Sun Tzu - The art of war

De onderliggende waarheden van de schromelijk misplaatste, wereldwijd gecoördineerde reactie op de COVID-19 uitbraak worden voor burgers over de hele wereld steeds duidelijker. Het systeem van de Health and Human Services (HHS) van de VS, dat ooit werd beschouwd als de wereldwijde norm voor medisch onderzoek en het waarborgen van de zuiverheid, veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen en vaccins, wordt nu door velen gezien als corrupt en gecompromitteerd. In het komende jaar zullen steeds meer gegevens aan het licht komen die deze corruptie documenteren en ondersteunen. De groeiende stroom van klokkenluiders, waarheidsvertellers en hun advocaten zal aanzwellen tot het punt dat het de censuur en propaganda zal overweldigen die de schuldigen en hun medeplichtigen wanhopig gebruiken om te proberen hun dubbelhartigheid te verbergen, schrijft Dr. Robert W Malone.

Vooruitkijkend in dit nieuwe jaar dat nu voor de deur staat, voorspel ik dat er een brede wereldwijde consensus zal ontstaan dat de integriteit van onze hele westerse gezondheidszorg, onze media, big tech, en westerse politieke systemen is geschonden door de corrumperende invloed van een financieel systeem dat zijn integriteit heeft verloren en losgekoppeld is geraakt van elk gevoel voor moraliteit, en dat geen economische waarde ziet in fundamentele menselijke waardigheid of gemeenschap. Een financieel systeem dat volledig is losgekoppeld van het historische concept van de natie-staat. Een systeem dat mensen definieert en daardoor degradeert tot louter economische eenheden die moeten worden uitgebuit voor opbrengsten en winst met behulp van een breed scala aan innovatieve strategieën.

Dit geglobaliseerde financiële systeem dient slechts één doel: het maximaliseren van het rendement op investeringen. En zij die dit systeem beheersen zien gecentraliseerd globaal totalitarisme als een efficiëntere beheersstructuur om waarde te onttrekken aan jou en mij. Voor hen is de logica van een digitaal sociaal kredietsysteem dwingend, omdat het de bevolkingscontrole zal optimaliseren en de winst maximaliseren. In zekere zin hebben we al een versie van dit in werking – uw credit rating score. Stel u eens een wereld voor waarin niet alleen uw toegang tot kapitaal (“krediet”), maar elke financiële transactie onderworpen is aan goedkeuring, controle en verschillende vormen van belasting, gebaseerd op een beoordelingsscore die afhangt van uw gedrag, politieke opvattingen en meningsuiting.

  Top 7 van kankerziektes die enorm zijn toegenomen sinds mensen injecties krijgen met Covid spike-eiwitten

Herinnert u zich een tijd dat u medelijden had met hen die moeten leven in landen als de Volksrepubliek China (VRC) waar het internet wordt gecensureerd, vrije meningsuiting verboden is, en willekeurige overheidsbureaucraten bepalen wat u mag denken en doen? Een politieke structuur waar iemands financiële activa en eigendommen in een oogwenk in beslag kunnen worden genomen op basis van de grillen van een totalitaire staatsbureaucratie? Vergeet niet dat de hele reden waarom dit virus in Wuhan uit de hand is gelopen, is dat plaatselijke PRC apparatsjiks de waarschuwingen onderdrukten die plaatselijke artsen hadden afgegeven over een zorgwekkend ademhalingsvirus.

Als er één constante is geweest in de afgelopen twee jaar, dan is het wel het grove wanbeheer en de incompetentie van de overheidsfunctionarissen die belast zijn met de reactie op het gebied van de volksgezondheid. Hoe kunnen we erop vertrouwen dat ze in de toekomst intelligente, op gegevens gebaseerde beslissingen nemen? Hoe kunt u hen vertrouwen om te beslissen wat het beste is voor uw kinderen? Nee, u moet deze beslissingen nu zelf nemen. Zij zullen er niet zijn om te helpen als u of uw kind schade oploopt door deze vaccins. En u zult geen juridische of financiële hulp krijgen. Zowel Pfizer als de overheid zijn vrijgesteld van alle wettelijke aansprakelijkheid. U zult die last moeten dragen, financieel en psychologisch, voor de rest van uw leven en dat van uw kind.

