Dr. Rima’s verhaal van haar blog: Er was eens een tijd dat Bert, mijn geliefde en buitengewone echtgenoot, en ik een medicijnvrije medische praktijk runden in een klein kantoor ten noorden van New York City.

Omdat het een medicijnvrije praktijk was, en omdat bijna alle mensen die ons bezochten een aanzienlijke verbetering of totale correctie ondervonden van het probleem dat hen ertoe bracht ons te bezoeken, kwamen mensen van over de hele wereld naar ons kleine kantoor.

Een van die mensen was een staatshoofd, een vrouw wiens tiara, als ze die droeg, haar koninklijke status aangaf.

Zij vertelde mij dat het bijna tijd was voor wat zij noemde “de Grote Zuivering” van de “Nutteloze Eters”, dat wil zeggen, van ons. Hoeveel zouden er geruimd worden? 90% van de wereldbevolking.

Het is duidelijk, zo redeneerde ik, dat dat veel organisatie en inspanning zou vergen. En ik begon rond te kijken, de term “Nutteloze Eters” te onderzoeken en viel in het dodelijke konijnenhol van globalistische ontvolkingsplannen.

Het was veel erger dan ik me kon voorstellen toen ik begon te zoeken. Veel erger, en het was zeer goed doordacht, als je precieze en gerichte moorddadige waanzin bewondert.

Dat gebeurde rond deze tijd in 2002. Tegen 2004 had ik die fase van mijn onderzoek afgesloten en wist ik dat het spel, waarvan de prijs voor deze monsters onze dood en onderwerping was, in volle gang was.

En ik wist dat de mensen die ik hoopte te kunnen vertrouwen om ons, “onze kant”, te beschermen, diep doordrongen waren van agent-provocateurs en ook diep gecorrumpeerd waren door ego en persoonlijke agenda’s. Kortom, we waren al onze rechten aan het verliezen en het Health Freedom team deed vreselijk zijn best om die voorwaartse beweging van de andere kant tegen te gaan.

  De poorten van de hel staan wijd open

Verschrikkelijk.

Dus liep ik in 2004 het kantoor van Bert binnen en kondigde aan dat ik vond dat we de praktijk moesten sluiten.

“Waarom?”, vroeg Bert redelijkerwijs, want de praktijk was de manier waarop we ons brood verdienden.

Ik legde het uit, hij keek me niet langer dan een hartslag aan en stemde toe. Ja, we zouden de praktijk sluiten, ons huis verkopen om het geld bij elkaar te krijgen dat we nodig hadden om te leven en het op te nemen tegen de uitroeiers en slavendrijvers, de Globalisten.

Wij wisten duidelijk dat het meest fundamentele recht, waarop alle andere rusten, het recht is om over je eigen lichaam te beschikken, het recht op geïnformeerde toestemming.

Nu, 16 jaar later, werd Bert uit het spel gehaald, stervend op zijn verjaardag, 6 februari 2017 met behulp van mensen die niet blij waren dat hij niet dood was, geloof ik. Er waren drie levende Trustees van de Stichting toen raadsman Ralph Fucetola zich in 2005 bij ons voegde. Nu zijn Raadsman Ralph en ik de twee overgebleven levende Trustees.

En wij vechten, net als Bert en ik in 2004, voor uw vrijheid van gezondheid, voor uw recht op geïnformeerde toestemming.

Of u bezit uw lichaam of u bent een slaaf. Er is werkelijk niets in het midden.

Bert verklaarde, vooruitziend, dat “de bepalende kwestie van de 21e eeuw ge├»nformeerde toestemming is.”

Heeft u het recht om een vaccin te weigeren dat ontworpen is om uw functioneren zo ingrijpend te veranderen als het COVID-19 vaccin? Dat heeft u.

  Covid-gegevens uit Denemarken - Enorme stijging deze herfst van het aantal gevallen en ziekenhuisopnamen heeft niets te maken met Omicron en alles met het falen van de vaccins

Heeft u het recht om te kiezen wat er met uw kinderen gebeurt? Dat hebt u.

