

  • “Heel veel gaat boven mijn pet maar duidelijk is wel dat het troep is dat ik beslist niet in mijn lichaam wil hebben.” Het is DE troep en dus: DIE … Mensen beheersen niet eens meer hun eigen moedertaal correct???
   Waar maak je je eigen druk om!!!! Ben jij een allesweter ?? Laat de Mensen in hun WAARDE !!! en maak je druk over de dingen die er toe doen!!

  • Beste Petra, ik sluit me bij Daniel, Marianne en Greet aan. Jouw reactie is niet erg netjes, eerder onbeschoft. Laat mensen inderdaad in hun waarde. En hoorden we laatst niet door iemand zeggen dat de mensen die het makkelijkst zijn te misleiden en/of te bedonderen de hoger opgeleiden zijn? Omdat ze te ingewikkeld denken? Excuses als mijn Nederlands niet helemaal correct is.

   • En ook bij Vrijheid is ver te zoeken. Ga inderdaad vooral door met je perfecte, arrogante en intelligente leventje. Heb je het verder nog wel een beetje gezellig Petra?Normaal reageer ik niet op dit soort reacties maar ik kan het nu echt niet laten.

  • Oelewapper.. “het” verwijst hier naar het vaccin. Het wordt niet gebruikt als lidwoord. Voordat je een ander de maat neemt over grammatica, leer zelf eerst begrijpend lezen. Met je oliedomme en totaal onterechte “verbetering” .

  • U stond vooraan voor de injecties? En nu reikhalzend uitzien naar nummer drie en volgenden? Het is toch allemaal nietszeggend, toch?

 2. ” Alles bij elkaar creëren de “vaccin”-bestanddelen, waaronder gereduceerd grafeenoxide en vele andere, die kunnen worden beïnvloed door stralingsbronnen buiten ons, een giftige chemische en radiatieve soep in ons lichaam.”

  Het corona-draaiboek van de elite in samenwerking met Big Pharma is dus allang voorbereid en nu duidelijk.
  Opvallend is namelijk dat ALLE ” vaccins ” zogenaamd los van elkaar, grafeenoxide bevatten. Ook de stokken van de PCR testen en mondkapjes.
  Het doel is naast genocide, dat iedere wereldburger grafeenoxide in zijn/haar lichaam heeft, om daarmee via o.a 5G geestelijk en fysiek voor 100% controleerbaar te kunnen zijn voor de machtshebbers.
  Belangrijk is voor gevaccineerden om o.a grafeenoxide uit hun lichaam te kunnen verwijderen, maar daar is naar mijn weten nog geen eenduidige remedie voor.

 3. Als je dit zo leest en ziet, vraag je dan eens af wat er in al die andere zogenaamde “vaccins” zit tegen allerlei “ziektes” zoals mazelen, polio, griep etc etc. Zijn die ooit zo zorgvuldig uitgeplozen? Ik denk dat we het niet eens wíllen weten… Heel die farmaceutische industrie is rot tot op het bot, al die spuiten en pillen zijn puur gif.