Kortom, het gaat hier om veel meer dan alleen de specifieke voorbeelden van datamanipulatie, propaganda, censuur, geavanceerde karaktermoordtechnieken, onjuiste voorstelling van de veiligheid en effectiviteit van deze genetische vaccins, en onderdrukking van de vroege behandelingsprotocollen die empirisch zijn ontwikkeld en getest door eerstelijns artsen van over de hele wereld.

  EU: Fabrikanten hoeven niet aan te geven dat voedsel insecten bevat

Een van de vele onvoorziene tegenslagen zal blijvende schade zijn, niet alleen aan het vertrouwen van het publiek in de overheid, maar ook aan de farmaceutische industrie in de Verenigde Staten. Wat er zal gebeuren is dat de wereld zich zal wenden tot India en China voor farmaceutische producten en vaccins. Omdat de Amerikaanse HHS en andere westerse regelgevende instanties zijn bezweken onder de regelgevende greep van Big Pharma. Wat voorheen wereldwijd betrouwbare regelgevende organisaties waren, zijn gecorrumpeerd door de ongepaste invloed van de farmaceutische industrie die zij ontworpen en bedoeld hadden om zowel te bevorderen als te reguleren. De groeiende farmaceutische industrieën van India en China hebben kosten- en prestatievoordelen ten opzichte van die van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Europa, en zullen nu legitiem aanspraak kunnen maken op gelijkwaardigheid of superioriteit op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Maar vanuit het standpunt van het geglobaliseerde transnationale kapitaal is dit grotendeels irrelevant. Want het concept van de natiestaat wordt door degenen die deze grote hoeveelheden kapitaal beheren, beschouwd als achterhaald, verouderd en inefficiënt. Dit werkt prima voor het grootkapitaal, omdat de migratie van de farmaceutische industrie naar India en China de transnationale fondsen in staat zal stellen meer winst te maken, en een groter rendement op investeringen.

Helaas is de schade al aangericht. Nu is het slechts een kwestie van het eindspel, van hoe lang en met welke middelen de federale regering van de Verenigde Staten en andere westerse naties zullen blijven proberen om hun grove wanbeheer, corruptie en plichtsverzuim te verdoezelen.

  Waarom zijn de meeste mensen lafaards? Gehoorzaamheid en de opkomst van autoritaire regimes

Op dit moment is de onopgeloste vraag of de burgers van de Verenigde Staten en de westerse landen in opstand zullen komen, zich zullen verzetten en de globalistische overheersers, dwang en agenda die ons wordt opgedrongen, en die voortdurend wordt versterkt door een massale propaganda- en censuurcampagne van een soort die de wereld nog nooit heeft gezien, omver zullen werpen. Dit is moderne mediaoorlog in de 21e eeuw, en de gewone man is bijna hopeloos kansloos.

We moeten integriteit, waardigheid en gemeenschap heropbouwen. Spreek nu, of je zal gedwongen worden om voor altijd te zwijgen. Maar doe het verstandig. Lees en begrijp de oude wijsheid van Sun Tzu over sterktes en zwaktes in de strijd tegen de vijand. Beslis wanneer, waar en hoe je je verzet.

De tijd is nu. Onze levens, de levens van onze kinderen, en ons vermogen om een vrije wil uit te oefenen staan op het spel.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Robert W. Malone: Voordat u uw kind een prik laat gevenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVaccinpaspoorten: De Panzer Tank van de COVID-19 Blitzkrieg
Volgend artikelBritse vaccinatieweigeraars zullen in de toekomst bezoek krijgen van mobiele “Corona-vaccinatieteams”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

37 REACTIES

 1. Er ontstaat een steeds groter machtsvacuüm omdat nationale regeringen grip verliezen. Ze draaien de duimschroeven waarschijnlijk nog verder aan, en ik krijg de indruk dat een reactie van het volk wordt uitgelokt. Dit geeft hen ruimte om in te grijpen, zonder de slapende medemens te wekken.