Hebt u het recht om te bepalen welk vergif in de lucht boven u wordt losgelaten? Dat hebt u.

Maar moet u die rechten ijverig doen gelden en ze waakzaam handhaven? Ja, dat moet u, anders hebt u ze niet meer.

Via Sage Hana.


Copyright ┬ę 2022 verrtaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Besmettelijke vaccinziekten: Zijn de gevaccineerden een bedreiging voor de ongevaccineerden? (Nederlands transcript)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelBREAKING: Uit offici├źle VS overheidsgegevens over vaccinschade blijkt dat 7,7% medische hulp zoekt na vaccinatie en dat 25% ernstige bijwerkingen heeft (VIDEO)
Volgend artikelWelkom in de Derde Wereldoorlog
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. Nutteloze eters….

  Dit wordt niet alleen sommige mensen in de bovenste opperlagen ‘gezegd’.
  Ook op clown-media kanalen als Dumpert staan al jaren duizenden (nabouw) reacties van reageerders
  die vele Nederlandse burgers niets gunnen. Dan wordt er bijvoorbeeld gerept over roken en drinken, waar trouwens veel belasting over wordt geheven. Wat deels weer ten goede komt van de platonische ‘roepertjes’.

  Aan deze roepertjes en de oppermacht, zou ik het volgend willen vragen:
  Waarom altijd zo wijs doen, als jullie nog niet eens non-profit volkstuinen, visvijvers, eigen vee en klein-vee hebben opgericht?

  Met deze laatste tekstblok had ik binnen een uur al gebanned geworden, vanwege vele minnetjes.
  Dumpert oppert in voorwaarden dat zij geen gezeur willen op de website. Maar moet je al die vaste
  reageerders eens kijken zeuren. Dag na dag. Small-talk gezeur. Echt gejengel. Nabouwgejengel.

  Nutteloze eters….ik weet de koelkasten wel te vinden als het zover komt.
  Dan weet ik van mijzelf dat dit geen diefstal is, maar een gelijke handeling.

  • Dumpert, oh die vrouwenhaters, nee dank je. Stelletje zieke machoÔÇÖs mijne inziens die zich klaarrukken over de ellende van vrouwen en anderen, beetje sadomasochistische ziek clubje waar vrouwen absoluut niet welkom zijn. ­čĄ»

 2. Alliance for Natural Health Europe

  Wie zijn wij?
  Alliance for Natural Health (ANH) Europe is de Europese, in Nederland gevestigde vertegenwoordiger van ANH International, een internationaal actieve, in het Verenigd Koninkrijk gevestigde non-profitorganisatie die in 2002 is opgericht en die natuurlijke en duurzame benaderingen van de gezondheidszorg wil beschermen en bevorderen.

  We ondersteunen benaderingen van zelfzorg en gezondheidszorg die werken met, in plaats van tegen, de natuur.

  Leden van onze alliantie zijn gezondheidswerkers, wetenschappers, advocaten, bedrijven in natuurlijke producten en leden van het publiek.

  Onze missie
  Onze missie is om zoveel mogelijk mensen te inspireren en in staat te stellen om natuurlijke en duurzame benaderingen van gezondheidszorg te hanteren door meer diverse, gezondheidskeuzes te bevorderen, passende acties aan te moedigen, relevant onderzoek te evalueren en te cureren en onderwijs te bieden (C.A.R.E.).

  We volbrengen onze missie door een unieke toepassing van ‘goede wetenschap’ en ‘goede wet’.

  We werken met een verticale dwarsdoorsnede van belangen in en buiten de natuurlijke gezondheidssector, van burgers tot artsen en andere beoefenaars, wetenschappers, advocaten, academici, retailers en fabrikanten.

  Onze visie
  Een wereld waarin alle individuen in staat zijn om te genieten van hun fundamentele recht en vrijheid om natuurlijke gezondheid te kiezen als hun overheersende benadering van het beheer of de optimalisatie van hun gezondheid en degenen voor wie ze zorgen, in overeenstemming met de principes van rationele wetenschap en de rechtvaardige rechtsstaat.