 4. Fleur; mbt jou vraag hoe GO (Grafeen Oxide) uit je lijf te krijgen, worden her en der de volgende suggesties gedaan: NAC (N-AcetylCysteine) 600 a 750 mg pd, (Who wil NAC nu opeens gaan verbieden terwijl het al 57 jaar op de markt is, dus snel veel inslaan!!) Verder, Glutathione reduceert, oxideert en elimineert GO. Vandaar dat door de WHO werd afgeraden zeevoedsel te eten na inenting want sea food doet Glutathione level rijzen.
  Ook alcohol vernield GO ? maar ja, om nou het hele jaar dronken te zijn heeft ook zo zijn nadelen. Zowel NAC als Glutathione wordt veel door sporters gebruikt.
  Als je geld hebt kan je ook nog C-60 nemen.
  Paar mokken pd Chaga thee drinken incl chaga poeder, 1/4de theelepel op 8oz. heet water, niet meerdan 1 gram pd. Is zowiezo supergezond!!
  Dennen en sparnaalden thee, een handvol in liter water 30min. laten trekken MET wat alcohol en wat cocosvet of boter. Ev nog benden en zeven. Sochtends en savonds een half glas. Neutraliseert spike proteïnes. Werkt ook tegen shedding schade! (Shedding is het verspreiden van spike proteïne via lucht en aanraking door vers gevaxxten aan niet gevaxxten, die daar door besmet kunnen raken) NB: pas op met plukken: géén buxus of taxus, = dodelijk!!! Maar onderscheid is goed te maken.
  Het lijkt er op dat GO niet zo heel stabiel is, vandaar dat men nu (blijvend) 2 maandelijks wil gaan prikken… Maar pas op; ze zijn nu zover dat “vaccine” in voedsel én op die teststokjes kan worden gedaan. In de USA bleken ongevaxxte mensen magnetisch te zijn en het vlees van de slager bleek de bron te zijn: ook magnetisch!
  Dus controleer je voedsel met een magneet, want als het in de US is, kan het hier ook komen…
  Verder dagelijks onderhoud ivm het verspreiden van de zgn D variant door de gevaxxxten: gebruik vit D3&K2, 10.000 iu , liposomaal vitC 1000 mg, Zink picolaat 30 tot 50 mg, Quercitine 500 tot750 mg, NAC 600mg
  Koop nu in want de schappen raken leeg…

  • Geen vergift inname betekend automatisch ook geen noodzaak om tegen vergiften in te namen
   Ook wel antistoffen geheten
   Mensen :
   Tegenwoordig zijn haast geen enkele voedingsmiddelen te vertrouwen
   Overal kunnen die vergiften aan zijn toegevoegd
   Ook aan het Leiding Water
   Drinkt dus gekookt en gefilterde water
   Eet onbespoten vruchten
   Dan nog eerst in eetbare kleine stukjes gesneden
   Van mocht er wat tussen ( in ) door zijn gespoten
   Dan wordt het zichtbaar
   Aardappels zelf schillen snijden dan koken met Bergzout hoeft niet gewoon met water koken kan ook
   Eet zo eenvoudig mogelijk

   Dank U

  • Moeten wij wappies niet een soort inkoopcombinatie oprichten waar je al die spullen kan kopen, want hier in de local store staan ze met de ogen te draaien als ik de namen van deze stoffen opnoem. En zijn er meerdere biologen/chemici/rapporten etc. die jouw verhaal ondersteunen. M’n God je vertrouwt niemand meer.

   • Bezoek brengen aan Biologische winkels is momenteel de enige optie
    Vruchten en groenten zien niet zo uitlokkend uit
    Van ; Koop mij ….
    En het is er duurder ook nog
    Maar de enige optie
    Helaas

    Dank U

  • Het is geleidend materiaal
   Het wordt express een belichaming ingespoten
   Ip code mogelijk in te stellen
   Te verbinden met BSN Slaven Nummer der mensheid
   In de Hersenen twee rollade vormen aan weerszijden van voren naar achteren te laten stollen ter verdoving geheugen
   Reactie vermogen aanpassing
   Mind control
   Mensen via afstands bediening met joystick bedienbaar als bij een PlayStation
   Men kan ten aller tijde worden uitgeschakeld
   Door een druk op de knop Delite
   Spannend is dat zeg ….
   Een spelletje
   Virtueel game
   Voor wie allemaal ???
   De Elite
   Het Koningshuis en de Knechten
   Tot en met de gehersenspoelden
   Zoals Militairen en Politie te Land ter Zee en in de Lucht
   Allen in de ban van De Duivel

   Dank U

   • God vergeten. Doel. Brainless – zielloos. Doel. Massa’s mensen die zich afzetten tegen deze Nephilim Brotherhood zetten zich tevens af tegen God. Conditionering. Misleiding. The Missing Link. Het is niet anders. Alstublieft.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in