  Ik denk dat we deze ‘small window of opportunity’ maximaal moeten benutten en het leiderschap overnemen. Het vergt mijns inziens een paar leiders die samen met een groter wordende groep wachtende wakkeren lokale gezagsdragers arresteren. Als het snel genoeg gaat kan dat hopelijk zonder geweld gebeuren. Van stad tot stad ons land heroveren.

  Alleen actie vanuit onszelf kan ons probleem oplossen.
  https://www.fromrome.info/2021/12/27/dr-dolores-cahill-republishes-br-bugnolos-arrest-video-with-subtitles/

  Eerder geplaatst bij een ander artikel maar het past hier beter.

  • Ik heb die video bekeken en naar mijn bescheiden mening is de strategie welke genoemd wordt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een ieder die hierover wil nadenken zal dienen te beginnen met heel goed na te denken wat er allemaal voor nodig is om zulk een plan te doen slagen en die lijst zal niet zuinig zijn. Nuchter denken zal imo voorop dienen te staan want met losse flodders gaat zoiets uit te voeren niet werken. Kennis, kunde, strategie, materieel, faciliteit, betrouwbaarheid, kameraadschap door dik en dun. Contacten sluiten via het openbaar inzichtelijke internet is uitgesloten. Contacten sluiten met personen waarin geen werkelijk inzicht is, is uitgesloten aangezien mollen erop uit zijn om te kunnen infiltreren. Niet een ieder is tot alles in staat, maar er zullen meerdere rollen zijn. Er zijn leiders en er zijn volgers. Een goed leider is iemand die in staat is om te volgen, heb ik me ooit eens laten vertellen. Meerdere hanen in een hok levert een hanengevecht op en ook dit werkt niet mee om er zonder kleerscheuren uit te geraken. Meerdere mensen heb ik voorbij zien komen die iets wilden opzetten en talrijke handreikingen deden om te concluderen dat het uiteindelijk niets opleverde. Via het net een hele groep mensen bij je thuis of waar dan ook uitnodigen die je niet werkelijk kent, vraagt om moeilijkheden. Het zal stap voor stap dienen te gaan. Haastige spoed is zelden goed. Nuchterheid en een portie mensenkennis is imo een pre. Eerlijkheid en doortastendheid idem. Het risico op infiltranten is een ding welke je beter niet kunt onderschatten. Safety first. Via contactformulieren iemand uitnodigen voor een nadere schriftelijke kennismaking is een idee. Niet op het podium, maar achter de schermen. Privacy first. Niet een ieder is er even goed in om mollen en trollen te herkennen. Zoals ik al stelde: het is gemakkelijker gezegd en gefantaseerd dan gedaan. Een waakhond doet wellicht alsof, maar slaapt nooit. Ik heb gesproken.

   • Er zijn inderdaad veel redenen om het niet te doen, maar enkele grotere redenen om het wel te doen. Er is zeker een mate van organisatie en structuur nodig, maar ook daar moet niet de aandacht op komen. Er hoeft geen leger te worden gevormd maar eerder een of meerdere guerrilla-groepen. Belangrijk is inderdaad dat de communicatie niet op de manier gebeurt zoals wij nu doen.

    • Hoi Anders,

     Het is een prachtig plan met de pest dat het een gecentraliseerd iets is. Alle gecentraliseerde organisaties zijn gecorrumpeerd. Zo een initiatief heeft de media nodig om er over te berichten op een positieve manier. Ook een onafhankelijke rechtstaat en natuurlijk ook eerlijke politici om maar een aantal voorbeelden te noemen.

     Ik denk dat je in deze tijden veel beter een goed voorbeeld kan zijn. Onder andere door praatjes aan te knopen en langzaam maar zeker overtuigen door het juiste te doen en zaadjes in ze te planten. Ik denk oprecht dat jij als individu daardoor meer kan bereiken dan je bij een collectief aan te sluiten.

     Je ziet het om je heen als je oplet. Al die eens machtige partijen die al op sterven na dood liggen. De massamedia, ware het niet dat ze staatsgeld krijgen leven ze nog. Vakbonden, zelfde verhaal en ik kan wel even doorgaan.