  Er mag geen negatieve of ongepaste inmenging van regeringen of bedrijven zijn in het vermogen van individuen om deze grondrechten uit te oefenen, met name wanneer een dergelijke inmenging inhoudt dat relevante informatie wordt verborgen of verkeerd wordt voorgesteld, of probeert macht of invloed te verwerven voor hun eigen voordeel.

  https://anheurope.org/

  FreeChoice & de Alliance for Natural Health

  Onze voeding bevat al lang niet meer alle vitaminen en mineralen in de hoeveelheden die ons lichaam nodig heeft.

  De grond waarop onze groenten en fruit groeien raakt steeds meer verarmd door de intensieve landbouw en de toepassing van kunstmest en pesticiden.

  Daarnaast worden we via onze voeding, drinkwater en lucht, maar ook via allerhande chemische producten en medicijnen in toenemende mate blootgesteld aan gifstoffen wat de lichamelijke behoefte aan goede voedingstoffen alleen maar versterkt.

  Het belang om ons lichaam te ondersteunen met voedingssupplementen is derhalve alleen maar toegenomen.

  Er is echter in de Europese Unie een tendens gaande om het gebruik van extra vitaminen en mineralen steeds meer aan banden te leggen.

  Het speerpunt van de activiteiten van ANH Europe is het veiligstellen van het vrije gebruik van vitaminen, mineralen en andere voedingssupplementen in Europa.

  Het vrije gebruik van vitaminen en mineralen staat momenteel onder grote druk.

  De Europese Commissie* meent ons te moeten beschermen tegen een overmatige inname aan vitaminen en mineralen.

  De Commissie laat zich hierbij adviseren door de European Food Safety Authority (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA**).

  Het doel van de EFSA is om in 2024 te komen tot een uniforme wetgeving waarbij voor alle vitaminen en mineralen maximum en minimum waardes worden vastgesteld, waar alle Europese lidstaten aan gebonden zullen zijn.

  Het grote probleem hierbij is dat de modellen waarop de EFSA haar adviezen baseert, leiden tot extreem lage maximaal toegestane hoeveelheden.

  Het doel van ANH Europe is te voorkomen dat er straks alleen nog maar supplementen op de markt beschikbaar zijn waarvan de hoeveelheid vitaminen en mineralen zo laag is dat ze weinig tot geen toegevoegde waarde meer hebben.

  Eenzijdige nadruk op risico’s
  De EFSA is opgericht om de veiligheid van onder meer het voedsel in Europa te waarborgen.

  Om de maximaal toelaatbare hoeveelheden vast te stellen voor vitaminen en mineralen gebruikt de EFSA een risicoanalyse die ook gebruikt wordt bij gifstoffen die we absoluut niet in ons lichaam willen hebben.

  Er wordt alleen gekeken naar de risico’s waardoor de maximaal toelaatbare hoeveelheden bepaald worden op basis van de gevoeligste bevolkingsgroep.

  Hiermee worden de maximaal toelaatbare hoeveelheden extreem laag en wordt het overgrote deel van de bevolking talloze gezondheidsvoordelen onthouden.

  De aanpak van de EFSA zal derhalve desastreuze gevolgen hebben voor de algemene gezondheid van de Europese bevolking.

  Deze zorgelijke ontwikkeling wordt ook bevestigd door het risicoanalyse-model dat de EFSA gebruikt dat nooit aan een goede wetenschappelijke onderbouwing onderworpen is geweest.

  Het risicoanalyse-model van de EFSA houdt geen rekening met:
  gezondheidsvoordelen,
  verschillende vormen van vitaminen en mineralen met verschillende risico’s/gezondheidsvoordelen,
  verschillen in behoefte van verschillende groepen en individuen,
  gebrek aan betrouwbaar onderzoek als basisuitgangspunt van het model.

  Het MRB-model
  Het model dat EFSA gebruikt is onvoldoende wetenschappelijk en juridisch niet te verdedigen.