     Onderneem zelf actie. Heb je invloed en impact op je directe omgeving en bouw je een lokaal netwerk op. Heel belangrijk. Daarnaast, een collectief bestrijden met collectieve actie levert meestal niets op. Wat wel helpt is zorgen dat het van binnenuit wegvalt.

     Een regering kan alleen bestaan als een populatie meewerkt (zelfs al is dat tegen hun eigenlijke wil). Als je niet meer meedoet bereik je meer dan je denkt.

     Het kan echt zo gemakkelijk zijn als iemand weer eens een hand of een kus te geven. Je staat versteld hoeveel mensen dat zooo fijn vinden en langzaam maar zeker dat zelf ook gaan doen. Idem voor de 1.5 meter regel. Of die muilkorven.

     Waar je ze ook mee ziekt is alles cash betalen. Want geen data over je uitgaven behalve vaste lasten. Naast dat de banken minder aan je verdienen. Telefoon zo vaak mogelijk thuis laten. Is weer wat anders dat je kan doen. Coogle er uitgooien nog eentje. Koop direct bij de boer als je kan. Ideaal voor als het echt fout gaat.

     Ik kan nog wel even doorgaan maar ik denk dat je mijn insteek begrijpt. Ze sluiten elkaar niet uit maar is zeker een positiever begin voor iemand dan meteen zo een extreem complexe operatie op te zetten.

     Groeten,
     Hugo

     Groeten,
     Hugo

     • Zaadjes planten is inderdaad een laagdrempelige manier die ik vrijwel sinds her begin doe en iedereen zou moeten doen. Het duurt alleen zo vreselijk lang voor je resultaat ziet, als je het al ziet. Terwijl de vijand nog steeds in het zadel zit, en dus van alles met ons kan doen, ontstaat er een kans om de macht te pakken.

      Er is bij velen, een kopgroep, een ontwikkelingsvoorsprong en die kunnen zich op andere, belangrijker stappen richten. De middengroep kan zich dan weer richten op de eerder genoemde zaadjes planten. Ik weet niet hoe jullie de toekomst zien, maar ik wil met zaadjes planten niet op een paard wedden. Er zijn gunstige signalen, maar we hebben met een machtige tegenstander te maken. Met veilig thuis zitten gaan de de strijd mogelijk verliezen en dan weet je wat ons te wachten staat. Wil je kansen laten lopen als je nu al niets hebt te verliezen?

      • Hoi Anders,

       Ik moet zeggen dat ik hier in Rdam wel een heel groot verschil zie met vorig jaar rond deze tijd. Slijter, niemand van het personeel met een muilkorf op, slager idem, pakket afhaalpunt dito, avondwinkel idem. Supermarkt, grootste deel van het personeel draagt m totaal verkeerd. Winkelend publiek, steeds minder dragen m. 1.5 meter? Wat is dat ook al weer?

       Ik weet via vrienden en familie dat het in dorpen nog? niet echt zichtbaar is.

       De vijand is aan nog? aan de macht maar de macht is snel aan het afbrokkelen. Mensen die ik spreek vinden eea allemaal belachelijk. Politie en voormalig leger tegen dit alles begeleiden de grote demo’s waardoor de geweldspiraal tegen vredige demonstranten is doorbroken dus ik zie het wat positiever in dan jij.

       Uiteraard ben ik het met je eens dat niets doen geen optie is. Mijn issue is dat ik nog heel veel te verliezen heb. Echter, ik ga niet niets zitten doen. Ik doe alles tot wat me een aantekening in mijn strafblad (of erger) Dat doe ik niet.

       Als ik niets meer te verliezen heb is mijn meest waarschijnlijke strategie om ergens op een zeer publiek punt een hongerstaking houden (je kan dat met de juiste dingen ”drinken” heel lang volhouden.

       In NL en het Westen zal dat waarschijnlijk zoveel mogelijk genegeerd worden maar ideologische tegenstanders is dat koren op de molen.

       Uiteraard is dat een aanbod (smile) waar je allicht wat mee kunt. Als je het niet onderzocht hebt, onderzoek maar eens hoeveel succes die gemiddeld hebben. Is nl een blamage voor elk regime.

       Groeten,
       Hugo

       • In Den Haag zag ik in de wijken waar ik de laatste tijd ben geweest vooral gehoorzame mensen met mondkapjes op. Mondkapjes zijn een gehoorzaamheidstraining en ongeveer 95% is geslaagd, met cijfers variërend van een 6 tot een 10. Er wordt gehoorzaamd aan het regime, hoezeer mensen er tegen zijn en begrijpen dat het niets uithaalt. Ze gehoorzamen en dat is niet positief.

        Een uitzondering zag ik in een zgn. allochtone wijk. Daar schatte ik de gehoorzamen op 50% en dat vond ik wel positief. Ik voelde me daar meer thuis dan in mijn eigen wijk, dus dat zegt mij persoonlijk genoeg: gezamenlijke ongehoorzaamheid voelt goed en en maakt sterk. Samen ongehoorzaam, samen sterk, samen thuis. Samen.

        Rechts zien we lichtpuntjes, tegelijk ervaren we links striktere maatregelen. We mogen ons niet laten verblinden door lichtpuntjes, of judasgeiten. Het is onderdeel van de mindfuck. De middenstand is de ruggengraat van een vrije samenleving, maar ze laat zich naar de slachtbank leiden. Gezamenlijk maar totaal gehoorzaam en zwak. Er staat niemand op. Alleen wij, de burgers kunnen dit doen. Samen.

        • Hoi Anders,

         Jammer te horen dat men in Den Haag zo gehoorzaam is.

         Wat mij betreft is de grootste vraag waarom het MKB zich, zoals jij terecht stelt, zo gemakkelijk naar de slachtbank laat leiden. Horeca voorop. Dit omdat ze de QR discriminatie zonder problemen accepteren en moeten weten dat 25% minder omzet het gros de nekslag geeft.

         Maar eens, het lukt alleen samen tegen het tuig dat dit er onder krijgt.

         Groeten,
         Hugo

   • Goed gezegd. Heb jij trouwens enig idee wat die “Defend” groepen moeten voorstellen…? Ik heb het over bijv Defend Friesland, Defend Limburg, etc. Ik hoor niks van ze. Op 12/12/2021 zou de hel los barsten.

    • Hoi BAA,

     Zoals ik die Defend groepen begrijp zijn ze voornamelijk lokaler. Tevens al veel langer sceptisch tegenover de overheid. Dus hechte(re) groepen dan gewoonlijk. Denk aan voetbalsupporters. Lastiger te infiltreren.

     Ze hebben alleen hun hand overspeelt. Machtsvertoon dat zelfs de MSM haalde op 12/12/2021. Ze hadden dus de keuze, bekend worden en niets bereiken of wonden likken.

     Ik weet, dit is koffiedik kijken maar zo zie ik het voor nu.

     Groeten,
     Hugo

   • Vrije opsomming van Niemöller’s opmerking over dit onderwerp: Eerst kwamen ze voor de communisten maar ik was geen commuist, dus deed ik niets. Toen kwamen ze voor de vakbonds leden, maar ik waas geen lid avn een vakbond dus deed ik niets. Toen kwamen ze voor de Joden maar ik was geen Jood, dus deed ik niets. Toen kwamen ze voor mij, maar er was niemand over die wat voor mij zou kunnen doen!

 2. Ik krijg ook het gevoel dat de despoten geweld willen uitlokken zodat ze de menigte kunnen beschuldigen. Daarna kunnen ze hun eigen geweld loslaten. Arresteren van gezagsdragers is bijna de enige oplossing nu. Nog andere manieren om die beerput te legen…?

  • Hoi BAA,

   Een goede manier om de beerput te legen is financieel.Jij en ik en iedereen betalen nu voor onze eigen onderdrukking via hoe het financiele systeem werkt.

   Iedereen zijn Euro’s, Dollars, Ponden etc op de bank worden zwaar geleveraged zoals het heet. Op zijn allerbest 10 keer uitgeleend door financiele instellingen (velen claimen tot 100 keer en alles er tussenin).

   Dit is alleen een korte uitleg hoe het financiele systeem werkt. Niet een oproep tot een bankrun want dat is strafbaar.