  Daarom heeft ANH het Micronutrient Risk Benefit Model (Risico/Voordeel Model voor Micronutri├źnten – MRB Model) ontwikkeld.

  Allereerst in samenwerking met TNO* en vervolgens verder uitgewerkt met de University College Roosevelt**.

  Dit model houdt wel rekening met de genoemde gebreken van de huidige modellen.

  De voedingsstoffen die al door het MRB Model zijn doorgerekend komen op beduidend hogere waarden uit dan de EFSA voorstelt.

  Het is dus belangrijk dat dit model geaccepteerd gaat worden om tot effici├źntere en hogere maximaal toelaatbare waarden te komen voor de Europese consument.

  Natuurlijk blijft het uiteindelijke doel om de volledige vrije keuze te waarborgen over welke hoeveelheden vitaminen en mineralen wij kunnen nemen.

  In de video (te bekijken via onderstaande link) legt Robert Verkerk, PhD, oprichter en wetenschappelijk directeur van ANH International het hoe en waarom en de voordelen van het MRB Model gedetailleerd uit.

  Webinar over het MRB-model
  Om betrokken en geïnteresseerde partijen verder te informeren over het MRB Model organiseert ANH Europe op 11 oktober een webinar. Duur: 90 minuten. Engelstalig.

  Robert Verkerk, PhD van ANH International en professor Jaap Hanekamp, PhD, zullen in detail ingaan op dit nieuwe model en de noodzaak om dit in Europa geïmplementeerd te krijgen.

  https://anheurope.org/join-our-free-meeting-on-the-mbr-model/

  Bovenstaande (tweede tekst) overgenomen van de Nieuwsbrief van Free Choice For Your Health.

  https://vitamine.shop/blog/
  Nieuwsbrief van harte aanbevolen!

 3. Alliance for Natural Health (ANH) Europe is de Europese, in Nederland gevestigde vertegenwoordiger van ANH International, een internationaal actieve, in het Verenigd Koninkrijk gevestigde non-profitorganisatie die in 2002 is opgericht en die natuurlijke en duurzame benaderingen van de gezondheidszorg wil beschermen en bevorderen.

  We ondersteunen benaderingen van zelfzorg en gezondheidszorg die werken met, in plaats van tegen, de natuur.

  Leden van onze alliantie zijn gezondheidswerkers, wetenschappers, advocaten, bedrijven in natuurlijke producten en leden van het publiek.

  https://anheurope.org/
  https://anheurope.org/join-our-free-meeting-on-the-mbr-model/ 11 oktober 2022

  https://vitamine.shop/blog/
  Nieuwsbrief aanbevolen!

  • Ik snap de bedoeling en ben het er ook mee eens. Maar zie ook de teloorgang van alle natuurlijke middelen die in de loop van de jaren (mij al bekend vanaf midden jaren 90 vorige eeuw (lijkt wel een eeuw geleden…) waarbij telkens meer stappen werden genomen om de natuurlijke middelen te boycotten.
   En gezien de macht van de farmaceutische bedrijven en degenen die daarachter zitten en die verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie hebben al in hun programma opgenomen dat alleen de “genees”middelen mogen worden gebruikt die zij aanmerken.
   Nou met al die gifstoffen erin weet je zeker dat het de bedoeling is dat je chronisch ziek wordt gehouden, want dat is het verdienmodel. Nou ja, dood gaan mag van hen ook, weten we inmiddels ook al.

  • Dus nu gelukt, tenminste bij mij.
   Zou het misschien door “derden” geblokkeerd kunnen zijn geweest omdat “men” alleen de farmaceutische middelen (kan het woord genees hierbij niet uit mijn mond krijgen) in de toekomst mag gaan gebruiken. Middelen dus als de c o v i dprikken e.d.

  • Blijft een mysterie in dit topic. 10 reacties in de kop gemeld, maar bij scrollen maar 8 zichtbaar, ook die ik als reactie heb geschreven zijn niet zichtbaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in