   Groeten,
   Hugo

 3. Kansloos!

  Twee jaar zijn we al gevangenen in de val.
  Toen was er al net zoveel reden om per direct een einde aan de poppenkast te maken.
  Iedereen gevangen in eigen huis. Onderwerpingslappen op. Strepen en looproutes in winkels (en bij ons in Frankrijk steeds weer andere afspraken met het virus van tijd, afstandgebonden maatregelen en verklaringen MOETEN tekenen dat je “in het belang van…”)

  “De mens” verdient niet beter en wil niet anders.

  En helaas, zoals van alle tijden zijn de paar die wel belang hechten aan vrijheid de verliezers.

  (hoeveelste “nu gaat het gebeuren” is dit? Beetje simpel demonstreren….impressive)

 4. Ik vrees ook.. dat het niets zal uithalen de mensen zijn toch te lui, zwak, dom, geen visie… Dat heeft het de afgelopen 2jaar laten blijken.
  Ook wij.. wees eens eerlijk wie is er in staat om doelgericht, stil en sluw te gaan m……?
  Al de kopstukken en medeplichtigen in hun huizen te gaan bezoeken?

  • Klopt Jantje
   Als de mensen het lef hadden dan zouden we de roverheid kunnen klem zetten.
   De roverheid legt nu ons beperkingen op voor een virus dat niet meer dan een griep is al twee jaar.
   Ma ja men gaat liever die gif spuitje halen om op restaurant en meer en op vakantie tegaan .
   Maar hebben geen interesse om te vechten voor hun vrijheid en gezondheid.
   Is zo opgelost maar vind geen mensen gooi de boel maar plat landelijke staking net als vroeger dan luister de roverheid wel als er geen geld binnen komt en net Zolang onze eisen zijn ingewilligd zijn dan is covid pandemie voorbij.
   Nu gooi de roverheid gedeeltelijk de boel op slot kost ook ons geld het hele land plat leggen kost ook ons geld maar waarom doen we dat niet?
   Omdat de meeste het makelijk vinden om naar die gekken in den haag te luisteren en die gif spuitje halen is makelijk denken dat ze het normale leven er mee terug hebben
   Heb nog een fijne tijd Groet Kees

 5. Ik denk niet dat geweld ons hieruit gaat helpen omdat de grote massa nog steeds diep slaapt en geweld de machthebbers een legitieme reden geeft om haar tegenstanders met grof geweld op te ruimen zonder de massa wakker te maken.

  Wat beter werkt is concequent alle geboden van het regime te negeren. Laat zien wat voor vrijheid je dit geeft t.o.v. degenen die wel gehoorzamen aan dit regime om beloond te worden met kruimels zoals de apartheidspas. Iemand die niet meedoet en zonder een slavenmasker door de winkels loopt is immers veel vrijer dan de gehoorzame gemuilkorfde brave burgers die toch nergens met zijn QR-code heen kan (want alles is toch dicht), waarbij zijn enige vooruitzicht weer een nieuwe booster is om zijn QR-code toch niet te verliezen.

  Als genoeg mensen dit volhouden zal het vanzelf voor steeds meer mensen duidelijk worden dat ongehoorzaamheid de weg naar de vrijheid is en niet gehoorzaamheid. In het begin zal de sneeuwbal misschien in onze ogen te langzaam groeien, maar elke dag komen er mensen bij en gaan er weinig vanaf (als je eenmaal wakker bent is het moeilijk om weer rustig te gaan slapen). Hoe vaker het regime zijn hand gaat overspelen hoe sneller de sneeuwbal gaat groeien tot het moment dat het een lawine zal zijn die het regime zal verpletteren. En fouten maken zal het regime want het klokje tikt door met de schuldenbom onder onze voeten en het regime moet bepaalde doelen gehaald hebben (zoals bijna iedereen aan de QR) voordat die bom barst om haar macht te kunnen behouden tijdens the great reset.

  Het enige wat wij moeten doen is onze rug recht houden en onderweg zoveel mogelijk mensen in de omgeving proberen te overtuigen mee te doen. En elke wakkere persoon aansporen hetzelfde te doen. Als er maar een kritieke massa is (op dit moment is ie er met 150 miljoen inwoners in de EU, vandaar de panische reacties van onze “leiders”) die geen QR-code zal hebben op het moment dat de Euro en de Dollar in gaan storten ploft het systeem vanzelf in elkaar.

  • Hoi BoerkeUitBrabant,

   Goede post. Ik heb wat voorbeelden gegeven in een reactie hierboven. Allicht dat je dat wat exta ideeen geeft. Als jij andere, practische, ideeen hebt hoor ik ze natuurlijk ook heel graag.

   Groeten,
   Hugo

   • Hoi Hugo,

    Je hebt inderdaad al wat goede praktische voorbeelden gegeven. Wat ook nog zou kunnen werken is:

    1. Help mee aan het financiele systeem te laten vallen voordat de machthebbers er klaar voor zijn door een “silver squeeze” uit te lokken. Raad je omgeving aan om eraan mee te doen. De zilvermarkt is heel klein, en als alle ongevaccineerde Nederlanders bijv. 100 ounce aan fysiek zilver kopen (kost ongeveer 2000 euro), dan zijn we al een heel eind op weg. Dit zal de goudprijs ook meteen fors omhoog trekken waardoor de huidige valuta’s onhoudbaar worden. Als dit gebeurt voordat ze iedereen hun digitale ID hebben gegeven moet er een nieuw system op worden gezet zonder deze digitale ID, waardoor de CBDC’s (het contantloze slavengeld) bij voorbaad al kansloos zijn geworden. En mocht dit allemaal niet lukken dan heb je je spaargeld in elk geval veilig gesteld voor de aankomende crash.

    2. Draag zoveel mogelijk uit wat er aan de hand is. Iemand die diep slaapt krijg je het makkelijkste wakker door hem dat zelf te laten doen. Een goede manier daarvoor is door gerichte vragen te stellen die hem dwingen tot nadenken i.p.v. hem de ongemakkelijke feiten te dicteren. Een voorbeeld kan zijn: “Je ziet dat de huidige 2 vaccins die je gehad hebt je niet hebben geholpen om “veilig” te zijn voor corona en je vrijheid terug te krijgen. Waarom denk je dat dit na de booster met hetzelfde vaccin ineens anders zal zijn?”

    3. Als je zonder muilkorf naar de winkel gaat is het al makkelijk om te weten wat je gaat zeggen wanneer je erop aan wordt gesproken. Wat uit ervaring goed helpt is iets in de trend van: “vorig jaar waren we allemaal gehoorzaam geweest aan de regels en hebben we massaal de spuit gehaald, en wat heeft ons dit gebracht? Het is te zien dat het niet geholpen heeft dus waarom moeten we doorgaan om hetzelfde te doen?” Als ze moeilijk blijven doen dan kun je het beste je winkelwagen terug geven en zeggen: “zet alles maar weer terug, ik probeer het morgen wel weer opnieuw in de hoop wat redelijker behandeld te worden”. Mijn ervaring is dat dit heel goed werkt, vooral als je een volle winkelwagen hebt zitten ze er niet op te wachten om alles terug te mogen zetten in de wetenschap dat de kans groot is dat je morgen terug komt en weer hetzelfde doet.

    Ik hoop dat jij of de andere lezers wat aan deze tips hebben.

    Groeten,
    Boerke

    • Hoi BoerkeUitBrabant,

     Dank voor je antwoord en bijna helemaal eens met wat je stelt. Leuk dat je ook dingen doet die ”bottom up” werken.

     Het enige waar ik het niet mee eens ben is de ”zilver route”. Uiteraard is wat zilver handig om te ruilen. Maar dan zou ik oud zilveren NLs geld kopen. Waarom? Zilver is een enorm nuttig metaal dat voor duizenden dingen noodzakelijk is. Zo zonde om dat als geld te gebruiken. Voorheen was zilver nutteloos dus prima geschikt er voor. Leuke paradox nietwaar? (smile)

     Goud is nu zo prijzig omdat het vrijwel nutteloos is als industrieel materiaal (op zijn allerbest wordt 15% van al het goud dat elk jaar gewonnen wordt in de industrie gebruikt wordt.

     Even technisch worden. Er is een reden dat de ECB ”gold and gold receivables” als nummero 1 asset op zijn balans heeft staan. Zie het zelf https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/balance/html/ecb.eurosystembalancesheet2020~0da47a656b.en.html

     En de FED op hun balance sheet goud nog steeds voor $42 en een beetje er op zet. In die kringen zijn er ook flinke gevechten. DIe duren alleen decennia.

     Ik hoop dat dit wat logisch op je overkomt want dit zijn decennia bewegingen.

     Hier een heel lange long read (smile) over het financiele systeem van afgerond de laatste eeuw en een beetje http://fofoa.blogspot.com/2020/08/

     Groeten,
     Hugo

     • Hoi Greengo,

      Dank je voor de link maar was al op de hoogte van die simulatie. Overigens moet ik aangeven dat ik al meer dan een decennium op de hoogte ben van het feit dat dit fianciele systeem moet instorten. Is een kwestie van wiskunde. Aan een exponentieel systeem op een eindige aarde komt vroeger of later een einde.

      Groeten,
      Hugo

  • BoerkeUitbrabant
   Als je ze wild raken dat is financieel en kan op één manier wereldwijd economie platgooie
   Eisen stellen aan de grootmacht(Gates ,Soros,Rokhefelers, Blackrock)die dit heeft veroorzaakt
   Covid pandemie is voorbij .
   Maarja mensen kiezen liever voor gif spuitje de meeste helaas om op restaurant en vakantie .
   Vinden de meeste mensen belangrijker dan hun toekomst en leven of gezondheid
   Ik blij en vaccin vrij Groet Kees

   • Hoi Kees,

    Klopt, dat werkt inderdaad het beste want dat is de basis waarop zij hun macht ontlenen. Aangezien de grote massa voorlopig nog slaapt en de wakkeren op dit moment nog niet goed georganiseerd zijn ben ik bang dat eventuele stakingen daarvoor nog niet massaal genoeg zullen zijn om indruk te maken. Waar je veel minder mensen voor nodig hebt om de economie plat te gooien is bijv. de silver squeeze om een aanval op de valuta’s te openen: de enige echte machtsmiddel van onze elites. Kan wie weet nog beter werken dan massale stakingen.

 6. Reeds in 1988 publiceerde de grote Amerikaanse onderzoeker Eustace Mullins het boek “Murder By Injection”, over de duivelse aard van de farmaceutische industrie, de vaccinatie-industrie in het bijzonder, en de bende gangsters en bedriegers die erachter schuilgaat.
  De huidige pandemie-hoax komt niet zomaar uit de lucht gevallen, maar past in een lange traditie van moderne kwakzalverij.
  Ook de fameuze Dr Fauci past perfect in deze lijn van kwakzalvers die topposities bekleden in medische organisaties, om nog maar te zwijgen over de praktijken binnen de WHO en de EU.
  Gratis download:

  https://ia801302.us.archive.org/12/items/MurderByInjection.EustaceMullins/Murder%20by%20Injection.%20Eustace%20Mullins.pdf

 7. Zou toch niet verkeerd zijn als er veel groepjes ‘lone wolves’ zouden komen met het lef het recht in eigen handen te nemen, zogenaamde gekken of gestoorden..De actie in Eindhoven was vrij dom, maar die in Urk (teststraat) was toch prachtig eigenlijk ? Had overal gemoeten…Begrijp sowieso niet dat een man als Fortuin zomaar afgemaakt kon worden en de dader allang weer vrolijk en opnieuw procederend rondloopt, terwijl de toppers van de farma-maffia en de corrupte politieke criminelen die ons regeren geen millimeter risico lopen en ongestoord wandelend of fietsend naar hun ‘werk’gaan om ons verder te wurgen..Tjaaa… Begrijp me goed, ik roep nérgens toe op, begrijp er alleen geen barst van !! Sterkte en prettige jaarwisseling !!!

 8. klopt! Die emancipatie is kennelijk ook kunstmatig gecreeerd. Moeten hun zachte kant tonen. Nou, daar heb je wat aan in tijd van oorlog.
  Slacht eens een kip!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in